Temat dnia

Nieprecyzyjne warunki świadczenia krótkookresowego wsparcia w DPS

Krótkookresowe wsparcie dzienne lub całodobowe np. dla osób z niepełnosprawnością i starszych będą mogły świadczyć już od listopada domy pomocy społecznej. Placówki chcą korzystać z tej możliwości, ale mogą ich do tego zniechęcić nieprecyzyjne przepisy i problemy z finansowaniem. W rezultacie może to spowodować, że w wielu przypadkach usługa będzie funkcjonować tylko teoretycznie.

MSWiA wprowadza tymczasową kontrolę graniczną na granicy ze Słowacją

Administracja publiczna Wojsko

O północy, z 3 na 4 października, polska Straż Graniczna wznawia tymczasową kontrolę graniczną na granicy ze Słowacją. Granicę lądową będzie można przekraczać tylko w 11 przejściach drogowych lub kolejowych. Dla obywateli państw UE i ich rodzin dostępnych będzie też 11 miejsc dla pieszych.

Strategiczne złoża wywrócą gminne plany do góry nogami

Samorząd terytorialny Budownictwo Prawo gospodarcze

Gminy będą musiały zmienić swoje plany zagospodarowania przestrzennego, o ile pod położonymi w nich gruntami znajdą się strategiczne złoża. Jeśli będą się zbytnio ociągały, grozi im kara, a wojewoda i tak wyda postanowienie zastępcze. Na takich gruntach nikt nic nie wybuduje, dlatego samorządy obawiają się roszczeń właścicieli nieruchomości.

Nowy nabór w programie „Ochrona zabytków”

Samorząd terytorialny Budownictwo

Ponad 201 mln zł przeznaczyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w drugim naborze w programie „Ochrona zabytków”. Samorządy mogą wnioskować o środki na zadania planowane na 2024 rok oraz na refundację prac wykonanych w latach 2021-2023.

Ostatni dzień zgłoszeń dowozu do lokalu wyborczego. Zainteresowanie nikłe

Samorząd terytorialny Wybory Niepełnosprawność

W poniedziałek, 2 października, upływa termin, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Do dziś mogą oni także zgłosić do gmin chęć skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem. Zainteresowanie dowozem jest małe. Urzędnicy nie są zaskoczeni.

E-legitymacja osoby z niepełnosprawnością może jeszcze w tym roku

Pomoc społeczna Nowe technologie Niepełnosprawność

Osoby z niepełnosprawnością będą mogły otrzymać elektroniczną legitymację osoby niepełnosprawnej w aplikacji mObywatel jeszcze w tym roku – wynika z pozyskanych przez Prawo.pl informacji. Początkowo taka możliwość miała być już w pierwszym kwartale tego roku. Na razie jednak wciąż trwają intensywne prace nad wdrożeniem tego rozwiązania.

Prawo.pl
Polecamy książki samorządowe
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził właśnie, że dyrektywa powrotowa ma zastosowanie do każdego obywatela państwa trzeciego, który wjechał na terytorium państwa członkowskiego, nie spełniając warunków wjazdu, pobytu lub zamieszkania. Dotyczy to również sytuacji, gdy zainteresowany wjechał na to terytorium
Krzysztof Koślicki
02.10.2023
Prawo unijne
Przez wiele lat interpretacja reguły korzyści nie budziła wątpliwości. Rzeczoznawcy majątkowi wyceniający nieruchomości rolne czy leśne wywłaszczane pod drogę, w pierwszej kolejności badali, czy znajduje ona zastosowanie, a jeżeli tak, to jako nieruchomości porównawcze do wycenianej brali te o przeznaczeniu drogowym. W ostatnich latach zarówno urzędy, jak i sądy administracyjne, zmierzają jednak do zmiany interpretacji - pisze Joanna Nogala, radca prawny z INLEGIS Kołodziej Nogala sp.k.
Joanna Nogala
02.10.2023
Finanse Nieruchomości

Przepis nakazujący przywrócenie pracownika do pracy - do pilnej zmiany

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Prawnicy nie pozostawiają suchej nitki na obowiązującym od 22 września 2023 r. przepisie, na podstawie którego sąd może w drodze zabezpieczenia zobowiązać pracodawcę do przywrócenia zwolnionego z pracy pracownika, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia. Mówią wprost: to wyrok sądu będzie tworzył stosunek pracy. Przy czym nie wiadomo, czy ma to być nowa umowa, a jeśli tak, to jaka. Pracodawcy twierdzą, że ustawodawca przerzuca na nich koszty toczących się latami procesów sądowych, zamiast podjąć działania zmierzające do ich przyśpieszenia.
Grażyna J. Leśniak
02.10.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Niższe ceny prądu dla samorządów, firm i wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze Energetyka
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), samorządy i wrażliwe podmioty użyteczności publicznej, takie jak: szpitale, szkoły czy instytucje kultury, od niedzieli, 1 października 2023 r., będą mniej...
Robert Horbaczewski
01.10.2023

Rewolucja w funkcjonowaniu klastrów energii – tym razem (raczej) pozytywna

Samorząd terytorialny Energetyka
Wprowadzenie ułatwień, które zwiększą zainteresowanie społeczeństwa funkcjonowaniem klastrów oraz promowanie alternatywnych źródeł energii - to główne cele ustawy, która częściowo wejdzie w życie 1...
Inga Stawicka
30.09.2023

Zbiórka elektrośmieci wymaga poprawek

Środowisko Odpady Rynek i konsument
Producenci i importerzy lodówek, telefonów oraz paneli fotowoltaicznych wzięli pod lupę dyrektywę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. I oni, i organizacje odzysku, mają kłopoty z...
Zofia Jóźwiak
30.09.2023

Zakres wniosku o indywidualny rozkład czasu pracy jest ograniczony

Prawo pracy
Wniosek pracownika o indywidualny rozkład czasu pracy musi być oceniony nie tylko z punktu widzenia potrzeb pracodawcy, wpływu na organizację pracy itp., ale również zgodności z prawem. Trzeba tu...
Marek Rotkiewicz
30.09.2023

Przy rewitalizacji przestrzeni publicznej wiele samorządów idzie na skróty

Samorząd terytorialny Budownictwo
Przyjęcie przez samorząd standardów kształtowania przestrzeni publicznych nie jest ani gwarantem, ani jedynym sposobem uzyskania dobrej jakości inwestycji. Większe znaczenie zdaje się mieć tryb jej...
Maria Dec-Kiełb
30.09.2023

Nowe przepisy mają pomóc zwiększyć liczebność polskiej armii

Nowe przepisy mają pomóc zwiększyć liczebność polskiej armii, poprzez m.in. dodatkowe świadczenia motywacyjne, szybsze awanse, tworzenie fili wojskowych komisji rekrutacyjnych czy zmianę kategorii...
Monika Pogroszewska Robert Horbaczewski Agnieszka Matłacz
29.09.2023

Mężowie zaufania nie mogą działać na bakier z RODO

RODO Wybory
Mąż zaufania, który nagrywa proces wyborczy, staje się administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO. Wiąże się to z określonymi obowiązkami i konsekwencjami. Pełnienia funkcji nie ułatwiają...
Robert Horbaczewski
29.09.2023

Umowy o dzieło nie zalały rynku pracy

Prawo cywilne Prawo pracy
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. do ZUS przekazano 610,4 tys. formularzy RUD, na których zgłoszono 850,7 tys. umów o dzieło. To nieco więcej niż w analogicznych okresach w latach...
Grażyna J. Leśniak
29.09.2023

Polskie pokolenie Z a budowanie kariery. Badanie Pracuj.pl

Prawo pracy Rynek pracy
W ciągu ostatnich trzech miesięcy 27 proc. przedstawicieli pokolenia Z zmieniło pracę. W silver generation takiej zmiany dokonało tylko 2 proc. respondentów. Z kolei w ciągu ostatniego roku wśród...
Grażyna J. Leśniak
28.09.2023

Inwestor może już zapłacić gminie, by ta uchwaliła dla niego plan

Samorząd terytorialny Budownictwo
Inwestorzy mogą już płacić za uchwalenie specjalnych planów, dzięki którym będą mogli zrealizować swoje przedsięwzięcie. Od 24 września umożliwia to reforma planistyczna. Nie określiła ona jednak,...
Renata Krupa-Dąbrowska
28.09.2023

Nieodpłatna pomoc prawna nie jest priorytetem resortu sprawiedliwości

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne
Według powiatów, zaproponowany przez rząd ponad 6-procentowy wzrost kwoty bazowej na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 roku, jest niewystarczający. Ministerstwo Sprawiedliwości nie chce...
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
28.09.2023

Toruńskie zabytki bez należytej ochrony - wyniki kontroli NIK

Ani prezydent miasta, ani wojewódzki konserwator zabytków nie zapewnili toruńskim zabytkom właściwej ochrony w związku z inwestycją na Bulwarze Filadelfijskim. NIK zwróciła się do wojewody o...
Patrycja Rojek-Socha
27.09.2023

Nagrody im. prof. Michała Kuleszy wręczone

Samorząd terytorialny
Redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” i jego wydawca – Wolters Kluwer Polska po raz dwudziesty nagrodziła najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie na temat samorządu terytorialnego....
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
27.09.2023

Wojewodowie mogą występować o pieniądze na transport wyborczy

Samorząd terytorialny Wojsko
Wojewodowie mogą już występować do rządu o pieniądze na sfinansowanie gminnego transportu do lokali wyborczych. Resort przyznaje, że nie opracował jednej stawki za wozokilometr lub dowóz jednej osoby...
Robert Horbaczewski
27.09.2023

Zasiłek stały będzie wyższy, ale kryterium dochodowe bez zmian

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Od 100 do 1 tys. złotych będzie mógł wynieść zasiłek stały z pomocy społecznej od początku 2024 r. Przy ustalaniu jego wysokości będzie brane pod uwagę 130 proc. kryterium dochodowego na osobę...
Beata Dązbłaż
27.09.2023

Zaczął się wyścig po warunki zabudowy na starych zasadach

Samorząd terytorialny Budownictwo
Inwestorzy oraz właściciele nieruchomości na terenach nie objętych miejscowymi planami zaczynają masowo składać wnioski o wydanie warunków zabudowy. Dzięki temu mogą jeszcze skorzystać ze starych,...
Renata Krupa-Dąbrowska
27.09.2023

Kiedy zmiana wymiaru czasu pracy wpływa na zwolnienie z powodu siły wyższej

Prawo pracy
Zmiana wymiaru czasu pracy nie wpływa na korzystanie ze zwolnienia z powodu siły wyższej, jeżeli pracownik realizuje je w dniach – udzielane jest nadal na pełne dni pracy wynikające z rozkładu czasu...
Marek Rotkiewicz
27.09.2023

Niektóre gminy wylosowały członków komisji wyborczych

Samorząd terytorialny Wybory
Tym razem większych kłopotów ze skompletowaniem składów obwodowych komisji wyborczych nie było, choć po zmianie prawa pojawiły się 3664 nowe obwody do głosowania. Co więcej, w niektórych gminach był...
Maria Dec-Kiełb
27.09.2023

PKW apeluje o poszanowanie godności konkurentów

Wybory
Państwowa Komisja Wyborcza zaapelowała do komitetów wyborczych, przedstawicieli organów administracji publicznej, pracowników mediów i wszystkich wyborców o poszanowanie godności każdego człowieka i...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.09.2023

Rząd sięga do rezerwy celowej, by wypłacić dodatki dla pracowników zatrudnionych w DPS-ach

Finanse publiczne Policja Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Wybory
Narodowe Centrum Nauki dostanie pieniądze na wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków w ramach utworzonego w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego. Sejmowa Komisja Finansów pozytywnie...
Grażyna J. Leśniak
26.09.2023

SN: Spółka wod.-kan. musi zawrzeć umowę na odbiór ścieków, nawet gdy cofnięto jej pozwolenie

Samorząd terytorialny Odpady Wymiar sprawiedliwości
Organy gospodarki wodnej mogą nakazać spółce zawarcie umów z mieszkańcami gminy o odbiór ścieków lub dostarczanie wody – taki jest sens uchwały Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.09.2023

Pracodawcy muszą się przygotować na przepisy, które mogą wstrząsnąć rynkiem pracy

Prawo pracy Prawo unijne
Rząd przez prawie pięć lat nie uporał się z wdrożeniem unijnej dyrektywy o sygnalistach, tymczasem już wkrótce Polska będzie musiała implementować kolejne przepisy, które mogą zatrząść naszym rynkiem...
Grażyna J. Leśniak
26.09.2023

Obiecanki cacanki - kończy się kadencja, a ustaw brak

Modernizacja szpitali, nowelizacja Ordynacji podatkowej, wdrożenie sygnalistów oraz regulacji o ochronie ludności i klęskach żywiołowych, uregulowanie alimentów natychmiastowych czy statusu biegłych...
Patrycja Rojek-Socha Grażyna J. Leśniak Robert Horbaczewski Monika Pogroszewska Katarzyna Nocuń Aleksandra Partyk
26.09.2023

Nie zawsze można unieważnić przetarg z uwagi na dalsze, nieuzasadnione procedowanie

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze
Artykuł 256 ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest wytrychem do unieważniania postępowań, jak niekiedy chcieliby to widzieć zamawiający czy wykonawcy. Z jego stosowaniem trzeba uważać, a...
Zofia Jóźwiak
26.09.2023

Plan ogólny wszedł w życie. Przedstawiamy najważniejsze zmiany w nowych przepisach

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości
24 września weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym. Eksperci mówią wprost - to będzie rewolucja. Nowe regulacje oznaczają wiele dodatkowej pracy dla jednostek samorządu...
Zofia Jóźwiak
25.09.2023

Raport Deloitte: 85 proc. kadry kierowniczej chce publicznego raportowania dobrostanu pracowników

Prawo pracy Rynek pracy
Wzmożone zainteresowanie pracodawców dobrostanem pracowników ma swoje realne przyczyny. Ponad 90 proc. osób zatrudnionych uważa, że menedżer powinien choć częściowo odpowiadać za ten obszar, a więcej...
Grażyna J. Leśniak
25.09.2023

Specustawa na problemy z jakością wody w Odrze

Samorząd terytorialny Środowisko Zamówienia publiczne
Ponad 9,65 mld zł przeznaczy rząd na rewitalizację dorzecza rzeki Odry. Usprawnione zostaną procedury administracyjne dla tych inwestycji – przewiduje ustawa o rewitalizacji rzeki Odry. Postanie też...
Robert Horbaczewski
25.09.2023
1  2  3  4  5    1048
 • Aktualności
  • MSWiA wprowadza tymczasową kontrolę graniczną na granicy ze Słowacją

   O północy, z 3 na 4 października, polska Straż Graniczna wznawia tymczasową kontrolę graniczną na granicy ze Słowacją. Granicę lądową będzie można przekraczać tylko w 11 przejściach drogowych lub kolejowych. Dla obywateli państw UE i ich rodzin dostępnych będzie też 11 miejsc dla pieszych.
  • Nieprecyzyjne warunki świadczenia krótkookresowego wsparcia w DPS

   Krótkookresowe wsparcie dzienne lub całodobowe np. dla osób z niepełnosprawnością i starszych będą mogły świadczyć już od listopada domy pomocy społecznej. Placówki chcą korzystać z tej możliwości, ale mogą ich do tego zniechęcić nieprecyzyjne przepisy i problemy z finansowaniem. W rezultacie może to spowodować, że w wielu przypadkach usługa będzie funkcjonować tylko teoretycznie.
  • Ostatni dzień zgłoszeń dowozu do lokalu wyborczego. Zainteresowanie nikłe

   W poniedziałek, 2 października, upływa termin, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Do dziś mogą oni także zgłosić do gmin chęć skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem. Zainteresowanie dowozem jest małe. Urzędnicy nie są zaskoczeni.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Deepfake może być problemem w kontekście prawa wyborczego

   Techniką deepfake można naruszyć wiele przepisów prawa. Może to niekiedy prowadzić do naruszenia dóbr osobistych w sposób bardzo intensywny, dotkliwszy niż przy wypowiedzi czy publikacji prasowej. Należy więc zastanowić się nad rewizją zasad odpowiedzialności w kodeksie wyborczym za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji przy użyciu techniki deepfake lub podobnych do niej zastosowań zaawansowanej technologii - postuluje Rafał Rozwadowski, adwokat.
  • Odszkodowanie za zakażenie Legionellą trudne, ale możliwe

   Umowa o dostawę wody i odprowadzanie ścieków, jaką odbiorca zawiera z przedsiębiorcą wodociągowym i kanalizacyjnym, określa granice własności instalacji wodnej, zwykle jest to zawór główny za wodomierzem. W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych, należy rozważyć potencjalną odpowiedzialność zarządcy części wspólnej nieruchomości za stan wody pitnej w budynku wielorodzinnym, w sytuacji w której przedsiębiorca przesyłowy nie odpowiada za stan tej części infrastruktury - sieci wodociągowej, która nie stanowi jego własności - pisze dr Paweł Bała, adwokat.
  • Niedopuszczenie wykonawcy do postępowania odwoławczego przed KIO jest możliwe

   Czy da się pozbawić wykonawcę udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w taki sposób, żeby nie miał na to wpływu? Jeszcze jak! Chodzi o niedopuszczenie wykonawcy, który zgłasza przystąpienie, do udziału w postępowaniu odwoławczym toczącym się przed Krajową Izbą Odwoławczą - piszą Marta Lipińska, radca prawny oraz Jakub Jagiełło z kancelarii GWW.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Spółka wod.-kan. musi zawrzeć umowę na odbiór ścieków, nawet gdy cofnięto jej pozwolenie

   Organy gospodarki wodnej mogą nakazać spółce zawarcie umów z mieszkańcami gminy o odbiór ścieków lub dostarczanie wody – taki jest sens uchwały Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Przy czym taka spółka komunalna nie musi mieć zezwolenia na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy, która tę spółkę utworzyła.
  • NSA: Zwrot kosztów opieki nad zwierzętami nie zawsze od ręki

   Nawet jeżeli interwencyjne odebranie zwierząt niosło ze sobą określone koszty, ich zwrot, w postępowaniu administracyjnym, należy się tylko określonym podmiotom. Chodzi tu o: schronisko dla zwierząt, gospodarstwo rolne lub ogrody zoologiczne. Pozostałe jednostki muszą wszcząć w tym celu powództwo cywilne. Do takiego wniosku doszedł niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.
  • WSA: Jeden adres, ale dwa gospodarstwa – dodatek węglowy należy wypłacić

   W jednym budynku mogą znajdować się dwa gospodarstwa domowe, którym należy wypłacić dodatek węglowy. Nie będzie tutaj przeszkodą fakt, że budynek ma jeden adres, a poszczególne osoby zostały wskazane jako członkowie drugiego gospodarstwa. Taki wniosek wynika z wydanego niedawno wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Przetarg bez pieniędzy zabezpieczonych w budżecie jest ryzykowny

   W momencie wszczynania postępowania zamawiający nie ma obowiązku posiadać środków finansowych niezbędnych na sfinansowanie zamówienia. O ile do momentu zawarcia umowy pozyska odpowiednie środki finansowe, nie zajdą żadne konsekwencje prawne z tym związane. W przeciwnym wypadku konieczne może się okazać poszukiwanie podstawy unieważnienia postępowania albo zawarcie umowy mimo braku środków.
  • Awans wewnętrzny możliwy jest wyłącznie w ramach tej samej grupy stanowisk

   Awans wewnętrzny oznacza przeniesienie pracownika samorządowego na wyższe stanowisko u danego pracodawcy samorządowego, zgodnie z wykazem stanowisk określonych w rozporządzeniu płacowym. Awansowany pracownik obsadza wolne stanowisko, uwalniając pracodawcę od konieczności przeprowadzania naboru zewnętrznego.
  • Przebieg linii elektroenergetycznych nie może utrudniać użytkowania budynków

   Odległość linii elektroenergetycznych od budynków i dróg wyznaczają normy oraz obowiązujące przepisy. Wpływ mają również inne czynniki: izolacja przewodów, maksymalna temperatura przewodu, obciążenie oblodzeniem ale też konstrukcja danego budynku czy warunki lokalne.
  Zobacz więcej