Temat dnia

Członek komisji wyborczej może być wybrany w drodze losowania

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy ustawowy skład obwodowej komisji wyborczej, jej członków wyłania się drodze losowanie. Procedura jest ściśle określona. Z czynności tej musi być sporządzony protokół.

Stopnie alarmowe Bravo i Charlie-CRP przedłużone do końca maja 2024 roku

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Premier Donald Tusk przedłużył do 31 maja 2024 r. obowiązywanie drugiego stopnia alarmowego BRAVO na obszarze Polski i wobec polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami. Drugi stopień alarmowy Bravo dotyczy przypadku zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Jednocześnie trzeci stopień alarmowy (CHARLIE–CRP) dotyczący zagrożenia cyberterroryzmem został obniżony do Bravo-CRP- drugi stopień zagrożenia.

Anita Noskowska-Piątkowska nowym szefem Służby Cywilnej

Administracja publiczna

Anita Noskowska-Piątkowska została powołana przez premiera Donalda Tuska na stanowisko szefa Służby Cywilnej. Nową funkcję pełni od 28 lutego. Zastąpiła Dobrosława Dowiata-Urbańskiego, który został odwołany ze stanowiska 15 lutego. Szef Służby Cywilnej jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach służby cywilnej.

Nowe Ministerstwo Przemysłu z siedzibą w Katowicach już działa

Administracja publiczna

1 marca rozpoczęło działalność Ministerstwo Przemysłu. Jego siedzibę wyznaczono w Katowicach. Nowy resort ma zajmować się górnictwem, hutnictwem, atomem oraz ropą i gazem (w tym wodorem). Na czele stoi Marzena Czarnecka.

Radni, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci mają ostatni dzień na złożenie oświadczeń majątkowych

Samorząd terytorialny Wybory

Dziś, 29 lutego mija termin w którym radni wszystkich szczebli samorządu terytorialnego oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mają czas na złożenie oświadczeń majątkowych na koniec kadencji. Marszałkowie województw, starostowie, urzędnicy piastujący najważniejsze stanowiska w samorządzie - niewybierani podczas wyborów bezpośrednich w powiatach, składają oświadczenie dopiero w dniu odwołania ze stanowiska.

Parlament Europejski opowiedział się za odbudową zasobów przyrodniczych

Samorząd terytorialny Środowisko Prawo unijne

Do 2050 roku aż 20 proc. obszaru lądowego i tyle samo obszaru morskiego UE zostanie objęte środkami odbudowy zasobów przyrodniczych i wszystkich wymagających tego ekosystemów. Tak zdecydował Europarlament. Na kolejnym etapie porozumienie musi zostać przyjęte przez Radę UE. W praktyce wejście w życie rozporządzenia oznacza między innymi mniej zrębów zupełnych, bardziej różnorodne wiekowo i gatunkowo lasy czy wstrzymanie się od wycinek w starych lasach.

Prawo.pl
Polecamy książki samorządowe
Zmiany prawa w zakresie długości tygodnia pracy są oczekiwanie nie tylko przez pracowników, ale i pracodawców. Wyniki programów pilotażowych oraz doświadczenia krajów, które zmieniły swoje przepisy, wskazują, że wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy w Polsce jest tylko kwestią czasu. Tymczasem kodeks pracy już umożliwia takie rozwiązanie, a zapowiadana nowelizacja ustawy spowoduje, że to, co obecnie dostępne jest dla wybranych, stanie się normą dla wszystkich – pisze Anna Duraj, radca prawny.
Anna Duraj
02.03.2024
Prawo pracy
Jeżeli nowy pracodawca wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z umowy o zarządzanie PPK zawartej przez dotychczasowego pracodawcę, nie zawiera dla przejętych pracowników nowych umów o prowadzenie PPK. Przy ustalaniu obowiązków nowego pracodawcy w zakresie PPK znaczenie może mieć także np. nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Anna Puszkarska
02.03.2024
Domowe finanse Prawo pracy PPK
Do Sejmu trafił właśnie projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu naprawy ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, autorstwa posłów Polski 2050. Ma on, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pomóc w odpolitycznieniu tych podmiotów. Zakłada m.in., że niezależnym członkiem spółki nie będzie mogła być osoba, która w okresie pięciu lat przed powołaniem do organu nadzorczego pełniła określone funkcje publiczne.
Inga Stawicka
01.03.2024
Spółki

Zmiana liczby dni pracy zdalnej wymaga zmiany porozumienia lub regulaminu

Prawo pracy
Pracodawcy, którzy ograniczają w firmach liczbę dni pracy zdalnej, zastanawiają się, jak to zrobić: czy stosując przepisy kodeksu pracy, mają wystąpić do pracowników z wiążącym wnioskiem o...
Grażyna J. Leśniak
01.03.2024

Podwyżki w SKO pozorowane i pomijają członków etatowych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Podwyższenie o 1100 zł minimalnych i o 1200 zł maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników biur samorządowych kolegiów odwoławczych oraz podwyższenie o 10 proc. maksymalnej wysokości...
Robert Horbaczewski
01.03.2024

Kiedy wolne dla członków komisji wyborczych

Prawo pracy Wybory
Zarówno członkowie komisji wyborczych pracujący przy obsłudze nadchodzących wyborów samorządowych, jak i wyborów do Parlamentu Europejskiego, mają prawo do dni wolnych od pracy. Występują tutaj dwa...
Marek Rotkiewicz
29.02.2024

Rusza nabór wniosków do "programu samochodowego"

Pomoc społeczna Niepełnosprawność
1 marca ruszy trzeci nabór wniosków do tzw. programu samochodowego dla osób z niepełnosprawnością finansowanego z PFRON. Wnioski można składać tylko elektronicznie. Co ważne, jeśli ktoś składał...
Beata Dązbłaż
29.02.2024

Więcej czasu na uchwalenie planów ogólnych? Będzie rewizja KPO

Budownictwo Prawo unijne Ład Przestrzenny
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje renegocjować część kamieni milowych - także ten dotyczący reformy planistycznej. Już od dawna trafiają do resortu apele, żeby przesunąć w czasie...
Renata Krupa-Dąbrowska
29.02.2024

Coraz więcej nowych przepisów, krótsze vacatio legis

Prawnicy Administracja publiczna
Skokowo zwiększa się liczba nowych i zmienionych przepisów. W 2023 roku ogłoszono aż 143 155 nowych aktów prawnych – ponad 15 tys. więcej niż rok wcześniej. Przynajmniej raz zmieniono natomiast 31...
Krzysztof Koślicki
29.02.2024

NSA: Sytuacja osobista może być przeszkodą w przekazaniu wynagrodzenia

Prawo pracy HR
Organ nakazał pracodawcy zwrot środków przekazanych tytułem dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Powodem było wypłacenie pensji na rachunek bankowy, który do nich nie należał....
Dorian Lesner
29.02.2024

Komitet wyborczy, prowadząc kampanię, nie może przekroczyć limitu wydatków

Samorząd terytorialny Wybory
Komitety wyborcze mogą wydatkować na kampanię wyborczą wyłącznie kwoty ograniczone limitem wydatków, który ustala się oddzielnie dla każdego komitetu przez sumowanie kwot obliczonych według zasad...
Robert Horbaczewski
29.02.2024

4 marca- ostatni dzień na zgłoszenie list kandydatów na radnych

Wybory
Czwartek, 22 lutego, to ostatni termin na zgłoszenie do właściwego komisarza wyborczego kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, wybory samorządowe...
Robert Horbaczewski
28.02.2024

Konsument ze szczególnymi potrzebami będzie miał większy wybór produktów i usług

Rynek i konsument Niepełnosprawność
Osoby ze szczególnymi potrzebami za sprawą wdrożenia do polskiego prawa Europejskiego Aktu o Dostępności, mają skorzystać na szerszym dostępie do produktów i usług. Bardziej dostępne mają być np....
Beata Dązbłaż Ret
28.02.2024

Firmy będą płacić za przestępstwa przeciw środowisku - UE zaostrza przepisy

Środowisko Prawo unijne
Parlament Europejski przyjął dyrektywę, która zaostrza kary grożące za najpoważniejsze przestępstwa przeciw środowisku i dodaje nowe typy wykroczeń. Ewentualne kary mają grozić zarówno osobom...
Inga Stawicka
28.02.2024

Osoby, które dorabiały do wcześniejszej emerytury lub renty muszą poinformować ZUS o zarobkach

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Osoby z wcześniejszą emeryturą oraz renciści, którzy dodatkowo pracowali w ubiegłym roku, muszą pamiętać o tym, by do końca lutego poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych...
Grażyna J. Leśniak
28.02.2024

Zgłoszenia mobbingu pracodawca nie może ignorować

Prawo pracy
Bardzo dużo pracowników zgłasza różnego rodzaju zachowania, które uznaje się za zachowania mobbingowe. Dla pracodawców stanowi to coraz większe wyzwanie kompetencyjne i organizacyjne, bo ustalenie,...
Grażyna J. Leśniak
28.02.2024

Samorządom trudno rozświetlić Polskę - spółki energetyczne zgasiły program

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Program „Rozświetlamy Polskę” na razie nie wypalił - na 1214 promes realizację inwestycji rozpoczęły raptem dwa samorządy. Wiele gmin i miast rozważa nawet wycofanie się z niego. Powodem są m.in....
Robert Horbaczewski
28.02.2024

Rozprawa TK w sprawie wyborów "kopertowych" przeniesiona na 5 marca

Z wtorkowej wokandy na stronie Trybunału Konstytucyjnego wynika, że TK przełożył na 5 marca rozprawę dotyczącą tego, czy konstytucyjne były przepisy "antycovidowe" w kontekście poleceń wydawanych...
kn/pap
27.02.2024

Wpływ jakości powietrza na jakość pracy. Badanie

Środowisko Prawo pracy BHP Rynek pracy
Aż 88 proc. respondentów najnowszego badania użytkowników Pracuj.pl uważa, że jakość powietrza może wpływać na ich ogólne samopoczucie oraz jakość ich pracy. Niemal 1/3 ankietowanych z kolei...
Grażyna J. Leśniak
27.02.2024

Rozwiązania proekologiczne istotne także w kontekście funduszy europejskich

Prawo unijne
Mając na uwadze wzrost istotności tematyki środowiskowej w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich, już na etapie planowania inwestycji warto wdrożyć analizy dotyczące możliwości...
Agata Pietrzak
27.02.2024

Na gąsiennicach do miasta na przegląd techniczny

Każda stacja kontroli pojazdów ma być wyposażona w stanowisko specjalistyczne do przeprowadzania badań technicznych ciągników rolniczych i gąsienicowych - przewiduje nowelizacja rozporządzenia...
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
27.02.2024

Na budowę przydomowych schronów i miejsc ukrycia nie będzie potrzebne pozwolenie

Budownictwo
Przydomowe schrony i przydomowe ukrycia doraźne wraz z instalacjami i przyłączami niezbędnymi do ich użytkowania zostaną dodane do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę. Takie m.in....
Agnieszka Matłacz
27.02.2024

Jest renta alkoholowa, świadczenia dla śmiertelnie chorych - brak

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Na renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobami związanymi z chorobą alkoholową z ubezpieczeń społecznych wydaliśmy tylko w 2022 r. 53,1 mln zł. W tym okresie renty pobierało 3 tys....
Grażyna J. Leśniak
27.02.2024

Pracownicy instytucji kultury też chcą „trzynastki” i zwiększenia odpraw emerytalnych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Emerytury i renty
Pracownicy samorządowych instytucji kultury chcą być wynagradzani na takich zasadach jak pracownicy samorządowi i nauczyciele. Domagają się przywrócenia „trzynastek” i zwiększenia wysokości odprawy...
Maria Dec-Kiełb
27.02.2024

Centra zdrowia dla seniorów. Powiaty są w kropce

Zawody medyczne
Powiaty do połowy marca powinny zgłosić wojewodom zamiar utworzenia centrum zdrowia 75+. Nie robią tego, bo muszą podać między innymi lokalizację miejsca, w którym osoby w podeszłym wieku będą mogły...
Katarzyna Nocuń
27.02.2024

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje w sprawie ustawy o komunikacji elektronicznej

Większa elastyczność dla konsumentów przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów, dostęp do niezależnego narzędzia, które porównuje usługi komunikacji elektronicznej, uruchomienie w Polsce usługi Advance...
Robert Horbaczewski
26.02.2024

Od poniedziałku nowa struktura organizacyjna Kancelarii Sejmu

Administracja publiczna
Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji, Biuro Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej, Biuro Obsługi Medialnej zastąpiło Biuro Analiz Sejmowych, Biuro Spraw Międzynarodowych i Centrum...
Robert Horbaczewski
26.02.2024

Na rzekach granicznych z Białorusią powstanie bariera elektroniczna

Samorząd terytorialny Środowisko Wojsko
W ciągu 12 miesięcy na rzekach Bug oraz Świsłocz i Istoczanka - rzekach granicznych z Białorusią - powstanie elektroniczna bariera. Straż Graniczna podpisała umowy na budowę zabezpieczeń. Ich łączny...
Robert Horbaczewski PAP
26.02.2024

Rada Nadzorcza ZUS w środę zaopiniuje kandydaturę Doroty Bieniasz na prezesa Zakładu

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
W środę Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma zaopiniować kandydaturę Doroty Bieniasz na prezesa ZUS – dowiedział się nieoficjalnie serwis Prawo.pl. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister...
Grażyna J. Leśniak
26.02.2024

Z emisji do powietrza trzeba się spowiadać dwukrotnie. Pierwszy termin mija 29 lutego

Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Przedsiębiorcy w dwa różne miejsca, w dwóch różnych terminach i na dwa różne sposoby, muszą składać informacje o zanieczyszczeniach trafiających do powietrza. Pierwszy raz zgodnie z unijnymi...
Zofia Jóźwiak
26.02.2024
1  2  3  4  5    1069
 • Aktualności
  • Członek komisji wyborczej może być wybrany w drodze losowania

   W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy ustawowy skład obwodowej komisji wyborczej, jej członków wyłania się drodze losowanie. Procedura jest ściśle określona. Z czynności tej musi być sporządzony protokół.
  • Anita Noskowska-Piątkowska nowym szefem Służby Cywilnej

   Anita Noskowska-Piątkowska została powołana przez premiera Donalda Tuska na stanowisko szefa Służby Cywilnej. Nową funkcję pełni od 28 lutego. Zastąpiła Dobrosława Dowiata-Urbańskiego, który został odwołany ze stanowiska 15 lutego. Szef Służby Cywilnej jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach służby cywilnej.
  • Stopnie alarmowe Bravo i Charlie-CRP przedłużone do końca maja 2024 roku

   Premier Donald Tusk przedłużył do 31 maja 2024 r. obowiązywanie drugiego stopnia alarmowego BRAVO na obszarze Polski i wobec polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami. Drugi stopień alarmowy Bravo dotyczy przypadku zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Jednocześnie trzeci stopień alarmowy (CHARLIE–CRP) dotyczący zagrożenia cyberterroryzmem został obniżony do Bravo-CRP- drugi stopień zagrożenia.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

   700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.
  • Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

   Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.
  • Nowo zakupiony pojazd trzeba zarejestrować, sprzedany zgłosić

   Ważna zmiana dla właścicieli pojazdów. O 1 stycznia 2024 r. w przypadku zakupu pojazd trzeba go zarejestrować w starostwie. Bez względu na jego stan i pochodzenie. Konieczność przerejestrowania pojazdów używanych obejmuje właścicieli prywatnych jak i dealerów. Niedopełnienie obowiązku w określonym czasie zagrożone jest karą administracyjną.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prof. Lipowicz: Samorząd wymaga wzmocnienia, ale najpierw trzeba uzdrowić administrację

   Samorząd terytorialny w Polsce został poważnie osłabiony. Jego wzmocnienie wymaga reform nie tyle w nim samym, co w administracji rządowej, która zamiast odbierać samorządom kolejne kompetencje, powinna się skoncentrować na strategicznych problemach państwa – mówi prof. Irena Lipowicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, redaktor „Systemu Prawa Samorządu Terytorialnego”.
  • Nieprawomyślność rekruta może przesądzić o tym, czy trafi do służby

   Dyskusja na temat naboru do służb mundurowych sprowadza się zwykle do tego, czy podnosić, czy obniżać wymagania dotyczące sprawności fizycznej oraz badań psychologicznych dla kandydatów. Równie jednak ważna, ale często pomijana przez rekrutów, jest przesłanka ich nieposzlakowanej opinii lub nieskazitelnego charakteru. Zależy to od rodzaju służb, do których kandydują - pisze Tomasz Oklejak, naczelnik Wydziału Spraw Żołnierzy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
  • To ostatni dzwonek na odszkodowanie planistyczne lub wykup nieruchomości

   Z dniem 31 grudnia przedawnią się roszczenia mające podstawę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które zostały uchwalone 31 grudnia 2014 r. lub w latach 2015-2018. Obecnie przedawniają się już roszczenia z planów, które weszły w życie na początku 2014 r. Tak więc ten rok to ostatni dzwonek na odszkodowanie planistyczne lub wykup nieruchomości.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Wyliczenie nieprawidłowości w obiekcie to za mało, by nałożyć nakaz

   Organ nakazał usunięcie licznych nieprawidłowości. Wydana w tej sprawie decyzja została uchylona, ponieważ nie określono, jakie czynności trzeba wykonać w celu usunięcia naruszeń oraz nie wskazano precyzyjnie, kto jest adresatem obowiązków. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zwrócił też uwagę, że organ powinien ocenić, czy wszystkie stwierdzone nieprawidłowości zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku.
  • WSA: Gmina nie udostępni umowy notarialnej, ale jej osnowę już tak

   Zasadnicza treść umowy zawarta przez jednostkę samorządową i dotycząca jej mienia stanowi informację publiczną. Wniosek w tej sprawie nie może jednak naruszać przepisów ustawy Prawo o notariacie, które limitują dostęp do treści aktu. Orzekł tak niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim. W sprawie chodziło o skan aktu notarialnego potwierdzającego sprzedaż działki.
  • WSA: Nie jest tajemnicą, dlaczego prokurator umorzył sprawę wójta

   Treść postanowienia prokuratora o umorzeniu postępowania przeciwko wójtowi jest informacją publiczną. Chodzi jednak wyłącznie o ten konkretny dokument i to w sprawie, w której wójtowi zarzucono nadużycie uprawnień związanych z pełnioną funkcją. Do takiego wniosku doszedł niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Kiedy decyzja utrzymana w mocy przez organ odwoławczy staje się ostateczna

   Skuteczne doręczenie decyzji stronie postępowania zawsze jest niezwykle istotnym zagadnieniem, ale nie przesądza o większości skutków samej decyzji. Tu kluczowe jest jej wydanie, czyli przeważnie dzień wydania. Ma to znaczenie również w przypadku postępowania odwoławczego. Decyzje ostateczne można uchylić bądź je zmienić tylko w wyjątkowych przypadkach.
  • Nieruchomości to nie tylko benefity, ale i odpowiedzialność

   Nieruchomości to nie tylko dobra inwestycja i lokata kapitału, ale także obowiązki, z którymi muszą się liczyć ich właściciele. Prawo budowlane nakłada na nich zadania związane z utrzymaniem obiektu budowlanych w należytym stanie technicznym, których niedopełnienie niesie za sobą daleko idące konsekwencje. Włącznie z wszczęciem i prowadzeniem egzekucji administracyjnej, zagrożonej karą grzywny lub kosztownym wykonaniem zastępczym.
  • Przetarg bez pieniędzy zabezpieczonych w budżecie jest ryzykowny

   W momencie wszczynania postępowania zamawiający nie ma obowiązku posiadać środków finansowych niezbędnych na sfinansowanie zamówienia. O ile do momentu zawarcia umowy pozyska odpowiednie środki finansowe, nie zajdą żadne konsekwencje prawne z tym związane. W przeciwnym wypadku konieczne może się okazać poszukiwanie podstawy unieważnienia postępowania albo zawarcie umowy mimo braku środków.
  Zobacz więcej