Temat dnia

Minister finansów szykuje zmiany w audycie wewnętrznym i kontroli zarządczej w JST

Wyższe progi, od których jednostka samorządu terytorialnego (JST) musi zatrudnić audytora wewnętrznego lub do których może zlecić audyt na zewnątrz; nowe obowiązki sprawozdawcze dla szefów JST, np. o stanie kontroli zarządczej czy lepsza ochrona praw pracowniczych audytorów wewnętrznych - resort finansów pracuje nad zmianą przepisów dotyczących audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego.

Sołtys szybciej dostanie dodatek do emerytury - Sejm przyjął nowele

Sołtys będzie potrzebował nie ośmiu a siedmiu lat pełnienia funkcji, by uzyskać specjalny dodatek do emerytury i to niezależnie od liczby kadencji. Sejm przyjął właśnie dwie nowele ustaw - senacką i poselską - dot. świadczenia dla sołtysów. Wnioski już złożone przez sołtysów, które nie zostały rozpatrzone będą rozpatrywane na podstawie już nowych przepisów, bez konieczności ponownego składania wniosku.

Rząd złagodzi wymagania techniczne w programie Olimpia

Samorząd terytorialny Budownictwo

Zniesienie wymogu budowy hal o profilu łukowym w określonej technologii bądź konstrukcji, wyeliminowanie ograniczenia w rodzaju nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, lokalizacji zaplecza sanitarno-szatniowego i obowiązku wyposażenia obiektu w strzelnicę sportową. Takie zmiany chce wprowadzić rząd w programie programu budowy hal przyszkolnych Olimpia. Będzie też wyższy poziom dofinansowania.

SN: Niezrozumiałe zarzuty fałszerstwa wyborczego do PE

Wybory

Zarzut, że doszło do naruszenia wolności wyborów, bo faktycznie uczestniczące partie i frakcje ukrywają się pod innymi partyjnymi szyldami na forum Unii Europejskiej i tam szkodzą Polsce, nie zasługiwał na rozpoznanie merytoryczne. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego pozostawiła bez rozpoznania protest wyborczy zarzucający Państwowej Komisji Wyborczej fałszerstwo.

Do policji łatwiej po klasie mundurowej - rząd przyjął projekt

Po klasie mundurowej łatwiej będzie się dostać do policji - rząd we wtorek przyjął projekt nowelizacji niektórych ustaw, aby wprowadzić odrębne postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów klas mundurowych. Ci, którzy w ciągu trzech lat po ukończeniu szkoły będą chcieli wstąpić do policji, będą zwolnieni z testu wiedzy, a w niektórych przypadkach również i z testu sprawności fizycznej.

NGO apelują do Senatu w sprawie ustawy rozszerzającej prawo do użycia broni

Prawo karne Wojsko

31 organizacji społecznych zaangażowanych w obronę praworządności i praw człowieka zaapelowało do Senatu o wprowadzenie zasadniczych poprawek do uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Wskazują, że przyjęte przez Sejm rozwiązania naruszają Konstytucję RP oraz Konwencję o Ochronie Praw Człowieka.

Prawo.pl
Polecamy książki samorządowe
W oświadczeniu pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca. Niemniej brak precyzji w tym zakresie nie narusza prawa, jeżeli w okolicznościach danej sprawy, uwzględniając informacje podane pracownikowi przez pracodawcę w inny sposób, doszło do dostatecznego sprecyzowania tej przyczyny.
Dorian Lesner
25.07.2024
Prawo pracy

Przepisy o ważności orzeczeń o niepełnosprawności przyjęte przez Sejm

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepełnosprawność
Blisko 400 tysięcy osób straci ważne orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu z końcem września. Na mocy nowych przepisów, w ekspresowym tempie procedowanych przez Sejm, orzeczenia będą ważne pół roku dłużej - jednak pod pewnym warunkiem. Eksperci nie są przekonani, że to rozwiąże problem zatorów w orzecznictwie. Samorządowcy mają też dodatkowe zastrzeżenia. Chodzi o tryb procedowania nowelizacji.
Beata Dązbłaż
24.07.2024
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepełnosprawność

Nowe zasady w programie Mój Prąd. 6.0

Samorząd terytorialny Energetyka
2 września rozpocznie się nabór wniosków w szóstej edycji programu „Mój Prąd”. Prosumenci będą mogli uzyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 28 tys. złotych dofinansowania na mikroinstalację fotowoltaiczną, magazyn energii elektrycznej i magazyn ciepła. Budżet tej edycji wynosi 400 mln złotych.
Robert Horbaczewski
24.07.2024
Samorząd terytorialny Energetyka

Rośnie liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS

Ubezpieczenia społeczne Rynek pracy
Na koniec czerwca 2024 roku do ubezpieczeń społecznych w ZUS było zgłoszonych 1 mln 160 tys. cudzoziemców. W ciągu miesiąca przybyło ich blisko 10 tys. - wynika z najnowszych danych Zakładu...
Grażyna J. Leśniak
24.07.2024

Mec. Żytkowska: Rady pracowników w polskich firmach nie przyjęły się

Prawo pracy
Mija prawie 20 lat od implementacji do polskiego prawa Dyrektywy 2002/14/WE ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej....
Mirosława Żytkowska
24.07.2024

Sygnalista kolejną kategorią osób szczególnie chronionych?

Prawo pracy
Pracodawcy zastanawiają się, czy pracownik-sygnalista będzie osobą szczególnie chronioną w rozumieniu k.p.c., w stosunku do którego sąd będzie mógł orzec zabezpieczenie, a pracodawca nie będzie mógł...
Grażyna J. Leśniak
24.07.2024

Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jak pracownik socjalny

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Zrównanie uprawnień asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej z uprawieniami pracowników socjalnych. A także zmiany w systemie ich awansu zawodowego, aby zbliżyć je do kierunku...
Robert Horbaczewski
24.07.2024

Ministerstwo Infrastruktury zapowiada skuteczniejszą kontrolę przewoźników spoza UE

Skuteczniejsza kontrola firm spoza UE, tymczasowe obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne kierowców, dofinansowanie wymiany tachografów - przewidują projekty nowelizacji ustaw przygotowywane...
Robert Horbaczewski PAP
23.07.2024

Rząd zatwierdził roczne sprawozdanie finansowe NBP za 2023 rok, ale ma uwagi

Finanse publiczne Banki
Rząd przyjął we wtorek uchwałę o zatwierdzeniu m.in. rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2023 r. W uchwale wyraził zaniepokojenie ujemnym wynikiem...
Robert Horbaczewski
23.07.2024

Niektórzy pracownicy samorządowi dostaną podwyżki z wyrównaniem za lipiec

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Choć rozporządzenie Rady Ministrów nowelizujące rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wejdzie w życie od 1 sierpnia 2024 r., to podniesione kwoty minimalnego miesięcznego...
Robert Horbaczewski
23.07.2024

Firma musi ułatwić pracownikowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Prawo pracy
Niemal każda firma przeprowadza dziś szkolenia. Warto wiedzieć, że w określonych przypadkach, czas spędzony na wyjeździe integracyjnym połączonym ze szkoleniem, może zostać potraktowany jako...
Grażyna J. Leśniak
23.07.2024

RPO: Trzeba zmienić zasady wykluczenia posła lub senatora z posiedzenia Izby lub obrad komisji

Administracja publiczna
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że obecnie zasady wykluczenia posła lub senatora z posiedzenia Izby lub obrad komisji określają Regulaminy Sejmu RP i Senatu RP, co, w jego ocenie, jest...
Agnieszka Matłacz
23.07.2024

Fiasko uwłaszczeń dla firm, tylko nieliczne przekształciły prawo użytkowania wieczystego

Nieruchomości
Drugi etapu reformy uwłaszczeniowej poniósł klęskę. Tylko nieliczne firmy przekształciły prawo użytkowania wieczystego we własność. Cena za przekształcenie była zdecydowanie zbyt wysoka dla...
Renata Krupa-Dąbrowska
23.07.2024

Odwoływani dyrektorzy i naczelnicy w KAS z trzymiesięcznym zwolnieniem ze świadczenia pracy

Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna
Odwoływani ze stanowisk kierowniczych w administracji skarbowej oraz celno-skarbowej, w okresie wypowiedzenia, byli zwalniani ze świadczenia pracy – ustalił serwis Prawo.pl. Ministerstwo Finansów...
Grażyna J. Leśniak
23.07.2024

Nowe zasady wypłaty bonusu frekwencyjnego dla KGW

Samorząd terytorialny Wybory
Rząd kolejny raz zmienił zasady wpłaty bonu frekwencyjnego dla kół gospodyń wiejskich. Zgodnie z nowelizacją, prawo do dofinansowania otrzymają wszystkie KGW z gmin, w których frekwencja w...
Robert Horbaczewski
22.07.2024

Wakacje na L4: Nowy trend wśród pracowników - picie alkoholu

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Nieprawidłowości w wykorzystywaniu zwolnień lekarskich w czerwcu 2024 roku stanowiły 35 proc. – wynika z danych zebranych przez firmę doradczą Conperio. Ale aż 20 proc. skontrolowanych pracowników...
Grażyna J. Leśniak
22.07.2024

Samorząd przekroczył uprawnienia w akcie miejscowym? Jest skarga RPO

Samorząd terytorialny
Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że uchwała Rady Białegostoku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji...
Inga Stawicka
22.07.2024

Obowiązkowe klauzule pomogą wykonawcom przetargów przy waloryzacji pensji pracowników

Zamówienia publiczne
W umowie o zamówienie publiczne trzeba zawrzeć klauzule waloryzacyjne, w tym m.in. związane ze wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia. To wykonawca, co do zasady, musi zadbać, żeby uzyskać...
Zofia Jóźwiak
22.07.2024

Dzielenie urlopu wypoczynkowego na krótkie okresy ryzykowne dla pracodawcy

Prawo pracy
Wśród pracowników pojawił się nowy trend wykorzystywania pojedynczych dni z przysługującego im w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego i łączenia ich z weekendami. Wolą brać po kilka dni...
Grażyna J. Leśniak
22.07.2024

Równi i równiejsi w kąpielisku Zakrzówek - wątpliwa uchwała

Samorząd terytorialny
Do 8 sierpnia br. Kraków musi rozwiązać problem preferencji w dostępie do kąpieliska na Zakrzówku. Każdego dnia ciągną tam tłumy, są dwie kolejki: dla miejscowych i przyjezdnych. Wejście na baseny...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.07.2024

Trwa cisza wyborcza związana z wyborami uzupełniającymi do Senatu

Samorząd terytorialny Wybory
W związku z postanowieniem Marszałka Senatu RP z 24 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Krzysztofa Aleksandra Kukuckiego, prezydent Andrzej Duda zarządził na 21 lipca...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.07.2024

Operat szacunkowy w postępowaniach odszkodowawczych za wywłaszczoną nieruchomość

Nieruchomości
Wśród osób, które spotyka wywłaszczenie, wątpliwości wzbudza często charakter prawny operatu szacunkowego. Strona postępowania o ustalenie wysokości odszkodowania nie zawsze ma świadomość tego, że...
Małgorzata Szymańska-Pałamarz
20.07.2024

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Budownictwo
Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać...
Renata Krupa-Dąbrowska
19.07.2024

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych podpisana przez prezydenta

Finanse publiczne Administracja publiczna
Dzięki nowelizacji ustawy o finansach publicznych, do zakresu stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) włączone zostaną kolejne jednostki sektora finansów publicznych. Chodzi o wszystkie podmioty,...
Krzysztof Koślicki mp/PAP
19.07.2024

Żądanie ustanowienia gwarancji zapłaty za nadużycie prawa w sporach o roboty budowlane

Budownictwo
Kiedy relacje pomiędzy wykonawcą a inwestorem psują się, a na budowie pojawiają się nieplanowane przeszkody, kontrahenci często uciekają się do rożnych rozwiązań, aby uniknąć negatywnych dla siebie...
Anna Halczuk-Izydorczyk Paula Radecka
19.07.2024

Alkohol w saszetkach jak musy owocowe – i równie łatwy do kupienia

Rynek i konsument
Teoretycznie przepisy nie zezwalają wprost na sprzedaż alkoholu w internecie, a resort zdrowia nie planuje tego zmieniać. W praktyce sprzedawcy znaleźli jednak sposoby, by obejść regulacje, a...
Inga Stawicka
19.07.2024

Urzędy chcą zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego w pandemii

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Nawet 90 tys. złotych musi zwrócić opiekun osoby z niepełnosprawnością, pobierający w pandemii koronawirusa świadczenie pielęgnacyjne, który zgłosił się w tym czasie po nowe orzeczenie dla osoby...
Beata Dązbłaż
19.07.2024

Mazowsze chce skuteczniej walczyć z hałasem w miastach

Samorząd terytorialny Środowisko
Więcej ekranów akustycznych, nowe systemy monitorowania hałasu i wymiana nawierzchni dróg na cichszą. To niektóre rozwiązania, które wprowadza nowy program ochrony środowiska przed hałasem dla...
Inga Stawicka
19.07.2024

MKiŚ: Kolejna fala fałszywych informacji na temat podwyżek cen prądu i gazu

Energetyka
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że nie trzeba nikomu płacić, aby korzystać z niższych taryf za prąd i gaz. Tymczasem w sieci nasiliła się fala fałszywych informacji dotyczących...
Inga Stawicka
18.07.2024

Place zabaw do zmiany, resort rozwoju pracuje nad nowelizacją przepisów o patodeweloperce

Budownictwo
Jeszcze przepisy o tzw. patodeweloperce nie weszły w życie, a już szykuje się ich nowelizacja. Ministerstwo rozwoju chce poprawić przepisy dotyczące budowy placów zabaw i bardzo dobrze. Od dawna...
Joanna Maj
18.07.2024
1  2  3  4  5    1090
 • Aktualności
  • Minister finansów szykuje zmiany w audycie wewnętrznym i kontroli zarządczej w JST

   Wyższe progi, od których jednostka samorządu terytorialnego (JST) musi zatrudnić audytora wewnętrznego lub do których może zlecić audyt na zewnątrz; nowe obowiązki sprawozdawcze dla szefów JST, np. o stanie kontroli zarządczej czy lepsza ochrona praw pracowniczych audytorów wewnętrznych - resort finansów pracuje nad zmianą przepisów dotyczących audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego.
  • Przepisy o ważności orzeczeń o niepełnosprawności przyjęte przez Sejm

   Blisko 400 tysięcy osób straci ważne orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu z końcem września. Na mocy nowych przepisów, w ekspresowym tempie procedowanych przez Sejm, orzeczenia będą ważne pół roku dłużej - jednak pod pewnym warunkiem. Eksperci nie są przekonani, że to rozwiąże problem zatorów w orzecznictwie. Samorządowcy mają też dodatkowe zastrzeżenia. Chodzi o tryb procedowania nowelizacji.
  • Sołtys szybciej dostanie dodatek do emerytury - Sejm przyjął nowele

   Sołtys będzie potrzebował nie ośmiu a siedmiu lat pełnienia funkcji, by uzyskać specjalny dodatek do emerytury i to niezależnie od liczby kadencji. Sejm przyjął właśnie dwie nowele ustaw - senacką i poselską - dot. świadczenia dla sołtysów. Wnioski już złożone przez sołtysów, które nie zostały rozpatrzone będą rozpatrywane na podstawie już nowych przepisów, bez konieczności ponownego składania wniosku.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

   W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.
  • Nowe zasady przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej

   Dziś (piątek, 21 czerwca) weszły w życie nowe przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej. Dotyczą m.in. rozszerzenia nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych i objęcia procedurą kontrolną mieszkań treningowych i wspomaganych.
  • MSZ tworzy dodatkowe obwody głosowania za granicą

   We Francji, Irlandii, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii utworzono pięć dodatkowych obwodów głosowania w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie zniesiono obwód w Iraku - wynika to z nowego rozporządzenia ministra spraw zagranicznych. Po zmianach łączna liczba obwodów poza granicami Polski wynosi 299.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Czy istnieje potrzeba powołania Korpusu Ochrony Pogranicza?

   Czy Rzeczpospolita Polska posiada długoterminową strategię zarządzania konfliktem granicznym, czy jedynie zamierza działać reaktywnie ad hoc i na podstawie prowizorycznych rozwiązań instytucjonalnych? Nie widzę długoterminowej strategii zarządzania kryzysem granicznym. Trudno za taką uznać instytucjonalną korektę prawnej relacji pomiędzy formacjami mundurowymi - pisze adwokat dr Paweł Bała.
  • Powiat każe dyżurować, a dyżuruje człowiek nie budynek

   Po przemianach z 1989 r. liczba aptek lawinowo wzrosła. Liczba magistrów farmacji, czyli farmaceutów - już nie. Arytmetyka jest nieubłagana. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w statystycznej aptece liczba farmaceutów nie przekracza 2, z czego 83 proc. stanowią kobiety. Dlaczego powiaty i apteki nie są w stanie dogadać się w sprawie dyżurów - pisze Mariusz Politowicz z Pleszewa, członek Naczelnej Rady Aptekarskiej.
  • Usprawnienie działań Sił Zbrojnych RP na granicy budzi wątpliwości

   Zmiany prawa w celu uporządkowania chaosu prawnego regulującego udział żołnierzy Wojska Polskiego i policjantów podczas działań mających na celu ochronę granicy państwa są potrzebne. Obecne regulacje są prowizoryczne i nie przystają do wyzwań, z jakimi funkcjonariusze mierzą się na granicy. Krytycznie oceniam z zaproponowane w projekcie "nowe" zasady użycia broni w procesie ochrony granicy, które wręcz rażą kazuizmem, a w gruncie rzeczy są zbędnym rozbudowaniem obowiązujących reguł określonych przez ustawodawcę - pisze Paweł Bała, adwokat.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Niezrozumiałe zarzuty fałszerstwa wyborczego do PE

   Zarzut, że doszło do naruszenia wolności wyborów, bo faktycznie uczestniczące partie i frakcje ukrywają się pod innymi partyjnymi szyldami na forum Unii Europejskiej i tam szkodzą Polsce, nie zasługiwał na rozpoznanie merytoryczne. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego pozostawiła bez rozpoznania protest wyborczy zarzucający Państwowej Komisji Wyborczej fałszerstwo.
  • WSA: Prawie 2 miliony kary za ścięcie przez parafię 269 drzew na cmentarzu

   Wycięcie starych drzew bez pozwolenia miało zapobiec zagrożeniu, ale to prace przygotowawcze pod nowe pochówki doprowadziły do zniszczenia kilkudziesięciu grobów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nie miał wątpliwości, że proboszcz powinien zapłacić 1,9 mln zł kary. Przygotowanie miejsca pod nowe groby nie uzasadnia braku pozwolenia na wycinkę.
  • WSA: Szczególnego rodzaju choroby uzasadniają przywrócenie terminu

   Choroba psychiczna stanowi szczególny typ schorzenia, której stwierdzenie uzasadnia z reguły przywrócenie terminu do dokonania czynności. Jeżeli organ ma wątpliwości odnośnie tej okoliczności, powinien podjąć działania z urzędu, np. zażądać od strony specjalistycznej dokumentacji medycznej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Korzystanie z odpisów dokumentów urzędowych w postępowaniu administracyjnym

   Prawo do korzystania przez stronę z odpisów dokumentów urzędowych ma nie tylko zapewnić szybkość i sprawność postępowania administracyjnego. Związane jest to też z tym, że w większości przypadków oryginał dokumentu musi pozostać w aktach organu, który go wydał. Względną nowością w postępowaniu administracyjnym jest możliwość poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem przez pracownika organu, przed którym toczy się postępowanie.
  • Rada gminy nie tylko stanowi prawo , ale pełni też funkcje kontrolne

   Rada gminy jest jednocześnie organem stanowiącym i kontrolnym, przy czym funkcję kontrolną sprawuje przez komisję rewizyjną. W zależności od potrzeb może powołać również inne komisje stałe lub doraźne, określając ich zadania. Kompetencji kontrolnych nie może jednak przenieść na inny podmiot, np. na przewodniczącego rady gminy lub na swoje organy pomocnicze.
  • Opłata planistyczna - wyjaśniamy procedurę w sprawie nałożenia opłaty

   Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowana uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedurę można wszcząć w ciągu pięciu lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. W tym czasie właściwy organ ma obowiązek doręczyć zbywcy zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. Ustalenie jej wysokości to kolejny etap.
  Zobacz więcej