Temat dnia

Rząd przejmuje straże gminne, płacą za to samorządy

Wojewoda, bez konsultacji z samorządami, może zarządzić użycie strażników gminnych do działań wspólnie z policją w przypadku powszechnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, klęski żywiołowej i innej sytuacji kryzysowej. Nic nie stoi na przeszkodzie, by użyto ich także przeciw demonstrantom. Zdaniem ekspertów, to odebranie samorządom kompetencji i pieniędzy, bo to one utrzymują straż.

TK: Przepis o opłacie od skargi na orzeczenie KIO jest niezgodny z Konstytucją

Zamówienia publiczne Administracja publiczna

Stała opłata sądowa od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jest nieproporcjonalnie wysoka – przepis ten Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją. W 2021 roku ma wejść w życie prawo obniżające tę opłatę.

Specustawa funduszowa zostanie wydłużona do 31 grudnia 2023 roku

Finanse Prawo unijne Koronawirus a prawo

Specustawa funduszowa, która miała obowiązywać do końca tego roku, wprowadziła szczególne przepisy, dzięki którym możliwa jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z UE w warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Ciemno w samorządach - zgasły światła na znak protestu

Finanse samorządów

Samorządowcy protestowali w związku z zapowiedzią zawetowania unijnego budżetu przez polski rząd – w wielu miejscach zgasły światła 1 grudnia o godzinie 17. Samorządy alarmują, że w razie polskiego weta, nasz kraj może zostać pozbawiony ogromnych środków unijnych przeznaczonych na odbudowę po pandemii COVID-19.

Samorządowcy apelują do prezydenta o zbadanie konstytucyjności ustaw podatkowych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Transfer około 1,4 miliarda złotych rocznie z budżetów samorządów do budżetu centralnego przy niezmniejszeniu ich zadań i braku rekompensaty w dochodach – to główne zarzuty do ustaw podatkowych. Samorządowcy są zdania, że nowe przepisy naruszają Konstytucję.

Rząd przyjął projekt o wjeździe, pobycie i wyjeździe z RP obywateli państw UE i ich rodzin

Administracja publiczna Prawo unijne

Rząd przyjął projekt dostosowujący polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie praw obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Wprowadza też instytucję cofnięcia i unieważnienia wizy wydanej członkowi rodziny obywatela UE.

Polecamy książki samorządowe

PiS sugeruje gotowość do kompromisu w sprawie nowego RPO

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Gdyby z kręgów senackich pojawił się kandydat na RPO, który gwarantuje właściwe sprawowanie tego urzędu i nieupolitycznianie go, to pewnie bylibyśmy skłonni rozważyć taką kandydaturę - powiedział wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. To może stworzyć szansę na przerwanie impasu, na skutek którego funkcję tę pełni wciąż Adam Bodnar, którego kadencja skończyła się 9 września.
Krzysztof Sobczak
02.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Spadek dochodów podatkowych samorządów jest nieunikniony i nie wiadomo, czy wzrost subwencji i dotacji rządowych może go zrekompensować – wynika z raportu prof. Pawła Swianiewicza i dr Julity Łukomskiej z Uniwersytetu Warszawskiego. Tym bardziej, że w większości chodzi o dotacje celowe, które zmniejszają autonomię polityk wydatkowych samorządów.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.12.2020
Finanse samorządów Koronawirus a prawo
Eliminowanie z rynku paliw najgorszej jakości to jeden ze sposobów walki ze smogiem. NIK wskazuje, że zmarnowano w tym zakresie 9 miesięcy, bo tyle czasu obowiązywały przepisy, które uniemożliwiały sprawdzanie jakości paliw stałych będących w obrocie. To nie wszystko - stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości jest więcej.
Agnieszka Matłacz
01.12.2020
Środowisko

Samotność nie zwalnia z noszenia maseczki w urzędzie, sądzie, uczelni

Administracja publiczna Koronawirus a prawo
W budynkach użyteczności publicznej noszenie maseczki jest obowiązkowe, nawet gdy w danym pomieszczeniu przebywa tylko jedna osoba. Na spokojny oddech bez maseczki w samotności nie można sobie więc...
Jolanta Ojczyk
01.12.2020

Opodatkowanie gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej cały czas pełne wątpliwości

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
Rozumienie pojęcia zajęcia gruntów na prowadzenie działalności stanowi od lat jeden z najważniejszych obszarów spornych na gruncie podatku od nieruchomości. W ostatnim czasie NSA wydał orzeczenie,...
Adam Kałążny
30.11.2020

Rząd próbuje zablokować wypłatę dodatkowych wynagrodzeń w administracji

Finanse publiczne Administracja publiczna
Minister finansów rozesłał pismo, w którym domaga się od jednostek administracji publicznej zablokowania wydatków m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe uposażenia i nagrody roczne. Czyni to...
Krzysztof Koślicki
30.11.2020

WSA: Organ odwoławczy nie może unikać wydania rozstrzygnięcia

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego wynika, iż w sprawach skomplikowanych organ powinien wydać decyzję w terminie do dwóch miesięcy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze przez ponad rok nie...
Aleksandra Partyk
30.11.2020

Od soboty nowe zasady noszenia maseczek

Prawo karne Policja Koronawirus a prawo
Rząd zmienił zasady zakrywania ust i nosa. Tak jak dotychczas, w miejscach ogólnodostępnych muszą to robić wszyscy, chyba że mają zaświadczenie od lekarza o przeciwskazaniach. Ważna zmiana jest dla...
Jolanta Ojczyk Monika Sewastianowicz
28.11.2020

Wkrótce "jazda bez prawa jazdy", ale są techniczne wątpliwości

Samorząd terytorialny Nowe technologie
Od 5 grudnia znika obowiązek wożenia ze sobą prawa jazdy. Tymczasem Związek Powiatów Polskich obawia się, że z powodu niezharmonizowania danych w systemach informatycznych z danymi, które są zawarte...
Katarzyna Kubicka-Żach
28.11.2020

Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o...
Katarzyna Kubicka-Żach
27.11.2020

Premier potwierdza brak zgody na unijny mechanizm praworządności

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Polska konsekwentnie stoi na stanowisku, że regulacje unijne muszą być zgodne z traktatami i decyzjami podjętymi na forum Rady Europejskiej oraz gwarantować pewność prawną. Aktualny projekt...
Krzysztof Sobczak
27.11.2020

PPK w samorządach – czas goni, epidemia trwa, pieniędzy nie ma

Samorząd terytorialny PPK
PPK to dla samorządów wyzwanie finansowe i organizacyjne. Szczególnie przy dziurawych budżetach. Dodatkowo mało jest czasu, żeby uniknąć zastosowania ustawy o zamówieniach publicznych - muszą...
Grażyna J. Leśniak Katarzyna Kubicka-Żach
27.11.2020

Premierzy Polski i Węgier potwierdzają zamiar zawetowania budżetu UE

Prawo unijne
Mechanizm praworządności poprzez arbitralność może doprowadzić do rozpadu Unii Europejskiej. To złe rozwiązanie, prawo wtórne nie może omijać prawa pierwotnego - stwierdził w czwartek premier Mateusz...
Krzysztof Sobczak
26.11.2020

Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie...
Katarzyna Kubicka-Żach
26.11.2020

Są umowy na trzy kolejne centra usług społecznych z rządowym dofinansowaniem

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Trzy gminy - Gogolin, Trzcianka i Rawicz – podpisały umowy na realizację projektów, w ramach których powstaną centra usług społecznych. Projekty są wśród wybranych do dofinansowania w konkursie...
Katarzyna Kubicka-Żach
26.11.2020

Centralny Port Komunikacyjny stawia wykonawcom nierealistyczne wymagania

Zamówienia publiczne
Spółka Centralny Port Komunikacyjny skonstruowała dokumenty przetargowe w sposób zobowiązujący wykonawcę do uwzględnienia w cenie oferty ryzyk, których nie da się przewidzieć na etapie sporządzania...
Anna Oleksiewicz
26.11.2020

Zgłoś przepisy do poprawki, wygraj dostęp do LEX

Poprawmy prawo
Prawo.pl i LEX rozpoczynają akcję "Poprawmy prawo" - chcemy wskazać problematyczne przepisy, które na pewno należy zmienić. Chodzi o regulacje, mające istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości,...
Ewa Usowicz
26.11.2020

Senat apeluje o poparcie dla nowego budżetu UE

Prawo unijne
Senat Rzeczypospolitej Polskiej wzywa rząd do poszanowania interesu narodowego i wycofania się ze sprzecznej z polską racją stanu groźby wetowania budżetu Unii Europejskiej" - takiej treści uchwałę...
Krzysztof Sobczak
25.11.2020

Opóźnia się rozwiązanie problemu bocznic kolejowych i strat samorządów na podatkach

Finanse publiczne Finanse samorządów
Senacki projekt miał usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Według Ministerstwa Infrastruktury...
Katarzyna Kubicka-Żach
25.11.2020

Dostęp do internetu istotniejszy w pandemii, duża rola zarządców dróg lokalnych

Samorząd terytorialny Nowe technologie
W czasie pandemii i konieczności pracy zdalnej oraz nauczania online, jeszcze bardziej istotny staje się dostęp do internetu. W najgorszej sytuacji są mieszkańcy mniej zurbanizowanych terenów. W...
Katarzyna Kubicka-Żach
25.11.2020

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ma być rozstrzygnięty na początku grudnia

Finanse samorządów Koronawirus a prawo
Rozstrzygnięcie drugiego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ma nastąpić do końca przyszłego tygodnia - poinformował samorządowców Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i...
Katarzyna Kubicka-Żach
25.11.2020

Przewodnicząca KE: Polska i Węgry mechanizm praworządności mogą skarżyć do TSUE

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Państwa, które mają wątpliwości w odniesieniu do mechanizmu praworządności, mogą zgłosić zastrzeżenia do Trybunału Sprawiedliwości UE - proponuje szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen....
Krzysztof Sobczak
25.11.2020

Warszawska uchwała śmieciowa zaskarżona przez prokuraturę

Samorząd terytorialny Środowisko Prokuratura
Prokuratura Okręgowa domaga się stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystąpiła również z wnioskiem o...
Katarzyna Kubicka-Żach
25.11.2020

„Czyste powietrze” wciąż płynie powoli, wkrótce wsparcie dla domów wielorodzinnych

Samorząd terytorialny Środowisko
Resort klimatu pracuje nad poszerzeniem programu „Czyste powietrze” na budynki wielorodzinne. Tymczasem wciąż nie ma odpowiedzi na apel gmin, które alarmowały, że obowiązek wydawania zaświadczeń o...
Katarzyna Kubicka-Żach
25.11.2020

Nowa ustawa ułatwi pracę zdalną w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne Koronawirus a prawo
Nowelizacja Prawa zamówień publicznych ułatwi wykonywanie pracy zdalnej, bo wprowadza zapewnienie komunikacji elektronicznej między zamawiającym i wykonawcą także w procedurach krajowych. Dlatego...
Jarosław Rokicki
25.11.2020

Pakulski: Twierdzenie, że publiczna ochrona zdrowia jest wydolna, okazało się mitem

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Szkodliwym mitem jest twierdzenie, że placówki publiczne mogą, a wręcz mają obowiązek działać niczym perpetuum mobile, to znaczy można więcej od nich otrzymać, niż się zainwestowało. Ten...
Józef Kielar
25.11.2020

Pensje w administracji zamrożone, ale nie dla podsekretarzy stanu?

Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Zasady sprawiedliwości społecznej powinny w równej mierze dotyczyć szeregowych urzędników i wiceministrów – uważa Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. I wytyka, że...
Katarzyna Kubicka-Żach
24.11.2020

Będą zmiany: pierwszeństwo dla pieszego i zakaz używania telefonu na przejściu

Prawo karne
Piesi będą mieli pierwszeństwo przy wchodzeniu na przejście, ale jednocześnie przy przechodzeniu przez jezdnię obowiązywał będzie zakaz używania telefonów komórkowych. Obniżona zostanie także...
Krzysztof Sobczak
24.11.2020

NIK: Sektor finansów publicznych racjonalnie zaciągał i terminowo spłacał dług publiczny

Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak minister finansów i samorządy zarządzały długiem publicznym. Wyniki kontroli pokazują, że sektor finansów publicznych generalnie racjonalnie zaciągał i...
Agnieszka Matłacz
24.11.2020

Instrukcja pracy zdalnej dopuszczalna, ale nie może naruszać godności pracownika

Prawo pracy Koronawirus a prawo
Niewłaściwy strój albo tło, a w nim osoby niekompletnie ubrane mogą odwrócić uwagę od najważniejszego nawet służbowego spotkania online. Pracodawcy opracowują więc zarządzenia dotyczące organizowania...
Grażyna J. Leśniak
24.11.2020
1  2  3  4  5    1681
 • Aktualności
  • TK: Przepis o opłacie od skargi na orzeczenie KIO jest niezgodny z Konstytucją

   Stała opłata sądowa od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jest nieproporcjonalnie wysoka – przepis ten Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją. W 2021 roku ma wejść w życie prawo obniżające tę opłatę.
  • Rząd przejmuje straże gminne, płacą za to samorządy

   Wojewoda, bez konsultacji z samorządami, może zarządzić użycie strażników gminnych do działań wspólnie z policją w przypadku powszechnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, klęski żywiołowej i innej sytuacji kryzysowej. Nic nie stoi na przeszkodzie, by użyto ich także przeciw demonstrantom. Zdaniem ekspertów, to odebranie samorządom kompetencji i pieniędzy, bo to one utrzymują straż.
  • Ciemno w samorządach - zgasły światła na znak protestu

   Samorządowcy protestowali w związku z zapowiedzią zawetowania unijnego budżetu przez polski rząd – w wielu miejscach zgasły światła 1 grudnia o godzinie 17. Samorządy alarmują, że w razie polskiego weta, nasz kraj może zostać pozbawiony ogromnych środków unijnych przeznaczonych na odbudowę po pandemii COVID-19.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Centralny Port Komunikacyjny stawia wykonawcom nierealistyczne wymagania

   Spółka Centralny Port Komunikacyjny skonstruowała dokumenty przetargowe w sposób zobowiązujący wykonawcę do uwzględnienia w cenie oferty ryzyk, których nie da się przewidzieć na etapie sporządzania oferty. Wynikają one w dużej mierze z niedookreślenia przedmiotu zamówienia – pisze Anna Oleksiewicz, prezes zarządu ZOPI, adwokat i wspólnik kancelarii Hoogells.
  • Nowa ustawa ułatwi pracę zdalną w zamówieniach publicznych

   Nowelizacja Prawa zamówień publicznych ułatwi wykonywanie pracy zdalnej, bo wprowadza zapewnienie komunikacji elektronicznej między zamawiającym i wykonawcą także w procedurach krajowych. Dlatego zamawiający powinni wyposażyć się w komercyjne platformy zapewniające elektronizację i zainteresować się dodatkowym rozszerzeniem modułów funkcjonalnych o element planowania i realizowania zamówień
  • W samorządach jest więcej danych i większe ryzyko, gdy wyciekną

   Ochrona danych była często stosowana jako zespół swego rodzaju „magicznych zaklęć”, który musi być zgromadzony w każdym podmiocie w postaci polityk, niestety nie w każdym przypadku przystających do rzeczywistości – mówi dr Marlena Sakowska-Baryła, radca prawny. Zaklęcia te nie działają po przekroczeniu progu domu urzędnika, bo nie są adekwatne, a urzędnik często nie został zapoznany z ich treścią.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Organ odwoławczy nie może unikać wydania rozstrzygnięcia

   Z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego wynika, iż w sprawach skomplikowanych organ powinien wydać decyzję w terminie do dwóch miesięcy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze przez ponad rok nie wydało decyzji w sprawie, więc bezczynność organu przy załatwianiu sprawy była rażąca - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
  • WSA: Uzasadnienie przyznania strażnikowi nagrody nie jest jawne

   Komendant straży miejskiej nie musi udostępnić wniosków nagrodowych oraz uzasadnień, dlaczego je przyznał. Takie uzasadnienie, niezależnie od jego formy, wpisuje się w sferę uznaniową, dyskrecjonalną. To zaś wyklucza weryfikację w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
  • WSA: Kandydat na ławnika nie musi prezentować się na sesji

   Prawo o ustroju sądów powszechnych nie nakłada na radę gminy obowiązku indywidualnego zawiadamiania każdego z kandydatów na ławników o terminie sesji, podczas której ma być dokonany wybór ławników do sądów powszechnych - stwierdził w niedawnym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej