Temat dnia

Strefy czystego transportu w miastach - nieudany eksperyment

Środowisko Samorząd terytorialny Transport

Mimo trzech lat obowiązywania przepisów pozwalających miastom tworzyć strefy czystego transportu, taka strefa nie powstała w żadnym z nich. Przyczyną są zbyt restrykcyjne i mało elastyczne przepisy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Organizacje reprezentujące samorządy sformułowały osiem postulatów wskazujących, w jakim kierunku powinna pójść zmiana prawa.

Kończy się spis powszechny - już są wnioski o ukaranie za odmowę rozmowy z rachmistrzem

Prawo karne

Za kłapnięcie słuchawką w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym raczej nikt nie zostanie ukarany, ale za uporczywą i kategoryczną odmowę już tak. Nie przydadzą się też „urzędowe formularze” z oświadczeniem o uchyleniu się od tego obowiązku. GUS zapowiada, że wobec tych którzy nie przystąpią do Narodowego Spisu Powszechnego będzie składał wnioski o ukaranie.

Wiceminister naciska, samorządy powrócą do tzw. deklaracji anty-LGBT?

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Niewykluczone, że sejmiki Lubelszczyzny i Małopolski jeszcze raz pochylą się nad tzw. uchwałami anty-LGBT. To m.in. pokłosie pisma Waldemara Budy, wiceministra funduszy i polityki regionalnej, w którym przypomina o konieczności przestrzegania unijnych przepisów, w tym zasady zapobiegania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, religię, pochodzenie etniczne, światopogląd i orientację seksualną.

Związek Powiatów Polskich nagrodził najlepsze gminy i powiaty 2020 roku

Samorząd terytorialny

W trakcie uroczystej gali, która odbyła się 16 września 2021 roku w Wiśle, podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, wręczono nagrody dla najlepszych powiatów i gmin. Zwycięzcami Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za 2020 rok zostały w swoich kategoriach: powiat augustowski, powiat słupski, powiat kielecki, miasta Nowy Sącz, Płońsk oraz gmina Chełmiec.

NSA: Żona bez pieniędzy za opiekę nad niepełnosprawnym mężem

Pomoc społeczna Administracja publiczna

Żona starała się o świadczenie pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym mężem. Nie wykonywała jej jednak w sposób stały i długoterminowy. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że świadczenie nie jest przyznawane za samo troszczenie się, ponieważ jest to prawny i moralny obowiązek współmałżonka. Konieczne jest zaistnienie braku możliwości podjęcia zatrudnienia z uwagi na sprawowanie opieki.

Polski Ład dla samorządów. Sejm uchwalił ustawę wpływającą na ich dochody

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

W piątek Sejm uchwalił ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład. Zmiany przewidują m.in. subwencję rozwojową i regułę stabilizującą dochody jednostek samorządów terytorialnego. Uelastycznione zostanie także zarządzanie budżetami samorządów przez modyfikację reguł fiskalnych.

Polecamy książki samorządowe
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, czy działania podejmowane przez ministra, PKP PLK S.A. oraz GDDKiA przyczyniły się do skutecznego zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa w zakresie waloryzacji i solidarnej odpowiedzialności inwestora w zawieranych umowach na wykonanie obiektów liniowych. W opublikowanym raporcie NIK wskazuje, że finansowe skutki ujawnionych nieprawidłowości wyniosły łącznie 35,9 mln zł.
Agnieszka Matłacz
21.09.2021
Zamówienia publiczne Administracja publiczna
We wtorek wchodzi w życie kontrowersyjna specustawa, tzw. lex Izera, dzięki której na gruntach leśnych w okolicach Jaworzna i Stalowej Woli ma powstać fabryka polskich samochodów elektrycznych Izera. Zdaniem ekspertów i ekologów, ustawa tworzy niebezpieczny wyłom w obecnych przepisach i może być zachętą do podobnych kroków w przyszłości.
Renata Krupa-Dąbrowska
21.09.2021
Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych wybierają świadczenie pielęgnacyjne. Niektórzy najpierw muszą zrezygnować ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, inni od razu występują o świadczenie. Wprawdzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie nie został wykonany, ale praktyka gmin i orzecznictwo sądów administracyjnych poszły w kierunku wytyczonym przez TK.
Grażyna J. Leśniak
21.09.2021
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne

Utrata zaufania to nie powód odwołania dyrektora szkoły w ciągu roku

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Prawo pracy
Tylko jeśli dyrektor utracił zdolność wykonywania powierzonej mu funkcji z przyczyn etycznych lub rażącej niekompetencji w realizacji obowiązków, można go odwołać ze stanowiska w czasie roku...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.09.2021

MSWiA proponuje podwyżki funcjonariuszom swoich służb

Administracja publiczna Policja Prawo pracy
Wszyscy funkcjonariusze służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA otrzymają od 1 stycznia 2022 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej kwocie 677 zł brutto na...
Krzysztof Sobczak
20.09.2021

Pół miliona euro dziennie Polska ma płacić za Turów

Środowisko Administracja publiczna
Po 500 tys. euro dziennie ma płacić Polska Komisji Europejskiej za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów - zdecydował w poniedziałek Trybunał...
Krzysztof Sobczak Renata Krupa-Dąbrowska
20.09.2021

Strażacy nie chcą zastępować ratowników medycznych w karetkach

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Minister zdrowia Adam Niedzielski uspokaja i zapewnia, że resort zapewni obsadę karetek m.in. przeszkolonymi w zakresie medycyny ratunkowej strażakami. Problem jednak w tym, że strażacy nie chcą...
Katarzyna Redmerska
20.09.2021

WSA: Najmłodsi uczniowie też mają prawo do stypendium

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Rada gminy wyłączyła uczniów klas I - III szkół podstawowych z możliwości ubiegania się o stypendium. Tłumaczyła to specyfiką oceniania na tym etapie edukacji, który wynika z troski o prawidłowy...
Dorian Lesner
20.09.2021

Sejm uznał część poprawek Senatu do ustawy o wyższych wynagrodzeniach prezydenta i samorządowców

Finanse samorządów Administracja publiczna
Wzrost o 40 proc. wynagrodzenia prezydenta, wzrost wysokości diet dla radnych o 60 proc. i wzrost wynagrodzenia pracowników samorządowych - takie m.in. zmiany wprowadzi ustawa o podwyżkach...
Krzysztof Sobczak
17.09.2021

Złapani na nielegalnym przekroczeniu granicy będą wydalani

Administracja publiczna
Sejm uchwalił w piątek nowelę, zgodnie z którą cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE, postanowieniem komendanta placówki Straży Granicznej będzie...
Krzysztof Sobczak Jolanta Ojczyk
17.09.2021

Ustawa uchwalona - drakońskie kary i zakazy zatrudniania dla samorządowców i działaczy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Sejm uchwalił w piątek tzw. ustawę antykorupcyjną przygotowaną przez koło Kukiz'15. Ma ona na celu wyeliminowanie działań korupcyjnych i polega na „zaostrzeniu konsekwencji karnych popełnienia...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.09.2021

Sejm ostatecznie uchwalił zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii

Administracja publiczna Budownictwo Prawo gospodarcze
Sejm w piątek odrzucił poprawkę Senatu i opowiedział się za utrzymaniem rozwiązania, które pozwoli Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przekazywać grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu...
Krzysztof Sobczak
17.09.2021

Limit zużycia oleju napędowego dla rolników będzie wyższy

Akcyza
Sejm zaczął prace nad zmianami przepisów o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Chodzi między innymi o zwiększenie limitu zużywanego...
Jolanta Ojczyk Krzysztof Koślicki
17.09.2021

Rada Europy trochę chwali i krytykuje Polskę za prawa kobiet

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
W Polsce są postępy w zakresie przestrzegania konwencji stambulskiej, ale wciąż jednak rząd ma sporo do zrobienia, jeśli chodzi o realizowanie tej umowy - stwierdza w opublikowanym właśnie raporcie...
Krzysztof Sobczak
17.09.2021

Wraca projekt - ma skończyć z patologią w badaniach technicznych pojazdów

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Ministerstwo Infrastruktury wraca z pomysłem zmian w przepisach, które mają zwiększyć nadzór nad stacjami diagnostycznymi, podnieść bezpieczeństwo na drogach i uszczelnić system badań technicznych....
Robert Horbaczewski
17.09.2021

Rząd chce uszczelnić podatek od nieruchomości kolejowych

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opatach lokalnych, który ma uszczelnić przepisy dotyczące podatku od nieruchomości, na których znajdują się elementy...
Robert Horbaczewski
16.09.2021

Dyżury aptek - powiat kijem nic nie wskóra, potrzebna marchewka

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Problemy z dyżurami aptek są konsekwencją art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne. Ustala je rada powiatu, która nie jest właścicielem aptek ani pracodawcą aptekarzy. Szczucie mieszkańców na aptekarzy...
Mariusz Politowicz
16.09.2021

Strasburg: Pomijanie ugrupowania parlamentarnego w programach publicznej TV narusza wolność wyrażania opinii

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Niezapraszanie przedstawicieli ugrupowania parlamentarnego do programów publicystycznych nadawanych w telewizji publicznej stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii i rozpowszechniania...
Katarzyna Warecka
16.09.2021

Pełnomocnik rządu broni przed KE samorządowych uchwał anty LGBT

Prawo unijne
Wszystkie osoby, bez względu na orientację seksualną i niezależnie od miejsca zamieszkania, korzystają w Polsce z prawnej ochrony – takie stanowisko Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Anna...
Krzysztof Sobczak
15.09.2021

RPO: Niedobór nauczycieli trzeba potraktować poważnie

Zarządzanie oświatą
Niedobór nauczycieli może powodować nieodwracalne szkody w poziomie wykształcenia uczniów i uczennic oraz negatywnie wpłynąć na realizację prawa do nauki wynikającą z art. 70 Konstytucji - alarmuje...
Krzysztof Sobczak
15.09.2021

PiS: Nie zamierzamy wyprowadzać Polski z Unii Europejskiej

Prawo unijne
Sugerowana przez opozycję i część mediów możliwość Polexitu to coś czego absolutnie nigdy nie planowaliśmy, nigdy o tym nie mówiliśmy. To po prostu nie ma odzwierciedlenia w faktach. Wiążemy...
Krzysztof Sobczak
15.09.2021

Projekt - piecza zastępcza bardziej rodzinna, mniej instytucjonalna

Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Ułatwienia w tworzeniu nowych rodzin zastępczych, wyższe wynagrodzenia, a także zmiany w kierunku deinstytucjonalizacji pieczy, w tym wprowadzenie zakazu tworzenia nowych placówek...
Krzysztof Sobczak
15.09.2021

Laboratoria Przyszłości - rząd zapowiada duże wsparcie techniczne dla szkół

Szkoła i uczeń
Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie ma pojawić się we wszystkich polskich szkołach w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Jak podkreśla...
Krzysztof Sobczak
15.09.2021

Małopolska powołuje pełnomocnika i radę ds. równego traktowania, inne województwa trwają przy uchwałach anty LGBT

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo unijne
Zarząd województwa małopolskiego powołał pełnomocnika i radę do spraw równego traktowania i praw rodziny. Jest to odpowiedź na pismo Komisji Europejskiej z 14 lipca, w którym unijni urzędnicy...
Robert Horbaczewski
15.09.2021

Prezes NIK krytycznie o "kopertowych" wyborach, ale prokuratura tego nie sprawdzi

Administracja publiczna Wybory
Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła tryb przygotowań do korespondecyjnych wyborów na prezydenta w 2020 roku, nie negując jednocześnie samej idei takiego głosowania - stwierdził w środę w...
Krzysztof Sobczak
15.09.2021

OBWE protestuje przeciwko zmianom w polskich przepisach o cudzoziemcach

Administracja publiczna
Przepisy proponowane w nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP naruszałyby obowiązki Polski określone w prawie międzynarodowym oraz jej...
Krzysztof Sobczak
15.09.2021

Audytor: Spojrzeć na organizację z „lotu ptaka” i w porę dostrzec ryzyka

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza
Zarządzanie ryzykiem to proces, który pomaga w osiąganiu celów, poprawia pracę urzędu oraz chroni przed nieprawidłowościami. A ponieważ urzędy to dziś miejsca, gdzie przetwarza się mnóstwo informacji...
Hanna Hendrysiak
15.09.2021

NSA: O postępowaniu nadzorczym można informować w BIP, ale tylko pod warunkiem

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Na regionalnej izbie obrachunkowej ciąży obowiązek zawiadomienia jednostki samorządu terytorialnego o wszczęciu wobec niej postępowania nadzorczego oraz o terminie posiedzenia kolegium. Komunikat o...
Dorian Lesner
15.09.2021

Spis powszechny się kończy, a wciąż nie spisało się 20 proc. obywateli

Administracja publiczna
Do zakończenia Narodowego Spisu Powszechnego zostało tylko 17 dni. Do tej pory spisało się prawie 80 proc. mieszkańców Polski, ale nie we wszystkich regionach jednakowo. Najbardziej opornie spis...
Robert Horbaczewski
15.09.2021

Nowa Akademia Zamojska ma już statut

Szkolnictwo wyższe
Minister edukacji i nauki nadał statut Akademii Zamojskiej w Zamościu. - Po 237 latach odnawiamy Akademię Zamojską - powiedział Przemysław Czarnek podczas wtorkowej uroczystości w Warszawie. Akademia...
Krzysztof Sobczak
15.09.2021
1  2  3  4  5    1719
  • Aktualności
    • NIK: Interesy Skarbu Państwa przy realizacji inwestycji drogowych i kolejowych nie są właściwie zabezpieczane

      Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, czy działania podejmowane przez ministra, PKP PLK S.A. oraz GDDKiA przyczyniły się do skutecznego zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa w zakresie waloryzacji i solidarnej odpowiedzialności inwestora w zawieranych umowach na wykonanie obiektów liniowych. W opublikowanym raporcie NIK wskazuje, że finansowe skutki ujawnionych nieprawidłowości wyniosły łącznie 35,9 mln zł.
    • Strefy czystego transportu w miastach - nieudany eksperyment

      Mimo trzech lat obowiązywania przepisów pozwalających miastom tworzyć strefy czystego transportu, taka strefa nie powstała w żadnym z nich. Przyczyną są zbyt restrykcyjne i mało elastyczne przepisy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Organizacje reprezentujące samorządy sformułowały osiem postulatów wskazujących, w jakim kierunku powinna pójść zmiana prawa.
    • Wiceminister naciska, samorządy powrócą do tzw. deklaracji anty-LGBT?

      Niewykluczone, że sejmiki Lubelszczyzny i Małopolski jeszcze raz pochylą się nad tzw. uchwałami anty-LGBT. To m.in. pokłosie pisma Waldemara Budy, wiceministra funduszy i polityki regionalnej, w którym przypomina o konieczności przestrzegania unijnych przepisów, w tym zasady zapobiegania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, religię, pochodzenie etniczne, światopogląd i orientację seksualną.
    Zobacz więcej
  • Zmiany w prawie
    Zobacz więcej
  • Opinie
    • Dyżury aptek - powiat kijem nic nie wskóra, potrzebna marchewka

      Problemy z dyżurami aptek są konsekwencją art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne. Ustala je rada powiatu, która nie jest właścicielem aptek ani pracodawcą aptekarzy. Szczucie mieszkańców na aptekarzy jako skutek działań starostów, żądania darmowej pracy, próby wpływania na niezależność i pracę farmaceutów, nie świadczą o chęci dialogu. Zniechęcają do jakiejkolwiek współpracy
    • Gminy powinny doceniać audytorów wewnętrznych

      Zatrudnienie audytora wewnętrznego jest ściśle określone przepisami prawa i zależne od wartości planu finansowego. Jednak progi kwotowe nie mają znaczenia, jeśli chodzi o kwalifikacje audytora, bo im bardziej wszechstronny audytor, tym większa skuteczność jego pracy. Stosunkowo duża rotacja audytorów związana jest też często z niskimi warunkami płacowymi – mówi Patrycja Szulin,
    • Stefan Jacyno: Niemcy odpowiadają za Holokaust, Polacy za niesprawiedliwą nacjonalizację

      Uchwalona niedawno nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wywołała istotny kryzys w relacjach izraelsko – polskich. Zarzucono, że jest to prawo antysemickie i utrwalające zbrodnie Holocaustu. Nawet jeśli uznać izraelską reakcję, a także wsparcie USA dla niej, za przesadne, to prawdą jest, że nie rozliczyliśmy się z niesprawiedliwej nacjonalizacji - pisze adwokat Stafan Jacyno
    Zobacz więcej
  • Orzeczenia
    • NSA: Żona bez pieniędzy za opiekę nad niepełnosprawnym mężem

      Żona starała się o świadczenie pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym mężem. Nie wykonywała jej jednak w sposób stały i długoterminowy. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że świadczenie nie jest przyznawane za samo troszczenie się, ponieważ jest to prawny i moralny obowiązek współmałżonka. Konieczne jest zaistnienie braku możliwości podjęcia zatrudnienia z uwagi na sprawowanie opieki.
    • NSA: O postępowaniu nadzorczym można informować w BIP, ale tylko pod warunkiem

      Na regionalnej izbie obrachunkowej ciąży obowiązek zawiadomienia jednostki samorządu terytorialnego o wszczęciu wobec niej postępowania nadzorczego oraz o terminie posiedzenia kolegium. Komunikat o tym można opublikować w biuletynie informacji publicznej, ale pod warunkiem, że samorząd został uprzednio poinformowany o takim sposobie zawiadamiania.
    • NSA: Umowa z urzędnikiem to informacja publiczna, ale prawo do prywatności nadal obowiązuje

      Umowa o pracę osoby pełniącej funkcję publiczną stanowi informację publiczną. Z jej treści mogą wynikać kwestie dotyczące dysponowania majątkiem publicznym oraz zasady działania danej jednostki. Nie oznacza to jednak, że wyłączona zostaje ochrona prywatności. Organ powinien ustalić czy wnioskowana informacja jest niezbędna z punktu widzenia celów prawa do informacji
    Zobacz więcej
  • Pytania i odpowiedzi
    • Skarbnik gminy to urzędnik z konkursu, ale za zgodą rady

      Postępowanie zmierzające do wyłonienia skarbnika jednostki samorządu terytorialnego ma charakter merytoryczno – polityczny. To oznacza, że kandydat wyłoniony w drodze konkursu na wolne stanowisko urzędnicze musi uzyskać jeszcze akceptacje organu stanowiącego, czyli odpowiedniej rady gminy, powiatu lub województwa. Nie ma możliwości „pełnienia obowiązków” na tym stanowisku.
    • Prawo do dodatku stażowego powstaje z chwilą spełnienia kryterium stażowego

      Uzupełnienie przez pracownika w trakcie zatrudnienia dokumentacji wykazującej staż pracy, rodzi po stronie pracodawcy samorządowego obowiązek wyrównania pracownikowi dodatku stażowego, chyba, że doszło do przedawnienia roszczenia z tego tytułu.
    • Pomoc administracyjną wybiera się bez konkursu

      Obowiązujące przepisy nie przewidują stanowiska "pomocy biurowej". Możliwe jest za to zatrudnianie osób na stanowisku "pomoc administracyjna". Jest to stanowisko pomocnicze, nie urzędnicze, nie podlega więc naborowi konkursowemu.
    Zobacz więcej