Temat dnia

Samorządy chcą definicji umowy, która ma trafić do rejestru

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych proponuje, aby do nowelizowanych przepisów dotyczących rejestru umów jednostek sektora finansów publicznych wprowadzić definicję umowy podlegającej publikacji. Katalog chce zawęzić, m.in. do umów wydatków na usługi, dostawy i roboty budowlane zgodnie z definicją Prawo zamówień publicznych.

Wędka zamiast ryby - NIK pozytywnie o sektorze ekonomii społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Małe i średnie firmy

Tworzone w Polsce od kilku lat ośrodki wsparcia ekonomii społecznej przyczyniają się do powstania nowych, wysokiej jakości miejsc pracy. Problemem była jednak trwałość zatrudnienia - wynika z najnowszego raportu Najwyższe Izby Kontroli. Mimo to Izba podkreśla, że działania umożliwiające uzyskanie zatrudnienia są najskuteczniejszą formą walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Samorządy proponują 31 zmian, które mogą pomóc uchodźcom

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Opieka zdrowotna Ukraina

Oświata, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i mieszkalnictwo - w tych dziedzinach, zdaniem samorządowców, potrzeba pilnej interwencji, także prawnej, aby poprawić sytuację uchodźców z Ukrainy w Polsce. Zespół doraźny ds. uchodźców wojennych komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnej zgłosił pakiet 31 niezbędnych zmian w prawie.

Cztery gminy otrzymają dotacje na szerokopasmowy internet

Samorząd terytorialny

Od 27 maja ruszy nabór w pilotażowym programie, który wesprze gminy w budowie sieci szerokopasmowej. Samorządy mogą otrzymać do pięciu milionów złotych w ramach dofinansowania z Funduszu Szerokopasmowego. Wybiorą też przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, któremu powierzą budowę sieci szerokopasmowej na swoim terenie.

Rusza rekrutacja do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Od 21 maja zaczyna się rekrutacja do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. To nowy rodzaj służby wprowadzony ustawą o obronie Ojczyzny. Ustawa gwarantuje, że osoba odbywająca taką służbę wojskową, otrzyma wynagrodzenie w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego i skorzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu w urzędach administracji publicznej.

Kolejne zmiany w ustawie ukraińskiej, tym razem w sprawie pustostanów i pracy

Samorząd terytorialny Ukraina

W przyszłym tygodniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przedstawić projekt zmian ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy. Znajdą się w nim rozwiązania dotyczące rynku pracy, opieki nad dziećmi, kursów językowych, a także zagospodarowania przez samorządy pustostanów. Projekt jest już w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Polecamy książki samorządowe
Polski Związek Łowiecki i Krajowa Rada Izb Rolniczych podpisali w poniedziałek porozumienie powołujące sądy arbitrażowe w sprawach dotyczących szkód łowieckich. Jak poinformowano, sąd arbitrażowy do spraw szkód łowieckich miałby zacząć działać na przełomie czerwca i lipca 2022 r. Arbitrami mają być osoby znające zasady oceniania szkód łowieckich, w tym prawnicy.
Krzysztof Sobczak
23.05.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
W polskiej specustawie rząd nie przewidział automatycznego wydawania obywatelom Ukrainy, którym przyznała ona prawo legalnego pobytu w Polsce, dokumentów pobytowych, w tym wiz czy zezwoleń na pobyt i kart pobytu. Uniemożliwia im to podróżowanie po krajach Schengen, nie tylko w celach prywatnych, ale także służbowo. Konieczna jest szybka zmiana prawa – alarmują prawnicy.
Grażyna J. Leśniak
23.05.2022
Prawo pracy Prawo unijne Ukraina
Burmistrz Wronek w woj. Wielkopolskim poinformował o wycieku danych osobowych z urzędu. - Doszło do wykonania nieautoryzowanej kopii danych osobowych z komputera służbowego przez jednego z pracowników – podał. O sprawie powiadomiono Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Renata Krupa-Dąbrowska
20.05.2022
Samorząd terytorialny RODO

Tomasz Oklejak: Sygnaliści w służbach potrzebni, najlepiej z zewnętrzną ochroną

Policja RODO Compliance
Objęcie projektowanymi przepisami o ochronie sygnalistów w policji, wojsku i innych służbach jest potrzebne, ale wprowadzenie takiego mechanizmu w życie nie będzie łatwe - mówi Tomasz Oklejak,...
Krzysztof Sobczak
20.05.2022

Rząd chce usprawnić wydawanie decyzji środowiskowych i realizacji inwestycji

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo
Przyspieszenie procedur dotyczących realizacji inwestycji, w szczególności drogowych, kolejowych, wodnych i przeciwpowodziowych zakłada nowy projekt tzw. ustawy usprawniającej. Dodatkowe uprawienia...
Robert Horbaczewski
20.05.2022

Po dwuletniej przerwie odbędzie się egzamin na urzędnika mianowanego

Administracja publiczna Służba cywilna
Do 31 maja pracownicy administracji rządowej, którzy chcą w tym roku przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, mogą składać swoje zgłoszenia. To będzie pierwszy egzamin po...
Robert Horbaczewski
19.05.2022

Senat przeciwko ponownej weryfikacji dyplomatów, czyli zwalnianiu "szpiegów"

Administracja publiczna
Senat zagłosował w środę za odrzuceniem nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej. Nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie z dyplomacji osób, które studiowały, odbywały kursy albo zdobyły tytuł...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.05.2022

UE konsultuje ograniczenia dla systemów rozpoznawania twarzy

Nowe technologie RODO Prawo unijne
Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła wytyczne w sprawie technologii rozpoznawania twarzy w dziedzinie egzekwowania prawa. EROD ponawia apel o zakaz stosowania takich technologii w pewnych...
Krzysztof Sobczak
19.05.2022

Rząd zapowiada dalszą deinstytucjonalizację pieczy zastępczej

Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej będzie omawiany na następnym posiedzeniu Sejmu - zapowiedziała w środę minister rodziny Marlena Maląg. I zadeklarowała, że...
Krzysztof Sobczak
19.05.2022

Umowy w rejestrze już nie na 500 zł, a 5000 zł, bez VAT i później

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów Polski Ład
Do projektu korekty Polskiego Ładu trafiła "wrzutka" dotycząca tzw. rejestru umów, który miał wejść w życie od 1 lipca. Wpisowi mają podlegać umowy o wartości powyżej 5000 zł, bez VAT. Termin...
Robert Horbaczewski
19.05.2022

UE: Będzie harmonizacja metodologii nakładania kar przez organy ochrony danych

RODO Prawo unijne
Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła wytyczne w sprawie obliczania administracyjnych kar pieniężnych przez krajowe organy ochrony danych. Dokument przyjęty podczas 65. posiedzenia plenarnego,...
Krzysztof Sobczak
18.05.2022

Wniosek o świadczenie żłobkowe tylko do końca maja

Samorząd terytorialny
31 maja 2022 r. upływa termin na złożenie tzw. świadczenia żłobkowego do ZUS. Miesięczna kwota dopłaty wynosi do 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna,...
Robert Horbaczewski
18.05.2022

Organizacja konkursu na dyrektora to sformalizowana procedura

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny
Konkurs na dyrektora szkoły organizuje podmiot publiczny prowadzący szkołę. Sformalizowana procedura ma wyłonić kandydata, który przez okres 5 lat szkolnych pokieruje publiczną placówką. Tylko...
Marek Sondej
18.05.2022

RODO utrudni wójtowi weryfikację wniosku o dodatek osłonowy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse samorządów Domowe finanse
Według Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie ma przepisów pozwalających wójtowi zweryfikować fakt zgłoszenia źródła ogrzewania w CEEB, w związku z wnioskiem o podwyższony dodatek osłonowy....
Robert Horbaczewski
18.05.2022

Tomasz Palak: Informowanie o zmianach w prawie i wysyłanie newsletterów nie narusza kodeksu etyki prawnika

Prawnicy Doradca podatkowy Compliance
Wizerunek prawnika i kancelarii prawnej ma coraz większe znaczenie. W jego budowaniu przydatne może być tworzenie treści - newsletterów, artykułów, wideo czy wystąpień na konferencjach. Wówczas w...
Krzysztof Koślicki
18.05.2022

Zmienią się limity i definicja stref w ochronie powietrza

Środowisko
Określenie maksymalnych limitów wydatków na kolejne 10 lat obowiązywania przepisów, które implementują wymagania dotyczące unijnych dyrektyw związanych m.in. z jakością powietrza i ograniczeniem...
Krzysztof Sobczak
17.05.2022

Straż miejska i inspekcja handlowa będą wystawiać mandaty za niewystawianie paragonów

VAT Akcyza Administracja publiczna
Inspekcja Handlowa oraz straże gminne dostaną nowe uprawnienia. Będą mogły wypisywać mandaty sprzedawcom, którzy nie wystawiają paragonów przy sprzedaży papierosów, tytoniu i alkoholu. Recydywistom...
Krzysztof Koślicki
17.05.2022

Związkowcy mają propozycję wzrostu wynagrodzeń w 2023 r.

Samorząd terytorialny Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
W 2023 r. wynagrodzenia powinny wzrosnąć co najmniej o 13,41 proc., pracownicy państwowej sfery budżetowej powinni zarabiać co najmniej 20 proc. więcej, a minimalne wynagrodzenie powinno wzrosnąć od...
Grażyna J. Leśniak
17.05.2022

NIK: Nieprawidłowości w spółkach komunalnych w województwach pomorskim i zachodniopomorskim

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Kontrola zarządcza
Większość kontrolowanych spółek komunalnych w województwach pomorskim i zachodniopomorskim prowadziła działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania gmin w sferze użyteczności publicznej. NIK...
Robert Horbaczewski
17.05.2022

Uchwała w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy – prawo miejscowe, czy nie?

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Większość organów nadzoru stoi na stanowisku, że uchwała podjęta przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem...
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
17.05.2022

Ekwiwalent dla strażaków ratowników OSP trzeba poprawić

Samorząd terytorialny
Wojewodowie, jako przedstawiciele rządu w województwach, ostatecznie podważyli wykładnię MSWiA oraz KG PSP w zakresie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych....
Dariusz Kała
17.05.2022

Powiaty: Na szpitale wydajemy miliardy złotych

Finansowanie zdrowia
W ciągu ostatnich sześciu lat powiaty oraz miasta na prawach powiatu przeznaczyły na szpitale ogólne ponad 5,8 mld zł. Dominowały wydatki majątkowe. Tak wynika z najnowszego raportu Związku Powiatów...
Katarzyna Redmerska
16.05.2022

Strasburg: Grzywna za pokojowy protest narusza wolność wyrażania opinii

Wymiar sprawiedliwości Policja
Kara grzywny za przykucie się do bariery przy drzwiach wejściowych do budynku rządowego, w proteście przeciwko budowie kopalni złota w miejscu dziedzictwa światowego UNESCO, stanowiła naruszenie...
Katarzyna Warecka
16.05.2022

System zarządzania zgodnością - pierwszy wykład Akademii Compliance Oficera

Compliance
System compliance i CMS nie dotyczą tylko przedsiębiorstw sektora prywatnego, ale każdego typu organizacji, zarówno przedsiębiorstw jak i administracji publicznej, w tym tej na poziomie państwowym,...
Prawo.pl
16.05.2022

Plan ogólny gminy - narzędzie, które pozwoli zapanować nad chaosem przestrzennym

Samorząd terytorialny Nieruchomości
Plany miejscowe pozostaną. Zniknie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które zastąpi plan ogólny gminy. Zmienią się także zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy....
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
16.05.2022

Likwidacja pracodawcy i zakładu pracy to nie to samo – ustawa o obronie Ojczyzny sprzeczna z Kodeksem pracy

Prawo pracy
Pracodawcy nie mogą rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem powołanym do pełnienia zasadniczej służby wojskowej albo terytorialnej służby wojskowej bez jego zgody. Możliwe jest to za porozumieniem...
Grażyna J. Leśniak
16.05.2022

Teren kolejowy to niekoniecznie też obszar kolejowy

Administracja publiczna Budownictwo
„Teren kolejowy” i "obszar kolejowy" to nie są tożsame pojęcia. Na terenie kolejowym mogą znajdować się nie tylko budynki oraz infrastruktura typowo kolejowa, ale także inne obiekty, w tym nośniki...
Joanna Maj
16.05.2022

240 mln zł trafi na inwestycje dla gmin uzdrowiskowych

Polski Ład
Ponad 240 mln złotych trafi do gmin uzdrowiskowych w ramach przeznaczonej dla nich edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polskie Uzdrowiska” - ogłosił w sobotę w Ustce wiceminister spraw...
PAP Robert Horbaczewski
14.05.2022

Rozporządzenie w sprawie zniesienia stanu epidemii w Polsce już opublikowane

Pacjent Rachunkowość Administracja publiczna Prawo pracy Koronawirus a prawo
Znowelizowane rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z COVID-19 stanowi, że od 16 maja obowiązujący dotąd stan epidemii zostaje zastąpiony stanem...
Robert Horbaczewski
14.05.2022

Ponad 2 mln uchodźców z Ukrainy - specustawa może samorządom nie wystarczyć

Samorząd terytorialny Ukraina
Miastom przybyły setki tysięcy nowych mieszkańców. W samej metropolii warszawskiej zamieszkało aż 15 proc. wszystkich uciekinierów. Samorządowcy z dużych miast wskazują, że taki wzrost liczby...
Maria Dec-Kiełb
14.05.2022
1  2  3  4  5    1749
 • Aktualności
  • Wędka zamiast ryby - NIK pozytywnie o sektorze ekonomii społecznej

   Tworzone w Polsce od kilku lat ośrodki wsparcia ekonomii społecznej przyczyniają się do powstania nowych, wysokiej jakości miejsc pracy. Problemem była jednak trwałość zatrudnienia - wynika z najnowszego raportu Najwyższe Izby Kontroli. Mimo to Izba podkreśla, że działania umożliwiające uzyskanie zatrudnienia są najskuteczniejszą formą walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
  • Samorządy chcą definicji umowy, która ma trafić do rejestru

   Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych proponuje, aby do nowelizowanych przepisów dotyczących rejestru umów jednostek sektora finansów publicznych wprowadzić definicję umowy podlegającej publikacji. Katalog chce zawęzić, m.in. do umów wydatków na usługi, dostawy i roboty budowlane zgodnie z definicją Prawo zamówień publicznych.
  • Cztery gminy otrzymają dotacje na szerokopasmowy internet

   Od 27 maja ruszy nabór w pilotażowym programie, który wesprze gminy w budowie sieci szerokopasmowej. Samorządy mogą otrzymać do pięciu milionów złotych w ramach dofinansowania z Funduszu Szerokopasmowego. Wybiorą też przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, któremu powierzą budowę sieci szerokopasmowej na swoim terenie.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

   Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  • Finansowanie budowy i modernizacji dróg lokalnych z PROW na zmodyfikowanych zasadach

   Zmianę kryteriów dofinansowania budowy i modernizacji dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewiduje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowane już w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nim maksymalna wartość dotacji dla jednego beneficjenta wzrośnie do 5 mln zł, a środki będzie można rozliczyć do 30 czerwca 2025 roku.
  • Podczas kontroli kierowca ma trzymać ręce na kierownicy

   Kontrolowany kierowca ma zatrzymać pojazd, trzymać ręce na kierownicy, na polecenie kontrolującego wyłączyć silnik, włączyć światła awaryjne, a także umożliwić dokonanie identyfikacji pojazdu. Taki obowiązek potwierdza obowiązujące od 9 lutego br. rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego. Identyczne zasady obowiązują motorowerzystów.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Ekwiwalent dla strażaków ratowników OSP trzeba poprawić

   Wojewodowie, jako przedstawiciele rządu w województwach, ostatecznie podważyli wykładnię MSWiA oraz KG PSP w zakresie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. Jedynym i koniecznym sposobem zamknięcia rozstrzygniętego w tym momencie ogólnopolskiego sporu, jest nowelizacja ustawy o OSP - pisze dr Dariusz P. Kała, specjalizujący się w prawie ochrony przeciwpożarowej.
  • Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające może uwiarygodnić organizację

   Organizacje zarówno prywatne, jak i publiczne, wszczynają wewnętrzne postępowania wyjaśniające najczęściej w sytuacji konfrontacji ze znacznym ryzykiem – finansowym lub prawnym. Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające jest prowadzone, aby ustalić, czy określone wydarzenie rzeczywiście miało miejsce, jaki był lub jest zakres naruszenia i kto jest za nie odpowiedzialny.
  • Skuteczna kontrola zarządcza to wsparcie dla zarządzania kryzysowego

   W ostatnim czasie zdarzenia o charakterze kryzysowym nie są rzadkością: pandemia COVID-19, kryzys uchodźczy, powodzie i wichury. To zdarzenia, które wpływają lub mogą wpłynąć na ciągłość działania jednostki samorządu terytorialnego. W skutecznym radzeniu sobie z funkcjonowaniem urzędu w obliczu takich sytuacji mogą pomóc standardy i narzędzia kontroli zarządczej.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA, na wniosek RPO, uchylił kolejne uchwały „anty-LGBT”

   Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie unieważnił uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Rady Powiatu Ryckiego w sprawach "ideologii gender i LGBT". Łącznie po skargach Rzecznika Praw Obywatelskich sądy pierwszej instancji unieważniły już 9 uchwał samorządów dyskryminujących osoby nieheteronormatywne.
  • SN: Kuratorki wypełniły swoje obowiązki, sprawcami torturowania dzieci byli rodzice

   Sąd Najwyższy rozpoznawał już wiele spraw o znęcanie się, gwałcenie i molestowanie dzieci, ale pierwszy raz spotkał się z oskarżeniem pracowników służb socjalnych. Uznał, że osoby winne katowania dzieci zostały osądzone i skazane. Prokuratura nie powinna ścigać osób, które starały się pomóc rodzinie, ale były okłamywane przez matkę i jej dzieci, czyli tak na prawdę ofiary przemocy domowej. Zatem uniewinnienie kuratorek jest zasadne.
  • SN: Interwencja uboczna - to sposób dla spółki, która chce chronić interes gminy

   W sprawie o rozwiązanie spółki z o.o. zawiązanej przez kilka gmin dla realizowania celu polegającego na zaspokajaniu potrzeb ich mieszkańców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, nie istnieje między spółką a tymi gminami współuczestnictwo bierne konieczne. Ochronę interesu gminy jako wspólnika zabezpiecza możliwość zgłoszenia interwencji ubocznej.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Powierzenie obowiązków kierownika referatu w urzędzie - dopuszczalne

   Zatrudnienie na stanowisku pełniącego obowiązki kierownika wydziału, czy kierownika jednostki organizacyjnej gminy nie jest czymś rzadkim. Jednak, czy takie działanie pracodawcy samorządowego jest w pełni legalne, skoro brak jest ku temu podstawy prawnej? Orzecznictwo sądowoadministracyjne nie widzi przeszkód.
  • Gmina użyczy swoje nieruchomości również przedsiębiorcom

   Gmina jako właściciel nie jest ograniczona w formach korzystania ze swoich nieruchomości - może je również oddać w użyczenie, podmiotom publicznym, ale i prywatnym. W tym drugim przypadku musi jednak uważać, by nie narazić się na zarzuty o udzielanie niedozwolonej pomocy publicznej.
  • Rozpalenie ogniska na własnej posesji bez zezwolenia gminy, ale z rozwagą

   Nie ma generalnego zakazu rozpalania ogniska na własnej posesji. Nie oznacza to jednak, że można spalać wszystko i w dowolnym miejscu, bo ognisko nie może powodować nadmiernej ilości dymu i uciążliwego zapachu, a przy drodze publicznej nie może ograniczać widoczności i zagrażać bezpieczeństwu. Często za rozpalenie ogniska można zostać ukaranym grzywną do 500 zł.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski