Temat dnia

Rząd chce, by samorządy sprzedawały węgiel mieszkańcom

Państwowe spółki PGE Paliwa i Węglokoks mają od dziś zaproponować samorządom terytorialnym współpracę przy dystrybucji węgla, także dla gospodarstw domowych. Tona węgla ma być dzięki temu tańsza o ponad tysiąc złotych niż w składach komercyjnych. Samorządowcy ripostują, że nie są od tego, aby wchodzić w buty firm i handlować węglem. I kpią, że może zajmą się też dystrybucją makaronu, cukru i jajek.

Wsparcie państwa także na ogrzewanie remiz OSP

Samorząd terytorialny

Ochotnicze Straże Pożarne mogą uzyskać wsparcie w zakresie ogrzewania remiz w związku z kryzysem energetycznym. Mogą skorzystać ze „średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą” lub „dodatku dla podmiotów wrażliwych”. Oświadczenie w celu uzyskania preferencyjnej stawki należy złożyć do sprzedawcy do 6 października 2022 r., a wniosek o dodatek do 30 listopada 2022 r. w gminie. Można skorzystać tylko z jednego rodzaju pomocy.

Rozstrzygnięto konkurs im. prof. Michała Kuleszy na najlepsze prace doktorskie i magisterskie

Samorząd terytorialny

Po raz 19. redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” i jego wydawca – Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. nagrodziła najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie poświęcone tematyce samorządowej. Jury podkreśliło, że niektóre z nich przekraczały standardowe wymagania typu opracowań.

Nowe przepisy namnożyły skrzyżowań - nawet policja ma z tym kłopot

Prawo karne Samorząd terytorialny

Nowelizacja przepisów Prawa o ruchu drogowym zmieniła definicje skrzyżowania i drogi. W konsekwencji miejsca, które do tej pory nie były uznane za skrzyżowania, takimi nagle zostały. A to ma wpływ m.in. na manewry wyprzedania lub prędkość jazdy. Zdezorientowani są nie tylko kierowcy, ale i eksperci od ruchu drogowego, w tym policjanci. I wieszczą problemy.

Wielu uchodźców z Ukrainy może zostać na stałe - potrzeba dla nich rozwiązań

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Rząd stworzył ramy ochrony czasowej dla uchodźców wojennych z Ukrainy, ale ta ochrona nie przewiduje ścieżki do uzyskania obywatelstwa, ani programów integracyjnych. To dla osób, które docelowo zechcą zostać w Polsce może rodzić problemy. Brakuje planu strategii migracyjnej i integracyjnej, bez niego wyzwania z jakimi już mierzą się polskie miasta, będą rosnąć.

Ośrodek kultury ukarany, bo nie udokumentował komu powierzył przetwarzanie danych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna RODO

Sułkowicki Ośrodek Kultury powierzył przetwarzanie danych osobowych bez zawartej na piśmie umowy powierzenia oraz bez przeprowadzenia weryfikacji, czy podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ukarał instytucję administracyjną karą w wysokości 2,5 tys. zł.

Polecamy książki samorządowe
Wciąż nie przetłumaczono na język polski rekomendacji Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami wobec naszego kraju z września 2018 r. Zostały one wydane po pierwszym przeglądzie przez Komitet stopnia wdrożenia przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a zdaniem RPO brak tłumaczenia utrudnia aktywny udział tych osób w monitorowaniu wdrażania Konwencji.
Krzysztof Sobczak
27.09.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna
Realizacja inwestycji może wymagać usunięcia drzew rosnących na terenie działki podlegającej zabudowie. Wiek lub gatunek drzewa może powodować, że przed wycinką inwestor będzie musiał uzyskać zezwolenie na jego usunięcie. Zasady w tej dziedzinie reguluje ustawa o ochronie przyrody. Więcej na ten temat można przeczytać w Legal Alercie.
Martyna Sługocka
27.09.2022
Środowisko Nieruchomości
Na sprawy w sądach administracyjnych czeka się już nawet dwa lata. Ministerstwo Sprawiedliwości szuka więc rozwiązań, które rozładują korki, szczególnie w NSA. Wśród propozycji "do przedyskutowania" m.in. z przedstawicielami prezydenta, znalazła się też zmiana trybu orzekania z jawnego na niejawny. I chodź publicznej wersji projektu jeszcze nie ma, są - i to duże - obawy prawników.
Patrycja Rojek-Socha
27.09.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

WSA: Karta miejska z danymi osobowymi albo bez uprawnień

Samorząd terytorialny RODO
Wnioskodawczyni chciała korzystać z karty miejskiej i wynikających z jej posiadania ulg i zniżek. Konsekwentnie jednak odmawiała wyrażenia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych i domagała się...
Dorian Lesner
27.09.2022

Pracownicy laboratoriów KAS będą mieli 13-dniowy dodatkowy urlop wypoczynkowy jak laboranci Policji i SG

Administracja publiczna Prawo pracy
Rząd chce zwiększyć wymiar corocznego dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikom laboratoriów Krajowej Administracji Skarbowej z obecnych 5 lub 9 dni do 13 dni, czyli wymiaru, jaki...
Grażyna J. Leśniak
26.09.2022

MRiPS: 3 mln zł na aktywizację wykluczonych społecznie w 2023 r.

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy
Rusza nabór wniosków do Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023. Kluby i centra integracji społecznej będą mogły aplikować o wsparcie od 20 do 120 tys. zł –...
Grażyna J. Leśniak
26.09.2022

Będzie podatek od nadzwyczajnych zysków spółek skarbu państwa

Pomoc społeczna Finanse publiczne
Ministerstwo aktywów państwowych zapowiedziało wprowadzenie opodatkowania nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa. Szacowane wpływy - 13,5 mld zł – mają zostać przeznaczone na rozwiązania...
Robert Horbaczewski
25.09.2022

Urlop dodatkowy przysługuje części pracowników niepełnosprawnych

Prawo pracy
Część pracowników niepełnosprawnych – osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności po wypełnieniu warunku przepracowania roku po zaliczeniu do któregoś z tych stopni...
Marek Rotkiewicz
24.09.2022

Wkrótce 11 listopada, a wciąż jest spór o charakter Marszu Niepodległości

Administracja publiczna
W tym roku możemy się spodziewać kolejnych niepokojów w dzień Święta Niepodległości. Spór między wojewodą mazowieckim, który wydał zgodę na cykliczny Marsz Niepodległości do 2023 r., a prezydentem...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.09.2022

Jest porozumienie związkowców ze skarbówki z MF

Prawo pracy
Siedem związków zawodowych podpisało porozumienie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej i Minister Finansów w sprawach płacowych. Ma ono załagodzić trwający od dłuższego czasu spór kierownictwa...
Paweł Rochowicz
23.09.2022

Osoby z niepełnosprawnością doczekają się e-legitymacji

Pomoc społeczna Nowe technologie
Postulat osób z niepełnosprawnością doczeka się realizacji. W pierwszym kwartale 2023 r. w aplikacji mObywatel ma zostać wprowadzona elektroniczna legitymacja osoby niepełnosprawnej. To ułatwi osobom...
Beata Dązbłaż
23.09.2022

Odszkodowania dla wywłaszczanych pod cele publiczne – co zmieni "ustawa CPK"?

Prawo cywilne Budownictwo
Trwają prace nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, prowadzone z inicjatywy Marcina Horały, pełnomocnika rządu ds. CPK. Po głosowaniu w Sejmie, ustawa skierowana została do Senatu....
Barbara Czerniawska
23.09.2022

SN: Trzeba wykazać szkodę, która wynika z niepełnej dotacji oświatowej

Uprawniony z tytułu dotacji oświatowej, któremu nie wypłacono dotacji w należnej wysokości, musi wykazać, że poniósł szkodę - orzekła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Niewypłacenie dotacji w określonej...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.09.2022

Pieniądze na wypłaty dodatku węglowego trafiają już do gmin

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Na konta lubelskich gmin trafiły w czwartek pieniądze na wypłatę dodatku węglowego. W innych województwach proces przekazywania środków trwa. Rząd przekazał wojewodom łącznie 9,5 mld zł. Ministerstwo...
Robert Horbaczewski
22.09.2022

Potrzeba zmian legislacyjnych w gminnej gospodarce odpadami, bo rosną koszty i zaległości

Samorząd terytorialny Odpady
Potrzebne są zmiany legislacyjne umożliwiające faktyczną weryfikację rzetelności deklaracji, względnie wprowadzenie powszechnego obowiązku ich składania i wprowadzenia sankcji karnych za ich brak. To...
Maria Dec-Kiełb
22.09.2022

MF nagradza swoich funkcjonariuszy i pracowników, szczególnie za Polski Ład

Finanse publiczne Doradca podatkowy Administracja publiczna
Resort finansów nagradza swoich pracowników i funkcjonariuszy za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. W ciągu niecałych czterech ostatnich lat na nagrody przeznaczono niemal 200 milionów...
Krzysztof Koślicki
22.09.2022

Wiele podmiotów wrażliwych może nie otrzymać dodatku osłonowego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Z dodatkiem osłonowym dla tzw. podmiotów wrażliwych może być jak z lizaniem cukierka przez szybę. Ze względu na warunki wsparcia wiele szkół, noclegowni, domów kultury może z niego nie skorzystać....
Robert Horbaczewski
22.09.2022

Cyfrowa Polska: Zamiast obowiązkowych aplikacji – nowoczesne systemy telekomunikacyjne

Administracja publiczna Nowe technologie
Regionalny System Ostrzegania i Alarm112 – te dwie aplikacje mają obowiązkowo znaleźć się w każdym smartfonie, sprzedawanym na terenie Polski. To pomysł Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i...
Michał Kanownik
21.09.2022

Orzekanie o niepełnosprawności już ze stawiennictwem na komisję lekarską

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
Od 13 września wszystkie wnioski złożone o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności w powiatowych zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON) są rozpatrywane przez lekarzy orzeczników na...
Beata Dązbłaż
21.09.2022

MEiN: 980 mln zł dla samorządów na pokrycie kosztów edukacji dzieci ukraińskich

Finanse samorządów Szkoła i uczeń Ukraina
Przekazaliśmy na rachunki samorządów 980 mln zł na pokrycie kosztów edukacji dzieci ukraińskich w Polsce - poinformował w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. I podkreślił, że na...
Krzysztof Sobczak
21.09.2022

PFR to nie urząd, więc skarga nie przysługuje? Będzie kasacja do NSA

Prawo cywilne Tarcza finansowa
Ponieważ o przyznaniu wsparcia finansowego w ramach „Tarczy Finansowej” decyduje Polski Fundusz Rozwoju, sąd administracyjny odmówił rozpoznania skargi przedsiębiorcy ubiegającego się o subwencję od...
Krzysztof Sobczak
21.09.2022

RPO w obronie sygnalisty z policji

Wymiar sprawiedliwości Policja
Zdaniem zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisława Trociuka w postępowaniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego doszło do pominięcia interesu publicznego i nieprawidłowego sformułowania...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.09.2022

Na przejściu dla pieszych piechur z pierwszeństwem, na przejściu sugerowanym już nie

Prawo karne Administracja publiczna
Oprócz dotychczasowego oznakowanego przejścia, od 21 września pojawi się też przejście sugerowane, czyli nieoznakowane miejsca umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów i torowiska....
Robert Horbaczewski
21.09.2022

ZNP: W grudniu lub styczniu możliwy strajk nauczycieli

Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza strajku nauczycieli w grudniu lub styczniu. Wcześniej powołano Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny, którego zadaniem jest koordynowanie akcji...
Krzysztof Sobczak
20.09.2022

Będą zmiany w systemie wizowym i informacyjnym Schengen

Administracja publiczna Prawo unijne
Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej dzięki lepszej i bardziej skutecznej współpracy operacyjnej między np. Strażą Graniczną, Policją, organami celnymi...
Krzysztof Sobczak
20.09.2022

Prawo wyborcze uwzględni sytuację po Brexicie

Administracja publiczna Wybory
Dostosowanie przepisów Kodeksu wyborczego do umowy zawartej w 2020 r. między Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, to cel ustawy, której projekt przyjęła we wtorek...
Krzysztof Sobczak
20.09.2022

Finansowa pomoc państwa niewystarczająca dla najsłabszych – RPO interweniuje

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Ludzie skarżą się na niewystarczającą wobec wzrostu kosztów utrzymania i spadku wartości pieniądza wysokość świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, alimentów oraz zasiłków pobieranych przez osoby w...
Grażyna J. Leśniak
20.09.2022

TSUE: Nie ma podstaw do prewencyjnego zatrzymywania danych osobowych

Administracja publiczna RODO
Niedozwolone jest uogólnione i niezróżnicowane zatrzymywanie przez operatorów świadczących usługi łączności elektronicznej danych o ruchu przez rok od dnia ich zapisu, zapobiegawczo, w celu...
Krzysztof Sobczak
20.09.2022

UE: Jest porozumienie w sprawie finansowania z KPO, ale fundusze będą po spełnieniu kamieni milowych

Finanse publiczne Prawo unijne
Komisja Europejska poinformowała o podpisaniu umowy z Polską dotyczącej finansowania z Funduszu Odbudowy. Konieczne jest jeszcze podpisanie porozumienia operacyjnego. Potem państwa członkowskie mogą...
Krzysztof Sobczak
20.09.2022

Większość Polaków nie wie, kto powinien zająć się skutkami wycieku danych osobowych

Administracja publiczna RODO
Aż 70 proc. Polaków deklaruje, że nie wie, kto powinien zająć się negatywnymi konsekwencjami wycieku danych osobowych, a 1/3 z tych, którzy mają świadomość, jak sobie radzić z utratą danych, uważa,...
Krzysztof Sobczak
20.09.2022
1  2  3  4  5    1766
 • Aktualności
  • Rozstrzygnięto konkurs im. prof. Michała Kuleszy na najlepsze prace doktorskie i magisterskie

   Po raz 19. redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” i jego wydawca – Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. nagrodziła najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie poświęcone tematyce samorządowej. Jury podkreśliło, że niektóre z nich przekraczały standardowe wymagania typu opracowań.
  • Rząd chce, by samorządy sprzedawały węgiel mieszkańcom

   Państwowe spółki PGE Paliwa i Węglokoks mają od dziś zaproponować samorządom terytorialnym współpracę przy dystrybucji węgla, także dla gospodarstw domowych. Tona węgla ma być dzięki temu tańsza o ponad tysiąc złotych niż w składach komercyjnych. Samorządowcy ripostują, że nie są od tego, aby wchodzić w buty firm i handlować węglem. I kpią, że może zajmą się też dystrybucją makaronu, cukru i jajek.
  • Nowe przepisy namnożyły skrzyżowań - nawet policja ma z tym kłopot

   Nowelizacja przepisów Prawa o ruchu drogowym zmieniła definicje skrzyżowania i drogi. W konsekwencji miejsca, które do tej pory nie były uznane za skrzyżowania, takimi nagle zostały. A to ma wpływ m.in. na manewry wyprzedania lub prędkość jazdy. Zdezorientowani są nie tylko kierowcy, ale i eksperci od ruchu drogowego, w tym policjanci. I wieszczą problemy.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

   Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.
  • Monitoring rynku medialnego coraz droższy

   W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.
  • Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

   Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Wsparcie państwa także na ogrzewanie remiz OSP

   Ochotnicze Straże Pożarne mogą uzyskać wsparcie w zakresie ogrzewania remiz w związku z kryzysem energetycznym. Mogą skorzystać ze „średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą” lub „dodatku dla podmiotów wrażliwych”. Oświadczenie w celu uzyskania preferencyjnej stawki należy złożyć do sprzedawcy do 6 października 2022 r., a wniosek o dodatek do 30 listopada 2022 r. w gminie. Można skorzystać tylko z jednego rodzaju pomocy.
  • Niewypłacenie dodatku węglowego w terminie może skutkować roszczeniami wnioskodawców

   Zmiana zasad wypłaty dodatku węglowego stawia w niekorzystnej sytuacji tych, którzy złożyli wnioski według obowiązującej zasady jedno gospodarstwo domowe - jeden dodatek. Dochodzenie roszczeń przez wnioskodawców, którzy złożyli wniosek, wypełnili formalności a nie otrzymali dodatku w terminie jest możliwe, ale może być utrudnione – uważa Rafał Rozwadowski, adwokat z Kancelarii Mamiński i Partnerzy.
  • Bez kaucji daleko nie zajedziesz – kontrowersyjne zasady dla podmiotów zagranicznych

   Wadliwości działającego w Polsce od czerwca 2021 r. systemu poboru opłat elektronicznych e-Toll mogą doprowadzić do zróżnicowania sytuacji polskich i zagranicznych właścicieli, posiadaczy, użytkowników pojazdów lub korzystających z płatnych odcinków dróg publicznych. Szczególnie to może być szczególnie dotkliwe dla zagranicznych kierowców korzystających z autostrad w Polsce.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Szantaż pracodawcy nie może przyćmić zarzutów wobec radnego

   Pracodawca skierował do rady powiatu wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Sformułował w nim liczne i poważne zarzuty. Organ jednak odmówił, ponieważ radny twierdził, że przed skierowaniem wniosku, pracodawca domagał się od niego zrzeczenia się mandatu - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
  • WSA: Nadleśnictwo musi ujawnić, ile sprzedało drewna, tym bardziej że ma obowiązek to ewidencjonować

   Jeżeli podmiot zobowiązany do udzielenia informacji nie wykaże, że jej udzielenie zakłóci jego normalne funkcjonowanie, będzie musiał to zrobić. Zwłaszcza, gdyby wniosek dotyczył kwestii tak podstawowych dla funkcjonowania nadleśnictwa jak sprzedaż pozyskiwanego drewna - tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
  • WSA: Sama dieta sołtysowi nie wystarczy, uchwała ma zawierać też zasady

   Uchwała o wysokości diety sołtysa oraz zasady zwrotu kosztów podróży służbowych jest aktem prawa miejscowego i podlega publikacji. Musi być jednak regulacją całościową, określać zasady, na jakich przysługują sołtysom diety oraz zwrot kosztów podróży służbowej, a nie tylko czynności, za które przysługuje dieta - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Jednostki samorządu terytorialnego mają zadania w zakresie ochrony zdrowia

   Zadania samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej określają zarówno przepisy rangi konstytucyjnej, ale też szeregu innych ustaw. Rodzaje tych zadań zależą od szczebla samorządowego. Te z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizuje samorząd gminny.
  • Choć radny pracuje społecznie, diety nie można go pozbawić

   Za pracę na rzecz samorządu radny nie pobiera wynagrodzenia, a rekompensatą za obecność na sesjach i pracę w komisjach jest dieta radnego. Jej wysokość, sposób naliczania i wypłacania poszczególnym radnym określa samodzielnie rada danej gminy, przestrzegając jednak reguł narzuconych przez ustawodawcę.
  • Akty prawa miejscowego, choć obowiązują powszechnie, to na ograniczonym terenie

   Akty prawa miejscowego są jednymi ze źródeł powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. Ustawowo upoważnione do ich stanowienia są organy jednostek samorządu terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej. Choć obowiązują powszechnie, to tylko na ograniczonym terenie.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski