Temat dnia

Rodzice zajmowali lokal bez umowy, dzieci zostają z długami

Małoletni nie mają wpływu na to, gdzie mieszkają z rodzicami. Rodziny, którym wypowiedziano umowę najmu, potrafią korzystać z tych nieruchomości przez wiele lat, nie płacąc odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu. Niektóre dzieci wchodzą w dorosłe życie z ogromnymi długami, bo pozwala na to przepis ustawy o ochronie lokatorów.

RPO: Dodatek węglowy należał się też mieszkającym w samowoli budowlanej

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel

Mieszkanka osiedla romskiego nie dostała dodatku węglowego, bo gmina uznała, że nie przysługuje on osobie, która mieszka w domu wybudowanym bez pozwolenia. Kobieta odwołała się do SKO, które utrzymało zaskarżoną decyzję. Udział w postępowaniu przed WSA zgłosił Rzecznik Praw Obywatelskich. Wskazuje, że z ustawy o dodatku nie wynika, aby uznanie istnienia gospodarstwa domowego było uwarunkowane legalnością zamieszkiwania w danym domu czy lokalu.

Nowy rząd najpóźniej 12 grudnia - na jednym posiedzeniu Sejmu

Wybory

Prawo i Sprawiedliwość maksymalnie wykorzysta czas, jaki Konstytucja daje rządowi na uzyskanie wotum zaufania - Mateusz Morawiecki 11 grudnia wygłosi expose i wystąpi o wotum zaufania. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że spodziewa się, że tego samego dnia lub najpóźniej 12 grudnia wyłoniony zostanie nowy premier.

Większość lokali wyborczych nadal niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Samorząd terytorialny Budownictwo Wybory

Po ponad dziesięciu latach obowiązywania przepisów dotyczących wymogów dostępności, problemy z ich faktycznym przestrzeganiem przy organizacji głosowania nadal występują. Ponad 3/4 lokali nie spełniało co najmniej jednego wymogu, prawie 40 proc. co najmniej trzech, a co czwarty co najmniej 4 wymogów dostępności - wskazuje w najnowszym raporcie Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Europarlamentarzyści zdecydują o odbudowaniu dzikiej przyrody

Środowisko Prawo unijne

Komisja Środowiska (ENVI) Parlamentu Europejskiego 29 listopada zadecyduje o przyszłości Rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law). Chodzi o zdegradowane ekosystemy UE oraz zapewnienie Europie długofalowego, stabilnego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Prezydent Andrzej Duda powołał nowy rząd Mateusza Morawieckiego

Administracja publiczna

Mariusz Błaszczak pozostanie szefem MON w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Marlena Maląg zostanie nową minister rozwoju i technologii, Szymon Szynkowski vel Sęk będzie szefem MSZ, a pracami resortu sprawiedliwości pokieruje Marcin Warchoł. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda powołał Mateusza Morawieckiego na Prezesa Rady Ministrów.

Prawo.pl
Polecamy książki samorządowe

ZUS rezygnuje z 8 miliardów złotych dotacji

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrezygnował z 8 mld złotych dotacji z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na 2023 rok. Biorąc pod uwagę nowelizację budżetu na 2023 rok, ZUS nie będzie potrzebował 13 mld złotych. Jak poinformował Zakład, wynika to z ciągle rosnącej liczby osób ubezpieczonych i coraz większych wpływów ze składek.
Grażyna J. Leśniak
30.11.2023
Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne
Od wielu lat w prawie upadłościowym obowiązuje bardzo restrykcyjny przepis dotyczący leasingu - chodzi o art. 114 ust. 2. Mówi on, że w razie ogłoszenia upadłości finansującego leasing, nie stosuje się przepisów o odstąpieniu od umowy przez syndyka. Uregulowanie jest "pamiątką" po upadłości CLIF S.A., która zakończyła się szeregiem skandali i zarzutów wobec wymiaru sprawiedliwości. Zdaniem prawników wymaga zmian.
Renata Krupa-Dąbrowska
30.11.2023
Finanse Nieruchomości
Sejm 29 listopada zdecydował o odwołaniu dziewięciu członków komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022, tzw. "komisji lex Tusk". Komisja ma jednak działać dalej, z nowymi członkami i zmienionym zakresem podejmowanych działań. Warto przypomnieć, że prawnicy podkreślali jeszcze kilka tygodni temu, że ustawa o komisji powinna zostać uchylona bo jest bublem i narusza Konstytucję.
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
29.11.2023
Administracja publiczna

Rozstrzygnięcie o ważności referendum już 7 grudnia

Na 7 grudnia został wyznaczony termin posiedzenia całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w sprawie ważności referendum ogólnokrajowego z 15 października. O ważności...
Monika Sewastianowicz
29.11.2023

Takich zmian legislacyjnych powiaty oczekują od nowego parlamentu

Ustabilizowanie dochodów własnych powiatów, uwzględnienie w tzw. janosikowym skutków działania części wyrównawczej subwencji ogólnej, urealnienie wysokości dotacji przyznawanej na działalność...
Robert Horbaczewski
29.11.2023

„Poprawmy prawo” - zgłoś przepisy do zmiany, wygraj dostęp do LEX

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne Prawo pracy Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Poprawmy prawo
Trwa 4. edycja akcji "Poprawmy prawo", prowadzonej przez redakcje Prawo.pl i LEX. Po raz kolejny chcemy wskazać najbardziej problematyczne przepisy we wszystkich obszarach prawnych, które wymagają...
Inga Stawicka Krzysztof Koślicki
29.11.2023

Wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich pozbawione prawa do odliczenia VAT

VAT
Gminny ośrodek kultury nie odliczy VAT od strojów wykorzystywanych podczas występów artystycznych oraz udziału w wydarzeniach kulturalnych lokalnego zespołu ludowego i chóru, zakupionych w ramach...
Malwina Pasternak-Janik
29.11.2023

Kandydaci zdolni, ale mało skuteczni. Badanie Pracuj.pl

Prawo pracy Rynek pracy
Zdolność do szybkiej adaptacji do nowych warunków pracy i rozwoju, sprawne podnoszenie kwalifikacji i nabywanie wiedzy to zdaniem przebadanych przez Pracuj.pl osób ich największe zalety na rynku...
Grażyna J. Leśniak
29.11.2023

Waloryzacja kontraktów: w sądach długie lata, a polubownie zazwyczaj pół roku

Zamówienia publiczne
Wysoki wzrost najniższych płac i inflacja zmuszają wykonawców do renegocjacji kontraktów, zwłaszcza długoterminowych. Firmy mogą skorzystać z regulacji umożliwiających waloryzację umów o zamówienia...
Zofia Jóźwiak
29.11.2023

KSeF w samorządach – problemów jeszcze więcej niż w biznesie

Finanse samorządów VAT KSeF
Samorządy, podobnie jak inni podatnicy, muszą wdrożyć KSeF od 1 lipca 2024 r. Według ekspertów wyzwań w sektorze publicznym jest jeszcze więcej niż w biznesie. A jedno z największych wynika z faktu,...
Monika Pogroszewska
29.11.2023

Polska Organizacja Biometanu postuluje większe wykorzystanie biopaliw w przyszłości

Energetyka
Zdaniem Polskiej Organizacji Biometanu (POB), konieczne jest przyjęcie w krajowych dokumentach strategicznych ambitnych celów dekarbonizacyjnych w oparciu o lokalne źródła produkcji biometanu. Polska...
Inga Stawicka
28.11.2023

TSUE: Administracja publiczna może zakazać noszenia symboli religijnych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne
W celu ustanowienia całkowicie neutralnego środowiska administracyjnego, administracja publiczna może zakazać noszenia w miejscu pracy wszelkich widocznych symboli ujawniających przekonania...
Grażyna J. Leśniak
28.11.2023

Projekt o wyższej rencie socjalnej znów w Sejmie

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Do Sejmu wrócił obywatelski projekt nowelizacji ustawy, który zakłada podniesienie kwoty renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia. A także podniesienie limitu kwoty otrzymywanej przy...
Beata Dązbłaż
28.11.2023

We wtorek Sejm będzie kontynuował obrady - w planach m.in. powołanie Rzecznika Praw Dziecka

We wtorek Sejm będzie kontynuował pierwsze posiedzenie. W harmonogramie obrad znalazło się m.in. powołanie Rzecznika Praw Dziecka - wczoraj sejmowe komisje poparły kandydaturę Moniki Horny - Cieślak....
Inga Stawicka PAP
28.11.2023

Nowe zasady obciążania odbiorców kosztami za wcześniejsze wypowiedzenie umów

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Energetyka
Duża nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która stopniowo zmienia przepisy począwszy od 1 października br., niesie ze sobą również ciekawe zmiany w funkcjonowaniu znanych od dawna...
Magdalena Krawczyk
28.11.2023

Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - za ignorowanie przepisów grozi grzywna

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Niespełnienie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z...
Monika Sewastianowicz
28.11.2023

Wątpliwi asesorzy w resorcie finansów

Administracja publiczna
Minister finansów, bez ustawowej podstawy prawnej, utworzył nową funkcję asesora, którego zadaniem jest badanie kompetencji posiadanych przez osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w KAS. MF...
Grażyna J. Leśniak
28.11.2023

Koszty wykonania planów ogólnych w gminach pójdą w miliony złotych

Samorząd terytorialny Ład Przestrzenny
Wyboista droga czeka samorządy, przygotowujące plany ogólne. Nie dość, że czasu jest mało, to będzie znacznie drożej niż przewidywał rząd, a gminy mogą mieć kłopoty. Najpierw z nadmiarem wniosków o...
Zofia Jóźwiak
28.11.2023

Wyrównanie świadczenia 500+ do kwoty 800 zł to fake news

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Nie ma wyrównania 500+ do kwoty 800 zł za okres od sierpnia 2023 roku do grudnia 2023 roku i nie ma takiego wniosku. Informacja, która krąży w internecie jest fałszywa – ostrzega Zakład Ubezpieczeń...
Grażyna J. Leśniak
27.11.2023

RPO: Sąd ukarał obywatela Ukrainy, ale nie sprawdził, kiedy jego prawo jazdy straciło ważność

Prawo karne Ukraina
Obywatel Ukrainy został ukarany przez sąd grzywną za prowadzenie w lutym 2023 r. samochodu bez uprawnień - miał bowiem nieważne ukraińskie prawo jazdy. RPO zaskarżył kasacją wyrok wskazując, że...
Robert Horbaczewski
27.11.2023

Żywność zawierająca owady będzie w Polsce specjalnie oznakowana

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało znak graficzny, który umożliwi konsumentom szybkie rozpoznanie środków spożywczych zawierających nową żywność z owadów. Wzór zawierać będzie...
Robert Horbaczewski
27.11.2023

Bliscy unikają płacenia na starsze osoby w domach opieki

Pomoc społeczna
Sądy administracyjne rozpatrują rocznie średnio ponad 140 skarg małżonków i dzieci na decyzje urzędników opieki społecznej o obciążeniu opłatami za pobyt emerytów w domach starców lub odmowę...
Michał Kosiarski
27.11.2023

Którym ministrom wynagrodzenia, a komu odprawy

Finanse publiczne Prawo pracy
Odchodzący ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego w przeważającej większości zachowają prawo do dotychczasowego wynagrodzenia przez okres maksymalnie trzech miesięcy po odwołaniu ze stanowiska, o...
Grażyna J. Leśniak
27.11.2023

Posłowie chcą ukrócić paraliż gminy w czasie powyborczego bezkrólewia

Samorząd terytorialny
Posłowie Polska 2050 - Trzecia Droga chcą, aby wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, wybrani do parlamentu, mogli pełnić dotychczasowe obowiązki do czasu złożenia ślubowania, a nie jak do tej...
Robert Horbaczewski
27.11.2023

Szef złapał pracownika na L4, gdy ten jeździł wózkiem widłowym w markecie

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Najnowsze dane firmy Conperio pokazują, że średnio prawie 36 proc. z 40 tysięcy kontrolowanych zwolnień lekarskich rocznie, jest wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem. Odsetek ten w...
Grażyna J. Leśniak
25.11.2023

Nęcenie zwierząt jest dozwolone w określonych granicach

Prawo karne Środowisko
Papryka, banany, ogórki, cytryny, marchewka, cebula, kapusta – pod ambonami myśliwskimi można znaleźć niemal wszystko to, co na stoiskach w warzywniakach, tylko często nadpleśniałe i nadpsute....
Regina Skibińska
25.11.2023

MSWiA przedłużyło kontrolę na granicy ze Słowacją do 3 grudnia

Administracja publiczna Wojsko
Tymczasowa kontrola graniczna na granicy ze Słowacją została przedłużona do 3 grudnia. Granicę lądową można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Jednocześnie projekt rozszerza zakres ruchu w 8...
Robert Horbaczewski Agnieszka Matłacz
24.11.2023

Umowy o roboty budowlane, po zmianie prawa prostsza waloryzacja

Wymiar sprawiedliwości Budownictwo
Realizacja inwestycji infrastrukturalnych bez możliwości waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, jest bardzo trudna, a czasami wręcz niemożliwa. W ciągu ostatnich lat dużo się zmieniło. Obecnie trudno...
Renata Krupa-Dąbrowska
24.11.2023

ZUS: Skrócenie czasu na przekazywanie korekt dokumentów rozliczeniowych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Spółki Małe i średnie firmy
Tylko do 1 stycznia 2024 roku płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast za okres od stycznia 2022 roku mogą to...
Grażyna J. Leśniak
24.11.2023

"Lex Morawiecki" skończy w Trybunale Konstytucyjnym

Posłowie KO chcą, aby majątki odrębne małżonków przedstawicieli władz państwowych i samorządowych były ujawniane w oświadczeniach majątkowych. Jawny byłby też stan posiadania zarządzających spółkami...
Robert Horbaczewski
24.11.2023
1  2  3  4  5    1056
 • Aktualności
  • RPO: Dodatek węglowy należał się też mieszkającym w samowoli budowlanej

   Mieszkanka osiedla romskiego nie dostała dodatku węglowego, bo gmina uznała, że nie przysługuje on osobie, która mieszka w domu wybudowanym bez pozwolenia. Kobieta odwołała się do SKO, które utrzymało zaskarżoną decyzję. Udział w postępowaniu przed WSA zgłosił Rzecznik Praw Obywatelskich. Wskazuje, że z ustawy o dodatku nie wynika, aby uznanie istnienia gospodarstwa domowego było uwarunkowane legalnością zamieszkiwania w danym domu czy lokalu.
  • Rodzice zajmowali lokal bez umowy, dzieci zostają z długami

   Małoletni nie mają wpływu na to, gdzie mieszkają z rodzicami. Rodziny, którym wypowiedziano umowę najmu, potrafią korzystać z tych nieruchomości przez wiele lat, nie płacąc odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu. Niektóre dzieci wchodzą w dorosłe życie z ogromnymi długami, bo pozwala na to przepis ustawy o ochronie lokatorów.
  • Nowy rząd najpóźniej 12 grudnia - na jednym posiedzeniu Sejmu

   Prawo i Sprawiedliwość maksymalnie wykorzysta czas, jaki Konstytucja daje rządowi na uzyskanie wotum zaufania - Mateusz Morawiecki 11 grudnia wygłosi expose i wystąpi o wotum zaufania. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że spodziewa się, że tego samego dnia lub najpóźniej 12 grudnia wyłoniony zostanie nowy premier.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

   Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.
  • Niższe ceny prądu dla samorządów, firm i wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej

   Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), samorządy i wrażliwe podmioty użyteczności publicznej, takie jak: szpitale, szkoły czy instytucje kultury, od niedzieli, 1 października 2023 r., będą mniej płacić za energię elektryczną. Cena maksymalna zamiast 785 zł za MWh cena wynosie 693 zł za MWh.
  • Od poniedziałku samorządy mają lepiej używać uwierzytelnionej poczty elektronicznej

   Od 25 września podmioty publiczne, w tym samorządy terytorialne, są zobowiązane do korzystania z poczty elektronicznej wykorzystującej mechanizmy uwierzytelniania - zgodnie ze standardami określonymi przez ustawę o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Problem w tym, że większość samorządów, przede wszystkim wiejskich, o tym nie wie.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Rajski: Gdy długo czekamy na orzeczenie o niepełnosprawności, złóżmy wniosek do OPS o kontynuację świadczeń

   Przed terminem zakończenia realizacji świadczenia musimy dołączyć do akt sprawy nowe, kolejne orzeczenie o niepełnosprawności. Powinniśmy to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, czyli co najmniej miesiąc przed zakończeniem realizacji świadczeń. Jeżeli nie będziemy w stanie pozyskać tak wcześnie orzeczenia, złóżmy przynajmniej wniosek o kontynuację pomocy wypłacanej przez ośrodek pomocy społecznej - radzi Grzegorz Rajski, radca prawny.
  • Stanowisko NSA może wywołać falę wadliwych uchwał ekwiwalentowych

   Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z 13 września 2023 roku w sprawie uchwał ekwiwalentowych nie zasługuje na utrwalenie w orzecznictwie oraz w praktyce stosowania ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. NSA nie przewidział skutków swojej powierzchownej wykładni prawa i może się przyczynić do chaosu legislacyjnego na poziomie samorządów gminnych.
  • Deepfake może być problemem w kontekście prawa wyborczego

   Techniką deepfake można naruszyć wiele przepisów prawa. Może to niekiedy prowadzić do naruszenia dóbr osobistych w sposób bardzo intensywny, dotkliwszy niż przy wypowiedzi czy publikacji prasowej. Należy więc zastanowić się nad rewizją zasad odpowiedzialności w kodeksie wyborczym za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji przy użyciu techniki deepfake lub podobnych do niej zastosowań zaawansowanej technologii - postuluje Rafał Rozwadowski, adwokat.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • NSA: Wyboksowany wniosek o dostęp do informacji publicznej

   Stanowisko kongresu sprawozdawczego Polskiego Związku Bokserskiego i przyjęte na nim uchwały stanowią informację publiczną. Związek powinien ją udostępnić we wskazanej we wniosku formie, a na wypadek wydania decyzji odmownej - pozyskać od wnioskodawcy jego dane. Potwierdził to niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.
  • NSA: Stanowiska kierownika GOPS-u nie można powierzyć osobie z łapanki

   Trudności w wyłonieniu kandydata na stanowisko kierownika GOPS-u nie uzasadniają powierzenie go bez konkursu wybranej osobie. Pełniący obowiązki musi spełniać te same warunki formalne co kierownik takiej jednostki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Inaczej dochodziłoby do obchodzenia przepisów stawiających kierownikowi określone wymagania.
  • WSA: Cmentarz może zakazać palenia papierosów

   Nie można zakazać uchwałą rady miasta jazdy na rowerze czy deskorolką po cmentarzu komunalnym. Jednak zakaz palenia papierosów w miejscach publicznych dotyczy także cmentarza, a nakaz, aby dzieci do lat 13 przebywały tam wyłącznie pod opieką osób dorosłych należy odczytywać jako dążenie do zapewnienia zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Nieruchomości to nie tylko benefity, ale i odpowiedzialność

   Nieruchomości to nie tylko dobra inwestycja i lokata kapitału, ale także obowiązki, z którymi muszą się liczyć ich właściciele. Prawo budowlane nakłada na nich zadania związane z utrzymaniem obiektu budowlanych w należytym stanie technicznym, których niedopełnienie niesie za sobą daleko idące konsekwencje. Włącznie z wszczęciem i prowadzeniem egzekucji administracyjnej, zagrożonej karą grzywny lub kosztownym wykonaniem zastępczym.
  • Przetarg bez pieniędzy zabezpieczonych w budżecie jest ryzykowny

   W momencie wszczynania postępowania zamawiający nie ma obowiązku posiadać środków finansowych niezbędnych na sfinansowanie zamówienia. O ile do momentu zawarcia umowy pozyska odpowiednie środki finansowe, nie zajdą żadne konsekwencje prawne z tym związane. W przeciwnym wypadku konieczne może się okazać poszukiwanie podstawy unieważnienia postępowania albo zawarcie umowy mimo braku środków.
  • Awans wewnętrzny możliwy jest wyłącznie w ramach tej samej grupy stanowisk

   Awans wewnętrzny oznacza przeniesienie pracownika samorządowego na wyższe stanowisko u danego pracodawcy samorządowego, zgodnie z wykazem stanowisk określonych w rozporządzeniu płacowym. Awansowany pracownik obsadza wolne stanowisko, uwalniając pracodawcę od konieczności przeprowadzania naboru zewnętrznego.
  Zobacz więcej