- Wydarzenia ostatnich lat wywarły bardzo duży wpływ na pracodawców i pracowników. Wiele wyzwań, które pojawiły się w czasie pandemii, nie straciło na aktualności, a wręcz uległo natężeniu ze względu na obecne realia społeczno-ekonomiczne. Część z nich jest wspólna dla całego rynku, jednak warto pamiętać, że sytuacja każdej organizacji jest inna, również ze względu na jej wielkość i liczbę zatrudnianych pracowników. Dlatego w tegorocznym raporcie Sodexo „Bez maski. Pracownik tu i teraz”, bazującym na wynikach badania wśród pracowników, zostały zaprezentowane dwie merytoryczne ścieżki – dla średnich i dużych firm oraz dla SME, z którymi dzielimy się naszym doświadczeniem i praktyczną wiedzą - mówi Arkadiusz Rochala, dyrektor generalny Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.

Czytaj w LEX: Bargieł Magdalena, Kolmas Piotr - Zatrzymać pracownika >>>

Z raportu wynika, że aż 90 proc. badanych przyznało, że ich wydatki na żywność i codziennie życie zwiększyły się i że trudniej jest oszczędzać. 73 proc. badanych pracowników uważa, że pracodawca powinien oferować wsparcie w trudnych momentach (sytuacje losowe, niespodziewane zdarzenia), a tylko 45 proc. badanych twierdzi, że oferta benefitowa jest dopasowana do ich potrzeb (także z uwagi na charakter i miejsce pracy). 90 proc. badanych chce, by w przyszłości pracodawca pytał ich o preferencje benefitowe. 81 proc. badanych jako najważniejszy element budowania kultury organizacji wskazuje docenianie, a 63 proc. - relacje budowane na zaufaniu i bezpieczeństwie. 

Czytaj również: Płatność danymi osobowymi – kiedy informacje o nas stają się walutą>>

Coraz większy stres finansowy

Galopująca inflacja wpływa na samopoczucie zatrudnionych. Dotychczasowe plany, zobowiązania i wydatki wiążą się ze stresem finansowym, który daje się we znaki zarówno w dużych, średnich, jak i małych firmach. Jak wynika z badania, w obecnej sytuacji najczęściej pojawiają się obawy związane z brakiem podwyżki/premii (44,5 proc. wskazań), ale też z większym obciążeniem pracą i rosnącą liczbą zadań (25 proc.). Można przypuszczać, że dla niektórych pracowników rosnące wydatki będą oznaczać np. konieczność szukania dodatkowych zleceń czy poszerzania zakresu działalności, a to z kolei wiąże się z większym zaangażowaniem i dodatkowymi godzinami pracy. Jedna czwarta respondentów obawia się trudności w znalezieniu nowej pracy w przypadku zwolnienia. Część zatrudnionych niepokoi się, że pracodawca obniży pensje (14 proc.) lub ograniczy bądź zlikwiduje benefity pracownicze (14 proc.). Tymczasem wyzwań finansowych nie ubywa - aż 90 proc. badanych przyznało, że ich wydatki na żywność i codziennie życie zwiększyły się i że trudniej jest oszczędzać pieniądze. Według autorów badania, widać wyraźnie, że pracownicy podejmują odmienne niż jeszcze przed kilkoma miesiącami decyzje zakupowe: wydają mniej na hobby i przyjemności, ograniczają zakup odzieży, obuwia, kosmetyków czy sprzętu, wybierają tańsze jedzenie, uszczuplają fundusze przeznaczone na podróżowanie i wyjścia do restauracji czy do kina. 48 proc. badanych boryka się z wyższym kosztem kredytu, którego spłata pochłania obecnie większą niż dotychczas część miesięcznego budżetu.

Czytaj też: Analityka personalna - kaprys, chwilowa moda czy może jednak konieczność? >>>

 


Firmowe koła ratunkowe

Stres, którego doświadczają pracownicy, wpływa na produktywność, koncentrację uwagi i motywację. To dla pracodawców wyzwanie, by w dobie niespokojnej sytuacji ekonomicznej odpowiedzieć na zmiany i zaproponować adekwatne rozwiązania. Zwłaszcza, że aż 73 proc. badanych pracowników uważa, że pracodawca powinien oferować wsparcie w trudnych momentach, np. w sytuacjach losowych czy w obliczu problemów wynikających z niespodziewanych zdarzeń. Badani pracownicy podkreślają również wagę wsparcia oferowanego nie tylko samemu pracownikowi, ale też jego rodzinie, np. w formie ulg, wsparcia medycznego czy kart przedpłaconych, z których może korzystać cała rodzina.

Czytaj też: Premie i nagrody dla pracowników na przykładach >>>

Benefity w walce z inflacją

Świadczenia pozapłacowe to jeden ze sposobów, by wzmocnić pracowniczy portfel – pod warunkiem, że są odpowiednio dopasowane do potrzeb. Nietrafione rozwiązania mogą być źródłem większej frustracji niż całkowity brak wsparcia. Aż 45 proc. respondentów uważa, że oferta benefitowa nie jest odpowiednio dopasowana do ich potrzeb, również z uwagi na charakter i miejsce pracy. Na przykład 80 proc. badanych, którzy nie mają regularnie finansowanych posiłków, chciałoby otrzymywać takie dofinansowanie regularnie. Czterech na dziesięciu badanych mogłoby z tego tytułu zrezygnować z jakiegoś z posiadanych benefitów. Benefity żywieniowe są więc sposobem na zmierzenie się z rosnącymi cenami żywności i zadbaniem o zdrowie i produktywność. Jako najbardziej pożądane benefity wskazywane są także pakiety medyczne dla pracownika i/lub rodziny, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie wypoczynku oraz karty przedpłacone, bony i vouchery. To ważne, żeby benefity były dopasowane również do formuły pracy.  

Wraz z postępującym rozwojem technologii i zmieniającymi się nawykami konsumentów widoczne jest też rosnące zainteresowanie świadczeniami w formie cyfrowej. 73 proc. pracowników spośród badanych, którzy nie mają dostępu do tego rodzaju benefitów, chciałoby zyskać taką możliwość. Jako główne powody wskazywane są wygoda oraz łatwość korzystania i dostępu (np. w telefonie).

Czytaj też: Jak dostosować przekaz oceny okresowej do typu pracownika? >>>

 

Sprawdź również książkę: Personel Plus - Nr 1/2022 (170) >>


Przedświąteczna zadyszka już teraz niepokoi

Na pytanie o najważniejsze obszary, które powinien wspierać pracodawca, respondenci wskazują: wsparcie finansowe w okresach świąt, zdrowie, zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, wypoczynek oraz bezpieczeństwo. Podobnie jak w zeszłym roku, pracownicy deklarują, że wydatki związane z Bożym Narodzeniem i wakacjami letnimi są dla nich największym wyzwaniem. W przedświątecznej zadyszce ulgę może przynieść benefit idealny. Czym się charakteryzuje? Wspiera budżet domowy (74 proc.  wskazań), jest elastyczny (58 proc.) i stanowi coś ekstra, na co normalnie nie można sobie pozwolić (36 proc.).

 

 

Silna potrzeba doceniania

Poczucie bezpieczeństwa sprowadza się nie tylko do kwestii finansowych, ale też emocjonalnych. Wśród pracowników widoczna jest duża potrzeba bycia docenionym, co również wpływa na stabilność, efektywność i motywację do pracy. To właśnie docenianie zostało wskazane przez 81 proc. uczestników badania jako najważniejszy element budowania kultury organizacji. Zwyczaj dziękowania nie jest jednak wszędzie praktykowany – zaledwie 16 proc.  badanych często słyszy słowo dziękuję od swojego przełożonego, 34 proc. - od czasu do czasu, 34 proc. - rzadko, a 16 proc. - nigdy.

- Dzięki świadczeniom pozapłacowym, w tym benefitom finansowym, pracodawcy mogą budować przewagi konkurencyjne, gdyż pracownikom zależy na dodatkowym wzmocnieniu portfela. Nie mniej istotne jest też wsparcie emocjonalne, które pozwala wzmacniać relacje, wpływa na zadowolenie i zaangażowanie pracownika, dlatego warto o tym pamiętać zarówno na co dzień, jak i podczas szczególnych i świątecznych okazjipodkreśla Katarzyna Turska, dyrektor HR w Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.

Ogólnopolskie badanie „Potrzeby pracowników 2022”, składające się z dwóch części, zostało przeprowadzone na zlecenie Sodexo przez pracownię PBS, w dniach 8 czerwca-15 czerwca 2022 r. W badaniu wzięło udział 1211 pracowników firm zatrudniających powyżej 10 osób, z czego 469 respondentów zatrudnionych w organizacjach liczących pomiędzy 10 a 100 osób.