Temat dnia

Projekt - łatwiej będzie blokować uciążliwe inwestycje

Budownictwo Środowisko Administracja publiczna

Wnioskowanie o zastosowanie środków tymczasowych, czyli czasowego wstrzymania inwestycji, a także danie możliwości sądom administracyjnym wstrzymania decyzji środowiskowej na wniosek skarżącego - m.in. takie rozwiązania przewidywać będzie projekt nowelizacji ustawy regulującej zasady opiniowania projektów budowalnych.

Kontrolerzy biletów chcą ochrony jak funkcjonariusze publiczni

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Kontrolerzy biletów zabiegają o objęcie ich taką samą ochroną, jak funkcjonariuszy publicznych. Dziś z takiej ochrony korzysta kilkadziesiąt zawodów. Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że nie ma powodów, aby dołączyć do nich także „kanarów”. Argumentuje, że obecne przepisy chronią ich wystarczająco, a w niektórych przypadkach prokurator może wszcząć postępowanie z urzędu.

Prezydent chce konsultacji w sprawie miejsca leśnictwa w rządzie

Administracja publiczna

Polskie lasy to wspólne dobro, które musimy chronić, a wszelkie zmiany związane z naszym przyrodniczym dziedzictwem wymagają szerokich konsultacji - stwierdził po spotkaniu z premierem prezydent Andrzej Duda. I dodał, że zaprosił premiera Mateusza Morawieckiego oraz przedstawicieli rządu, leśników i Lasów Państwowych do konsultacji w sprawie usytuowania tego działu w rządzie.

Rządowo - samorządowa instytucja pomaga w tworzeniu projektów rozwojowych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Wspieranie gmin i powiatów w prowadzeniu skuteczniej i efektywniej polityki rozwoju - to cel Centrum Wsparcia Doradczego dla samorządów, wspólnego projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Związku Miast Polskich. Centrum ma pomagać samorządom w przygotowaniu dojrzałych projektów rozwojowych dla społeczności lokalnych.

Powiaty przeciwne centralizacji szpitali

Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia Zarządzanie

System ochrony zdrowia niewątpliwie wymaga naprawy. Jednak podporzadkowanie wszystkiego rządowi nie jest właściwą drogą, a przygotowanie jakiejkolwiek dużej reformy systemowej nie może odbywać się z pominięciem przedstawicieli samorządów powiatowych oraz samych podmiotów leczniczych - stwierdza Związek Powiatów Polskich.

Zmiana umowy może pomóc po wycofaniu wydłużenia terminu na realizację projektów unijnych

Samorząd terytorialny Prawo unijne Koronawirus a prawo

Wycofanie przepisu wydłużającego o 90 dni termin realizacji projektów unijnych, a dla szczególnych przypadków na złożenie wniosku o wydłużenie tego terminu do 31 grudnia 2023 roku, utrudnia sytuację beneficjentów środków z UE. Rozwiązaniem jest możliwość zmiany umowy o dofinansowanie projektu realizowanej przez beneficjenta na wniosek.

Polecamy książki samorządowe

Senat - domy pomocy społecznej także dla sąsiednich gmin

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Małe i średnie firmy
Umożliwienie gminom podpisywania umów o prowadzenie rodzinnych domów pomocy również z gminami sąsiadującą z tą, na której terenie znajduje się taki dom, to cel zaproponowanej przez Senat zmiany w ustawie o pomocy społecznej. Do Sejmu skierowany został w środę senacki projekt w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
13.01.2021
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Małe i średnie firmy
Rozszerzenie prawa do odszkodowania dla właścicieli terenów za szkody wyrządzone przez dziką zwierzynę - to cel proponowanej przez Senat nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, wykonującej wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Senat w środę podjął uchwalę o wniesieniu projektu do Sejmu.
Krzysztof Sobczak
13.01.2021
Środowisko Prawo cywilne

Lokal za grunt - Senat też uchwalił ustawę

Samorząd terytorialny Budownictwo
Senat nie zaproponował w środę poprawek do tzw. ustawy "lokal za grunt", której celem jest szersze wykorzystanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 99 senatorów, nikt nie był przeciw, a jeden z senatorów wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.
Monika Sewastianowicz Katarzyna Kubicka-Żach
13.01.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo

Senat bez poprawek - farmy wiatrowe na Bałtyku z 25-letnim wsparciem państwa

Środowisko Prawo gospodarcze
Senat nie wprowadził w środę żadnych poprawek do ustawy o wsparciu morskiej energetyki wiatrowej, dzięki której polscy przedsiębiorcy mają zyskać przewagę konkurencyjną i stworzyć nowe miejsca pracy,...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Krzysztof Sobczak
13.01.2021

NIK: Ciężarówki przeciążone i bez odpowiedniej kontroli niszczą drogi

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Systematycznie rośnie przewozów ładunków transportem samochodowym. Problem przeładowanych ciężarówek dotyczy szczególnie dużych miast. To również poważny problem m.in. dla zarządców dróg i samych...
Agnieszka Matłacz
13.01.2021

Centralne rozwiązania nie pomogą sołtysom – ustalenie ich praw to rola gminy

Samorząd terytorialny
Sięganie po centralizację, także dla narzucania dobrych praktyk, na przykład obowiązku uczestnictwa sołtysów w sesjach rad, to zaprzeczenie zasady samodzielności samorządu. Tymczasem sołtysi...
Katarzyna Kubicka-Żach
13.01.2021

SN: Zatajenie danych w oświadczeniu majątkowym nie skończy się umorzeniem postępowania

Prawo karne Administracja publiczna
Złożenie fałszywego oświadczenia majątkowego grozi karą pozbawienia wolności do ośmiu lat. Tę karę zaostrzono w 2015 roku i wymóg zastosowania w całości ustawy łagodniejszej dla sprawcy odnosi się do...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.01.2021

Rząd uruchamia wsparcie dla gmin górskich

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Uruchamiamy plan wsparcia dla gmin górskich, w ramach, którego trafi do nich miliard złotych - zapowiedział w poniedziałek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. A we...
Krzysztof Sobczak
12.01.2021

Reforma służby zagranicznej - powstanie zawodowy korpus dyplomatów

Administracja publiczna
Rada Ministrów przyjęła we wtorek 12 stycznia br. projekt ustawy o służbie zagranicznej, który zakłada nowe zadania tej służby i zmieni jej strukturę organizacyjną. Dzięki temu ma się zwiększć jej...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.01.2021

Senat proponuje ponad 100 poprawek do budżetu na 2021 r.

Finanse publiczne Administracja publiczna
Przekazanie 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników medycznych walczących z COVID-19, dodatkowe 2,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli, blisko 2 mld zł m.in. na leczenie nowotworów oraz...
Krzysztof Sobczak
12.01.2021

Rekompensata za opłatę targową będzie w pełnej wysokości

Ponieważ w związku z pandemią zniesione zostały opłaty targowe, każda gmina, która w 2019 roku pobierała taką opłatę, otrzyma pełną rekompensatę w wysokości kwoty pobranej w 2019 roku – informuje...
Robert Horbaczewski
12.01.2021

NSA: Decyzja budowlana nie zastąpi pozwolenia konserwatora zabytków

Administracja publiczna Budownictwo
Inwestor dostał od miasta pozwolenie na umieszczenie reklam na elewacji zabytkowej kamienicy. Konserwator zabytków nakazał jednak przywrócić poprzedni stan poprzez ich ściągnięcie. Z takim...
Dorian Lesner
12.01.2021

Żłobki i przedszkola dla zaszczepionych - Ministerstwo Zdrowia nie jest przeciw

Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Senackie komisje: samorządu terytorialnego i administracji publicznej, ustawodawcza oraz zdrowia chcą przejąć obywatelski projekt inicjatywy ustawodawczej "Szczepimy, bo myślimy" przewidujący...
Jolanta Ojczyk Katarzyna Redmerska
12.01.2021

Od początku roku jest nowy unijny próg na dostawy w ramach zamówień publicznych

Zamówienia publiczne
Aktualne progi unijne i ich równowartość w złotych określone zostały w załączniku do obwieszczenia z 01.01.2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w...
Paulina Soszyńska-Purtak
12.01.2021

Samorządy zabiegają o rządowy Fundusz Rozwoju Polskiej Wsi

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Samorządowcy chcą, by każda słaba gmina wiejska czy miejsko-wiejska otrzymywała co roku przynajmniej 1 mln zł, dzięki czemu będzie mogła szybko nadrobić zapóźnienia cywilizacyjne. Mają też pomysł,...
Hanna Hendrysiak
11.01.2021

Trybunał w Strasburgu oceni polskie odmowy udzielenia ochrony uchodźcom

Administracja publiczna
Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował polskiemu rządowi skargę dotyczącą grupy uchodźców z Tadżykistanu, którzy na przełomie 2016 i 2017 r. próbowali bezskutecznie złożyć na...
Krzysztof Sobczak
11.01.2021

Powiaty chcą covidowych dodatków także dla medyków w izbach przyjęć i zespołach ratownictwa

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Obecnie obowiązujące zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń, tylko dla wybranych członków personelu medycznego, różnicując sytuację personelu, ze względu na jednostkę szpitalną w jakiej personel...
Krzysztof Sobczak
11.01.2021

Uchwała rady gminy musi mieć podstawy prawne, a wojewoda kryteria nadzoru

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Rada gminy musi mieć umocowanie prawne do wydawania uchwał, jeśli podstaw prawnych nie ma, wojewoda może takie akty skutecznie unieważnić. Jednak niezgodne z prawem jest opieranie ingerencji...
Katarzyna Kubicka-Żach
11.01.2021

Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także...
Katarzyna Kubicka-Żach
11.01.2021

Minister potwierdza plan przejęcia przez rząd zarządzania szpitalami

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Prowadzone są prace nad koncepcją centralizacji szpitali - potwierdził w piątek wcześniejsze informacje Minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak mówił, pandemia pokazała, że rozproszone zarządzanie,...
Krzysztof Sobczak
09.01.2021

Tajemnica pomocy społecznej nie dla byłego męża – jest ochrona, grożą sankcje

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy
Nie można podawać podmiotom nieuprawnionym informacji o osobach korzystających z pomocy społecznej, bo to tajemnica zawodowa. Należy kierować się przede wszystkim ochroną ich dóbr osobistych....
Katarzyna Kubicka-Żach
09.01.2021

Skarbówka do pomocy w rozliczaniu podatków potrzebuje księdza

Ordynacja PIT Administracja publiczna
Krajowa Administracja Skarbowej zatrudnia 11 księży. Resort finansów tłumaczy, że ich obecność przyczynia się do kreowania właściwych postaw etycznych i społecznych. Księża m.in. współorganizują...
Krzysztof Koślicki
09.01.2021

TK piąty raz przesuwa termin w sprawie kadencji RPO

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Trybunał Konstytucyjny na 11 lutego wyznaczył nowy termin rozprawy w sprawie przepisu o pełnieniu obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie jego kadencji do czasu objęcia stanowiska...
Krzysztof Sobczak
08.01.2021

Gminy warmińsko-mazurskie: Brakuje edukacji o ryzyku przenoszenia chorób przez wodę

Samorząd terytorialny Środowisko
W projekcie w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025 pominięto zagrożenia zdrowotne związane z miejscem zamieszkania, takie jak gospodarka wodno-ściekowa, wpływ materiałów budowlanych...
Katarzyna Kubicka-Żach
08.01.2021

Weto prezydenta - leśnictwo nie trafi do ministra rolnictwa, nie będzie podwyżek w rządzie

Administracja publiczna
Prezydent Andrzej Duda odmówił podpiania nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej. Prezydentowi nie odpowiada zamiar przeniesienia nadzoru nad leśnictwem do resortu rolnictwa. Ale przy...
Krzysztof Sobczak
08.01.2021

NIK: Małe szanse na szybkie wdrożenie w Polsce modelu gospodarki o obiegu zamkniętym

Samorząd terytorialny Środowisko
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak wyglądają działania na rzecz ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw sztucznych. Okazuje się, że szanse na szybkie wdrożenie w naszym kraju modelu...
Agnieszka Matłacz
08.01.2021

W czasie epidemii organy spółdzielni mogą podejmować decyzje zdalnie lub pisemnie

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Stan epidemii COVID-19 dotyka także spółdzielni, często utrudniając lub wręcz sabotując procesy decyzyjne, w tym funkcjonowanie organów kolegialnych o większej niż zarząd liczebności, czyli rad...
Michał Skrzypek
08.01.2021

SN: Fałszywa informacja podana w czasie przetargu to oszustwo

Prawo karne Zamówienia publiczne Wymiar sprawiedliwości
Podanie nieprawdziwych informacji o kwalifikacjach zawodowych inspektora nadzoru w czasie procedury przetargowej jest oszustwem. Postępowanie karne nie może być umorzone, gdy dowody nie mają...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.01.2021

Mieszanie w działach – nie wiadomo, ile mamy ministerstw

Administracja publiczna
Miało być prościej i taniej, tymczasem po rekonstrukcji rządu pod tym względem niewiele się zmieniło. Prawo pozwala elastycznie kształtować strukturę rządu - nie ustala liczby ministrów,...
Katarzyna Kubicka-Żach Monika Sewastianowicz
08.01.2021

Wkrótce rozwój społecznych agencji najmu - jest projekt

Samorząd terytorialny Budownictwo Koronawirus a prawo
Będą społeczne agencje najmu i rozszerzone grono najemców mogących ubiegać się o dopłaty z „Mieszkania na start”. Wszystko, by zwiększyć dostępność mieszkań. To kolejny projekt w ramach pakietu...
Katarzyna Kubicka-Żach
07.01.2021
1  2  3  4  5    1687
 • Aktualności
  • Projekt - łatwiej będzie blokować uciążliwe inwestycje

   Wnioskowanie o zastosowanie środków tymczasowych, czyli czasowego wstrzymania inwestycji, a także danie możliwości sądom administracyjnym wstrzymania decyzji środowiskowej na wniosek skarżącego - m.in. takie rozwiązania przewidywać będzie projekt nowelizacji ustawy regulującej zasady opiniowania projektów budowalnych.
  • Kontrolerzy biletów chcą ochrony jak funkcjonariusze publiczni

   Kontrolerzy biletów zabiegają o objęcie ich taką samą ochroną, jak funkcjonariuszy publicznych. Dziś z takiej ochrony korzysta kilkadziesiąt zawodów. Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że nie ma powodów, aby dołączyć do nich także „kanarów”. Argumentuje, że obecne przepisy chronią ich wystarczająco, a w niektórych przypadkach prokurator może wszcząć postępowanie z urzędu.
  • Prezydent chce konsultacji w sprawie miejsca leśnictwa w rządzie

   Polskie lasy to wspólne dobro, które musimy chronić, a wszelkie zmiany związane z naszym przyrodniczym dziedzictwem wymagają szerokich konsultacji - stwierdził po spotkaniu z premierem prezydent Andrzej Duda. I dodał, że zaprosił premiera Mateusza Morawieckiego oraz przedstawicieli rządu, leśników i Lasów Państwowych do konsultacji w sprawie usytuowania tego działu w rządzie.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Innowacyjne rozwiązania w przestrzeni miejskiej mogą przyśpieszyć przez pandemię

   W czasie pandemii miasta przeszły rewolucję, być może tego nie zauważyliśmy, ale mamy dziś do czynienia z miastami hybrydowymi, które są przygotowane w każdej chwili przestawić się na tryb „zdalny” i nawet w trybie on-line i nadal pozostać miastami. Przyszłość zamieszkiwania ma być projektowana z wykorzystaniem technologii, a rola samorządu jest tu bardzo duża – mówi architekt Joanna Bach-Głowińska
  • Domy wczasów dziecięcych będą wkrótce potrzebne, trzeba znaleźć kompromis

   Po okresie pandemii domy wczasów dziecięcych będą bardzo potrzebne - twierdzi Grzegorz Dziadoń, dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej. Dyrektorzy domów przyznają, że przepisy są przestarzałe, jednak nowe rozwiązania mogą doprowadzić do zamknięcia placówek. Proponują więc złagodzenie zapisów. Tymczasem resort edukacji nowelizuje rozporządzenie w tej sprawie.
  • Przewlekłość postępowań cały czas zmorą obywateli, a sądy tego nie widzą

   Trybunał w Strasburgu widzi problem w samej długości postępowania - nawet jeśli sąd wykonuje pewne czynności, a mimo to sprawa ciągnie się kilka lat, to jest przewlekłość, a czasami nawet brak zapewnienia dostępu do sądu. Polskie sądy uważają, że samo wydawanie postanowień czy zarządzeń to merytoryczne zajmowanie się sprawą. A z perspektywy skarżącego sprawa stoi w miejscu – mówi radca prawny Agata Bzdyń.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Zatajenie danych w oświadczeniu majątkowym nie skończy się umorzeniem postępowania

   Złożenie fałszywego oświadczenia majątkowego grozi karą pozbawienia wolności do ośmiu lat. Tę karę zaostrzono w 2015 roku i wymóg zastosowania w całości ustawy łagodniejszej dla sprawcy odnosi się do poszczególnych czynów, a nie do całości wyroku obejmującego różne czyny - orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego i uznała, że umorzenie postępowania było niedopuszczalne.
  • NSA: Przyznanie sumy pieniężnej za bezczynność organu według uznania sądu

   Przyznanie odpowiedniej sumy pieniężnej za bezczynności organu zależy od uznania sądu. Jest to bowiem dodatkowy środek dyscyplinująco-represyjny, który powinien być stosowany z rozwagą, a więc w szczególnie drastycznych przypadkach zwłoki organu w załatwieniu sprawy. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
  • WSA: Bezczynność organu stygmatyzuje stronę

   Wojewoda przez około 22 miesiące pozostawał bezczynnym w postępowaniu administracyjnym. Sprawa została załatwiona dopiero po ponagleniu i wniesieniu do sądu skargi na bezczynność. Taki stan nie może być zaakceptowany, skoro naruszono godność strony. Niewątpliwie doszło do rażącego naruszenia prawa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Od początku roku jest nowy unijny próg na dostawy w ramach zamówień publicznych

   Aktualne progi unijne i ich równowartość w złotych określone zostały w załączniku do obwieszczenia z 01.01.2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.
  • Petent nie może odmówić weryfikacji tożsamości przez urzędnika, powołując się na RODO

   Pracownicy urzędu powinni zawsze weryfikować tożsamość petenta w momencie rozpoczęcia realizacji sprawy, której stroną jest dana osoba fizyczna, np. poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza lub okazanie dowodu osobistego. Powoływanie się przez osoby fizyczne na przepisy RODO jest niezrozumieniem interpretacji prawa - wyjaśnia Mariusz Warkoczyński z LEX Ochrona Danych Osobowych.
  • Z opłat za zezwolenia na alkohol gmina może kupić laptopy do zdalnego nauczania

   Dochody budżetu gminy mogą do końca 2020 roku zostać wykorzystane na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Wydatek wskazany jako zakup laptopów do zdalnego nauczania dzieci w szkołach może być wiązany z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 - odpowiada ekspert na pytanie czytelnika.
  Zobacz więcej