Zespół

Ewa Usowicz
Ewa Usowicz – dyrektor Działu Serwisów Informacyjnych

Od początku kariery zawodowej związana z dziennikarstwem prawnym – najpierw w "Gazecie Prawnej", następnie w "Rzeczpospolitej", w której przez ostatnie lata była zastępcą redaktora naczelnego. Laureatka nagród dziennikarskich – m.in. „Złotej Wagi" przyznawanej przez Adwokaturę dla najlepszych dziennikarzy prawnych. Odznaczona Krzyżem Zasługi za dokonania w budowaniu niezależnej prasy w Polsce oraz za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej i redakcyjnej.
Ewa.Usowicz@wolterskluwer.com

Krzysztof Sobczak
Krzysztof Sobczak – redaktor prowadzący sekcję Prawo dla każdego i Opinie
Dziennikarz i publicysta prawny. Pracował m.in. w PAP, Polskim Radiu, Telewizji Polskiej. Był redaktorem naczelnym „Gazety Prawnej” i kierownikiem Działu Prawa "Rzeczpospolitej”. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej prawników i wymiaru sprawiedliwości. Laureat nagrody Adwokatury dla dziennikarzy "Złota Waga". Współautor książek – m.in.  "Rzeźbienie państwa prawa. 20 lat później" - z Ewą Łętowską, "Państwo prawa jeszcze w budowie" - z Andrzejem Zollem czy "Warto chronić państwo prawa" - z Andrzejem Wróblem.
Krzysztof.Sobczak@wolterskluwer.com
Jolanta Ojczyk
Jolanta Ojczyk - redaktor prowadząca sekcje Zdrowie i Prawo w biznesie
Od 2003 roku związana z dziennikarstwem prawnym – jako dziennikarz i redaktor. Pracowała w „Gazecie Prawnej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Następnie w „Rzeczpospolitej”, gdzie do lutego 2018 r. była zastępcą kierownika Działu Prawa. Pisała m.in. o działaniach legislacyjnych rządu i parlamentu, samorządzie, oświacie, szkolnictwie wyższym oraz służbie cywilnej. Dwukrotnie nagrodzona przez Parlament Studentów RP za teksty o tematyce prawnej.
Jolanta.Ojczyk@wolterskluwer.com
Patrycja Rojek-Socha
Patrycja Rojek-Socha – redaktor prowadząca sekcję Prawnicy i Sądy
Od początku kariery zawodowej związana z dziennikarstwem prawnym. Zajmuje się m.in. tematyką związaną z bezpieczeństwem, resortem sprawiedliwości, prawami człowieka - najpierw w „Telewizji Polskiej", następnie w  Polskiej Agencji Prasowej. Odznaczona Krzyżami Zasługi przyznanymi przez Policję, Państwową Straż Pożarną i MSWiA - za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej i obiektywizm.
Patrycja.Rojek@wolterskluwer.com
Krzysztof Koślicki
Krzysztof Koślicki - redaktor prowadzący sekcję Podatki
Dziennikarz specjalizujący się w prawie podatkowym, rachunkowości i finansach publicznych. W latach 2010-2017 redaktor naczelny serwisu podatki.biz. Wcześniej redaktor prowadzący Tygodnik Podatkowy w „Gazecie Prawnej”. Współpracował także z „Rzeczpospolitą”. Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Krzysztof.Koslicki@wolterskluwer.com
Katarzyna Kubicka-Żach
Katarzyna Kubicka-Żach - redaktor prowadząca sekcję Samorząd i Administracja
Przez kilkanaście lat pracowała w Polskiej Agencji Prasowej, gdzie współtworzyła serwis samorządowy, a następnie kierowała tym portalem. Koordynowała projekty dla Ministerstwa Rozwoju i NBP, związane z funduszami unijnymi oraz finansami samorządów. Podczas reformy samorządowej w 1998 roku współpracowała z pełnomocnikiem rządu prof. Michałem Kuleszą przy zmianie ustaw administracyjnych. Zasiada w jury konkursów związanych z tematyką samorządową, m.in. w organizowanym przez Fundację im. Stefana Batorego.
Katarzyna.Kubicka@wolterskluwer.com
Monika Sewastianowicz
Monika Sewastianowicz - redaktor prowadząca sekcje: Oświata i Studenci
Od lat związana z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska, głównie z serwisami: LEX Prawo Oświatowe i LEX Windykacje. Współpracuje z czasopismami: "Dyrektor Szkoły" i "Wczesna Edukacja". Jest radcą prawnym.
M.Sewastianowicz@wolterskluwer.com
Grażyna Leśniak
Grażyna J. Leśniak – redaktor prowadząca sekcję Kadry i BHP
Dziennikarz prawny i ekonomiczny. Specjalizuje się w prawie pracy i w podatkach.  Zajmuje się również problematyką finansów publicznych, ochrony danych osobowych i prawa gospodarczego. Pracowała m.in. w Polskiej Agencji Prasowej, w „Prawie i Gospodarce” i w „Rzeczpospolitej”. Współpracowała z „Dziennikiem Gazetą Prawną”. Wielokrotnie nagradzana „Ostrym Piórem” Business Centre Club.
Grazyna.Lesniak@wolterskluwer.com
Agnieszka Matłacz
Agnieszka Matłacz – redaktor sekcji Kadry i BHP
Od 12 lat związana z Wolters Kluwer – najpierw w redakcji LEX, tworzącej Vademecum Doradcy Podatkowego, później przy publikacjach dla rzeczoznawców majątkowych, specjalistów prawa ochrony środowiska czy prawa budowlanego. Była też wydawcą newsletterów.
Agnieszka.Matlacz@wolterskluwer.com
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska – dziennikarz, korespondent sądowy
Od lat specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje relacje z Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i tzw. sądów warszawskich. Współtworzyła „Gazetę Prawną”, w której była zastępcą redaktora naczelnego, wcześniej pracowała w Radiu „Solidarność”. Była też specjalistą w urzędzie pełnomocnika rządu do spraw integracji europejskiej.
K.Zaczkiewicz@wolterskluwer.com
Ewa Saj
Ewa Saj – wydawca newsletterów
Tworzy wszystkie newslettery przygotowywane przez Prawo.pl. Odpowiada m.in. za dobór treści, technikalia związane z ich budową i wysyłką, kontakt z subskrybentami i funkcjonowanie baz odbiorców.
Ewa.Saj@wolterskluwer.com
Karol Kozłowski
Karol Kozłowski - specjalista ds. kreacji internetowych
Od 2009 r. związany z Wolters Kluwer Polska. W latach 2012-2017 prowadzący Serwis Samorządowy LEX. Członek zespołu odpowiadającego za funkcjonowanie serwisów internetowych Wolters Kluwer. Koordynator prac przy stworzeniu portalu Prawo.pl. Odpowiedzialny za utrzymanie i rozwój serwisu.
Karol.Kozlowski@wolterskluwer.com
Jacek Górski
Jacek Górski – specjalista ds. kreacji internetowych
Od 1998 roku związany z powstaniem, utrzymaniem i rozwojem serwisów internetowych Wolters Kluwer – m.in. lex.pl, abc.com.pl, wolterskluwer.pl.
Wcześniej pracował jako dziennikarz radiowy. Jest administratorem profilu Wolters Kluwer na FB i kanału Wolters Kluwer na YouTube. Odpowiada także za poprawne funkcjonowanie systemu reklam banerowych. Jest doktorem ekonomii. 
Jacek.Gorski@wolterskluwer.com
Tomasz Kalka
Tomasz Kalka – specjalista SEO
Od lat związany z pozycjonowaniem stron w segmencie biznes, finanse, prawo. Wcześniej pracował w Comperia.pl, a następnie w Onet.pl. Odpowiadał za marketing w wyszukiwarkach m.in. Comperia.pl, Telepolis.pl, Businessinsider.com.pl oraz Forbes.pl.
Prowadzi bloga Patentnagoogle.pl.
Tomasz.Kalka@wolterskluwer.com

AUTORAMI PRAWO.PL SĄ RÓWNIEŻ REDAKTORZY, TWORZĄCY SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX:

Rafał Bujalski, Wojciech Kowalski, Michał Malinowski, Anna Stańczuk, Katarzyna Irytowska, Iwona Kaczorowska, Magdalena Stankiewicz, Bartosz Starczewski, Alicja Plichta, Lidia Marciniak, Kamila Kokoszewska, Magdalena Sowula, Izabela Baranowska, Maciej Podębski, Roman Rudnik, Sabina Siwy, Ewelina Majewska, Tomasz Kręski, Adriana Surwiło.

PISZĄ TEŻ DLA NAS STALI WSPÓŁPRACOWNICY:

m.in. Robert Horbaczewski, Aleksandra Partyk, Marek Sondej, Dorian Lesner, Hanna Hendrysiak, Wiesława Moczydłowska, Beata Igielska, Katarzyna Redmerska.

NASZE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE (FB i TT) PROWADZĄ:

Adam Studziński
Od kilkunastu lat zawodowo zajmuje się zewnętrzną komunikacją firm - w mediach tradycyjnych i cyfrowych. Prowadzi branżowe strony społecznościowe. Planuje, realizuje oraz analizuje wyniki kampanii informacyjnych i marketingowych w social mediach.

Marta Barlak
Od 2004 roku związana zawodowo z branżą PR. Zajmuje się tworzeniem strategii działań z zakresu public relations i strategii komunikacji digital oraz realizacją działań w tym zakresie. Łącznie prowadziła kilkadziesiąt profili w serwisach Twitter, Facebook, Linkedin, Youtube.