Temat dnia

Posłowie odbierają prasie przychody z ogłoszeń

Część ogłoszeń sądowych i komorniczych ma być w pierwszej kolejności publikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a nie w prasie ogólnopolskiej i lokalnej. To efekt przepisów uchwalonych przez Sejm w ustawie deregulacyjnej, która może odbić się na kondycji finansowej prasy. Zdaniem posłów, trudno ustalić, która prasa jest "poczytna", a obywatele będą mieli bezpłatny dostęp online do takich ogłoszeń. Na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast nałożono obowiązek udostępniania tego publikatora.

Gospodarstwo domowe może odzyskać VAT z rachunku za gaz

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne Dodatek osłonowy

Osoby ogrzewające domy i mieszkania gazem mogą w tym roku uzyskać zwrot podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. Trzeba pamiętać, że źródło ciepła musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynku i trzeba spełnić kryterium dochodowe. O zwrot podatku może starać się osoba, której dane widnieją na rachunku. Wyjaśniamy, jak wypełnić wniosek.

Nabycie nieruchomości rolnej wymaga spełnienia wielu warunków

Środowisko Prawo cywilne

Obrót nieruchomościami rolnymi jest w Polsce istotnie ograniczony. Za wyjątkiem gruntów o powierzchni do 0,3 ha, ich nabywcą może być wyłącznie rolnik indywidualny, pod warunkiem, że gospodaruje na obszarze nie większym niż 300 ha. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej, KOWR oraz dzierżawca może wykonać przysługujące mu prawo pierwokupu.

Można już składać wnioski o 500 plus na nowy okres rozliczeniowy

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Ukraina

Od środy, 1 lutego, można składać wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus na nowy okres rozliczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 31 maja 2024 r. Złożenie wniosku do 30 kwietnia gwarantuje ciągłość wypłaty świadczeń – przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Mężowie zaufania jako kamerzyści mogą zachwiać tajnością głosowania

Samorząd terytorialny Administracja publiczna RODO Wybory

Uchwalona przez Sejm nowelizacja Kodeksu wyborczego dopuszcza filmowanie przez mężów zaufania także przebiegu głosowania. Może to stanowić zagrożenie dla tajności głosowania i wywoływać niedopuszczalną presję na wyborców. Wątpliwości budzi też rozwiązanie, że serwer, na który mają trafiać te nagrania, prowadzić ma minister cyfryzacji, a nie Państwowa Komisja Wyborcza.

Szybsze nabory na środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Samorząd terytorialny Drogi

Przyspieszenie ogłoszenia naborów na zadania powiatowe i gminne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. A także szybsze zawarcie z samorządami umów o dofinansowanie i dłuższy czas dla nich na realizację inwestycji. Rząd przyjął kolejny projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Polecamy książki samorządowe
Tylko w IV kwartale 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 111 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W całym 2022 r. tych kontroli było 429,9 tys. W konsekwencji, w ostatnich trzech miesiącach ub.r. wydanych zostało 7,3 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (od stycznia do grudnia - 23,8 tys.) na kwotę 7 107,3 tys. zł (w 2022 r. - 21 989,8 tys. zł) – poinformował ZUS.
Grażyna J. Leśniak
02.02.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Ministerstwo Rozwoju i Technologii razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiły nabór wniosków o dofinansowanie fotowoltaiki. Wnioski mogą od 1 lutego 2023 r. składać właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych, czyli spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, a także samorządy mające w zasobach budynki wielorodzinne.
Krzysztof Sobczak
02.02.2023
Samorząd terytorialny Budownictwo
Wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa stają się coraz większym problemem. Nie wiadomo, czy od przeniesienia prawa własności trzeba naliczać VAT – zwłaszcza, gdy wcześniej nieruchomość była wykorzystywana dla celów działalności rolniczej podlegającej VAT. Naczelny Sąd Administracyjny skierował w tej sprawie pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Wiesława Moczydłowska
02.02.2023
VAT Administracja publiczna Prawo unijne

W środę ostatni dzień na złożenie wniosku o dodatek elektryczny

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy
Tylko do 1 lutego włącznie osoby ogrzewające swoje gospodarstwa domowe elektrycznością mogą złożyć wniosek o dodatek elektryczny w wysokości od 1000 do 1500 złotych. Pracownicy pomocy społecznej...
Robert Horbaczewski Maria Dec-Kiełb
01.02.2023

Od 1 lutego zmiany w systemie pieczy zastępczej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Wzrost wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego, zakaz tworzenia nowych domów dziecka, powstanie centralnego...
Robert Horbaczewski
01.02.2023

Plan ogólny gminy, czy to recepta na wieloletnie zaniedbania w polityce przestrzennej?

Na początku 2023 r. dla znacznej większość terytorium Polski nadal nie uchwalono miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Instytucja planu ogólnego – jako kluczowy element przygotowywanej...
Marcin Jadczak
01.02.2023

Upomnienia cofnięte, bo nie było prawa pozwalającego sprawdzać szczepienia pracowników

Prawo pracy BHP RODO Koronawirus szczepienia
Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację pracodawcy od wyroku uchylającego karę porządkową upomnienia nałożoną na pracowników, którzy - wbrew zarządzeniu pracodawcy - nie okazali przed rozpoczęciem...
Grażyna J. Leśniak
01.02.2023

ZUS czeka na podpisanie budżetu, żeby podnieść płace pracownikom

Prawo pracy Finanse
W 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał podnieść wynagrodzenia zasadnicze 858 pracownikom. To efekt wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę: od 1 stycznia - do kwoty 3 490 zł, a od...
Grażyna J. Leśniak
31.01.2023

Ustawa zabroni organizacjom odbierania zwierząt, RPO protestuje

Środowisko Administracja publiczna
Ustawa w sprawie zakazu odbierania rolnikom zwierząt powinna trafić do Sejmu w ciągu dwóch miesięcy, mamy ją przygotowaną - zapowiedział we wtorek wicepremier Henryk Kowalczyk. - Nowelizacja...
Krzysztof Sobczak
31.01.2023

Jędrzejczak: Polska musi zbudować nowy system ochrony zdrowia

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Jest wiele przesłanek wskazujących na to, że obecny system opieki medycznej w Polsce nie nadaje się już do kolejnych korekt oraz poprawek i dlatego trzeba zbudować go od podstaw. W dzisiejszych...
Józef Kielar
31.01.2023

Strasburg: Wiedza o związkach jednopłciowych nie szkodzi dzieciom

Administracja publiczna RODO
Oznaczenie książki dla dzieci na temat małżeństw jednopłciowych jako "możliwie szkodliwą dla dzieci poniżej 14 roku życia" stanowiło naruszenie prawa do rozpowszechniania informacji z art. 10...
Katarzyna Warecka
31.01.2023

Brak definicji siły wyższej zapewni pracownikom dodatkowe wolne

Prawo cywilne Prawo pracy RODO Prawo unijne
Rząd chce wpisać do Kodeksu pracy siłę wyższą jako powód zwolnienia pracownika od pracy - przez 2 dni lub 16 godzin w roku. Żeby z nich skorzystać, wystarczy pilna sprawa rodzinna spowodowana chorobą...
Grażyna J. Leśniak
31.01.2023

Lewiatan: Praca 4.0 - przybywa wyzwań na rynku pracy

Rynek Prawo pracy
Niedobór pracowników, niewykorzystany potencjał młodych kobiet, osób starszych i niepełnosprawnych, rosnące koszty pracy, trudności w pozyskiwaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach,...
Grażyna J. Leśniak
30.01.2023

Informacje o wynikach kontroli trzeźwości pracodawca przechowa w aktach pracownika

Administracja publiczna Prawo pracy HR Małe i średnie firmy
Informacje o dacie, godzinie i minucie badania przeprowadzonego w ramach kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu oraz...
Grażyna J. Leśniak
30.01.2023

Przepisy o pracy zdalnej już podpisane przez prezydenta

Prawo pracy
W piątek, 27 stycznia 2023 r., Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą pracę zdalną na stałe do Kodeksu pracy – poinformowała w poniedziałek...
Grażyna J. Leśniak
30.01.2023

Nowelizacja specustawy już obowiązuje - zmiany w pomocy uchodźcom z Ukrainy

Samorząd terytorialny Zawody medyczne Ukraina
Obywatele Ukrainy będą współfinansować koszty zakwaterowania zbiorowego, większa weryfikacja uprawnień do świadczeń socjalnych wypłacanych uchodźcom wojennym, 30 dni na złożenia wniosku o nadanie...
Robert Horbaczewski
30.01.2023

Najpierw uczniowie czwartych klas, a potem nauczyciele dostaną laptopy

Szkoła i uczeń Nowe technologie
W tym roku zaczynamy program wieloletni – planujemy co rok kupować laptopy dla 4-klasistów. Jest to ważna inwestycja w edukację młodych ludzi i znaczące odciążenie budżetów rodzinnych - poinformował...
Krzysztof Sobczak
30.01.2023

Prof. Sobczyk: Przepisy o sygnalistach przedłużeniem publicznego systemu ochrony praworządności

Prawo pracy
Celem przepisów o sygnalistach jest przede wszystkim ustanowienie nowych kanałów składania zawiadomień o naruszaniu prawa, czyli dość nietypowa dla naszego prawa pracy konstrukcja, w której zakłady...
Arkadiusz Sobczyk
30.01.2023

Koniec ze strzelaniem amunicją ołowianą na terenach wodno-błotnych

Prawo karne Środowisko
Myśliwi żegnają się z ołowiem. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił skargę, którą Firearms United Network wniosło przeciwko Komisji Europejskiej w sprawie rozporządzenia Komisji (UE)...
Regina Skibińska
30.01.2023

Kancelaria Prezydenta monitoruje propozycje zmian w Kodeksie wyborczym

Samorząd terytorialny Wybory
Kancelaria Prezydenta stale monitoruje propozycje w sprawie zmian w Kodeksie wyborczym. Z dużym optymizmem należy podchodzić do zmian profrekwencyjnych. Prezydent Duda podejmie decyzję po całym...
Grażyna J. Leśniak
28.01.2023

Zespół w PAN pracuje nad reformą Akademii

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Poszukiwanie kompromisów i synergii - tak kierownictwo Polskiej Akademii charakteryzuje nowy etap prac nad nowelizacją ustawy o PAN. I dodaje, że nowo powstały zespół do spraw nowelizacji tej ustawy...
Krzysztof Sobczak
28.01.2023

WSA: Ciasny, zagracony balkon to nie miejsce dla psa

Prawo karne
Dobra kondycja zwierzęcia wcale nie musi świadczyć o tym, że dalsze jego pozostawanie u aktualnego właściciela lub opiekuna nie zagraża jego życiu lub zdrowiu. W szczególności, gdy właściciel nie...
Marek Sondej
28.01.2023

Termomodernizacja - tanie ogrzewanie, choć kosztowna i czasem trudna inwestycja

Samorząd terytorialny Budownictwo
Rachunki za ogrzewanie to jedna z najwyższych pozycji w domowym budżecie, a już szczególnie po niedawnym wzroście cen nośników energii. Tymczasem z ocieplaniem domów, zwłaszcza starszych, jest u nas...
Zofia Jóźwiak
28.01.2023

Myśliwy nie będzie musiał badać stanu zdrowia co pięć lat - zdecydował Sejm

Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Myśliwi nie będą musieli przechodzić obowiązkowych badań okresowych lekarskich i psychologicznych wynika z nowelizacji ustawy o broni i amunicji. Przepis znalazł się w uchwalonej w czwartek przez...
Regina Skibińska
27.01.2023

Powstanie jeden Centralny Rejestr Wyborców zamiast wielu gminnych

Samorząd terytorialny Wybory
Zamiast blisko 2,5 tys. gminnych baz danych o wyborcach, powstanie jeden, centralny. Gminy nie będą musiały wymieniać się informacjami o wyborcach zmieniających miejsce głosowania. Sejm przyjął 26...
Robert Horbaczewski
27.01.2023

Urlop na żądanie tylko na cały dzień pracy

Prawo pracy
Gdy firma zatrudnia pracowników w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy, to jak rozliczyć urlop na żądanie dla pracownika w systemie równoważnym? Czy ma on prawo do domagania się we...
Marek Rotkiewicz
27.01.2023

WSA: Nie można zastąpić dyrektora szkoły, skoro na tym stanowisku jest wakat

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Nie można wyznaczyć osoby do zastępowania dyrektora szkoły, gdy stanowisko to pozostaje nieobsadzone. Nawet konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły nie zmienia faktu, że działania...
Marek Sondej
27.01.2023

Anna Kupiecka: Bez oceny pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej działamy po omacku

Pacjent Opieka zdrowotna
Nie mamy danych z pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, dlatego - chociaż sieć jest absolutnie potrzebna - obawiam się, czy nie będzie to kolejny eksperyment na pacjentach, z którego dopiero po...
Beata Dązbłaż
27.01.2023

Sejm uchwalił zmiany w prawie wyborczym

Wybory
W czwartek Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu Wyborczego. Zdaniem posłów PiS zawiera ona rozwiązania, które mają zwiększyć frekwencję wyborczą. Opozycja mówi o zmianach mających ułatwić tej partii...
Robert Horbaczewski
26.01.2023

Ustawy przyjęte przez Sejm na wieczornym posiedzeniu 26 stycznia

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wojsko
W wieczornym bloku głosowań w czwartek 26 stycznia Sejm uchwalił m.in. zmiany w kodeksie wyborczym, ustawę ograniczającą podwyżki cen ciepła, kolejne przepisy deregulacyjne w administracji...
Robert Horbaczewski
26.01.2023
1  2  3  4  5    1784
 • Aktualności
  • Nabycie nieruchomości rolnej wymaga spełnienia wielu warunków

   Obrót nieruchomościami rolnymi jest w Polsce istotnie ograniczony. Za wyjątkiem gruntów o powierzchni do 0,3 ha, ich nabywcą może być wyłącznie rolnik indywidualny, pod warunkiem, że gospodaruje na obszarze nie większym niż 300 ha. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej, KOWR oraz dzierżawca może wykonać przysługujące mu prawo pierwokupu.
  • Gospodarstwo domowe może odzyskać VAT z rachunku za gaz

   Osoby ogrzewające domy i mieszkania gazem mogą w tym roku uzyskać zwrot podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. Trzeba pamiętać, że źródło ciepła musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynku i trzeba spełnić kryterium dochodowe. O zwrot podatku może starać się osoba, której dane widnieją na rachunku. Wyjaśniamy, jak wypełnić wniosek.
  • Posłowie odbierają prasie przychody z ogłoszeń

   Część ogłoszeń sądowych i komorniczych ma być w pierwszej kolejności publikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a nie w prasie ogólnopolskiej i lokalnej. To efekt przepisów uchwalonych przez Sejm w ustawie deregulacyjnej, która może odbić się na kondycji finansowej prasy. Zdaniem posłów, trudno ustalić, która prasa jest "poczytna", a obywatele będą mieli bezpłatny dostęp online do takich ogłoszeń. Na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast nałożono obowiązek udostępniania tego publikatora.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

   Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.
  • Monitoring rynku medialnego coraz droższy

   W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.
  • Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

   Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Plan ogólny gminy, czy to recepta na wieloletnie zaniedbania w polityce przestrzennej?

   Na początku 2023 r. dla znacznej większość terytorium Polski nadal nie uchwalono miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Instytucja planu ogólnego – jako kluczowy element przygotowywanej nowelizacji - ma szansę wprowadzić tak bardzo potrzebny ład do systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego – pisze adwokat Marcin Jadczak, kierownik działu nieruchomości RK LEGAL.
  • Starostowie muszą wypracować praktykę weryfikacji dowodów przedstawionych przez policję

   Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie czasowego zatrzymania prawa jazdy przez starostę może dawać impuls do zmian legislacyjnych, jednak nie „nakazuje” jednoznacznie konieczności ich dokonania. Problemem będzie wypracowanie praktyki, uwzględniającej „nowe wytyczne”, w szczególności dotyczące weryfikowania dowodów przedstawionych przez policję i kierowców.
  • Nowa ustawa zapowiada duże zmiany w pomocy społecznej

   Proponowana nowelizacja ustawy o pomocy społecznej zakłada szereg zmian w zakresie funkcjonowania ośrodków opieki całodobowej (domy pomocy społecznej), mieszkań chronionych czy usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Rozwiązania prawne to jedno, ważne są działania i wypracowywanie dobrych praktyk – pisze Anna Klingsporn-Karge z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Ciasny, zagracony balkon to nie miejsce dla psa

   Dobra kondycja zwierzęcia wcale nie musi świadczyć o tym, że dalsze jego pozostawanie u aktualnego właściciela lub opiekuna nie zagraża jego życiu lub zdrowiu. W szczególności, gdy właściciel nie zapewnia mu właściwego schronienia przed chłodem, upałem, deszczem lub śniegiem. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.
  • NSA: Parafia musi ograniczyć aktywność muzyczną kościelnego dzwonu

   Wygrywanie przez elektroniczny dzwon przykościelny dźwięków melodii religijnych jest zakazane. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy stanowi to wezwanie wiernych do modlitwy w ramach zgromadzeń, nabożeństw i innych liturgii kościelnych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie dotyczącej dzwonów parafii w Gdańsku-Żabiance.
  • WSA: Deklaracja źródeł ciepła po terminie, ale dodatek węglowy się należy

   Gmina może przyznać dodatek węglowy, gdy deklaracja do CEEB została złożona przed 11 sierpnia 2022 r. Termin ten nie dotyczy zgłoszenia pieca uruchomianego po raz pierwszy po tym dniu, albo gdy korzystanie z pieca na paliwo stałe ustalone zostało w wyniku wywiadu środowiskowego. Ta ostatnia możliwość odnosi się do sytuacji, gdy wniosku o dodatek węglowy nie rozpatrzono przed 3 listopada 2022 r.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Decyzję samorządowego kolegium odwoławczego można zaskarżyć

   Rozpoznanie odwołania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze kończy postępowanie podatkowe. Jego decyzję można jednak zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten będzie mógł uchylić nie tylko zaskarżoną decyzję, ale również poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji.
  • Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne nie może magazynować bio odpadów

   Bioodpady stanowiące odpady komunalne nie mogą być magazynowane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. W przypadku odpadów komunalnych selektywnie zebranych ma on obowiązek przewiezienia ich do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, a niesegregowanych bezpośrednio do instalacji komunalnej. Dopuszcza się jednak przekazywanie niesegregowanych odpadów komunalnych do termicznego przekształcania, jeżeli dana gmina prowadzi selektywne zbieranie odpadów.
  • Destrukt asfaltowy można wykorzystać wielokrotnie

   Usunięty asfalt w postaci destruktu jest pełnowartościowym materiałem, który może być ponownie wykorzystany. Zarówno w mieszankach mineralno-asfaltowych, jak też do utwardzania poboczy, podbudów drogowych, zjazdów czy dróg serwisowych. Przez długi czas, mimo apeli zarządców dróg, destrukt był traktowany jako bezużyteczny odpad. Z danych GDDKiA wynika, że tylko w latach 2018-2019 nie wykorzystano 72 tys. ton.
  Zobacz więcej