Temat dnia

Poselska wrzutka - myśliwy nie będzie musiał badać stanu zdrowia co pięć lat

Myśliwi bronią się przed okresowymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi, które powinni przeprowadzić do kwietnia 2023 r. Podczas prac sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji do projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych - dopisano podpunkt dotyczący zwolnienia myśliwych z obligatoryjnych okresowych badań.

Referendum lokalne – to od pytań zależy czy okaże się ważne

Samorząd terytorialny Wybory

Organizacja referendum lokalnego wymaga wiele wysiłku i kosztów. Ten nie jest jednak zazwyczaj doceniany, o czym świadczy szereg referendów w Polsce, które z powodu zbyt niskiej frekwencji okazały się nieważne. A przecież referendum lokalne to instytucja, której rola dla wspólnoty mieszkańców mogłaby być nie do przecenienia.

Budżet województwa dołoży do utrzymania WORD oraz do pensji egzaminatorów

Samorząd terytorialny

Województwa będą mogły od 1 stycznia 2023 r. przyznawać dotacje podmiotowe lub celowe wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego. Uchwały sejmiku województwa mają regulować także wynagrodzenia egzaminatorów oraz opłaty za egzaminy na prawo jazdy, ale nie mogą one przekroczyć ustawowego poziomu maksymalnego - wynika z podpisanej 8 grudnia przez prezydenta nowelizacji ustaw Prawo o ruchu drogowym i o kierujących pojazdami.

Rząd rozmawia o podwyżkach w budżetówce tylko z Solidarnością

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Rząd i Komisja Krajowa NSZZ Solidarność powołały zespół roboczy do spraw wypracowania porozumienia m.in. w prawie podwyżek wynagrodzeń budżetówce w tym w oświacie w 2023 roku. Zdaniem Sławomira Broniarza przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego, taka współpraca tylko z jednym związkiem to likwidacja Rady Dialogu Społecznego.

Wojsko będzie powoływać na ćwiczenia, ale można się odwołać

Samorząd terytorialny Wojsko

Zdecydowana większość osób przewidzianych do powołania na ćwiczenia wojskowe w 2023 r., to te po przysiędze wojskowej. Tych, którzy z wojskiem nie mieli do czynienia, ma być kilka procent, ok. 3 tys. osób. Wezwania do Wojskowego Centrum Rekrutacji może spodziewać się m.in. teleinformatyk lub weterynarz. Ale wezwanie nie jest tożsame z wydaniem decyzji o powołaniu na ćwiczenia.

Samopomoc sąsiedzka trafi do ustawy i wzmocni pomoc społeczną

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Dziś samopomoc sąsiedzka realizowana jest głównie przez wolontariat i doraźne projekty. Zdaniem rządu, taka usługa może odciążyć pomoc społeczną, na którą narzucono ostatnio wiele nowych zadań. Samopomoc sąsiedzka nabierze więc rangi ustawowej, ale pracownicy socjalni obawiają się, że przepisy niewiele zmienią, jeśli nie pójdą za nimi odpowiednie pieniądze.

Polecamy książki samorządowe
Samo wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę nie blokuje inwestycji. Dopiero ostateczna decyzja nieważnościowa wstrzymuje roboty budowlane. Nie wszystkie też pozwolenia na budowę wolno kwestionować. Przepisy pozwalają na to tylko w stosunku do pozwoleń od doręczenia lub ogłoszenia których upłynęło 5 lat. Więcej na ten temat w Legal Alercie.
Martyna Sługocka
10.12.2022
Administracja publiczna Budownictwo
Pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wybór sposobu korzystania z tego uprawnienia dokonywany jest w pierwszym wniosku o zwolnienie składanym w roku kalendarzowym i jest wiążący do końca danego roku, nawet przy zmianie pracodawcy.
Marek Rotkiewicz
10.12.2022
Prawo pracy

SN: Partia wykreślona z ewidencji z powodu niejasnych finansów

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Sąd Najwyższy orzekł, że Państwowa Komisja Wyborcza zasadnie odrzuciła sprawozdanie partii politycznej Jedność Narodu w sprawie pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, skoro działalność jej Komitetu Wyborczego w kolejnych wyborach finansowana była ze środków niepochodzących jedynie z Funduszu Wyborczego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.12.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Warszawski ratusz skontrolował Szkołę w Chmurze - chce zwrotu 1,3 mln zł. Placówka kwestionuje ustalenia kontroli

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Specjalizująca się w edukacji domowej Szkoła w Chmurze może stracić ponad połowę dotacji z budżetu miasta. Przysłani przez ratusz kontrolerzy wyliczyli, że niemal 1,3 mln zł nie wykorzystano lub...
Grażyna J. Leśniak
09.12.2022

Po publikacjach w sprawie mobbingu w zespole „Mazowsze”, RPO pyta o szczegóły

Prawo pracy
Media informują o zarzutach mobbingu wobec dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Szczególne zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudziła informacja, że...
Grażyna J. Leśniak
09.12.2022

Powrót świątecznych spotkań. Badanie Pracuj.pl

Prawo pracy
Grudzień to dla wielu firm okazja do powrotu świątecznych spotkań zespołów. 43 proc. badanych Pracuj.pl deklaruje, że w ich miejscu zatrudnienia organizowane będzie takie wydarzenie. Jednocześnie...
Grażyna J. Leśniak
09.12.2022

Rekompensata za bezczynność organu tylko w szczególnych sytuacjach

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Jeżeli organ dopuścił się bezczynności, to sąd administracyjny może zasądzić na rzecz skarżącego sumę pieniężną. Z orzecznictwa wynika jednak, że instytucja ta powinna być stosowana w szczególnie...
Patrycja Rojek-Socha
09.12.2022

Budowa domów do 70 mkw. z przeszkodami - przepisy do poprawki

Administracja publiczna Budownictwo
Przepisy o budowie domów do 70 mkw. są pełne niedomówień i dziur, co powoduje liczne problemy interpretacyjne. Niektóre z nich można łatwo usunąć. Wystarczy kilka drobnych korekt do prawa...
Renata Krupa-Dąbrowska
09.12.2022

ZNP prosi prezydenta o weto do Lex Czarnek 2.0

Administracja publiczna Zarządzanie oświatą
Trzynaście tysięcy osób podpisało się pod petycją do prezydenta Andrzeja Dudy przeciwko "lex Czarnek" i z prośbą o ponowne zawetowanie tej ustawy. Dziś Związek Nauczycielstwa Polskiego złożył ten...
Krzysztof Sobczak
08.12.2022

Zgłoś przepisy do poprawki, wygraj dostęp do LEX

Poprawmy prawo
Prawo.pl i LEX rozpoczynają trzecią edycję akcji "Poprawmy prawo". Po raz kolejny będziemy chcieli wskazać problematyczne przepisy, które na pewno należy zmienić. Chodzi o regulacje, które mają...
Ewa Usowicz
08.12.2022

Prawnik nie może trzymać wiedzy tylko dla siebie, musi przekazywać ją dalej

Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze Prawo unijne
Współczesny prawnik nie tylko musi być na bieżąco ze zmianami w prawie, ale też powinien informować o nich swoich klientów. Dotyczy to również prawników firmowych, których rolą jest dbanie o zgodność...
Krzysztof Koślicki
08.12.2022

Co zrobić z nienależnymi wpłatami do PPK przed 21 listopada i po tej dacie?

Domowe finanse Prawo pracy PPK
21 listopada 2022 roku weszły w życie nowe przepisy o nienależnych wpłatach do pracowniczych programów kapitałowych. Wpłaty do PPK, wpłata powitalna lub dopłaty roczne, które okazały się nienależne,...
Anna Puszkarska
08.12.2022

Przebywający w Polsce Ukraińcy będą płacić za utrzymanie - projekt w Sejmie

Samorząd terytorialny Ukraina
Rząd chce, aby obywatele Ukrainy, którzy przebywają Polsce w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, uczestniczyli w kosztach związanych z zamieszkaniem i wyżywieniem. Dookreślone zostanie także...
Krzysztof Sobczak
07.12.2022

MEiN wyjaśnia zasady wolontariatu w szkołach

Administracja publiczna Zarządzanie oświatą
Najważniejsze informacje dotyczące organizacji wolontariatu w szkole zawiera opublikowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki publikacja „Wolontariat w szkole – zgodnie z prawem”. Poradnik jest...
Krzysztof Sobczak
07.12.2022

Wciąż niewiele samorządów wnioskuje o środki z PFRON na wsparcie uchodźców

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Zaledwie 28 jednostek samorządu terytorialnego złożyło dotąd wnioski do PFRON w ramach modułu II programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Został on w październiku przedłużony i...
Beata Dązbłaż
07.12.2022

Mało czasu na konsultacje przepisów o cyfryzacji szkół

Nowe technologie
Treść przygotowywanego przez ministra edukacji i nauki rozporządzenia dotyczącego podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i...
Krzysztof Sobczak
07.12.2022

Będą kolejne podwyżki w ochronie zdrowia, a szpitale już się boją

Finansowanie zdrowia
Najniższe pensje w ochronie zdrowia - zgodnie z ustawą - znów pójdą do góry 1 lipca 2023 r. W maju ma się pojawić nowa, wyższa wycena świadczeń, z których obecnie w całości finansowane są...
Katarzyna Nocuń
07.12.2022

Gminy dostaną więcej pieniędzy i czasu na obsługę wniosków o dodatek węglowy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy Węgiel
Rząd dostrzegł, że gminy nie wyrobią się do końca roku z obsługą dodatków węglowych, a w budżecie państwa zabraknie na nie pieniędzy. Zmienia więc przepisy i dosypuje kolejne 2 mld zł na ten cel....
Robert Horbaczewski
07.12.2022

Prawo będzie sprzyjać elektrowniom wiatrowym, ale na razie tylko na morzu

Środowisko Prawo gospodarcze Energetyka
Jest szansa na szybkie przyjęcie przepisów, które zniosą bariery dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Pakiet odpowiednich zmian w różnych ustawach został dołączony do specustawy gazowej, którą...
Paweł Rochowicz
07.12.2022

Jest nowe rozporządzenie taryfowe dla energii elektrycznej

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
We wtorek w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią...
Krzysztof Sobczak
06.12.2022

Polska uszczelni unijny system powrotów nielegalnie przebywających cudzoziemców

Administracja publiczna Policja
Rząd przyjął w we wtorek projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. To kolejny akt prawny, który dostosowuje polskie prawo do nowych przepisów unijnych, które dotyczą...
Robert Horbaczewski
06.12.2022

Podaruj książki - apel o udział w przedświątecznej akcji

Pomoc społeczna
Uwolnij superpomoc dobra - podaruj książki. Pod takim hasłem trwa zbiórka darowizn, dzięki którym książki mają trafić do dzieci przebywających w placówkach opiekuńczych, a także do dzieci z rodzin...
Krzysztof Sobczak
06.12.2022

MON ujawniło, ile osób powoła w 2023 r. na ćwiczenia wojskowe i do służby czynnej

Szkoła i uczeń Wojsko
Do 200 tys. żołnierzy rezerwy zostanie powołanych w 2023 roku do odbycia ćwiczeń wojskowych - wynika z założeń projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2023 r....
Robert Horbaczewski
06.12.2022

UE: 700 mln euro na wsparcie polskich uczelni 

Szkolnictwo wyższe
Aż 700 mln euro trafi do uczelni wyższych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Program Fundusze Europejskie na Rozwój Społeczny (FERS) wciąż czeka na akceptację Komisji Europejskiej, ale ma to...
Krzysztof Sobczak
06.12.2022

Firmy będą mogły przekształcić użytkowanie wieczyste, ale tylko przez rok - jest nowa wersja projektu

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nieruchomości
Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało nową wersję ustawy, dzięki której firmy będą mogły przekształcić prawo użytkowania wieczystego już prawdopodobnie w 2023 roku. Wykup nieruchomości nie...
Renata Krupa-Dąbrowska
06.12.2022

Za sołtysa inkasenta nie trzeba odprowadzać składki zdrowotnej

Samorząd terytorialny PIT
Czy sołtysi pełniący funkcję inkasentów podatków i opłat lokalnych powinni być zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych? Czy samorządy, które miały problemy z...
Maria Dec-Kiełb
06.12.2022

"Odwieszenie" sędziego Tulei to tylko kamyczek na drodze do kamieni milowych

Prawnicy Prawo unijne
Przywrócenie do orzekania sędziego Igora Tulei nie jest przywróceniem praworządności w Polsce - uważa większość prawników. Potrzebne są systemowe zmiany w wyborze Krajowej Rady Sądownictwa. A także...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.12.2022

Wokandy papierowe, przykręcanie kaloryferów, zakaz prywatnych ładowarek - sądy oszczędzają

Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości
W niektórych sądach w grudniu wyłączone zostaną wyświetlacze wokand elektronicznych. Część z nich zakazuje korzystania z prywatnych ładowarek i dogrzewania się grzejnikami elektrycznymi, w innych...
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
06.12.2022

Szkolne autobusy mają walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, ale skutek niepewny

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Szkolnymi autobusami będą mogli jeździć nie tylko uczniowie. To jeden z pomysłów rządu na walkę z komunikacyjnym wykluczeniem. Znalazł się on w projekcie nowelizacji ustawy o publicznym transporcie...
Maria Dec-Kiełb
06.12.2022

Pięć planów sprawiedliwej transformacji przyjęte przez Komisję Europejską

Środowisko Finanse samorządów Małe i średnie firmy Prawo unijne
Większość przypisanych Polsce środków z Funduszy Sprawiedliwej Transformacji (FST) - 2,4 mld euro - trafi na Śląsk i do zachodniej Małopolski. - Środki z funduszu będą wspierać w szczególności...
Katarzyna Nocuń
05.12.2022
1  2  3  4  5    1776
 • Aktualności
  • Poselska wrzutka - myśliwy nie będzie musiał badać stanu zdrowia co pięć lat

   Myśliwi bronią się przed okresowymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi, które powinni przeprowadzić do kwietnia 2023 r. Podczas prac sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji do projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych - dopisano podpunkt dotyczący zwolnienia myśliwych z obligatoryjnych okresowych badań.
  • Referendum lokalne – to od pytań zależy czy okaże się ważne

   Organizacja referendum lokalnego wymaga wiele wysiłku i kosztów. Ten nie jest jednak zazwyczaj doceniany, o czym świadczy szereg referendów w Polsce, które z powodu zbyt niskiej frekwencji okazały się nieważne. A przecież referendum lokalne to instytucja, której rola dla wspólnoty mieszkańców mogłaby być nie do przecenienia.
  • Budżet województwa dołoży do utrzymania WORD oraz do pensji egzaminatorów

   Województwa będą mogły od 1 stycznia 2023 r. przyznawać dotacje podmiotowe lub celowe wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego. Uchwały sejmiku województwa mają regulować także wynagrodzenia egzaminatorów oraz opłaty za egzaminy na prawo jazdy, ale nie mogą one przekroczyć ustawowego poziomu maksymalnego - wynika z podpisanej 8 grudnia przez prezydenta nowelizacji ustaw Prawo o ruchu drogowym i o kierujących pojazdami.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

   Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.
  • Monitoring rynku medialnego coraz droższy

   W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.
  • Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

   Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Dodatek węglowy - nie ma możliwości nadania adresu lokalowi znajdującemu się w budynku

   Interpretacja przepisów przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, stwierdzająca, że możliwość przyznania dodatku węglowego należy rozpatrywać w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania jest błędna, bo podjęcie jakichkolwiek „kroków formalnych” w celu nadania adresu lokalowi mieszkalnemu nie ma podstaw prawnych i musi się skończyć odmową nadania adresu.
  • Zegar tyka dla gmin, jak i wnioskodawców dodatku węglowego

   W określonej sytuacji faktycznej nienależny dodatek węglowy i tak będzie musiał zostać wypłacony wnioskodawcy przez gminę, z uwagi na procedurę regulującą postępowanie o przyznanie dodatku oraz opieszałość w działaniu gminy. W szczególnej sytuacji, niewypłacony w terminie dodatek może wręcz narazić gminę na konieczność zrekompensowania wnioskodawcy szkody - uważa adwokat Sebastian Chorąży z Kancelarii PoPoradę.pl
  • Rada Legislacyjna krytycznie o projekcie ustawy o ochronie ludności

   Sprawa ochrony ludności nie może sprowadzić się do zamiany nazwy dotychczasowej obrony cywilnej i otoczenia jej pewnymi „dodatkami”. Nie może też sprowadzić się do uchwalenia jednej ustawy „strażackiej” - uważają eksperci Rady Legislacyjnej przy premierze opiniujący projekt ustawy o ochronie ludności. - Projekt ma być „nowym otwarciem”, a nadal utrzymuje rozwiązania, pochodzące jeszcze z początkowego okresu PRL.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • NSA: Można pić alkohol w miejscach publicznych, jeśli radni pozwolą

   Dobra wiadomość dla osób, które chcą się bawić na Sylwestra w miejscach publicznych - sądy administracyjne nie wykluczają możliwości wprowadzenia przez radę gminy odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym. NSA utrzymał w mocy wyrok WSA oddalający skargę prokuratora. I wskazał, że uchwała miała legalne podstawy, uzasadnienie oraz motywy.
  • NSA: Jeśli wniosek jest obszerny, to nawet zwykłe udostępnienie wyroków może być informacją przetworzoną

   Udzielenie informacji publicznej nie może zakłócić normalnego funkcjonowania organu. Jeżeli wniosek jest tak obszerny, że jego realizacja wymagałaby czasowego oddelegowania pracowników, to nawet zwykłe udostępnienie wyroków z uzasadnieniami może stanowić wówczas informację przetworzoną - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
  • WSA: O zgodę na wycinkę drzew występują wszyscy współwłaściciele lasu

   Wycinka drzew w celu pozyskania drewna wymaga zgody wszystkich właścicieli lasu. Dlatego w przypadku współwłasności z wnioskiem o cechowanie i wydanie świadectwa legalności drewna nie może wystąpić tylko jeden z nich - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Zgody nie trzeba jednak, gdy chodzi o drewno pozyskane w wyniku porządkowania lasu.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Destrukt asfaltowy można wykorzystać wielokrotnie

   Usunięty asfalt w postaci destruktu jest pełnowartościowym materiałem, który może być ponownie wykorzystany. Zarówno w mieszankach mineralno-asfaltowych, jak też do utwardzania poboczy, podbudów drogowych, zjazdów czy dróg serwisowych. Przez długi czas, mimo apeli zarządców dróg, destrukt był traktowany jako bezużyteczny odpad. Z danych GDDKiA wynika, że tylko w latach 2018-2019 nie wykorzystano 72 tys. ton.
  • Jednostki samorządu terytorialnego mają zadania w zakresie ochrony zdrowia

   Zadania samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej określają zarówno przepisy rangi konstytucyjnej, ale też szeregu innych ustaw. Rodzaje tych zadań zależą od szczebla samorządowego. Te z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizuje samorząd gminny.
  • Choć radny pracuje społecznie, diety nie można go pozbawić

   Za pracę na rzecz samorządu radny nie pobiera wynagrodzenia, a rekompensatą za obecność na sesjach i pracę w komisjach jest dieta radnego. Jej wysokość, sposób naliczania i wypłacania poszczególnym radnym określa samodzielnie rada danej gminy, przestrzegając jednak reguł narzuconych przez ustawodawcę.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski