Temat dnia

W nowych wyborach można wykorzystać baner z poprzedniej kampanii

Co do zasady, każda kampania wyborcza musi mieć osobne finansowanie. Ale przepisy Kodeksu Wyborczego są dziurawe. Pozwalają de facto na wykorzystywanie materiałów wyborczych z minionych wyborów w kolejnych, o ile na przykład wiszą one na prywatnym ogrodzeniu. Państwowa Komisja Wyborcza postuluje zmianę przepisów w tym zakresie.

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Środowisko Pomoc społeczna Dodatek osłonowy

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Sejm zgodził się na uproszczone dopłaty dla małych gospodarstw

Nowa, uproszczona forma wsparcia dla małych gospodarstw rolnych poniżej 5 ha oraz płatny ekoschemat - ugorowanie ziemi - wprowadza uchwalona przez Sejm ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych.

Powołanie osoby na stanowisko zastępcy wójta jest obowiązkowe

Samorząd terytorialny

Decyzja odnośnie do kandydatury zastępcy wójta, zakresu powierzonych zadań i okresu zatrudnienia w urzędzie należy wyłącznie do wójta. W strukturze organizacyjnej urzędu gminy zastępca podlega bezpośrednio wójtowi, ale formalnie zatrudnia go dany urząd gminy. Inaczej niż wójt, zastępca nie jest organem gminy.

Prawo ma być lepiej konsultowane, a legislacja transparentna

Administracja publiczna

Obowiązkowa ocena skutków regulacji przy projektach poselskich i konsultacje społeczne przed I czytaniem oraz uzasadnienie do sejmowych poprawek, ograniczenie tzw. przyspieszonych procedur ustawodawczych, podniesienie rangi wysłuchania publicznego oraz wymagane udostępnienie projektów w systemie informacyjnym Sejmu - to zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji Regulaminu Sejmu RP. Realizują jeden z kamieni milowych KPO.

Gdzie skrót, a gdzie nawias – jak prawidłowo powołać podstawę prawną uchwały gminy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Tekst uchwały należy rozpocząć od wskazania przepisu ustawy zawierającego upoważnienie do jej wydania. Błędne wskazanie podstawy prawnej do wydania aktu prawa miejscowego nie skutkuje jednak jego nieważnością. Biorąc pod uwagę, że ustawodawca przywiązuje dużą wagę do prawidłowości zapisu, należy znać kilka ważnych reguł.

Prawo.pl
Polecamy książki samorządowe
Zmiana priorytetów Publicznych Służb Zatrudnienia, nastawienie na rynek, klienta i potrzeby przedsiębiorców czy bardziej innowacyjne i dopasowane do potrzeb rynku kierunki działania: aktywizacja biernych zawodowo czy chcących się przekwalifikować rolników - przewiduje projekt ustawy, który właśnie trafił do konsultacji publicznych. Pytanie tylko, czy wytyczony przez jego autorów kierunek, czyli usprawnienie funkcjonowania urzędów pracy, jest właściwy. Prawnicy mają wątpliwości.
Grażyna J. Leśniak
24.05.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Gminy nie płacą VAT od takich inwestycji, jak np. montaż instalacji OZE czy usuwanie azbestu. Ale konsekwencją jest także brak możliwości odliczenia VAT od zakupów. Ministerstwo Finansów wyjaśniło w interpretacji ogólnej, że gminy nie muszą korygować rozliczeń wcześniejszych projektów, ale mogą to zrobić. Zdaniem ekspertów, takie podejście jest słuszne.
Monika Pogroszewska
24.05.2024
Prawo rodzinne VAT
Sejm uchwalił w czwartek ustawę o ochronie sygnalistów, która zakłada implementację dyrektywy PE i Rady UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Ochroną zostaną objęte osoby zgłaszające naruszenie prawa niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy lub pełnienia służby. Teraz ustawa trafi do Senatu.
Grażyna J. Leśniak
23.05.2024
Prawo pracy Prawo unijne

Prof. Męcina: Spór wokół wysokości płacy minimalnej

Prawo pracy
Podwyżka płacy minimalnej do 60 proc. średniego wynagrodzenia nie jest najlepszym rozwiązaniem. Może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie mikroprzedsiębiorstw, doprowadzić do dalszego spłaszczenia...
Jacek Męcina
23.05.2024

GUS: Na koniec 2023 r. 52,8 proc. pracujących stanowili mężczyźni

Prawo pracy Rynek pracy
Na ostatni dzień grudnia 2023 roku w gospodarce narodowej było 15 178,1 tys. pracujących. Średnia wieku wyniosła 42,6 roku, a mediana wieku - 42 lata – podał w czwartek GUS. Średnia wieku i mediana...
Grażyna J. Leśniak
23.05.2024

Początki kariery generacji Z i silver - badanie Pracuj.pl

Prawo pracy Rynek pracy
Jeszcze do niedawna na rynku pracy mieliśmy do czynienia z pokoleniami, które podejmując pierwsze zatrudnienie, często wiązały się z jedną firmą na długie lata. Dziś sytuacja jest zupełnie odmienna....
Grażyna J. Leśniak
23.05.2024

Nowa definicja budowli to wyzwania dla firm i gmin

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Nieruchomości
Przedsiębiorcy nie powinni się spodziewać rewolucyjnych zmian w podatku od nieruchomości - zapowiada Ministerstwo Finansów, które przedstawi niedługo projekt zmian realizujących wytyczne Trybunału...
Monika Pogroszewska
23.05.2024

Jest projekt aktywizacji biernych zawodowo i zatrudnienia seniorów poszukujących pracy

Prawo pracy Rynek pracy
Objęcie pomocą osób nieaktywnych zawodowo oraz rolników, zniesienie powiązania osoby bezrobotnej z urzędem pracy ze względu na miejsce zameldowania, wprowadzenie pożyczki edukacyjnej w wysokości do...
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki
22.05.2024

Senat za ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Uchodźca wojenny z Ukrainy będzie mógł zmienić status pobytu w Polsce z ochrony tymczasowej na bardziej korzystny pobyt tymczasowy. Nowelizacja ustawy pomocowej zakłada wygaszenie przyznawania...
Robert Horbaczewski Krzysztof Koślicki
22.05.2024

UE zatwierdziła kompleksowe reformy dla rynku energetycznego

Prawo unijne Energetyka
Rada Unii Europejskiej zatwierdziła nowe przepisy, które mają zapewnić kompleksowe uregulowanie rynku energii elektrycznej i gazu, dzięki którym UE będzie miała skuteczniejsze narzędzia do reagowania...
Inga Stawicka
22.05.2024

SN: Sprawa burmistrza Giżycka będzie rozpoznana przez miejscowy sąd

Samorząd terytorialny
Tylko okoliczności, które mogą wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do bezstronnego rozpoznania sprawy przez sąd miejscowo właściwy, mogą stać się podstawą przekazania sprawy innemu sądowi...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.05.2024

Nie będzie można ustalić opłaty adiacenckiej za podział działki? Wadliwy projekt już w Sejmie

Samorząd terytorialny Nieruchomości
Krócej, bo tylko przez 1,5 roku, samorządy będą mogły żądać od właścicieli nieruchomości opłaty adiacenckiej po wybudowaniu drogi, podziale lub scaleniu działki, albo podłączeniu do wodociągu. Taka...
Renata Krupa-Dąbrowska
22.05.2024

Opłata planistyczna - wyjaśniamy procedurę w sprawie nałożenia opłaty

Samorząd terytorialny Nieruchomości Ład Przestrzenny
Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowana uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i...
Joanna Maj
22.05.2024

Rada Fiskalna zaopiniuje najważniejsze dokumenty budżetowe

Finanse publiczne Administracja publiczna
W trzecim kwartale 2024 roku powstanie Rada Fiskalna. Ma ona mieć charakter ekspercko-doradczy i służyć poprawie jakości zarządzania finansami publicznymi. Będzie opiniować najważniejsze dokumenty...
Robert Horbaczewski
21.05.2024

Powołano komisję do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich

Administracja publiczna
Premier Donald Tusk we wtorek, że wydał zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich w Polsce w latach 2004-2024. Jej szefem będzie szef Służby Kontrwywiadu...
Robert Horbaczewski Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.05.2024

RPO interweniuje w sprawie dodatku za ochronę granicy z Rosją

Domowe finanse Prawo pracy Wojsko
Do RPO wpłynęło pismo funkcjonariusza SG z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej, który odpowiada za ochronę morskiej granicy RP, w tym jej odcinka z Federacją Rosyjską. Funkcjonariuszom...
Grażyna J. Leśniak
21.05.2024

Trybunał Konstytucyjny: Decyzja w sprawie wyborów kopertowych zgodna z Konstytucją

Zastosowanie przepisów "antycovidowych" do przygotowania wyborów korespondencyjnych w stanie epidemii było zgodne z konstytucją oraz z zasadą współdziałania władz wynikającą z preambuły Konstytucji...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Robert Horbaczewski PAP
21.05.2024

Jeszcze kilka dni na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w eurowyborach

Samorząd terytorialny Wybory
27 maja mija termin na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. W dniu mija też termin...
Robert Horbaczewski
21.05.2024

45 proc. gmin w Polsce wciąż bez żadnej instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Samorząd terytorialny
Program „Maluch+” miał zwiększyć dostępność miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci. Chodziło nie tylko o podwyższenie odsetka dzieci...
Agnieszka Matłacz
21.05.2024

Mieszkańcy Warszawy mniej zapłacą za odbiór śmieci, bo miasto ma nadwyżki z opłat

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady
Kalkulując wysokość stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych, gminy powinny dążyć zarówno do zapobiegania niedoborom, jak i powstawaniu nadwyżek. Tymczasem w Warszawie od dwóch lat koszty te są...
Agnieszka Matłacz
21.05.2024

Zlikwidowano 29 pełnomocników funkcjonujących przy rządzie

Administracja publiczna
Jednym ze "100 konkretów" KO w kampanii wyborczej do parlamentu była likwidacja większości z funkcjonujących przy rządzie pełnomocników. 21 maja weszło w życie rozporządzenie, które znosi 29 z nich,...
Agnieszka Matłacz
21.05.2024

Zatrudnienie sezonowe - umowy na czas określony, zlecenia i praktyki absolwenckie

Prawo pracy Rynek pracy
Okres letni to wzmożony ruch w części branż i połączone z tym okresowe, znaczne zwiększenie zapotrzebowania na pracę. Czasowe, krótkookresowe zatrudnienie może być realizowane zarówno w oparciu o...
Marek Rotkiewicz
21.05.2024

Program "Rozświetlamy Polskę" został źle przygotowany

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Ministerstwo Rozwoju i Technologii przyznaje, że program „Rozświetlamy Polskę” został wadliwie przygotowany. Ale dla samorządów, które otrzymały promesy to małe pocieszenie. Pozostały z problemami...
Robert Horbaczewski
21.05.2024

Problematyczna zasada korzyści przy odszkodowaniach za wywłaszczenie pod drogi

Finanse Nieruchomości
W kwietniu br. minister rozwoju i technologii wydał decyzję, w której wskazał, jak prawidłowo należy stosować tzw. zasadę korzyści w przypadku wywłaszczenia nieruchomości pod drogę. To jedna z...
Mirosław Ochojski
21.05.2024

Nowa komisja nadzoru nad sztuczną inteligencją będzie musiała być elastyczna

Nowe technologie Prawo unijne
W zakończonych niedawno prekonsultacjach większość podmiotów wypowiedziała się za stworzeniem nowego urzędu ds. sztucznej inteligencji, podobnie jak robią to Włochy. Konfederacja Lewiatan uważa, że...
Inga Stawicka
20.05.2024

Wojsko potrzebuje wykwalifikowanego kierowcę, tłumacza, teleinformatyka

Wojsko Rynek pracy
Kierowca samochodów ciężarowych, w tym posiadający zaświadczenie ADR do przewozu towarów niebezpiecznych, kierowca autobusów, ratownik medyczny, nurek, inżynier teleinformatyk, tłumacz -to m.in....
Jonasz Kita
20.05.2024

Umieszczenie ludzi w centrum uwagi zwiększa szanse na sukces transformacji. Badanie EY

Prawo pracy Zarządzanie Rynek pracy
Liderzy, dla których priorytetem jest podejście skoncentrowane na człowieku w odniesieniu do transformacji, poprawiają nawet 12-krotnie skuteczność całego procesu – wskazują eksperci EY i University...
Grażyna J. Leśniak
20.05.2024

NIK: CEPiK od 10 lat w budowie i końca nie widać

Administracja publiczna
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) to system, którego budowa trwa od 2013 roku. I mimo że budowa, utrzymanie i modernizacja CEPiK 2.0 finansowane są ze specjalnie utworzonego...
Agnieszka Matłacz
20.05.2024

Pracownik porzucający pracę będzie uczestniczył w kosztach wdrożenia do pracy

Prawo pracy
Pracodawcy mają ogromne problemy z pracownikami, którzy bez słowa znikają z firmy w ciągu pierwszego miesiąca od zatrudnienia. Nie informują nawet, że z pracy rezygnują. Niektórzy nie pojawiają się w...
Grażyna J. Leśniak
20.05.2024

Przy dworcu można zrobić selfie, przy tunelu czy moście lepiej się upewnić

Administracja publiczna Wojsko
Zakaz fotografowania wybranych obiektów infrastruktury transportowej, które zostaną oznaczone stosownym znakiem, nie obejmie dworców kolejowych. Może odnosić się jedynie do mostów, wiaduktów i...
Robert Horbaczewski
20.05.2024
1  2  3  4  5    1081
 • Aktualności
  • W nowych wyborach można wykorzystać baner z poprzedniej kampanii

   Co do zasady, każda kampania wyborcza musi mieć osobne finansowanie. Ale przepisy Kodeksu Wyborczego są dziurawe. Pozwalają de facto na wykorzystywanie materiałów wyborczych z minionych wyborów w kolejnych, o ile na przykład wiszą one na prywatnym ogrodzeniu. Państwowa Komisja Wyborcza postuluje zmianę przepisów w tym zakresie.
  • Sejm zgodził się na uproszczone dopłaty dla małych gospodarstw

   Nowa, uproszczona forma wsparcia dla małych gospodarstw rolnych poniżej 5 ha oraz płatny ekoschemat - ugorowanie ziemi - wprowadza uchwalona przez Sejm ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych.
  • Powołanie osoby na stanowisko zastępcy wójta jest obowiązkowe

   Decyzja odnośnie do kandydatury zastępcy wójta, zakresu powierzonych zadań i okresu zatrudnienia w urzędzie należy wyłącznie do wójta. W strukturze organizacyjnej urzędu gminy zastępca podlega bezpośrednio wójtowi, ale formalnie zatrudnia go dany urząd gminy. Inaczej niż wójt, zastępca nie jest organem gminy.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

   Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.
  • Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych

   Nie wszyscy wyborcy będą mogli udać się osobiście 7 kwietnia, aby oddać głos w obwodowych komisjach wyborczych. Dla nich ustawodawca wprowadził instytucję głosowania korespondencyjnego jako jednej z tzw. alternatywnych procedur głosowania. Przypominamy zasady, terminy i procedurę tego udogodnienia dla wyborców z niepełnosprawnością, seniorów i osób w obowiązkowej kwarantannie.
  • Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

   700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Kandydat bez kurtki, czyli o naborze na stanowiska urzędnicze w samorządzie

   Z jednej strony ustawowa zasada otwartości i konkurencyjności naboru na wolne stanowisko urzędnicze, z drugiej strony praktyka, która nie zawsze odzwierciedla te zasady. Czy istnieje możliwość stworzenia jakiegoś realnego mechanizmu, aby wyeliminować bądź ograniczyć sytuacje „fikcyjnych naborów” i wprowadzić środek odwoławczy - zastanawia się dr Jarosław Dolny, radca prawny.
  • Roszczenie planistyczne a potencjalne przeznaczenie nieruchomości

   We wrześniu 2023 roku weszła w życie duża nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z kolei od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe przepisy tej ustawy, które nadal budzą duże emocje i wątpliwości interpretacyjne. Czy nadal można powoływać się na potencjalne przeznaczenie nieruchomości - zastanawia się Marek Foryś, radca prawny.
  • Czy radny w gminie musi być „miejscowy”?

   Kodeks wyborczy posługuje się instytucją stałego zamieszkiwania jako jedną z przesłanek determinującą możliwość kandydowania do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, a później sprawowania tej funkcji. Czy w dobie coraz większej mobilności, wykorzystania technologii we wzajemnej komunikacji utrzymywanie tej przesłanki ma nadal sens - zastanawia się Dariusz Lasocki, radca prawny.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Sprawa burmistrza Giżycka będzie rozpoznana przez miejscowy sąd

   Tylko okoliczności, które mogą wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do bezstronnego rozpoznania sprawy przez sąd miejscowo właściwy, mogą stać się podstawą przekazania sprawy innemu sądowi – orzekł Sąd Najwyższy i odmówił przekazania sprawy byłego burmistrza Giżycka, który jest oskarżany o zaniedbania w nadzorze, mimo że ze sprawy wyłączyli się lokalni prokuratorzy. SN uznał, że zmiana sądu działałaby na szkodę wymiaru sprawiedliwości.
  • Milczenie nie zawsze jest złotem, burmistrz zapłaci 1 tys. zł grzywny

   Burmistrz zastosował nieznany ustawie środek w postaci pozostawienia wniosku bez rozpoznania, z uwagi na niewykazanie przez skarżącego szczególnego interesu publicznego w uzyskaniu żądanej informacji publicznej. WSA w Łodzi uznał, że burmistrz pozostawał bezczynny w sprawie przez blisko dwa lata i wymierzył mu grzywnę.
  • NSA: Faktury z odroczonym terminem płatności potwierdzały naruszenie zakazu

   Radny był wspólnikiem w spółce prowadzącej market budowlany, w którym zaopatrywały się jednostki organizacyjne gminy. Na przestrzeni trzech lat spółka wystawiła około 200 faktur VAT z odroczonym terminem płatności. Sprzedaż miała więc charakter regularny i zorganizowany, a umowy nie były typowe i ogólnodostępne. Oznacza to, że radny naruszył zakaz łączenia sprawowanej funkcji z prowadzeniem działalności gospodarczej, co wiązało się z wygaśnięciem mandatu.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Opłata planistyczna - wyjaśniamy procedurę w sprawie nałożenia opłaty

   Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowana uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedurę można wszcząć w ciągu pięciu lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. W tym czasie właściwy organ ma obowiązek doręczyć zbywcy zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. Ustalenie jej wysokości to kolejny etap.
  • Rozpalenie ogniska na własnej posesji bez zezwolenia gminy, ale z rozwagą

   Nie ma generalnego zakazu rozpalania ogniska na własnej posesji. Nie oznacza to jednak, że można spalać wszystko i w dowolnym miejscu, bo ognisko nie może powodować nadmiernej ilości dymu i uciążliwego zapachu, a przy drodze publicznej nie może ograniczać widoczności i zagrażać bezpieczeństwu. Często za rozpalenie ogniska można zostać ukaranym grzywną do 500 zł.
  • Dla ustalenia obowiązku renty planistycznej muszą wystąpić łącznie trzy przesłanki

   Renta planistyczna to potoczna nazwa opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest ona ustalana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sam wzrost wartości nieruchomości z powodu uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu nie jest jedyną przesłanką do naliczenia renty planistycznej. Drugim warunkiem jest zbycie nieruchomości w terminie pięciu lat.
  Zobacz więcej