Temat dnia

Więcej spraw można załatwić w okienku, zaczynają biec terminy

Od poniedziałku rusza następny etap odmrażania pracy urzędów. Osobiście będzie można załatwić więcej spraw, bo mają funkcjonować w pełnym zakresie, oczywiście z zachowaniem rygorów sanitarnych. Jednocześnie uchylone zostają przepisy wstrzymujące bieg terminów administracyjnych - zaczynają one biec od 24 maja.

Sędzia Szustakiewicz: Dostęp do informacji publicznej skłania do nadużycia prawa

Lekceważenie orzeczeń sądowych to charakterystyczna cecha współczesnej Polski. Coraz częściej traktuje się je jako "wydane przy kawie i ciasteczkach" - uważa sędzia NSA Przemysław Szustakiewicz. - To jest niebezpieczne zjawisko, które sędziowie odczuwają na tle informacji publicznej. Szczególnie, gdy usiłuje się informacje publiczną traktować interesownie - dodaje.

Nowa ustawa pozwoli na budowę naziemnych miejskich kolei

Rząd przygotowuje projekt ustawy umożliwiającej wprowadzenie w polskich miastach miejskiej kolejki naziemnej, np. monorail. Projekt ma w ciągu kilku dni trafić na posiedzenie Rady Ministrów, a jako pierwsze miasto zainteresowany taką inwestycją jest Rzeszów, gdzie w poniedziałek został on zaprezentowany.

NSA: Brak uzasadnienia przy odmownym załatwieniu skargi to wada istotna

Rada gminy uznała, że skarga na działalność wójta była bezzasadna. Wydana w tej sprawie uchwała nie zawierała jednak uzasadnienia prawnego i faktycznego oraz pouczenia. Tymczasem elementy te były szczególnie ważne, ponieważ osobie niezadowolonej z odpowiedzi nie przysługuje skarga do sądu. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Numery ksiąg wieczystych zarzewiem konfliktu o ochronę danych osobowych

Trwa spór o to, czy numery ksiąg wieczystych dostępne w Geoportalu 2 są danymi osobowymi. Prowadzący ten portal Główny Geodeta Kraju uważa, że nie, ale Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych skierował sprawę do prokuratury. Ofiarą tego sporu mogą być powiaty, które takie dane wprowadzają, co oznacza, że wzięły na siebie odpowiedzialność za ich przetwarzanie.

WSA: Covid-19 nie przeszkodzi w ujawnieniu informacji o nagrodach w urzędzie

Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów w związku z pandemią Covid-19 nie dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach uznanych przez ustawodawcę za pilne. Należą do nich również sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej, co oznacza, że organ nie podejmując czynności w terminie, pozostaje w bezczynności

Polecamy książki samorządowe
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych - poinformował w poniedziałek resort finansów. Nowelizacja zakłada rozszerzenie katalogu zdarzeń uruchamiających klauzulę wyjścia stabilizującej reguły wydatkowej o stan epidemii oraz określa ścieżki automatycznego powrotu jej stosowania.
Krzysztof Koślicki
25.05.2020
Nie zgodzę się z opinią, że nie wiadomo jak ta opieka ma wyglądać, jak ma wyglądać pobyt dzieci w szkole. Zarówno przy otwieraniu przedszkoli, jak i teraz przy otwieraniu szkół dla klas I-III wydaliśmy bardzo szczegółowe wytyczne - mówił minister Dariusz Piontkowski. Dzieci w szkole mają mieć zarówno zajęcia opiekuńcze, jak i dydaktyczne.
Monika Sewastianowicz
25.05.2020
Wszyscy kandydaci startujący w nowych wyborach na prezydenta - "starzy" i "nowi" - mieliby obowiązek zebrania po 100 tys. podpisów poparcia - wynika z nieoficjalnych informacji. O takiej możliwości mówił w niedzielę prezydent Andrzej Duda i podkreślił, że on nie miałby z tym żadnego problemu. 
Krzysztof Sobczak
25.05.2020

Rząd szykuje nowe przepisy dla rynku nieruchomości

Lokal za grunt, ulga w PIT na urządzenie i społeczne agencje najmu – takie propozycje znajdą się w nowym, rządowym programie, który ma rozwiązać problemy mieszkaniowe Polaków. Eksperci nie mają...
Jolanta Ojczyk
25.05.2020

NSA: Zasiłek celowy limitowany przez uznanie urzędnika

Urzędnicy uznali, że chory i niepracujący mieszkaniec Wieliczki nie może otrzymać więcej niż 200 zł na zakup leków z pomocy społecznej. Dlatego, że wziął już 1800 zł i tym samym otrzymał pomoc...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.05.2020

MF: Reguła wydatkowa w 2020 roku będzie zawieszona 

Wynikająca z ustawy o finansach publicznych tzw. reguła wydatkowa będzie zawieszona w 2020 r. Taką propozycję zawiera opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt nowelizacji ustawy o...
Krzysztof Sobczak
23.05.2020

Sąd: Termin biegł nawet w czasie zagrożenia epidemicznego

Terminów procesowych, które upłynęły przed wejściem "specustawy koronawirusowej", nie można przywrócić, nawet jeżeli data końcowa przypadła, gdy na terenie RP obowiązywał już stan zagrożenia...
Monika Sewastianowicz
23.05.2020

NSA: Minister nie musi ujawniać zasad finansowania Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Recenzje, umowy i raporty z realizacji zadań finansowanych ze środków na naukę stanowią tajemnicę przedsiębiorstw. Oznacza to wpisanie ich w politykę państwa o szczególnym znaczeniu dla postępu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.05.2020

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy...
Katarzyna Kubicka-Żach
22.05.2020

Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie...
Katarzyna Kubicka-Żach
22.05.2020

Kooperatywy mają budować tanie mieszkania 

Możliwość obniżenia kosztów nabycia mieszkania nawet o 20-30 proc. przewiduje opublikowany w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych. Według...
Krzysztof Sobczak
22.05.2020

Eksperci: Finansowa autonomia władz lokalnych jest ograniczana

Władze samorządowe mają niewielki wpływ na budżet swoich jednostek, a dotacje i subwencje są niewystarczające. Niedofinansowana jest oświata, ale także obszar ewidencji ludności i urzędów stanu...
Katarzyna Kubicka-Żach
22.05.2020

Badanie wskaże bariery w rozwijaniu lokalnej przedsiębiorczości przez gminy

Gminy mogą wziąć udział w ankiecie na temat ich roli i utrudnień w stymulowaniu procesów rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym. Badanie odbywa się w kontekście trudnej sytuacji spowodowanej...
Katarzyna Kubicka-Żach
22.05.2020

Emilewicz: Postaramy się usprawnić system dystrybucji pomocy dla firm przez urzędy pracy

Postaramy się usprawnić system podpisywania umów i dystrybucji pomocy dla firm przez urzędy pracy - powiedziała w piątek Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju. Zapowiedziała, że wśród usprawnień...
Grażyna J. Leśniak
22.05.2020

Gminy liczą pieniądze na wybory i oczekują większych dotacji

Samorządy zwracają uwagę, że koszty organizacji wyborów będą wyższe niż pierwotnie szacowano, konieczne jest więc określenie nowych zasad ustalania wysokości dotacji na ten cel. Tymczasem pieniądze...
Katarzyna Kubicka-Żach
22.05.2020

Firma budowlana może sprzedać piasek wydobyty przy budowie

W sytuacji, kiedy piasek ma zostać wykorzystany na innym terenie, niż na którym został wydobyty, zastosowanie znajdzie ustawa o odpadach i może on zostać sklasyfikowany jako odpad, mogący być...
Anna Rudnicka
22.05.2020

WSA: Niejasne żądanie nie jest wnioskiem o informację publiczną

Żądanie oczywiście niejasne, niezrozumiałe, nie stanowi wniosku o udostępnienie informacji publicznej, więc organ nie musi go rozpoznać. Nie można też wezwać do jego uzupełnienia, ponieważ nie ma do...
Dorian Lesner
22.05.2020

Ochrona sygnalistów w samorządach tematem webinarium

Pracownicy administracji samorządowej będą mogli korzystać z nowych środków ochrony prawnej sygnalistów. Instytucje publiczne mają ustanowić własne procedury zgłaszania nieprawidłowości i zasady...
Katarzyna Kubicka-Żach
21.05.2020

Sprawność administracji będzie kluczowa w zwalczaniu skutków epidemii

Chcemy wskazać na zagrożenia, które mogą się pojawić, jeśli nieostrożnie będą wykorzystane mechanizmy ograniczania zatrudnienia czy wynagrodzeń w administracji rządowej. Warto pamiętać, że od...
Katarzyna Kubicka-Żach
21.05.2020

SA: Inwestor nie musiał kontrolować generalnego wykonawcy

Skarb Państwa nie musi pokrywać wynagrodzenia podwykonawcy, jeśli nie wiedział o jego istnieniu - orzekł Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Ustawa przed nowelizacją uzależniała milczącą zgodę inwestora od...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.05.2020

Sytuacja osób LGBTI w UE wciąż trudna, a w Polsce szczególnie

W Finlandii jedynie 13 proc. osób LGBTI boi się publicznie trzymać partnera/kę za rękę, a w Polsce takie obawy ma prawie 60 proc. respondentów. Są do tego podstawy, bo 40 proc. osób z tego środowiska...
Krzysztof Sobczak
21.05.2020

Szef PKW: Maleją szanse na prawidłowe przeprowadzenie wyborów

Jest jeszcze szansa, ale każdy dzień powoduje, że te szanse są coraz mniejsze, każdy dzień powoduje, że nastąpi spiętrzenie kolejnych czynności wyborczych - ostrzega sędzia Sylwester Marciniak,...
Krzysztof Sobczak
21.05.2020

PUP zapchane, firmy czekają na wypłaty, rząd wini samorządy

Tysiące przedsiębiorców czekają na wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. Tymczasem urzędy pracy, mimo działania nawet w soboty, i tak są zapchane wnioskami. Nowe zadanie przerosło ich możliwości,...
Katarzyna Kubicka-Żach
21.05.2020

Prezes NSA: Za dużo władzy wykonawczej w wyborach

Zbyt wiele kwestii powierzonych do uregulowania organom władzy wykonawczej i marszałkowi Sejmu, a także przyznanie ministrowi zdrowia nieograniczonych kompetencji do zmiany zasad i trybu głosowania -...
Krzysztof Sobczak
20.05.2020

Subwencja wcześniej, janosikowe później - tarcza antykryzysowa 4 dla samorządów

W przyjętym przez rząd projekcie ustawy są kolejne zmiany dla samorządów. Tarcza antykryzysowa 4 wprowadza możliwość wcześniejszego przekazywania samorządom w 2020 r. subwencji ogólnej z budżetu...
Katarzyna Kubicka-Żach
20.05.2020

Brak publikacji uchwały PKW odsuwa termin zarządzenia wyborów

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania w wyborach prezydenta powinna być niezwłocznie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Tymczasem od 10 maja minęło już...
Katarzyna Kubicka-Żach
20.05.2020

Nowy termin na składanie wniosku o zwrot wywłaszczonych nieruchomości

14 maja miał minąć termin składania wniosków o zwrot nieruchomości, które zostały wywłaszczone ponad 20 lat temu, i które okazały się być zbędne na cel wywłaszczenia. Termin ten jednak został...
Jan Górski
20.05.2020

Prezes UODO: Nieuprawnione zarzuty o politycznych motywach blokowania publikacji list poparcia do KRS

Sugestie dotyczące podejmowania przeze mnie decyzji odpowiadających w określonych sprawach stanowiskom partii rządzącej i obawy o zależność polityczną urzędu są całkowicie nieuzasadnione i budzą...
Krzysztof Sobczak
20.05.2020

NIK: Coraz więcej dzikich zwierząt w miastach, coraz więcej pracy dla gmin

Rozrastające się miasta wkraczają coraz mocniej w naturalne siedliska dzikich zwierząt. Zwierzęta szybko adaptują się do życia w warunkach miejskich, ale ich występowanie w przestrzeni miejskiej...
Agnieszka Matłacz
20.05.2020

Burmistrzowie zwalniali z opłat za parkowanie - według wojewodów nielegalnie

Wiele miast już na początku epidemii podjęło decyzje o rezygnacji z opłat w strefie płatnego parkowania. Właśnie wznawiają ich pobieranie, bo trwa „odmrażanie” gospodarki, jest więcej autobusów, a na...
Katarzyna Kubicka-Żach
20.05.2020
1  2  3  4  5    1652
 • Aktualności

  • Nowa ustawa pozwoli na budowę naziemnych miejskich kolei

   Rząd przygotowuje projekt ustawy umożliwiającej wprowadzenie w polskich miastach miejskiej kolejki naziemnej, np. monorail. Projekt ma w ciągu kilku dni trafić na posiedzenie Rady Ministrów, a jako pierwsze miasto zainteresowany taką inwestycją jest Rzeszów, gdzie w poniedziałek został on zaprezentowany.
  • Więcej spraw można załatwić w okienku, zaczynają biec terminy

   Od poniedziałku rusza następny etap odmrażania pracy urzędów. Osobiście będzie można załatwić więcej spraw, bo mają funkcjonować w pełnym zakresie, oczywiście z zachowaniem rygorów sanitarnych. Jednocześnie uchylone zostają przepisy wstrzymujące bieg terminów administracyjnych - zaczynają one biec od 24 maja.
  • Numery ksiąg wieczystych zarzewiem konfliktu o ochronę danych osobowych

   Trwa spór o to, czy numery ksiąg wieczystych dostępne w Geoportalu 2 są danymi osobowymi. Prowadzący ten portal Główny Geodeta Kraju uważa, że nie, ale Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych skierował sprawę do prokuratury. Ofiarą tego sporu mogą być powiaty, które takie dane wprowadzają, co oznacza, że wzięły na siebie odpowiedzialność za ich przetwarzanie.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie

  • Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

   Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.
  • Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

   Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.
  • Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

   Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.
  Zobacz więcej
 • Opinie

  • Sędzia Szustakiewicz: Dostęp do informacji publicznej skłania do nadużycia prawa

   Lekceważenie orzeczeń sądowych to charakterystyczna cecha współczesnej Polski. Coraz częściej traktuje się je jako "wydane przy kawie i ciasteczkach" - uważa sędzia NSA Przemysław Szustakiewicz. - To jest niebezpieczne zjawisko, które sędziowie odczuwają na tle informacji publicznej. Szczególnie, gdy usiłuje się informacje publiczną traktować interesownie - dodaje.
  • Sprawność administracji będzie kluczowa w zwalczaniu skutków epidemii

   Chcemy wskazać na zagrożenia, które mogą się pojawić, jeśli nieostrożnie będą wykorzystane mechanizmy ograniczania zatrudnienia czy wynagrodzeń w administracji rządowej. Warto pamiętać, że od sprawności administracji zależy w dużej mierze to, jak szybko uda się nam przezwyciężyć społeczne i gospodarcze skutki epidemii – mówi Jerzy Siekiera, prezes Stowarzyszenia Absolwentów KSAP.
  • Nowy termin na składanie wniosku o zwrot wywłaszczonych nieruchomości

   14 maja miał minąć termin składania wniosków o zwrot nieruchomości, które zostały wywłaszczone ponad 20 lat temu, i które okazały się być zbędne na cel wywłaszczenia. Termin ten jednak został wydłużony na podstawie regulacji zawartych w tzw. tarczy antykryzysowej. O ile dokładnie? – pisze adwokat Jan Górski.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia

  • NSA: Brak uzasadnienia przy odmownym załatwieniu skargi to wada istotna

   Rada gminy uznała, że skarga na działalność wójta była bezzasadna. Wydana w tej sprawie uchwała nie zawierała jednak uzasadnienia prawnego i faktycznego oraz pouczenia. Tymczasem elementy te były szczególnie ważne, ponieważ osobie niezadowolonej z odpowiedzi nie przysługuje skarga do sądu. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
  • NSA: Zasiłek celowy limitowany przez uznanie urzędnika

   Urzędnicy uznali, że chory i niepracujący mieszkaniec Wieliczki nie może otrzymać więcej niż 200 zł na zakup leków z pomocy społecznej. Dlatego, że wziął już 1800 zł i tym samym otrzymał pomoc przeznaczoną na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych. Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z opinią, że środki z pomocy społecznej są ograniczone.
  • WSA: Covid-19 nie przeszkodzi w ujawnieniu informacji o nagrodach w urzędzie

   Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów w związku z pandemią Covid-19 nie dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach uznanych przez ustawodawcę za pilne. Należą do nich również sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej, co oznacza, że organ nie podejmując czynności w terminie, pozostaje w bezczynności
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi

  • Samorządowiec nie może złożyć oświadczenia majątkowego elektronicznie

   Prawo przewiduje tradycyjną formę złożenia oświadczeń o stanie majątkowym. Forma elektroniczna może być stosowana w tych sprawach, dla których wprost została przewidziana. Przepisów nie można interpretować rozszerzająco – odpowiada ekspert na pytanie czytelnika.
  • Posiedzenie komisji przetargowej w czasie epidemii koronawirusa może odbyć się online

   O organizacji i trybie pracy komisji przetargowej decyduje kierownik zamawiającego, może on, na czas epidemii koronawirusa, wprowadzić możliwość odbywania posiedzeń tego zespołu w formie zdalnej - wyjaśnia Mariusz Wolski z LEX Zamówienia Publiczne.
  • Wójt nie może zakazać podlewania ogródka

   Nie ma podstaw prawnych do wydawania przez wójta zarządzeń ograniczających dostawy wody oraz ustanawiających zakaz podlewania ogródka - odpowiada ekspert na pytanie czytelnika. To rada gminy właściwa jest do ustalenia ilości wody dostarczanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Ograniczenie poboru wody w związku z suszą jest przedmiotem regulacji ustawowej, a prawodawca lokalny nie może w tym celu wykorzystać przepisów porządkowych.
  Zobacz więcej