Temat dnia

Sprawozdanie z działalności radnego - pomysł, który dzieli

Czy radni „dietetycy”, którzy nie przykładają się nadmiernie do realizacji obowiązków, już powinni zacząć się bać? Wszystko zależy od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, do którego Sejmowa Komisja do Spraw Petycji skierowała dezyderat w sprawie zmiany przepisów dotyczących zasad sprawowania mandatu radnego. Zmianom przeciwne są korporacje samorządowe. Sceptycznie podchodzą do nich eksperci.

NIK: Za mało pieniędzy z PFRON na pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

Administracja publiczna Niepełnosprawność

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, czy powiatowe centra pomocy rodzinie na Mazowszu prawidłowo wykonywały zadania związane z dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z niepełnosprawnościami. Izba nie miała tu poważnych zastrzeżeń, ale wskazuje, że niewystarczające środki będące w dyspozycji centrów powodowały, że powiaty wprowadzały w życie dodatkowe zasady przyznawania dofinansowania, pomimo braku stosownej podstawy prawnej.

Na mapie Polski będą nowe miasta

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło projekt zmian w podziale terytorialnym kraju. Nowe rozporządzenie wprowadzi zmiany granic gmin i miast. Wpłynie też na kwestie dotyczące statusu miasta niektórych miejscowości oraz wprowadzi zmiany siedziby władz gminy. Rząd planuje, że nowe regulacje zostaną uchwalone w trzecim kwartale 2024 roku. Zaczną obowiązywać w przyszłym roku.

Dodatek motywacyjny nie dla wszystkich pracowników pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Nie wszyscy pracownicy pomocy społecznej otrzymają dodatek motywacyjny w ramach rządowego programu, a jedynie ci, którzy wykonują zadania z ustawy o pomocy społecznej. Pierwotnie, rząd zapowiadał dodatek dla wszystkich pracowników bez względu na zakres obowiązków. Zwracają na to uwagę pracownicy pomocy społecznej. Apelują do resortu rodziny o zmianę zasad, inaczej może to przełożyć się na odpływ kadry.

WSA: Szczególnego rodzaju choroby uzasadniają przywrócenie terminu

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Kodeks postępowania administracyjnego

Choroba psychiczna stanowi szczególny typ schorzenia, której stwierdzenie uzasadnia z reguły przywrócenie terminu do dokonania czynności. Jeżeli organ ma wątpliwości odnośnie tej okoliczności, powinien podjąć działania z urzędu, np. zażądać od strony specjalistycznej dokumentacji medycznej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Rząd szykuje zmiany w finansach jednostek samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

W poniedziałek w Wykazie Prac Legislacyjnych opublikowano założenia nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST). O zmianę wnioskują od wielu lat środowiska naukowe oraz w szczególności same JST, które postulują przeprowadzenie stosownych refom. Z dokumentu wynika, że nowelizacja przepisów będzie miała sześć głównych celów.

Prawo.pl
Polecamy książki samorządowe
Sejm uchwalił z poprawkami rządową ustawę wspierającą działania wojska i służb. Według przyjętej przez rząd autopoprawki zasady użycia broni przez żołnierzy w działaniach na terytorium kraju będą jawne. Przepisy zapewniają również funkcjonariuszom szerszą pomoc prawną. Wśród zaakceptowanych przez Sejm zmian znalazła się m.in. poprawka PiS, zgodnie z którą zatrzymanie żołnierza w czasie wykonywania przez niego czynności lub zadań służbowych "może być stosowane jako środek ostateczny, o ile nie zachodzi konieczność zatrzymania żołnierza na gorącym uczynku".
Monika Sewastianowicz
12.07.2024
Sejm uchylił immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu i wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w związku z prowadzonym przez Prokuraturę Krajową śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Do uchylenia poselskiego immunitetu potrzebna była uchwała podjęta większością 3/5 głosów ustawowej liczby posłów.
Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.07.2024
10 lipca w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z udziałem Głównego Inspektora Pracy Marcina Staneckiego, dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Wiktora M. Zawieska oraz dyrektora generalnego MRPiPS Liwiusza Laski. Tematem spotkania było zapewnienie pracownicom i pracownikom bezpiecznych warunków pracy w gorące dni – poinformowało właśnie ministerstwo.
Grażyna J. Leśniak
12.07.2024
Prawo pracy BHP

Omyłki oczywiste, choć nie dla każdego. Czasem potrzebna jest interwencja KIO

Zamówienia publiczne
Błąd oferenta nie zawsze oznacza wykluczenie z przetargu. Oczywistą omyłkę poprawi zamawiający, dlatego trzeba ją jak najszybciej zgłosić. A gdy jej nie uwzględni i wykluczy wykonawcę z przetargu,...
Zofia Jóźwiak
12.07.2024

NSA: Były radca prawny nadal podlega kontroli społecznej

Prawnicy
Informacja o przebiegu postępowania dyscyplinarnego wskazanego z imienia i nazwiska radcy prawnego stanowi informację publiczną. Właściwy organ samorządu radcowskiego obowiązany jest ją udostępnić,...
Marek Sondej
12.07.2024

Osoby z niepełnosprawnością nie stracą statusu w czasie oczekiwania na nowe orzeczenie – jest projekt

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Osoby, którym kończy się termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności 30 września, zachowają status osoby z niepełnosprawnością do czasu wydania nowego dokumentu. Zmiana, którą wprowadza resort...
Beata Dązbłaż
11.07.2024

Plan generalny lotniska nie zablokuje inwestycji, będzie można wydawać warunki zabudowy

Budownictwo
Inwestycje w Warszawie nie zostaną prawdopodobnie sparaliżowane. W Sejmie pojawił się projekt nowelizacji prawa lotniczego, który zezwala na wydawanie warunków zabudowy dla terenów objętych planem...
Renata Krupa-Dąbrowska
11.07.2024

RPO apeluje o głębszą reformę danin samorządowych

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Projekt zmian w podatku od nieruchomości zasadniczo spełnia wymóg opracowania autonomicznej definicji budynku oraz budowli na cele podatkowe. Brak jednak przepisu, który wskazywałby, że obiekt uznany...
Monika Pogroszewska
11.07.2024

TSUE: Dyrektywa o zwolnieniach grupowych ważna również przy przejściu pracodawcy na emeryturę

Prawo pracy Prawo unijne
W odróżnieniu od pracodawcy, który zmarł, pracodawca, który przechodzi na emeryturę, jest zasadniczo w stanie przeprowadzić konsultacje mające na celu m.in. uniknięcie rozwiązania umów o pracę lub...
Grażyna J. Leśniak
11.07.2024

Sprawę pushbacku na granicy z Białorusią zbada Wielka Izba Trybunału Praw Człowieka

Administracja publiczna Prawo unijne
Grupa 32 cudzoziemców, zawrócona latem 2021 r. do linii granicy Polski z Białorusią, złożyła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 25 czerwca 2024 r. rozpoznająca sprawę izba Trybunału...
Agnieszka Matłacz
11.07.2024

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy bez poprawek Senatu

Budownictwo
Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono...
Renata Krupa-Dąbrowska
10.07.2024

Czy firmy wiedzą o dorabianiu pracowników do etatu w Polsce – raport Aplikuj.pl

Prawo pracy Rynek pracy
Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że...
Grażyna J. Leśniak
10.07.2024

Europa talentów i równości - postulaty Lewiatana na polską prezydencję

Prawo pracy Rynek pracy
Lepsze dostosowanie kształcenia i szkolenia do realiów rynku pracy, wzmocnienie kompetencji cyfrowych pracowników, wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu rozwiązań promujących równość w firmach,...
Grażyna J. Leśniak
10.07.2024

Specjalny zespół zajmie się ochroną drzew i krzewów

Środowisko
Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało w środę o utworzeniu specjalnego zespołu. Ma on zaproponować przepisy chroniące zieleń przed nadmierną i nieuzasadnioną wycinką lub zniszczeniem....
Krzysztof Koślicki
10.07.2024

Do stażu pracy wliczy się nie tylko działalność gospodarcza

Prawo pracy
Do okresu zatrudnienia mają być zaliczane m.in. okresy prowadzenia przez osobę fizyczną pozarolniczej działalności, pracy na umowie zlecenia, odbywanie służby wojskowej, praca na roli czy pobieranie...
Grażyna J. Leśniak
09.07.2024

PZFD: Rząd narzuca nierealne zasady budowy schronów

Budownictwo
Rządowy projekt ustawy o ochronie ludności przewiduje, że w nowych blokach, w garażach podziemnych, powinny znajdować się miejsca doraźnego ukrycia. W opinii Polskiego Związku Firm Deweloperskich z...
Renata Krupa-Dąbrowska
09.07.2024

Lewiatan: Budżetówka powinna zarabiać więcej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Finanse
W Radzie Dialogu Społecznego nie udało się uzgodnić wyższego niż proponuje rząd wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2025 roku. Z niezrozumiałych przyczyn rząd proponuje wzrost wynagrodzenia...
Grażyna J. Leśniak
09.07.2024

Wiatraki będą bliżej domów. Ministerstwo Klimatu pracuje nad nowelą

Energetyka
Odległość elektrowni wiatrowych od domów zostanie jednak zmniejszona z 700 do 500 m. Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o rozpoczęciu prac nad zmianą w tej sprawie. To efekt apelu do...
Renata Krupa-Dąbrowska
09.07.2024

Stop budowie stacji narciarskiej na Nosalu

Samorząd terytorialny Środowisko Nieruchomości
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu 5 lipca br. uchyliło w całości decyzję środowiskową dla budowy stacji narciarskiej na Nosalu w Tatrzańskim Parku Narodowym i przekazało sprawę do...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.07.2024

Prawo wciąż blokuje elektrownie wiatrowe, a rządzący mimo obietnic nic nie robią

Energetyka
Nie będzie niższych rachunków za prąd bez odnawialnej energetyki - przekonuje 30 organizacji, które podpisało się pod apelem do premiera w sprawie zmiany odległości turbin wiatrowych od budynków...
Renata Krupa-Dąbrowska
08.07.2024

Wdrożenie dyrektywy to okazja do zmian w ustalaniu płacy minimalnej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy Prawo unijne
Niespełna 4,5 miesiąca pozostało Polsce na wdrożenie do krajowego porządku prawnego unijnej dyrektywy o minimalnym wynagrodzeniu, a resort rodziny, pracy i polityki społecznej nie tylko nie pokazał...
Grażyna J. Leśniak
08.07.2024

Czy istnieje potrzeba powołania Korpusu Ochrony Pogranicza?

Policja Wojsko
Czy Rzeczpospolita Polska posiada długoterminową strategię zarządzania konfliktem granicznym, czy jedynie zamierza działać reaktywnie ad hoc i na podstawie prowizorycznych rozwiązań...
Prawo.pl
08.07.2024

Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Wykorzystywany urlop wychowawczy ma wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego, ale nie w każdym przypadku. Musi trwać co najmniej miesiąc i ponadto trwać od samego początku roku. Nie obniży ilości urlopu...
Marek Rotkiewicz
06.07.2024

Nie ma autobusu, nie ma leczenia

Pacjent Opieka zdrowotna
Brak możliwości dojazdu do lekarza z powodu braku komunikacji publicznej jest jedną z przyczyn nierównego dostępu Polaków do zdrowia. Zdarza się, że pacjenci onkologiczni nie korzystają z programów...
Beata Dązbłaż
06.07.2024

Nie tylko wójt może wyjść z inicjatywą uchwałodawczą

Samorząd terytorialny
Gmina, uchwalając statut, sama określa, komu przyzna prawo inicjatywy uchwałodawczej. Może to być zarówno pojedynczy radny, grupa radnych, ale także dzielnica albo nawet grupa mieszkańców. Tylko w...
Marek Sondej
06.07.2024

Zanieczyszczone miasta będą musiały utworzyć strefę czystego transportu

Samorząd terytorialny Środowisko
Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, w których odnotuje się przekroczenia dopuszczalnego poziomu dwutlenku azotu w powietrzu, zostaną zobowiązane do utworzenia stref czystego transportu - przewiduje...
Robert Horbaczewski
05.07.2024

Wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Od 1 stycznia 2025 roku wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej. MRPiPS proponuje, aby dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosiło 1010 zł, a dla osoby w rodzinie – 823 zł. Zmiana...
Robert Horbaczewski Beata Dązbłaż
05.07.2024

RPO ma wątpliwości w sprawie pojazdów seniorów w strefie czystego transportu w Warszawie

Samorząd terytorialny Środowisko Drogi
Wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudzają przepisy dotyczące samochodów seniorów, które wyłączono z zakazu wjazdu do strefy czystego transportu w Warszawie. Uważa, że kryterium ukończonych w...
Robert Horbaczewski
05.07.2024

Jak kontrolować pracownika w zgodzie z prawem

Prawo pracy RODO
Przez zawarcie umowy o pracę – pracownik godzi się na wykonywanie poleceń służbowych, które wydawane są przez jego pracodawcę/ przełożonego/kierownika itp. Z procesem tym nieodłącznie związany jest...
Iwona Smolak
05.07.2024

Ewidencja korpusu obrony cywilnej może zdekonspirować agentów specsłużb

Compliance Wojsko Obrona cywilna
Zgodnie z projektem ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w skład krajowej rezerwy obrony cywilnej mają wejść także nie podlegający obowiązkowi służby wojskowej funkcjonariusze służb...
Robert Horbaczewski
05.07.2024
1  2  3  4  5    1088
 • Aktualności
  • Sejm znowelizował zasady użycia broni

   Sejm uchwalił z poprawkami rządową ustawę wspierającą działania wojska i służb. Według przyjętej przez rząd autopoprawki zasady użycia broni przez żołnierzy w działaniach na terytorium kraju będą jawne. Przepisy zapewniają również funkcjonariuszom szerszą pomoc prawną. Wśród zaakceptowanych przez Sejm zmian znalazła się m.in. poprawka PiS, zgodnie z którą zatrzymanie żołnierza w czasie wykonywania przez niego czynności lub zadań służbowych "może być stosowane jako środek ostateczny, o ile nie zachodzi konieczność zatrzymania żołnierza na gorącym uczynku".
  • NIK: Za mało pieniędzy z PFRON na pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

   Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, czy powiatowe centra pomocy rodzinie na Mazowszu prawidłowo wykonywały zadania związane z dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z niepełnosprawnościami. Izba nie miała tu poważnych zastrzeżeń, ale wskazuje, że niewystarczające środki będące w dyspozycji centrów powodowały, że powiaty wprowadzały w życie dodatkowe zasady przyznawania dofinansowania, pomimo braku stosownej podstawy prawnej.
  • Sprawozdanie z działalności radnego - pomysł, który dzieli

   Czy radni „dietetycy”, którzy nie przykładają się nadmiernie do realizacji obowiązków, już powinni zacząć się bać? Wszystko zależy od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, do którego Sejmowa Komisja do Spraw Petycji skierowała dezyderat w sprawie zmiany przepisów dotyczących zasad sprawowania mandatu radnego. Zmianom przeciwne są korporacje samorządowe. Sceptycznie podchodzą do nich eksperci.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

   W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.
  • Nowe zasady przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej

   Dziś (piątek, 21 czerwca) weszły w życie nowe przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej. Dotyczą m.in. rozszerzenia nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych i objęcia procedurą kontrolną mieszkań treningowych i wspomaganych.
  • MSZ tworzy dodatkowe obwody głosowania za granicą

   We Francji, Irlandii, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii utworzono pięć dodatkowych obwodów głosowania w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie zniesiono obwód w Iraku - wynika to z nowego rozporządzenia ministra spraw zagranicznych. Po zmianach łączna liczba obwodów poza granicami Polski wynosi 299.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Czy istnieje potrzeba powołania Korpusu Ochrony Pogranicza?

   Czy Rzeczpospolita Polska posiada długoterminową strategię zarządzania konfliktem granicznym, czy jedynie zamierza działać reaktywnie ad hoc i na podstawie prowizorycznych rozwiązań instytucjonalnych? Nie widzę długoterminowej strategii zarządzania kryzysem granicznym. Trudno za taką uznać instytucjonalną korektę prawnej relacji pomiędzy formacjami mundurowymi - pisze adwokat dr Paweł Bała.
  • Powiat każe dyżurować, a dyżuruje człowiek nie budynek

   Po przemianach z 1989 r. liczba aptek lawinowo wzrosła. Liczba magistrów farmacji, czyli farmaceutów - już nie. Arytmetyka jest nieubłagana. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w statystycznej aptece liczba farmaceutów nie przekracza 2, z czego 83 proc. stanowią kobiety. Dlaczego powiaty i apteki nie są w stanie dogadać się w sprawie dyżurów - pisze Mariusz Politowicz z Pleszewa, członek Naczelnej Rady Aptekarskiej.
  • Usprawnienie działań Sił Zbrojnych RP na granicy budzi wątpliwości

   Zmiany prawa w celu uporządkowania chaosu prawnego regulującego udział żołnierzy Wojska Polskiego i policjantów podczas działań mających na celu ochronę granicy państwa są potrzebne. Obecne regulacje są prowizoryczne i nie przystają do wyzwań, z jakimi funkcjonariusze mierzą się na granicy. Krytycznie oceniam z zaproponowane w projekcie "nowe" zasady użycia broni w procesie ochrony granicy, które wręcz rażą kazuizmem, a w gruncie rzeczy są zbędnym rozbudowaniem obowiązujących reguł określonych przez ustawodawcę - pisze Paweł Bała, adwokat.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Szczególnego rodzaju choroby uzasadniają przywrócenie terminu

   Choroba psychiczna stanowi szczególny typ schorzenia, której stwierdzenie uzasadnia z reguły przywrócenie terminu do dokonania czynności. Jeżeli organ ma wątpliwości odnośnie tej okoliczności, powinien podjąć działania z urzędu, np. zażądać od strony specjalistycznej dokumentacji medycznej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
  • NSA: Decyzja premiera o wyborach korespondencyjnych w 2020 roku bez podstawy prawnej

   Naczelny Sąd Administracyjny oddalił w piątek skargi kasacyjne szefa rządu i Poczty Polskiej. Oznacza to jednocześnie, że wcześniejszy wyrok WSA uznający, że decyzja premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie przygotowania wyborów korespondencyjnych rażąco naruszyła prawo, jest prawomocny. Sąd słusznie stwierdził, że nie było podstawy prawnej do wydania decyzji do przeprowadzenia wyborów w ten sposób.
  • Okręgowa komisja wyborcza nie może uchylać własnych uchwał

   Okręgowe komisje wyborcze nie są uprawnione do uchylenia lub zmiany podjętej przez siebie uchwały, natomiast Państwowa Komisja Wyborcza musi rozstrzygać takie skargi na uchwały merytorycznie i wydać stosowne orzeczenie – taki jest sens uchwały siedmiorga sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Korzystanie z odpisów dokumentów urzędowych w postępowaniu administracyjnym

   Prawo do korzystania przez stronę z odpisów dokumentów urzędowych ma nie tylko zapewnić szybkość i sprawność postępowania administracyjnego. Związane jest to też z tym, że w większości przypadków oryginał dokumentu musi pozostać w aktach organu, który go wydał. Względną nowością w postępowaniu administracyjnym jest możliwość poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem przez pracownika organu, przed którym toczy się postępowanie.
  • Rada gminy nie tylko stanowi prawo , ale pełni też funkcje kontrolne

   Rada gminy jest jednocześnie organem stanowiącym i kontrolnym, przy czym funkcję kontrolną sprawuje przez komisję rewizyjną. W zależności od potrzeb może powołać również inne komisje stałe lub doraźne, określając ich zadania. Kompetencji kontrolnych nie może jednak przenieść na inny podmiot, np. na przewodniczącego rady gminy lub na swoje organy pomocnicze.
  • Opłata planistyczna - wyjaśniamy procedurę w sprawie nałożenia opłaty

   Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowana uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedurę można wszcząć w ciągu pięciu lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. W tym czasie właściwy organ ma obowiązek doręczyć zbywcy zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. Ustalenie jej wysokości to kolejny etap.
  Zobacz więcej