Temat dnia

Samorządowcy i aptekarze chcą, aby nocne dyżury aptek finansował NFZ

Samorządowcy proponują, aby to Narodowy Fundusz Zdrowia przejął finansowanie co najmniej jednego dyżuru aptecznego w nocy i w święta, również w dużych powiatach. To rozwiązałoby "odwieczny" problem, kto ma płacić za dyżury apteczne. Ministerstwo Zdrowia deklaruje, że rozważy propozycję, ale już po tym jak projekt wpłynie do Sejmu.

Rząd tworzy Krajowe Centrum Przetwarzania Danych

Administracja publiczna Nowe technologie RODO

Krajowe Centrum Przetwarzania Danych ma wzmocnić bezpieczeństwo cybernetyczne zasobów administracji rządowej, nawet podczas prób cyberataków czy przerw w dostawach prądu. Koszt inwestycji to prawie 1 mld zł – wynika z projektu ustawy, którą we wtorek przyjął rząd. Nowa instytucja ma m.in. zapewnić bezpieczną lokalizację dla rejestrów państwowych i chmury rządowej.

Rząd nie chce unijnego nadzoru nad polityką leśną

Środowisko Administracja publiczna

Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej gestii poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej - stwierdza rząd w podjętej we wtorek uchwale. To reakcja na propozycje Komisji Europejskiej dążących do współdzielenia kompetencji w zakresie gospodarki leśnej.

NIK: Zarządcy dróg traktują po macoszemu mosty, tunele i przepusty

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Najwyższa Izba Kontroli po raz kolejny badała, jak zarządcy dróg wywiązują się z obowiązków związanych z utrzymaniem obiektów inżynierskich. Ponad jedna trzecia spośród 139 skontrolowanych mostów i przepustów stwarzała niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia lub życia użytkowników, a 4 proc. groziła katastrofa budowlana. NIK negatywnie oceniła działania skontrolowanych zarządców dróg samorządowych.

Stan zagrożenia epidemicznego będzie przedłużony, ale potrzebna jest procedura wyjścia

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy

Stan zagrożenia epidemicznego jeszcze potrwa. Ministerstwo Zdrowia chciałoby, aby wygasł on z końcem kwietnia, ale samorządy proponują koniec czerwca argumentując, że wcześniejszy termin wywoła lawinę problemów prawnych i organizacyjnych. Na razie trwa przegląd tzw. ustawy covidowej, która zmieniła kilkadziesiąt innych ustaw.

Wypalony znicz jak świeczka zapachowa - cmentarne odpady też podlegają segregacji

Samorząd terytorialny Odpady

Administratorzy cmentarzy skarżą się, że część gmin nie chce traktować odpadów z tych nieruchomości jako odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce. Oznacza to dla nich większe opłaty za wywóz śmieci. Tymczasem interpretacja ministerstwa jest jasna – cmentarne śmietniki należy traktować tak samo, jak te pod blokami.

Polecamy książki samorządowe

Rząd zamierza stworzyć nowoczesny system informacji emerytalnej

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne PPK
We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt o Centralnej Informacji Emerytalnej. To system, dzięki któremu każdy obywatel, który będzie chciał, ma mieć pełną i łatwo dostępną wiedzę na temat swoich oszczędności na wszystkich kontach produktów emerytalnych. Jeszcze na etapie prac legislacyjnych w łonie rządu autorzy projektu szacowali, że całkowity koszt budowy systemu po stronie PFR Portal PPK ma wynieść 35 mln złotych.
Grażyna J. Leśniak
21.03.2023
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne PPK
Polskie przepisy wykluczające możliwość zaskarżenia przed sądem planów urządzenia lasu naruszają prawo Unii Europejskiej – orzekł niedawno TSUE. Rząd zapowiedział ignorowanie tego wyroku, a RPO przypomina, że od roku na uchwalenie przez Sejm czeka senacki projekt nowelizacji ustawy o lasach, który realizowałby ten wyrok. Poza skierowaniem do konsultacji nie doczekał się dalszych prac.
Krzysztof Sobczak
21.03.2023
Środowisko Prawo unijne
Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz innych aktów prawnych to dobry krok w kierunku szerszego wykorzystywania biometanu w Polsce, który w przyszłości może stać się ekologicznym zamiennikiem gazu ziemnego - uważa Polska Organizacja Biometanu. W przedstawionych uwagach zaznacza jednak, że przepisy należałoby poszerzyć o dodatkowe wsparcie.
Inga Stawicka
21.03.2023
Środowisko Energetyka

Nie będzie pracy zdalnej okazjonalnej na Seszelach. Chyba że szef się zgodzi

Prawo pracy BHP
Pracodawcy przygotowują wzory wniosków o pracę zdalną okazjonalną. Ma to uporządkować stosowanie tej formy pracy zdalnej i uciąć wątpliwości co do wskazywania miejsca jej wykonywania przez...
Grażyna J. Leśniak
21.03.2023

Rząd nagle zamyka przejścia graniczne, ale o sytuacji firm nie myśli

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ukraina
Od miesięcy firmy działające w pobliżu granicy z Białorusią ponoszą konsekwencje decyzji politycznych. Najpierw stan nadzwyczajny, potem zamknięcie przejścia granicznego w Kuźnicy, ostatnio...
Regina Skibińska
21.03.2023

GUS: W lutym 2023 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7065,43 zł

Domowe finanse Prawo pracy
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w lutym 2023 roku wyniosło 7065,43 zł – ogłosił w poniedziałek w komunikacie Główny Urząd Statystyczny. Na...
Grażyna J. Leśniak
20.03.2023

Dwa przepisy pozwalają na pracę zdalną rodziców małych dzieci, a dla pracodawców to kłopot

Prawo pracy
Dwie ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy wprowadziły możliwość wnioskowania o pracę zdalną przez rodziców dzieci do lat 4. Mogą albo wnioskować o pracę zdalną albo wybrać pracę zdalną jako formę...
Grażyna J. Leśniak
20.03.2023

System informacji prawnej w przedsiębiorstwie to inwestycja, nie tylko wydatek

Nowe technologie Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Praca z systemami informacji prawnej przy jednoczesnej weryfikacji i usprawnieniu procesów organizacyjnych może w istotny sposób przyczynić się do ograniczania ponoszonych kosztów. Zarówno tych,...
Maciej Krajewski
20.03.2023

Za wypalanie traw grozi grzywna do 30 tys. zł

Prawo karne Środowisko
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody za wypalanie traw grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 tys. zł. Od początku roku doszło do prawie 1,6 tys. pożarów traw, straty...
Robert Horbaczewski
18.03.2023

Nagroda jubileuszowa zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne

Prawo pracy
Nagrody jubileuszowe są wolne od składek na ubezpieczenia społeczne, o ile przysługują nie częściej niż co 5 lat. Istotne w tym zakresie jest konkretne uregulowanie płacowe przyznające to świadczenie...
Marek Rotkiewicz
18.03.2023

Warsztaty terapii zajęciowej z wyższym dofinansowaniem jeszcze w tym roku

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
O 1800 zł rocznie wzrośnie dofinansowanie na jednego uczestnika warsztatu terapii zajęciowej w 2023 oraz 2024 roku i w latach następnych - zakłada projekt nowelizacji przepisów. O wyższe...
Beata Dązbłaż
18.03.2023

Zasiłek stały a prawo do pracy

Pomoc społeczna Prawo pracy
Czy osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ma prawo do zasiłku stałego? Zasiłek stały ma na celu pomoc osobom...
Regina Skibińska
17.03.2023

Specustawa jądrowa podpisana przez prezydenta

Energetyka
Prezydent podpisał nowelizację o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Ma ona przede wszystkim kompleksowo usprawnić procesy...
Inga Stawicka
17.03.2023

Rząd będzie rewitalizował Odrę, powstanie nowa służba - Inspekcja Wodna

Samorząd terytorialny Środowisko Zamówienia publiczne
Ponad 1,114 mld zł przeznaczy rząd na rewitalizację dorzecza rzeki Odry. Usprawnione zostaną procedury administracyjne dla tych inwestycji – przewidują założenia ustawy o rewitalizacji rzeki Odry....
Robert Horbaczewski
17.03.2023

Wójt dowiezie na wybory - nowelizacja Kodeksu Wyborczego opublikowana

Wybory
Łatwiej będzie utworzyć stałe obwody do głosowania w mniejszych miejscowościach. W niektórych okolicznościach, wójt gminy ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport do lokalu wyborczego wszystkim...
Robert Horbaczewski
17.03.2023

Są zmiany do ustawy o ochotniczych strażach pożarnych

Samorząd terytorialny
Kandydat na strażaka ratownika będzie miał prawo do ekwiwalentu pieniężnego - przewiduje nowelizacja ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, która trafiła do Sejmu. Projektowane przepisy...
Robert Horbaczewski
17.03.2023

Szkolenia tylko w czasie pracy? Uderzy to w studia podyplomowe i wyjazdy integracyjne

Prawo pracy Prawo unijne
Już wkrótce pracownikom kierowanym przez pracodawcę na szkolenia, które będą odbywały się po godzinach pracy, będą przysługiwały z tego tytułu nadgodziny, bo takie szkolenie będzie zaliczane do czasu...
Grażyna J. Leśniak
17.03.2023

Łatwiej utworzyć w gminie radę seniorów

Samorząd terytorialny
Gminy, powiaty i województwa będą miały obowiązek utworzenia rad seniorów na wniosek określonej liczby osób. Członkowie rad uzyskają m.in. kompetencje do kierowania zapytań, na które władza będzie...
Robert Horbaczewski
16.03.2023

Firmy tracą miliony, zatrudniając niewłaściwych liderów - badanie

Rynek Prawo pracy
Atrakcyjne wynagrodzenie nie jest w stanie zatrzymać w firmie pracownika, któremu przeszkadza postawa przełożonego i niełatwe z nim relacje. Jak wynika z najnowszego badania zrealizowanego dla Sodexo...
Grażyna J. Leśniak
16.03.2023

Rozliczenia za pobyt dzieci z Ukrainy w domach wczasów dziecięcych według porozumienia z samorządem

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
W przypadku wolnych miejsc dom wczasów dziecięcych może przyjmować dzieci z Ukrainy - rozliczyć się musi jednak na podstawie umowy lub porozumienia - wyjaśnia resort edukacji, odpowiadając na pytanie...
Monika Sewastianowicz
16.03.2023

Magazynowanie substancji niebezpiecznych wymaga wiedzy o ich działaniu

BHP
Bezpieczne magazynowanie materiałów niebezpiecznych wymaga wiedzy o ich właściwościach oraz rodzaju i stopniu natężenia stwarzanych przez nie zagrożeń. Pozwoli to na dobranie odpowiednich...
Marek Sondej
16.03.2023

NIK: Złe zarządzanie i konflikt interesów u rzecznika małych i średnich firm

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy
Przekroczenie planu finansowego i naruszenie ustawy o finansach publicznych ujawniła NIK w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Kontrolerzy stwierdzili, że dyrektor generalny urzędu...
Grażyna J. Leśniak
16.03.2023

TSUE: Komisja Europejska musi wyraźnie wykazać naruszenie prawa przez państwo członkowskie

Środowisko Prawo unijne
Komisja Europejska nie udowodniła wystarczająco, że naruszenie dyrektywy w sprawie jakości powietrza przez Bułgarię utrzymywało się przez cały czas, a państwo nie podjęło działań zmierzających do...
Inga Stawicka
16.03.2023

Kary biczem na urzędników - mają zmusić do wydania pozwolenia na budowę w 30 dni

Administracja publiczna Budownictwo
Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce zmusić urzędników do szybszego wydawania pozwoleń na budowę, a inwestorów zachęcić do składania e-wniosków w tej sprawie. Ci, którzy zechcą załatwić...
Renata Krupa-Dąbrowska
16.03.2023

Kolejne rządowe plus - tym razem 300 zł dla sołtysa

Samorząd terytorialny
Po strażakach ratownikach OSP i ratownikach górskich rząd chce wynagrodzić kolejną grupę społeczną. Do Sejmu wpłynął przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projekt ustawy, która zakłada...
Maria Dec-Kiełb Robert Horbaczewski
16.03.2023

Sąd nie zezwolił na opuszczenie aresztu przez sekretarza stolicy

Prawo karne Samorząd terytorialny
Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił 15 marca br. zażalenia obrońcy Włodzimierza K., sekretarza m.st. Warszawy, byłego ministra Skarbu Państwa. Utrzymał w mocy zastosowany wobec podejrzanego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.03.2023

NIK: Brakuje wymiany informacji o nieprawidłowościach w miejscach gromadzenia odpadów

Środowisko Odpady
Pożar w miejscu gromadzenia odpadów to nie tylko duże straty, ale też poważne zagrożenie dla środowiska i dla zdrowia. Dla zapobiegania pożarom takich miejsc kluczowa jest właściwa współpraca między...
Agnieszka Matłacz
15.03.2023

System informatyczny działa - nowy paszport tanio i bez wysiłku

Administracja publiczna
Po wprowadzeniu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nowego systemu informatycznego paszport można uzyskać dużo łatwiej niż wcześniej. Oficjalny termin oczekiwania to 30 dni, ale np....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.03.2023

Kontroler to nie policjant, choć może ująć podróżnego bez biletu

Prawo cywilne
Brak biletu wiąże się z obowiązkiem zapłaty opłaty dodatkowej, powszechnie nazywanej mandatem. Prawo przewozowe określa uprawnienia kontrolera, z których najbardziej kontrowersyjnym jest prawo ujęcia...
Monika Sewastianowicz
15.03.2023

Cywil z oczopląsem nie zawsze zostanie wykluczony ze służby wojskowej

Samorząd terytorialny Wojsko
Kwalifikacją wojskową objęci są wszyscy obywatele polscy, którzy ukończyli 19 lat oraz w niektórych wypadkach kobiety. Jej celem jest nadanie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej....
Robert Horbaczewski
15.03.2023
1  2  3  4  5    1790
 • Aktualności
  • Rząd nie chce unijnego nadzoru nad polityką leśną

   Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej gestii poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej - stwierdza rząd w podjętej we wtorek uchwale. To reakcja na propozycje Komisji Europejskiej dążących do współdzielenia kompetencji w zakresie gospodarki leśnej.
  • Rząd tworzy Krajowe Centrum Przetwarzania Danych

   Krajowe Centrum Przetwarzania Danych ma wzmocnić bezpieczeństwo cybernetyczne zasobów administracji rządowej, nawet podczas prób cyberataków czy przerw w dostawach prądu. Koszt inwestycji to prawie 1 mld zł – wynika z projektu ustawy, którą we wtorek przyjął rząd. Nowa instytucja ma m.in. zapewnić bezpieczną lokalizację dla rejestrów państwowych i chmury rządowej.
  • Samorządowcy i aptekarze chcą, aby nocne dyżury aptek finansował NFZ

   Samorządowcy proponują, aby to Narodowy Fundusz Zdrowia przejął finansowanie co najmniej jednego dyżuru aptecznego w nocy i w święta, również w dużych powiatach. To rozwiązałoby "odwieczny" problem, kto ma płacić za dyżury apteczne. Ministerstwo Zdrowia deklaruje, że rozważy propozycję, ale już po tym jak projekt wpłynie do Sejmu.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

   Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.
  • Monitoring rynku medialnego coraz droższy

   W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.
  • Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

   Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Waloryzacja zamówienia możliwa, ale trzeba wykazać powody

   Waloryzacja wynagrodzenia wykonawców umów o wykonanie zamówienia publicznego to ostatnio jeden z głównych sporów na linii zamawiający–wykonawca. Pojawiają się zarówno w przypadku umów już realizowanych, w których z uwagi na przewidziane w nich klauzule waloryzacyjne lub ich brak, dochodzi do zachwiania równowagi ekonomicznej stron stosunku zobowiązaniowego, ale także w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia.
  • Prof. Królikowski: Ustawa o obronie Ojczyzny na dziś spełnia swoje zadanie

   Na pewno możemy oczekiwać nowelizacji ustawy o obronie Ojczyzny, co będzie wynikało z praktyki i zmian społecznych. Zbierane są doświadczenia chociażby związane z zakupami uzbrojenia. Rozwijać się będzie nowa formuła dobrowolnej służby wojskowej i rezerwy aktywnej – mówi prof. Hubert Królikowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naukowy komentarza do ustawy o Obronie Ojczyzny, który właśnie ukazał się nakładem Wolters Kluwer.
  • Arbitraż szansą na sprawne rozstrzyganie sporów wokół inwestycji gminnych

   Ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła przepisy dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów. Skorzystanie przez strony z tych rozwiązań związane jest z wieloma korzyściami dla obu stron umowy w sprawie zamówienia publicznego. W szczególności, z szybkością uzyskania rozstrzygnięcia, pozytywnym wpływem rozwiązań pozasądowych na wzajemne relacje stron i mniejszym nakładem kosztów na rozstrzygnięcie sporu.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • NSA: Choć nie wybudował tarasu z basenem, to będzie musiał go rozebrać

   Nakaz rozbiórki nie może być kierowany do inwestora, jeżeli ten nie wykonałby decyzji. W takiej sytuacji obowiązkiem tym należy obciążyć właściciela nieruchomości - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Gdyż to on ponosi odpowiedzialność za stan nieruchomości i za to, co się na niej wykonuje. Sąd podkreślił, że nakaz powinien być skierowany do takiej osoby, która ma realną możliwość jego wykonania.
  • WSA: Radni nie zawsze obronią kolegę przed zwolnieniem

   Dla zastosowania szczególnej ochrony radnego niezbędne jest wykazanie związku przyczynowego między wykonywaniem przez niego mandatu i rozwiązaniem stosunku pracy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. W rozpatrywanej sprawie przyczyną zwolnienia pracownika była reorganizacja zakładu. Według sądu, decyzja rady miasta w tym zakresie nie jest uznaniowa.
  • NSA: Plany ochrony parków krajobrazowych nie są wiążące dla pozwolenia na budowę

   Plany ochrony parków krajobrazowych powinny być uwzględnione przy sporządzaniu aktów planistycznych. Zwarte w nich ustalenia nie mogą być jednak uznane za samoistne zakazy, które wywierają bezpośrednie skutki prawne. Oznacza to, że nie mają one wiążącego charakteru w sprawach o ustalenie warunków zabudowy i pozwolenia na budowę.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Służąc w wojsku samorządowiec nie straci uprawnień pracowniczych

   Pracownikom samorządowym ustawowo zagwarantowano nagrody i dodatki specjalne, w tym dodatek za wieloletnią pracę, do której dolicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia, w tym okres służby wojskowej. Każdy pracownik musi pamiętać, że na powrót do pracy ma tylko 30 dni. Przepisy różnicą jego sytuację w zależności od tego, czy wraca do poprzedniego pracodawcy czy podejmuje pracę u innego.
  • Nie tylko styl i język uchwały samorządowej muszą być najwyższych lotów

   Uchwała organu samorządowego powinna być napisana poprawnie językowo, przejrzyście, realizując jednocześnie zasady techniki prawodawczej. Nie może powtarzać przepisów ustaw i rozporządzeń ani ich modyfikować. Wadliwie napisana uchwała będzie bowiem trudna w stosowaniu, a w skrajnym wypadku może być również unieważniona.
  • Nie każdy urządzony ciąg komunikacyjny jest drogą publiczną, muszą zostać spełnione określone warunki

   Drogami gminnymi są drogi publiczne, z których może korzystać każdy, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie zaliczone do innej kategorii dróg publicznych, uzupełniające sieć dróg służących miejscowym potrzebom i które nie mają statusu drogi wewnętrznej. Z drogi wewnętrznej można natomiast korzystać za zgodą jej zarządcy lub właściciela.
  Zobacz więcej