Temat dnia

Szczepienia bezdomnych w lesie – nie ma wytycznych, konieczna specjalna akcja

Pomoc społeczna Samorząd terytorialny Koronawirus szczepienia

Osoby bezdomne szczepią się stopniowo, jak wszyscy, ale tylko te, które korzystają z placówek wsparcia. Pozostali, mieszkający na ulicy, na dworcach i pozbawieni narzędzi do rejestracji, nie mają póki co możliwości szczepienia i konieczne jest zorganizowanie dla nich specjalnej akcji. Trwa opracowywanie wytycznych, bo problemy są, m.in. wymóg trzeźwości w czasie szczepień.

SN: Inwalidka z eksmisją, bez prawa do lokalu socjalnego

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Sąd rejonowy nie zbadał z urzędu wszystkich przesłanek o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, bądź o braku takiego uprawnienia - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. - Ten błąd spowodował naruszenie godności i ochrony prawa do mieszkania osoby niepełnosprawnej, dlatego prawomocny wyrok należało uchylić w drodze skargi nadzwyczajnej.

Po kontroli mostów przez NIK w województwie łódzkim aż 11 zawiadomień do organów ścigania i nadzoru budowlanego

Samorząd terytorialny Budownictwo

Mimo że w dokumentach sytuacja obiektów mostowych i przepustowych w województwie łódzkim nie wygląda źle, to w rzeczywistości nie są one w dobrym stanie. Z kontroli przeprowadzonej przez NIK wynika, że samorządy nie mają pieniędzy i ograniczają się do najpilniejszych prac interwencyjnych. Na inwestycje środków nie zapewniano wcale lub prawie wcale.

Doniesienia na gminy, które przekazały poczcie dane wyborców - jest raport w tej sprawie

Samorząd terytorialny Wybory

Sieć Obywatelska Watchdog Polska sprawdziła, ile gmin przekazało dane wyborców Poczcie Polskiej w związku z wyborami korespondencyjnymi, które miały się odbyć rok temu. Do tej pory złożono łącznie 206 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Klauzula lub zaświadczenie potwierdzą ostateczność decyzji

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Ostateczna decyzja administracyjna, np. pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, korzysta z domniemania legalności. Dlatego jej adresat może być zainteresowany uzyskaniem potwierdzenia ostateczności. W tym celu może zwrócić się do organu o umieszczenie na odpisie decyzji pieczęci o treści "decyzja ostateczna" lub adnotacji.

Rząd wesprze gminy przy zakładaniu społecznych inicjatyw mieszkaniowych

Samorząd terytorialny Budownictwo

W ramach społecznych inicjatyw mieszkaniowych rząd wspiera gminy finansowo – wspólnie tworzą spółki - SIM-y, które mają budować mieszkania do stabilnego długoletniego wynajmu z możliwością dojścia do własności, na które stać będzie mniej zamożnych Polaków.

Polecamy książki samorządowe
Kompleksowe unormowanie działalności parków narodowych, w tym wzmocnienie ich kondycji finansowej, ale też utworzenie Generalnej Dyrekcji Polskich Parków Narodowych - to główne cele projektu ustawy o parkach narodowych, który ma zostać przyjęty przez rząd w czwartym kwartale tego roku. Projekt jest w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
Krzysztof Sobczak
11.05.2021
Środowisko Administracja publiczna
Samorządy nie mogą ingerować w ustalenia stron umowy najmu, jeśli jest to lokal prywatny. Takie regulacje powstały m.in. w Berlinie czy Barcelonie, ale polskie przepisy nie pozwalają na narzucenie właścicielom lokali maksymalnych czynszów. Tymczasem mieszkań wciąż brakuje, co ma poprawić Krajowy Plan Odbudowy.
Katarzyna Kubicka-Żach Monika Sewastianowicz
10.05.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo
Można rejestrować się na szczepienia w samorządowych punktach szczepień masowych. Powstały zgodnie z zapowiedziami i są przygotowane na szczepienia dużej liczby osób. Wszystko zależeć będzie jednak od dostępności szczepionek. Na razie ich liczba jest mniejsza niż wydajność punktów.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.05.2021
Samorząd terytorialny Koronawirus szczepienia

Sprawa dla NSA: Szkolna stołówka na odcisk palca?

Nowe technologie RODO
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że przetwarzanie danych biometrycznych uczniów w związku z dostępem do stołówki szkolnej może być zgodne z prawem. Inaczej uważa prezes Urzędu...
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
08.05.2021

Piętnaście gmin w finale konkursu Samorząd PRO FAMILIA 2021

Samorząd terytorialny
Po trzy gminy z pięciu kategorii zostały finalistami konkursu Samorząd PRO FAMILIA 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącego rozwiązań realizowanych w ramach lokalnej polityki...
Katarzyna Kubicka-Żach
07.05.2021

Eksperci Batorego: Premier chce podważyć członkostwo Polski w UE

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Trybunał Konstytucyjny nie jest upoważniony do dokonywania samoistnej oceny konstytucyjności przepisów Traktatu o Unii Europejskiej - ocenił Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego. Zdaniem jego...
Krzysztof Sobczak
07.05.2021

Specustawy mają zapewnić właściwe przygotowanie strategicznej infrastruktury energetycznej

Środowisko
Prezydent podpisał nowelizację specustaw przesyłowych regulujących i usprawniających inwestycje w przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowela ma zapewnić...
Katarzyna Kubicka-Żach
07.05.2021

Kot musi być dokarmiony, a gminny program opieki uchwalony zgodnie z prawem

Samorząd terytorialny
Gmina musi wskazać w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi podmiot, który odłowi bezdomne zwierzęta, dokładnie podzielić pieniądze na każde zadanie czy uregulować opiekę nad wolno żyjącymi...
Katarzyna Kubicka-Żach
07.05.2021

Stanowiska w służbie cywilnej uporządkowane, będzie wspólna dla urzędów tabela płacowa

Administracja publiczna
Uproszczenie katalogu stanowisk, na których mogą być zatrudniani członkowie korpusu służby cywilnej, zwiększenie przejrzystości, usunięcie stanowisk niewykorzystywanych oraz wspólna tabela płacowa...
Katarzyna Kubicka-Żach
06.05.2021

Prokuratura bada wyciek danych funkcjonariuszy

RODO Koronawirus szczepienia
Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dochodzenie w związku z wyciekiem danych ponad 20 tys. funkcjonariuszy z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z akcją szczepień przeciwko Covid-19....
Krzysztof Sobczak
06.05.2021

Dawid z Goliatem - mieszkańcy gmin kontra Centralny Port Komunikacyjny

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Mieszkańcy terenów, na których powstać ma Centralny Port Komunikacyjny skarżą się, że naruszane są ich prawa własności. Czują się niedoinformowani i pokrzywdzeni. Spółka CPK podkreśla tymczasem, że...
Katarzyna Kubicka-Żach
06.05.2021

Duże zmiany w OSP - tylko ratownik wyjedzie do pożaru

Samorząd terytorialny
W akcjach strażaków będą mogły uczestniczyć tylko jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które przekształcą się w jednostki ratowniczo-gaśnicze. Tylko takie otrzymają wsparcie od państwa. Ratownicy...
Robert Horbaczewski
06.05.2021

Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne
Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji...
Katarzyna Kubicka-Żach
05.05.2021

NIK: Spółki komunalne w województwie lubelskim nierentowne i ze słabym nadzorem

Samorząd terytorialny
Najwyższa Izba Kontroli zbadała spółki z udziałem miast w województwie lubelskim. Z kontroli wynika, że były niedostatecznie nadzorowane, a ich działalność wykraczała poza zadania gmin w sferze...
Katarzyna Kubicka-Żach
05.05.2021

Nowe obowiązki przedsiębiorców już od 1 lipca 2021 roku

Środowisko Doradca podatkowy Finanse
Ministerstwo Klimatu i Środowiska publikuje obecnie projekty, które mają na celu wdrożenie unijnego pakietu odpadowego, którego celem jest przede wszystkim zwiększenie poziomu recyklingu odpadów albo...
Krzysztof Wiński
05.05.2021

Większy ogródek przy restauracji - miasto zapewni nawet za grosz

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Właściciele kawiarni i restauracji, dzięki wsparciu władz miejskich, będą mogli w tym roku zająć większe powierzchnie na ogródki przy swoich lokalach i płacić mniej za przyznany dodatkowo metraż....
Katarzyna Kubicka-Żach
05.05.2021

Strasburg: Flaga mniejszościowa może powiewać przed biurem europosła

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Sankcje za powieszenie flag dwóch węgierskich regionów przed biurem rumuńskiego europosła narodowości węgierskiej stanowiły naruszenie jego prawa do wolności wyrażania opinii - stwierdził Europejski...
Katarzyna Warecka
04.05.2021

Sejm ratyfikował unijny Fundusz Odbudowy

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna
Sejm we wtorek wieczorem ratyfikował decyzję Rady Europy o zwiększeniu zasobów własnych UE dotyczącej Funduszu Odbudowy. Jej przyjęcie jest niezbędne do uruchomienia wypłat z Funduszu Odbudowy, z...
Robert Horbaczewski
04.05.2021

Cofnięcie ograniczeń dla elektrowni wiatrowych - opublikowany projekt trafił do uzgodnień

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
Zwiększenie możliwości budowy nowych lądowych elektrowni wiatrowych – to najważniejszy cel projektowanej nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Reguła lokowania wiatraków...
Krzysztof Sobczak Katarzyna Kubicka-Żach
04.05.2021

Samorządy mają więcej czasu na sprawozdania budżetowe

Samorząd terytorialny
Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta lub zarząd przekazuje organowi stanowiącemu do 31 maja roku następującego po roku budżetowym. W 2021 r. terminy składania...
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
04.05.2021

RPO apeluje o debatę w sprawie konwencji o prawach osób starszych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do minister rodziny i polityki społecznej o rozpoczęcie prac nad treścią konwencji o prawach osób starszych. Jego zdaniem debata publiczna na ten temat łączyłaby...
Katarzyna Kubicka-Żach
04.05.2021

Podział pieniędzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wciąż nietransparentny

Finanse publiczne Finanse samorządów Koronawirus a prawo
Wiele samorządów nie dostało pieniędzy w trzecim rozdaniu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Samorządowcy i eksperci oceniają, że mimo wcześniejszych apeli o jasne kryteria podziału środków,...
Katarzyna Kubicka-Żach
04.05.2021

Andruszkiewicz: Sukces w otwieraniu danych możliwy dzięki kompleksowemu podejściu

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie RODO
W przypadku otwierania danych publicznych, czyli udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych stanowią dla samorządów, nie...
Katarzyna Kubicka-Żach
04.05.2021

W nowym KPO rząd chce dać szpitalom powiatowym więcej pieniędzy i nadzoru

Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Złożona do Komisji Europejskiej finalna wersja Krajowego Planu Odbudowy przewiduje 150 mln euro zwrotnych pożyczek dla szpitali powiatowych na modernizację i zakup sprzętu. Tyle, że najpierw rząd...
Jolanta Ojczyk Hanna Hendrysiak
04.05.2021

Finalna wersja Krajowego Planu Odbudowy jest już w Komisji Europejskiej

Samorząd terytorialny Prawo unijne
Przyjęty przez Radę Ministrów Krajowy Plan Odbudowy został oficjalnie przekazany do Komisji Europejskiej. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w poniedziałek, że zamyka to proces składania KPO...
Krzysztof Sobczak Agnieszka Matłacz
03.05.2021

Zmiany w ustawie o wiatrakach konieczne: mniejsza odległość od zabudowań i władztwo lokalne

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo
Organizacje samorządowe postulują zmiany w ustawie dotyczącej sytuowania wiatraków i ich odległości od budynków mieszkalnych. Chcą, żeby ustawowo określić minimalną odległość elektrowni wiatrowej od...
Katarzyna Kubicka-Żach
03.05.2021

Porzucona hulajnoga będzie kosztowna dla właściciela, firmy i miasta

Samorząd terytorialny
Miasta i przedsiębiorcy mają nadzieję, że nowe prawo pomoże im uregulować kwestie elektrycznych hulajnóg, zalegających na chodnikach. Jednak usuwanie pozostawionych w niewłaściwych miejscach pojazdów...
Katarzyna Kubicka-Żach
01.05.2021

Obywatele nie chcą się spisywać, prawnicy szkolą, jak się wymigać

Spis powszechny budzi sporo negatywnych emocji – powody to błędy w formularzu, niefortunnie skonstruowane pytania, które wręcz zmuszają niektórych do podawania nieprawdziwych informacji, i ogólna...
Katarzyna Kubicka-Żach Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
01.05.2021

Dwie trzecie, czy zwykła większość - w Sejmie będzie spór o głosowanie nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy

Administracja publiczna Prawo unijne
Zaplanowane na wtorek 4 maja posiedzenie Sejmu w sprawie ratyfikacji unijnej decyzji w sprawie zasobów własnych Unii Europejskiej rozpocznie się prawdopodobnie od sporu o to, jaką większością ma być...
Krzysztof Sobczak
30.04.2021

Samorządowcy chcą zwiększenia środków dotacyjnych w ramach KPO, powołano zespół roboczy

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Prawo unijne
Mniej środków w ramach pożyczek, a więcej jako dotacje, wpływ województw samorządowych na rozdział pieniędzy to najważniejsze postulaty samorządowców dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. Rząd przyjmie...
Katarzyna Kubicka-Żach
30.04.2021
1  2  3  4  5    1702
 • Aktualności
  • SN: Inwalidka z eksmisją, bez prawa do lokalu socjalnego

   Sąd rejonowy nie zbadał z urzędu wszystkich przesłanek o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, bądź o braku takiego uprawnienia - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. - Ten błąd spowodował naruszenie godności i ochrony prawa do mieszkania osoby niepełnosprawnej, dlatego prawomocny wyrok należało uchylić w drodze skargi nadzwyczajnej.
  • Po kontroli mostów przez NIK w województwie łódzkim aż 11 zawiadomień do organów ścigania i nadzoru budowlanego

   Mimo że w dokumentach sytuacja obiektów mostowych i przepustowych w województwie łódzkim nie wygląda źle, to w rzeczywistości nie są one w dobrym stanie. Z kontroli przeprowadzonej przez NIK wynika, że samorządy nie mają pieniędzy i ograniczają się do najpilniejszych prac interwencyjnych. Na inwestycje środków nie zapewniano wcale lub prawie wcale.
  • Szczepienia bezdomnych w lesie – nie ma wytycznych, konieczna specjalna akcja

   Osoby bezdomne szczepią się stopniowo, jak wszyscy, ale tylko te, które korzystają z placówek wsparcia. Pozostali, mieszkający na ulicy, na dworcach i pozbawieni narzędzi do rejestracji, nie mają póki co możliwości szczepienia i konieczne jest zorganizowanie dla nich specjalnej akcji. Trwa opracowywanie wytycznych, bo problemy są, m.in. wymóg trzeźwości w czasie szczepień.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Specustawy mają zapewnić właściwe przygotowanie strategicznej infrastruktury energetycznej

   Prezydent podpisał nowelizację specustaw przesyłowych regulujących i usprawniających inwestycje w przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowela ma zapewnić stabilność i pewność poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej oraz dostaw paliw gazowych i płynnych.
  • Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

   Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.
  • Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

   Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Andruszkiewicz: Sukces w otwieraniu danych możliwy dzięki kompleksowemu podejściu

   W przypadku otwierania danych publicznych, czyli udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych stanowią dla samorządów, nie tylko tych małych, istotne wyzwanie. Prowadzimy działania mające na celu wsparcie administracji, w tym samorządów, w procesie otwierania danych - mówi Adam Andruszkiewicz,
  • Prezes RIO: Nie da się skontrolować samej kontroli zarządczej

   Kontrola zarządcza to normy dotyczące zarządzania jednostką, które znalazły się w przepisach o finansach publicznych. Przepisy finansowe mają na celu bezpieczeństwo środków publicznych, efektywne i celowe ich wydawanie. Jeśli natomiast nie ma dobrego zarządzania w jednostce, to nie ma mowy o takim wydawaniu pieniędzy – mówi Mirosław Legutko
  • Zmiana celów fundacji jest możliwa

   Cele fundacji stanowią fundament i wyznaczają kierunki jej działania. Choć przy zakładaniu fundacji ich kształt determinuje fundator, to już w toku jej dalszego funkcjonowania może zaistnieć potrzeba ich zmiany, uzupełnienia, usunięcia bądź dodania nowych czy też po prostu reorientacji - pisze Dawid Feliszek z kancelarii prawnej SDZLEGAL.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Sprawa dla NSA: Szkolna stołówka na odcisk palca?

   Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że przetwarzanie danych biometrycznych uczniów w związku z dostępem do stołówki szkolnej może być zgodne z prawem. Inaczej uważa prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który wniósł w sprawie skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  • WSA: Inwestycja celu publicznego może służyć społeczności tylko pośrednio i nieznacznie

   Spółka ubiegała się o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego. Organy odmówiły, ponieważ uznały, że budowa będzie służyć jedynie celom gospodarczym, a społeczności lokalnej tylko pośrednio i nieznacznie. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, który wskazał, że nie można stopniować znaczenia inwestycji.
  • NSA: Rozbiórka zabytku zabroniona, choć jest ruiną

   Nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, że właściciel nie został powiadomiony o wpisie należących do niego budynków do gminnej ewidencji zabytków - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Od tego czy skarżący wiedział czy też nie wiedział o tym wpisie nie zależy bowiem ocena wartości zabytkowej tych budynków i konieczność ich ochrony.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Nie takie oczywiste, kto powinien zająć się znalezioną chorą sarną

   Jeżeli dana osoba znalazła chorą sarnę, powinna poinformować o tym Inspekcję Weterynaryjną, urząd gminy albo najbliższy zakład leczniczy dla zwierząt, jednocześnie wskazując dostrzeżone objawy. Może również zawiadomić straż miejską. Jednak przepisy nie wskazują jednoznacznie instytucji do tego zobowiązanej.
  • Podczas jawnych obrad rady gminy nie należy upubliczniać danych osobowych

   Podczas obrad rady gminy, które mają charakter jawny, nie należy upubliczniać imienia i nazwiska wnoszącego skargę. W przypadku gdy dane osobowe zostaną ujawnione, to w razie umieszczenia nagrania z obrad rady gminy na stronie internetowej, należy w nagraniu zanonimizować te dane osobowe - wyjaśnia Dominik Kucharski z LEX Ochrona Danych Osobowych.
  • Od początku roku jest nowy unijny próg na dostawy w ramach zamówień publicznych

   Aktualne progi unijne i ich równowartość w złotych określone zostały w załączniku do obwieszczenia z 01.01.2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.
  Zobacz więcej