Temat dnia

NSA: Nie każde opuszczenie mieszkania to podstawa do wymeldowania

Administracja publiczna Prawo rodzinne

Wnioskodawca wystąpił o wymeldowanie żony i dzieci, ponieważ nie zamieszkiwali z nim od prawie siedmiu lat. Okazało się jednak, że opuścili oni mieszkanie, ponieważ doświadczali przemocy i agresji. Nie przeszkodziło to jednak wojewodzie w orzeczeniu o ich wymeldowaniu. Tymczasem powinien ocenić, czy zachowanie wnioskodawcy miało wypływ na trwałe i dobrowolne opuszczenie mieszkania.

Andrzej Duda przysiągł stać na straży konstytucji i objął urząd

Administracja publiczna Wybory

Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem - takiej treści przysięgę złożył w czwartek Andrzej Duda.

Prezes UOKiK ukarał uczestników zmowy przetargowej na dowóz uczniów

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne

Przedsiębiorcy z Małopolski, którzy w ramach zmowy przetargowej działali na niekorzyść gmin i placówek edukacyjnych zostali ukarani przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z analizy Urzędu wynika, że przedsiębiorcy stosowali mechanizm rozstawiania i wycofywania ofert.

Ministerstwo Rozwoju objaśnia zasady pomocy udzielanej przedsiębiorcom przez samorządy

Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo

Na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw minister rozwoju wydał objaśnienia dotyczące przesłanek udzielania pomocy przez samorządy. Wskazane zostały formy jej udzielania, okoliczności i dokumenty jakie mają być przedstawiane przez przedsiębiorców oraz kwestie procedury odwoławczej. Minister wyjaśniła także co należy rozumieć przez pogorszenie płynności finansowej.

Obwodnice miast budowane w ciągu dróg wojewódzkich będą mogły uzyskać wsparcie

Samorząd terytorialny

Wiceminister infrastruktury zapowiedział samorządowcom powstanie nowego rządowego programu dedykowanego obwodnicom miast budowanym w ciągu dróg wojewódzkich. Bo program budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030 dotyczy obecnie tych budowanych w ciągu dróg krajowych. Tymczasem ruszają kolejne przetargi na zadania z programu.

Straż miejska poucza o maskach i dystansie, mandaty pod znakiem zapytania

Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo

Gminy nie mają uprawnienia do umocowywania swoich straży do nakładania mandatów za nieprzestrzeganie przepisów o zakrywaniu ust i nosa w zamkniętej przestrzeni czy niezachowanie bezpiecznego dystansu. Co więcej, prawo nie precyzuje, czy strażnicy mogą za takie naruszenia karać. W rezultacie funkcjonariusze tylko pouczają i ostrzegają opornych mieszkańców i przyjezdnych.

Polecamy książki samorządowe
Rodzice w wakacje musieli odpocząć od szkoły, bo z dnia na dzień zostali wkręceni w pomoc w zdalnej nauce, jednocześnie wykonując swoją zawodową pracę. Ale dlaczego wakacje zrobił sobie resort edukacji? Środowa prezentacja pracy szkół od września, mrozi krew w żyłach. Brak w niej konkretów i dla rodziców, i dla szkół.
Jolanta Ojczyk
06.08.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Rośnie liczba rodzin o niskich dochodach, które oczekują na mieszkanie od gminy. Gminy, pomimo podejmowanych działań, nie doprowadziły do poprawy ich sytuacji - wynika z raportu przygotowanego przez NIK. Kontrola wykazała też, że wieloletnie programy gospodarowania zasobem mieszkaniowym - jeśli w ogóle istnieją - są często niekompletne,
Agnieszka Matłacz
06.08.2020
Samorząd terytorialny
Przy Głównym Inspektoracie Środowiska powstanie specjalny departament, który zajmie się zwalczaniem zorganizowanej przestępczości w gospodarce odpadowej. Zadaniem nowego departamentu będzie m.in. koordynowanie różnych służb – inspekcji środowiska, prokuratury, policji, KAS czy ITD, w zwalczaniu mafii śmieciowych.
Agnieszka Matłacz
06.08.2020
Środowisko

NSA: Delegacja bez zgody funkcjonariusza - nie narusza prawa

Administracja publiczna Prawo pracy
Funkcjonariusz wstępując do służby godzi się na podporządkowanie i dysponowanie jego osobą - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i potwierdził, że funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.08.2020

Nowy rok szkolny w rygorze sanitarnym i raczej bez zajęć dodatkowych

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Ograniczanie kontaktów, rygor sanitarny, a w razie potrzeby przejście w tryb hybrydowy lub zdalny - resort edukacji poinformował o swoich pomysłach na funkcjonowanie szkół od września. Jak wskazują...
Monika Sewastianowicz
06.08.2020

Wyrok TK w sprawie podatku od wiatraków już w Dzienniku Ustaw

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1336 został we wtorek opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Wynika z niego, że prawo nie może działać wstecz, a zmiany opodatkowania elektrowni wiatrowych...
Krzysztof Koślicki
05.08.2020

Podatki lokalne z roku na rok coraz wyższe

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Ogłoszone właśnie obwieszczenie ministra finansów umożliwi wprowadzenie w przyszłym roku wyższych stawek podatków i opłat lokalnych. Są to wartości maksymalne. Gminy mogą je dowolnie obniżać, ale z...
Krzysztof Koślicki
05.08.2020

Wiceprezes NFZ: Stabilność finansowa szpitali jest naszym priorytetem

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Narodowy Fundusz Zdrowia wraz z Ministerstwem Zdrowia gwarantują placówkom medycznym stabilność finansową w okresie epidemii COVID-19. Szpitale jednoimienne otrzymują dodatkowo środki za gotowość do...
Józef Kielar
05.08.2020

NSA: Policjant zwolniony ze służby, choć uniewinniony w sprawie karnej

Prawo karne Policja
Utrata zaufania do funkcjonariusza może być podstawą zwolnienia ze służby, gdyż jest to decyzja uznaniowa - przyznał Naczelny Sąd Administracyjny. I nie ważne jest, czy funkcjonariusz istotnie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.08.2020

Związek województw: Bez Warszawy Mazowsze będzie liderem biedy

Samorząd terytorialny Prawo unijne Koronawirus a prawo
Zapowiadany podział województwa mazowieckiego doprowadziłby do powstania dwóch skrajnie różnych regionów: stołecznego – bogatego, generującego wysokie dochody, a zarazem zmuszonego do płacenia...
Katarzyna Kubicka-Żach
04.08.2020

NIK: Przetwarzanie odpadów w instalacjach i ich monitoring są nieskuteczne

Samorząd terytorialny Środowisko
Trudności z dalszym zagospodarowaniem odpadów i wyższe koszty to efekt niewystarczających i nieskutecznych działań podmiotów prowadzących instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów –...
Katarzyna Kubicka-Żach
04.08.2020

Letnik musi płacić za śmieci, jeśli gmina tak ustali

Samorząd terytorialny Środowisko
Problemy z opłatami za śmieci od domków letniskowych mają i gminy, i właściciele. Te pierwsze mają kłopot z egzekwowaniem należności, ci drudzy oburzają się, że jest za drogo, bo przebywają krótko...
Katarzyna Kubicka-Żach
04.08.2020

WSA: Koszty większe, ale dobro niepełnosprawnego dziecka ważniejsze

Samorząd terytorialny
Gmina zwróci koszty przejazdu niepełnosprawnego dziecka do przedszkola, pod warunkiem że będzie to placówka najbliższa. Nie tylko w sensie odległości od miejsca zamieszkania, ale również realizacji...
Marek Sondej
04.08.2020

Informacje o Funduszu Inwestycji Lokalnych można uzyskać na ogólnopolskiej infolinii

Samorząd terytorialny
Samorządowcy, którzy chcą pozyskać wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla swoich gmin, miast, powiatów, mogą zgłaszać pytania na ogólnopolską infolinię. Ministerstwo Rozwoju...
Katarzyna Kubicka-Żach
03.08.2020

SN: Wybory prezydenta 28 czerwca i 12 lipca są ważne

Wybory
Na posiedzeniu całego składu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sąd Najwyższy 3 sierpnia br. podjął uchwałę o ważności wyborów Prezydenta RP, które odbyły się 28 czerwca br. i 12 lipca...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.08.2020

Francuski minister: Chcemy wiązania funduszy UE z praworządnością

Prawo unijne
Francja będzie dążyć do tego, by dostęp do unijnego planu naprawy gospodarczej powiązany był z kwestią praworządności - powiedział nowy francuski sekretarz stanu do spraw europejskich Clément Beaune....
Krzysztof Sobczak
03.08.2020

Odwołanie pełnomocnictwa - sprawa nie taka oczywista

Prawo cywilne Doradca podatkowy
Kwestia odwołania pełnomocnictwa, mimo że wydaje się czynnością oczywistą, może spędzać sen z powiek mocodawcy, który nie chce być już reprezentowany przez pełnomocnika, ale nie bardzo wie, jak go o...
Olga Sulewska Tomasz Krzywański
03.08.2020

WSA: Rekompensata za bezczynność organu tylko w szczególnie drastycznych przypadkach

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Jeżeli organ dopuścił się bezczynności, to sąd administracyjny może zasądzić na rzecz skarżącego sumę pieniężną. Instytucja ta powinna być jednak stosowana w szczególnie drastycznych przypadkach....
Dorian Lesner
03.08.2020

SN: 92 protesty były zasadne, ale nie wpłynęły na wynik wyborów prezydenckich

Wybory
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN zakończyła w niedzielę rozpoznawanie wszystkich protestów wyborczych, które wpłynęły po wyborach prezydenckich. Łącznie było ich ok. 5800. Wśród...
Agnieszka Matłacz
02.08.2020

Protest komitetu Trzaskowskiego odrzucony, bo dotyczył prawa, a nie głosowania

Wybory
Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego pozostawiła bez dalszego biegu protest komitetu wyborczego Rafała Trzaskowskiego, bo był on "przeciwko treści obowiązującego prawa i jego oceną, a nie...
Krzysztof Sobczak
02.08.2020

Ogród deszczowy - przepisy nie znają takiego pojęcia

Środowisko Administracja publiczna
Polskie prawo wodne nie definiuje ogrodu deszczowego, a tymczasem tworzenie na posesjach takich instalacji staje się coraz popularniejsze. Jak wyjaśnia ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi...
Robert Horbaczewski
01.08.2020

Koronawirus. Następni wojewodowie za łagodzeniem obostrzeń w DPS i placówkach opieki

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Wojewodowie Łódzki i Wielkopolski zwrócili się do organów prowadzących domy pomocy społecznej o złagodzenie obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Dotyczy to zarówno kwestii...
Grażyna J. Leśniak
31.07.2020

WSA: Kierownik USC może stwierdzić brak podstaw do uznania zagranicznego orzeczenia

Administracja publiczna
Kierownik urzędu stanu cywilnego przed dokonaniem wzmianki o rozwodzie małżonków może samodzielnie ocenić, czy zagraniczne orzeczenie w tym przedmiocie podlega uznaniu na gruncie prawa polskiego....
Aleksandra Partyk
31.07.2020

Zmiany w prawie geodezyjnym ułatwią proces inwestycyjny

Administracja publiczna Budownictwo
Przyspieszenie procesu inwestycyjnego dla geodetów, usprawnienie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz zapewnienie lepszego finansowania geodezji w powiatach - takie efekty mają przynieść...
Krzysztof Sobczak
31.07.2020

RPO skarży decyzje krakowskiego WSA w sprawie uchwał anty-LGBT

Samorząd terytorialny Prawo unijne
Dwa postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że w uchwałach rad gminy i powiatu o "strefach wolnych od ideologii LGBT" nie chodzi o sprawy z zakresu administracji publicznej, są błędną...
Krzysztof Sobczak
31.07.2020

W Warszawie kara za brak opłaty za parkowanie pięciokrotnie wyższa

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
Kara za brak opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zostanie w Warszawie podniesiona z 50 do 250 zł. Taką uchwałę przyjęli w czwartek wieczorem radni Rady Warszawy....
Krzysztof Sobczak
31.07.2020

WSA: Jeśli zastępca wójta reprezentuje gminę w związku, odpowiada za to przed radą

Samorząd terytorialny
Skoro zastępca wójta, zgodnie z uchwałą rady gminy, reprezentuje gminę w zgromadzeniu związku gmin, to jego działania należy traktować jako działania własne organu wykonawczego gminy. Rozpoznanie...
Robert Horbaczewski
31.07.2020

Współdzielona mobilność powinna mieć grunt i fundament prawny

Samorząd terytorialny
Współdzieloną mobilność warto by było określić jako tę, z której można skorzystać, nie posiadając pojazdu. Przepisy powinny powstać głównie po to, żeby samorządy mogły wdrażać mechanizmy promujące tę...
Katarzyna Kubicka-Żach
31.07.2020

USA nadal krytykują Polskę za brak przepisów o restytucji mienia ofiar Holokaustu

Prawo cywilne
Polska po raz kolejny, obok innych krajów, została wymieniona w dorocznym raporcie Departamentu Stanu jako państwo, które "nie uchwaliło jeszcze kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji...
Krzysztof Sobczak
30.07.2020

Szefowa KE podtrzymuje decyzję o odrzuceniu wniosków miast "wolnych od LGBT"

Samorząd terytorialny Prawo unijne
Traktaty zapewniają, że każdy człowiek w Europie może być tym, kim jest, żyć tam, gdzie chce, kochać kogo chce - stwierdziła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen, nawiązując do...
Krzysztof Sobczak
30.07.2020
1  2  3  4  5    1662
 • Aktualności

  • Prezes UOKiK ukarał uczestników zmowy przetargowej na dowóz uczniów

   Przedsiębiorcy z Małopolski, którzy w ramach zmowy przetargowej działali na niekorzyść gmin i placówek edukacyjnych zostali ukarani przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z analizy Urzędu wynika, że przedsiębiorcy stosowali mechanizm rozstawiania i wycofywania ofert.
  • Andrzej Duda przysiągł stać na straży konstytucji i objął urząd

   Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem - takiej treści przysięgę złożył w czwartek Andrzej Duda.
  • NIK: Na mieszkanie komunalne można czekać nawet 17 lat

   Rośnie liczba rodzin o niskich dochodach, które oczekują na mieszkanie od gminy. Gminy, pomimo podejmowanych działań, nie doprowadziły do poprawy ich sytuacji - wynika z raportu przygotowanego przez NIK. Kontrola wykazała też, że wieloletnie programy gospodarowania zasobem mieszkaniowym - jeśli w ogóle istnieją - są często niekompletne,
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie

  Zobacz więcej
 • Opinie

  • Współdzielona mobilność powinna mieć grunt i fundament prawny

   Współdzieloną mobilność warto by było określić jako tę, z której można skorzystać, nie posiadając pojazdu. Przepisy powinny powstać głównie po to, żeby samorządy mogły wdrażać mechanizmy promujące tę formę mobilności. Dzisiaj muszą sobie radzić same, bo te kwestie nie są zdefiniowane – mówi Adam Jędrzejewski, prezes Stowarzyszenia Mobilne Miasto.
  • Adwokat Dębska: Lekceważenie praw cudzoziemców ukarane w Strasburgu

   Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w niedawnym wyroku przeciwko Polsce w sprawie odmowy udzielenia ochrony cudzoziemcom wyraźnie podkreślił, że po stronie rządu była zła wola. Wskazuje na to wiele czynników: nastawienie i polityka wobec cudzoziemców i takie przykłady jak uniemożliwienie rozmowy z adwokatem lub ignorowanie zabezpieczenia wydanego przez Strasburg
  • Ochrona sygnalistów w administracji publicznej szczególnie potrzebna

   Działania administracji mają największy wpływ na to, jak chronione są dobra wspólne obywateli i ich prawa, od niej zależy, w jaki sposób wykorzystuje się środki publiczne. Tam też jest większe prawdopodobieństwo ryzyk dla interesu publicznego. Tym bardziej pożądane jest są w niej procedury służące skutecznej identyfikacji i eliminowaniu nieprawidłowości – mówi Marcin Waszak,
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia

  • NSA: Nie każde opuszczenie mieszkania to podstawa do wymeldowania

   Wnioskodawca wystąpił o wymeldowanie żony i dzieci, ponieważ nie zamieszkiwali z nim od prawie siedmiu lat. Okazało się jednak, że opuścili oni mieszkanie, ponieważ doświadczali przemocy i agresji. Nie przeszkodziło to jednak wojewodzie w orzeczeniu o ich wymeldowaniu. Tymczasem powinien ocenić, czy zachowanie wnioskodawcy miało wypływ na trwałe i dobrowolne opuszczenie mieszkania.
  • WSA: Koszty większe, ale dobro niepełnosprawnego dziecka ważniejsze

   Gmina zwróci koszty przejazdu niepełnosprawnego dziecka do przedszkola, pod warunkiem że będzie to placówka najbliższa. Nie tylko w sensie odległości od miejsca zamieszkania, ale również realizacji indywidualnego toku nauczania - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
  • WSA: Rekompensata za bezczynność organu tylko w szczególnie drastycznych przypadkach

   Jeżeli organ dopuścił się bezczynności, to sąd administracyjny może zasądzić na rzecz skarżącego sumę pieniężną. Instytucja ta powinna być jednak stosowana w szczególnie drastycznych przypadkach. Konieczne jest przy tym wykazanie uszczerbku wynikającego z nieterminowego działania. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi

  • Gmina nie zmusi właściciela działki do skoszenia trawy

   Gmina może podjąć prawne kroki zobowiązujące właścicieli nieruchomości, jeżeli na terenie tych nieruchomości znajdują się odpady. Organ gminy nie dysponuje jednak żadnym narzędziem prawnym umożliwiającym mu ingerencję w estetykę nieruchomości - wyjaśnia Piotr Ćwiek, ekspert w LEX Administracja.
  • Gmina może udzielić pożyczki SPZOZ

   Systematyka regulacji prawnych ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym prowadzi do wniosku, że gmina może udzielić pożyczki samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. Zasady określa umowa pożyczki, w praktyce organ wykonawczy - wójt gminy, jest to bowiem stosunek cywilnoprawny, więc jest znaczna swoboda w określeniu warunków umowy pożyczki, w tym jej spłaty - wyjaśnia Marcin Nagórek, ekspert w LEX Administracja.
  • Gmina nie ma prawa do zwrotu towaru w ramach tzw. odstąpienia od umowy zawartej na odległość

   Ustawa o prawach konsumenta wskazuje na prawo konsumenta, który zawarł umowę na odległość, do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, prawo to przysługuje jednak tylko konsumentowi, urząd gminy nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa - wyjaśnia Adam Błaszko, ekspert w LEX Administracja.
  Zobacz więcej