Temat dnia

Służba cywilna - nowy rozkład czasu pracy, stare problemy

Administracja publiczna

Odbiurokratyzowanie i uelastycznienie zatrudnienia w służbie cywilnej, uproszczenie naboru na stanowisko, o które może się ubiegać także cudzoziemiec, zmiany w systemach czasu pracy – to najważniejsze założenia nowelizacji ustawy o służbie cywilnej. Te zmiany nie rozwiązują jednak generalnych problemów tej służby - wskazują eksperci.

Samorządy województw apelują o stworzenie systemu osłonowego łagodzącego wzrost cen energii

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne

Drastyczne skoki cen nie są możliwe do zaprojektowania w procesie budżetowania i powodują istotne zaburzenia w planowanych przepływach pieniężnych - pisze Zarząd Związku Województw Rzeczpospolitej. Apeluje o zmiany legislacyjne, które złagodzą podwyżki cen paliw i energii na rynku krajowym. Na razie zapowiedzi przedstawicieli rządu mówią o ochronie najuboższych konsumentów.

Opłata za parkowanie nielegalna, gdy miejsca źle oznaczone

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne

W interesie gminy jest zgodne z prawem oznaczenie strefy płatnego parkowania i miejsc postojowych. Sądy coraz częściej stają bowiem po stronie kierowców, którzy w sporze z miastem podnoszą taki zarzut. A stawka idzie o duże pieniądze, w przypadku niektórych gmin mogą to być miliony złotych, które trzeba będzie zwrócić parkującym na takich nieprawidłowo oznakowanych miejscach.

Rząd rozdzielił wśród samorządów 23 mld złotych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Ponad 97 proc. jednostek samorządu terytorialnego otrzymało dofinansowanie z pierwszego naboru Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład. Dotacje w łącznej wysokości ponad 23 mld zł otrzyma 2785 gmin, miast i powiatów. Takie informacje przekazał w poniedziałek premier Mateusz Mazowiecki. I podkreślał, że kierowano się zasadą proporcjonalności.

WSA: Przełożony nie musi konsultować przeniesienia z funkcjonariuszem

Administracja publiczna Prawo pracy

Ustawa o Straży Granicznej co do zasady daje przełożonemu władzę jednostronnego ustalenia treści stosunku służbowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że zwolnienie i mianowanie na równorzędne stanowisko jest uznaniowe. Natomiast właściwy komendant Straży Granicznej może wydać rozstrzygnięcie w tej sprawie bez zgody funkcjonariusza.

Wytyczne Krajowej Rady RIO będą uzgadniane z ministrem finansów

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów

W podpisanej przez prezydenta nowelizacji ustawy o dochodach samorządu terytorialnego znalazły się przepisy dotyczące regionalnych izb obrachunkowych. Wytyczne Krajowej Rady RIO będą uzgadniane z ministrem finansów. Ma to służyć zapewnieniu jednolitości udzielanych przez izby wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych.

Polecamy książki samorządowe
Wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, systemu zachęt do służby wojskowej, uelastycznienie awansów w wojsku, a także wprowadzaenie nowych rodzajów służby wojskowej - to niektóre z propozycji, które ma zawierać zaprezentowany we wtorek projekt ustawy o obronie ojczyzny. Pojawią się też nowe źródła finansowania wojska: wpływy z papierów skarbowych, środki z obligacji BGK i zysk NBP
Krzysztof Sobczak
26.10.2021
Administracja publiczna
Jest ogromny problem z kwestią kondycji psychicznej dzieci po lockdownie, po okresie nauki zdalnej i izolacji. To obserwujemy w szkołach. Nie jest tak tragicznie jak przewidywano, ale jest źle. Dokładne dane będziemy mieli za kilka tygodni - mówił Przemysław Czarnek. Podkreślił, że kolejne przejście na zdalne nauczanie negatywnie odbiłoby się na uczniach.
Monika Sewastianowicz
26.10.2021
Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Od wtorku obowiązuje nowelizacja ustawy, zgodnie z którą cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy, postanowieniem komendanta Straży Granicznej będzie musiał opuścić terytorium Polski. Nowela dodaje też przesłankę do pozostawienia wniosku uchodźczego złożonego przez taką osobę bez rozpoznania. Będą również kary za niszczenie infrastruktury granicznej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Krzysztof Sobczak
26.10.2021
Administracja publiczna

Polski Ład, czyli stan finansów samorządów pod znakiem zapytania

Finanse publiczne Finanse samorządów Polski Ład
Samorządy nie chcą Polskiego Ładu. Uważają, że zmiany w podatkach uszczuplą ich budżety i ograniczą np. finansowanie obiadów w szkołach czy inwestycje w transport publiczny. Rząd twierdzi, że dochody...
Krzysztof Koślicki
26.10.2021

Nauczyciel Roku: Chocholi taniec polskiej szkoły

Zarządzanie oświatą
Jeśli ministerstwo i rząd nie dokonają autorefleksji, czeka nas rozkład polskiej szkoły. Chocholi taniec publicznej edukacji. Coraz częściej rodzice przenoszą dzieci do szkół niepublicznych i...
Beata Igielska
25.10.2021

Czas letni i zimowy jeszcze co najmniej pięć lat

Administracja publiczna
Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim UE kontynuowanie obecnych regulacji dotyczących czasu zimowego i letniego przez najbliższe 5 lat (2022-2026). Będzie więc wydane nowe rozporządzenie,...
Krzysztof Sobczak
24.10.2021

Eksmisje wciąż zakazane, ale właściciel sam nie może wykurzać niepłacącego lokatora

Prawo cywilne Budownictwo
Obowiązujące już drugi rok przepisy covidowe zawiesiły wykonywanie eksmisji, co uchroniło wiele osób przed wyrzuceniem na bruk, ale stało się też gratką dla najemców, którzy w ogóle nie zamierzają...
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
23.10.2021

Miasto i gmina Chełm porozumiały się w sprawie zmiany granic

Prezydent Chełma Jakub Banaszek i wójt gminy Chełm Wiesław Kociuba zawarli w piątek porozumienie w sprawie zmiany granic między miastem i gminą. Samorządy wystąpiły do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych...
Robert Horbaczewski
22.10.2021

Prezydent podpisał zasady Polskiego Ładu dla samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Prezydent podpisał ustawę zmieniającej zasady ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Nowelizacja wprowadza nową część subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw, tj. część...
Robert Horbaczewski Jolanta Ojczyk
22.10.2021

Plan działania pomaga efektywnie zarządzać jednostką

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza
Plan działania jednostki to jedno z kluczowych ogniw efektywnej kontroli zarządczej. Jest potrzebny niezależnie od wielkości, struktury czy formy prawnej jednostki. Czas poświęcony na jego...
Hanna Hendrysiak
22.10.2021

Ustawa przenosząca obsługę 500 plus do ZUS podpisana przez prezydenta

Pomoc społeczna Finanse samorządów Administracja publiczna
Nowelizacja przepisów, pozwalająca na przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z obsługą programu 500 plus, które dotychczas były wykonywane przez wójta, burmistrza lub...
Krzysztof Sobczak
22.10.2021

NIK: Łódzcy starostowie muszą poprawić egzekucję opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

Samorząd terytorialny
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła czy powiaty województwa łódzkiego prawidłowo i skutecznie pobierają dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, czyli opłaty za użytkowanie wieczyste...
Agnieszka Matłacz
22.10.2021

Tryb podstawowy z możliwością negocjacji – szansa na lepsze oferty?

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Budownictwo
W zamówieniach publicznych o wartości poniżej progu unijnego wariant drugi trybu podstawowego budzi liczne kontrowersje. W kolejnych miesiącach orzecznictwo i doktryna przyczynią się do rozwiania...
Joanna Cieślińska
22.10.2021

ZUS przejmie obsługę programu 500 plus, ale oszczędności niepewne

Pomoc społeczna Domowe finanse
Planowane przeniesienie do ZUS obsługi programu 500 plus ma prowadzić do optymalizacji organizacyjnej i oszczędności. Nie jest jednak pewne czy tak będzie, bo już wiadomo, że koszty działalności...
Grażyna J. Leśniak
22.10.2021

Terminale przy kolei mogą nie zapłacić gminom podatku

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
Zamiast zapowiadanego przez resort infrastruktury uszczelnienia przepisów dotyczących podatku od nieruchomości, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej, szykuje się dalsze...
Robert Horbaczewski
22.10.2021

Wycofane z rynku tablice rejestracyjne odbiorą ich producenci

Administracja publiczna
Od 1 stycznia 2022 roku wejdzie w życie kolejna część pakietu deregulacyjnego, umożliwiająca odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych przez ich producentów. Rozporządzenie w tej sprawie...
Robert Horbaczewski
21.10.2021

Także małe gminy będą musiały opracować procedury dla ochrony sygnalistów

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Przygotowany przez rząd projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa poszedł dalej, niż dyrektywa unijna. To oznacza, że większość gmin będzie musiała opracować procedury dotyczące...
Robert Horbaczewski
21.10.2021

Łatwiej wybudować pochylnię dla osób niepełnosprawnych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Budownictwo
Na wykonanie podjazdu bądź pochylni przeznaczonej dla osoby niepełnosprawnej nie potrzeba pozwolenia na budowę, ani nawet nie trzeba dokonywać zgłoszenia do właściwego miejscowo wydziału...
Robert Horbaczewski
20.10.2021

Projekt: Łatwiej będzie scalić i wymieniać grunty

Samorząd terytorialny Budownictwo
Rząd przyjął projekt ustawy, która ma usprawnić proces postępowania scaleniowego i wymiany gruntów. Chodzi m.in. o wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej przy postępowaniach oraz...
Robert Horbaczewski
20.10.2021

Mur na granicy bez uzgodnień i pozwoleń może być niebezpieczny dla ludzi i przyrody

Administracja publiczna Budownictwo
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy Polski z Białorusią wyłącza bezpieczniki, które chronią środowisko przed nadmierną ingerencją człowieka, może podzielić Puszczę Białowieską na pół i poważnie...
Regina Skibińska
20.10.2021

Strasburg: Prawo podstawowe mieszkańców Smolic zakłócone budową autostrady

Wymiar sprawiedliwości Budownictwo
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 14 października 2021 r. uznał naruszenie prawa do poszanowania mieszkania czworga mieszkańców Smolic ze względu na zakłócenia ruchu drogowego spowodowane...
Katarzyna Warecka
20.10.2021

Będzie rekompensata dla gmin za zamieszanie z podatkiem od wiatraków

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
W 2022 r. rząd chce zrekompensować gminom dochody, które utraciły w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy mającej...
Robert Horbaczewski
19.10.2021

Projekt - maltretowane dziecko nie będzie płacić za ojca w DPS

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, która ma zagwarantować większą ochronę członkom rodzin pensjonariuszy korzystających z domów pomocy społecznej (DPS). Chodzi o...
Robert Horbaczewski
19.10.2021

Nowelizacja ustawy budżetowej na 2021 rok z podpisem prezydenta

Finanse publiczne Administracja publiczna
Kancelaria prezydenta poinformowała we wtorek, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy budżetowej i okołobudżetowej na 2021 rok. Łączna kwota dochodów budżetu w 2021 roku po nowelizacji wyniesie...
Krzysztof Koślicki
19.10.2021

Kończą się terminy naborów na pomoc osobom niepełnosprawnym

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Tylko do 22 października samorządy mają czas na złożenie wniosków o dofinansowanie z programów „Asystent osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” na przyszły rok. Budżet pierwszego...
Robert Horbaczewski
19.10.2021

Ocena przed każdym stopniem awansu, a w razie sporu zdecyduje kurator

Zarządzanie oświatą
Oceny pracy dyrektora szkoły dokonuje organ prowadzący w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego - bywa, że to porozumienie trudno jest osiągnąć. Z pomocą przychodzi resort edukacji, samorządy...
Monika Sewastianowicz
19.10.2021

Będzie więcej fotoradarów, bo dobrze działają na kierowców

Prawo karne Administracja publiczna
Oprócz przygotowywanego zaostrzenia kar za przestępstwa i wykroczenia drogowe, bezpieczeństwo ma poprawić większa liczba fotoradarów. Do pół tysiąca już działających dołączy ponad 100 w nowych...
Robert Horbaczewski
19.10.2021

WSA: Brak dokumentów w IPN nie przekreśla statusu działacza opozycji antykomunistycznej

Administracja publiczna
Nie każdy działacz opozycji antykomunistycznej został zdekonspirowany, więc nie zawsze istnieją dowody zatrzymań, protokoły przesłuchań, akty oskarżenia i wyroki sądowe. Tym samym brak w zasobach IPN...
Dorian Lesner
19.10.2021

Sport i kultura osobno - będą dwa resorty

Administracja publiczna
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przekształci się w dwa urzędy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w Ministerstwo Sportu - zakłada projekt rozporządzenia rządu...
Robert Horbaczewski
18.10.2021

RPO: Rząd poszerzył ograniczenia stanu wyjątkowego

Administracja publiczna
Rząd wykroczył poza ograniczenia praw jednostki zakreślone w rozporządzeniu Prezydenta RP o stanie wyjątkowym, które dotyczą zakazu przebywania w ustalonym czasie i w oznaczonych miejscach, obiektach...
Krzysztof Sobczak
18.10.2021
1  2  3  4  5    1723
 • Aktualności
  • Samorządy województw apelują o stworzenie systemu osłonowego łagodzącego wzrost cen energii

   Drastyczne skoki cen nie są możliwe do zaprojektowania w procesie budżetowania i powodują istotne zaburzenia w planowanych przepływach pieniężnych - pisze Zarząd Związku Województw Rzeczpospolitej. Apeluje o zmiany legislacyjne, które złagodzą podwyżki cen paliw i energii na rynku krajowym. Na razie zapowiedzi przedstawicieli rządu mówią o ochronie najuboższych konsumentów.
  • Ustawa o restrykcjach za nielegalne przekraczanie granicy już obowiązuje

   Od wtorku obowiązuje nowelizacja ustawy, zgodnie z którą cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy, postanowieniem komendanta Straży Granicznej będzie musiał opuścić terytorium Polski. Nowela dodaje też przesłankę do pozostawienia wniosku uchodźczego złożonego przez taką osobę bez rozpoznania. Będą również kary za niszczenie infrastruktury granicznej.
  • Służba cywilna - nowy rozkład czasu pracy, stare problemy

   Odbiurokratyzowanie i uelastycznienie zatrudnienia w służbie cywilnej, uproszczenie naboru na stanowisko, o które może się ubiegać także cudzoziemiec, zmiany w systemach czasu pracy – to najważniejsze założenia nowelizacji ustawy o służbie cywilnej. Te zmiany nie rozwiązują jednak generalnych problemów tej służby - wskazują eksperci.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Nowe stawki zaszeregowania dla pracowników samorządowych

   Od 1 października będą obowiązywały nowe stawki w kategoriach zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na umowę o pracę. W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rząd uzasadnia zmiany wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  • Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

   Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
  • Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

   Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Tryb podstawowy z możliwością negocjacji – szansa na lepsze oferty?

   W zamówieniach publicznych o wartości poniżej progu unijnego wariant drugi trybu podstawowego budzi liczne kontrowersje. W kolejnych miesiącach orzecznictwo i doktryna przyczynią się do rozwiania większości wątpliwości, jednak już wyraźnie widać, że korzyści z tego trybu będą przeważać nad trudnościami związanymi z jego stosowaniem.
  • Uchodźca, migrant ekonomiczny, repatriant – kim są cudzoziemcy w Polsce?

   Uchodźcy, nielegalni migranci, repatrianci? Te określenia odmieniane są przez wszystkie przypadki zarówno przez polityków, dziennikarzy jak i zwykłych obserwatorów życia publicznego. Warto określić poszczególne grupy migrantów przebywających w naszym kraju. Opisać je i scharakteryzować by łatwiej było nam poruszać się w gąszczu często pozornie bliskoznacznych pojęć.
  • Samorządowe kolegia odwoławcze - bez zmian skazane na marginalną rolę

   Mam wrażenie, że w ostatnim czasie samorządowe kolegia odwoławcze zostały jakby zapomniane - celebrują jubileusze (np. przypadającą w ubiegłym roku 30 rocznicę ich powołania), jednak czynią to często w wąskim gronie - pisze dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. I twierdzi, że konieczne są zmiany, które umożliwią SKO właściwe pełnienie funkcji.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Przełożony nie musi konsultować przeniesienia z funkcjonariuszem

   Ustawa o Straży Granicznej co do zasady daje przełożonemu władzę jednostronnego ustalenia treści stosunku służbowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że zwolnienie i mianowanie na równorzędne stanowisko jest uznaniowe. Natomiast właściwy komendant Straży Granicznej może wydać rozstrzygnięcie w tej sprawie bez zgody funkcjonariusza.
  • NSA potwierdził, że stołeczna uchwała śmieciowa była częściowo zła

   Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w czwartek wyrok częściowo unieważniający obowiązującą do końca marca 2021 roku stołeczną uchwałę śmieciową. Sąd potwierdził, że miasto nie powinno było ustalić różnych opłat w zależności od rodzaju zabudowy, w której jest gospodarstwo domowe.
  • WSA: Obywatel ma prawo wiedzieć, czy powiatowy weterynarz przychodzi do pracy

   Lista obecności powiatowego lekarza weterynarii to informacja publiczna. Dokument ten dotyczy bowiem organizacji pracy oraz służy weryfikacji sposobu, w jaki pracownik wywiązuje się ze swoich obowiązków. Przekazanie informacji w tej sprawie jest uzasadnione wymogiem bezwzględnej transparentności zasad funkcjonowania i organizacji pracy w administracji.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Łatwiej wybudować pochylnię dla osób niepełnosprawnych

   Na wykonanie podjazdu bądź pochylni przeznaczonej dla osoby niepełnosprawnej nie potrzeba pozwolenia na budowę, ani nawet nie trzeba dokonywać zgłoszenia do właściwego miejscowo wydziału architektury. Nie oznacza to jednak, że taki obiekt można postawić bez żadnych warunków.
  • Gdy rodzina nie odbiera pacjenta, szpital zawiadamia gminę

   Szpital nie ma prawnych możliwości przymuszenia rodziny pacjenta do opieki nad nim. Po zakończeniu leczenia szpitalnego, w sytuacji, gdy rodzina pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji nie odbiera jej z placówki, szpital zawiadamia właściwą gminę, organizując przewóz na do miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta.
  • Skarbnik gminy to urzędnik z konkursu, ale za zgodą rady

   Postępowanie zmierzające do wyłonienia skarbnika jednostki samorządu terytorialnego ma charakter merytoryczno – polityczny. To oznacza, że kandydat wyłoniony w drodze konkursu na wolne stanowisko urzędnicze musi uzyskać jeszcze akceptacje organu stanowiącego, czyli odpowiedniej rady gminy, powiatu lub województwa. Nie ma możliwości „pełnienia obowiązków” na tym stanowisku.
  Zobacz więcej