Temat dnia

Przepisy o ważności orzeczeń o niepełnosprawności bez konsultacji z samorządem

Blisko 400 tysięcy osób straci ważne orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu z końcem września. Na mocy nowych przepisów, w ekspresowym tempie procedowanych przez resort rodziny, orzeczenia będą ważne pół roku dłużej - jednak pod pewnym warunkiem. Eksperci nie są przekonani, że to rozwiąże problem zatorów w orzecznictwie. Samorządowcy mają też dodatkowe zastrzeżenia. Chodzi o tryb procedowania nowelizacji.

Niektórzy pracownicy samorządowi dostaną podwyżki z wyrównaniem za lipiec

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Choć rozporządzenie Rady Ministrów nowelizujące rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wejdzie w życie od 1 sierpnia 2024 r., to podniesione kwoty...

Do policji łatwiej po klasie mundurowej - rząd przyjął projekt

Po klasie mundurowej łatwiej będzie się dostać do policji - rząd we wtorek przyjął projekt nowelizacji niektórych ustaw, aby wprowadzić odrębne postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów klas mundurowych. Ci, którzy w ciągu trzech lat po ukończeniu szkoły będą chcieli wstąpić do policji, będą zwolnieni z testu wiedzy, a w niektórych przypadkach również i z testu sprawności fizycznej.

SN: Niezrozumiałe zarzuty fałszerstwa wyborczego do PE

Wybory

Zarzut, że doszło do naruszenia wolności wyborów, bo faktycznie uczestniczące partie i frakcje ukrywają się pod innymi partyjnymi szyldami na forum Unii Europejskiej i tam szkodzą Polsce, nie zasługiwał na rozpoznanie merytoryczne. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego pozostawiła bez rozpoznania protest wyborczy zarzucający Państwowej Komisji Wyborczej fałszerstwo.

Samorząd przekroczył uprawnienia w akcie miejscowym? Jest skarga RPO

Samorząd terytorialny

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że uchwała Rady Białegostoku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mogła być niezgodna z prawem. Złożył w tej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który zbada, czy doszło do naruszenia przepisów ustawy o samorządzie gminnym, określających kompetencje rady gminy do stanowienia aktów prawa miejscowego.

Równi i równiejsi w kąpielisku Zakrzówek - wątpliwa uchwała

Samorząd terytorialny

Do 8 sierpnia br. Kraków musi rozwiązać problem preferencji w dostępie do kąpieliska na Zakrzówku. Każdego dnia ciągną tam tłumy, są dwie kolejki: dla miejscowych i przyjezdnych. Wejście na baseny jest bezpłatne, ale liczba miejsc dla wypoczywających na pomostach jest ograniczona. Jednocześnie może tam przebywać 600 osób, więc ktoś musi wyjść, aby mogły wejść kolejne osoby.

Prawo.pl
Polecamy książki samorządowe
Skuteczniejsza kontrola firm spoza UE, tymczasowe obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne kierowców, dofinansowanie wymiany tachografów przewidują projekty nowelizacji ustaw przygotowywane przez ministerstwo infrastruktury - poinformował we wtorek wiceszef resortu Przemysław Koperski.
Robert Horbaczewski PAP
23.07.2024
Rząd przyjął we wtorek uchwałę o zatwierdzeniu m.in. rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2023 r. W uchwale wyraził zaniepokojenie ujemny wynikiem finansowym NBP w latach 2022-2023. Negatywnie ocenia brak należytej komunikacji ze strony NBP dotyczącej zmiany wyniku finansowego w stosunku do pierwotnie prezentowanego przez NBP.
Robert Horbaczewski
23.07.2024
Finanse publiczne Banki
Niemal każda firma przeprowadza dziś szkolenia. Warto wiedzieć, że w określonych przypadkach, czas spędzony na wyjeździe integracyjnym połączonym ze szkoleniem, może zostać potraktowany jako nadgodziny. Konsekwencją regulacji zawartej w kodeksie pracy jest konieczność zapłaty normalnego wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych za czas szkolenia, które odbywało się poza normalnymi godzinami pracy.
Grażyna J. Leśniak
23.07.2024
Prawo pracy

RPO: Trzeba zmienić zasady wykluczenia posła lub senatora z posiedzenia Izby lub obrad komisji

Administracja publiczna
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że obecnie zasady wykluczenia posła lub senatora z posiedzenia Izby lub obrad komisji określają Regulaminy Sejmu RP i Senatu RP, co, w jego ocenie, jest...
Agnieszka Matłacz
23.07.2024

Fiasko uwłaszczeń dla firm, tylko nieliczne przekształciły prawo użytkowania wieczystego

Nieruchomości
Drugi etapu reformy uwłaszczeniowej poniósł klęskę. Tylko nieliczne firmy przekształciły prawo użytkowania wieczystego we własność. Cena za przekształcenie była zdecydowanie zbyt wysoka dla...
Renata Krupa-Dąbrowska
23.07.2024

Odwoływani dyrektorzy i naczelnicy w KAS z trzymiesięcznym zwolnieniem ze świadczenia pracy

Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna
Odwoływani ze stanowisk kierowniczych w administracji skarbowej oraz celno-skarbowej, w okresie wypowiedzenia, byli zwalniani ze świadczenia pracy – ustalił serwis Prawo.pl. Ministerstwo Finansów...
Grażyna J. Leśniak
23.07.2024

NGO apelują do Senatu w sprawie ustawy rozszerzającej prawo do użycia broni

Prawo karne Wojsko
31 organizacji społecznych zaangażowanych w obronę praworządności i praw człowieka zaapelowało do Senatu o wprowadzenie zasadniczych poprawek do uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie niektórych...
Robert Horbaczewski
22.07.2024

Nowe zasady wypłaty bonusu frekwencyjnego dla KGW

Samorząd terytorialny Wybory
Rząd kolejny raz zmienił zasady wpłaty bonu frekwencyjnego dla kół gospodyń wiejskich. Zgodnie z nowelizacją, prawo do dofinansowania otrzymają wszystkie KGW z gmin, w których frekwencja w...
Robert Horbaczewski
22.07.2024

Wakacje na L4: Nowy trend wśród pracowników - picie alkoholu

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Nieprawidłowości w wykorzystywaniu zwolnień lekarskich w czerwcu 2024 roku stanowiły 35 proc. – wynika z danych zebranych przez firmę doradczą Conperio. Ale aż 20 proc. skontrolowanych pracowników...
Grażyna J. Leśniak
22.07.2024

Obowiązkowe klauzule pomogą wykonawcom przetargów przy waloryzacji pensji pracowników

Zamówienia publiczne
W umowie o zamówienie publiczne trzeba zawrzeć klauzule waloryzacyjne, w tym m.in. związane ze wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia. To wykonawca, co do zasady, musi zadbać, żeby uzyskać...
Zofia Jóźwiak
22.07.2024

Dzielenie urlopu wypoczynkowego na krótkie okresy ryzykowne dla pracodawcy

Prawo pracy
Wśród pracowników pojawił się nowy trend wykorzystywania pojedynczych dni z przysługującego im w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego i łączenia ich z weekendami. Wolą brać po kilka dni...
Grażyna J. Leśniak
22.07.2024

Trwa cisza wyborcza związana z wyborami uzupełniającymi do Senatu

Samorząd terytorialny Wybory
W związku z postanowieniem Marszałka Senatu RP z 24 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Krzysztofa Aleksandra Kukuckiego, prezydent Andrzej Duda zarządził na 21 lipca...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.07.2024

Operat szacunkowy w postępowaniach odszkodowawczych za wywłaszczoną nieruchomość

Nieruchomości
Wśród osób, które spotyka wywłaszczenie, wątpliwości wzbudza często charakter prawny operatu szacunkowego. Strona postępowania o ustalenie wysokości odszkodowania nie zawsze ma świadomość tego, że...
Małgorzata Szymańska-Pałamarz
20.07.2024

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Budownictwo
Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać...
Renata Krupa-Dąbrowska
19.07.2024

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych podpisana przez prezydenta

Finanse publiczne Administracja publiczna
Dzięki nowelizacji ustawy o finansach publicznych, do zakresu stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) włączone zostaną kolejne jednostki sektora finansów publicznych. Chodzi o wszystkie podmioty,...
Krzysztof Koślicki mp/PAP
19.07.2024

Żądanie ustanowienia gwarancji zapłaty za nadużycie prawa w sporach o roboty budowlane

Budownictwo
Kiedy relacje pomiędzy wykonawcą a inwestorem psują się, a na budowie pojawiają się nieplanowane przeszkody, kontrahenci często uciekają się do rożnych rozwiązań, aby uniknąć negatywnych dla siebie...
Anna Halczuk-Izydorczyk Paula Radecka
19.07.2024

Mazowsze chce skuteczniej walczyć z hałasem w miastach

Samorząd terytorialny Środowisko
Więcej ekranów akustycznych, nowe systemy monitorowania hałasu i wymiana nawierzchni dróg na cichszą. To niektóre rozwiązania, które wprowadza nowy program ochrony środowiska przed hałasem dla...
Inga Stawicka
19.07.2024

Alkohol w saszetkach jak musy owocowe – i równie łatwy do kupienia

Rynek i konsument
Teoretycznie przepisy nie zezwalają wprost na sprzedaż alkoholu w internecie, a resort zdrowia nie planuje tego zmieniać. W praktyce sprzedawcy znaleźli jednak sposoby, by obejść regulacje, a...
Inga Stawicka
19.07.2024

Urzędy chcą zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego w pandemii

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Nawet 90 tys. złotych musi zwrócić opiekun osoby z niepełnosprawnością, pobierający w pandemii koronawirusa świadczenie pielęgnacyjne, który zgłosił się w tym czasie po nowe orzeczenie dla osoby...
Beata Dązbłaż
19.07.2024

MKiŚ: Kolejna fala fałszywych informacji na temat podwyżek cen prądu i gazu

Energetyka
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że nie trzeba nikomu płacić, aby korzystać z niższych taryf za prąd i gaz. Tymczasem w sieci nasiliła się fala fałszywych informacji dotyczących...
Inga Stawicka
18.07.2024

Place zabaw do zmiany, resort rozwoju pracuje nad nowelizacją przepisów o patodeweloperce

Budownictwo
Jeszcze przepisy o tzw. patodeweloperce nie weszły w życie, a już szykuje się ich nowelizacja. Ministerstwo rozwoju chce poprawić przepisy dotyczące budowy placów zabaw i bardzo dobrze. Od dawna...
Joanna Maj
18.07.2024

MRPiPS zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłą szefową resortu

Prawo karne Finanse publiczne Administracja publiczna
18 lipca br. Liwiusz Laska, dyrektor generalny MRPiPS, złożył na ręce Prokuratora Generalnego zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłą minister Marlenę Maląg oraz byłą dyrektor...
Grażyna J. Leśniak
18.07.2024

Na wniosek prezydenta TK sprawdzi nowe przepisy o głosowaniu korespondencyjnym

Wybory
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej, ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy. Nowe...
Krzysztof Koślicki
18.07.2024

Utrata prawa jazdy także za prędkość poza obszarem zabudowanym?

Prawo karne Drogi
Powołano specjalny zespół roboczy, który zajmie się analizą zmiany przepisów mających wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu drogowego - poinformował w czwartek szef Ministerstwa Infrastruktury Dariusz...
Krzysztof Koślicki
18.07.2024

Projekt ustawy o ochronie ludności w czwartek na Stałym Komitecie Rady Ministrów

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wojsko
Rząd utworzy korpus ochrony cywilnej, który - w przypadku wybuchu wojny - przekształci się w obronę cywilną. Członkowie korpusu nie będą podlegać mobilizacji wojskowej w czasie wojny. Koordynacją...
Robert Horbaczewski
18.07.2024

NFOŚiGW przekaże pieniądze na budowę oczyszczalni ścieków

Środowisko Finanse samorządów
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 265 mln złotych z unijnego programu FEnIKS na budowę oczyszczalni ścieków i sieci wodno-kanalizacyjnych w siedmiu miejscowościach w...
Krzysztof Koślicki
18.07.2024

Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną nadal poniżej oczekiwań powiatów

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna
Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje, aby kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu...
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
17.07.2024

Będzie nakaz przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę

Prawo pracy Rynek pracy
Przyznanie inspektorom pracy nowego uprawnienia w postaci ustalenia domniemania stosunku pracy zapowiedział 9 lipca na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy Maciej Stanecki, główny inspektor pracy. Serwis...
Grażyna J. Leśniak
17.07.2024

Rząd za wydłużeniem terminów ważności dowodów rejestracyjnych służb

Administracja publiczna
Rząd przyjął we wtorek projekt przewidujący wydłużenie – z 1 października 2024 roku na 1 października 2025 roku – terminu, który określony jest w ustawie z 22 listopada 2018 roku o dokumentach...
Monika Sewastianowicz
16.07.2024

Sposób przeliczania oddanych składników krwi ujednolicony - rząd przyjął projekt

Pacjent
Obecnie obowiązujące przeliczniki są bardzo uproszczone i nie wyczerpują wszystkich możliwości pobierania składników krwi przy użyciu różnych typów separatorów komórkowych, jakimi dysponują centra...
Inga Stawicka
16.07.2024
1  2  3  4  5    1089
 • Aktualności
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

   W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.
  • Nowe zasady przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej

   Dziś (piątek, 21 czerwca) weszły w życie nowe przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej. Dotyczą m.in. rozszerzenia nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych i objęcia procedurą kontrolną mieszkań treningowych i wspomaganych.
  • MSZ tworzy dodatkowe obwody głosowania za granicą

   We Francji, Irlandii, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii utworzono pięć dodatkowych obwodów głosowania w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie zniesiono obwód w Iraku - wynika to z nowego rozporządzenia ministra spraw zagranicznych. Po zmianach łączna liczba obwodów poza granicami Polski wynosi 299.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Czy istnieje potrzeba powołania Korpusu Ochrony Pogranicza?

   Czy Rzeczpospolita Polska posiada długoterminową strategię zarządzania konfliktem granicznym, czy jedynie zamierza działać reaktywnie ad hoc i na podstawie prowizorycznych rozwiązań instytucjonalnych? Nie widzę długoterminowej strategii zarządzania kryzysem granicznym. Trudno za taką uznać instytucjonalną korektę prawnej relacji pomiędzy formacjami mundurowymi - pisze adwokat dr Paweł Bała.
  • Powiat każe dyżurować, a dyżuruje człowiek nie budynek

   Po przemianach z 1989 r. liczba aptek lawinowo wzrosła. Liczba magistrów farmacji, czyli farmaceutów - już nie. Arytmetyka jest nieubłagana. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w statystycznej aptece liczba farmaceutów nie przekracza 2, z czego 83 proc. stanowią kobiety. Dlaczego powiaty i apteki nie są w stanie dogadać się w sprawie dyżurów - pisze Mariusz Politowicz z Pleszewa, członek Naczelnej Rady Aptekarskiej.
  • Usprawnienie działań Sił Zbrojnych RP na granicy budzi wątpliwości

   Zmiany prawa w celu uporządkowania chaosu prawnego regulującego udział żołnierzy Wojska Polskiego i policjantów podczas działań mających na celu ochronę granicy państwa są potrzebne. Obecne regulacje są prowizoryczne i nie przystają do wyzwań, z jakimi funkcjonariusze mierzą się na granicy. Krytycznie oceniam z zaproponowane w projekcie "nowe" zasady użycia broni w procesie ochrony granicy, które wręcz rażą kazuizmem, a w gruncie rzeczy są zbędnym rozbudowaniem obowiązujących reguł określonych przez ustawodawcę - pisze Paweł Bała, adwokat.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Niezrozumiałe zarzuty fałszerstwa wyborczego do PE

   Zarzut, że doszło do naruszenia wolności wyborów, bo faktycznie uczestniczące partie i frakcje ukrywają się pod innymi partyjnymi szyldami na forum Unii Europejskiej i tam szkodzą Polsce, nie zasługiwał na rozpoznanie merytoryczne. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego pozostawiła bez rozpoznania protest wyborczy zarzucający Państwowej Komisji Wyborczej fałszerstwo.
  • WSA: Prawie 2 miliony kary za ścięcie przez parafię 269 drzew na cmentarzu

   Wycięcie starych drzew bez pozwolenia miało zapobiec zagrożeniu, ale to prace przygotowawcze pod nowe pochówki doprowadziły do zniszczenia kilkudziesięciu grobów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nie miał wątpliwości, że proboszcz powinien zapłacić 1,9 mln zł kary. Przygotowanie miejsca pod nowe groby nie uzasadnia braku pozwolenia na wycinkę.
  • WSA: Szczególnego rodzaju choroby uzasadniają przywrócenie terminu

   Choroba psychiczna stanowi szczególny typ schorzenia, której stwierdzenie uzasadnia z reguły przywrócenie terminu do dokonania czynności. Jeżeli organ ma wątpliwości odnośnie tej okoliczności, powinien podjąć działania z urzędu, np. zażądać od strony specjalistycznej dokumentacji medycznej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Korzystanie z odpisów dokumentów urzędowych w postępowaniu administracyjnym

   Prawo do korzystania przez stronę z odpisów dokumentów urzędowych ma nie tylko zapewnić szybkość i sprawność postępowania administracyjnego. Związane jest to też z tym, że w większości przypadków oryginał dokumentu musi pozostać w aktach organu, który go wydał. Względną nowością w postępowaniu administracyjnym jest możliwość poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem przez pracownika organu, przed którym toczy się postępowanie.
  • Rada gminy nie tylko stanowi prawo , ale pełni też funkcje kontrolne

   Rada gminy jest jednocześnie organem stanowiącym i kontrolnym, przy czym funkcję kontrolną sprawuje przez komisję rewizyjną. W zależności od potrzeb może powołać również inne komisje stałe lub doraźne, określając ich zadania. Kompetencji kontrolnych nie może jednak przenieść na inny podmiot, np. na przewodniczącego rady gminy lub na swoje organy pomocnicze.
  • Opłata planistyczna - wyjaśniamy procedurę w sprawie nałożenia opłaty

   Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowana uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedurę można wszcząć w ciągu pięciu lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. W tym czasie właściwy organ ma obowiązek doręczyć zbywcy zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. Ustalenie jej wysokości to kolejny etap.
  Zobacz więcej