SN: Pracownik musi wiedzieć, dlaczego został wybrany do zwolnienia

Prawo pracy HR

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z powodu likwidacji jednego z analogicznych stanowisk pracy powinna być wskazana przyczyna wyboru pracownika do zwolnienia. Przyczyna ta powinna być tak sformułowana, by pracownik wiedział i rozumiał, z jakiego powodu dokonano wypowiedzenia i mógł zadecydować o ewentualnym wniesieniu odwołania do sądu - orzekł Sąd Najwyższy.

23.09.2023

SN: Układ zbiorowy pracy musi wyraźnie rozszerzać prawo do odszkodowania

Prawo pracy HR

W umowie o pracę albo w układzie zbiorowym pracy można uzgodnić korzystniejsze warunki rozwiązywania stosunków pracy niż określone w kodeksie pracy. Sąd Najwyższy zwrócił jednak uwagę, że strony każdorazowo muszą szczegółowo wskazać zakres korzystniejszych uprawnień. Tym samym, skoro w układzie zbiorowym ograniczono jedynie możliwość wypowiedzenia umowy o pracę, to nie można na tej podstawie rozszerzać prawa do ewentualnego odszkodowania.

22.09.2023

Firma może nie wpuścić na teren zakładu pracownika wysłanego na zaległy urlop

Prawo pracy HR

W tym roku 29 września to ostatni dzień, w którym pracodawcy powinni udzielić swoim pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego. To bezwzględny obowiązek wynikający wprost z kodeksu pracy, od którego nie ma odstępstw. Wysłanie pracownika na urlop po tej dacie nie wymaga zgody pracownika – podkreślają prawnicy. I przypominają, że mandatem za niewypełnienie tego obowiązku ukarany może zostać przełożony, a nie firma.

21.09.2023

Wypalenie zawodowe, przepracowanie, przewlekły stres – to ostatni moment, by zadbać o pracowników

Prawo pracy BHP HR

Aż 2/3 Polaków może odczuwać symptomy wypalenia zawodowego, a 75 proc. wskazuje na wzrost stresu w życiu codziennym. Dużą rolę w narastaniu problemów psychicznych związanych z pracą odegrała zmiana jej modelu i czasu trwania, a w konsekwencji zaburzenie równowagi pomiędzy obowiązkami zawodowymi, a życiem prywatnym. Te niepokojące statystyki wskazują na konieczność działania, w szczególności ze strony pracodawców.

01.09.2023

Kiedy kierownikowi przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny

Prawo pracy HR

Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, którzy w razie konieczności wykonują pracę poza normalnymi godzinami pracy, nie mają prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Wynikają one z przepisów kodeksu pracy i orzecznictwa.

31.08.2023

Test Talentów Gallupa, czyli jak związać ze sobą pracowników na dłużej

Prawo pracy HR Rynek pracy

Pracodawcy poszukujący na rynku najlepszych talentów coraz częściej sięgają po narzędzia, które już na etapie procesu rekrutacyjnego pozwolą uniknąć lub zminimalizować ryzyko błędu rekrutacyjnego. W ostatnich latach bardzo popularne stały się wszelkiego rodzaju testy osobowości. Są pomocne zwłaszcza w przypadku obsadzania ról kierowniczych, bazujących na pracy zespołowej lub kontakcie z klientem. Jednym z takich narzędzi jest Test Talentów Gallupa.

29.08.2023

Data zawarcia umowy nie zawsze pokrywa się z dniem rozpoczęcia pracy

Prawo pracy HR

Umowa o pracę określa strony stosunku pracy, adres siedziby pracodawcy, a także jej rodzaj, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy. Przepisy wymagają, by w jej treści strony wyraźnie określiły dzień rozpoczęcia pracy. Zazwyczaj będzie się on pokrywał z dniem zawarcia umowy. Stosunek pracy nawiązuje się zaś w dniu określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy.

12.08.2023

Dofinansowanie ze środków ZFŚS nie stanowi przychodu pracowników

PIT HR

Dofinansowanie wycieczki ze środków ZFŚS dla osób uprawnionych, najczęściej pracowników zakładu pracy, nie będzie stanowić przychodu opodatkowanego PIT. Zgodnie z niedawno wydaną interpretacją podatkową, pracodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia, pobrania i przekazania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

31.07.2023

Pracownica ma prawo do przerw na karmienie dziecka

Prawo pracy HR

Pracownica, która karmi dziecko piersią, ma prawo do dodatkowych przerw w pracy. Ustawodawca nie wprowadził maksymalnego okresu, przez który można korzystać z tego uprawnienia. Przepisy nie wymagają też przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego okoliczność karmienia dziecka piersią. W praktyce stan ten może prowadzi do nadużyć.

26.07.2023

Wiśniewski: Zaplanowanie sukcesji wiedzy w firmie to trudne zadanie przy różnicach pokoleniowych

Prawo pracy HR Nowe technologie

Sukcesja wiedzy to proces zapewnienia ciągłości biznesowej w firmie poprzez identyfikowanie i przygotowywanie pracowników do kluczowych stanowisk w organizacji. Sukcesja wiedzy jest kluczowa dla zapewnienia stabilności i ciągłości działania firmy w przypadku nieoczekiwanych zmian, takich jak odejście kluczowego pracownika, choroba, emerytura czy awaria systemów – pisze Michał Wiśniewski, Solution Manager w eConsulting.

11.05.2023

Rok 2023 pod znakiem zmian w Kodeksie pracy

Prawo pracy BHP HR

W 2023 roku weszły w życie dwie nowelizacje Kodeksu pracy. Pierwsza – powszechnie znana pod nazwą pracy zdalnej, bo na stałe wprowadziła to rozwiązanie znane z pandemii, ale też długo oczekiwane przez pracodawców przepisy umożliwiające im kontrolę trzeźwości pracowników. I druga – wdrażająca dwie unijne dyrektywy zawierające wiele propracowniczych rozwiązań, zwłaszcza dla rodziców dzieci do lat 8.

28.04.2023

Polskie Forum HR promuje HR Tech

Prawo pracy HR Nowe technologie

Polski rynek pracy jest obecnie bardzo wymagający. Wśród największych wyzwań branży usług HR wymienić można pozyskiwanie właściwych kandydatów oraz utrzymanie ich w procesie rekrutacji. Jak wynika z badania Gi Group Holding, 36,6 proc. firm planuje optymalizację swoich procesów jako sposób na zminimalizowanie skutków pogorszenia się sytuacji ekonomicznej.

26.04.2023

Pracodawca musi oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe

Prawo pracy BHP HR

Pracodawca jest zobowiązany do oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego występującego przy wykonywanych pracach. Ocenę tę przeprowadza się w sposób usystematyzowany i postrzega się jako proces ciągły, dający podstawy do poprawy warunków pracy. Natomiast stosowane w jej następstwie środki profilaktyczne, metody oraz organizacja pracy powinny zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

20.03.2023

Tłumaczenie zagranicznych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia na koszt pracownika

Prawo pracy HR

Okresy zatrudnienia przebyte za granicą są zaliczane do okresów pracy w kraju w zakresie uprawnień pracowniczych. Powinny one być udokumentowane, a pracodawca ma prawo żądać przedstawienia tłumaczenia, za które musi zapłacić pracownik. Przepisy nie wskazują formy tłumaczenia, ale dla zachowania wiarygodności dokumentów, uzasadnione jest jego wykonanie przez tłumacza przysięgłego.

06.03.2023

Informacje o wynikach kontroli trzeźwości pracodawca przechowa w aktach pracownika

Administracja publiczna Prawo pracy HR Małe i średnie firmy

Informacje o dacie, godzinie i minucie badania przeprowadzonego w ramach kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu oraz wyniku tego badania, wskazującym na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości lub obecność środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie pracownika, pracodawca będzie przechowywał w dodawanej części E akt osobowych pracownika.

30.01.2023

Rozwiązania i Perspektywy HR – X edycja największej konferencji w branży już 25 stycznia

HR

Sposoby skutecznego dotarcia do potencjalnych kandydatów pasywnych, techniki i narzędzia wspierające sourcing i marketing rekrutacyjny, budowa procesów HR, które wspierają doświadczenia kandydatów i pracowników oraz budowa zdrowego, wspierającego środowiska pracy to tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone w trakcie X jubileuszowej edycji największej konferencji w branży - Rozwiązania i Perspektywy HR.

20.01.2023

Nowa odsłona Pracuj.pl. Intuicyjna i łatwa rekrutacja

Rynek Prawo pracy HR

Intuicyjny design i interfejs, rozwinięte wsparcie sztucznej inteligencji, lepsze wyszukiwanie i łatwe aplikowanie o pracę – to kluczowe cechy nowej odsłony Pracuj.pl. Popularny serwis rekrutacyjny w Polsce, odwiedzany co miesiąc przez prawie 5 mln internautów, wzmacnia wsparcie kandydatów i pracodawców. Nowa wersja zadebiutowała w połowie stycznia 2023 roku.

19.01.2023

Rekrutacje trwają zbyt długo, tracą na tym firmy i kandydaci - badanie

Rynek Prawo pracy HR RODO

Ponad dwie trzecie rekrutujących uważa, że prowadzone w ich firmach rekrutacje mogłyby być krótsze – wynika z najnowszego badania eRecruiter. Trudna sytuacja ekonomiczna wpływa na plany zatrudnienia w organizacjach, które odczuwają skutki rosnących kosztów i szukają sposobów na optymalizację, także w związku z pozyskiwaniem nowych pracowników.

16.01.2023

W świadectwie pracy trzeba podać informacje o urlopie wypoczynkowym

Prawo pracy HR

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. W szczególności przepisy wskazują, że w dokumencie tym trzeba zamieścić informacje dotyczące przysługującego i wykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

19.12.2022
1  2  3  4  5    110
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski