Temat dnia

Wynagrodzenie dla sołtysa zmieni go w urzędnika, a osobowość prawna dla sołectwa to ryzyko

Po projekcie poselskim i senackim w sprawie świadczenia dla sołtysów, własny projekt przygotowuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Eksperci i niektórzy samorządowcy widzą w tych projektach zagrożenia. Wskazują, że praca sołtysa powinna pozostać pracą społeczną. Niepokoi ich senacka propozycja, aby sołectwom nadać osobowość prawną.

Senat odrzucił nowelizację ustawy o referendum lokalnym

Samorząd terytorialny Wybory

Senat ocenił, że uchwalone przez Sejm przepisy, które mają ułatwić organizacje referendum lokalnego to złe prawo. Ustawa może doprowadzić do paraliżu jednostek samorządu terytorialnego, a wójta, burmistrza czy prezydenta łatwiej będzie odwołać niż wybrać. Senat podjął więc uchwałę o odrzuceniu nowelizacji ustawy o referendum lokalnym.

Z poprawkami Senat przyjął ustawę o aplikacji mObywatel

Pomoc społeczna Administracja publiczna Nowe technologie

Z własnymi poprawkami przyjął Senat uchwaloną przez Sejm ustawy o aplikacji mObywatel. Ustawa ma wprowadzić przepisy, które zapewnią możliwość potwierdzenia tożsamości z wykorzystaniem aplikacji we wszystkich sytuacjach, w których aktualnie dopuszczalne jest użycie dowodu osobistego.

Bogata gmina może lepiej zadbać o zdrowie swoich mieszkańców

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Finansowanie zdrowia

Gminy nie finansują bezpośrednio świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców, zastępując w tym NFZ. Nie oznacza to jednak, że są całkowicie zwolnione z ponoszenia wydatków związanych z organizacją ochrony zdrowia na swoim obszarze. Budżety poszczególnych gmin mogą zatem mieć wpływ na jakość świadczonych usług medycznych.

Nowelizacja ustawy o OSP potrzebna, ale wymaga uzupełnień

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Projekt nowelizacji ustawy o ochotniczych strażach pożarnych przewiduje likwidację wielu dziur i doprecyzowanie wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiły się od momentu uchwalenia ustawy. Eksperci i samorządowcy wskazują, że nowelizacja powinna pójść jednak dalej. Wytykają także, że nowela próbuje przerzuć na gminę koszty szkoleń i wyżywienia strażaków ochotników.

Łatwiej będzie utworzyć w gminie radę seniorów

Samorząd terytorialny

Gminy, powiaty i województwa będą miały obowiązek utworzenia rad seniorów na wniosek określonej liczby osób. Członkowie rad uzyskają m.in. kompetencje do kierowania zapytań, na które władza będzie musiała zareagować - takie zmiany wprowadza nowelizacja przepisów ustrojowych jednostek samorządu terytorialnego, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Samorządowcy zwracają uwagę, że takie rady seniorów mogą stać się papierowymi tworami.

Polecamy książki samorządowe

Kadencja ma wzmocnić niezależność prezesa UOKiK, ale Senat odrzuca ustawę

Rynek i konsument Administracja publiczna Ochrona konkurencji
Senat w czwartek nie poparł nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przewiduje ona m.in. 5-letnią kadencję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego wcześniejsze odwołanie będzie możliwe tylko w określonych przypadkach. Wymaga tego unijna dyrektywa, która już prawie dwa lata temu powinna być wprowadzona do polskiego prawa. Ustawą ponownie zajmie się Sejm.
Krzysztof Sobczak
30.03.2023
Rynek i konsument Administracja publiczna Ochrona konkurencji
Zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorców na unijnym rynku, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne - to cele przyjętego we wtorek przez rząd projektu ustawy, która dostosuje polskie prawo do przepisów m.in. Unii Europejskiej, jeśli chodzi o system homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. W czwartek Senat wniósł poprawki do ustawy.
Krzysztof Sobczak
30.03.2023
Administracja publiczna

Trzynaste emerytury – pierwsze przelewy jeszcze w marcu

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Milion seniorów swoje trzynastki otrzyma jeszcze marcu. Dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane jest w wysokości minimalnej emerytury. Dostaną je wszyscy emeryci i renciści – w sumie około 9,7 mln osób – poinformowało w czwartek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Grażyna J. Leśniak
30.03.2023
Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Wyższe odszkodowania za wypadek przy pracy

Prawo pracy BHP
Od 1 kwietnia 2023 roku będą obowiązywały nowe, wyższe kwoty odszkodowań za wypadek przy pracy. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługiwać będzie 1269 zł. W 2022...
Grażyna J. Leśniak
30.03.2023

Rząd zwiększył stawki w tabeli wynagrodzeń pracowników samorządowych

Samorząd terytorialny Prawo pracy
Od 1150 do 1600 zł w zależności od kategorii zaszeregowania mają wzrosnąć minimalne stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych - wynika z najnowszej wersji projektu...
Robert Horbaczewski
30.03.2023

Specustawa jądrowa opublikowana

Energetyka
Nowelizacja ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ma ona przede wszystkim...
Inga Stawicka Agnieszka Matłacz
30.03.2023

Multikanałowe Centrum Komunikacji ma usprawnić kontakty ze skarbówką

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Udzielaniem odpowiedzi na pytania podatników zajmuje się 293 pracowników Krajowej Informacji Skarbowej. W roku 2022 z usług infolinii we wszystkich kanałach kontaktu (infolinia, formularz zapytania,...
Krzysztof Koślicki
30.03.2023

WSA: Miejscowy plan przyczyną umorzenia postępowania w sprawie warunków zabudowy

Administracja publiczna Budownictwo
Obowiązywanie dla danego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyklucza prowadzenie postępowania oraz możliwość i konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla...
Dorian Lesner
30.03.2023

Pracodawco, z przygotowaniem regulaminu pracy zdalnej śpiesz się powoli

Prawo pracy
Pracodawcy nie mają obowiązku ogłaszania regulaminu pracy zdalnej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Nie muszą się też obawiać, że termin 30 dni na uzgodnienie zasad dotyczących pracy zdalnej ze...
Grażyna J. Leśniak
30.03.2023

Dom bez formalności powyżej 70 metrów – kolejny krok w deregulacji prawa budowlanego

Administracja publiczna Budownictwo
W środę Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji prawa budowlanego. Budowa jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 mkw., będzie możliwa na podstawie tej...
Renata Krupa-Dąbrowska
29.03.2023

Amnesty International: Prawa człowieka w Polsce zagrożone

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Policja
Jeszcze bardziej ograniczony dostęp do aborcji, używanie postępowań karnych do ograniczania wolności słowa, ograniczanie niezależności sądownictwa oraz wolności pokojowych zgromadzeń, naruszanie praw...
Krzysztof Sobczak
29.03.2023

Wspólnoty i spółdzielnie też są uprawnione do niższych stawek za prąd

Energetyka
Po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyjaśnia, że wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie także są uprawnione do ochrony wynikającej z ustawy mającej...
Inga Stawicka
29.03.2023

PKW wyjaśnia, jak ma wyglądać lokal wyborczy w małej miejscowości

Samorząd terytorialny Wybory
Wójtowie i burmistrzowie do końca kwietnia muszą przekazać komisarzowi wyborczemu informacje o miejscowościach, w których mieszka co najmniej 200 mieszkańców, nie było tam obwodowej komisji wyborczej...
Robert Horbaczewski
29.03.2023

Oświadczenie rodzica zwalnia ukraińskiego ucznia z obowiązku szkolnego, a wymogu rejestracji nie ma

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Uczeń z Ukrainy, którzy uczy się zdalnie w Ukraińskiej szkole, nie jest wpisywany do systemu informacji oświatowej, bo MEiN nie widzi ku temu podstaw prawnych. W polskich szkołach uczy się tylko 25...
Monika Sewastianowicz
29.03.2023

Pawełczyk-Woicka: Zmiany w KRS można rozważać, ale bez powrotu do przeszłości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ewentualne zmiany w ustawie o KRS, w tym dotyczące wyboru sędziów - członków można rozważać, bo zawsze warto poprawiać obowiązujące przepisy - mówi sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca...
Patrycja Rojek-Socha
29.03.2023

Do końca marca trzeba rozliczyć oszczędność energii - brak sprawozdania grozi grzywną

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Do 31 marca kierownicy jednostek sektora publicznego muszą złożyć do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie dotyczące zużycia energii elektrycznej za grudzień 2022 roku. Za niezrealizowanie...
Robert Horbaczewski
29.03.2023

Nowela Kodeksu pracy to gwóźdź do trumny umów na czas określony

Prawo pracy Prawo unijne
Pracodawcy będą musieli na piśmie zawiadomić zakładową organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas określony, podając przyczynę tej decyzji. To oznacza...
Grażyna J. Leśniak
29.03.2023

Senat: Komisja rekomenduje ponad 30 poprawek do nowelizacji ustawy o drogach publicznych

Drogi
Senacka komisja infrastruktury zarekomendowała kilkadziesiąt poprawek do ustawy o drogach publicznych, która ma dostosować polskie prawo do unijnej dyrektywy. Mają one przede wszystkim charakter...
Inga Stawicka
28.03.2023

Każde koło gospodyń wiejskich dostanie o 3 tys. więcej

Samorząd terytorialny
Od 8 do 10 tys. zł otrzymają Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w krajowym rejestrze na swoją działalność statutową w 2023 roku. To o 3 tys. zł więcej niż było w roku ubiegłym. Na wsparcie...
Robert Horbaczewski
28.03.2023

Będą nowe wnioski dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

Prawo pracy Prawo unijne
MRiPS chce przenieść do nowego rozporządzenia w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem część obecnych przepisów. To trzeci projekt rozporządzenia opublikowany...
Grażyna J. Leśniak
28.03.2023

Korzystanie przez pracowników z nowych uprawnień pracodawca przechowa w aktach osobowych

Prawo pracy Prawo unijne
W części B akt osobowych pracodawcy będą musieli umieszczać dokumentację związaną z korzystaniem przez pracownika z nowych uprawnień, jakie wprowadza najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy, takich jak...
Grażyna J. Leśniak
28.03.2023

Dni pracy zdalnej okazjonalnej trafią na świadectwo pracy. Ale nie tylko one

Prawo pracy Prawo unijne
Pracodawca będzie musiał w świadectwie pracy zamieszczać informacje nie tylko dotyczące liczby dni pracy okazjonalnej wykorzystanej przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek...
Grażyna J. Leśniak
28.03.2023

Od 1 kwietnia ZUS będzie korzystał z nowych tablic trwania życia

Domowe finanse Emerytury i renty
Od 1 kwietnia 2023 r. ZUS będzie korzystał z nowych tablic średniego dalszego trwania życia, ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny. Co do zasady nie dotyczą one osób, które już przeszły na...
Grażyna J. Leśniak
28.03.2023

Zmiana w trakcie roku, ale liczba dni pracy zdalnej okazjonalnej jak za pełny rok

Prawo pracy
Zmiany wprowadzone nowelizacją Kodeksu pracy zaczną obowiązywać w kwietniu, ale w 2023 r. do wykorzystania będą pełne 24 dni wprowadzonej nią pracy zdalnej okazjonalnej, bo ani z przepisów Kodeksu...
Marek Rotkiewicz
28.03.2023

Do końca marca firmy muszą rozliczyć się za korzystanie ze środowiska

Środowisko Administracja publiczna Małe i średnie firmy
Wystarczy służbowy samochód albo gazowy piec ogrzewający jedno pomieszczenie, by przedsiębiorca czy instytucja podlegały dość uciążliwemu obowiązkowi składania corocznych sprawozdań za korzystanie ze...
Zofia Jóźwiak
28.03.2023

Prof. Męcina: Kontrowersyjne zmiany w rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy
Kolejna, gorsza od poprzedniej, wersja projektu zmian dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych pracy, zawiera wiele kontrowersyjnych propozycji. Wprowadza nowe pojęcia i instytucje, które będą...
Jacek Męcina
27.03.2023

Skarbnicy metropolii proponują rozwiązania, które poprawią finanse JST

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów PIT
Podwyższenie udziału jednostek samorządu terytorialnego w PIT, zmniejszenie wysokości wpłat na Janosikowe, zmiana mechanizmu ustalania subwencji oświatowej, wyeliminowanie niektórych dysfunkcji...
Robert Horbaczewski
27.03.2023

ZUS: Przerwa w urlopie macierzyńskim jest możliwa

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Urlop macierzyński można przerwać. Mama dziecka, która jest na macierzyńskim, może to zrobić, jeśli dziecko lub ona sama wymaga opieki szpitalnej. Wtedy ojciec dziecka ma prawo do przejęcia...
Grażyna J. Leśniak
27.03.2023

Dane w Rejestrze Korzyści zostaną 6 lat po zakończeniu funkcji

Prawo karne Samorząd terytorialny Administracja publiczna Compliance
Dane do Rejestru Korzyści będą wprowadzane niezwłocznie po zgłoszeniu, a nie raz do roku. I udostępniane także w okresie 6 lat po zakończeniu zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji. Zdaniem...
Robert Horbaczewski
27.03.2023

Rodzic 4-latka nie pojedzie w delegację, ale w supermarkecie będzie pracował po 12 godzin

Prawo pracy Prawo unijne
Rodzice dzieci powyżej 4. roku życia będą mogli nadal, bez swojej zgody, być zatrudniani w rozkładach czasu pracy powyżej 8 godzin na dobę w systemach równoważnych, w systemie skróconego tygodnia...
Grażyna J. Leśniak
27.03.2023
1  2  3  4  5    1023
 • Aktualności
  • Z poprawkami Senat przyjął ustawę o aplikacji mObywatel

   Z własnymi poprawkami przyjął Senat uchwaloną przez Sejm ustawy o aplikacji mObywatel. Ustawa ma wprowadzić przepisy, które zapewnią możliwość potwierdzenia tożsamości z wykorzystaniem aplikacji we wszystkich sytuacjach, w których aktualnie dopuszczalne jest użycie dowodu osobistego.
  • Senat odrzucił nowelizację ustawy o referendum lokalnym

   Senat ocenił, że uchwalone przez Sejm przepisy, które mają ułatwić organizacje referendum lokalnego to złe prawo. Ustawa może doprowadzić do paraliżu jednostek samorządu terytorialnego, a wójta, burmistrza czy prezydenta łatwiej będzie odwołać niż wybrać. Senat podjął więc uchwałę o odrzuceniu nowelizacji ustawy o referendum lokalnym.
  • Bogata gmina może lepiej zadbać o zdrowie swoich mieszkańców

   Gminy nie finansują bezpośrednio świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców, zastępując w tym NFZ. Nie oznacza to jednak, że są całkowicie zwolnione z ponoszenia wydatków związanych z organizacją ochrony zdrowia na swoim obszarze. Budżety poszczególnych gmin mogą zatem mieć wpływ na jakość świadczonych usług medycznych.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

   Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.
  • Monitoring rynku medialnego coraz droższy

   W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.
  • Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

   Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Waloryzacja zamówienia możliwa, ale trzeba wykazać powody

   Waloryzacja wynagrodzenia wykonawców umów o wykonanie zamówienia publicznego to ostatnio jeden z głównych sporów na linii zamawiający–wykonawca. Pojawiają się zarówno w przypadku umów już realizowanych, w których z uwagi na przewidziane w nich klauzule waloryzacyjne lub ich brak, dochodzi do zachwiania równowagi ekonomicznej stron stosunku zobowiązaniowego, ale także w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia.
  • Prof. Królikowski: Ustawa o obronie Ojczyzny na dziś spełnia swoje zadanie

   Na pewno możemy oczekiwać nowelizacji ustawy o obronie Ojczyzny, co będzie wynikało z praktyki i zmian społecznych. Zbierane są doświadczenia chociażby związane z zakupami uzbrojenia. Rozwijać się będzie nowa formuła dobrowolnej służby wojskowej i rezerwy aktywnej – mówi prof. Hubert Królikowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naukowy komentarza do ustawy o Obronie Ojczyzny, który właśnie ukazał się nakładem Wolters Kluwer.
  • Arbitraż szansą na sprawne rozstrzyganie sporów wokół inwestycji gminnych

   Ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła przepisy dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów. Skorzystanie przez strony z tych rozwiązań związane jest z wieloma korzyściami dla obu stron umowy w sprawie zamówienia publicznego. W szczególności, z szybkością uzyskania rozstrzygnięcia, pozytywnym wpływem rozwiązań pozasądowych na wzajemne relacje stron i mniejszym nakładem kosztów na rozstrzygnięcie sporu.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • NSA: Pobór wody przez leśniczówkę i spór o opłaty

   Konieczne jest dokładne wyjaśnienie potrzeby funkcjonowania leśniczówki, której mieszkańcy dokonują poboru wody podziemnej, a także w jakiej ilości średniorocznie jest ona pobierana – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Przemyślu. To kolejny spór o opłaty między Lasami Państwowymi i Wodami Polskimi.
  • NSA: Choć nie wybudował tarasu z basenem, to będzie musiał go rozebrać

   Nakaz rozbiórki nie może być kierowany do inwestora, jeżeli ten nie wykonałby decyzji. W takiej sytuacji obowiązkiem tym należy obciążyć właściciela nieruchomości - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Gdyż to on ponosi odpowiedzialność za stan nieruchomości i za to, co się na niej wykonuje. Sąd podkreślił, że nakaz powinien być skierowany do takiej osoby, która ma realną możliwość jego wykonania.
  • WSA: Radni nie zawsze obronią kolegę przed zwolnieniem

   Dla zastosowania szczególnej ochrony radnego niezbędne jest wykazanie związku przyczynowego między wykonywaniem przez niego mandatu i rozwiązaniem stosunku pracy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. W rozpatrywanej sprawie przyczyną zwolnienia pracownika była reorganizacja zakładu. Według sądu, decyzja rady miasta w tym zakresie nie jest uznaniowa.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Okazjonalna sprzedaż żywności z ograniczeniami

   Wiosna, to czas kiermaszów i festynów, a więc okazjonalnej sprzedaży najprzeróżniejszych artykułów spożywczych. Z pozoru prosta sprawa wiąże się z wieloma ograniczeniami. Dlatego lepiej tej możliwości nie nadużywać, żeby nie narazić się fiskusowi lub sanepidowi. Z okazjonalnej sprzedaży korzystają zazwyczaj koła gospodyń wiejskich, ale też osoby fizyczne.
  • Służąc w wojsku samorządowiec nie straci uprawnień pracowniczych

   Pracownikom samorządowym ustawowo zagwarantowano nagrody i dodatki specjalne, w tym dodatek za wieloletnią pracę, do której dolicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia, w tym okres służby wojskowej. Każdy pracownik musi pamiętać, że na powrót do pracy ma tylko 30 dni. Przepisy różnicą jego sytuację w zależności od tego, czy wraca do poprzedniego pracodawcy czy podejmuje pracę u innego.
  • Nie tylko styl i język uchwały samorządowej muszą być najwyższych lotów

   Uchwała organu samorządowego powinna być napisana poprawnie językowo, przejrzyście, realizując jednocześnie zasady techniki prawodawczej. Nie może powtarzać przepisów ustaw i rozporządzeń ani ich modyfikować. Wadliwie napisana uchwała będzie bowiem trudna w stosowaniu, a w skrajnym wypadku może być również unieważniona.
  Zobacz więcej