Temat dnia

Gminy kontrolują szamba i są pierwsze efekty

Przepisy przewidują kary dla mieszkańców, którzy nie dopełnią obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości stałych i rachunków za wykonywanie takiej usługi. I kary dla gmin, które mieszkańców w terminie nie skontrolują i nie sporządzą raportu. Związek Celowy Gmin MG-6 (woj. wielkopolskie) przekazał policji już 460 spraw. W najbliższym czasie kontroli będzie więcej.

Komisja Skarbników Unii Metropolii proponuje, jak uzdrowić finanse samorządów

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Podwyższenie subwencji oświatowej do 3 proc. PKB. Przyznanie samorządom udziału w PIT ryczałtowym i podwyższenie udziałów gmin, powiatów i województw w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany w systemie Janosikowym. Zdaniem Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich to niezbędne, pilne działania, aby uzdrowić system finansów samorządowych.

Posłowie chcą wydłużyć termin na wprowadzenie planów ogólnych

Samorząd terytorialny Ład Przestrzenny

Gminy od początku podnosiły, że nie dadzą rady uchwalić planów ogólnych do końca 2025 roku, bo zabraknie specjalistów do ich opracowania, a nowe zasady partycypacji społecznej wydłużą procedowanie. Wciąż też nie ma rozporządzeń wykonawczych. Posłowie wnieśli do Sejmu projekt poprawki do ustawy, która przesuwa termin uchwalenia planów ogólnych i wygaśnięcia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Samorządowe instytucje kultury mogą starać się o pieniądze z programu „Dom Kultury +”

Samorząd terytorialny

Do 29 grudnia 2023 r. samorządowe instytucje kultury mogą starać się o dofinansowanie w ramach programu „Dom Kultury+ Edycja 2024”. Można ubiegać się o dofinansowanie zadań w ramach zadań: Inicjatywy Lokalne lub Partnerstwo Lokalne.

RPO: Dodatek węglowy należał się też mieszkającym w samowoli budowlanej

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel

Mieszkanka osiedla romskiego nie dostała dodatku węglowego, bo gmina uznała, że nie przysługuje on osobie, która mieszka w domu wybudowanym bez pozwolenia. Kobieta odwołała się do SKO, które utrzymało zaskarżoną decyzję. Udział w postępowaniu przed WSA zgłosił Rzecznik Praw Obywatelskich. Wskazuje, że z ustawy o dodatku nie wynika, aby uznanie istnienia gospodarstwa domowego było uwarunkowane legalnością zamieszkiwania w danym domu czy lokalu.

Stopnie alarmowe Bravo i Charlie-CRP przedłużone do końca lutego 2024 roku

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Premier Mateusz Morawiecki przedłużył do 29 lutego 2024 r. obowiązywanie drugiego stopnia alarmowego BRAVO na obszarze Polski i wobec polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami. Nadal będzie obowiązywał w kraju trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP). Drugi stopień alarmowy Bravo dotyczy przypadku zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia o charakterze terrorystycznym, alarm CHARLIE-CRP - zagrożenia cyberterroryzmem.

Prawo.pl
Polecamy książki samorządowe
25 listopada 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska określające wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Koncesjonariusze powinni upewnić się, czy nie obejmie ich obowiązek złożenia wniosku do regulatora.
Inga Stawicka
04.12.2023
Energetyka
Pracodawca powinien dążyć do wyeliminowania potrzeby ręcznego przemieszczania ciężarów. Przepisy określają maksymalną masę przenoszonych przedmiotów. Wartości te nie są takie same dla kobiet i mężczyzn. Ponadto kobiety w ciąży i karmiące piersią nie mogą wykonywać prac mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.
Dorian Lesner
04.12.2023
Prawo pracy BHP
Grozi nam paraliż tysięcy inwestycji. Sejm pracuje nad poselską wrzutką, która daje gminom w sumie cztery lata na uchwalenie planów ogólnych. Problem w tym, że o taki sam okres czasu zapomniano wydłużyć wydawanie warunków zabudowy na starych zasadach. Inwestorzy będą mieli więc nadal tylko dwa lata, by uzyskać decyzję. Prawnicy liczą, że posłowie szybko naprawią błąd.
Renata Krupa-Dąbrowska
04.12.2023
Budownictwo

„Poprawmy prawo” - zgłoś przepisy do zmiany, wygraj dostęp do LEX

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne Prawo pracy Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Poprawmy prawo
Trwa 4. edycja akcji "Poprawmy prawo", prowadzonej przez redakcje Prawo.pl i LEX. Po raz kolejny chcemy wskazać najbardziej problematyczne przepisy we wszystkich obszarach prawnych, które wymagają...
Inga Stawicka Krzysztof Koślicki
02.12.2023

Radny ma prawo do diety, choćby budżet gminy świecił pustkami

Samorząd terytorialny
Dieta nie stanowi wynagrodzenia radnego, ma wyłącznie skompensować jego wydatki związane z pełnieniem obowiązków. Pod pewnymi warunkami, dieta może być ustalona w sposób ryczałtowy. Kwota, zasady...
Marek Sondej
02.12.2023

Ceny energii nie zostaną zamrożone? Przez kontrowersyjne propozycje jest takie ryzyko

Małe i średnie firmy Energetyka
W Sejmie procedowane są dwa projekty zamrażające ceny energii elektrycznej w 2024 r. - jeden autorstwa obecnego rządu, drugi posłów opozycji. Ze względu na układ sił w parlamencie, to poselska...
Inga Stawicka
02.12.2023

ETPCz rozstrzygnie, czy brak instytucjonalizacji związków jednopłciowych w Polsce łamie prawa człowieka

Prawo rodzinne Prawo unijne
Już 12 grudnia 2023 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygnie, czy brak instytucjonalizacji związków jednopłciowych w Polsce łamie prawa człowieka. Sprawę wytoczyło pięć polskich par tej...
Monika Sewastianowicz
02.12.2023

Lokalne produkty mają być wyraźniej oznaczane w sklepach - rząd przyjął projekt

Rynek i konsument
Zapewnienie konsumentom dostępu do lokalnych produktów wiadomego pochodzenia poprzez umieszczanie na produktach lokalnych grafiki przedstawiającej flagę Rzeczpospolitej Polskiej, a producentom rolnym...
Inga Stawicka
01.12.2023

W 2024 roku płaca minimalna wzrośnie dwa razy

Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse
Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z obecnych 3600 zł do 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa - z 23,50 zł do 27,70 zł. Natomiast od połowy roku, czyli od 1 lipca,...
Grażyna J. Leśniak
01.12.2023

Od 1 stycznia węższy krąg osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Poprawmy prawo Niepełnosprawność
Zbyt mało osób ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, gdy rezygnują z pracy po to, aby zająć się bliskim wymagającym opieki. Nie przysługuje ono m.in. synowej czy zięciowi, który opiekuje się...
Grażyna J. Leśniak
01.12.2023

Wrzutka nowej koalicji - hałasy, a nie metry, przesądzą o odległości wiatraków od domów

Środowisko Energetyka
Szykuje się kolejna rewolucja w energetyce wiatrowej. Nie metry, tylko poziom hałasu zdecyduje, w jakiej odległości od domów będzie można budować wiatraki. Do Sejmu wpłynął projekt w tej sprawie...
Renata Krupa-Dąbrowska
01.12.2023

Praktyczne aspekty procesowania zgłoszeń sygnalistów

Prawo pracy Prawo unijne
Whistleblowing nie jest ideą nową. Nie dziwi więc, że w wielu krajach stał się już elementem kultury biznesowej i stałym komponentem systemów compliance. Motorem napędowym zmian i popularyzacji...
Iwona Sprycha Natalia Piotrowicz-Wietz
01.12.2023

MSWiA chce przedłużyć kontrolę na granicy ze Słowacją do 2 stycznia 2024 r.

Administracja publiczna Wojsko
Na razie tymczasowa kontrola graniczna na granicy ze Słowacją została przedłużona do 3 grudnia. MSWiA chce, aby ten stan trwał jeszcze do 2 stycznia 2024 roku. Uzasadnia to dalszym poważnym...
Robert Horbaczewski Agnieszka Matłacz
30.11.2023

ZUS rezygnuje z 8 miliardów złotych dotacji

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrezygnował z 8 mld złotych dotacji z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na 2023 rok. Biorąc pod uwagę nowelizację budżetu na 2023 rok, ZUS nie będzie...
Grażyna J. Leśniak
30.11.2023

Prawo upadłościowe za bardzo chroni leasingobiorców? Może warto to zmienić

Finanse Nieruchomości
Od wielu lat w prawie upadłościowym obowiązuje bardzo restrykcyjny przepis dotyczący leasingu - chodzi o art. 114 ust. 2. Mówi on, że w razie ogłoszenia upadłości finansującego leasing, nie stosuje...
Renata Krupa-Dąbrowska
30.11.2023

Rodzice zajmowali lokal bez umowy, dzieci zostają z długami

Samorząd terytorialny Nieruchomości
Małoletni nie mają wpływu na to, gdzie mieszkają z rodzicami. Rodziny, którym wypowiedziano umowę najmu, potrafią korzystać z tych nieruchomości przez wiele lat, nie płacąc odszkodowania za bezumowne...
Robert Horbaczewski
30.11.2023

Sejm odwołał członków Komisji ds. wpływów rosyjskich, ale niekonstytucyjny organ ma zostać

Administracja publiczna
Sejm 29 listopada zdecydował o odwołaniu dziewięciu członków komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022, tzw. "komisji lex Tusk". Komisja ma jednak...
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
29.11.2023

Nowy rząd najpóźniej 12 grudnia - na jednym posiedzeniu Sejmu

Wybory
Prawo i Sprawiedliwość maksymalnie wykorzysta czas, jaki Konstytucja daje rządowi na uzyskanie wotum zaufania - Mateusz Morawiecki 11 grudnia wygłosi expose i wystąpi o wotum zaufania. Marszałek...
Monika Sewastianowicz
29.11.2023

Rozstrzygnięcie o ważności referendum już 7 grudnia

Na 7 grudnia został wyznaczony termin posiedzenia całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w sprawie ważności referendum ogólnokrajowego z 15 października. O ważności...
Monika Sewastianowicz
29.11.2023

Takich zmian legislacyjnych powiaty oczekują od nowego parlamentu

Ustabilizowanie dochodów własnych powiatów, uwzględnienie w tzw. janosikowym skutków działania części wyrównawczej subwencji ogólnej, urealnienie wysokości dotacji przyznawanej na działalność...
Robert Horbaczewski
29.11.2023

Wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich pozbawione prawa do odliczenia VAT

VAT
Gminny ośrodek kultury nie odliczy VAT od strojów wykorzystywanych podczas występów artystycznych oraz udziału w wydarzeniach kulturalnych lokalnego zespołu ludowego i chóru, zakupionych w ramach...
Malwina Pasternak-Janik
29.11.2023

Kandydaci zdolni, ale mało skuteczni. Badanie Pracuj.pl

Prawo pracy Rynek pracy
Zdolność do szybkiej adaptacji do nowych warunków pracy i rozwoju, sprawne podnoszenie kwalifikacji i nabywanie wiedzy to zdaniem przebadanych przez Pracuj.pl osób ich największe zalety na rynku...
Grażyna J. Leśniak
29.11.2023

Waloryzacja kontraktów: w sądach długie lata, a polubownie zazwyczaj pół roku

Zamówienia publiczne
Wysoki wzrost najniższych płac i inflacja zmuszają wykonawców do renegocjacji kontraktów, zwłaszcza długoterminowych. Firmy mogą skorzystać z regulacji umożliwiających waloryzację umów o zamówienia...
Zofia Jóźwiak
29.11.2023

KSeF w samorządach – problemów jeszcze więcej niż w biznesie

Finanse samorządów VAT KSeF
Samorządy, podobnie jak inni podatnicy, muszą wdrożyć KSeF od 1 lipca 2024 r. Według ekspertów wyzwań w sektorze publicznym jest jeszcze więcej niż w biznesie. A jedno z największych wynika z faktu,...
Monika Pogroszewska
29.11.2023

Polska Organizacja Biometanu postuluje większe wykorzystanie biopaliw w przyszłości

Energetyka
Zdaniem Polskiej Organizacji Biometanu (POB), konieczne jest przyjęcie w krajowych dokumentach strategicznych ambitnych celów dekarbonizacyjnych w oparciu o lokalne źródła produkcji biometanu. Polska...
Inga Stawicka
28.11.2023

Większość lokali wyborczych nadal niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Samorząd terytorialny Budownictwo Wybory
Po ponad dziesięciu latach obowiązywania przepisów dotyczących wymogów dostępności, problemy z ich faktycznym przestrzeganiem przy organizacji głosowania nadal występują. Ponad 3/4 lokali nie...
Maria Dec-Kiełb
28.11.2023

Europarlamentarzyści zdecydują o odbudowaniu dzikiej przyrody

Środowisko Prawo unijne
Komisja Środowiska (ENVI) Parlamentu Europejskiego 29 listopada zadecyduje o przyszłości Rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law). Chodzi o zdegradowane...
Regina Skibińska
28.11.2023

TSUE: Administracja publiczna może zakazać noszenia symboli religijnych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne
W celu ustanowienia całkowicie neutralnego środowiska administracyjnego, administracja publiczna może zakazać noszenia w miejscu pracy wszelkich widocznych symboli ujawniających przekonania...
Grażyna J. Leśniak
28.11.2023

Projekt o wyższej rencie socjalnej znów w Sejmie

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Do Sejmu wrócił obywatelski projekt nowelizacji ustawy, który zakłada podniesienie kwoty renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia. A także podniesienie limitu kwoty otrzymywanej przy...
Beata Dązbłaż
28.11.2023

We wtorek Sejm będzie kontynuował obrady - w planach m.in. powołanie Rzecznika Praw Dziecka

We wtorek Sejm będzie kontynuował pierwsze posiedzenie. W harmonogramie obrad znalazło się m.in. powołanie Rzecznika Praw Dziecka - wczoraj sejmowe komisje poparły kandydaturę Moniki Horny - Cieślak....
Inga Stawicka PAP
28.11.2023
1  2  3  4  5    1056
 • Aktualności
  • Komisja Skarbników Unii Metropolii proponuje, jak uzdrowić finanse samorządów

   Podwyższenie subwencji oświatowej do 3 proc. PKB. Przyznanie samorządom udziału w PIT ryczałtowym i podwyższenie udziałów gmin, powiatów i województw w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany w systemie Janosikowym. Zdaniem Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich to niezbędne, pilne działania, aby uzdrowić system finansów samorządowych.
  • Gminy kontrolują szamba i są pierwsze efekty

   Przepisy przewidują kary dla mieszkańców, którzy nie dopełnią obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości stałych i rachunków za wykonywanie takiej usługi. I kary dla gmin, które mieszkańców w terminie nie skontrolują i nie sporządzą raportu. Związek Celowy Gmin MG-6 (woj. wielkopolskie) przekazał policji już 460 spraw. W najbliższym czasie kontroli będzie więcej.
  • Radny ma prawo do diety, choćby budżet gminy świecił pustkami

   Dieta nie stanowi wynagrodzenia radnego, ma wyłącznie skompensować jego wydatki związane z pełnieniem obowiązków. Pod pewnymi warunkami, dieta może być ustalona w sposób ryczałtowy. Kwota, zasady wypłacania oraz obniżania jej wysokości określa rada gminy. Uchwała w tej sprawie stanowi akt prawa miejscowego.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

   Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.
  • Niższe ceny prądu dla samorządów, firm i wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej

   Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), samorządy i wrażliwe podmioty użyteczności publicznej, takie jak: szpitale, szkoły czy instytucje kultury, od niedzieli, 1 października 2023 r., będą mniej płacić za energię elektryczną. Cena maksymalna zamiast 785 zł za MWh cena wynosie 693 zł za MWh.
  • Od poniedziałku samorządy mają lepiej używać uwierzytelnionej poczty elektronicznej

   Od 25 września podmioty publiczne, w tym samorządy terytorialne, są zobowiązane do korzystania z poczty elektronicznej wykorzystującej mechanizmy uwierzytelniania - zgodnie ze standardami określonymi przez ustawę o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Problem w tym, że większość samorządów, przede wszystkim wiejskich, o tym nie wie.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Rajski: Gdy długo czekamy na orzeczenie o niepełnosprawności, złóżmy wniosek do OPS o kontynuację świadczeń

   Przed terminem zakończenia realizacji świadczenia musimy dołączyć do akt sprawy nowe, kolejne orzeczenie o niepełnosprawności. Powinniśmy to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, czyli co najmniej miesiąc przed zakończeniem realizacji świadczeń. Jeżeli nie będziemy w stanie pozyskać tak wcześnie orzeczenia, złóżmy przynajmniej wniosek o kontynuację pomocy wypłacanej przez ośrodek pomocy społecznej - radzi Grzegorz Rajski, radca prawny.
  • Stanowisko NSA może wywołać falę wadliwych uchwał ekwiwalentowych

   Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z 13 września 2023 roku w sprawie uchwał ekwiwalentowych nie zasługuje na utrwalenie w orzecznictwie oraz w praktyce stosowania ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. NSA nie przewidział skutków swojej powierzchownej wykładni prawa i może się przyczynić do chaosu legislacyjnego na poziomie samorządów gminnych.
  • Deepfake może być problemem w kontekście prawa wyborczego

   Techniką deepfake można naruszyć wiele przepisów prawa. Może to niekiedy prowadzić do naruszenia dóbr osobistych w sposób bardzo intensywny, dotkliwszy niż przy wypowiedzi czy publikacji prasowej. Należy więc zastanowić się nad rewizją zasad odpowiedzialności w kodeksie wyborczym za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji przy użyciu techniki deepfake lub podobnych do niej zastosowań zaawansowanej technologii - postuluje Rafał Rozwadowski, adwokat.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • NSA: Wyboksowany wniosek o dostęp do informacji publicznej

   Stanowisko kongresu sprawozdawczego Polskiego Związku Bokserskiego i przyjęte na nim uchwały stanowią informację publiczną. Związek powinien ją udostępnić we wskazanej we wniosku formie, a na wypadek wydania decyzji odmownej - pozyskać od wnioskodawcy jego dane. Potwierdził to niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.
  • NSA: Stanowiska kierownika GOPS-u nie można powierzyć osobie z łapanki

   Trudności w wyłonieniu kandydata na stanowisko kierownika GOPS-u nie uzasadniają powierzenie go bez konkursu wybranej osobie. Pełniący obowiązki musi spełniać te same warunki formalne co kierownik takiej jednostki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Inaczej dochodziłoby do obchodzenia przepisów stawiających kierownikowi określone wymagania.
  • WSA: Cmentarz może zakazać palenia papierosów

   Nie można zakazać uchwałą rady miasta jazdy na rowerze czy deskorolką po cmentarzu komunalnym. Jednak zakaz palenia papierosów w miejscach publicznych dotyczy także cmentarza, a nakaz, aby dzieci do lat 13 przebywały tam wyłącznie pod opieką osób dorosłych należy odczytywać jako dążenie do zapewnienia zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Nieruchomości to nie tylko benefity, ale i odpowiedzialność

   Nieruchomości to nie tylko dobra inwestycja i lokata kapitału, ale także obowiązki, z którymi muszą się liczyć ich właściciele. Prawo budowlane nakłada na nich zadania związane z utrzymaniem obiektu budowlanych w należytym stanie technicznym, których niedopełnienie niesie za sobą daleko idące konsekwencje. Włącznie z wszczęciem i prowadzeniem egzekucji administracyjnej, zagrożonej karą grzywny lub kosztownym wykonaniem zastępczym.
  • Przetarg bez pieniędzy zabezpieczonych w budżecie jest ryzykowny

   W momencie wszczynania postępowania zamawiający nie ma obowiązku posiadać środków finansowych niezbędnych na sfinansowanie zamówienia. O ile do momentu zawarcia umowy pozyska odpowiednie środki finansowe, nie zajdą żadne konsekwencje prawne z tym związane. W przeciwnym wypadku konieczne może się okazać poszukiwanie podstawy unieważnienia postępowania albo zawarcie umowy mimo braku środków.
  • Awans wewnętrzny możliwy jest wyłącznie w ramach tej samej grupy stanowisk

   Awans wewnętrzny oznacza przeniesienie pracownika samorządowego na wyższe stanowisko u danego pracodawcy samorządowego, zgodnie z wykazem stanowisk określonych w rozporządzeniu płacowym. Awansowany pracownik obsadza wolne stanowisko, uwalniając pracodawcę od konieczności przeprowadzania naboru zewnętrznego.
  Zobacz więcej