Temat dnia

Prawo ma być lepiej konsultowane, a legislacja transparentna

Obowiązkowa ocena skutków regulacji przy projektach poselskich i konsultacje społeczne przed I czytaniem oraz uzasadnienie do sejmowych poprawek, ograniczenie tzw. przyspieszonych procedur ustawodawczych, podniesienie rangi wysłuchania publicznego oraz wymagane udostępnienie projektów w systemie informacyjnym Sejmu - to zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji Regulaminu Sejmu RP. Realizują jeden z kamieni milowych KPO.

Senat za zmianami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Uchodźca wojenny z Ukrainy będzie mógł zmienić status pobytu w Polsce z ochrony tymczasowej na bardziej korzystny pobyt tymczasowy. Nowelizacja ustawy pomocowej zakłada wygaszenie przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na zakwaterowanie oraz świadczenia 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie w prywatnych domach. Wypłata "800 plus" i świadczenia "Dobry start" będzie powiązana z obowiązkiem szkolnym.

Gdzie skrót, a gdzie nawias – jak prawidłowo powołać podstawę prawną uchwały gminy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Tekst uchwały należy rozpocząć od wskazania przepisu ustawy zawierającego upoważnienie do jej wydania. Błędne wskazanie podstawy prawnej do wydania aktu prawa miejscowego nie skutkuje jednak jego nieważnością. Biorąc pod uwagę, że ustawodawca przywiązuje dużą wagę do prawidłowości zapisu, należy znać kilka ważnych reguł.

SN: Sprawa burmistrza Giżycka będzie rozpoznana przez miejscowy sąd

Samorząd terytorialny

Tylko okoliczności, które mogą wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do bezstronnego rozpoznania sprawy przez sąd miejscowo właściwy, mogą stać się podstawą przekazania sprawy innemu sądowi – orzekł Sąd Najwyższy i odmówił przekazania sprawy byłego burmistrza Giżycka, który jest oskarżany o zaniedbania w nadzorze, mimo że ze sprawy wyłączyli się lokalni prokuratorzy. SN uznał, że zmiana sądu działałaby na szkodę wymiaru sprawiedliwości.

Rada Fiskalna zaopiniuje najważniejsze dokumenty budżetowe

Finanse publiczne Administracja publiczna

W trzecim kwartale 2024 roku powstanie Rada Fiskalna. Ma ona mieć charakter ekspercko-doradczy i służyć poprawie jakości zarządzania finansami publicznymi. Będzie opiniować najważniejsze dokumenty budżetowe. Polska, jako jedyny kraj UE, nie posiada obecnie instytucji spełniającej wymogi dotyczące niezależnych instytucji fiskalnych wymaganej w ramach nowych regulacji UE.

Opłata planistyczna - wyjaśniamy procedurę w sprawie nałożenia opłaty

Samorząd terytorialny Nieruchomości Ład Przestrzenny

Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowana uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedurę można wszcząć w ciągu pięciu lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. W tym czasie właściwy organ ma obowiązek doręczyć zbywcy zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. Ustalenie jej wysokości to kolejny etap.

Prawo.pl
Polecamy książki samorządowe

Nowa definicja budowli to wyzwania dla firm i gmin

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Nieruchomości
Przedsiębiorcy nie powinni się spodziewać rewolucyjnych zmian w podatku od nieruchomości - zapowiada Ministerstwo Finansów, które przedstawi niedługo projekt zmian realizujących wytyczne Trybunału Konstytucyjnego. Eksperci ostrzegają, że nawet niewielkie zmiany będą wymagać od przedsiębiorców kilku tygodni przygotowań. Do nowych przepisów zostaną przeniesione regulacje, które dotychczas były przedmiotem sporów, ale to daje też szansę na korzystne ich rozstrzygnięcie.
Monika Pogroszewska
23.05.2024
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Nieruchomości
Objęcie pomocą osób nieaktywnych zawodowo oraz rolników, zniesienie powiązania osoby bezrobotnej z urzędem pracy ze względu na miejsce zameldowania, wprowadzenie pożyczki edukacyjnej w wysokości do 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia na opłacenie np. kosztów szkolenia oraz dofinansowanie dla przedsiębiorców zatrudniających osoby poszukujące pracy, które ukończyły 60 lat w przypadku kobiety lub 65 lat w przypadku mężczyzny to tylko niektóre propozycje nowych przepisów o rynku pracy.
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki
22.05.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Rada Unii Europejskiej zatwierdziła nowe przepisy, które mają zapewnić kompleksowe uregulowanie rynku energii elektrycznej i gazu, dzięki którym UE będzie miała skuteczniejsze narzędzia do reagowania na ewentualne kryzysy. Mają one służyć także jak najszerszemu ograniczaniu importu gazu z Rosji i promowania ekologicznych alternatyw, m.in. wodoru. Zmiany są też związane z unijnym pakietem "Fit for 55".
Inga Stawicka
22.05.2024
Prawo unijne Energetyka

Nie będzie można ustalić opłaty adiacenckiej za podział działki? Wadliwy projekt już w Sejmie

Samorząd terytorialny Nieruchomości
Krócej, bo tylko przez 1,5 roku, samorządy będą mogły żądać od właścicieli nieruchomości opłaty adiacenckiej po wybudowaniu drogi, podziale lub scaleniu działki, albo podłączeniu do wodociągu. Taka...
Renata Krupa-Dąbrowska
22.05.2024

Powołano komisję do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich

Administracja publiczna
Premier Donald Tusk we wtorek, że wydał zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich w Polsce w latach 2004-2024. Jej szefem będzie szef Służby Kontrwywiadu...
Robert Horbaczewski Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.05.2024

RPO interweniuje w sprawie dodatku za ochronę granicy z Rosją

Domowe finanse Prawo pracy Wojsko
Do RPO wpłynęło pismo funkcjonariusza SG z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej, który odpowiada za ochronę morskiej granicy RP, w tym jej odcinka z Federacją Rosyjską. Funkcjonariuszom...
Grażyna J. Leśniak
21.05.2024

Trybunał Konstytucyjny: Decyzja w sprawie wyborów kopertowych zgodna z Konstytucją

Zastosowanie przepisów "antycovidowych" do przygotowania wyborów korespondencyjnych w stanie epidemii było zgodne z konstytucją oraz z zasadą współdziałania władz wynikającą z preambuły Konstytucji...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Robert Horbaczewski PAP
21.05.2024

Jeszcze kilka dni na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w eurowyborach

Samorząd terytorialny Wybory
27 maja mija termin na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. W dniu mija też termin...
Robert Horbaczewski
21.05.2024

45 proc. gmin w Polsce wciąż bez żadnej instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Samorząd terytorialny
Program „Maluch+” miał zwiększyć dostępność miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci. Chodziło nie tylko o podwyższenie odsetka dzieci...
Agnieszka Matłacz
21.05.2024

Mieszkańcy Warszawy mniej zapłacą za odbiór śmieci, bo miasto ma nadwyżki z opłat

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady
Kalkulując wysokość stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych, gminy powinny dążyć zarówno do zapobiegania niedoborom, jak i powstawaniu nadwyżek. Tymczasem w Warszawie od dwóch lat koszty te są...
Agnieszka Matłacz
21.05.2024

Zlikwidowano 29 pełnomocników funkcjonujących przy rządzie

Administracja publiczna
Jednym ze "100 konkretów" KO w kampanii wyborczej do parlamentu była likwidacja większości z funkcjonujących przy rządzie pełnomocników. 21 maja weszło w życie rozporządzenie, które znosi 29 z nich,...
Agnieszka Matłacz
21.05.2024

Zatrudnienie sezonowe - umowy na czas określony, zlecenia i praktyki absolwenckie

Prawo pracy Rynek pracy
Okres letni to wzmożony ruch w części branż i połączone z tym okresowe, znaczne zwiększenie zapotrzebowania na pracę. Czasowe, krótkookresowe zatrudnienie może być realizowane zarówno w oparciu o...
Marek Rotkiewicz
21.05.2024

Program "Rozświetlamy Polskę" został źle przygotowany

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Ministerstwo Rozwoju i Technologii przyznaje, że program „Rozświetlamy Polskę” został wadliwie przygotowany. Ale dla samorządów, które otrzymały promesy to małe pocieszenie. Pozostały z problemami...
Robert Horbaczewski
21.05.2024

Problematyczna zasada korzyści przy odszkodowaniach za wywłaszczenie pod drogi

Finanse Nieruchomości
W kwietniu br. minister rozwoju i technologii wydał decyzję, w której wskazał, jak prawidłowo należy stosować tzw. zasadę korzyści w przypadku wywłaszczenia nieruchomości pod drogę. To jedna z...
Mirosław Ochojski
21.05.2024

Nowa komisja nadzoru nad sztuczną inteligencją będzie musiała być elastyczna

Nowe technologie Prawo unijne
W zakończonych niedawno prekonsultacjach większość podmiotów wypowiedziała się za stworzeniem nowego urzędu ds. sztucznej inteligencji, podobnie jak robią to Włochy. Konfederacja Lewiatan uważa, że...
Inga Stawicka
20.05.2024

Wojsko potrzebuje wykwalifikowanego kierowcę, tłumacza, teleinformatyka

Wojsko Rynek pracy
Kierowca samochodów ciężarowych, w tym posiadający zaświadczenie ADR do przewozu towarów niebezpiecznych, kierowca autobusów, ratownik medyczny, nurek, inżynier teleinformatyk, tłumacz -to m.in....
Jonasz Kita
20.05.2024

Umieszczenie ludzi w centrum uwagi zwiększa szanse na sukces transformacji. Badanie EY

Prawo pracy Zarządzanie Rynek pracy
Liderzy, dla których priorytetem jest podejście skoncentrowane na człowieku w odniesieniu do transformacji, poprawiają nawet 12-krotnie skuteczność całego procesu – wskazują eksperci EY i University...
Grażyna J. Leśniak
20.05.2024

NIK: CEPiK od 10 lat w budowie i końca nie widać

Administracja publiczna
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) to system, którego budowa trwa od 2013 roku. I mimo że budowa, utrzymanie i modernizacja CEPiK 2.0 finansowane są ze specjalnie utworzonego...
Agnieszka Matłacz
20.05.2024

Pracownik porzucający pracę będzie uczestniczył w kosztach wdrożenia do pracy

Prawo pracy
Pracodawcy mają ogromne problemy z pracownikami, którzy bez słowa znikają z firmy w ciągu pierwszego miesiąca od zatrudnienia. Nie informują nawet, że z pracy rezygnują. Niektórzy nie pojawiają się w...
Grażyna J. Leśniak
20.05.2024

Zakaz wywozu plastikowych odpadów do biednych krajów - bez ROP nie damy rady

Środowisko Odpady
UE podejmuje walkę z plastikowym greenwashingiem. Chce zakazać eksportu odpadów z tworzyw sztucznych do krajów spoza OECD. Przemieszczanie ich do innego kraju unijnego ma być mocno ograniczone. To...
Zofia Jóźwiak
20.05.2024

Przy dworcu można zrobić selfie, przy tunelu czy moście lepiej się upewnić

Administracja publiczna Wojsko
Zakaz fotografowania wybranych obiektów infrastruktury transportowej, które zostaną oznaczone stosownym znakiem, nie obejmie dworców kolejowych. Może odnosić się jedynie do mostów, wiaduktów i...
Robert Horbaczewski
20.05.2024

Z rodziną najlepiej na zdjęciach, ale z grobowcem rodzinnym może być problem

Prawo cywilne Administracja publiczna
Ostatnie lata to boom na rynku nieruchomości, ale drożeją nie tylko mieszkania, z każdym rokiem coraz więcej trzeba zapłacić także za miejsce na cmentarzu. Dla niektórych to znak, by nie czekać z...
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
18.05.2024

Milczenie nie zawsze jest złotem, burmistrz zapłaci 1 tys. zł grzywny

Samorząd terytorialny
Burmistrz zastosował nieznany ustawie środek w postaci pozostawienia wniosku bez rozpoznania, z uwagi na niewykazanie przez skarżącego szczególnego interesu publicznego w uzyskaniu żądanej informacji...
Marek Sondej
18.05.2024

TSUE: Takie same przywileje socjalne dla pracowników przygranicznych i rezydentów

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Pracownicy przygraniczni, którzy płacą podatki i składki socjalne w państwie przyjmującym z tytułu wykonywanej w nim pracy najemnej, powinni mieć możliwość korzystania ze świadczeń rodzinnych oraz...
Grażyna J. Leśniak
17.05.2024

Rządowa ustawa o asystencji osobistej dopiero w 2025 r.

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Resort rodziny priorytetowo pracuje nad rządową ustawą o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Wiceminister rodziny zapowiedział, że wejdzie ona w życie w 2025 roku. Tymczasem Sejm...
Beata Dązbłaż
17.05.2024

Dorabiający do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego muszą do końca maja powiadomić ZUS o przychodach

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pobierając świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, można dodatkowo pracować. Trzeba jednak pamiętać o limitach dorabiania i rozliczaniu tych przychodów w ZUS – przypomina Zakład Ubezpieczeń...
Grażyna J. Leśniak
17.05.2024

Urlop proporcjonalny przy zmianie pracodawcy

Prawo pracy
W przypadku nakładających się na siebie okresów zatrudnienia, każdy z pracodawców odrębnie ustala wymiar urlopu. Co istotne, w takich sytuacjach nie zastosujemy zasady, zgodnie z którą łączny wymiar...
Marek Rotkiewicz
17.05.2024

Wojsko może sięgnąć po prywatny pojazd. Problem, gdy go uszkodzi

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Wojsko
Wojsko coraz chętniej sięga po prywatne i firmowe pojazdy. Od pół roku brakuje jednak przepisów, które regulują procedurę używania nieruchomości i ruchomości na rzecz obrony w czasie pokoju, ale...
Robert Horbaczewski
17.05.2024

Standardy neutralności religijnej w warszawskim ratuszu

Administracja publiczna
Zgodnie ze standardami przyjętymi w warszawskim ratuszu, "przestrzenie urzędu są miejscami neutralnymi religijnie", a "dbanie o równe traktowanie jest zasadą horyzontalną ujętą we wszystkich...
kn/pap
16.05.2024

Wypłacono 760 mln zł na program "Czyste Powietrze"

Środowisko
W kwietniu tego roku minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekazała informację o uruchomieniu rekordowych wypłat środków z Krajowego Planu Odbudowy, w tym m.in. 507...
kn/pap
16.05.2024
1  2  3  4  5    1081
 • Aktualności
  • Prawo ma być lepiej konsultowane, a legislacja transparentna

   Obowiązkowa ocena skutków regulacji przy projektach poselskich i konsultacje społeczne przed I czytaniem oraz uzasadnienie do sejmowych poprawek, ograniczenie tzw. przyspieszonych procedur ustawodawczych, podniesienie rangi wysłuchania publicznego oraz wymagane udostępnienie projektów w systemie informacyjnym Sejmu - to zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji Regulaminu Sejmu RP. Realizują jeden z kamieni milowych KPO.
  • Senat za zmianami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

   Uchodźca wojenny z Ukrainy będzie mógł zmienić status pobytu w Polsce z ochrony tymczasowej na bardziej korzystny pobyt tymczasowy. Nowelizacja ustawy pomocowej zakłada wygaszenie przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na zakwaterowanie oraz świadczenia 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie w prywatnych domach. Wypłata "800 plus" i świadczenia "Dobry start" będzie powiązana z obowiązkiem szkolnym.
  • Gdzie skrót, a gdzie nawias – jak prawidłowo powołać podstawę prawną uchwały gminy

   Tekst uchwały należy rozpocząć od wskazania przepisu ustawy zawierającego upoważnienie do jej wydania. Błędne wskazanie podstawy prawnej do wydania aktu prawa miejscowego nie skutkuje jednak jego nieważnością. Biorąc pod uwagę, że ustawodawca przywiązuje dużą wagę do prawidłowości zapisu, należy znać kilka ważnych reguł.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

   Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.
  • Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych

   Nie wszyscy wyborcy będą mogli udać się osobiście 7 kwietnia, aby oddać głos w obwodowych komisjach wyborczych. Dla nich ustawodawca wprowadził instytucję głosowania korespondencyjnego jako jednej z tzw. alternatywnych procedur głosowania. Przypominamy zasady, terminy i procedurę tego udogodnienia dla wyborców z niepełnosprawnością, seniorów i osób w obowiązkowej kwarantannie.
  • Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

   700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Kandydat bez kurtki, czyli o naborze na stanowiska urzędnicze w samorządzie

   Z jednej strony ustawowa zasada otwartości i konkurencyjności naboru na wolne stanowisko urzędnicze, z drugiej strony praktyka, która nie zawsze odzwierciedla te zasady. Czy istnieje możliwość stworzenia jakiegoś realnego mechanizmu, aby wyeliminować bądź ograniczyć sytuacje „fikcyjnych naborów” i wprowadzić środek odwoławczy - zastanawia się dr Jarosław Dolny, radca prawny.
  • Roszczenie planistyczne a potencjalne przeznaczenie nieruchomości

   We wrześniu 2023 roku weszła w życie duża nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z kolei od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe przepisy tej ustawy, które nadal budzą duże emocje i wątpliwości interpretacyjne. Czy nadal można powoływać się na potencjalne przeznaczenie nieruchomości - zastanawia się Marek Foryś, radca prawny.
  • Czy radny w gminie musi być „miejscowy”?

   Kodeks wyborczy posługuje się instytucją stałego zamieszkiwania jako jedną z przesłanek determinującą możliwość kandydowania do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, a później sprawowania tej funkcji. Czy w dobie coraz większej mobilności, wykorzystania technologii we wzajemnej komunikacji utrzymywanie tej przesłanki ma nadal sens - zastanawia się Dariusz Lasocki, radca prawny.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Sprawa burmistrza Giżycka będzie rozpoznana przez miejscowy sąd

   Tylko okoliczności, które mogą wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do bezstronnego rozpoznania sprawy przez sąd miejscowo właściwy, mogą stać się podstawą przekazania sprawy innemu sądowi – orzekł Sąd Najwyższy i odmówił przekazania sprawy byłego burmistrza Giżycka, który jest oskarżany o zaniedbania w nadzorze, mimo że ze sprawy wyłączyli się lokalni prokuratorzy. SN uznał, że zmiana sądu działałaby na szkodę wymiaru sprawiedliwości.
  • Milczenie nie zawsze jest złotem, burmistrz zapłaci 1 tys. zł grzywny

   Burmistrz zastosował nieznany ustawie środek w postaci pozostawienia wniosku bez rozpoznania, z uwagi na niewykazanie przez skarżącego szczególnego interesu publicznego w uzyskaniu żądanej informacji publicznej. WSA w Łodzi uznał, że burmistrz pozostawał bezczynny w sprawie przez blisko dwa lata i wymierzył mu grzywnę.
  • NSA: Faktury z odroczonym terminem płatności potwierdzały naruszenie zakazu

   Radny był wspólnikiem w spółce prowadzącej market budowlany, w którym zaopatrywały się jednostki organizacyjne gminy. Na przestrzeni trzech lat spółka wystawiła około 200 faktur VAT z odroczonym terminem płatności. Sprzedaż miała więc charakter regularny i zorganizowany, a umowy nie były typowe i ogólnodostępne. Oznacza to, że radny naruszył zakaz łączenia sprawowanej funkcji z prowadzeniem działalności gospodarczej, co wiązało się z wygaśnięciem mandatu.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Opłata planistyczna - wyjaśniamy procedurę w sprawie nałożenia opłaty

   Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowana uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedurę można wszcząć w ciągu pięciu lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. W tym czasie właściwy organ ma obowiązek doręczyć zbywcy zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. Ustalenie jej wysokości to kolejny etap.
  • Rozpalenie ogniska na własnej posesji bez zezwolenia gminy, ale z rozwagą

   Nie ma generalnego zakazu rozpalania ogniska na własnej posesji. Nie oznacza to jednak, że można spalać wszystko i w dowolnym miejscu, bo ognisko nie może powodować nadmiernej ilości dymu i uciążliwego zapachu, a przy drodze publicznej nie może ograniczać widoczności i zagrażać bezpieczeństwu. Często za rozpalenie ogniska można zostać ukaranym grzywną do 500 zł.
  • Dla ustalenia obowiązku renty planistycznej muszą wystąpić łącznie trzy przesłanki

   Renta planistyczna to potoczna nazwa opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest ona ustalana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sam wzrost wartości nieruchomości z powodu uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu nie jest jedyną przesłanką do naliczenia renty planistycznej. Drugim warunkiem jest zbycie nieruchomości w terminie pięciu lat.
  Zobacz więcej