Temat dnia

Miejscowe plany pełne błędów. Brakuje pieniędzy na fachowców

Samorząd terytorialny Nieruchomości

Miejscowe plany zagospodarowania terenu są fatalnej jakości. Bywa, że są sprzeczne z rozporządzeniami i ustawami oraz zawierają rażące błędy, co utrudnia załatwienie formalności budowlanych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji. Same samorządy przyznają, że z planami nie jest najlepiej. Brakuje bowiem pieniędzy, a wtedy także i dobrych fachowców.

Tygrys z przemytu trafi do Centralnego Azylu dla Zwierząt

Prawo karne Środowisko Administracja publiczna

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce utworzyć nową instytucję - Centralny Azyl dla Zwierząt. To będzie miejsce, gdzie na pewien czas trafią niektóre zwierzęta odebrane przemytnikom. A także przedstawiciele inwazyjnych gatunków obcych, gatunków podlegających ochronie, a także zwierzęta niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzkiego, m.in. jadowite gady, tygrysy.

Senatorowie chcą, by gminy mogły sprawniej inwestować na plażach

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Senat zdecydował o skierowaniu do Sejmu projektu ustawy, która ma pomóc gminom nadmorskim w wykorzystaniu plaż na cele rekreacyjne, turystyczne, sportowe i kulturalne. Ma uwolnić je od każdorazowej procedury uzyskiwania w urzędzie morskim zgody na postawienie np. toalety lub beach baru. Zastrzeżenia do noweli mają jednak resorty infrastruktury oraz klimatu i środowiska.

Za zatajenie informacji w spisie powszechnym grożą surowe kary

Administracja publiczna RODO

Narodowy spis powszechny zakończony się, a jego pierwsze wyniki mają zostać opublikowane już w styczniu 2022 roku. Ponieważ udział w nim był obowiązkiem każdego obywatela, to jakie konsekwencje mogą być nałożone na obywatela w przypadku braku wypełnienia tego obowiązku, zatajenia lub sfałszowania informacji - zastanawiają się mec. Katarzyna Wojarska–Aleksiejuk i Julia Herold.

Ustawa w sprawie ograniczeń na granicy z poprawkami Senatu

Administracja publiczna

Senat przyjął w piątek z poprawkami nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej państwowej, która pozowli na wprowadzanie ograniczeń mających ułatwić skuteczne działanie służbom chroniącym granicę z Białorusią, po zakończeniu stanu wyjątkowego. Senat chce, by te ograniczenia nie obejmowały mediów i aktywistów organizacji udzielającyh pomocy humanitarnej. Sejm ma zająć się ustawą we wtorek.

Senat chce zmian w ustawie o tworzeniu stref czystego transportu

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna Nowe technologie

Senat poparł w piatek nowelizację ustawy o elektromobilności z poprawkami, dotyczącymi m.in. zmian zasad tworzenia stref czystego transportu w gminach. Ustawa reguluje też procedury instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych, definicję roweru wspomaganego elektrycznie oraz dodatkowe uprawienia dla posiadaczy kategorii B prawo jazdy.

Polecamy książki samorządowe

Jeszcze tylko dwa dni na wniosek o "Dobry Start"

Domowe finanse Szkoła i uczeń Administracja publiczna
Rodzic lub opiekun ucznia, bez względu na osiągane dochody, może raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną. Wnioski na rok szkolny 2021/2022 można składać do 30 listopada tylko w formie elektronicznej – przez PUE ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.
Agnieszka Matłacz
29.11.2021
Domowe finanse Szkoła i uczeń Administracja publiczna
Uwzględnienie przesłanki interesu publicznego musi być efektem rzetelnej oceny sytuacji podatnika, dokonanej przez organy podatkowe. Uznaniowość ma granice i nie można jej utożsamiać z pełną dowolnością – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Takie stanowisko może stanowić zachętę dla podatników o występowanie o umorzenia zaległości podatkowych.
Wiesława Moczydłowska
29.11.2021
Samorząd terytorialny CIT VAT

WSA: Niepełnoletnia matka też ma prawo do świadczenia rodzicielskiego

Pomoc społeczna Prawo rodzinne Administracja publiczna
Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce dziecka. Bez znaczenia jest więc kwestia jej pełnoletniości i ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która uniemożliwia posiadanie władzy rodzicielskiej. Przyjęcie odmiennego stanowiska stanowiłoby naruszenie konstytucyjnej zasady równości i sprawiedliwości społecznej oraz byłoby przejawem dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Dorian Lesner
27.11.2021
Pomoc społeczna Prawo rodzinne Administracja publiczna

Izrael: Polska jako "autokracja" nie kupi Pegasusa

Prokuratura Policja Nowe technologie
Polska, wraz z Węgrami i 63. innymi państwami, została wykreślona przez Izrael z listy państw, którym można sprzedawać oprogramowanie służące do inwigilacji. Zostały one uznawane za "reżimy...
Krzysztof Sobczak
26.11.2021

Pełnomocnik rządu ma zadbać o misję publiczną w mediach

Administracja publiczna
W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw działalności edukacyjnej oraz monitorowania realizacji misji...
Krzysztof Sobczak
26.11.2021

Związkowcy krytykują podział subwencji na 2022 r. - śladowy wzrost i przemilczane podwyżki

Zarządzanie oświatą
Resort edukacji i nauki przygotował projekt noweli dotyczącej naliczania subwencji oświatowej na 2022 roku. Zmiany obejmą m.in. finansowanie oddziałów przygotowania wojskowego i domów wczasów...
Monika Sewastianowicz
26.11.2021

Senat też za większym zaangażowaniem Polski w Eurokorpus

Prawo unijne
Senat zgodził się w piątek na ratyfikację przez prezydenta traktatu o Eurokorpusie, konieczną, by Polska z państwa stowarzyszonego stała się pełnoprawnym członkiem tej wielonarodowej organizacji...
Krzysztof Sobczak
26.11.2021

Senat poprawia ustawę o dodatkach dla ekspertów cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym

Administracja publiczna Finanse
Senat w piątek wniósł poprawki do ustawy, która przewiduje wprowadzenie dodatku do wynagrodzenia dla osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Ma to pozwolić na pozyskanie i utrzymanie specjalistów...
Krzysztof Koślicki
26.11.2021

Senat poparł nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Senat nie wniósł w piątkowym głosowaniu poprawke do nowelizacj ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Chodzi o zwolnienie z podatku od nieruchomości części infrastruktury kolejowej, która jest...
Krzysztof Koślicki
26.11.2021

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej może przystąpić do gminnego systemu gospodarowania odpadami

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady
Od 23 września 2021 roku istnieje możliwość przystąpienia do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej, po złożeniu stosownego oświadczenia...
Arkadiusz Sputowski
26.11.2021

Czarnek: Nie ma planów przechodzenia na zdalne nauczanie

Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Nie ma żadnych planów wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń w szkole. Nauka nadal będzie odbywać się stacjonarnie - zapowiedział w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Radiu Wnet....
Monika Sewastianowicz
26.11.2021

Pismo trafiło do spamu, ale to nie usprawiedliwia zwłoki urzędnika

Administracja publiczna
Urzędnik powinien przeglądać wszystkie otrzymywane e-maile, także te, które trafiają do folderu ze spamem. To, że wniosek o udzielenie informacji publicznej przez przypadek tam trafił nie...
Renata Krupa-Dąbrowska
26.11.2021

Zgłoś przepisy do poprawki, wygraj dostęp do LEX

Prawo.pl i LEX rozpoczynają drugą edycję akcji "Poprawmy prawo". Po raz kolejny będziemy chcieli wskazać problematyczne przepisy, które na pewno należy zmienić. Chodzi o regulacje, które mają istotny...
Ewa Usowicz
26.11.2021

Prokuratura zablokowana przez nowy system - wydajność spada, pracownicy mają dość

Prokuratura Nowe technologie RODO
Od sierpnia w prokuraturze wdrażany jest ogólnokrajowy system teleinformatyczny. Miało być nowocześnie, jednolicie i zdecydowanie szybciej, tymczasem pracownicy, prokuratorzy, ale też np. adwokaci...
Patrycja Rojek-Socha
26.11.2021

TK: Oświadczenia majątkowe osób publicznych niezgodne z Konstytucją

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niekonstytucyjne jest składanie oświadczeń majątkowych przez osoby publiczne zawierające majątek osobisty i wspólny majątek małżonków oraz ich dzieci i dzieci...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.11.2021

WSA: Nie można zwlekać ze skierowaniem kierowcy na egzamin sprawdzający

Administracja publiczna
W przypadku wystąpienia uzasadnionych zastrzeżeń co do kwalifikacji kierowcy, może on zostać skierowany na egzamin sprawdzający. Organ nie powinien jednak zwlekać z podjęciem rozstrzygnięcia w tym...
Dorian Lesner
25.11.2021

Senat: Poruszanie się i pobyt w Polsce nie mogą być drastycznie ograniczane

Administracja publiczna Poprawmy prawo
Żadne poprawki do ustawy o ochronie granicy państwowej nie są w stanie zmienić jej negatywnej oceny prawnej - twierdzą legislatorzy Senatu, który jutro na posiedzeniu plenarnym zajmuje się tą...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.11.2021

Ustawa pozwalająca na wyższe nakłady na obwodnice miast podpisana

Drogi Zamówienia publiczne Finanse samorządów
Zwiększenie limitu wsparcia budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich do ponad 2 mld zł przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Zwiększenie...
Krzysztof Sobczak
24.11.2021

Ustawa podpisana - minister sportu przyzna stypendia

Administracja publiczna
Minister sportu będzie miał prawo do przyznawania z inicjatywy własnej albo na wniosek polskiego związku sportowego lub Instytutu Sportu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium...
Krzysztof Sobczak
24.11.2021

Nowelizacja ustawy mająca zmniejszyć ilość odpadów na składowiskach podpisana

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady Nieruchomości
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odpadach, której celem nowych przepisów jest zmniejszenie ilości odpadów na składowiskach. Zgodnie z unijnymi przepisami państwa członkowskie UE do 2035 r....
Krzysztof Koślicki
24.11.2021

Elektrownia gazowa zamiast węglowej, ale jest spór o dokumentację środowiskową

Środowisko Prawo gospodarcze
Trwają przygotowania do budowy gazowego odpowiednika wstrzymanej węglowej elektrowni Ostrołęka C, ale problemy wracają. Ekolodzy twierdzą, że dokumentacja środowiskowa obarczona jest szeregiem...
Regina Skibińska
24.11.2021

Nowy żłobek w gminie można sfinansować z funduszy zewnętrznych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Opieka na dziećmi w wieku do lat 3 to jeden z priorytetów polityki społecznej w naszym kraju, tymczasem na koniec 2020 r. odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach wynosił zaledwie 17,5 procent....
Katarzyna Różycka
24.11.2021

Rusza akcja "Poprawmy prawo" - w przepisach nadal wiele bubli

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Prawnicy Rynek Prawo gospodarcze Poprawmy prawo
Niska jakość polskiej legislacji osiąga nieznane dotąd poziomy, a gdy już przepisy są poprawiane, to często na... jeszcze gorsze. Pomóżmy ustawodawcy tworzyć dobre prawo. Redakcje Prawo.pl i LEX...
Grażyna J. Leśniak Jolanta Ojczyk Krzysztof Koślicki Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha Robert Horbaczewski
24.11.2021

Będzie kolejny program modernizacji służb mundurowych

Wymiar sprawiedliwości Policja
Rząd chce kontynuować modernizację służb mundurowych, a także podwyższać wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników. Służyć ma temu „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej...
Krzysztof Sobczak
23.11.2021

Przepisy o dopingu w sporcie będą dostosowane do międzynarodowych zasad

Administracja publiczna
Dostosowanie polskich przepisów do zmian zachodzących w międzynarodowych standardach dotyczących zwalczania dopingu w sporcie to cele przyjętego we wtorek przez rząd, przedłożonego przez ministra...
Krzysztof Sobczak
23.11.2021

Prof. Patyra: Nowe ograniczenia przy granicy to permanentny stan wyjątkowy

Administracja publiczna
Przyjęta w ubiegłym tygodniu przez Sejm i oczekująca na rozpatrzenie przez Senat nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej narusza standardy dopuszczalnych ograniczeń wolności i praw jednostki...
Krzysztof Sobczak
23.11.2021

RPO: Sąd administracyjny, nie TK powinien interpretować dostęp do informacji

Administracja publiczna
Zanim Trybunał Konstytucyjny przystąpi do rozstrzygania niekonstytucyjności ustawy o dostępie do informacji publicznej należy spytać Naczelny Sąd Administracyjny o dane dotyczące rozbieżności...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.11.2021

Ogłoszenie to za mało, by zatrudnić dobrego audytora wewnętrznego

Samorząd terytorialny HR Kontrola zarządcza
Przeprowadzenie efektywnej rekrutacji na stanowisko audytora wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego wymaga przygotowań. Określenia cech osobowych, które będę pożądane i oczekiwane przez...
Robert Horbaczewski
23.11.2021

NGO: Ujawnienie darczyńców niezgodne z prawem i Pismem Świętym

Pomoc społeczna RODO Poprawmy prawo
Organizacje pozarządowe nie zostawiły suchej nitki na pomyśle ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który chce aby ujawniały one imiona i nazwiska darczyńców. Organizacje kościelne wskazują...
Robert Horbaczewski
23.11.2021

RPO kieruje do SN kasację w sprawie kar za przebywanie w strefie stanu wyjątkowego

Prawo karne Administracja publiczna
Sąd nie powinien ukarać naganą dziennikarzy za naruszenie zakazu przebywania na obszarze stanu wyjątkowego, ponieważ zakaz ten wprowadzono niezgodnie z Konstytucją - uważa Rzecznik Praw...
Krzysztof Sobczak
22.11.2021
1  2  3  4  5    1727
 • Aktualności
  • Tygrys z przemytu trafi do Centralnego Azylu dla Zwierząt

   Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce utworzyć nową instytucję - Centralny Azyl dla Zwierząt. To będzie miejsce, gdzie na pewien czas trafią niektóre zwierzęta odebrane przemytnikom. A także przedstawiciele inwazyjnych gatunków obcych, gatunków podlegających ochronie, a także zwierzęta niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzkiego, m.in. jadowite gady, tygrysy.
  • Senatorowie chcą, by gminy mogły sprawniej inwestować na plażach

   Senat zdecydował o skierowaniu do Sejmu projektu ustawy, która ma pomóc gminom nadmorskim w wykorzystaniu plaż na cele rekreacyjne, turystyczne, sportowe i kulturalne. Ma uwolnić je od każdorazowej procedury uzyskiwania w urzędzie morskim zgody na postawienie np. toalety lub beach baru. Zastrzeżenia do noweli mają jednak resorty infrastruktury oraz klimatu i środowiska.
  • Miejscowe plany pełne błędów. Brakuje pieniędzy na fachowców

   Miejscowe plany zagospodarowania terenu są fatalnej jakości. Bywa, że są sprzeczne z rozporządzeniami i ustawami oraz zawierają rażące błędy, co utrudnia załatwienie formalności budowlanych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji. Same samorządy przyznają, że z planami nie jest najlepiej. Brakuje bowiem pieniędzy, a wtedy także i dobrych fachowców.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Ustawa pozwalająca na wyższe nakłady na obwodnice miast podpisana

   Zwiększenie limitu wsparcia budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich do ponad 2 mld zł przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Zwiększenie limitu na obwodnice oznacza powiększenie kwoty na ten cel w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.
  • Prezydent podpisał przepisy rozszerzające odpowiedzialność za szkody łowieckie

   Rozszerzenie prawa do odszkodowania dla właścicieli terenów za szkody wyrządzone przez dziką zwierzynę - to cel nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, wykonującej wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.
  • Ustawa o budowie płotu na granicy z Białorusią już obowiązuje

   Podpisana przez prezydenta we wtorek ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej w środę została opublikowana, a w czwartek weszła w życie. Stanowi ona, że na polskiej granicy stanowiącej granicę zewnętrzną UE powstanie bariera zabezpieczająca przed nielegalną migracją. Zapora ma kosztować łącznie 1 mld 615 mln zł. Według zapowiedzi szefa MSWiA, ogrodzenie ma powstać do połowy przyszłego roku.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Za zatajenie informacji w spisie powszechnym grożą surowe kary

   Narodowy spis powszechny zakończony się, a jego pierwsze wyniki mają zostać opublikowane już w styczniu 2022 roku. Ponieważ udział w nim był obowiązkiem każdego obywatela, to jakie konsekwencje mogą być nałożone na obywatela w przypadku braku wypełnienia tego obowiązku, zatajenia lub sfałszowania informacji - zastanawiają się mec. Katarzyna Wojarska–Aleksiejuk i Julia Herold.
  • Nowy żłobek w gminie można sfinansować z funduszy zewnętrznych

   Opieka na dziećmi w wieku do lat 3 to jeden z priorytetów polityki społecznej w naszym kraju, tymczasem na koniec 2020 r. odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach wynosił zaledwie 17,5 procent. Dlatego tak ważne jest wprowadzanie rozwiązań ułatwiających tworzenie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zarówno przez samorządy, jak i podmioty prywatne.
  • Świadczenie pielęgnacyjne powinno być uwzględniane przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego

   Osoba pracująca „na etat” i otrzymująca kwotę odpowiadającą świadczeniu pielęgnacyjnemu jest w gorszej sytuacji; rozważać można, czy nie ma miejsca tutaj naruszenie zasady równości. Jeżeli ktoś otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne, to powinno się ono wliczać do dochodu w rozumieniu przepisów o dodatku mieszkaniowym - wskazuje prof. Grzegorz Krawiec.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • TK: Oświadczenia majątkowe osób publicznych niezgodne z Konstytucją

   Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niekonstytucyjne jest składanie oświadczeń majątkowych przez osoby publiczne zawierające majątek osobisty i wspólny majątek małżonków oraz ich dzieci i dzieci przysposobionych. Zatem radni, senatorowie i posłowie nie muszą pozyskiwać danych o majątkach swoich krewnych. Jest to naruszenie ochrony prawa do prywatności osób najbliższych funkcjonariuszy. Cała nowelizacja z tych przyczyn nie wejdzie w życie.
  • WSA: Nie można zwlekać ze skierowaniem kierowcy na egzamin sprawdzający

   W przypadku wystąpienia uzasadnionych zastrzeżeń co do kwalifikacji kierowcy, może on zostać skierowany na egzamin sprawdzający. Organ nie powinien jednak zwlekać z podjęciem rozstrzygnięcia w tym zakresie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że wydanie decyzji po pięciu latach od zdarzenia jest zdecydowanie spóźnione i prowadzi do zdezaktualizowania zastrzeżeń wobec kierowcy.
  • WSA: Jedna pomyłka przy segregowaniu nie może być powodem podwyższenia opłaty

   Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów wiąże się z nałożeniem przez organ podwyższonej opłaty, która ma charakter sankcji. Nie można jednak karać za jednorazowe niesegregowanie śmieci. Intencją ustawodawcy było bowiem obciążenie podwyższoną opłatą jedynie tych, którzy notorycznie naruszają obowiązek – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Łatwiej wybudować pochylnię dla osób niepełnosprawnych

   Na wykonanie podjazdu bądź pochylni przeznaczonej dla osoby niepełnosprawnej nie potrzeba pozwolenia na budowę, ani nawet nie trzeba dokonywać zgłoszenia do właściwego miejscowo wydziału architektury. Nie oznacza to jednak, że taki obiekt można postawić bez żadnych warunków.
  • Gdy rodzina nie odbiera pacjenta, szpital zawiadamia gminę

   Szpital nie ma prawnych możliwości przymuszenia rodziny pacjenta do opieki nad nim. Po zakończeniu leczenia szpitalnego, w sytuacji, gdy rodzina pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji nie odbiera jej z placówki, szpital zawiadamia właściwą gminę, organizując przewóz na do miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta.
  • Skarbnik gminy to urzędnik z konkursu, ale za zgodą rady

   Postępowanie zmierzające do wyłonienia skarbnika jednostki samorządu terytorialnego ma charakter merytoryczno – polityczny. To oznacza, że kandydat wyłoniony w drodze konkursu na wolne stanowisko urzędnicze musi uzyskać jeszcze akceptacje organu stanowiącego, czyli odpowiedniej rady gminy, powiatu lub województwa. Nie ma możliwości „pełnienia obowiązków” na tym stanowisku.
  Zobacz więcej