Temat dnia

Program "Rozświetlamy Polskę" został źle przygotowany

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przyznaje, że program „Rozświetlamy Polskę” został wadliwie przygotowany. Ale dla samorządów, które otrzymały promesy to małe pocieszenie. Pozostały z problemami prawnymi i finansowymi dotyczącymi modernizacji oświetlenia. Resort zastrzega, że ewentualne zmiany regulacji dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych w tym zakresie wymagają przeprowadzenia szerokich konsultacji.

Mieszkańcy Warszawy mniej zapłacą za odbiór śmieci, bo miasto ma nadwyżki z opłat

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady

Kalkulując wysokość stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych, gminy powinny dążyć zarówno do zapobiegania niedoborom, jak i powstawaniu nadwyżek. Tymczasem w Warszawie od dwóch lat koszty te są przeszacowane - miasto płaci mniej niż pobiera od mieszkańców. Ratusz zapowiada więc tymczasowe, roczne obniżenie stawek opłat o 15-30 proc. Trwają właśnie prace nad projektem uchwały zmniejszającej wysokość stawek. Nie zmieni się natomiast metoda ich obliczania.

45 proc. gmin w Polsce wciąż bez żadnej instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Samorząd terytorialny

Program „Maluch+” miał zwiększyć dostępność miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci. Chodziło nie tylko o podwyższenie odsetka dzieci korzystających z placówek, ale także umożliwienie zatrudnienia ich rodzicom. I mimo że miejsc opieki w ostatnich latach przybyło, to wciąż tylko co czwarte dziecko ma zapewnione miejsce w żłobku. Program „Maluch+” nie zaspokoił wszystkich potrzeb, wciąż brak też rzetelnych analiz zapotrzebowania na miejsca opieki.

NIK: CEPiK od 10 lat w budowie i końca nie widać

Administracja publiczna

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) to system, którego budowa trwa od 2013 roku. I mimo że budowa, utrzymanie i modernizacja CEPiK 2.0 finansowane są ze specjalnie utworzonego źródła, to system wciąż nie został skończony - a już wymaga zmian, bo użytkownicy narzekają m.in. na czasochłonność wprowadzania danych i wyszukiwania informacji i niezgodność między danymi.

Milczenie nie zawsze jest złotem, burmistrz zapłaci 1 tys. zł grzywny

Samorząd terytorialny

Burmistrz zastosował nieznany ustawie środek w postaci pozostawienia wniosku bez rozpoznania, z uwagi na niewykazanie przez skarżącego szczególnego interesu publicznego w uzyskaniu żądanej informacji publicznej. WSA w Łodzi uznał, że burmistrz pozostawał bezczynny w sprawie przez blisko dwa lata i wymierzył mu grzywnę.

Wojsko może sięgnąć po prywatny pojazd. Problem, gdy go uszkodzi

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Wojsko

Wojsko coraz chętniej sięga po prywatne i firmowe pojazdy. Od pół roku brakuje jednak przepisów, które regulują procedurę używania nieruchomości i ruchomości na rzecz obrony w czasie pokoju, ale także zwalczania klęsk żywiołowych, likwidacji ich skutków oraz zarządzania kryzysowego. Resort obrony zaproponował nowe regulacje w tym zakresie, ale kłopoty mogą pojawić się, gdy dojdzie np. do uszkodzenia pojazdu.

Prawo.pl
Polecamy książki samorządowe
Jednym ze "100 konkretów" KO w kampanii wyborczej do parlamentu była likwidacja większości z funkcjonujących przy rządzie pełnomocników. 21 maja weszło w życie rozporządzenie, które znosi 29 z nich, m.in. do spraw: wspierania reform na Ukrainie, społeczeństwa obywatelskiego, działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium RP czy małych i średnich przedsiębiorstw. Zniesione stanowiska dotyczą niemal wszystkich resortów.
Agnieszka Matłacz
21.05.2024
Administracja publiczna
Okres letni to wzmożony ruch w części branż i połączone z tym okresowe, znaczne zwiększenie zapotrzebowania na pracę. Czasowe, krótkookresowe zatrudnienie może być realizowane zarówno w oparciu o terminową umowę o pracę, jak i umowę o świadczenie usług. W tym drugim przypadku należy jednak dokonać szczegółowej analizy, czy ze względu na specyfikę pracy nie będzie ona miała cech stosunku pracy. Można również rozważyć wykorzystanie umowy o praktyki absolwenckie.
Marek Rotkiewicz
21.05.2024
Prawo pracy Rynek pracy
W kwietniu br. minister rozwoju i technologii wydał decyzję, w której wskazał, jak prawidłowo należy stosować tzw. zasadę korzyści w przypadku wywłaszczenia nieruchomości pod drogę. To jedna z decyzji administracyjnych z ostatniego czasu, w których organ odwołuje się wprost do zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami - pisze Mirosław Ochojski, prokurent w kancelarii prawnej INLEGIS Kołodziej Nogala sp. k.
Mirosław Ochojski
21.05.2024
Finanse Nieruchomości

Nowa komisja nadzoru nad sztuczną inteligencją będzie musiała być elastyczna

Nowe technologie Prawo unijne
W zakończonych niedawno prekonsultacjach większość podmiotów wypowiedziała się za stworzeniem nowego urzędu ds. sztucznej inteligencji, podobnie jak robią to Włochy. Konfederacja Lewiatan uważa, że...
Inga Stawicka
20.05.2024

Wojsko potrzebuje wykwalifikowanego kierowcę, tłumacza, teleinformatyka

Wojsko Rynek pracy
Kierowca samochodów ciężarowych, w tym posiadający zaświadczenie ADR do przewozu towarów niebezpiecznych, kierowca autobusów, ratownik medyczny, nurek, inżynier teleinformatyk, tłumacz -to m.in....
Jonasz Kita
20.05.2024

Umieszczenie ludzi w centrum uwagi zwiększa szanse na sukces transformacji. Badanie EY

Prawo pracy Zarządzanie Rynek pracy
Liderzy, dla których priorytetem jest podejście skoncentrowane na człowieku w odniesieniu do transformacji, poprawiają nawet 12-krotnie skuteczność całego procesu – wskazują eksperci EY i University...
Grażyna J. Leśniak
20.05.2024

Pracownik porzucający pracę będzie uczestniczył w kosztach wdrożenia do pracy

Prawo pracy
Pracodawcy mają ogromne problemy z pracownikami, którzy bez słowa znikają z firmy w ciągu pierwszego miesiąca od zatrudnienia. Nie informują nawet, że z pracy rezygnują. Niektórzy nie pojawiają się w...
Grażyna J. Leśniak
20.05.2024

Zakaz wywozu plastikowych odpadów do biednych krajów - bez ROP nie damy rady

Środowisko Odpady
UE podejmuje walkę z plastikowym greenwashingiem. Chce zakazać eksportu odpadów z tworzyw sztucznych do krajów spoza OECD. Przemieszczanie ich do innego kraju unijnego ma być mocno ograniczone. To...
Zofia Jóźwiak
20.05.2024

Przy dworcu można zrobić selfie, przy tunelu czy moście lepiej się upewnić

Administracja publiczna Wojsko
Zakaz fotografowania wybranych obiektów infrastruktury transportowej, które zostaną oznaczone stosownym znakiem, nie obejmie dworców kolejowych. Może odnosić się jedynie do mostów, wiaduktów i...
Robert Horbaczewski
20.05.2024

Z rodziną najlepiej na zdjęciach, ale z grobowcem rodzinnym może być problem

Prawo cywilne Administracja publiczna
Ostatnie lata to boom na rynku nieruchomości, ale drożeją nie tylko mieszkania, z każdym rokiem coraz więcej trzeba zapłacić także za miejsce na cmentarzu. Dla niektórych to znak, by nie czekać z...
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
18.05.2024

TSUE: Takie same przywileje socjalne dla pracowników przygranicznych i rezydentów

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Pracownicy przygraniczni, którzy płacą podatki i składki socjalne w państwie przyjmującym z tytułu wykonywanej w nim pracy najemnej, powinni mieć możliwość korzystania ze świadczeń rodzinnych oraz...
Grażyna J. Leśniak
17.05.2024

Rządowa ustawa o asystencji osobistej dopiero w 2025 r.

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Resort rodziny priorytetowo pracuje nad rządową ustawą o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Wiceminister rodziny zapowiedział, że wejdzie ona w życie w 2025 roku. Tymczasem Sejm...
Beata Dązbłaż
17.05.2024

Dorabiający do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego muszą do końca maja powiadomić ZUS o przychodach

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pobierając świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, można dodatkowo pracować. Trzeba jednak pamiętać o limitach dorabiania i rozliczaniu tych przychodów w ZUS – przypomina Zakład Ubezpieczeń...
Grażyna J. Leśniak
17.05.2024

Urlop proporcjonalny przy zmianie pracodawcy

Prawo pracy
W przypadku nakładających się na siebie okresów zatrudnienia, każdy z pracodawców odrębnie ustala wymiar urlopu. Co istotne, w takich sytuacjach nie zastosujemy zasady, zgodnie z którą łączny wymiar...
Marek Rotkiewicz
17.05.2024

Standardy neutralności religijnej w warszawskim ratuszu

Administracja publiczna
Zgodnie ze standardami przyjętymi w warszawskim ratuszu, "przestrzenie urzędu są miejscami neutralnymi religijnie", a "dbanie o równe traktowanie jest zasadą horyzontalną ujętą we wszystkich...
kn/pap
16.05.2024

Wypłacono 760 mln zł na program "Czyste Powietrze"

Środowisko
W kwietniu tego roku minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekazała informację o uruchomieniu rekordowych wypłat środków z Krajowego Planu Odbudowy, w tym m.in. 507...
kn/pap
16.05.2024

Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy
Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości...
Grażyna J. Leśniak
16.05.2024

Jedna czwarta kobiet boryka się z wypaleniem zawodowym – badanie Deloitte

Prawo pracy Rynek pracy
Dziewięć na dziesięć firm wciąż nie podejmuje działań na rzecz równouprawnienia. Z raportu firmy doradczej Deloitte wynika także, że agresji i molestowania seksualnego w miejscu pracy doświadczyło...
Grażyna J. Leśniak
16.05.2024

Ruszył nabór na wsparcie przygotowania planów ogólnych w gminach

Samorząd terytorialny Budownictwo Ład Przestrzenny
W czwartek, 16 maja rozpoczął się nabór wniosków dla gmin na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego. Gminy mogą przeznaczyć pieniądze na przygotowanie i...
Robert Horbaczewski
16.05.2024

Centra opiekuńczo-mieszkalne - program do poprawy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Centra opiekuńczo-mieszkalne miały wspierać osoby z najcięższymi niepełnosprawnościami i umożliwić im uczestnictwo w lokalnej społeczności. W praktyce wsparcie jest kierowane także do seniorów i osób...
Beata Dązbłaż
16.05.2024

Ustawa wprowadzająca rządowy program „Aktywny rodzic” przez Sejm przeszła jak burza

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Rynek pracy
Sejm przyjął 15 maja ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń wspierających...
Grażyna J. Leśniak Patrycja Rojek-Socha
15.05.2024

Sejm przyjął kolejną nowelę ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Uchodźca wojenny z Ukrainy będzie mógł zmienić status pobytu w Polsce z ochrony tymczasowej na bardziej korzystny pobyt tymczasowy. Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy pomocowej zakłada wygaszenie...
Robert Horbaczewski
15.05.2024

Programy Ministerstwa Sportu mają bardziej uwzględniać potrzeby samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Samorządy województw będą miały wpływ na decyzję, jak mają być rozdysponowane środki z programów inwestycyjnych Ministerstwa Sportu dla poszczególnych województw. To główny cel projektu nowelizacji...
Robert Horbaczewski
15.05.2024

GUS: Na koniec września 2023 r. 51,3 proc. zleceniobiorców stanowiły kobiety

Prawo pracy Rynek pracy
W ostatnim dniu września 2023 roku pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych wykonywało w Polsce 2349,8 tys. osób. Spośród nich 992,6 tys. osób równolegle wykonywało pracę kwalifikującą je do...
Grażyna J. Leśniak
15.05.2024

Wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Od 1 stycznia 2025 roku wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej. MRPiPS proponuje, aby dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosiło 1010 zł, a dla osoby w rodzinie – 823 zł. Zmiana...
Robert Horbaczewski
15.05.2024

NIK: Większość gmin wydawała decyzje o warunkach zabudowy z naruszeniem prawa

Budownictwo
Według danych GUS z 2020 roku tylko 1/3 powierzchni Polski objęta jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W praktyce dominują więc budowy oparte o decyzje o warunkach zabudowy oraz...
Agnieszka Matłacz
15.05.2024

Budynek powstanie bliżej sąsiada. Przepisy już opublikowane, wejdą w życie 15 sierpnia

Budownictwo
Łatwiej będzie zabudować działkę o nietypowym kształcie oraz stawiać bliżej siebie budynki zwrócone ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy działki. 15 sierpnia wchodzą w życie przepisy w tej...
Renata Krupa-Dąbrowska
15.05.2024

Plan urlopów nie musi być roczny

Prawo pracy
Coraz cieplejsze dni sprawiają, że pracownicy częściej zaglądają do planów urlopowych, by sprawdzić, ile dni im pozostało do zaplanowanego urlopu wypoczynkowego. W wielu firmach już w styczniu...
Grażyna J. Leśniak
15.05.2024

Samorządowcy i przewoźnicy chcą zmian w usuwaniu białych plam

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Białe plamy komunikacyjne likwidowane są za wolno i czasami nie tam, gdzie jest rzeczywiście problem. Samorządowcy i przewoźnicy apelują o nowelizację przepisów o przeciwdziałaniu wykluczeniu...
Robert Horbaczewski
15.05.2024

Dostęp cudzoziemców do rynku pracy w oddzielnej ustawie - rząd ma plan

Prawo pracy Prawo unijne Rynek pracy
Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy. Projekt, który realizuje jeden kamieni milowych, ma m.in. uszczelnić...
Grażyna J. Leśniak
14.05.2024
1  2  3  4  5    1080
 • Aktualności
  • 45 proc. gmin w Polsce wciąż bez żadnej instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

   Program „Maluch+” miał zwiększyć dostępność miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci. Chodziło nie tylko o podwyższenie odsetka dzieci korzystających z placówek, ale także umożliwienie zatrudnienia ich rodzicom. I mimo że miejsc opieki w ostatnich latach przybyło, to wciąż tylko co czwarte dziecko ma zapewnione miejsce w żłobku. Program „Maluch+” nie zaspokoił wszystkich potrzeb, wciąż brak też rzetelnych analiz zapotrzebowania na miejsca opieki.
  • Mieszkańcy Warszawy mniej zapłacą za odbiór śmieci, bo miasto ma nadwyżki z opłat

   Kalkulując wysokość stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych, gminy powinny dążyć zarówno do zapobiegania niedoborom, jak i powstawaniu nadwyżek. Tymczasem w Warszawie od dwóch lat koszty te są przeszacowane - miasto płaci mniej niż pobiera od mieszkańców. Ratusz zapowiada więc tymczasowe, roczne obniżenie stawek opłat o 15-30 proc. Trwają właśnie prace nad projektem uchwały zmniejszającej wysokość stawek. Nie zmieni się natomiast metoda ich obliczania.
  • Zlikwidowano 29 pełnomocników funkcjonujących przy rządzie

   Jednym ze "100 konkretów" KO w kampanii wyborczej do parlamentu była likwidacja większości z funkcjonujących przy rządzie pełnomocników. 21 maja weszło w życie rozporządzenie, które znosi 29 z nich, m.in. do spraw: wspierania reform na Ukrainie, społeczeństwa obywatelskiego, działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium RP czy małych i średnich przedsiębiorstw. Zniesione stanowiska dotyczą niemal wszystkich resortów.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

   Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.
  • Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych

   Nie wszyscy wyborcy będą mogli udać się osobiście 7 kwietnia, aby oddać głos w obwodowych komisjach wyborczych. Dla nich ustawodawca wprowadził instytucję głosowania korespondencyjnego jako jednej z tzw. alternatywnych procedur głosowania. Przypominamy zasady, terminy i procedurę tego udogodnienia dla wyborców z niepełnosprawnością, seniorów i osób w obowiązkowej kwarantannie.
  • Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

   700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Kandydat bez kurtki, czyli o naborze na stanowiska urzędnicze w samorządzie

   Z jednej strony ustawowa zasada otwartości i konkurencyjności naboru na wolne stanowisko urzędnicze, z drugiej strony praktyka, która nie zawsze odzwierciedla te zasady. Czy istnieje możliwość stworzenia jakiegoś realnego mechanizmu, aby wyeliminować bądź ograniczyć sytuacje „fikcyjnych naborów” i wprowadzić środek odwoławczy - zastanawia się dr Jarosław Dolny, radca prawny.
  • Roszczenie planistyczne a potencjalne przeznaczenie nieruchomości

   We wrześniu 2023 roku weszła w życie duża nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z kolei od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe przepisy tej ustawy, które nadal budzą duże emocje i wątpliwości interpretacyjne. Czy nadal można powoływać się na potencjalne przeznaczenie nieruchomości - zastanawia się Marek Foryś, radca prawny.
  • Czy radny w gminie musi być „miejscowy”?

   Kodeks wyborczy posługuje się instytucją stałego zamieszkiwania jako jedną z przesłanek determinującą możliwość kandydowania do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, a później sprawowania tej funkcji. Czy w dobie coraz większej mobilności, wykorzystania technologii we wzajemnej komunikacji utrzymywanie tej przesłanki ma nadal sens - zastanawia się Dariusz Lasocki, radca prawny.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Milczenie nie zawsze jest złotem, burmistrz zapłaci 1 tys. zł grzywny

   Burmistrz zastosował nieznany ustawie środek w postaci pozostawienia wniosku bez rozpoznania, z uwagi na niewykazanie przez skarżącego szczególnego interesu publicznego w uzyskaniu żądanej informacji publicznej. WSA w Łodzi uznał, że burmistrz pozostawał bezczynny w sprawie przez blisko dwa lata i wymierzył mu grzywnę.
  • NSA: Faktury z odroczonym terminem płatności potwierdzały naruszenie zakazu

   Radny był wspólnikiem w spółce prowadzącej market budowlany, w którym zaopatrywały się jednostki organizacyjne gminy. Na przestrzeni trzech lat spółka wystawiła około 200 faktur VAT z odroczonym terminem płatności. Sprzedaż miała więc charakter regularny i zorganizowany, a umowy nie były typowe i ogólnodostępne. Oznacza to, że radny naruszył zakaz łączenia sprawowanej funkcji z prowadzeniem działalności gospodarczej, co wiązało się z wygaśnięciem mandatu.
  • SN: Prawa człowieka ważniejsze niż ochrona lasów państwowych

   Wniesienie skargi nadzwyczajnej wyłącznie w interesie Skarbu Państwa wymaga szczególnej ostrożności – orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Skarga Prokuratora Generalnego dotycząca uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nie dotyczyła ochrony praw człowieka, czyli jednostki. W konsekwencji, pomimo że skarga nadzwyczajna chroni interes publiczny w postaci ochrony lasów, musi uwzględnić prawa człowieka.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Rozpalenie ogniska na własnej posesji bez zezwolenia gminy, ale z rozwagą

   Nie ma generalnego zakazu rozpalania ogniska na własnej posesji. Nie oznacza to jednak, że można spalać wszystko i w dowolnym miejscu, bo ognisko nie może powodować nadmiernej ilości dymu i uciążliwego zapachu, a przy drodze publicznej nie może ograniczać widoczności i zagrażać bezpieczeństwu. Często za rozpalenie ogniska można zostać ukaranym grzywną do 500 zł.
  • Dla ustalenia obowiązku renty planistycznej muszą wystąpić łącznie trzy przesłanki

   Renta planistyczna to potoczna nazwa opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest ona ustalana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sam wzrost wartości nieruchomości z powodu uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu nie jest jedyną przesłanką do naliczenia renty planistycznej. Drugim warunkiem jest zbycie nieruchomości w terminie pięciu lat.
  • Radny nie dorobi w urzędzie, ale w jednostce gminnej już tak

   Łączenie mandatu radnego z pracą w urzędzie gminy lub na kierowniczym stanowisku w podległej gminie jednostce, skutkuje wygaszeniem mandatu. Radny może jednak pracować na niższym stanowisku w jednostce gminnej oraz urzędzie innym niż ten, który obsługuje jednostkę, w której uzyskał mandat.
  Zobacz więcej