Temat dnia

NSA: Odebrane zwierzę nie zawsze musi trafić do schroniska

Odebrane zwierzę powinno być przekazane podmiotowi, który daje gwarancję właściwej nad nim opieki. Choć najczęściej jest to schronisko, to nie jest wykluczone, że stan zdrowia zwierzęcego pacjenta będzie wymagał znalezienia przez organy administracyjne specjalistycznej placówki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Miasta ciemnieją, bo samorządy próbują oszczędzać na prądzie

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Drastycznie rosnące ceny prądu drenują też budżety samorządów. Z szacunków Związku Miast Polskich wynika, że tylko ostatnie podwyżki cen prądu mogą kosztować samorządy i sektor gospodarki komunalnej blisko 5 mld złotych. Miasta instalują oświetlenie ledowe, oszczędzają na oświetleniu ulicznym lub zmniejszają jego natężenie. Nie wszędzie to się udaje.

KPO wciąż nie ma, a rząd konsultuje projekt o zrównoważonej gospodarce wodnej 

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Ze względu na harmonogram prac oraz zakres inwestycji wskazanych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) konieczne jest wcześniejsze przygotowanie zasad ich wdrażania, w tym również inwestycji KPO pn. „Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich” - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. I zaprasza do konsultacji projektu.

Dodatek 3 tys. zł tylko dla ogrzewających węglem - ustawa podpisana

Samorząd terytorialny Domowe finanse

Dodatek osłonowy w wysokości 3 tys. zł będzie przysługiwał tylko gospodarstwom domowym ogrzewającym mieszkania węglem kamiennym, brykietem lub peletem, które mają źródło ciepła wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynku - wynika z ustawy o dodatku węglowym, którą podpisał prezydent. Proponowane przez Senat wsparcie gospodarstw, które korzystają z peletu, oleju napędowego lub LPG ureguluje osobna ustawa.

Spółki komunalne mają obowiązek stosować zamówienia publiczne

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów Prawo gospodarcze

Bez względu na to, czy spółka komunalna nabywa roboty budowlane, dostawy lub usługi w celu zaspokojenia własnych potrzeb, czy nabywa je w celu realizacji zadań o charakterze komercyjnym, takie nabycie, w szczególności poprzez wybór podwykonawcy zadania w przypadku realizacji zamówień komercyjnych, powinno być dokonywane w oparciu o przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Ustawa o ekonomii społecznej podpisana przez prezydenta

Pomoc społeczna

Po przyjęciu przez Sejm 5 sierpnia senackiej poprawki do ustawy o ekonomii społecznej, której celem jest tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem, m.in. osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych i ubogich, ustawa ta została podpisana przez prezydenta. Jej celem jest tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem.

Polecamy książki samorządowe
Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, potwierdził, że jego biuro współpracuje z Polskim Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nad założeniami tzw. „Programu samochodowego”. Dawałby on możliwość dofinansowania do zakupu samochodu niektórym osobom z niepełnosprawnością ruchową. To długo oczekiwana pomoc przez środowisko osób z niepełnosprawnościami.
Beata Dązbłaż
15.08.2022
Pomoc społeczna
Polska pracuje nad opracowaniem koncepcji, która pozwoli na niewydawanie wiz obywatelom Rosji - poinformował wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Dodał, że Polska jest za rozszerzeniem sankcji unijnych, szczególnie w kwestii zawieszenia umowy o ułatwieniu ruchu wizowego dla obywateli Federacji Rosyjskiej. Przyznał jednak, że nie ma na to zgody wszystkich krajów UE.
Krzysztof Sobczak
14.08.2022
Administracja publiczna
Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.
Krzysztof Sobczak
12.08.2022
Administracja publiczna

Jednostki samorządu terytorialnego mają zadania w zakresie ochrony zdrowia

Samorząd terytorialny Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Zadania samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej określają zarówno przepisy rangi konstytucyjnej, ale też szeregu innych ustaw. Rodzaje tych...
Marek Sondej
12.08.2022

NSA: Marszałek Sejmu nie decyduje, który dziennikarz pocałuje klamkę

Administracja publiczna
Regulamin Sejmu może ograniczyć prawo wstępu osób trzecich na tereny i do budynków sejmowych, również przez zawieszenie wydawania jednorazowych kart wstępu. Niedopuszczalne byłoby jednak...
Marek Sondej
12.08.2022

Wrzutka w ustawie o dodatku węglowym uniemożliwi dochodzenie dotacji oświatowych

Administracja publiczna Zarządzanie oświatą
Przy okazji wprowadzenia dodatku węglowego zmieniono przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - wyłączono dotacje na remonty szkół spod reżimu kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza...
Monika Sewastianowicz
12.08.2022

Będą dopłaty nie tylko do węgla - jest projekt ustawy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse samorządów
Gospodarstwa domowe ogrzewające mieszkania pelletem otrzymają 3 tys. zł dopłaty, olejem opałowym - 2 tys. zł, drewnem 1 tys. zł, a gazem - 500 zł - zakłada przyjęty przez rząd projekt ustawy. Pomoc...
Robert Horbaczewski
11.08.2022

RPO: Samorządowa prasa zakłóca rynek medialny

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Wydawanie prasy przez jednostki samorządu terytorialnego niesie ryzyko zakłócenia funkcji mediów w społeczeństwie demokratycznym - społecznej kontroli władz. Dochodzi bowiem do zaburzenia konkurencji...
Krzysztof Sobczak
11.08.2022

Minister: Wakaty w oświacie są, ale to normalne o tej porze roku

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Mamy 13 329 wakatów na stanowiska nauczycieli, a wszystkich nauczycieli jest 700 tys. Takie wakaty są normalnością w ruchu kadrowym o tej porze roku - powiedział w czwartek minister edukacji i nauki...
Monika Sewastianowicz
11.08.2022

NIK: Zmarnowane miliardy litrów wody na wsiach

Samorząd terytorialny Środowisko
Przedsiębiorstwa wodociągowe nieefektywnie gospodarowały zasobami wodnymi, a sprawowany przez nie nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę był nieskuteczny - takie wnioski wynikają z kontroli...
Krzysztof Sobczak
11.08.2022

Rząd przygotowuje grunt pod wojsko z obowiązkowego poboru

Ministerstwo Obrony Narodowej skierowało do uzgodnień projekt rozporządzenia dotyczący dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy odbywających obowiązkową zasadniczą służbę wojskową. Do tej pory...
Robert Horbaczewski
11.08.2022

Łodzińska: Coraz mniej pielęgniarek wyjeżdża z Polski, ale podwyżki płac skłóciły środowisko 

Prawo pracy Zawody medyczne
Znaczne podwyższenie wynagrodzeń minimalnych pracowników medycznych zatrudnionych na etatach, to krok w dobrym kierunku. W efekcie mniej pielęgniarek i położnych wyjeżdża z kraju. Nowelizacja ustawy...
Józef Kielar
11.08.2022

WSA: Gmina nie może wymagać, by dzieci jak Jaś i Małgosia chodziły przez las

Samorząd terytorialny
Sposób zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki nad dziećmi szkolnymi jest obowiązkiem gminy. Ustawodawca zastrzegł jednak, że droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać 3 km, przy...
Marek Sondej
11.08.2022

Jest projekt wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego

Pomoc społeczna Administracja publiczna
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano w środę wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Taki wniosek trzeba będzie złożyć w gminie, a jego wysokość to 3 tys. zł. Gmina będzie...
Krzysztof Sobczak
10.08.2022

UOKiK: Rosnące koszty przyczyną wzrostu opłat za odpady

Samorząd terytorialny Środowisko Podatki i opłaty lokalne
Podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych nie były wynikiem niedozwolonych praktyk, a m.in. wzrostu kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorców oraz działań lokalnych władz - stwierdził...
Krzysztof Sobczak
10.08.2022

Kwota zasiłku stałego w pomocy społecznej pozostanie bez zmian

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Zasiłek stały z pomocy społecznej wynosi obecnie 719 zł. Mimo inflacji rząd nie planuje ani jego podwyższenia, ani zmian zasady jego waloryzacji - poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki...
Beata Dązbłaż
10.08.2022

Już wkrótce wolno będzie prowadzić e-dziennik budowy, ale cyfryzacja budownictwa dalej będzie kuleć

Administracja publiczna Budownictwo Nowe technologie
Na początku przyszłego roku zaczną obowiązywać przepisy o e dzienniku budowy, co będzie sporym ułatwieniem dla inwestorów. Jednak zdaniem urzędników i prawników wejście w życie kolejnego etapu...
Renata Krupa-Dąbrowska
10.08.2022

NFZ rzuca szpitalom dziurawe finansowe koło ratunkowe

Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Od 2023 r. ma się zmienić wycena szpitalnej interny, oddziałów ratunkowych (SOR) i izb przyjęć. Do tego czasu szpitale mają wypłacać podwyżki wynagrodzeń dzięki dodatkowej puli 350 mln złotych....
Katarzyna Nocuń
10.08.2022

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowym system wynagradzania egzaminatorów WORD

Samorząd terytorialny
Nie będzie podwyżki minimalnego wynagrodzenia dla egzaminatorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zupełnie nowym systemem wynagradzania egzaminatorów –...
Robert Horbaczewski
09.08.2022

Będzie wyższa dotacja dla PFRON na dofinansowanie wynagrodzeń dla niepełnosprawnych pracowników

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Prawo pracy
Minister rodziny i polityki społecznej chce zwiększyć wysokość dotacji celowych dla PFRON na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych do poziomu co najmniej 30 proc. środków...
Grażyna J. Leśniak
09.08.2022

Choć radny pracuje społecznie, diety nie można go pozbawić

Samorząd terytorialny
Za pracę na rzecz samorządu radny nie pobiera wynagrodzenia, a rekompensatą za obecność na sesjach i pracę w komisjach jest dieta radnego. Jej wysokość, sposób naliczania i wypłacania poszczególnym...
Marek Sondej
09.08.2022

Firmy dostały szansę na odzyskanie dużych kwot z podatku od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Doradca podatkowy Budownictwo Finanse
Niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zmienia diametralnie podejście do opodatkowania budynków podatkiem od nieruchomości. Belki czy inne elementy konstrukcyjne i instalacje obniżają...
Krzysztof Koślicki
09.08.2022

Schrony to nie tylko żelbetony, ale twardych przepisów brak

Samorząd terytorialny
Mój dom to moja twierdza! Niekoniecznie, bo nie ma obowiązujących regulacji prawnych jak budować schron. Żadna ustawa ani rozporządzenie nie definiuje nawet czym jest schron. A za budowę schronów...
Robert Horbaczewski
09.08.2022

MEiN zabiega o wyższą subwencję w związku z cenami energii

Ministerstwo Edukacji i Nauki wnioskuje, by wysokość subwencji oświatowej na przyszły rok uwzględniała rosnące ceny energii -poinformował w poniedziałek wiceminister Dariusz Piontkowski. Zastrzegł,...
Krzysztof Sobczak
08.08.2022

Karta gminna w mObywatel pilotażowy konkurs dla gmin

Samorząd terytorialny Nowe technologie
Gminy zainteresowane prowadzeniem ewidencji oraz wydawaniem lokalnych dokumentów elektronicznych przy użyciu aplikacji mObywatel mogą przystąpić do pilatożowego projektu „mObywatel – Uprawnienie”,...
Robert Horbaczewski
08.08.2022

Ustawa jest od trzech lat, ale dostępność urzędów to wciąż problem

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna
Mimo blisko trzech lat obowiązywania przepisów, dostępność wciąż nie jest standardem. Poziom dostępności budynków użyteczności publicznej w Polsce wynosi zaledwie 41 procent. Przed samorządami stoi...
Maria Dec-Kiełb
08.08.2022

Ustawienie przetargu często jest łatwe, ale nie bezkarne

Zamówienia publiczne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo gospodarcze Finanse
Trudności dowodowe w przypadku zmów przetargowych sprawiają, że nieuczciwym przedsiębiorcom ustawianie przetargów często uchodzi na sucho. Są jednak sposoby na wykazanie, że doszło do zawarcia...
Regina Skibińska
08.08.2022

WSA: W razie sporu świadczenie "dobry start" dla opiekuna wiodącego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna
W razie sporu między rodzicami świadczenie z programu "Dobry start" należy wypłacić temu z nich, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie....
Marek Sondej
08.08.2022

Dom z widokiem na przyszłość – zabudowania powstaną bliżej cmentarza

Samorząd terytorialny Środowisko
Mieszkanie z perspektywami, oknem wychodzącym na zieleń zamiast na mur sąsiedniego bloku i mizerną huśtawką za kratą na elektryczny zamek? Zakup mieszkania przy cmentarzu w dobie szalejącej...
Monika Sewastianowicz
08.08.2022

Dzięki serwitutom i królewskim prawom niektórym chrustu nie zabraknie

Samorząd terytorialny
Rdzenni mieszkańcy Wąchocka nie muszą martwić się o opał z lasu. Drewno należy im się na podstawie przywileju nadanego przez króla Kazimierza Jagiellończyka w 1454 r., a nadleśnictwo Skarżysko...
Robert Horbaczewski
06.08.2022
1  2  3  4  5    1760
 • Aktualności
  • NSA: Odebrane zwierzę nie zawsze musi trafić do schroniska

   Odebrane zwierzę powinno być przekazane podmiotowi, który daje gwarancję właściwej nad nim opieki. Choć najczęściej jest to schronisko, to nie jest wykluczone, że stan zdrowia zwierzęcego pacjenta będzie wymagał znalezienia przez organy administracyjne specjalistycznej placówki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
  • Miasta ciemnieją, bo samorządy próbują oszczędzać na prądzie

   Drastycznie rosnące ceny prądu drenują też budżety samorządów. Z szacunków Związku Miast Polskich wynika, że tylko ostatnie podwyżki cen prądu mogą kosztować samorządy i sektor gospodarki komunalnej blisko 5 mld złotych. Miasta instalują oświetlenie ledowe, oszczędzają na oświetleniu ulicznym lub zmniejszają jego natężenie. Nie wszędzie to się udaje.
  • KPO wciąż nie ma, a rząd konsultuje projekt o zrównoważonej gospodarce wodnej 

   Ze względu na harmonogram prac oraz zakres inwestycji wskazanych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) konieczne jest wcześniejsze przygotowanie zasad ich wdrażania, w tym również inwestycji KPO pn. „Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich” - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. I zaprasza do konsultacji projektu.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

   Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  • Finansowanie budowy i modernizacji dróg lokalnych z PROW na zmodyfikowanych zasadach

   Zmianę kryteriów dofinansowania budowy i modernizacji dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewiduje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowane już w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nim maksymalna wartość dotacji dla jednego beneficjenta wzrośnie do 5 mln zł, a środki będzie można rozliczyć do 30 czerwca 2025 roku.
  • Podczas kontroli kierowca ma trzymać ręce na kierownicy

   Kontrolowany kierowca ma zatrzymać pojazd, trzymać ręce na kierownicy, na polecenie kontrolującego wyłączyć silnik, włączyć światła awaryjne, a także umożliwić dokonanie identyfikacji pojazdu. Taki obowiązek potwierdza obowiązujące od 9 lutego br. rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego. Identyczne zasady obowiązują motorowerzystów.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Bez kaucji daleko nie zajedziesz – kontrowersyjne zasady dla podmiotów zagranicznych

   Wadliwości działającego w Polsce od czerwca 2021 r. systemu poboru opłat elektronicznych e-Toll mogą doprowadzić do zróżnicowania sytuacji polskich i zagranicznych właścicieli, posiadaczy, użytkowników pojazdów lub korzystających z płatnych odcinków dróg publicznych. Szczególnie to może być szczególnie dotkliwe dla zagranicznych kierowców korzystających z autostrad w Polsce.
  • Rząd ma półtora roku na poprawienie przepisów o rejestrze umów

   Ustawa o obowiązku rejestracji umów jednostek sektora finansów publicznych jest bublem. Dobrze, że parlament wydłużył wejście jej w życie o półtora roku. Rząd powinien ten czas wykorzystać na doprecyzowanie przepisów, usunięcie kolizji z innymi, duplikowania się obowiązków. A przede wszystkim zdefiniować umowy, jakie mają być ujmowane w tym rejestrze i uchylić sankcje karną.
  • Program rewitalizacji ma rozwiązać także problemy społeczne

   Rewitalizacja parku, rynku, cmentarza – przez ostatnie 10 lat rewitalizacja kojarzyła się z odbudową, remontem oraz polepszeniem stanu technicznego budynków. Tymczasem, zgodnie z założeniami ustawy, że ma to być proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: W razie sporu świadczenie "dobry start" dla opiekuna wiodącego

   W razie sporu między rodzicami świadczenie z programu "Dobry start" należy wypłacić temu z nich, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. Nie decydują jednak o tym ustalenia organów administracyjnych zobowiązanych do wypłaty świadczenia, a wyłącznie wyroki sądu rodzinnego.
  • WSA: Tylko rada może wyróżnić zasłużonych dla samorządu

   Prezydent miasta wydał zarządzenie, którym ustanowił okolicznościowe wyróżnienie honorowe za zasługi dla miasta. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że nie ma większej różnicy między tym wyróżnieniem, a tytułem honorowego obywatela gminy. Tym samym kompetencje do wydania w tej sprawie aktu przynależą radzie miasta.
  • NSA: Sołtys będący jednocześnie radnym nie ma prawa do dwóch diet

   Sołtys, który jednocześnie pełni funkcję radnego, nie ma prawa do dwóch diet z tytułu udziału w posiedzeniu rady gminy. Sądy administracyjne podkreśliły, że ograniczenie przez organ możliwości pobierania tego świadczenia nie rodzi sprzeczności, a wręcz jej unika. Podkreśliły, że nie można bowiem pobierać dwóch diet za tą samą czynność.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Jednostki samorządu terytorialnego mają zadania w zakresie ochrony zdrowia

   Zadania samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej określają zarówno przepisy rangi konstytucyjnej, ale też szeregu innych ustaw. Rodzaje tych zadań zależą od szczebla samorządowego. Te z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizuje samorząd gminny.
  • Choć radny pracuje społecznie, diety nie można go pozbawić

   Za pracę na rzecz samorządu radny nie pobiera wynagrodzenia, a rekompensatą za obecność na sesjach i pracę w komisjach jest dieta radnego. Jej wysokość, sposób naliczania i wypłacania poszczególnym radnym określa samodzielnie rada danej gminy, przestrzegając jednak reguł narzuconych przez ustawodawcę.
  • Akty prawa miejscowego, choć obowiązują powszechnie, to na ograniczonym terenie

   Akty prawa miejscowego są jednymi ze źródeł powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. Ustawowo upoważnione do ich stanowienia są organy jednostek samorządu terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej. Choć obowiązują powszechnie, to tylko na ograniczonym terenie.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski