Wellbeing - sposób na odbudowę poczucia przynależności pracowników

Prawo pracy HR

Obecnie bardzo dużo mówi się o wellbeingu i wyzwaniach, które stoją przed pracodawcami w związku z jego wdrażaniem do organizacji. Dobrostan pracowników związany jest nie tylko z dobrym samopoczuciem poszczególnych osób i dobrej kondycji całej firmy. Wellbeing odgrywa kluczową rolę w budowaniu poczucia przynależności pracowników i świadomości bycia częścią zespołu.

10.08.2022

Nie każdy dyskomfort pracownika to mobbing - pracodawca musi to wyjaśnić

Prawo pracy HR

Otrzymanie przez pracodawcę zawiadomienia o podejrzeniu stosowania mobbingu to ważna informacja, której nie można zignorować. Niezależnie od tego, czy podjęte przez pracodawcę działania wyjaśniające potwierdzą zarzut czy nie, należy ją potraktować jako sygnał mobilizujący do wyjaśnień i wzmożenia działań profilaktycznych – piszą adwokaci Karolina Kołakowska i Mirosław Narolski.

09.08.2022

Kadrę zarządzającą w organizacji można zatrzymać benefitem na samochód

Prawo pracy HR

Pozyskanie oraz zatrzymanie na dłużej w firmie menedżerów, wysoko wyspecjalizowanych specjalistów oraz kadry zarządzającej jest nie lada wyzwaniem. Firmy udostępniają pracownikom auta służbowe na weekendy oraz w trakcie urlopu wypoczynkowego, by wyróżnić się jako pracodawca. Pracownicy mogą już nawet wybrać model i wyposażenie. Firmy stały się w tym zakresie bardziej elastyczne, bo nowych samochodów na rynku jest coraz mniej.

08.08.2022

Miejsce wykonywania pracy zdalnej uzgodnione mailem, ale... i tak na papierze

Prawo pracy HR

Po wakacjach Sejm rozpocznie prace nad przepisami wprowadzającymi pracę zdalną na stałe do Kodeksu pracy, a pracodawcy już dziś zastanawiają się, jak dokumentować uzgodnienie miejsca wykonywania takiej pracy, aby było to zgodne z prawem, a jednocześnie nie stanowiło nadmiernego obciążeniach dla działów kadr. Według MRiPS, dokumenty takie powinny być umieszczane w części B akt osobowych pracownika.

05.08.2022

Jakie jest pokolenie Z? Zaradne, ale bez chęci bycia liderem

HR Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Obecni studenci, osoby dorastające w pełni scyfryzowanym społeczeństwie, nie chcą być liderami - wynika z raportu Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego. Ustalono też, że z jednej strony jest to grupa zaradna, przyzwyczajona do ciągłych zmian i niepewności, ale z drugiej słabo odporna na stres. Praca to ma być rozwój i przyjemność.

01.08.2022

Organizator szkolenia powinien ocenić kwalifikacje wykładowcy BHP

Prawo pracy BHP HR

Przepisy nie wymagają, by osoba prowadząca szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy legitymowała się określonym wykształceniem. Wykładowcy i instruktorzy powinni jednak posiadać zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia. Ocena, czy kryteria te zostały spełnione, należy do organizatora.

26.07.2022

Tworzenie organizacyjnego dobrostanu coraz ważniejsze w firmach

Prawo pracy HR

Doświadczenie pandemii uświadomiło wszystkim uczestnikom rynku pracy, że w zmieniającej się nagle rzeczywistości umiejętność budowania zmotywowanych, silnych zespołów jest kluczowa. Dlatego dziś to dyrektorzy HR przejmują centralną rolę w firmach i stają się inicjatorami zmian w strategiach biznesowych. Coraz częściej są określani mianem people & culture managerów.

19.07.2022

Sąd: Krytyka pracodawcy nie mogła być podstawą dyscyplinarki

Prawo pracy HR

Dyscyplinarne zwolnienie pracownika, który publicznie krytykował pracodawcę, nie było uzasadnione. Jest to bowiem najbardziej dotkliwa sankcja przewidziana w Kodeksie pracy. Tym samym powinna ona być stosowana tylko w wyjątkowych okolicznościach. Oznacza to, że w rozpatrywanej sprawie pracodawca powinien rozważyć rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.

13.07.2022

Specjaliści HR poszukiwani przez firmy

Rynek Prawo pracy HR

Specjaliści zajmujący się rekrutacją i rozwojem zatrudnionych są dziś pilnie poszukiwani. Z najnowszych danych Pracuj.pl wynika, że miesięczna liczba ofert pracy skierowanych do HR-owców w 2022 roku wzrosła blisko dwukrotnie w porównaniu do roku 2021. W okresie styczeń - maj 2022 poszukiwano ponad 25 tys. pracowników do struktur HR w organizacjach, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku liczba ofert pracy oscylowała w granicach 14 tys.

20.06.2022

Pracownik może odzyskać zgubione świadectwo pracy

Prawo pracy HR

Świadectwo pracy jest istotnym dokumentem, który podsumowuje wszystkie istotne zdarzenia związane z przebiegiem zatrudnienia pracownika. Jego zgubienie może się wiązać dla pracodawcy z dotkliwymi konsekwencjami. Natomiast pracownik będzie musiał zmierzyć się z problemem związanym z uzyskaniem kopii tego dokumentu. Ale jest to możliwe także gdy podmiot zatrudniający przestał istnieć.

18.06.2022

Sąd: Umowa z pracownicą w ciąży została zawarta dla pozoru

Prawo pracy HR

ZUS podważył umowę z pracownicą, która po dwóch miesiącach zatrudnienia zaczęła przebywać na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą. Sąd przyznał rację organowi, ponieważ nie było podstaw do twierdzenia, że umowa była realizowana i doszło do faktycznego nawiązania stosunku pracy. Jedynym celem jej zawarcia było stworzenie warunków do uzyskania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

11.06.2022

NSA: Nabór na stanowisko w ambasadzie jest informacją publiczną

Administracja publiczna Prawo pracy HR

Skład komisji prowadzącej nabór na stanowisko kierownicze w ambasadzie jest informacją publiczną - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, uznając skargę kasacyjną Rzecznika Praw Obywatelskich na korzyść obywatela, który domagał się od Ministerstwa Spraw Zagranicznych m.in. danych członków komisji prowadzącej nabór na stanowisko kierownika w jednej z ambasad RP.

02.06.2022

Nowy pracownik będzie mógł szybciej zostać uczestnikiem PPK

Prawo pracy HR Finanse

Pracodawca będzie mógł zawrzeć dla pracownika umowę o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego już po 14 dniach zatrudnienia. Szybciej dojść będzie mogło też do transferu oszczędności zgromadzonych dotychczas w PPK przez tego pracownika na rachunek, na którym będzie oszczędzał u nowego pracodawcy. To efekt zmian, które wejdą w życie w sobotę.

01.06.2022

Badanie: Kandydaci chcą szybciej uzyskać informacje o pracodawcach

Prawo pracy HR

Brak listy z ofertami pracy, zdawkowe informacje o działalności firmy, nieoznaczona lokalizacja, mało czytelny opis korzyści i możliwości rozwoju - to powody, dla których osoby szukające pracy zniechęcają się, gdy przeglądają strony internetowe pracodawców. Tymczasem najnowszy raport eRecruiter pokazuje, aż 85 proc. kandydatów śledzi oferty pracy właśnie na firmowej stronie internetowej.

12.05.2022

Badanie: Aż 61 proc. kandydatów chciałoby poznać opinie o przyszłym szefie

Rynek HR

Niezmiennym od lat czynnikiem wpływającym na decyzje zawodowe specjalistów pozostaje wynagrodzenie. Istotne dla profesjonalistów są również możliwości rozwoju oraz charakter wykonywanej pracy. Jednak jak wynika z badań Hays Poland, coraz większe znaczenie dla pracowników ma także bezpośredni przełożony. Stąd chęć uważnego przyjrzenia się potencjalnemu menedżerowi w nowej firmie.

15.04.2022

Zatrudnianie obywateli Ukrainy nigdy nie było tak proste

Prawo pracy HR Ukraina

Spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej Polska jest liderem w zatrudnianiu imigrantów spoza Wspólnoty. W związku z trwającą w Ukrainie wojną tysiące obywateli tego kraju przybyło do Polski w poszukiwaniu schronienia, ale i powrotu do normalności, który wiąże się z chęcią podejmowania pracy. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało ułatwienia w procedurach legalizacji pobytu oraz ich zatrudnienia.

15.04.2022

Wolontariat pracowniczy mało popularny w organizacjach i samorządach

HR

Wolontariat pracowniczy najsilniej rozwinięty jest w firmach. Słabiej jest w organizacjach pozarządowych i samorządach – ponad połowa organizacji nie miała bezpośrednio do czynienia z wolontariatem pracowniczym. Wśród samorządów odsetek ten jest jeszcze wyższy - 82 proc. samorządów nie zetknęło się bezpośrednio z takim rodzajem wolontariatu.

13.04.2022

Raport. Znaczna poprawa na rynku usług HR w 2021 roku

Rynek Prawo pracy HR

Po trudnym 2020 roku, ubiegły rok przyniósł znaczną poprawę na rynku usług HR. Wzrosła liczba godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych, mimo że ich liczba nieznacznie spadła. Największe rekordy odnotowały jednak usługi rekrutacyjne – wynika z raportu przygotowanego przez Polskie Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan.

17.03.2022

Badanie: Polacy coraz częściej odczuwają symptomy depresji - gospodarka na tym traci

Prawo pracy HR Opieka zdrowotna

Ponad sześć na dziesięć osób ma minimum jeden z wymienionych w ankiecie objawów depresji - wynika z badania UCE RESEARCH i SYNO Poland dla platformy ePsycholodzy.pl. Według ekspertów, jest to ukrytym źródłem niskiej produktywności i częstej nieobecności pracowników, generującym straty pracodawców i całej gospodarki.

02.03.2022

Badanie: Ponad 60 proc. Polaków deklaruje objawy depresji - to zwłaszcza młodzi

Prawo pracy HR

Ponad 60 proc. badanych Polaków wykazuje objawy depresji. Jednak osoby po 56 roku życia mają w sobie więcej energii życiowej, niż dwudziestolatki. Uczucie zmęczenia i braku energii najczęściej dotyka osoby zarabiające poniżej 1 tys. zł (47 proc.) i z miejscowości liczących od 5 tys. do 19 tys. mieszkańców (49 proc). Wśród Polaków zarabiających powyżej 9 tys. zł 35 proc. wskazuje na ten objaw. - wynika z najnowszego badania przeprowadzonego dla platformy ePsycholodzy.pl.

23.02.2022