Temat dnia

WSA: Gmina nie udostępni umowy notarialnej, ale jej osnowę już tak

Zasadnicza treść umowy zawarta przez jednostkę samorządową i dotycząca jej mienia stanowi informację publiczną. Wniosek w tej sprawie nie może jednak naruszać przepisów ustawy Prawo o notariacie, które limitują dostęp do treści aktu. Orzekł tak niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim. W sprawie chodziło o skan aktu notarialnego potwierdzającego sprzedaż działki.

UODO: Zbyt szeroki zakres danych ujawnianych w oświadczeniach majątkowych budzi wątpliwości

Samorząd terytorialny RODO Wybory

Mirosław Wróblewski, prezes UODO, ma zastrzeżenia do poselskiego projektu nowelizacji ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz niektórych innych ustaw, nad którym pracuje Sejm. Proponowany obowiązek ujawniania w oświadczeniu majątkowym osoby pełniącej funkcję publiczną danych o majątku odrębnego małżonka może naruszać przepisy.

Trzy warianty naprawy finansów samorządów lokalnych

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Ustalenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w PIT i CIT jako procent od dochodów podatników. Utrzymanie obecnych zasad przy modyfikacji tzw. reguły stabilizującej. Dochody PIT i CIT ustalane od bieżących wpływów, bez reguły stabilizującej. To trzy warianty reformy finansów samorządowych zaproponowane przez Ministerstwo Finansów. Inne propozycje to m.in.: kategoryzacja samorządów, likwidacja „janosikowego” i subwencja ekologiczna dla gmin na których są obszary chronione.

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy przedłużona do 30 czerwca

Samorząd terytorialny Ukraina

Ustawa, która przedłuża pomoc dla ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca br. i do końca roku wydłuża preferencje podatkowe dla tych, którzy udzielają pomocy humanitarnej, została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowela jest konsekwencją decyzji Rady UE, która przedłużyła tymczasową ochronę dla ukraińskich uchodźców do 4 marca 2025 r. Do końca czerwca rząd ma przedstawić nowe rozwiązania dotyczące statusu uchodźców z Ukrainy w Polsce.

NIK: Program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych był nieskuteczny

Środowisko

Program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie miał zwiększyć retencję korytową o 100 mln m3. Uzyskano wynik dziesięciokrotnie niższy - ustaliła Najwyższa Izba Kontroli. Szczególnie niska skuteczność dotyczyła zadań inwestycyjnych. Przyczyną był - według NIK - przewlekły proces uzyskiwania zgód wodnoprawnych.

Inwestycje z Polskiego Ładu zawieszono, bo rozwiązano komisję

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Budownictwo Polski Ład

457 wniosków samorządów na kwotę ok. 2 mld złotych z Programu Inwestycji Strategicznych czeka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nawet od ponad dwóch miesięcy. To zarówno wnioski o zmianę zakresu inwestycji, jak i „odmrożenie” promes wstępnych. Komisja, która powinna je rozpatrzyć, padła ofiarą czystek w KPRM. W efekcie utknęły m.in. inwestycje drogowe.

Prawo.pl
Polecamy książki samorządowe
Stopa bezrobocia w styczniu 2024 roku wyniosła 5,4 proc. W całym kraju zarejestrowanych było 837,1 tys. osób. Najwięcej w województwie mazowieckim – 117,1 tys. osób, a najmniej – w województwie lubuskim, bo 16,7 tysiąca - podał w piątek GUS. Zdaniem Konfederacji Lewiatan rynek pracy jest silnie sezonowy i widzimy tego oczywisty efekt.
Grażyna J. Leśniak
23.02.2024
Prawo pracy Rynek pracy
System zamówień publicznych nie jest odporny na awarie. Wykonawca nie zawsze może liczyć na to, że przerwa w działaniu e-platformy spowoduje unieważnienie postępowania czy przedłużenie terminu składania ofert. Zamawiający natomiast muszą brać pod uwagę, że czasami przetarg trzeba będzie rozpisać na nowo. Jednak brak precyzyjnych przepisów w tym zakresie stawia w trudnej sytuacji zarówno wykonawców, jak i zamawiających.
Zofia Jóźwiak
23.02.2024
Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze
Tworzenie planów urlopów nie musi sprowadzać się do rozpisywania w nich wypoczynku na cały rok kalendarzowy. Mogą obejmować także okresy półroczne, czy nawet kwartalne. Przyjęcie krótszego okresu planowania urlopów pozwoli na większe urealnienie ustalanych w planach terminów zarówno odnośnie potrzeb pracowników, jak i pracodawcy. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.
Marek Rotkiewicz
23.02.2024
Prawo pracy

TSUE: Zatrudniony na czas określony musi znać przyczyny zwolnienia

Prawo pracy Prawo unijne
Uregulowanie krajowe przewidujące wskazanie przyczyn rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony narusza prawo podstawowe pracownika na czas...
Grażyna J. Leśniak
22.02.2024

Rozporządzenie ws. podwyżek dla nauczycieli opublikowane

Zarządzanie oświatą
Pensje pedagogów wzrosną o ponad tysiąc złotych. Największa nominalna podwyżka dotyczyć będzie nauczycieli dyplomowanych. Rozporządzenie ma obowiązywać z datą wsteczną - od 1 stycznia 2024 r., co...
Monika Sewastianowicz
22.02.2024

Automatyczna zmiana systemu czasu pracy możliwa w niektórych przypadkach

Prawo pracy
System czasu pracy może ulegać zmianom, w tym także zmianom z góry przewidywanym w regulaminie pracy lub obwieszczeniu o czasie pracy. Nie ma przeszkód, by w tych regulacjach wewnętrznych połączyć...
Marek Rotkiewicz
22.02.2024

Mec. Copp: Demonstracyjna pogarda wobec pracownika to zniewaga

Prawo cywilne Prawo pracy BHP
Pracodawca obowiązany jest szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, a więc np. zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji,...
Anna Copp
22.02.2024

22 lutego - ostatni dzień na zgłoszenie kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych

Wybory
Czwartek, 22 lutego, to ostatni termin na zgłoszenie do właściwego komisarza wyborczego kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, wybory samorządowe...
Robert Horbaczewski
21.02.2024

Świadczenia urlopowe w 2024 roku

Domowe finanse Prawo pracy
Świadczenie urlopowe w rozumieniu przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych może być wypłacane jedynie przez nietworzących ZFŚS pracodawców zatrudniających poniżej 50 pracowników. Przy...
Marek Rotkiewicz
21.02.2024

Coraz więcej sporów o VAT od aportu do gminnej spółki

Finanse samorządów VAT
Ministerstwo Finansów nie zmienia stanowiska w zakresie opodatkowania aportu wnoszonego przez gminy do spółek komunalnych. Uznaje, że samorządy powinny w każdej sytuacji płacić VAT. Eksperci zwracają...
Monika Pogroszewska
21.02.2024

Prezydent skieruje do TK dwie kolejne ustawy, które podpisał

Administracja publiczna
Kancelaria Prezydenta poinformowała we wtorek, że Andrzej Duda podpisał dwie ustawy. Internauci pytali, co w takim razie z prezydencką zapowiedzią o kierowaniu wszystkich ustaw, które zostaną...
Agnieszka Matłacz
20.02.2024

Program MRiPS Aktywni+: Zamiast konkursu ofert - kampania wyborcza

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse publiczne
W związku z wynikami przeprowadzonej kontroli, Najwyższa Izba Kontroli przygotowała zawiadomienie do Prokuratury w sprawie byłej minister rodziny i polityki społecznej, byłego wiceministra w tym...
Grażyna J. Leśniak
20.02.2024

Ministerstwo Przemysłu powstanie 1 marca, rząd przyjął przepisy

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
1 marca powołane zostanie Ministerstwo Przemysłu. Powstanie ono w oparciu o niektóre komórki organizacyjne, które funkcjonują obecnie w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Siedzibą nowego resortu będą...
Ret
20.02.2024

Monika Pawłowska wróci do Sejmu - przejmie mandat po Mariuszu Kamińskim

Monika Pawłowska wraca do sejmowych ław. Polityczna droga byłej i przyszłej posłanki jest kręta. Poprzednią kadencję rozpoczęła, zasiadając w ławach Lewicy, które jednak dość szybko zmieniła na...
Monika Sewastianowicz
20.02.2024

Od 1 marca sołtysi otrzymają wyższe świadczenie

Samorząd terytorialny
Sołtysi, którzy pełnili funkcję przez co najmniej dwie kadencje, nie mniej niż przez 8 lat i osiągnęli wiek emerytalny mogą wnioskować o przyznanie dodatku do emerytury. Ustawa zakłada coroczną...
Robert Horbaczewski
20.02.2024

ZUS: Coraz więcej zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
Wzrosła liczba zwolnień lekarskich wystawionych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W 2023 roku do ZUS wpłynęło o 8,7 procent więcej takich zwolnień niż w 2022 roku. Do tej grupy...
Grażyna J. Leśniak
20.02.2024

Wysyłając niektóre listy, fiskus łamie prawa podatników

Prawo karne PIT Małe i średnie firmy Finanse Prawo unijne
Treść pisma zastępcy szefa KAS w sprawie listów behawioralnych wyraźnie potwierdza, że zalecono organom, jeśli nie mają nawet usprawiedliwionego przypuszczenia wystąpienia nieprawidłowości po stronie...
Przemysław Hinc
20.02.2024

Konieczna nowelizacja budżetu - inaczej RPO zostanie bez pieniędzy na sygnalistów

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne
Potwierdziły się informacje Prawo.pl, że w budżecie państwa na rok 2024 pieniądze na zorganizowanie obsługi sygnalistów dostała PIP. RPO środków na przygotowanie swojego biura nie ma i szybko nie...
Grażyna J. Leśniak
20.02.2024

WSA: Nie jest tajemnicą, dlaczego prokurator umorzył sprawę wójta

Samorząd terytorialny Prawnicy
Treść postanowienia prokuratora o umorzeniu postępowania przeciwko wójtowi jest informacją publiczną. Chodzi jednak wyłącznie o ten konkretny dokument i to w sprawie, w której wójtowi zarzucono...
Marek Sondej
20.02.2024

Wnioski o pobyt cudzoziemca – online

Administracja publiczna
Rządowy projekt ustawy o cudzoziemcach zakłada zmianę sposobu składania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.02.2024

Dofinansowanie przygotowania planów ogólnych w gminach według algorytmu

Samorząd terytorialny Budownictwo Ład Przestrzenny
29 lutego Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpocznie nabór wniosków o uzyskanie wsparcia dla gmin na wdrożenie reformy zagospodarowania przestrzennego oraz dla uczelni na prowadzenie kursów...
Robert Horbaczewski
19.02.2024

Liderzy chcą wypracowania nowych wskaźników efektywności pracowników

Prawo pracy Rynek pracy
Organizacje, które w zrównoważony sposób zarządzają zasobami ludzkimi, mają prawie dwukrotnie większe szanse na osiągnięcie pożądanych celów biznesowych - wynika z raportu 2024 Human Capital Trends...
Grażyna J. Leśniak
19.02.2024

Ustawa o sygnalistach ma być szybko, ale RPO póki co bez pieniędzy

Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne
Rzecznik Praw Obywatelskich ma być centralnym organem w systemie ochrony sygnalistów, a nie jak przewidywała poprzednia wersja projektu – Państwowa Inspekcja Pracy. Pieniędzy na dostosowanie urzędu...
Grażyna J. Leśniak
19.02.2024

Szykują się zmiany w prawie łowieckim, ale rewolucji nie będzie

Samorząd terytorialny Środowisko
Objęcie części gatunków ptaków zakazem polowań, ograniczenie polowań zbiorowych w niektórych okresach i stosowania noktowizji podczas łowów - to niektóre z propozycji zmian dla myśliwych,...
Regina Skibińska
19.02.2024

Znamy przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej pomniejszone o potrącone składki w 2023 r.

Domowe finanse
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r., pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz...
Grażyna J. Leśniak
18.02.2024

Odmrożono odpisy na ZFŚS - wiele firm mogło tego nie dostrzec

Prawo pracy
Od 1 stycznia br. „odmrożone” zostały odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, które będą naliczane w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne z 2023 r. Prawnicy spodziewali się...
Grażyna J. Leśniak
18.02.2024

W sobotę obchodzimy Dzień Służby Cywilnej

Administracja publiczna
17 lutego 2024 roku obchodzimy pierwszy ustawowy Dzień Służby Cywilnej. Z tej okazji Prezes Rady Ministrów Donald Tusk wystosował list do wszystkich członków korpusu służby cywilnej. Zapewnił w nim,...
Grażyna J. Leśniak
17.02.2024

WSA: Trudna sytuacja finansowa pracodawcy bez znaczenia dla grzywny

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pracodawca nie wykonał w całości nakazu wypłaty pracownikom zaległych wynagrodzeń. Inspektor pracy nałożył więc na niego grzywnę w celu przymuszenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie...
Dorian Lesner
17.02.2024

Zgłoszenia członków komisji wyborczych przyjmują komitety wyborcze i urzędy gmin

Samorząd terytorialny Wybory
Do 8 marca pełnomocnicy wyborczy mogą zgłaszać kandydatów na członków komisji wyborczych. Zgłoszenia kandydatów przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za...
Robert Horbaczewski
17.02.2024

NIK krytycznie o wsparciu dla opuszczających pieczę zastępczą

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne
Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że proces usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą zaczyna się zbyt późno. Wsparcie jest natomiast niewystarczające. Najniższa...
Krzysztof Koślicki
16.02.2024
1  2  3  4  5    1068
 • Aktualności
  • UODO: Zbyt szeroki zakres danych ujawnianych w oświadczeniach majątkowych budzi wątpliwości

   Mirosław Wróblewski, prezes UODO, ma zastrzeżenia do poselskiego projektu nowelizacji ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz niektórych innych ustaw, nad którym pracuje Sejm. Proponowany obowiązek ujawniania w oświadczeniu majątkowym osoby pełniącej funkcję publiczną danych o majątku odrębnego małżonka może naruszać przepisy.
  • Pomoc dla uchodźców z Ukrainy przedłużona do 30 czerwca

   Ustawa, która przedłuża pomoc dla ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca br. i do końca roku wydłuża preferencje podatkowe dla tych, którzy udzielają pomocy humanitarnej, została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowela jest konsekwencją decyzji Rady UE, która przedłużyła tymczasową ochronę dla ukraińskich uchodźców do 4 marca 2025 r. Do końca czerwca rząd ma przedstawić nowe rozwiązania dotyczące statusu uchodźców z Ukrainy w Polsce.
  • Trzy warianty naprawy finansów samorządów lokalnych

   Ustalenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w PIT i CIT jako procent od dochodów podatników. Utrzymanie obecnych zasad przy modyfikacji tzw. reguły stabilizującej. Dochody PIT i CIT ustalane od bieżących wpływów, bez reguły stabilizującej. To trzy warianty reformy finansów samorządowych zaproponowane przez Ministerstwo Finansów. Inne propozycje to m.in.: kategoryzacja samorządów, likwidacja „janosikowego” i subwencja ekologiczna dla gmin na których są obszary chronione.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

   700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.
  • Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

   Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.
  • Nowo zakupiony pojazd trzeba zarejestrować, sprzedany zgłosić

   Ważna zmiana dla właścicieli pojazdów. O 1 stycznia 2024 r. w przypadku zakupu pojazd trzeba go zarejestrować w starostwie. Bez względu na jego stan i pochodzenie. Konieczność przerejestrowania pojazdów używanych obejmuje właścicieli prywatnych jak i dealerów. Niedopełnienie obowiązku w określonym czasie zagrożone jest karą administracyjną.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prof. Lipowicz: Samorząd wymaga wzmocnienia, ale najpierw trzeba uzdrowić administrację

   Samorząd terytorialny w Polsce został poważnie osłabiony. Jego wzmocnienie wymaga reform nie tyle w nim samym, co w administracji rządowej, która zamiast odbierać samorządom kolejne kompetencje, powinna się skoncentrować na strategicznych problemach państwa – mówi prof. Irena Lipowicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, redaktor „Systemu Prawa Samorządu Terytorialnego”.
  • Nieprawomyślność rekruta może przesądzić o tym, czy trafi do służby

   Dyskusja na temat naboru do służb mundurowych sprowadza się zwykle do tego, czy podnosić, czy obniżać wymagania dotyczące sprawności fizycznej oraz badań psychologicznych dla kandydatów. Równie jednak ważna, ale często pomijana przez rekrutów, jest przesłanka ich nieposzlakowanej opinii lub nieskazitelnego charakteru. Zależy to od rodzaju służb, do których kandydują - pisze Tomasz Oklejak, naczelnik Wydziału Spraw Żołnierzy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
  • To ostatni dzwonek na odszkodowanie planistyczne lub wykup nieruchomości

   Z dniem 31 grudnia przedawnią się roszczenia mające podstawę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które zostały uchwalone 31 grudnia 2014 r. lub w latach 2015-2018. Obecnie przedawniają się już roszczenia z planów, które weszły w życie na początku 2014 r. Tak więc ten rok to ostatni dzwonek na odszkodowanie planistyczne lub wykup nieruchomości.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Gmina nie udostępni umowy notarialnej, ale jej osnowę już tak

   Zasadnicza treść umowy zawarta przez jednostkę samorządową i dotycząca jej mienia stanowi informację publiczną. Wniosek w tej sprawie nie może jednak naruszać przepisów ustawy Prawo o notariacie, które limitują dostęp do treści aktu. Orzekł tak niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim. W sprawie chodziło o skan aktu notarialnego potwierdzającego sprzedaż działki.
  • WSA: Nie jest tajemnicą, dlaczego prokurator umorzył sprawę wójta

   Treść postanowienia prokuratora o umorzeniu postępowania przeciwko wójtowi jest informacją publiczną. Chodzi jednak wyłącznie o ten konkretny dokument i to w sprawie, w której wójtowi zarzucono nadużycie uprawnień związanych z pełnioną funkcją. Do takiego wniosku doszedł niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
  • WSA: Trzeba ustalić, czy pobyt danej osoby w DPS-ie jest niezbędny

   Przyznanie usług opiekuńczych osobie, która przebywa w domu pomocy społecznej jest niecelowe. Jednak, gdy podopieczny zgłasza chęć opuszczenia placówki i powrót do domu, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy jego pobyt w instytucji jest konieczny ze względu na stan jego zdrowia. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Kiedy decyzja utrzymana w mocy przez organ odwoławczy staje się ostateczna

   Skuteczne doręczenie decyzji stronie postępowania zawsze jest niezwykle istotnym zagadnieniem, ale nie przesądza o większości skutków samej decyzji. Tu kluczowe jest jej wydanie, czyli przeważnie dzień wydania. Ma to znaczenie również w przypadku postępowania odwoławczego. Decyzje ostateczne można uchylić bądź je zmienić tylko w wyjątkowych przypadkach.
  • Nieruchomości to nie tylko benefity, ale i odpowiedzialność

   Nieruchomości to nie tylko dobra inwestycja i lokata kapitału, ale także obowiązki, z którymi muszą się liczyć ich właściciele. Prawo budowlane nakłada na nich zadania związane z utrzymaniem obiektu budowlanych w należytym stanie technicznym, których niedopełnienie niesie za sobą daleko idące konsekwencje. Włącznie z wszczęciem i prowadzeniem egzekucji administracyjnej, zagrożonej karą grzywny lub kosztownym wykonaniem zastępczym.
  • Przetarg bez pieniędzy zabezpieczonych w budżecie jest ryzykowny

   W momencie wszczynania postępowania zamawiający nie ma obowiązku posiadać środków finansowych niezbędnych na sfinansowanie zamówienia. O ile do momentu zawarcia umowy pozyska odpowiednie środki finansowe, nie zajdą żadne konsekwencje prawne z tym związane. W przeciwnym wypadku konieczne może się okazać poszukiwanie podstawy unieważnienia postępowania albo zawarcie umowy mimo braku środków.
  Zobacz więcej