Temat dnia

Źle zaparkowana hulajnoga elektryczna do odholowania jak... samochód

Samorząd terytorialny Poprawmy prawo Transport

Regulując status hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego, Ministerstwo Infrastruktury wrzuciło je do jednego worka z samochodami. W efekcie do usuwania hulajnóg z dróg znajdują zastosowanie przepisy dotyczące usuwania np. ciężarówek, z zaangażowaniem policji, starosty, wynajętej firmy, stosem papierów i korespondencji.

Nowa ustawa o ograniczeniach na granicy już obowiązuje

Administracja publiczna

Od środy 1 grudnia obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej. Po tym, jak we wtorek Sejm odrzucił poprawki Senatu prezydent ją podpisał i tego samego dnia wieczorem opublikowana została w Dzienniku Ustaw. Także we wtorek minister spraw wewnętrznych i administracji wydał rozporządzenie wprowadzające do 1 marca 2022 r. zakaz przebywania w 183 miejscowościach.

Opłata za zajęcie pasa drogowego - samorządy przestaną tracić na megaustawie
POPRAWMY PRAWO

Opłata za zajęcie pasa drogowego - samorządy przestaną tracić na megaustawie

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Nowe technologie Poprawmy prawo

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego ma spowodować, że budżety jednostek samorządu terytorialnego nie będą ponosić negatywnych skutków finansowych błędnie przygotowanej przez rząd nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wprowadzającej niższe stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Bądą spore zmiany w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Budownictwo

Specjalna pula środków na podniesienie bezpieczeństwa pieszych oraz na remonty dróg gminnych i powiatowych, a także budowę dróg dojazdowych do specjalnych stref ekonomicznych - to niektóre z rozwiązań, jakie znajdą się w nowelizacji ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Sam fundusz ma funkcjonować o dwa lata dłużej.

Rząd przygotowuje uproszczenia w wydawaniu paszportów

Administracja publiczna RODO

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o dokumentach paszportowych. Proponowane rozwiązania zakładają usprawnienie i uproszczenie procesu ubiegania się paszport. Ma m.in. powstać Rejestr Dokumentów Paszportowych, który funkcjonować będzie w ramach Systemu Rejestrów Państwowych.

WSA: Sołtys nie może się odwołać od decyzji w imieniu mieszkańców

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Inwestor chciał wybudować kompostownię odpadów. Wójt wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania. Sołtys złożył odwołanie, które doprowadziło do uchylenia spornego rozstrzygnięcia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał, że doszło do istotnego naruszenia prawa. Żaden przepis proceduralny nie nadaje bowiem sołtysowi legitymacji do reprezentacji mieszkańców.

Polecamy książki samorządowe
W Sejmie we wtorek odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii. Ma być to merytoryczne zaplecze dla organicznej polityki prorodzinnej. Instytutem ma kierować prezes, podlegać mu będzie pięć departamentów i biuro organizacyjne. Zostanie też powołana Rada Instytutu. Roczny koszt jego działania to 30 milionów złotych.
Jolanta Ojczyk
30.11.2021
Pomoc społeczna Administracja publiczna
Opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw działalności edukacyjnej oraz monitorowania realizacji misji publicznej w mediach. Ma to dotyczyć m.in. m.in. działalności mediów "w zakresie postaw prospołecznych, aktywności i solidarności obywatelskiej, a także integracji obywatelskiej".
Krzysztof Sobczak
30.11.2021
Administracja publiczna

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Chodzi o zwolnienie z podatku od nieruchomości części infrastruktury kolejowej, która jest wykorzystywana przy przewozach kolejowych. Wcześniej ustawę zgodnie przyjęły Sejm i Senat.
Krzysztof Koślicki
30.11.2021
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów

Stan wyjątkowy wprowadzany bocznymi drzwiami i na większym obszarze

Administracja publiczna
We wtorek w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej, która da ministrowi spraw wewnętrznych możliwość wprowadzania rozwiązań stanu wyjątkowego kuchennymi...
Robert Horbaczewski Krzysztof Koślicki
30.11.2021

Rząd chce zachęcić osoby wykluczone społecznie do zdobywania kwalifikacji

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowe przepisy mają m.in....
Grażyna J. Leśniak
30.11.2021

Opinia o zdalnym nauczaniu nie może być blankietowa - w takim przypadku dyrektor może decydować sam

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Przeważająca większość szkół pracuje stacjonarnie, co bynajmniej nie oznacza, że COVID-19 omija je szerokim łukiem. Pojawiają się sygnały, że w utrzymaniu tych statystyk pomagają wyśrubowane...
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
30.11.2021

Tygrys z przemytu trafi do Centralnego Azylu dla Zwierząt

Prawo karne Środowisko Administracja publiczna
Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce utworzyć nową instytucję - Centralny Azyl dla Zwierząt. To będzie miejsce, gdzie na pewien czas trafią niektóre zwierzęta odebrane przemytnikom. A także...
Robert Horbaczewski
29.11.2021

Senatorowie chcą, by gminy mogły sprawniej inwestować na plażach

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Senat zdecydował o skierowaniu do Sejmu projektu ustawy, która ma pomóc gminom nadmorskim w wykorzystaniu plaż na cele rekreacyjne, turystyczne, sportowe i kulturalne. Ma uwolnić je od każdorazowej...
Robert Horbaczewski
29.11.2021

Jeszcze tylko dwa dni na wniosek o "Dobry Start"

Domowe finanse Szkoła i uczeń Administracja publiczna
Rodzic lub opiekun ucznia, bez względu na osiągane dochody, może raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną. Wnioski na rok szkolny 2021/2022 można składać do 30 listopada tylko w formie...
Agnieszka Matłacz
29.11.2021

Miejscowe plany pełne błędów. Brakuje pieniędzy na fachowców

Samorząd terytorialny Nieruchomości
Miejscowe plany zagospodarowania terenu są fatalnej jakości. Bywa, że są sprzeczne z rozporządzeniami i ustawami oraz zawierają rażące błędy, co utrudnia załatwienie formalności budowlanych...
Renata Krupa-Dąbrowska
29.11.2021

WSA: Przesłanka ważnego interesu podatnika nie może być aktem łaski organu

Samorząd terytorialny CIT VAT
Uwzględnienie przesłanki interesu publicznego musi być efektem rzetelnej oceny sytuacji podatnika, dokonanej przez organy podatkowe. Uznaniowość ma granice i nie można jej utożsamiać z pełną...
Wiesława Moczydłowska
29.11.2021

Za zatajenie informacji w spisie powszechnym grożą surowe kary

Administracja publiczna RODO
Narodowy spis powszechny zakończony się, a jego pierwsze wyniki mają zostać opublikowane już w styczniu 2022 roku. Ponieważ udział w nim był obowiązkiem każdego obywatela, to jakie konsekwencje mogą...
Julia Herold Katarzyna Wojarska – Aleksiejuk
27.11.2021

WSA: Niepełnoletnia matka też ma prawo do świadczenia rodzicielskiego

Pomoc społeczna Prawo rodzinne Administracja publiczna
Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce dziecka. Bez znaczenia jest więc kwestia jej pełnoletniości i ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która uniemożliwia posiadanie władzy...
Dorian Lesner
27.11.2021

Izrael: Polska jako "autokracja" nie kupi Pegasusa

Prokuratura Policja Nowe technologie
Polska, wraz z Węgrami i 63. innymi państwami, została wykreślona przez Izrael z listy państw, którym można sprzedawać oprogramowanie służące do inwigilacji. Zostały one uznawane za "reżimy...
Krzysztof Sobczak
26.11.2021

Związkowcy krytykują podział subwencji na 2022 r. - śladowy wzrost i przemilczane podwyżki

Zarządzanie oświatą
Resort edukacji i nauki przygotował projekt noweli dotyczącej naliczania subwencji oświatowej na 2022 roku. Zmiany obejmą m.in. finansowanie oddziałów przygotowania wojskowego i domów wczasów...
Monika Sewastianowicz
26.11.2021

Senat też za większym zaangażowaniem Polski w Eurokorpus

Prawo unijne
Senat zgodził się w piątek na ratyfikację przez prezydenta traktatu o Eurokorpusie, konieczną, by Polska z państwa stowarzyszonego stała się pełnoprawnym członkiem tej wielonarodowej organizacji...
Krzysztof Sobczak
26.11.2021

Senat poprawia ustawę o dodatkach dla ekspertów cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym

Administracja publiczna Finanse
Senat w piątek wniósł poprawki do ustawy, która przewiduje wprowadzenie dodatku do wynagrodzenia dla osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Ma to pozwolić na pozyskanie i utrzymanie specjalistów...
Krzysztof Koślicki
26.11.2021

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej może przystąpić do gminnego systemu gospodarowania odpadami

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady
Od 23 września 2021 roku istnieje możliwość przystąpienia do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej, po złożeniu stosownego oświadczenia...
Arkadiusz Sputowski
26.11.2021

Senat chce zmian w ustawie o tworzeniu stref czystego transportu

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna Nowe technologie
Senat poparł w piatek nowelizację ustawy o elektromobilności z poprawkami, dotyczącymi m.in. zmian zasad tworzenia stref czystego transportu w gminach. Ustawa reguluje też procedury instalacji...
Robert Horbaczewski Krzysztof Sobczak
26.11.2021

Czarnek: Nie ma planów przechodzenia na zdalne nauczanie

Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Nie ma żadnych planów wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń w szkole. Nauka nadal będzie odbywać się stacjonarnie - zapowiedział w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Radiu Wnet....
Monika Sewastianowicz
26.11.2021

Prokuratura zablokowana przez nowy system - wydajność spada, pracownicy mają dość

Prokuratura Nowe technologie RODO
Od sierpnia w prokuraturze wdrażany jest ogólnokrajowy system teleinformatyczny. Miało być nowocześnie, jednolicie i zdecydowanie szybciej, tymczasem pracownicy, prokuratorzy, ale też np. adwokaci...
Patrycja Rojek-Socha
26.11.2021

Zgłoś przepisy do poprawki, wygraj dostęp do LEX

Prawo.pl i LEX rozpoczynają drugą edycję akcji "Poprawmy prawo". Po raz kolejny będziemy chcieli wskazać problematyczne przepisy, które na pewno należy zmienić. Chodzi o regulacje, które mają istotny...
Ewa Usowicz
26.11.2021

Pismo trafiło do spamu, ale to nie usprawiedliwia zwłoki urzędnika

Administracja publiczna
Urzędnik powinien przeglądać wszystkie otrzymywane e-maile, także te, które trafiają do folderu ze spamem. To, że wniosek o udzielenie informacji publicznej przez przypadek tam trafił nie...
Renata Krupa-Dąbrowska
26.11.2021

TK: Oświadczenia majątkowe osób publicznych niezgodne z Konstytucją

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niekonstytucyjne jest składanie oświadczeń majątkowych przez osoby publiczne zawierające majątek osobisty i wspólny majątek małżonków oraz ich dzieci i dzieci...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.11.2021

WSA: Nie można zwlekać ze skierowaniem kierowcy na egzamin sprawdzający

Administracja publiczna
W przypadku wystąpienia uzasadnionych zastrzeżeń co do kwalifikacji kierowcy, może on zostać skierowany na egzamin sprawdzający. Organ nie powinien jednak zwlekać z podjęciem rozstrzygnięcia w tym...
Dorian Lesner
25.11.2021

Senat: Poruszanie się i pobyt w Polsce nie mogą być drastycznie ograniczane

Administracja publiczna Poprawmy prawo
Żadne poprawki do ustawy o ochronie granicy państwowej nie są w stanie zmienić jej negatywnej oceny prawnej - twierdzą legislatorzy Senatu, który jutro na posiedzeniu plenarnym zajmuje się tą...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.11.2021

Ustawa pozwalająca na wyższe nakłady na obwodnice miast podpisana

Drogi Zamówienia publiczne Finanse samorządów
Zwiększenie limitu wsparcia budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich do ponad 2 mld zł przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Zwiększenie...
Krzysztof Sobczak
24.11.2021

Ustawa podpisana - minister sportu przyzna stypendia

Administracja publiczna
Minister sportu będzie miał prawo do przyznawania z inicjatywy własnej albo na wniosek polskiego związku sportowego lub Instytutu Sportu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium...
Krzysztof Sobczak
24.11.2021

Nowelizacja ustawy mająca zmniejszyć ilość odpadów na składowiskach podpisana

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady Nieruchomości
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odpadach, której celem nowych przepisów jest zmniejszenie ilości odpadów na składowiskach. Zgodnie z unijnymi przepisami państwa członkowskie UE do 2035 r....
Krzysztof Koślicki
24.11.2021

Nowy żłobek w gminie można sfinansować z funduszy zewnętrznych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Opieka na dziećmi w wieku do lat 3 to jeden z priorytetów polityki społecznej w naszym kraju, tymczasem na koniec 2020 r. odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach wynosił zaledwie 17,5 procent....
Katarzyna Różycka
24.11.2021
1  2  3  4  5    1727
 • Aktualności
  • Nowa ustawa o ograniczeniach na granicy już obowiązuje

   Od środy 1 grudnia obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej. Po tym, jak we wtorek Sejm odrzucił poprawki Senatu prezydent ją podpisał i tego samego dnia wieczorem opublikowana została w Dzienniku Ustaw. Także we wtorek minister spraw wewnętrznych i administracji wydał rozporządzenie wprowadzające do 1 marca 2022 r. zakaz przebywania w 183 miejscowościach.
  • Źle zaparkowana hulajnoga elektryczna do odholowania jak... samochód

   Regulując status hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego, Ministerstwo Infrastruktury wrzuciło je do jednego worka z samochodami. W efekcie do usuwania hulajnóg z dróg znajdują zastosowanie przepisy dotyczące usuwania np. ciężarówek, z zaangażowaniem policji, starosty, wynajętej firmy, stosem papierów i korespondencji.
  • Rząd przygotowuje uproszczenia w wydawaniu paszportów

   Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o dokumentach paszportowych. Proponowane rozwiązania zakładają usprawnienie i uproszczenie procesu ubiegania się paszport. Ma m.in. powstać Rejestr Dokumentów Paszportowych, który funkcjonować będzie w ramach Systemu Rejestrów Państwowych.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Stan wyjątkowy wprowadzany bocznymi drzwiami i na większym obszarze

   We wtorek w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej, która da ministrowi spraw wewnętrznych możliwość wprowadzania rozwiązań stanu wyjątkowego kuchennymi drzwiami, w formie rozporządzenia. W dodatku, na o wiele większym niż dotychczas obszarze, bo w strefie nadgranicznej, a ta może sięgać nawet kilkadziesiąt kilometrów w głąb kraju. I na czas nieokreślony.
  • Ustawa pozwalająca na wyższe nakłady na obwodnice miast podpisana

   Zwiększenie limitu wsparcia budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich do ponad 2 mld zł przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Zwiększenie limitu na obwodnice oznacza powiększenie kwoty na ten cel w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.
  • Prezydent podpisał przepisy rozszerzające odpowiedzialność za szkody łowieckie

   Rozszerzenie prawa do odszkodowania dla właścicieli terenów za szkody wyrządzone przez dziką zwierzynę - to cel nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, wykonującej wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Za zatajenie informacji w spisie powszechnym grożą surowe kary

   Narodowy spis powszechny zakończony się, a jego pierwsze wyniki mają zostać opublikowane już w styczniu 2022 roku. Ponieważ udział w nim był obowiązkiem każdego obywatela, to jakie konsekwencje mogą być nałożone na obywatela w przypadku braku wypełnienia tego obowiązku, zatajenia lub sfałszowania informacji - zastanawiają się mec. Katarzyna Wojarska–Aleksiejuk i Julia Herold.
  • Nowy żłobek w gminie można sfinansować z funduszy zewnętrznych

   Opieka na dziećmi w wieku do lat 3 to jeden z priorytetów polityki społecznej w naszym kraju, tymczasem na koniec 2020 r. odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach wynosił zaledwie 17,5 procent. Dlatego tak ważne jest wprowadzanie rozwiązań ułatwiających tworzenie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zarówno przez samorządy, jak i podmioty prywatne.
  • Świadczenie pielęgnacyjne powinno być uwzględniane przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego

   Osoba pracująca „na etat” i otrzymująca kwotę odpowiadającą świadczeniu pielęgnacyjnemu jest w gorszej sytuacji; rozważać można, czy nie ma miejsca tutaj naruszenie zasady równości. Jeżeli ktoś otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne, to powinno się ono wliczać do dochodu w rozumieniu przepisów o dodatku mieszkaniowym - wskazuje prof. Grzegorz Krawiec.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Sołtys nie może się odwołać od decyzji w imieniu mieszkańców

   Inwestor chciał wybudować kompostownię odpadów. Wójt wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania. Sołtys złożył odwołanie, które doprowadziło do uchylenia spornego rozstrzygnięcia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał, że doszło do istotnego naruszenia prawa. Żaden przepis proceduralny nie nadaje bowiem sołtysowi legitymacji do reprezentacji mieszkańców.
  • TK: Oświadczenia majątkowe osób publicznych niezgodne z Konstytucją

   Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niekonstytucyjne jest składanie oświadczeń majątkowych przez osoby publiczne zawierające majątek osobisty i wspólny majątek małżonków oraz ich dzieci i dzieci przysposobionych. Zatem radni, senatorowie i posłowie nie muszą pozyskiwać danych o majątkach swoich krewnych. Jest to naruszenie ochrony prawa do prywatności osób najbliższych funkcjonariuszy. Cała nowelizacja z tych przyczyn nie wejdzie w życie.
  • WSA: Nie można zwlekać ze skierowaniem kierowcy na egzamin sprawdzający

   W przypadku wystąpienia uzasadnionych zastrzeżeń co do kwalifikacji kierowcy, może on zostać skierowany na egzamin sprawdzający. Organ nie powinien jednak zwlekać z podjęciem rozstrzygnięcia w tym zakresie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że wydanie decyzji po pięciu latach od zdarzenia jest zdecydowanie spóźnione i prowadzi do zdezaktualizowania zastrzeżeń wobec kierowcy.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Łatwiej wybudować pochylnię dla osób niepełnosprawnych

   Na wykonanie podjazdu bądź pochylni przeznaczonej dla osoby niepełnosprawnej nie potrzeba pozwolenia na budowę, ani nawet nie trzeba dokonywać zgłoszenia do właściwego miejscowo wydziału architektury. Nie oznacza to jednak, że taki obiekt można postawić bez żadnych warunków.
  • Gdy rodzina nie odbiera pacjenta, szpital zawiadamia gminę

   Szpital nie ma prawnych możliwości przymuszenia rodziny pacjenta do opieki nad nim. Po zakończeniu leczenia szpitalnego, w sytuacji, gdy rodzina pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji nie odbiera jej z placówki, szpital zawiadamia właściwą gminę, organizując przewóz na do miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta.
  • Skarbnik gminy to urzędnik z konkursu, ale za zgodą rady

   Postępowanie zmierzające do wyłonienia skarbnika jednostki samorządu terytorialnego ma charakter merytoryczno – polityczny. To oznacza, że kandydat wyłoniony w drodze konkursu na wolne stanowisko urzędnicze musi uzyskać jeszcze akceptacje organu stanowiącego, czyli odpowiedniej rady gminy, powiatu lub województwa. Nie ma możliwości „pełnienia obowiązków” na tym stanowisku.
  Zobacz więcej