Temat dnia

Posłowie wracają z pomysłem likwidacji ferm futrzarskich

Zakaz budowania nowych ferm zwierząt futerkowych od 2025 roku, całkowite wygaszenie hodowli od 2029 roku, odszkodowania dla hodowców i odprawy dla pracowników ferm – to najważniejsze zapisy projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, podpisanego przez 120 posłów. Obrońcy praw zwierząt liczą, że projekt nie podzieli losu „Piątki dla zwierząt”, która upadła na skutek silnego lobbingu m.in. ze strony branży futrzarskiej.

Senackie komisje rekomendują przyjęcie noweli kodeksu wyborczego dot. głosowania korespondencyjnego bez poprawek

Wybory

Senackie połączone Komisje: Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza zarekomendowały we wtorek przyjęcie przez Izbę Wyższą bez poprawek nowelizacji Kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Nowe władze Związku Gmin Wiejskich RP oczekują zmian w prawie

Samorząd terytorialny

Stanisław Jastrzębski, wójt gminy Długosiodło został nowym przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich RP. Wybrano też nowy zarząd związku i komisję rewizyjną. Delegaci wskazali też pożądane kierunki zmian prawa dotyczące funkcjonowania samorządów oraz styku z administracją rządową.

Polska jednym z sygnatariuszy listu 15 państw w sprawie paktu migracyjnego

Prawo unijne

Ministrowie odpowiedzialni za sprawy wewnętrzne w 15 państwach członkowskich UE skierowali do Przewodniczącej KE list dotyczący migracji. List porusza m.in. kwestie zapewnienia państwom członkowskim UE możliwości skutecznego rozpatrywania wniosków, przekazywania lub odsyłania obywateli państw trzecich, którzy nie potrzebują ochrony międzynarodowej lub którzy mogą uzyskać ją w państwach trzecich.

Minister finansów będzie zarządzał dwoma rządowymi programami inwestycyjnymi

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład

Minister finansów przejmie zarządzanie Programem Inwestycji Strategicznych oraz Rządowym Programem Odbudowy Zabytków, z którego finansowane są inwestycje samorządowe. Do tej pory było zarządzanie tymi funduszami należało to do zadań i kompetencji premiera.

Powiat każe dyżurować, a dyżuruje człowiek nie budynek

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna

Po przemianach z 1989 r. liczba aptek lawinowo wzrosła. Liczba magistrów farmacji, czyli farmaceutów - już nie. Arytmetyka jest nieubłagana. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w statystycznej aptece liczba farmaceutów nie przekracza 2, z czego 83 proc. stanowią kobiety. Dlaczego powiaty i apteki nie są w stanie dogadać się w sprawie dyżurów - pisze Mariusz Politowicz z Pleszewa, członek Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Prawo.pl
Polecamy książki samorządowe
Premier Donald Tusk, na wniosek ministra Krzysztofa Paszyka, powołał Agnieszkę Majewską na 6-letnią kadencję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznik MŚP stoi na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
Ret
25.06.2024
Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
20 września br. ma przestać obowiązywać rozporządzenie regulujące warunki techniczne dla budynków mieszkaniowych. Czasu zostało bardzo mało, a do tej pory nie rozpoczęły się oficjalnie żadne prace nad projektem nowego rozporządzenia. We wtorek rozpoczęły się prace sejmowe nad przepisami przedłużającymi ważność obowiązującego rozporządzenia.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.06.2024
Budownictwo
Katalog spraw regulowanych w układzie zbiorowym pracy będzie otwarty i będzie mógł obejmować sprawy dotyczące w szczególności wymiaru i norm czasu pracy, systemów i rozkładów czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, wymiaru urlopu wypoczynkowego, warunków wynagradzania czy organizacji pracy. Do uzgodnień międzyresortowych trafił dziś projekt zupełnie nowej ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Jego autorzy zakładają, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.
Grażyna J. Leśniak
25.06.2024
Prawo pracy

Jeden SOR na 200 tys. mieszkańców - będzie nowelizacja ustawy o ratownictwie

Zawody medyczne
Usprawnienie funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), m.in. przez wprowadzenie zmian w zakresie większego zróżnicowania rodzajów zespołów ratownictwa medycznego, wytycznych do...
Inga Stawicka
25.06.2024

MF: Dochody samorządów będą zależne od dochodów mieszkańców

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Wdrażamy system, w którym dochody Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) będą ściśle związane z tym, co wypracują mieszkańcy konkretnych samorządów. Dochody samorządów z tytułu PIT i CIT będą...
mp/PAP
25.06.2024

Ustawa o ochronie sygnalistów wejdzie w życie już za trzy miesiące

Prawo pracy Prawo unijne
W dniu 24 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ochronie sygnalistów, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii....
Agnieszka Matłacz
25.06.2024

Terminy płatności w zleceniach

Prawo pracy
Umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług, do których stosujemy przepisy o zleceniu, objęte przepisami o stawce minimalnej, które zostały zawarte na okres dłuższy niż miesiąc, podlegają jednocześnie...
Marek Rotkiewicz
25.06.2024

Zaświadczenie o zgodności z miejscowym planem nie zawsze będzie potrzebne

Budownictwo Nieruchomości
Nie trzeba będzie przy adaptacji na inny cel lokalu lub budynku dostarczać urzędnikom zaświadczenia potwierdzającego zgodność planowanej inwestycji z miejscowym planem. Prace nad projektem w tej...
Renata Krupa-Dąbrowska
25.06.2024

15 dni w Chinach bez wizy

Chiński program ruchu bezwizowego umożliwia obywatelom posiadającym zwykłe paszporty podróżowanie do Chin bez wiz na okres do 15 dni w celach biznesowych, turystycznych, rodzinnych i tranzytowych....
Krzysztof Koślicki
24.06.2024

Będzie likwidacja abonamentu - rząd ogłosił założenia reformy mediów

Administracja publiczna Prawo unijne
Resort kultury zaczął społeczne konsultacje projektu nowej ustawy medialnej. Wśród propozycji jest m.in. likwidacja abonamentu, reforma Krajowej Rady Telewizji i Radiofonii i zniesienie Rady Mediów...
Krzysztof Koślicki
24.06.2024

Pożyczkodawcy sięgają głębiej do kieszeni pracowników

Prawo pracy Finanse
W czasach rosnących przez inflację kosztów życia renesans przeżywają wystawiane przez zaciągających kredyty i pożyczki pracowników upoważnienia do potrącania z ich poborów rat na rzecz dających im...
Michał Kosiarski
24.06.2024

Więcej strażaków ratowników OSP dostanie świadczenie ratownicze

Samorząd terytorialny
Przy okazji projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej MSWiA nowelizuje ustawę o ochotniczych strażach pożarnych. Strażakom przybędzie nowych obowiązków, ale z drugiej strony - szersza...
Robert Horbaczewski
24.06.2024

Prokuratura łagodzi stanowisko w sprawie małżeństw jednopłciowych

Prawo rodzinne Prawo unijne
Łatwiej będzie dokonać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci oraz aktów urodzenia dziecka, w których jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci. To wynik decyzji...
Krzysztof Koślicki
23.06.2024

Rząd chce uprościć obywatelom dostęp do prawa

Administracja publiczna
Po raz pierwszy w historii wypracowana ma być koncepcja spójnego systemu obsługującego i wspierającego wszystkie organy uczestniczące w procesie legislacyjnym. Kluczowym aspektem planowanego...
Krzysztof Koślicki
23.06.2024

Postanowienia o wygaśnięciu mandatów 25 posłów już w Monitorze Polskim

Wybory
W Monitorze Polskim opublikowano postanowienia marszałka Sejmu Szymona Hołowni z 11 czerwca 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów posłów, którzy dostali się do Parlamentu Europejskiego...
Krzysztof Koślicki
22.06.2024

Jakie będą zasady wypłaty bonu energetycznego

Domowe finanse
Od 1 sierpnia 2024 r. będzie można składać wnioski do gmin o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, tzw. bonu energetycznego. Duże rodziny otrzymają 600 zł, mniejsze natomiast od 300 do 500...
Renata Krupa-Dąbrowska
22.06.2024

Samowola budowlana nie przedawnia się, za błędy starego właściciela zapłaci nowy

Budownictwo
Samowola budowlana nie ulega przedawnieniu. Nadzór budowlany może nakazać rozbiórkę, nawet jeżeli prawo naruszono 30 czy 40 lat temu. Nie ma znaczenia też, że dopuścił się jej poprzedni właściciel...
Katarzyna Niemiec
22.06.2024

Nowe zasady przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Dziś (piątek, 21 czerwca) weszły w życie nowe przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej. Dotyczą m.in. rozszerzenia nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych i objęcia...
Robert Horbaczewski
21.06.2024

Immunitet państwa i immunitety urzędników państwowych w czasach transformacji

Wymiar sprawiedliwości
24 czerwca 2024 r. o godz. 18:00 odbędzie się webinarium Immunitet państwa i immunitety urzędników państwowych w czasach transformacji. Uczestnicy dyskutować będą o tym jakie immunitety przysługują...
Patrycja Rojek-Socha
21.06.2024

Wiele komitetów wyborczych powstaje tylko po to, by dać zarobić znajomym

Wybory
Obecne przepisy pozwalają na to, aby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszali pełnomocnicy wyborczy wszystkich komitetów utworzonych w związku z danymi wyborami, a nie tych,...
Robert Horbaczewski
21.06.2024

Dr Kałążny: Zmiany w definicji budowli będą rewolucyjne

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Nieruchomości
Za rewolucję w podatku od nieruchomości można uznać wprowadzenie do definicji budowli pojęcia całości techniczno-użytkowej. Oznacza to, że podatek należy zapłacić nie tylko od wartości samej budowli...
Adam Kałążny
21.06.2024

Ustawa związana z polską prezydencją w Radzie UE - senacka komisja bez poprawek

Administracja publiczna Prawo unijne
Senacka Komisja do spraw Unii Europejskiej nie zaproponowała w czwartek poprawek do ustawy związanej z polską prezydencją w Radzie UE. Regulacja ma zapewnić wzmocnienie bezpieczeństwa i usprawnienie...
mp/PAP
20.06.2024

ZNP: Pensje nauczycieli w 2025 r. powinny wzrosnąć o 15 proc.

Zarządzanie oświatą
Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje, że wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2025 r. wzrosną o 15 proc. - wynika ze stanowiska związkowców. Podwyżki w przyszłym roku były jednym z tematów...
Monika Sewastianowicz
20.06.2024

Brak symboli religijnych w urzędzie nie narusza wolności sumienia i wyznania

Samorząd terytorialny
W świetle orzecznictwa umieszczenie symbolu religijnego na ścianie urzędu nie prowadzi do naruszenia wolności sumienia i wyznania. W konsekwencji do takiego naruszenia nie prowadzi również brak...
Agnieszka Matłacz
20.06.2024

Ostatnie dni na złożenie wniosku o 800 plus, żeby nie przepadły pieniądze za czerwiec

Pomoc społeczna Domowe finanse
1 czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 800 plus. Aby otrzymać kontynuację świadczenia, potrzebny jest nowy wniosek, złożony w tym roku. Tymczasem kilkadziesiąt tysięcy...
Agnieszka Matłacz
20.06.2024

Fundusz Sprawiedliwości bis? Miliardy złotych ze spółek na obronę ludności i nie tylko

Spółki Finanse
ORLEN, TVP, PKO BP czy PZU zrzucą się na budowę schronów, system wczesnego ostrzegania czy też zapewnienie poszkodowanym i ewakuowanym opieki medycznej, psychologicznej i prawnej. Rząd planuje...
Renata Krupa-Dąbrowska
20.06.2024

Społeczne Agencje Najmu mają szanse rozwoju, ale potrzebne im wsparcie

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości
Tańszy wynajem mieszkań z udziałem gmin ma szanse na dalszy rozwój. Zwłaszcza że pustostany w Polsce można liczyć w milionach, a przepisy eksperci oceniają pozytywnie. Zwracają jednak uwagę, by przy...
Zofia Jóźwiak
20.06.2024

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych - rząd przyjął projekt

Finanse publiczne Administracja publiczna
Dzięki planowanej nowelizacji ustawy o finansach publicznych, do zakresu stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) włączone zostaną kolejne jednostki sektora finansów publicznych. Chodzi o wszystkie...
Krzysztof Koślicki
19.06.2024

Usprawnienie działań Sił Zbrojnych RP na granicy budzi wątpliwości

Prawo karne Wojsko
Zmiany prawa w celu uporządkowania chaosu prawnego regulującego udział żołnierzy Wojska Polskiego i policjantów podczas działań mających na celu ochronę granicy państwa są potrzebne. Obecne regulacje...
Paweł Bała
19.06.2024

RARS będzie odpowiadać za strategiczne zapasy gazu - opublikowano projekt

Energetyka
Tylko Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie utrzymywać zapasy strategiczne gazu, a kupować go będzie na rynku ze składek płaconych przez firmy obracające gazem. Celem projektowanych rozwiązań...
Inga Stawicka
19.06.2024
1  2  3  4  5    1085
 • Aktualności
  • Polska jednym z sygnatariuszy listu 15 państw w sprawie paktu migracyjnego

   Ministrowie odpowiedzialni za sprawy wewnętrzne w 15 państwach członkowskich UE skierowali do Przewodniczącej KE list dotyczący migracji. List porusza m.in. kwestie zapewnienia państwom członkowskim UE możliwości skutecznego rozpatrywania wniosków, przekazywania lub odsyłania obywateli państw trzecich, którzy nie potrzebują ochrony międzynarodowej lub którzy mogą uzyskać ją w państwach trzecich.
  • Nowe władze Związku Gmin Wiejskich RP oczekują zmian w prawie

   Stanisław Jastrzębski, wójt gminy Długosiodło został nowym przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich RP. Wybrano też nowy zarząd związku i komisję rewizyjną. Delegaci wskazali też pożądane kierunki zmian prawa dotyczące funkcjonowania samorządów oraz styku z administracją rządową.
  • Posłowie wracają z pomysłem likwidacji ferm futrzarskich

   Zakaz budowania nowych ferm zwierząt futerkowych od 2025 roku, całkowite wygaszenie hodowli od 2029 roku, odszkodowania dla hodowców i odprawy dla pracowników ferm – to najważniejsze zapisy projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, podpisanego przez 120 posłów. Obrońcy praw zwierząt liczą, że projekt nie podzieli losu „Piątki dla zwierząt”, która upadła na skutek silnego lobbingu m.in. ze strony branży futrzarskiej.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Senackie komisje rekomendują przyjęcie noweli kodeksu wyborczego dot. głosowania korespondencyjnego bez poprawek

   Senackie połączone Komisje: Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza zarekomendowały we wtorek przyjęcie przez Izbę Wyższą bez poprawek nowelizacji Kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom, zarówno w kraju, jak i za granicą.
  • Nowe zasady przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej

   Dziś (piątek, 21 czerwca) weszły w życie nowe przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej. Dotyczą m.in. rozszerzenia nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych i objęcia procedurą kontrolną mieszkań treningowych i wspomaganych.
  • MSZ tworzy dodatkowe obwody głosowania za granicą

   We Francji, Irlandii, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii utworzono pięć dodatkowych obwodów głosowania w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie zniesiono obwód w Iraku - wynika to z nowego rozporządzenia ministra spraw zagranicznych. Po zmianach łączna liczba obwodów poza granicami Polski wynosi 299.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Powiat każe dyżurować, a dyżuruje człowiek nie budynek

   Po przemianach z 1989 r. liczba aptek lawinowo wzrosła. Liczba magistrów farmacji, czyli farmaceutów - już nie. Arytmetyka jest nieubłagana. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w statystycznej aptece liczba farmaceutów nie przekracza 2, z czego 83 proc. stanowią kobiety. Dlaczego powiaty i apteki nie są w stanie dogadać się w sprawie dyżurów - pisze Mariusz Politowicz z Pleszewa, członek Naczelnej Rady Aptekarskiej.
  • Usprawnienie działań Sił Zbrojnych RP na granicy budzi wątpliwości

   Zmiany prawa w celu uporządkowania chaosu prawnego regulującego udział żołnierzy Wojska Polskiego i policjantów podczas działań mających na celu ochronę granicy państwa są potrzebne. Obecne regulacje są prowizoryczne i nie przystają do wyzwań, z jakimi funkcjonariusze mierzą się na granicy. Krytycznie oceniam z zaproponowane w projekcie "nowe" zasady użycia broni w procesie ochrony granicy, które wręcz rażą kazuizmem, a w gruncie rzeczy są zbędnym rozbudowaniem obowiązujących reguł określonych przez ustawodawcę - pisze Paweł Bała, adwokat.
  • Czy system AI jest systemem wysokiego ryzyka?

   Kluczową kwestią dla bezpieczeństwa organizacji jest dokonanie poprawnej oceny, czy mamy do czynienia z systemem wysokiego ryzyka w rozumieniu AI Act. Nie wszystkie bowiem systemy sztucznej inteligencji to systemy wysokiego ryzyka. Wbrew pozorom, AI Act precyzyjnie wskazuje, gdzie szukać odpowiedzi - pisze Rafał Rozwadowski, adwokat.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Okręgowa komisja wyborcza nie może uchylać własnych uchwał

   Okręgowe komisje wyborcze nie są uprawnione do uchylenia lub zmiany podjętej przez siebie uchwały, natomiast Państwowa Komisja Wyborcza musi rozstrzygać takie skargi na uchwały merytorycznie i wydać stosowne orzeczenie – taki jest sens uchwały siedmiorga sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.
  • SN: Sprawa burmistrza Giżycka będzie rozpoznana przez miejscowy sąd

   Tylko okoliczności, które mogą wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do bezstronnego rozpoznania sprawy przez sąd miejscowo właściwy, mogą stać się podstawą przekazania sprawy innemu sądowi – orzekł Sąd Najwyższy i odmówił przekazania sprawy byłego burmistrza Giżycka, który jest oskarżany o zaniedbania w nadzorze, mimo że ze sprawy wyłączyli się lokalni prokuratorzy. SN uznał, że zmiana sądu działałaby na szkodę wymiaru sprawiedliwości.
  • Milczenie nie zawsze jest złotem, burmistrz zapłaci 1 tys. zł grzywny

   Burmistrz zastosował nieznany ustawie środek w postaci pozostawienia wniosku bez rozpoznania, z uwagi na niewykazanie przez skarżącego szczególnego interesu publicznego w uzyskaniu żądanej informacji publicznej. WSA w Łodzi uznał, że burmistrz pozostawał bezczynny w sprawie przez blisko dwa lata i wymierzył mu grzywnę.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Korzystanie z odpisów dokumentów urzędowych w postępowaniu administracyjnym

   Prawo do korzystania przez stronę z odpisów dokumentów urzędowych ma nie tylko zapewnić szybkość i sprawność postępowania administracyjnego. Związane jest to też z tym, że w większości przypadków oryginał dokumentu musi pozostać w aktach organu, który go wydał. Względną nowością w postępowaniu administracyjnym jest możliwość poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem przez pracownika organu, przed którym toczy się postępowanie.
  • Rada gminy nie tylko stanowi prawo , ale pełni też funkcje kontrolne

   Rada gminy jest jednocześnie organem stanowiącym i kontrolnym, przy czym funkcję kontrolną sprawuje przez komisję rewizyjną. W zależności od potrzeb może powołać również inne komisje stałe lub doraźne, określając ich zadania. Kompetencji kontrolnych nie może jednak przenieść na inny podmiot, np. na przewodniczącego rady gminy lub na swoje organy pomocnicze.
  • Opłata planistyczna - wyjaśniamy procedurę w sprawie nałożenia opłaty

   Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowana uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedurę można wszcząć w ciągu pięciu lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. W tym czasie właściwy organ ma obowiązek doręczyć zbywcy zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. Ustalenie jej wysokości to kolejny etap.
  Zobacz więcej