Polskie Forum HR promuje HR Tech

Prawo pracy HR Nowe technologie

Polski rynek pracy jest obecnie bardzo wymagający. Wśród największych wyzwań branży usług HR wymienić można pozyskiwanie właściwych kandydatów oraz utrzymanie ich w procesie rekrutacji. Jak wynika z badania Gi Group Holding, 36,6 proc. firm planuje optymalizację swoich procesów jako sposób na zminimalizowanie skutków pogorszenia się sytuacji ekonomicznej.

26.04.2023

Pracodawca musi oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe

Prawo pracy BHP HR

Pracodawca jest zobowiązany do oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego występującego przy wykonywanych pracach. Ocenę tę przeprowadza się w sposób usystematyzowany i postrzega się jako proces ciągły, dający podstawy do poprawy warunków pracy. Natomiast stosowane w jej następstwie środki profilaktyczne, metody oraz organizacja pracy powinny zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

20.03.2023

Tłumaczenie zagranicznych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia na koszt pracownika

Prawo pracy HR

Okresy zatrudnienia przebyte za granicą są zaliczane do okresów pracy w kraju w zakresie uprawnień pracowniczych. Powinny one być udokumentowane, a pracodawca ma prawo żądać przedstawienia tłumaczenia, za które musi zapłacić pracownik. Przepisy nie wskazują formy tłumaczenia, ale dla zachowania wiarygodności dokumentów, uzasadnione jest jego wykonanie przez tłumacza przysięgłego.

06.03.2023

Informacje o wynikach kontroli trzeźwości pracodawca przechowa w aktach pracownika

Administracja publiczna Prawo pracy HR Małe i średnie firmy

Informacje o dacie, godzinie i minucie badania przeprowadzonego w ramach kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu oraz wyniku tego badania, wskazującym na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości lub obecność środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie pracownika, pracodawca będzie przechowywał w dodawanej części E akt osobowych pracownika.

30.01.2023

Rozwiązania i Perspektywy HR – X edycja największej konferencji w branży już 25 stycznia

HR

Sposoby skutecznego dotarcia do potencjalnych kandydatów pasywnych, techniki i narzędzia wspierające sourcing i marketing rekrutacyjny, budowa procesów HR, które wspierają doświadczenia kandydatów i pracowników oraz budowa zdrowego, wspierającego środowiska pracy to tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone w trakcie X jubileuszowej edycji największej konferencji w branży - Rozwiązania i Perspektywy HR.

20.01.2023

Nowa odsłona Pracuj.pl. Intuicyjna i łatwa rekrutacja

Rynek Prawo pracy HR

Intuicyjny design i interfejs, rozwinięte wsparcie sztucznej inteligencji, lepsze wyszukiwanie i łatwe aplikowanie o pracę – to kluczowe cechy nowej odsłony Pracuj.pl. Popularny serwis rekrutacyjny w Polsce, odwiedzany co miesiąc przez prawie 5 mln internautów, wzmacnia wsparcie kandydatów i pracodawców. Nowa wersja zadebiutowała w połowie stycznia 2023 roku.

19.01.2023

Rekrutacje trwają zbyt długo, tracą na tym firmy i kandydaci - badanie

Rynek Prawo pracy HR RODO

Ponad dwie trzecie rekrutujących uważa, że prowadzone w ich firmach rekrutacje mogłyby być krótsze – wynika z najnowszego badania eRecruiter. Trudna sytuacja ekonomiczna wpływa na plany zatrudnienia w organizacjach, które odczuwają skutki rosnących kosztów i szukają sposobów na optymalizację, także w związku z pozyskiwaniem nowych pracowników.

16.01.2023

W świadectwie pracy trzeba podać informacje o urlopie wypoczynkowym

Prawo pracy HR

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. W szczególności przepisy wskazują, że w dokumencie tym trzeba zamieścić informacje dotyczące przysługującego i wykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

19.12.2022

ZUS: Rośnie liczba zawieranych umów o dzieło

Prawo cywilne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne HR Prawo gospodarcze

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odnotował w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku około 1,3 mln umów o dzieło, czyli o ok. 6,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Największa grupa wykonawców takich umów to mężczyźni w wieku 30–39 lat. Najwięcej osób wykonujących umowy o dzieło zostało wykazanych w sekcji "działalność profesjonalna, naukowa i techniczna".

19.12.2022

Workation, czyli praca łączona z wypoczynkiem, a nowe przepisy o pracy zdalnej

Prawo pracy HR

Pojęcie „workation” stało się powszechne od czasu wprowadzenia ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rozwiązań dotyczących możliwości świadczenia przez pracowników pracy w trybie zdalnym. O zjawisku pisze radca prawny Katarzyna Węglarz.

24.11.2022

Zagraniczny dział HR może odpowiadać za popełnienie wykroczenia w Polsce

Prawo pracy HR

Działy HR zlokalizowane poza granicami naszego kraju, działające w imieniu pracodawcy, to dziś dość powszechna praktyka, zwłaszcza w międzynarodowych korporacjach. Ryzyko odpowiedzialności karnej za wykroczenia popełnione przez pracowników działających poza granicami Polski wobec pracowników działających w Polsce jest niewielkie, jednak może się zdarzyć.

08.11.2022

Dni wolne od pracy w 2023 roku, czyli jak zaplanować długie weekendy

HR

Warto sprawdzić, jak w 2023 roku wypadają dni wolne od pracy, bo odpowiednio zaplanowany urlop może znacząco wydłużyć wypoczynek. Układ świąt daje nam w tym roku niewiele długich weekendów, bo tylko dwa, ale będzie też dodatkowy dzień wolny, który pracodawca musi wyznaczyć za święto przypadające na sobotę.

05.11.2022

WSA: Przy rekrutacji w starostwie droga na skróty może się wydłużyć

Samorząd terytorialny Prawo pracy HR

Konkurs prowadzony na wolne stanowisko urzędnicze, nawet jeśli bierze w nim udział jeden kandydat, musi być prowadzony zgodnie z prawem oraz w poszanowaniu gwarancji procesowych zgłaszającego się. W przeciwnym wypadku nie da się ocenić, czy to kandydat wypadł słabo, czy też komisja była do niego uprzedzona - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

28.09.2022

Raport: Obawy o finanse utrudniają pracę - zatrudnieni oczekują dodatkowego wsparcia od pracodawców

Rynek HR

Coraz trudniej oszczędzać, a zbliżająca się jesień i wizja jeszcze wyższych wydatków nie napawają optymizmem. Ponad połowa badanych pracowników przyznaje, że sytuacja finansowa ich rodzin pogorszyła się w porównaniu z początkiem 2022 roku – wynika z badania zrealizowanego dla Sodexo. Tylko 23 proc. pracowników nie ma żadnych obaw związanych z pracą, a 73 proc. badanych oczekuje, że pracodawca będzie ich wspierać w trudnej sytuacji.

19.09.2022

Raport. Pracownicy potrzebują silnego HR i mocnego zaplecza wspierającego życie prywatne

Rynek Prawo pracy HR

Rzeczywistość VUCA ustąpiła miejsca BANI, wywracając tym samym dotychczasowe modele pracy w działach HR. Stale zmieniające się potrzeby pracowników, a co za tym idzie - konieczność natychmiastowej reakcji oraz dostosowywania benefitów pracowniczych do obecnych realiów sprawiły, że firmy musiały sięgnąć po nowe rozwiązania – wynika z najnowszego raportu Worksmile.

19.09.2022

Pracownicy przychodzą do firmy, ale odchodzą od... szefów. Współczesny lider, czyli kto?

Prawo pracy HR

Na obecnym, mocno konkurencyjnym rynku wygrywają te firmy, które doskonale wiedzą o tym, że to, co je odróżnia od innych, to ludzkie zespoły - dobrze zmotywowane, lojalne, kreatywne, dbające o jakość swojej pracy, wpływające na zmiany w organizacji oraz mające świadomość, że są słuchane przez swoje zarządy. W tym kontekście duże znaczenie odgrywa postawa przełożonego.

07.09.2022

Procedury antymobbingowe w firmach nawet są, ale często tylko jako formalność

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy HR

Nie ma przepisu, który określałby, w jakim terminie komisja powołana do rozpoznania przypadku mobbingu powinna przeprowadzić i zakończyć postępowanie. Nie ma też standardu prowadzenia takich postępowań, a problemy zaczynają się już od składu samej komisji. Do tego inspekcja pracy sprawdza tylko istnienie procedury, ale nie interesuje się, jak ona działa. Nie ma też sankcji za brak procedury antymobbingowej.

06.09.2022

Badanie: Polacy myślą o odejściu z pracy, ale coraz rzadziej

Rynek Prawo pracy HR

W porównaniu do ubiegłego roku Polacy rzadziej chcą odchodzić z pracy, a poziom lojalności względem swoich pracodawców wzrósł do poziomu obserwowanego ostatnio w trakcie pandemii COVID-19 w 2020 r. – wynika z badania firmy doradczej Kincentric. Tylko 27 proc. badanych jest zadowolonych ze swoich zarobków.

16.08.2022

L4 na stres? Aż 2/3 pracowników widzi u siebie symptomy wypalenia zawodowego

Prawo pracy HR

12 sierpnia to Światowy Dzień Pracoholika. Według OECD, pracownicy w Polsce plasują się w europejskiej czołówce pod względem liczby przepracowanych w ciągu roku godzin. Przewlekły stres, nadmiar obowiązków czy brak satysfakcji z pracy mogą przyczynić się do wypalenia zawodowego. Aż jedna trzecia Polaków była gotowa zrezygnować z dotychczasowego miejsca pracy z powodu wyczerpania, a jedna piąta - ze względu na wypalenie zawodowe.

12.08.2022