Temat dnia

Urzędnik i sołtys w kolejce - wątpliwości wokół szczepień samorządowców

Samorząd terytorialny Koronawirus

Uwzględnienie samorządowców w programie szczepień budzi wątpliwości – urzędnicy są narażeni na zakażenie, ale wielu pracuje z domu. Ryzyko przy kontaktach w urzędach jest duże, więc chcą ubiegać się o szczepienia. Tym bardziej że szczepieni mają być prowadzący zajęcia online wykładowcy akademiccy. Minister od rozwoju samorządów pracuje nad wpisaniem ich jako „niezależnej grupy zawodowej”.

NSA: Ksero w urzędzie nie tylko dla urzędnika

Administracja publiczna

Realizacja idei nowoczesnego państwa wymaga, by urzędnik skopiował dla strony żądany dokument z akt sprawy, a nie zmuszał ją do tworzenia odręcznych notatek. Odmówić może, ale wyłącznie wtedy, gdy wniosek jest oczywistym i świadomym nadużywaniem prawa albo z powodu trudności organizacyjnych organu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Projekt w sprawie wiatraków to kompromis, według inwestorów restrykcje wciąż za duże

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo

Zasada 10H nie ma racjonalnego uzasadnienia w oddziaływaniu turbin na człowieka czy na środowisko. Dlatego nie powinno jej w ustawie być. Nie jest zasadne tak dalekie sytuowanie wiatraków od gospodarstw domowych. Właściwy kierunek to sytuowanie ich na planach miejscowych. Pozostawienie zasady 10H w projekcie nowelizacji jest wynikiem kompromisu – mówi Janusz Gajowiecki,

Program „opieka wytchnieniowa” w 583 gminach

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

W 2021 r. deklarację o przystąpieniu do realizacji programu „Opieka 75+” złożyły 583 gminy z usługami dla 7 465 osób, a szacowana kwota na realizację programu to blisko 28,5 mln zł. - Z roku na rok rośnie liczba osób korzystających z usług opiekuńczych. Dlatego tak ważne jest zapewnienie dostępu do nich wszystkim, którzy tego potrzebują – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Rząd zapowiada szukanie nowych źródeł finansowania samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Trzeba znaleźć nowe źródła finansowania samorządów, samorządy muszą też wykorzystywać środki finansowe, które będą w najbliższym czasie rozdysponowane w ramach Krajowego Programu Odbudowy i programu nowego ładu – mówi Michał Cieślak, minister odpowiedzialny w rządzie za rozwój samorządu. Nie podał jednak szczegółów przygotowywanej przez rząd reformy.

Powiaty za ponownym "usamorządowieniem" funduszy środowiskowych

Samorząd terytorialny Środowisko

Ponowne „usamorządowienie” wojewódzkich funduszy ochrony środowiska to dobra propozycja. Przyjęcie takiego modelu pomogłoby w zacieśnieniu współpracy pomiędzy samorządami a wojewódzkimi funduszami i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - uważa Związek Powiatów Polskich.

Polecamy książki samorządowe
Z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynika, iż świadczenie 500 plus powinno być płatne po połowie, o ile rodzice dziecka sprawują opiekę naprzemienną. Nie oznacza to jednak, że rodzice małoletniego nie mogą w porozumieniu zmodyfikować tej zasady - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Aleksandra Partyk
06.03.2021
Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Samorządowcy z gmin górniczych i reprezentanci biznesu okołogórniczego chcą powołania „śląskiego okrągłego stołu” dotyczącego transformacji górniczej i energetycznej. Jak podkreślają, zostali pominięci w rozmowach na temat zmian. Swoje oczekiwania przedstawili wiceministrowi aktywów państwowych Arturowi Soboniowi. Mają wkrótce przedłożyć listę zagadnień, by zapobiec kryzysowi i wzmocnić region.
Katarzyna Kubicka-Żach
05.03.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Utrata wyższego stanowiska przez zatrudnionego w urzędzie państwowym powinna się łączyć z dalszym zatrudnieniem według ustawy o służbie cywilnej. Do wynagrodzenia i odszkodowania za okresy pozostawania bez pracy należy też wliczać tzw. 13 pensję - taki jest sens wyroku, który zapadł w Sądzie Najwyższym. Powodem była ambasador tytularna zatrudniona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.03.2021
Administracja publiczna Prawo pracy

W pomocy firmom rząd wysługuje się samorządami

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
Przepisy tarczy antykryzysowej dają gminom możliwość zwalniania firm z podatku od nieruchomości. Samorządy mogą też odraczać termin płatności lub rozkładać daninę na raty. Rząd, mimo że sam nie...
Katarzyna Kubicka-Żach Krzysztof Koślicki
05.03.2021

Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Środowisko Prawo gospodarcze Prawo unijne
Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów...
Krzysztof Sobczak
04.03.2021

Nacjonalizacja szpitali to pogorszenie opieki nad pacjentem i wzrost zadłużenia

Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia
Planowana przez Ministerstwo Zdrowia zmiana może spowodować, że pacjent będzie traktowany jako niepotrzebny przedmiot, przyczyniający się do wzrostu kosztów poszczególnych placówek medycznych. W...
Józef Kielar
04.03.2021

Wzór deklaracji śmieciowej gmina powinna podać w formie elektronicznej

Samorząd terytorialny Środowisko
Część gmin nie udostępniało w swoich uchwałach wzorów deklaracji śmieciowych w formie elektronicznej, mimo że ustawa wskazuje taki obowiązek. Mieszkaniec nie ma wtedy możliwości składania deklaracji...
Katarzyna Kubicka-Żach
03.03.2021

Dzięki większemu dofinansowaniu dla gmin tańsza będzie budowa domów komunalnych

Samorząd terytorialny Budownictwo
Budowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych będzie łatwiejsza do zrealizowania dzięki temu, że znowelizowana ustawa mieszkaniowa zwiększa kwoty dofinansowania dla gmin do 80 procent...
Katarzyna Kubicka-Żach
03.03.2021

Webinarium o narzędziach do zdalnej współpracy w organizacji społecznej

Samorząd terytorialny
Pandemia wymusiła zdalną pracę, co dla wielu organizacji okazało się wyzwaniem. Akcja Masz Głos Fundacji Batorego zaprasza na webinarium, którego tematem będzie usprawnienie pracy zdalnej. Poruszona...
Katarzyna Kubicka-Żach
03.03.2021

Czechy wniosły do TSUE skargę na Polskę w sprawie kopalni Turów

Środowisko Prawo unijne
Rząd Czech złożył do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) skargę na Polskę w związku z rozszerzeniem kopalni węgla brunatnego "Turów" i domaga się natychmiastowego wstrzymania...
Krzysztof Sobczak
03.03.2021

WSA: Organowi nie wystarczy, że "Agnieszka już tutaj nie mieszka"

Administracja publiczna
Właściciel nieruchomości ma obowiązek aktualizować swoje dane w ewidencji gruntów. Nie dotyczy to jednak miejsca pobytu stałego lub adresu siedziby. Dlatego nie wystarczy, że organ wyśle...
Marek Sondej
03.03.2021

Symboliczna motywacja nauczyciela za symboliczną złotówkę

Zarządzanie oświatą
Nauczyciele z Rybnika otrzymają złotówkę dodatku motywacyjnego. Związkowcy podkreślają, że taka kwota jest obraźliwa - zwracają uwagę, w jak wiele inicjatyw zaangażowani byli nauczyciele. Tymczasem...
Monika Sewastianowicz
03.03.2021

Usuwanie nieczystości w regulaminach gmin, ale bez naruszania ustawy

Samorząd terytorialny
Właściciel nieruchomości jest obowiązany błoto i śnieg usuwać ze znajdującej się na jego posesji drogi oddanej do użytku publicznego. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach nie może...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.03.2021

WSA: Po zatarciu skazania nie można stwierdzić utraty dobrej reputacji przez przewoźnika

Prawo karne Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Starosta ustalił, że przewoźnik został skazany za popełnienie przestępstwa przewidzianego w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Wówczas stwierdził utratę dobrej reputacji przewoźnika. Samorządowe...
Aleksandra Partyk
03.03.2021

Słabnie walka z wiatrakami - rząd poluzuje odległości, gmina wpisze w plan

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo
Jeśli rada gminy zgodzi się na rozwój inwestycji w energetykę wiatrową na swoim terenie, to w miejscowym planie zagospodarowania może zmniejszyć dopuszczalne odległości od budynków. Musi to...
Katarzyna Kubicka-Żach
03.03.2021

Rząd wzmacnia udział młodzieży w życiu publicznym, więcej zadań młodzieżowych rad

Samorząd terytorialny
Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel rządowego projektu zmian w ustawach samorządowych. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie...
Katarzyna Kubicka-Żach
02.03.2021

Na co przeznaczyć 134 mld euro – ważna debata o Krajowym Planie Odbudowy

Administracja publiczna Prawo unijne
W miniony piątek rząd przedstawił założenia Krajowego Planu Odbudowy, który razem z Umową Partnerstwa opublikowaną na początku stycznia, określa strategię wykorzystania pieniędzy z Unii Europejskiej...
Przemysław Gabrysiak
02.03.2021

Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta

Administracja publiczna
Ustawa o służbie zagranicznej została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nią powołany ma być szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią...
Katarzyna Kubicka-Żach Jolanta Ojczyk Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
02.03.2021

Policyjne psy i konie będą mogły liczyć na emeryturę

Środowisko Policja
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało do konsultacji projekt ustawy, która przewiduje dla zwierząt należących do służb podległych resortowi dożywotnie utrzymanie i opiekę...
Krzysztof Sobczak Agnieszka Matłacz
02.03.2021

RPO: Będą zmiany w paszportach, to załatwcie sprawę dokumentów dla dzieci z zagranicznych związków osób jednej płci

Administracja publiczna
Urodzeni za granicą i tam mieszkający małoletni obywatele RP - których polscy rodzice są tej samej płci - nie mają możliwości uzyskania polskich dokumentów. Ponieważ jednak przygotowywane są zmiany w...
Krzysztof Sobczak
02.03.2021

Dostosowanie transportu do potrzeb mieszkańców jednym z wyzwań samorządów

Samorząd terytorialny Środowisko
Żaden system miejskiego transportu publicznego nie jest w stanie wygenerować wystarczających dochodów, aby pokryć koszty operacyjne i nakłady. System musi być dotowany, aby działał sprawnie, ale też...
Katarzyna Kubicka-Żach
02.03.2021

SN: Możliwe roszczenie o naprawienie szkody powstałej przy przetargu

Prawo cywilne Zamówienia publiczne
Dochodzenie naprawienia szkody przez wykonawcę, którego oferta nie została wybrana wskutek naruszenia przez zamawiającego przepisów Prawo zamówień publicznych, nie wymaga uprzedniego stwierdzenia...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.03.2021

W sektorze publicznym coraz mniej czasu na wybór instytucji zarządzającej PPK

Samorząd terytorialny Administracja publiczna PPK
Jednostki sektora finansów publicznych, które nie wybrały instytucji finansowej w porozumieniu z tzw. stroną społeczną do 26 lutego, po tej dacie same dokonają wyboru. Muszą one zawrzeć z wybraną...
Anna Puszkarska
02.03.2021

Problemy z interpretacją przepisów o VAT i nowe obowiązki zmorą gmin

Finanse publiczne Finanse samorządów VAT
Resort finansów potraktował gminy jak komercyjne firmy i nałożył na nie dodatkowe obowiązki związane z rozliczaniem VAT. Nowe jednolite pliki kontrolne zmusiły samorządy do przekazywania do skarbówki...
Katarzyna Kubicka-Żach Krzysztof Koślicki
01.03.2021

Automatyzacja wyręczy urzędników - sztuczna inteligencja do rzeczy żmudnych

Administracja publiczna Nowe technologie
Każde kilka sekund oszczędności w makroskali pracy setek tysięcy pracowników administracji to olbrzymie oszczędności finansowe dla państwa. To także znaczne usprawnienie procedur administracyjnych –...
Katarzyna Kubicka-Żach
01.03.2021

Nie takie oczywiste, kto powinien zająć się znalezioną chorą sarną

Samorząd terytorialny Środowisko
Jeżeli dana osoba znalazła chorą sarnę, powinna poinformować o tym Inspekcję Weterynaryjną, urząd gminy albo najbliższy zakład leczniczy dla zwierząt, jednocześnie wskazując dostrzeżone objawy. Może...
Marcin Krudysz
28.02.2021

Miasta nie wiedzą, ilu mają mieszkańców

Samorząd terytorialny
Miastom, zwłaszcza większym, trudno ustalić liczbę członków wspólnoty samorządowej. Nie każdy kto jest zameldowany, jest mieszkańcem, a jednocześnie nie każdy mieszkaniec musi być zameldowany tam,...
Katarzyna Kubicka-Żach
27.02.2021

Uderzenie w jawność - HFPC zaniepokojona wnioskiem prezes SN do Trybunału

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Helsińska Fundacja Praw Człowieka krytycznie ocenia wniosek pierwszej prezes Sądu Najwyższego, która domaga się stwierdzenia niezgodności z konstytucją przepisów ustawy o dostępie do informacji...
Patrycja Rojek-Socha
27.02.2021

Od soboty nowe zasady noszenia maseczek

Prawo karne Policja Koronawirus a prawo
Rząd zmienił zasady zasłaniania ust i nosa. Tym razem zmiana nie będzie dotyczyć tego, gdzie to robić, a czym to robić. Koniec z zakrywaniem twarzy szalikiem i noszeniem przyłbic. Rozporządzenie w...
Jolanta Ojczyk Monika Sewastianowicz
26.02.2021

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Administracja publiczna
Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na...
Katarzyna Kubicka-Żach
26.02.2021
1  2  3  4  5    1694
 • Aktualności
  • Urzędnik i sołtys w kolejce - wątpliwości wokół szczepień samorządowców

   Uwzględnienie samorządowców w programie szczepień budzi wątpliwości – urzędnicy są narażeni na zakażenie, ale wielu pracuje z domu. Ryzyko przy kontaktach w urzędach jest duże, więc chcą ubiegać się o szczepienia. Tym bardziej że szczepieni mają być prowadzący zajęcia online wykładowcy akademiccy. Minister od rozwoju samorządów pracuje nad wpisaniem ich jako „niezależnej grupy zawodowej”.
  • Samorządy chcą „okrągłego stołu” w sprawie transformacji górniczej i energetycznej

   Samorządowcy z gmin górniczych i reprezentanci biznesu okołogórniczego chcą powołania „śląskiego okrągłego stołu” dotyczącego transformacji górniczej i energetycznej. Jak podkreślają, zostali pominięci w rozmowach na temat zmian. Swoje oczekiwania przedstawili wiceministrowi aktywów państwowych Arturowi Soboniowi. Mają wkrótce przedłożyć listę zagadnień, by zapobiec kryzysowi i wzmocnić region.
  • Program „opieka wytchnieniowa” w 583 gminach

   W 2021 r. deklarację o przystąpieniu do realizacji programu „Opieka 75+” złożyły 583 gminy z usługami dla 7 465 osób, a szacowana kwota na realizację programu to blisko 28,5 mln zł. - Z roku na rok rośnie liczba osób korzystających z usług opiekuńczych. Dlatego tak ważne jest zapewnienie dostępu do nich wszystkim, którzy tego potrzebują – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Rząd wzmacnia udział młodzieży w życiu publicznym, więcej zadań młodzieżowych rad

   Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel rządowego projektu zmian w ustawach samorządowych. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.
  • Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta

   Ustawa o służbie zagranicznej została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nią powołany ma być szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych oraz ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.
  • Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

   Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Projekt w sprawie wiatraków to kompromis, według inwestorów restrykcje wciąż za duże

   Zasada 10H nie ma racjonalnego uzasadnienia w oddziaływaniu turbin na człowieka czy na środowisko. Dlatego nie powinno jej w ustawie być. Nie jest zasadne tak dalekie sytuowanie wiatraków od gospodarstw domowych. Właściwy kierunek to sytuowanie ich na planach miejscowych. Pozostawienie zasady 10H w projekcie nowelizacji jest wynikiem kompromisu – mówi Janusz Gajowiecki,
  • Usuwanie nieczystości w regulaminach gmin, ale bez naruszania ustawy

   Właściciel nieruchomości jest obowiązany błoto i śnieg usuwać ze znajdującej się na jego posesji drogi oddanej do użytku publicznego. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach nie może regulować uprzątania chodników wzdłuż granic nieruchomości w pasie drogi publicznej. Ale właściciel odpowiedzialność za brud ponosi - mówi dr Dariusz Korpetta,
  • Automatyzacja wyręczy urzędników - sztuczna inteligencja do rzeczy żmudnych

   Każde kilka sekund oszczędności w makroskali pracy setek tysięcy pracowników administracji to olbrzymie oszczędności finansowe dla państwa. To także znaczne usprawnienie procedur administracyjnych – mówi Mariusz Madejczyk, dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku. Testowana sztuczna inteligencja ma czytać i segregować dokumenty wpływające do kancelarii.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • NSA: Ksero w urzędzie nie tylko dla urzędnika

   Realizacja idei nowoczesnego państwa wymaga, by urzędnik skopiował dla strony żądany dokument z akt sprawy, a nie zmuszał ją do tworzenia odręcznych notatek. Odmówić może, ale wyłącznie wtedy, gdy wniosek jest oczywistym i świadomym nadużywaniem prawa albo z powodu trudności organizacyjnych organu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
  • WSA: UODO mógł ukarać głównego geodetę za brak współpracy

   Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił we wtorek skargę Głównego Geodety Kraju na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w kwocie 100 tys. zł za udaremnienie przeprowadzenia kontroli. Chodzi o głośną w ubiegłym roku sprawę Geoportalu 2.
  • WSA: Status bezrobotnego nie blokuje prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

   Uzyskanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego ma wpływ na status osoby bezrobotnej. Posiadanie takiego statusu nie jest jednak przeszkodą, aby uzyskać prawo do świadczenia. Samorządowe kolegium odwoławcze miało inne zdanie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał więc, że decyzja organu była nieprawidłowa i wyeliminował ją z obrotu prawnego.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Nie takie oczywiste, kto powinien zająć się znalezioną chorą sarną

   Jeżeli dana osoba znalazła chorą sarnę, powinna poinformować o tym Inspekcję Weterynaryjną, urząd gminy albo najbliższy zakład leczniczy dla zwierząt, jednocześnie wskazując dostrzeżone objawy. Może również zawiadomić straż miejską. Jednak przepisy nie wskazują jednoznacznie instytucji do tego zobowiązanej.
  • Podczas jawnych obrad rady gminy nie należy upubliczniać danych osobowych

   Podczas obrad rady gminy, które mają charakter jawny, nie należy upubliczniać imienia i nazwiska wnoszącego skargę. W przypadku gdy dane osobowe zostaną ujawnione, to w razie umieszczenia nagrania z obrad rady gminy na stronie internetowej, należy w nagraniu zanonimizować te dane osobowe - wyjaśnia Dominik Kucharski z LEX Ochrona Danych Osobowych.
  • Od początku roku jest nowy unijny próg na dostawy w ramach zamówień publicznych

   Aktualne progi unijne i ich równowartość w złotych określone zostały w załączniku do obwieszczenia z 01.01.2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.
  Zobacz więcej