Temat dnia

NSA: Burmistrz nie zwalczy epidemii odstępując od opłat za parkowanie

Administracja publiczna Samorząd terytorialny Koronawirus

Burmistrz wydał przepisy porządkowe, na podstawie których odstąpiono od poboru opłat za parkowanie. W ten sposób chciał zachęcić mieszkańców do korzystania z prywatnych środków transportu i ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Wojewoda uznał jednak, że nie było do tego podstaw i stwierdził nieważność wydanego zarządzenia. Sądy administracyjne przyznały mu rację.

Lubelskie wycofało się z uchwały „anty-LGBT” i wznawia negocjacje z Komisją Europejską

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo unijne

Komisja Europejska wznowiła negocjacje w sprawie 26 mln euro dla województwa lubelskiego z programu REACT-EU na walkę ze skutkami pandemii w gospodarce i służbie zdrowia. To efekt uchylenia przez radnych sejmiku tzw. „uchwały anty-LGBT”. Lubelski sejmik wojewódzki skorygował uchwałę, w której  nie pada już określenie „LGBT”.

Fitch Ratings: Przez Polski Ład gorsze oceny 14 miast z Polski

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Polski Ład

Amerykańska agencja ratingowa Fitch Ratings umieściła 14 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Według analityków gminy będą zmuszone do podnoszenia podatków i opłat lokalnych oraz ograniczania wydatków bieżących, aby zrównoważyć ubytek dochodów związany z reformą Polski Ład.

W województwach powstaną specwydziały do zwalczania przestępczości środowiskowej

Prawo karne Środowisko Administracja publiczna

W wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska będą mogły powstać wydziały lub samodzielne stanowiska pracy do spraw zwalczania przestępczości środowiskowej - przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. Ma to pozwolić na bardziej sprawne i efektywne realizowanie zadań ustawowych, zarówno pod względem merytorycznym jak i administracyjnym.

Rząd chce zmian w prawie, aby ukrócić nielegalne zrzuty i zanieczyszczanie polskich rzek

Samorząd terytorialny Środowisko

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, Wody Polskie i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska chcą doprowadzić do zmian legislacyjnych, aby zwiększyć skuteczność ochrony wód przed zanieczyszczeniami – zapowiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Ośrodki egzaminowania kierowców chcą podwyżki opłat i pensji egzaminatorów

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego walczą o podwyższenie opłaty za egzaminy na prawo jazdy. Argumentują, że od blisko 8 lat nie były waloryzowane, co przy obecnej inflacji i wzroście kosztów powoduje kłopoty finansowe większości z nich. Domagają się też podwyżki wynagrodzeń egzaminatorów, które nie były podnoszone 14 lat. Resort infrastruktury nie chce podwyżek, bo są społecznie nieakceptowane.

Polecamy książki samorządowe
Samorządy apelują o rozszerzenie katalogu wyjątków od zakazu przeprowadzania eksmisji w czasie pandemii COVID-19. Metropolie uważają, że ustawodawca powinien zezwolić na wykonywanie orzeczeń nakazujących opróżnienie lokali i budynków znajdujących się w złym stanie technicznym stwierdzonym decyzją właściwego organu nadzoru budowlanego.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
07.12.2021
Prawo.pl i LEX rozpoczynają drugą edycję akcji "Poprawmy prawo". Po raz kolejny będziemy chcieli wskazać problematyczne przepisy, które na pewno należy zmienić. Chodzi o regulacje, które mają istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości, prawników, podatki, pracę, działalność gospodarczą, zdrowie, oświatę, samorząd i administrację. Do zgłaszania wadliwych aktów prawnych zapraszamy naszych Czytelników. Zadbajmy wspólnie o lepsze prawo!
Ewa Usowicz
07.12.2021
Sądy administracyjne powinny mieć możliwość zmiany decyzji organu administracji, w sytuacjach wyjątkowych, takich jak sprawy imigracyjne, gdzie zagrożone są prawa człowieka, czego powinien dowodzić zgromadzony w sprawie materiał dowodowy - mówi dr hab. Przemysław Ostojski, profesor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, który badał kwestie wzmocnienia uprawnień orzeczniczych sądów.
Patrycja Rojek-Socha
06.12.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Znakoza na polskich drogach nie ułatwia jazdy

Drogi Administracja publiczna
Las przy drogach ma się coraz lepiej - las znaków drogowych, od których kierowcy dostają oczopląsu. Eksperci wskazują, że znaków jest dużo, a do tego często posadowione są niezgodnie z organizacją...
Robert Horbaczewski
04.12.2021

NSA: Członkostwo w radzie seniorów nie tylko dla osób starszych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Rada gminy nie może wprowadzić definicji pojęcia „senior” lub określić wieku uprawniającego do uczestnictwa w radzie seniorów. W skład tego gremium mogą bowiem wchodzić przedstawiciele osób starszych...
Dorian Lesner
04.12.2021

Dr Machińska: Na granicy trwa polowanie na ludzi, decydują służby nie prawo

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Na granicy nie działa prawo, tylko służby. Rządzi policjant i w zależności ilu policjantów jest na drodze - tyle interpretacji przepisów - mówiła dr Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.12.2021

RPO pyta o warunki socjalne i wsparcie psychologiczne żołnierzy na granicy

Administracja publiczna
O warunki socjalne, sposób przygotowania do służby w nietypowych warunkach i pomoc psychologiczną dla żołnierzy skierowanych na granicę z Białorusią pyta w liście do minstra obrony narodowej Mariusza...
Monika Sewastianowicz
03.12.2021

Nowe znaki informują gdzie naładować pojazd elektryczny

Drogi Administracja publiczna
Od 2 grudnia weszły w życie przepisy pozwalające na montowanie przy drogach w Polsce znaków informujących o punktach ładowania pojazdów elektrycznych. Zmiany dotyczą również wprowadzenia zbiorczych...
Robert Horbaczewski
03.12.2021

Czarnek: Czwarta fala na razie nie zmusza do zamknięcia szkół

Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Blisko 90 procent dzieci uczy się w trybie stacjonarnym. Nie ma teraz planów zmiany przepisów funkcjonowania szkół podczas pandemii – powiedział w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław...
Monika Sewastianowicz
03.12.2021

Sejm zgodził się zwiększyć zarobki ekspertów cyberbezpieczeństwa

Administracja publiczna
Sejm poparł w czwartkowym głosowaniu dwie z pięciu senackich poprawek do ustawy zwiększającej zarobki ekspertów cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym. Ustawa zakłada m.in. utworzenie Funduszu...
Robert Horbaczewski
03.12.2021

Czy można pominąć nowy przepis kodeksu, gdy pozwany jest sąd - SN podejmie uchwałę

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Zmiany w k.p.c.
Sądy mają wątpliwości, jakie będą skutki niestosowania się do nowych regulacji w kodeksie postepowania cywilnego, które dotyczą przekazania sprawy innemu sądowi spraw w toku, gdy pozwanym jest Skarb...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.12.2021

Na nowelizacji ustawy o służbie cywilnej stracą niektórzy urzędnicy

Administracja publiczna Służba cywilna
Projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej może negatywnie wpłynąć na wynagrodzenie inspektorów inspekcji transportu drogowego oraz ochrony środowiska – uważa OPZZ. Zdaniem Stowarzyszenia...
Robert Horbaczewski
03.12.2021

NSA: Udział przyszłego inkasenta w głosowaniu to poważne naruszenie prawa

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Administracja publiczna
W głosowaniu nad uchwałą wziął udział radny, który na mocy tego aktu miał zostać inkasentem. Sąd pierwszej instancji uznał, że doszło do naruszenia prawa, ale nie było ono istotne, więc uchwała nie...
Dorian Lesner
03.12.2021

Jeden głos zdecydował o pracach nad projektem o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii

Pomoc społeczna Administracja publiczna
W czwartkowym głosowaniu PiS jednym głosem obroniło swój projekt ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii. Za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu opowiedziało się 204 posłów, a przeciw...
Jolanta Ojczyk Krzysztof Sobczak
02.12.2021

Wojsko kupi wyposażenie bez przetargu - Sejm uchwalił ustawę

Zamówienia publiczne
Wojsko będzie kupowało sprzęt z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych, z powołaniem się na unijne wyłączenie. Sejm uchwalił w czwartek ustawę zaproponowaną przez posłów Prawa i...
Renata Krupa-Dąbrowska
02.12.2021

Emerytury dla strażaków i ratowników - Sejm uchwalił ustawę o OSP

Samorząd terytorialny
Wprowadzenie dodatku do emerytur dla strażaków ochotników, a także ratowników górskich, uregulowanie kwestii odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin – zakłada przyjęta w czwartek przez...
Robert Horbaczewski
02.12.2021

Ustawa do podpisu - każda gmina będzie mogła stworzyć strefę czystego transportu

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna Nowe technologie
Sejm poparł część poprawek Senatu do noweli o elektromobilności dotyczących m.in. zmian zasad tworzenia stref czystego transportu w gminach niezależnie od liczby mieszkańców. Ustawa reguluje też...
Robert Horbaczewski Krzysztof Sobczak
02.12.2021

Sejm znowelizował ustawę o scaleniu i wymianie gruntów

Samorząd terytorialny Budownictwo
Sejm znowelizował ustawę, która ma usprawnić proces postępowania scaleniowego i wymiany gruntów. Chodzi m.in. o wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej przy postępowaniach oraz wprowadzenie...
Robert Horbaczewski
02.12.2021

Przepisy o podatku od budowli trzeba napisać od nowa

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Rachunkowość
Punktem wyjścia, jak zawsze w podatku od nieruchomości, są wadliwe przepisy. Z tej perspektywy nie ma w tym nic dziwnego, że podatnicy próbują je interpretować na swoją korzyść, a organ podatkowy, do...
Michał Nielepkowicz
02.12.2021

Dziennikarz w pasie przygranicznym z aniołem stróżem

Administracja publiczna
Straż Graniczna przedstawiła, w związku zakończeniem stanu wyjątkowego i wejściem w życie nowej ustawy, zasady obecności mediów w pasie przygranicznym z Białorusią. To komendant Straży Granicznej...
Robert Horbaczewski
02.12.2021

Nowa pula wsparcia w programie Senior+ na domy i kluby dla seniorów

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej ogłosiła w środę otwarcie konkursu ofert w nowej edycji programu wieloletniego Senior+ na rok 2022. Gminy, powiaty i województwa mogą starać się...
Robert Horbaczewski
02.12.2021

Sejm uchwalił zmiany wspierające Program Rozwój Obszarów Wiejskich

Środowisko
Sejm uchwalił wczwartek unowelizację ustawy mającą przedłużyć realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Nowym rozwiązaniem...
Robert Horbaczewski
02.12.2021

NIK: Urzędy nieprzygotowane do pracy zdalnej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak urzędy poradziły sobie z przejściem na pracę zdalną po wybuchu epidemii. Na 40 zbadanych urzędów aż 34 nie były przygotowane do wykonywania zadań na odległość,...
Agnieszka Matłacz
02.12.2021

NSA unieważnia regulamin odbioru odpadów od mieszkańców

Samorząd terytorialny Odpady
Pojęcia "odbieranie" i "pozbywanie się" odpadów nie mogą być używane zamiennie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Gdyby te pojęcia mogły być używane zamiennie, to zbędne byłyby w ustawie dwa...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.12.2021

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach szansą na reset urzędów wojewódzkich?

Administracja publiczna Prawo pracy
W cieniu kontrowersyjnych zmian dotyczących nielegalnego przekraczania granicy rząd przygotowuje znaczne zmiany w udzielaniu zezwoleń na pobyt w Polsce. Na ujawnienie końcowego projektu musieliśmy...
Karol Wysocki
02.12.2021

Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości do pilnej poprawy

Podatki i opłaty lokalne Doradca podatkowy Poprawmy prawo
Niedawny wyrok WSA w Białymstoku potwierdza, że stacja benzynowa musi płacić podatek od nieruchomości także od zbiorników paliwa i gazu. Według sądu są to budowle. Tymczasem eksperci przypominają, że...
Krzysztof Koślicki
02.12.2021

Urząd "nie słucha", sąd administracyjny zmieni mu decyzję - szykuje się reforma

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Sąd administracyjny powinien móc zmienić decyzję organu, a jego właściwość miejscowa powinna być wyznaczana według miejsca zamieszkania czy siedziby skarżącego - wynika z badań zleconych przez...
Patrycja Rojek-Socha
02.12.2021

Straż Graniczna od piątku pozwoli mediom na pracę przy granicy

Administracja publiczna
Obecność dziennikarzy na granicy z Białorusią będzie możliwa na podstawie akredytacji udzielanych przez komendantów placówek Straży Granicznej - poinformował w środę wiceminister spraw wewnętrznych i...
Krzysztof Sobczak
01.12.2021

RPO: Ustawa o dostępności cyfrowej musi uwzględniać potrzeby głuchych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Dziś przepisy nie zapewniają efektywnych środków ochrony przed dyskryminacją osób z niepełnosprawnościami w dostępie cyfrowym stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – uważa...
Robert Horbaczewski
01.12.2021

Prezydent podpisał ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Pomoc społeczna Domowe finanse
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym, która przewiduje, że od przyszłego roku na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia będzie...
Grażyna J. Leśniak Renata Krupa-Dąbrowska
01.12.2021
1  2  3  4  5    1728
 • Aktualności
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Nowe znaki informują gdzie naładować pojazd elektryczny

   Od 2 grudnia weszły w życie przepisy pozwalające na montowanie przy drogach w Polsce znaków informujących o punktach ładowania pojazdów elektrycznych. Zmiany dotyczą również wprowadzenia zbiorczych tablic informacyjnych oraz znaków zapowiadających zbliżający się pas wyłączenia na drodze ekspresowej.
  • Stan wyjątkowy wprowadzany bocznymi drzwiami i na większym obszarze

   We wtorek w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej, która da ministrowi spraw wewnętrznych możliwość wprowadzania rozwiązań stanu wyjątkowego kuchennymi drzwiami, w formie rozporządzenia. W dodatku, na o wiele większym niż dotychczas obszarze, bo w strefie nadgranicznej, a ta może sięgać nawet kilkadziesiąt kilometrów w głąb kraju. I na czas nieokreślony.
  • Ustawa pozwalająca na wyższe nakłady na obwodnice miast podpisana

   Zwiększenie limitu wsparcia budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich do ponad 2 mld zł przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Zwiększenie limitu na obwodnice oznacza powiększenie kwoty na ten cel w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach szansą na reset urzędów wojewódzkich?

   W cieniu kontrowersyjnych zmian dotyczących nielegalnego przekraczania granicy rząd przygotowuje znaczne zmiany w udzielaniu zezwoleń na pobyt w Polsce. Na ujawnienie końcowego projektu musieliśmy czekać wiele miesięcy, a poprzednie zmiany przepisów migracyjnych miały charakter doraźny i dotyczyły głównie sytuacji na wschodniej granicy Polski – pisze Karol Wysocki.
  • Za zatajenie informacji w spisie powszechnym grożą surowe kary

   Narodowy spis powszechny zakończony się, a jego pierwsze wyniki mają zostać opublikowane już w styczniu 2022 roku. Ponieważ udział w nim był obowiązkiem każdego obywatela, to jakie konsekwencje mogą być nałożone na obywatela w przypadku braku wypełnienia tego obowiązku, zatajenia lub sfałszowania informacji - zastanawiają się mec. Katarzyna Wojarska–Aleksiejuk i Julia Herold.
  • Nowy żłobek w gminie można sfinansować z funduszy zewnętrznych

   Opieka na dziećmi w wieku do lat 3 to jeden z priorytetów polityki społecznej w naszym kraju, tymczasem na koniec 2020 r. odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach wynosił zaledwie 17,5 procent. Dlatego tak ważne jest wprowadzanie rozwiązań ułatwiających tworzenie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zarówno przez samorządy, jak i podmioty prywatne.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • NSA: Burmistrz nie zwalczy epidemii odstępując od opłat za parkowanie

   Burmistrz wydał przepisy porządkowe, na podstawie których odstąpiono od poboru opłat za parkowanie. W ten sposób chciał zachęcić mieszkańców do korzystania z prywatnych środków transportu i ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Wojewoda uznał jednak, że nie było do tego podstaw i stwierdził nieważność wydanego zarządzenia. Sądy administracyjne przyznały mu rację.
  • NSA: Członkostwo w radzie seniorów nie tylko dla osób starszych

   Rada gminy nie może wprowadzić definicji pojęcia „senior” lub określić wieku uprawniającego do uczestnictwa w radzie seniorów. W skład tego gremium mogą bowiem wchodzić przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele podmiotów działających na ich rzecz. Tym samym członkostwo w tym gremium nie jest zależne od wieku – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
  • NSA: Udział przyszłego inkasenta w głosowaniu to poważne naruszenie prawa

   W głosowaniu nad uchwałą wziął udział radny, który na mocy tego aktu miał zostać inkasentem. Sąd pierwszej instancji uznał, że doszło do naruszenia prawa, ale nie było ono istotne, więc uchwała nie została uchylona. Zdania tego nie podzielił Naczelny Sąd Administracyjny. Uznał bowiem, że stwierdzone uchybienie może prowadzić do skutków, które nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Łatwiej wybudować pochylnię dla osób niepełnosprawnych

   Na wykonanie podjazdu bądź pochylni przeznaczonej dla osoby niepełnosprawnej nie potrzeba pozwolenia na budowę, ani nawet nie trzeba dokonywać zgłoszenia do właściwego miejscowo wydziału architektury. Nie oznacza to jednak, że taki obiekt można postawić bez żadnych warunków.
  • Gdy rodzina nie odbiera pacjenta, szpital zawiadamia gminę

   Szpital nie ma prawnych możliwości przymuszenia rodziny pacjenta do opieki nad nim. Po zakończeniu leczenia szpitalnego, w sytuacji, gdy rodzina pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji nie odbiera jej z placówki, szpital zawiadamia właściwą gminę, organizując przewóz na do miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta.
  • Skarbnik gminy to urzędnik z konkursu, ale za zgodą rady

   Postępowanie zmierzające do wyłonienia skarbnika jednostki samorządu terytorialnego ma charakter merytoryczno – polityczny. To oznacza, że kandydat wyłoniony w drodze konkursu na wolne stanowisko urzędnicze musi uzyskać jeszcze akceptacje organu stanowiącego, czyli odpowiedniej rady gminy, powiatu lub województwa. Nie ma możliwości „pełnienia obowiązków” na tym stanowisku.
  Zobacz więcej