Temat dnia

UOKiK: Rosnące koszty przyczyną wzrostu opłat za odpady

Podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych nie były wynikiem niedozwolonych praktyk, a m.in. wzrostu kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorców oraz działań lokalnych władz - stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie wyjaśniające na tym rynku dotyczyło sprawdzenia, czy w woj. mazowieckim, w tym w Warszawie, mogło dojść do zmowy przetargowej.

Kwota zasiłku stałego w pomocy społecznej pozostanie bez zmian

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Zasiłek stały z pomocy społecznej wynosi obecnie 719 zł. Mimo inflacji rząd nie planuje ani jego podwyższenia, ani zmian zasady jego waloryzacji - poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zaznacza, że waloryzacja zasiłku jest dokonywana co trzy lata, a ostatnia była w tym roku.

Schrony to nie tylko żelbetony, ale twardych przepisów brak

Samorząd terytorialny

Mój dom to moja twierdza! Niekoniecznie, bo nie ma obowiązujących regulacji prawnych jak budować schron. Żadna ustawa ani rozporządzenie nie definiuje nawet czym jest schron. A za budowę schronów bierze się coraz więcej firm z branży deweloperskiej. Obywatele zaś na schrony przerabiają zbiorniki na deszczówkę.

Choć radny pracuje społecznie, diety nie można go pozbawić

Samorząd terytorialny

Za pracę na rzecz samorządu radny nie pobiera wynagrodzenia, a rekompensatą za obecność na sesjach i pracę w komisjach jest dieta radnego. Jej wysokość, sposób naliczania i wypłacania poszczególnym radnym określa samodzielnie rada danej gminy, przestrzegając jednak reguł narzuconych przez ustawodawcę.

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowym system wynagradzania egzaminatorów WORD

Samorząd terytorialny

Nie będzie podwyżki minimalnego wynagrodzenia dla egzaminatorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zupełnie nowym systemem wynagradzania egzaminatorów – poinformował Rafał Weber, wiceminister infrastruktury. Od poniedziałku trwa protest egzaminatorów WORD w sprawie podwyżki wynagrodzeń.

Ustawa jest od trzech lat, ale dostępność urzędów to wciąż problem

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna

Mimo blisko trzech lat obowiązywania przepisów, dostępność wciąż nie jest standardem. Poziom dostępności budynków użyteczności publicznej w Polsce wynosi zaledwie 41 procent. Przed samorządami stoi jeszcze wiele wyzwań, aby dostosować się do wymogów prawnych. Problemem są też pieniądze na inwestycje związane z likwidacją takich barier.

Polecamy książki samorządowe

Jest projekt wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego

Pomoc społeczna Administracja publiczna
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano w środę wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Taki wniosek trzeba będzie złożyć w gminie, a jego wysokość to 3 tys. zł. Gmina będzie miała też 30 dni na jego wypłatę. We wniosku trzeba będzie podać m.in. dane adresowe i główne źródło ogrzewania, a także numer rachunku bankowego, na który zostanie przelany dodatek.
Krzysztof Sobczak
10.08.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna
Na początku przyszłego roku zaczną obowiązywać przepisy o e dzienniku budowy, co będzie sporym ułatwieniem dla inwestorów. Jednak zdaniem urzędników i prawników wejście w życie kolejnego etapu reformy niewiele zmieni, jeżeli prawo budowlane dalej będzie niejasne, a urzędy nie będą miały dobrych komputerów.
Renata Krupa-Dąbrowska
10.08.2022
Administracja publiczna Budownictwo Nowe technologie
Od 2023 r. ma się zmienić wycena szpitalnej interny, oddziałów ratunkowych (SOR) i izb przyjęć. Do tego czasu szpitale mają wypłacać podwyżki wynagrodzeń dzięki dodatkowej puli 350 mln złotych. Według NFZ daje to dyrektorom czas, by przyjrzeli się wydajności pracy w placówkach, które mają wykonywać więcej świadczeń. Szpitale powiatowe zaznaczają z kolei, że kwota jest za mała.
Katarzyna Nocuń
10.08.2022
Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Będzie wyższa dotacja dla PFRON na dofinansowanie wynagrodzeń dla niepełnosprawnych pracowników

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Prawo pracy
Minister rodziny i polityki społecznej chce zwiększyć wysokość dotacji celowych dla PFRON na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych do poziomu co najmniej 30 proc. środków...
Grażyna J. Leśniak
09.08.2022

Firmy dostały szansę na odzyskanie dużych kwot z podatku od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Doradca podatkowy Budownictwo Finanse
Niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zmienia diametralnie podejście do opodatkowania budynków podatkiem od nieruchomości. Belki czy inne elementy konstrukcyjne i instalacje obniżają...
Krzysztof Koślicki
09.08.2022

MEiN zabiega o wyższą subwencję w związku z cenami energii

Ministerstwo Edukacji i Nauki wnioskuje, by wysokość subwencji oświatowej na przyszły rok uwzględniała rosnące ceny energii -poinformował w poniedziałek wiceminister Dariusz Piontkowski. Zastrzegł,...
Krzysztof Sobczak
08.08.2022

Karta gminna w mObywatel pilotażowy konkurs dla gmin

Samorząd terytorialny Nowe technologie
Gminy zainteresowane prowadzeniem ewidencji oraz wydawaniem lokalnych dokumentów elektronicznych przy użyciu aplikacji mObywatel mogą przystąpić do pilatożowego projektu „mObywatel – Uprawnienie”,...
Robert Horbaczewski
08.08.2022

Dom z widokiem na przyszłość – zabudowania powstaną bliżej cmentarza

Samorząd terytorialny Środowisko
Mieszkanie z perspektywami, oknem wychodzącym na zieleń zamiast na mur sąsiedniego bloku i mizerną huśtawką za kratą na elektryczny zamek? Zakup mieszkania przy cmentarzu w dobie szalejącej...
Monika Sewastianowicz
08.08.2022

Ustawienie przetargu często jest łatwe, ale nie bezkarne

Zamówienia publiczne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo gospodarcze Finanse
Trudności dowodowe w przypadku zmów przetargowych sprawiają, że nieuczciwym przedsiębiorcom ustawianie przetargów często uchodzi na sucho. Są jednak sposoby na wykazanie, że doszło do zawarcia...
Regina Skibińska
08.08.2022

WSA: W razie sporu świadczenie "dobry start" dla opiekuna wiodącego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna
W razie sporu między rodzicami świadczenie z programu "Dobry start" należy wypłacić temu z nich, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie....
Marek Sondej
08.08.2022

Nie wszędzie postój za darmo z kartą parkingową

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Zasady odpłatności za postój samochodu w strefach płatnego parkowania dla posiadaczy karty parkingowej na tzw. kopertach ustala rada miasta lub gminy. Zatem w każdym miejscu mogą być one odmienne, o...
Beata Dązbłaż
06.08.2022

Przy podziale gruntów rolnych urząd może naliczyć opłatę adiacencką

Samorząd terytorialny Budownictwo
Obrót gruntami rolnymi, od czasu wprowadzenia daleko idących ograniczeń w tym zakresie, właściwie w każdym przypadku stanowi złożone przedsięwzięcie. Nie inaczej jest wówczas, gdy grunty te mają...
Konrad Dyda
06.08.2022

Dzięki serwitutom i królewskim prawom niektórym chrustu nie zabraknie

Samorząd terytorialny
Rdzenni mieszkańcy Wąchocka nie muszą martwić się o opał z lasu. Drewno należy im się na podstawie przywileju nadanego przez króla Kazimierza Jagiellończyka w 1454 r., a nadleśnictwo Skarżysko...
Robert Horbaczewski
06.08.2022

UE: Rozporządzenie o redukcji zużycia gazu, na razie dobrowolnej

Rynek i konsument Prawo unijne
Rada Unii Europejskiej przyjęła w piątek rozporządzenie o dobrowolnym zmniejszeniu podczas tej zimy zapotrzebowania na gaz ziemny o 15 proc. Przewiduje ono jednak możliwość uruchomienia przez Radę...
Krzysztof Sobczak
05.08.2022

Będą dopłaty nie tylko do węgla, ale ruszą dopiero od października

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse samorządów
Gospodarstwa domowe ogrzewające mieszkania pelletem otrzymają 3 tys. zł dopłaty, olejem opałowym - 2 tys. zł, drewnem 1 tys. zł, a gazem - 500 zł - zakłada przyjęty przez rząd projekt ustawy. Pomoc...
Robert Horbaczewski
05.08.2022

Dodatek 3 tys. zł tylko dla ogrzewających węglem - zdecydował Sejm

Samorząd terytorialny Domowe finanse
Dodatek osłonowy w wysokości 3 tys. zł będzie przysługiwał tylko gospodarstwom domowym ogrzewającym mieszkania węglem kamiennym, brykietem lub peletem, które mają źródło ciepła wpisane do centralnej...
Robert Horbaczewski
05.08.2022

Będą zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Finanse publiczne
Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy uchwalonej przez Sejm. Senat odrzucił tę nowelizację, jednak w piątek,...
Krzysztof Sobczak Jolanta Ojczyk Krzysztof Koślicki
05.08.2022

Ustawa o funduszach dla armii uchwalona z częścią poprawek Senatu

Finanse publiczne
Senat poparł nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, ale dodał do niej sześć poprawek, które dotyczą m.in. zasad...
Krzysztof Sobczak
05.08.2022

Ustawa o ekonomii społecznej ostatecznie uchwalona

Pomoc społeczna
Sejm przyjął w piątek senacką poprawkę do ustawy o ekonomii społecznej, której celem jest tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem, m.in. osób z...
Jolanta Ojczyk
05.08.2022

Sejm uchwalił: Zarządca drogi będzie musiał co 5 lat ocenić, czy droga jest bezpieczna

Prawo karne
Zarządca drogi będzie miał obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków. Na tej podstawie dany odcinek drogi zostanie zaliczony do kategorii niebezpiecznego,...
Robert Horbaczewski
05.08.2022

Od września wraca orzekanie o niepełnosprawności ze stawiennictwem na komisję lekarską

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
Komisje orzecznicze w miejskich, powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności od 13 września 2022 r. wrócą do osobistego badania i wydawania orzeczeń po osobistym...
Beata Dązbłaż
05.08.2022

Kolegium SN reaguje na inflację i podwyższa wynagrodzenia, a Senat - wprost przeciwnie

Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Kolegium Sądu Najwyższego podjęło uchwałę podwyższającą wskaźnik wzrostu wynagrodzeń osobowych pracowników z 12,3 proc. na 15,5 proc. w stosunku do 2022 roku. A senacka komisja etyki proponuje...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.08.2022

Senat też za wyższymi karami za zanieczyszczanie środowiska

Prawo karne Środowisko Administracja publiczna
Podwyższenie kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku. Dla skazanego za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku obowiązkowa nawiązka w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł....
Robert Horbaczewski
04.08.2022

Niemal 2,5 mln uczniów otrzymało już wyprawkę szkolną z programu Dobry Start

Domowe finanse Szkoła i uczeń Administracja publiczna
Rodzic lub opiekun ucznia, bez względu na osiągane dochody, może raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną. Wnioski na rok szkolny 2022/2023 można składać od 1 lipca, a pierwsze wypłaty ruszyły...
Agnieszka Matłacz Monika Sewastianowicz
04.08.2022

Gospodarstwa opiekuńcze mają być nową formą wsparcia dla wykluczonych

Pomoc społeczna Administracja publiczna
Wdrożenie na polski grunt modelu usługi opiekuńczej realizowanej w wiejskim gospodarstwie domowym – gospodarstwie opiekuńczym - to cel prac projektowych mających na celu deinstytucjonalizację opieki...
Krzysztof Sobczak
04.08.2022

Spółdzielnia odpowiada za to, że zleciła blokowanie kół na osiedlowym parkingu

Prawo cywilne Rynek i konsument
Katowicki sąd potwierdził, że spółdzielnia mieszkaniowa nie ma prawa zakładać blokad na auta, które parkują na jej terenie niezgodnie z zapisami regulaminu i bez zezwolenia. To wyłączne uprawienie...
Robert Horbaczewski
04.08.2022

Wkrótce nowe opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

Prawnicy Zamówienia publiczne
Z opublikowanych w środę projektów nowelizacji rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie i radców prawnych wynika, że wprowadzone zostaną nowe stawki minimalne w...
Krzysztof Koślicki
03.08.2022

Unijne prawo wymaga już zachowania tożsamości dzieci w pieczy zastępczej

Pomoc społeczna Prawo rodzinne Prawo unijne
Od 1 sierpnia br. obowiązują przepisy unijne o zachowaniu tożsamości dzieci, które w postępowaniach o ustanowienie pieczy zastępczej wymagają zachowywania prawa dziecka do tożsamości kulturowej,...
Krzysztof Sobczak
03.08.2022

Rząd szykuje wsparcie dla ogrzewających peletem, olejem opałowym i LPG

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Tarcza Antykryzysowa
Międzyresortowy zespół kończy prace nad kompleksowym projektem dotyczącym pomocy dla ciepłowni oraz dla ogrzewających domy np. olejem opałowym, peletem drzewnym i LPG - zapowiedziała w środę...
Robert Horbaczewski
03.08.2022

Bez zaświadczenia z urzędu skarbowego Warszawiak karty parkowania nie dostanie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Wyrabianie i przedłużanie abonamentów mieszkańców Warszawy upoważniających do postawienia samochodu w strefie płatnego parkowania w okolicy ich domu stało się dużo trudniejsze. Od lutego 2022 r., gdy...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.08.2022
1  2  3  4  5    1759
 • Aktualności
  • UOKiK: Rosnące koszty przyczyną wzrostu opłat za odpady

   Podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych nie były wynikiem niedozwolonych praktyk, a m.in. wzrostu kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorców oraz działań lokalnych władz - stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie wyjaśniające na tym rynku dotyczyło sprawdzenia, czy w woj. mazowieckim, w tym w Warszawie, mogło dojść do zmowy przetargowej.
  • Kwota zasiłku stałego w pomocy społecznej pozostanie bez zmian

   Zasiłek stały z pomocy społecznej wynosi obecnie 719 zł. Mimo inflacji rząd nie planuje ani jego podwyższenia, ani zmian zasady jego waloryzacji - poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zaznacza, że waloryzacja zasiłku jest dokonywana co trzy lata, a ostatnia była w tym roku.
  • Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowym system wynagradzania egzaminatorów WORD

   Nie będzie podwyżki minimalnego wynagrodzenia dla egzaminatorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zupełnie nowym systemem wynagradzania egzaminatorów – poinformował Rafał Weber, wiceminister infrastruktury. Od poniedziałku trwa protest egzaminatorów WORD w sprawie podwyżki wynagrodzeń.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

   Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  • Finansowanie budowy i modernizacji dróg lokalnych z PROW na zmodyfikowanych zasadach

   Zmianę kryteriów dofinansowania budowy i modernizacji dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewiduje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowane już w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nim maksymalna wartość dotacji dla jednego beneficjenta wzrośnie do 5 mln zł, a środki będzie można rozliczyć do 30 czerwca 2025 roku.
  • Podczas kontroli kierowca ma trzymać ręce na kierownicy

   Kontrolowany kierowca ma zatrzymać pojazd, trzymać ręce na kierownicy, na polecenie kontrolującego wyłączyć silnik, włączyć światła awaryjne, a także umożliwić dokonanie identyfikacji pojazdu. Taki obowiązek potwierdza obowiązujące od 9 lutego br. rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego. Identyczne zasady obowiązują motorowerzystów.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Bez kaucji daleko nie zajedziesz – kontrowersyjne zasady dla podmiotów zagranicznych

   Wadliwości działającego w Polsce od czerwca 2021 r. systemu poboru opłat elektronicznych e-Toll mogą doprowadzić do zróżnicowania sytuacji polskich i zagranicznych właścicieli, posiadaczy, użytkowników pojazdów lub korzystających z płatnych odcinków dróg publicznych. Szczególnie to może być szczególnie dotkliwe dla zagranicznych kierowców korzystających z autostrad w Polsce.
  • Rząd ma półtora roku na poprawienie przepisów o rejestrze umów

   Ustawa o obowiązku rejestracji umów jednostek sektora finansów publicznych jest bublem. Dobrze, że parlament wydłużył wejście jej w życie o półtora roku. Rząd powinien ten czas wykorzystać na doprecyzowanie przepisów, usunięcie kolizji z innymi, duplikowania się obowiązków. A przede wszystkim zdefiniować umowy, jakie mają być ujmowane w tym rejestrze i uchylić sankcje karną.
  • Program rewitalizacji ma rozwiązać także problemy społeczne

   Rewitalizacja parku, rynku, cmentarza – przez ostatnie 10 lat rewitalizacja kojarzyła się z odbudową, remontem oraz polepszeniem stanu technicznego budynków. Tymczasem, zgodnie z założeniami ustawy, że ma to być proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: W razie sporu świadczenie "dobry start" dla opiekuna wiodącego

   W razie sporu między rodzicami świadczenie z programu "Dobry start" należy wypłacić temu z nich, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. Nie decydują jednak o tym ustalenia organów administracyjnych zobowiązanych do wypłaty świadczenia, a wyłącznie wyroki sądu rodzinnego.
  • WSA: Tylko rada może wyróżnić zasłużonych dla samorządu

   Prezydent miasta wydał zarządzenie, którym ustanowił okolicznościowe wyróżnienie honorowe za zasługi dla miasta. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że nie ma większej różnicy między tym wyróżnieniem, a tytułem honorowego obywatela gminy. Tym samym kompetencje do wydania w tej sprawie aktu przynależą radzie miasta.
  • NSA: Sołtys będący jednocześnie radnym nie ma prawa do dwóch diet

   Sołtys, który jednocześnie pełni funkcję radnego, nie ma prawa do dwóch diet z tytułu udziału w posiedzeniu rady gminy. Sądy administracyjne podkreśliły, że ograniczenie przez organ możliwości pobierania tego świadczenia nie rodzi sprzeczności, a wręcz jej unika. Podkreśliły, że nie można bowiem pobierać dwóch diet za tą samą czynność.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Choć radny pracuje społecznie, diety nie można go pozbawić

   Za pracę na rzecz samorządu radny nie pobiera wynagrodzenia, a rekompensatą za obecność na sesjach i pracę w komisjach jest dieta radnego. Jej wysokość, sposób naliczania i wypłacania poszczególnym radnym określa samodzielnie rada danej gminy, przestrzegając jednak reguł narzuconych przez ustawodawcę.
  • Akty prawa miejscowego, choć obowiązują powszechnie, to na ograniczonym terenie

   Akty prawa miejscowego są jednymi ze źródeł powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. Ustawowo upoważnione do ich stanowienia są organy jednostek samorządu terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej. Choć obowiązują powszechnie, to tylko na ograniczonym terenie.
  • Sąd decyduje, czy odebrane zwierzę wróci do właściciela

   Odebranie zwierzęcia w trybie administracyjnym ma charakter tymczasowy, trwa do chwili prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy karnej o znęcanie się nad nim. Dopiero jego wynik przesądzi ostatecznie o przepadku zwierzęcia albo powrocie do właściciela. Może to być zrealizowana w dwóch trybach, które różnią się chronologią zdarzeń. W trybie zwykłym lub w interwencyjnym.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski