Temat dnia

Nie ma dzierżawcy obwodu łowieckiego, rolnicy piszą na Berdyczów

Żadne przepisy nie definiują, kto jest odpowiedzialny za szkody w uprawach i płodach rolnych spowodowanych przez zwierzęta łowne w sytuacji, gdy jest utworzony obwód łowiecki, natomiast nie ma ani dzierżawcy, ani zarządcy. A problem narasta. Marszałkowie województw domagają się pilnej interwencji ustawodawcy w tej sprawie.

Senat: Im większy staż sołtysa, tym wyższe świadczenie, a dla sołectw subkonto

Samorząd terytorialny Wybory

Świadczenie emerytalne dla sołtysów w wysokości 10 proc minimalnego wynagrodzenia za pracę za jedną pełną kadencję, następnie po 3 proc. za kolejne, nie więcej jak 19 procent tego wynagrodzenia. Także subkonto dla sołectwa. To propozycje Senatu. Senat wycofał się z propozycji nadania sołectwu odrębnej osobowości prawnej i wypłaty sołtysom wynagrodzenia za pełnioną funkcję.

Rząd nowelizuje przepis, aby pomóc kierowcom OSP

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Luka w przepisach, przez którą nowi kierowcy pojazdów ochotniczych straży pożarnych mieli problem z otrzymaniem zaświadczeń do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, ma zostać zlikwidowana. Nowelizację art. 109 ust. 1b ustawy o kierujących pojazdami, rząd wpisał początkowo do projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej. Teraz poprawka znalazła się w projekcie noweli ustawy o OSP.

Z poprawkami Senat przyjął ustawę o aplikacji mObywatel

Pomoc społeczna Administracja publiczna Nowe technologie

Z własnymi poprawkami przyjął Senat uchwaloną przez Sejm ustawy o aplikacji mObywatel. Ustawa ma wprowadzić przepisy, które zapewnią możliwość potwierdzenia tożsamości z wykorzystaniem aplikacji we wszystkich sytuacjach, w których aktualnie dopuszczalne jest użycie dowodu osobistego.

Rząd zwiększył stawki w tabeli wynagrodzeń pracowników samorządowych

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Od 1150 do 1600 zł w zależności od kategorii zaszeregowania mają wzrosnąć minimalne stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych - wynika z najnowszej wersji projektu rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Stawki będą wynosić więc od 3300 zł do 5200 zł. Zamiast 22 kategorii zaszeregowania ministerstwo proponuje 20.

Senat odrzucił nowelizację ustawy o referendum lokalnym

Samorząd terytorialny Wybory

Senat ocenił, że uchwalone przez Sejm przepisy, które mają ułatwić organizacje referendum lokalnego to złe prawo. Ustawa może doprowadzić do paraliżu jednostek samorządu terytorialnego, a wójta, burmistrza czy prezydenta łatwiej będzie odwołać niż wybrać. Senat podjął więc uchwałę o odrzuceniu nowelizacji ustawy o referendum lokalnym.

Polecamy książki samorządowe
Do listy opłat, które wzrosną, obok ciepła i prądu możemy dopisać wodę i ścieki. Do mieszkańców trafiają już pierwsze zawiadomienia o nowych, wyższych taryfach, inne gminy czekają na decyzję regulatora. Tylko do końca stycznia do przedstawicielstw Wód Polskich wpłynęło ponad 800 wniosków o zmianę dotychczasowych taryf. Szacujemy, że łączny koszt eksploatacji lokalu, w zależności od lokalizacji i metrażu może wzrosnąć od 20 do nawet 100 proc.
Mariusz Łubiński
01.04.2023
Nieruchomości
Odległość obiektów budowlanych oraz niebędących obiektami budowlanymi reklam od krawędzi jezdni drogi publicznej uzależniona jest od określenia, czy obiekty te znajdują się na terenie zabudowy. W praktyce pojawiają się w tym zakresie różne interpretacje utrudniające życie inwestorom.
Martyna Sługocka
01.04.2023
Budownictwo

Od 2024 r. albo świadczenie pielęgnacyjne, albo świadczenie wspierające

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Rząd planuje od przyszłego roku wprowadzić nowe świadczenie wspierające bezpośrednio dla osoby z niepełnosprawnością. Będzie ono obok, a nie zamiast, dotychczasowego systemu wsparcia, jak renty socjalne, rodzinne czy z tytułu niezdolności do pracy. Eksperci zauważają jednak rozbieżności w uzasadnieniu i w samym projekcie ustawy, szczególnie w kwestii ubezpieczenia opiekunów dorabiających do świadczenia pielęgnacyjnego.
Beata Dązbłaż
01.04.2023
Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Waloryzacja świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych dwa razy w roku – RPO pisze do rządu

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami jest waloryzowane raz w roku - w styczniu – zgodnie ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tymczasem z powodu wysokiej...
Grażyna J. Leśniak
31.03.2023

Dziś ostatni dzień na rozliczenie oszczędności energii - brak sprawozdania grozi grzywną

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Do dziś, 31 marca, kierownicy jednostek sektora publicznego muszą złożyć do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie dotyczące zużycia energii elektrycznej za grudzień 2022 roku. Za...
Robert Horbaczewski
31.03.2023

Chaos w firmach, stres prawników i łzy kadrowych – przepisy o pracy zdalnej wchodzą w życie w Wielki Piątek

Prawo pracy Prawo unijne
Jaka szkoda, że nie ma konkursu na Najlepszego Legislatora Roku. Bo gdyby był, to można byłoby wtedy – nawet nieoficjalnie – ogłosić konkurs na ANTY-Legislatora Roku. Coś na wzór Oscarów i Złotych...
Grażyna J. Leśniak
31.03.2023

Lepiej regularnie wypłacać środki niż rezygnować z PPK

Domowe finanse Prawo pracy PPK
Rezygnacja pracownika z oszczędzania w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) nie jest dla niego korzystna, mimo że może odczuć niższą wypłatę na koncie. Jeśli jednak policzy się korzyści, to...
Regina Skibińska
31.03.2023

Weryfikacja kontrahentów w dobie sankcji szczególnie ważna

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ukraina
W praktyce często słyszymy zdanie: „jestem bezpieczny, bo nie współpracuję z firmami z Rosji”. Niestety to zgubne uproszczenie w istocie bardzo złożonego tematu, jakim są sankcje, i wcale nie...
Julia Besz Maria Papis
31.03.2023

Firmy nie będą się masowo uwłaszczać - nowe zasady niezbyt atrakcyjne

Administracja publiczna Nieruchomości
W środę rząd przyjął projekt przepisów, dzięki którym firmy będą mogły przekształcić prawo użytkowania wieczystego gruntów we własność. Uwłaszczenie nie będzie jednak tanie, a i czasu na spełnienie...
Krupa-Dąbrowska Renata
31.03.2023

Kadencja ma wzmocnić niezależność prezesa UOKiK, ale Senat odrzuca ustawę

Rynek i konsument Administracja publiczna Ochrona konkurencji
Senat w czwartek nie poparł nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przewiduje ona m.in. 5-letnią kadencję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego wcześniejsze...
Krzysztof Sobczak
30.03.2023

Senat poprawia ustawę o systemie homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

Administracja publiczna
Zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorców na unijnym rynku, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne - to cele przyjętego we...
Krzysztof Sobczak
30.03.2023

Bogata gmina może lepiej zadbać o zdrowie swoich mieszkańców

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Finansowanie zdrowia
Gminy nie finansują bezpośrednio świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców, zastępując w tym NFZ. Nie oznacza to jednak, że są całkowicie zwolnione z ponoszenia wydatków związanych z organizacją...
Marek Sondej
30.03.2023

Trzynaste emerytury – pierwsze przelewy jeszcze w marcu

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Milion seniorów swoje trzynastki otrzyma jeszcze marcu. Dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane jest w wysokości minimalnej emerytury. Dostaną je wszyscy emeryci i renciści – w sumie około 9,7 mln...
Grażyna J. Leśniak
30.03.2023

Wyższe odszkodowania za wypadek przy pracy

Prawo pracy BHP
Od 1 kwietnia 2023 roku będą obowiązywały nowe, wyższe kwoty odszkodowań za wypadek przy pracy. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługiwać będzie 1269 zł. W 2022...
Grażyna J. Leśniak
30.03.2023

Specustawa jądrowa opublikowana

Energetyka
Nowelizacja ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ma ona przede wszystkim...
Inga Stawicka Agnieszka Matłacz
30.03.2023

Multikanałowe Centrum Komunikacji ma usprawnić kontakty ze skarbówką

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Udzielaniem odpowiedzi na pytania podatników zajmuje się 293 pracowników Krajowej Informacji Skarbowej. W roku 2022 z usług infolinii we wszystkich kanałach kontaktu (infolinia, formularz zapytania,...
Krzysztof Koślicki
30.03.2023

WSA: Miejscowy plan przyczyną umorzenia postępowania w sprawie warunków zabudowy

Administracja publiczna Budownictwo
Obowiązywanie dla danego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyklucza prowadzenie postępowania oraz możliwość i konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla...
Dorian Lesner
30.03.2023

Pracodawco, z przygotowaniem regulaminu pracy zdalnej śpiesz się powoli

Prawo pracy
Pracodawcy nie mają obowiązku ogłaszania regulaminu pracy zdalnej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Nie muszą się też obawiać, że termin 30 dni na uzgodnienie zasad dotyczących pracy zdalnej ze...
Grażyna J. Leśniak
30.03.2023

Wynagrodzenie dla sołtysa zmieni go w urzędnika, a osobowość prawna dla sołectwa to ryzyko

Samorząd terytorialny
Po projekcie poselskim i senackim w sprawie świadczenia dla sołtysów, własny projekt przygotowuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Eksperci i niektórzy samorządowcy widzą w tych projektach...
Maria Dec-Kiełb
30.03.2023

Dom bez formalności powyżej 70 metrów – kolejny krok w deregulacji prawa budowlanego

Administracja publiczna Budownictwo
W środę Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji prawa budowlanego. Budowa jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 mkw., będzie możliwa na podstawie tej...
Renata Krupa-Dąbrowska
29.03.2023

Amnesty International: Prawa człowieka w Polsce zagrożone

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Policja
Jeszcze bardziej ograniczony dostęp do aborcji, używanie postępowań karnych do ograniczania wolności słowa, ograniczanie niezależności sądownictwa oraz wolności pokojowych zgromadzeń, naruszanie praw...
Krzysztof Sobczak
29.03.2023

Wspólnoty i spółdzielnie też są uprawnione do niższych stawek za prąd

Energetyka
Po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyjaśnia, że wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie także są uprawnione do ochrony wynikającej z ustawy mającej...
Inga Stawicka
29.03.2023

PKW wyjaśnia, jak ma wyglądać lokal wyborczy w małej miejscowości

Samorząd terytorialny Wybory
Wójtowie i burmistrzowie do końca kwietnia muszą przekazać komisarzowi wyborczemu informacje o miejscowościach, w których mieszka co najmniej 200 mieszkańców, nie było tam obwodowej komisji wyborczej...
Robert Horbaczewski
29.03.2023

Oświadczenie rodzica zwalnia ukraińskiego ucznia z obowiązku szkolnego, a wymogu rejestracji nie ma

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Uczeń z Ukrainy, którzy uczy się zdalnie w Ukraińskiej szkole, nie jest wpisywany do systemu informacji oświatowej, bo MEiN nie widzi ku temu podstaw prawnych. W polskich szkołach uczy się tylko 25...
Monika Sewastianowicz
29.03.2023

Pawełczyk-Woicka: Zmiany w KRS można rozważać, ale bez powrotu do przeszłości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ewentualne zmiany w ustawie o KRS, w tym dotyczące wyboru sędziów - członków można rozważać, bo zawsze warto poprawiać obowiązujące przepisy - mówi sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca...
Patrycja Rojek-Socha
29.03.2023

Nowela Kodeksu pracy to gwóźdź do trumny umów na czas określony

Prawo pracy Prawo unijne
Pracodawcy będą musieli na piśmie zawiadomić zakładową organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas określony, podając przyczynę tej decyzji. To oznacza...
Grażyna J. Leśniak
29.03.2023

Senat: Komisja rekomenduje ponad 30 poprawek do nowelizacji ustawy o drogach publicznych

Drogi
Senacka komisja infrastruktury zarekomendowała kilkadziesiąt poprawek do ustawy o drogach publicznych, która ma dostosować polskie prawo do unijnej dyrektywy. Mają one przede wszystkim charakter...
Inga Stawicka
28.03.2023

Każde koło gospodyń wiejskich dostanie o 3 tys. więcej

Samorząd terytorialny
Od 8 do 10 tys. zł otrzymają Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w krajowym rejestrze na swoją działalność statutową w 2023 roku. To o 3 tys. zł więcej niż było w roku ubiegłym. Na wsparcie...
Robert Horbaczewski
28.03.2023

Będą nowe wnioski dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

Prawo pracy Prawo unijne
MRiPS chce przenieść do nowego rozporządzenia w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem część obecnych przepisów. To trzeci projekt rozporządzenia opublikowany...
Grażyna J. Leśniak
28.03.2023

Korzystanie przez pracowników z nowych uprawnień pracodawca przechowa w aktach osobowych

Prawo pracy Prawo unijne
W części B akt osobowych pracodawcy będą musieli umieszczać dokumentację związaną z korzystaniem przez pracownika z nowych uprawnień, jakie wprowadza najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy, takich jak...
Grażyna J. Leśniak
28.03.2023
1  2  3  4  5    1023
 • Aktualności
  • Nie ma dzierżawcy obwodu łowieckiego, rolnicy piszą na Berdyczów

   Żadne przepisy nie definiują, kto jest odpowiedzialny za szkody w uprawach i płodach rolnych spowodowanych przez zwierzęta łowne w sytuacji, gdy jest utworzony obwód łowiecki, natomiast nie ma ani dzierżawcy, ani zarządcy. A problem narasta. Marszałkowie województw domagają się pilnej interwencji ustawodawcy w tej sprawie.
  • Senat: Im większy staż sołtysa, tym wyższe świadczenie, a dla sołectw subkonto

   Świadczenie emerytalne dla sołtysów w wysokości 10 proc minimalnego wynagrodzenia za pracę za jedną pełną kadencję, następnie po 3 proc. za kolejne, nie więcej jak 19 procent tego wynagrodzenia. Także subkonto dla sołectwa. To propozycje Senatu. Senat wycofał się z propozycji nadania sołectwu odrębnej osobowości prawnej i wypłaty sołtysom wynagrodzenia za pełnioną funkcję.
  • Dziś ostatni dzień na rozliczenie oszczędności energii - brak sprawozdania grozi grzywną

   Do dziś, 31 marca, kierownicy jednostek sektora publicznego muszą złożyć do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie dotyczące zużycia energii elektrycznej za grudzień 2022 roku. Za niezrealizowanie w terminie obowiązku grozi grzywna do 20 tys. zł. Najwięcej wątpliwości jest z tym, kto musi złożyć sprawozdanie i w jakim zakresie. Decydujące znaczenie ma numer REGON
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

   Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.
  • Monitoring rynku medialnego coraz droższy

   W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.
  • Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

   Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Waloryzacja zamówienia możliwa, ale trzeba wykazać powody

   Waloryzacja wynagrodzenia wykonawców umów o wykonanie zamówienia publicznego to ostatnio jeden z głównych sporów na linii zamawiający–wykonawca. Pojawiają się zarówno w przypadku umów już realizowanych, w których z uwagi na przewidziane w nich klauzule waloryzacyjne lub ich brak, dochodzi do zachwiania równowagi ekonomicznej stron stosunku zobowiązaniowego, ale także w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia.
  • Prof. Królikowski: Ustawa o obronie Ojczyzny na dziś spełnia swoje zadanie

   Na pewno możemy oczekiwać nowelizacji ustawy o obronie Ojczyzny, co będzie wynikało z praktyki i zmian społecznych. Zbierane są doświadczenia chociażby związane z zakupami uzbrojenia. Rozwijać się będzie nowa formuła dobrowolnej służby wojskowej i rezerwy aktywnej – mówi prof. Hubert Królikowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naukowy komentarza do ustawy o Obronie Ojczyzny, który właśnie ukazał się nakładem Wolters Kluwer.
  • Arbitraż szansą na sprawne rozstrzyganie sporów wokół inwestycji gminnych

   Ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła przepisy dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów. Skorzystanie przez strony z tych rozwiązań związane jest z wieloma korzyściami dla obu stron umowy w sprawie zamówienia publicznego. W szczególności, z szybkością uzyskania rozstrzygnięcia, pozytywnym wpływem rozwiązań pozasądowych na wzajemne relacje stron i mniejszym nakładem kosztów na rozstrzygnięcie sporu.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • NSA: Pobór wody przez leśniczówkę i spór o opłaty

   Konieczne jest dokładne wyjaśnienie potrzeby funkcjonowania leśniczówki, której mieszkańcy dokonują poboru wody podziemnej, a także w jakiej ilości średniorocznie jest ona pobierana – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Przemyślu. To kolejny spór o opłaty między Lasami Państwowymi i Wodami Polskimi.
  • NSA: Choć nie wybudował tarasu z basenem, to będzie musiał go rozebrać

   Nakaz rozbiórki nie może być kierowany do inwestora, jeżeli ten nie wykonałby decyzji. W takiej sytuacji obowiązkiem tym należy obciążyć właściciela nieruchomości - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Gdyż to on ponosi odpowiedzialność za stan nieruchomości i za to, co się na niej wykonuje. Sąd podkreślił, że nakaz powinien być skierowany do takiej osoby, która ma realną możliwość jego wykonania.
  • WSA: Radni nie zawsze obronią kolegę przed zwolnieniem

   Dla zastosowania szczególnej ochrony radnego niezbędne jest wykazanie związku przyczynowego między wykonywaniem przez niego mandatu i rozwiązaniem stosunku pracy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. W rozpatrywanej sprawie przyczyną zwolnienia pracownika była reorganizacja zakładu. Według sądu, decyzja rady miasta w tym zakresie nie jest uznaniowa.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Okazjonalna sprzedaż żywności z ograniczeniami

   Wiosna, to czas kiermaszów i festynów, a więc okazjonalnej sprzedaży najprzeróżniejszych artykułów spożywczych. Z pozoru prosta sprawa wiąże się z wieloma ograniczeniami. Dlatego lepiej tej możliwości nie nadużywać, żeby nie narazić się fiskusowi lub sanepidowi. Z okazjonalnej sprzedaży korzystają zazwyczaj koła gospodyń wiejskich, ale też osoby fizyczne.
  • Służąc w wojsku samorządowiec nie straci uprawnień pracowniczych

   Pracownikom samorządowym ustawowo zagwarantowano nagrody i dodatki specjalne, w tym dodatek za wieloletnią pracę, do której dolicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia, w tym okres służby wojskowej. Każdy pracownik musi pamiętać, że na powrót do pracy ma tylko 30 dni. Przepisy różnicą jego sytuację w zależności od tego, czy wraca do poprzedniego pracodawcy czy podejmuje pracę u innego.
  • Nie tylko styl i język uchwały samorządowej muszą być najwyższych lotów

   Uchwała organu samorządowego powinna być napisana poprawnie językowo, przejrzyście, realizując jednocześnie zasady techniki prawodawczej. Nie może powtarzać przepisów ustaw i rozporządzeń ani ich modyfikować. Wadliwie napisana uchwała będzie bowiem trudna w stosowaniu, a w skrajnym wypadku może być również unieważniona.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski