Temat dnia

WSA: Zwolnienie spod egzekucji nie może prowadzić do jej bezskuteczności

Administracja publiczna

Organ może zwolnić spod egzekucji określone składniki majątkowe zobowiązanego. Nie może to jednak prowadzić do sytuacji, w której prowadzona egzekucja okaże się bezskuteczna. Podstawowym celem prowadzonego postępowania jest...

OPZZ pisze do prezydenta w sprawie podwyżek dla polityków

Kadry w oświacie Finansowanie zdrowia

Po informacji o podwyżkach dla polityków w budżetówce zawrzało. Przewodniczący OPZZ pisze do prezydenta Andrzeja Dudy i pyta, dlaczego płace ponad 560 tys. pracowników sektora publicznego są zamrożone, skoro kondycja budżetu państwa jest tak dobra, że pozwala na podwyżki dla polityków.

Wojewoda mazowiecki analizuje zakaz dla furgonetek pro-life

Wymiar sprawiedliwości

Do połowy sierpnia wojewoda mazowiecki ma czas na podjęcie decyzji ws. przepisów zakazujących furgonetkom pro-life poruszania się po stolicy. Dotychczas wpłynęło 11 wniosków o ich unieważnienie. Złożyli je m.in. Marcin Romanowski wiceminister sprawiedliwości, Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz Instytut Ordo Iuris.

WSA: Rozpoznanie zażalenia wniesionego po terminie to rażące naruszenie prawa

Administracja publiczna

Sprawa dotyczyła utrzymania w mocy postanowienia wydanego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zobowiązany wniósł zażalenie po terminie, ale organ i tak rozpoznał je...

Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Finanse publiczne Administracja publiczna RODO

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Polski Ład zachwieje finansami samorządów

Samorząd terytorialny Finanse publiczne PIT

Przeszło 145 miliardów złotych w ciągu najbliższych 10 lat – tyle stracą jednostki samorządu terytorialnego na zaproponowanych w Polskim Ładzie zmianach w podatku dochodowym od osób fizycznych. To głównie z ich budżetów zostaną zrealizowane obietnice korzystnych zmian w PIT. Budżet państwa też ma ponieść stratę, ale o 60 miliardów złotych mniejszą.

Polecamy książki samorządowe

Komisje senackie przeciw powiązaniu maksymalnej stawki za śmieci od wskazań wodomierza

Samorząd terytorialny Rynek i konsument Finanse samorządów
Połączone komisje senackie chcą usunięcia z noweli tzw. ustawy śmieciowej przepisu zgodnie z którym maksymalna stawka opłaty za wywóz śmieci ustalana ma być na podstawie wskazań wodomierza. Gminy już wcześniej ostro protestowały. Ich zdaniem na zmianie skorzystają nie tylko rodziny wielodzietne, ale również studenci, turyści, co jest już oczywistym nonsensem. A wiele gospodarstw domowych zapłaci więcej niż dotychczas.
Renata Krupa-Dąbrowska Patrycja Rojek-Socha
03.08.2021
Samorząd terytorialny Rynek i konsument Finanse samorządów
Prezydenci, burmistrzowie, starostowie i wójtowie 59 samorządów zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot piszą list do marszałek Sejmu Elżbiety Witek z prośbą o jak najszybsze zajęcie się projektem ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim.
Renata Krupa-Dąbrowska
02.08.2021
Samorząd terytorialny Finanse
W Dzienniku Ustaw, poz. 1394 opublikowane zostało rozporządzenie Prezydenta wprowadzające podwyżki m.in. dla premiera, marszałków Sejmu i Senatu, członków rządu, posłów i senatorów. Od 1 sierpnia szef rządu i marszałkowie zarabiać będą ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie, wiceministrowie o ponad 6 tys. zł więcej, niż dotychczas. Marszałek Ryszard Terlecki zapowiada też podwyżki dla samorządowców i Prezydenta RP.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.07.2021
Finanse publiczne Administracja publiczna

Limit zużycia oleju napędowego dla rolników będzie wyższy

Akcyza
Rząd przyjął ustawę o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Chodzi między innymi o zwiększenie limitu zużywanego oleju...
Jolanta Ojczyk
30.07.2021

W Polskę ruszą mobilne punkty szczepień

Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Rząd w końcu podjął konkretne decyzje w sprawie zwiększenia działań zachęcających Polaków do szczepień przeciwko Covid 19. Po pierwsze w Polskę ruszą mobilne punkty szczepień, które dotrą do...
Jolanta Ojczyk
30.07.2021

NIK: Kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych wciąż nieskuteczna

Środowisko
Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, przewodniczący Izby Obrachunkowej Ukrainy Valeriy Patskan i prezes słowackiego Najwyższego Urzędu Kontrolnego (NKU) Karol Mitrík podpiszą dziś w...
Agnieszka Matłacz
30.07.2021

SN: Szkoły, przedszkola i straż miejska straciły pieniądze z powodu błędu gminy Ząbki

Samorząd terytorialny Prawo cywilne
Jednostki organizacyjne gminy muszą same zakładać rachunki bankowe dla prowadzenia działalności i gmina nie powinna za nie podpisywać w tym celu umowy z bankami - wynika z wyroku Sądu Najwyższego....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.07.2021

W służbie cywilnej wynagrodzenia są kształtowane w sposób uznaniowy

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
W służbie cywilnej istnieje duże rozwarstwienie wynagrodzeń na tych samych stanowiskach. I to zarówno w ramach jednego urzędu, jak i w różnych urzędach – wynika z raportu Stowarzyszenia Absolwentów...
Grażyna J. Leśniak
30.07.2021

Obywatel nie wpuszczony na obrady rady gminy to naruszenie Konstytucji

Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Mieszkańcowi odmówiono prawa wstępu na sesję Rady Gminy w Krościenku Wyżnym, z powołaniem się na rządowe ograniczenia pandemiczne. Tymczasem przepisy te nie mogły ustanawiać ani zakazu, ani...
Renata Krupa-Dąbrowska
29.07.2021

Trwa nabór wniosków o "Dobry Start", ZUS wypłacił już 240 mln zł

Domowe finanse Szkoła i uczeń Administracja publiczna
Rodzic lub opiekun ucznia, bez względu na osiągane dochody, może raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko w formie elektronicznej – przez...
Agnieszka Matłacz
29.07.2021

WSA: Przy niepodpisanym wniosku trzeba wezwać do uzupełnienia braków, a nie rozpoznawać

Administracja publiczna
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien zawierać własnoręczny podpis osoby, która go wnosi. Nie wystarczy jedynie komputerowo naniesione imię i nazwisko, ponieważ taka forma nie spełnia...
Dorian Lesner
29.07.2021

NSA: Szpital zapłacił za nadgodziny, wnioskodawca zapłaci za informację

Administracja publiczna Finansowanie zdrowia
Analiza i zebranie danych objętych wnioskiem o udzielenie informacji publicznej może się wiązać z opłatami. W szczególności, gdy czynności te nie mogą być wykonane w ramach normalnych zasad...
Marek Sondej
28.07.2021

NIK pozytywnie o pakiecie dla średnich miast

Administracja publiczna
Pakiet dla średnich miast jest jednym ze strategicznych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jego celem jest odbudowa potencjału średnich miast oraz wzmocnienie ich roli jako...
Agnieszka Matłacz
27.07.2021

Nie tylko rząd łapie deszcz, coraz częściej także gminy

Samorząd terytorialny Środowisko
Rządowy program „Moja woda” okazał się niewystraczający i mało elastyczny. Miasta i gminy wystartowały z własnymi programami, aby zatrzymać deszczówkę, bo im mniej wody w kanalizacji, tym mniejsze...
Robert Horbaczewski
27.07.2021

MRiPS ma gotowy projekt zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Podniesienie wysokości świadczenia integracyjnego do wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych przez okres całego uczestnictwa w zajęciach centrów integracji społecznej, włącznie z okresem...
Grażyna J. Leśniak
26.07.2021

NIK: Miasta poprawiają infrastrukturę, ale bariery architektoniczne wciąż są problemem

Samorząd terytorialny
Na przykładzie trzech miast z województwa pomorskiego: Gdyni, Kartuz i Tczewa, Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak wygląda miejska infrastruktura dla osób mających ograniczenia w poruszaniu się....
Agnieszka Matłacz
26.07.2021

Rząd: nie tylko mieszkaniówka, ale i firmy przekształcą użytkowanie wieczyste. Są propozycje

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Budownictwo
Rząd chce uwłaszczyć użytkowników wieczystych komercyjnych działek. Ma to być po mieszkaniówce, kolejny etap reformy własnościowej. Skorzystają na tym przede wszystkim firmy z dużych miast, gdzie...
Renata Krupa-Dąbrowska
26.07.2021

WSA: Urząd nie powie, ilu pracowników było chorych na Covid-19

RODO
Fakt, że organ gromadzi informacje o pracownikach chorych na koronawirusa i przekazuje ją urzędom centralnym, nie oznacza, że są to dane ogólnie dostępne. Osoba prywatna nie może zatem żądać ich...
Marek Sondej
26.07.2021

Szykują się zmiany w organizacji Sanepidu, ale bez zwiększenia nakładów

Administracja publiczna Zarządzanie
Rząd chce wprowadzić zmiany w obecnej strukturze organizacyjnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Ma to wpłynąć na poprawę jego funkcjonowania, a także koordynowanie przez Głównego Inspektora...
Katarzyna Redmerska
24.07.2021

Zmiany klimatu wymuszą odbetonowanie miast

Samorząd terytorialny Środowisko
Wszechobecna w polskich miastach "betonoza" coraz częściej powoduje powodzie. Problem dostrzegł rząd. Proponuje, by miasta opracowały miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Rozważa też...
Renata Krupa-Dąbrowska
24.07.2021

Stare decyzje administracyjne nie do podważenia - ustawa wróci do Sejmu

Administracja publiczna
Senat wniósł poprawki do ustawy, która ma ograniczyć czas na kwestionowania ważności decyzji administracyjnych związanych na przykład z reprywatyzacją. Chce wydłużyć vacatio legis i umożliwić...
Renata Krupa-Dąbrowska
23.07.2021

Więcej danych publicznych będzie ponownie wykorzystanych - Sejm przyjął ustawę

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie
Pojawi się nowa kategoria danych o wysokiej wartości. Nowe przepisy mają zwiększyć ilość danych publicznych, które będzie można zastosować np. do tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Sejm...
Robert Horbaczewski
23.07.2021

KGW mogą wnioskować już o pieniądze na promocję szczepień przeciw COVID-19

Samorząd terytorialny Koronawirus szczepienia
Koła Gospodyń Wiejskich mogą od piątku składać wnioski o dofinansowanie wydarzeń promujących szczepienia. Mogą na ten cel otrzymać 8 tys. zł. Ponadto najlepsze z nich, za udane akcje promocyjne...
Robert Horbaczewski
23.07.2021

Przepisy o społecznych agencjach najmu już obowiązują

Samorząd terytorialny Budownictwo
Gminy i organizacje społeczne będą powoływały do życia nowego typu agencje pośrednictwa. Wynajmą one lokale od właścicieli, a następnie podnajmą je swoim klientom. Od piątku wchodzą w życie przepisy...
Renata Krupa-Dąbrowska
23.07.2021

Odbudowa Pałacu Saskiego z poważnymi usterkami w ustawie

Samorząd terytorialny Budownictwo
Sejm uchwalił 23 lipca br. ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego. Eksperci zwracają uwagę na bardzo krótkie terminy odwołania od decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu oraz o lokalizacji, jak również...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.07.2021

Projekt: Osoba głucha nagra petycję i wniosek w formie video

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Wiele osób głuchych nie zna języka polskiego i ma z nim problemy. Uniemożliwia im to przygotowanie petycji i uzyskiwanie informacji publicznej. Posłowie chcą znowelizować przepisy obu ustaw - tak aby...
Robert Horbaczewski
23.07.2021

Projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym trafił do konsultacji społecznych

Pomoc społeczna Domowe finanse
Wprowadzenie nowego świadczenia, czyli rodzinnego kapitału opiekuńczego przewiduje projekt ustawy, który w czwartek trafił do konsultacji społecznych. Świadczenie adresowane będzie do rodzin mających...
Grażyna J. Leśniak
22.07.2021

MFiPR: Negocjacje z Komisją Europejską dotyczące KPO - zakończone

Na poziomie operacyjnym zakończyliśmy negocjacje z Komisją Europejską dotyczące Krajowego Planu Odbudowy - poinformowało w czwartek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Polski rząd czeka...
Grażyna J. Leśniak
22.07.2021

Samorządowcy za decentralizacją unijnych funduszy klimatycznych

Środowisko Prawo unijne
Europejski Komitet Regionów uważa, że pieniądze na pro-środowiskowe projekty realizowane przez władze lokalne i regionalne Państw Członkowskich, powinny trafiać bezpośrednio do jednostek samorządu...
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
22.07.2021

Sąd: Doręczenia zastępcze mają zastosowanie także w sprawach wykroczeniowych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Sąd pierwszej instancji uniewinnił obwinionego, uznając, że nie został on skutecznie wezwany do wskazania danych użytkownika pojazdu, który miał nieprawidłowo zaparkować pojazd. Doręczenie...
Aleksandra Partyk
22.07.2021
1  2  3  4  5    1712