Temat dnia

Tabliczka na domu, nadal obowiązkowa, ale już nie podświetlona

Właściciel lub władający nieruchomością nadal będzie miał obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym na ścianie frontowej budynku lub na ogrodzeniu. Nie będzie już musiał jej podświetlać – zakłada uchwalona przez Sejm ustawa deregulacyjna. Posłowie postanowili też, że od rady gminy będzie zależało, jakie informacje, oprócz numeru porządkowego, znajdą się na tabliczce.

WSA: Błędnie wpisane nazwisko w akcie małżeństwa można sprostować

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Kierownik urzędu stanu cywilnego nie może modyfikować żądania strony. Jeżeli wniosek dotyczył sprostowania wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa, wadliwe będzie rozważanie przez organ, czy wzmianka może być unieważniona i odsyłanie jej na drogę sądową - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Tym bardziej że dane ze wzmianki podlegają sprostowaniu.

Podwyżki w samorządach od 1 marca - spłaszczające i demotywujące

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Rząd od 1 marca chce podnieść wynagrodzenia pracowników samorządowych od 700 do 850 zł w zależności od kategorii zaszeregowania. Jednak zdaniem samorządowców, nowe przepisy tylko pogłębią proces spłaszczania stawek wynagrodzenia i będą działać demotywująco, skoro np. minimalne wynagrodzenie noszowego w szpitalu będzie wyższe niż minimalna stawka geodety powiatowego.

Budżet na 2023 rok podpisany przez prezydenta

Finanse publiczne

Prezydent 2 lutego podpisał ustawę budżetową na 2023 r. Zaplanowane dochody budżetu państwa wyniosą 604,5 mld zł, wydatki - 672,5 mld zł, a deficyt około 68 mld zł. Wzrost PKB ma spać do 1,7 proc., inflacja średnioroczna sięgnie 9,8 proc., a stopa bezrobocia na koniec roku ma wynieść 5,4 procent. Na obronę narodową przeznaczono blisko 100 mld zł oraz 30-40 mld zł z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Posłowie odbierają prasie przychody z ogłoszeń

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Prawnicy

Część ogłoszeń sądowych i komorniczych ma być w pierwszej kolejności publikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a nie w prasie ogólnopolskiej i lokalnej. To efekt przepisów uchwalonych przez Sejm w ustawie deregulacyjnej, która może odbić się na kondycji finansowej prasy. Zdaniem posłów, trudno ustalić, która prasa jest "poczytna", a obywatele będą mieli bezpłatny dostęp online do takich ogłoszeń. Na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast nałożono obowiązek udostępniania tego publikatora.

Nabycie nieruchomości rolnej wymaga spełnienia wielu warunków

Środowisko Prawo cywilne

Obrót nieruchomościami rolnymi jest w Polsce istotnie ograniczony. Za wyjątkiem gruntów o powierzchni do 0,3 ha, ich nabywcą może być wyłącznie rolnik indywidualny, pod warunkiem, że gospodaruje na obszarze nie większym niż 300 ha. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej, KOWR oraz dzierżawca może wykonać przysługujące mu prawo pierwokupu.

Polecamy książki samorządowe
Nowa regulacja na rzecz zwiększania aktywności zawodowej ludności oraz pomocy bezrobotnym jest niewątpliwie potrzebna – uważają eksperci Rady Legislacyjnej przy premierze. Wprowadzenie tej nowej ustawy jest też częścią zobowiązań Polski w ramach tzw. Kamieni milowych. Jednak zdaniem Rady, projekt wymaga dopracowania, choćby w zakresie definicji osoby samotnie wychowującej dziecko i zatrudniania osób starszych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.02.2023
Administracja publiczna Prawo unijne

Nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne nie zawsze do zwrotu

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Osoby, które pobrały świadczenie pielęgnacyjne za okres, w którym nie były do niego uprawnione i z tego tytułu muszą je zwrócić, a te, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej bądź zdrowotnej, mogą skorzystać z odpowiednich ulg w spłacie należności. A jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, to organ, który wydał decyzję w sprawie zwrotu, może umorzyć kwotę nienależnie pobranego świadczenia.
Grażyna J. Leśniak
04.02.2023
Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych zgłaszają do Rzecznika Praw Obywatelskich problemy związane z waloryzacją kwoty bazowej swych uposażeń. RPO poprosił o stanowisko w tej sprawie premiera, bowiem regulacje te dotyczą żołnierzy i funkcjonariuszy podlegających różnym resortom. Innym problemem jest przeciążenie żołnierzy zadaniami.
Grażyna J. Leśniak
03.02.2023
Administracja publiczna Prawo pracy Wojsko

Pakulski: Poprawa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia to zadanie ministra

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Celem ministra zdrowia powinno być zaplanowanie i przeprowadzenie kompleksowych zmian systemu ochrony zdrowia. Zdecydowanie popieram ideę połączenia zdrowia i spraw społecznych, rozwój zasobów opieki...
Józef Kielar
03.02.2023

W 2022 r. ZUS obniżył i cofnął świadczenia chorobowe na kwotę 153,4 mln zł

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Tylko w IV kwartale 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 111 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W całym 2022 r. tych kontroli było 429,9...
Grażyna J. Leśniak
02.02.2023

Prosument lokatorski - trwa nabór wniosków o dopłaty

Samorząd terytorialny Budownictwo
Ministerstwo Rozwoju i Technologii razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiły nabór wniosków o dofinansowanie fotowoltaiki. Wnioski mogą od 1 lutego 2023 r. składać właściciele i zarządcy...
Krzysztof Sobczak
02.02.2023

Gospodarstwo domowe może odzyskać VAT z rachunku za gaz

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne Dodatek osłonowy
Osoby ogrzewające domy i mieszkania gazem mogą w tym roku uzyskać zwrot podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. Trzeba pamiętać, że źródło ciepła musi być wpisane do centralnej ewidencji...
Robert Horbaczewski
02.02.2023

TSUE zajmie się VAT od odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

VAT Administracja publiczna Prawo unijne
Wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa stają się coraz większym problemem. Nie wiadomo, czy od przeniesienia prawa własności trzeba naliczać VAT – zwłaszcza, gdy wcześniej nieruchomość była...
Wiesława Moczydłowska
02.02.2023

W środę ostatni dzień na złożenie wniosku o dodatek elektryczny

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy
Tylko do 1 lutego włącznie osoby ogrzewające swoje gospodarstwa domowe elektrycznością mogą złożyć wniosek o dodatek elektryczny w wysokości od 1000 do 1500 złotych. Pracownicy pomocy społecznej...
Robert Horbaczewski Maria Dec-Kiełb
01.02.2023

Od 1 lutego zmiany w systemie pieczy zastępczej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Wzrost wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego, zakaz tworzenia nowych domów dziecka, powstanie centralnego...
Robert Horbaczewski
01.02.2023

Plan ogólny gminy, czy to recepta na wieloletnie zaniedbania w polityce przestrzennej?

Na początku 2023 r. dla znacznej większość terytorium Polski nadal nie uchwalono miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Instytucja planu ogólnego – jako kluczowy element przygotowywanej...
Marcin Jadczak
01.02.2023

Można już składać wnioski o 500 plus na nowy okres rozliczeniowy

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Ukraina
Od środy, 1 lutego, można składać wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus na nowy okres rozliczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 31 maja 2024 r. Złożenie wniosku do 30...
Grażyna J. Leśniak
01.02.2023

Upomnienia cofnięte, bo nie było prawa pozwalającego sprawdzać szczepienia pracowników

Prawo pracy BHP RODO Koronawirus szczepienia
Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację pracodawcy od wyroku uchylającego karę porządkową upomnienia nałożoną na pracowników, którzy - wbrew zarządzeniu pracodawcy - nie okazali przed rozpoczęciem...
Grażyna J. Leśniak
01.02.2023

Szybsze nabory na środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Samorząd terytorialny Drogi
Przyspieszenie ogłoszenia naborów na zadania powiatowe i gminne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. A także szybsze zawarcie z samorządami umów o dofinansowanie i dłuższy czas dla nich na...
Robert Horbaczewski
31.01.2023

ZUS czeka na podpisanie budżetu, żeby podnieść płace pracownikom

Prawo pracy Finanse
W 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał podnieść wynagrodzenia zasadnicze 858 pracownikom. To efekt wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę: od 1 stycznia - do kwoty 3 490 zł, a od...
Grażyna J. Leśniak
31.01.2023

Ustawa zabroni organizacjom odbierania zwierząt, RPO protestuje

Środowisko Administracja publiczna
Ustawa w sprawie zakazu odbierania rolnikom zwierząt powinna trafić do Sejmu w ciągu dwóch miesięcy, mamy ją przygotowaną - zapowiedział we wtorek wicepremier Henryk Kowalczyk. - Nowelizacja...
Krzysztof Sobczak
31.01.2023

Strasburg: Wiedza o związkach jednopłciowych nie szkodzi dzieciom

Administracja publiczna RODO
Oznaczenie książki dla dzieci na temat małżeństw jednopłciowych jako "możliwie szkodliwą dla dzieci poniżej 14 roku życia" stanowiło naruszenie prawa do rozpowszechniania informacji z art. 10...
Katarzyna Warecka
31.01.2023

Jędrzejczak: Polska musi zbudować nowy system ochrony zdrowia

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Jest wiele przesłanek wskazujących na to, że obecny system opieki medycznej w Polsce nie nadaje się już do kolejnych korekt oraz poprawek i dlatego trzeba zbudować go od podstaw. W dzisiejszych...
Józef Kielar
31.01.2023

Mężowie zaufania jako kamerzyści mogą zachwiać tajnością głosowania

Samorząd terytorialny Administracja publiczna RODO Wybory
Uchwalona przez Sejm nowelizacja Kodeksu wyborczego dopuszcza filmowanie przez mężów zaufania także przebiegu głosowania. Może to stanowić zagrożenie dla tajności głosowania i wywoływać...
Robert Horbaczewski
31.01.2023

Brak definicji siły wyższej zapewni pracownikom dodatkowe wolne

Prawo cywilne Prawo pracy RODO Prawo unijne
Rząd chce wpisać do Kodeksu pracy siłę wyższą jako powód zwolnienia pracownika od pracy - przez 2 dni lub 16 godzin w roku. Żeby z nich skorzystać, wystarczy pilna sprawa rodzinna spowodowana chorobą...
Grażyna J. Leśniak
31.01.2023

Lewiatan: Praca 4.0 - przybywa wyzwań na rynku pracy

Rynek Prawo pracy
Niedobór pracowników, niewykorzystany potencjał młodych kobiet, osób starszych i niepełnosprawnych, rosnące koszty pracy, trudności w pozyskiwaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach,...
Grażyna J. Leśniak
30.01.2023

Informacje o wynikach kontroli trzeźwości pracodawca przechowa w aktach pracownika

Administracja publiczna Prawo pracy HR Małe i średnie firmy
Informacje o dacie, godzinie i minucie badania przeprowadzonego w ramach kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu oraz...
Grażyna J. Leśniak
30.01.2023

Przepisy o pracy zdalnej już podpisane przez prezydenta

Prawo pracy
W piątek, 27 stycznia 2023 r., Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą pracę zdalną na stałe do Kodeksu pracy – poinformowała w poniedziałek...
Grażyna J. Leśniak
30.01.2023

Nowelizacja specustawy już obowiązuje - zmiany w pomocy uchodźcom z Ukrainy

Samorząd terytorialny Zawody medyczne Ukraina
Obywatele Ukrainy będą współfinansować koszty zakwaterowania zbiorowego, większa weryfikacja uprawnień do świadczeń socjalnych wypłacanych uchodźcom wojennym, 30 dni na złożenia wniosku o nadanie...
Robert Horbaczewski
30.01.2023

Najpierw uczniowie czwartych klas, a potem nauczyciele dostaną laptopy

Szkoła i uczeń Nowe technologie
W tym roku zaczynamy program wieloletni – planujemy co rok kupować laptopy dla 4-klasistów. Jest to ważna inwestycja w edukację młodych ludzi i znaczące odciążenie budżetów rodzinnych - poinformował...
Krzysztof Sobczak
30.01.2023

Koniec ze strzelaniem amunicją ołowianą na terenach wodno-błotnych

Prawo karne Środowisko
Myśliwi żegnają się z ołowiem. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił skargę, którą Firearms United Network wniosło przeciwko Komisji Europejskiej w sprawie rozporządzenia Komisji (UE)...
Regina Skibińska
30.01.2023

Prof. Sobczyk: Przepisy o sygnalistach przedłużeniem publicznego systemu ochrony praworządności

Prawo pracy
Celem przepisów o sygnalistach jest przede wszystkim ustanowienie nowych kanałów składania zawiadomień o naruszaniu prawa, czyli dość nietypowa dla naszego prawa pracy konstrukcja, w której zakłady...
Arkadiusz Sobczyk
30.01.2023

Kancelaria Prezydenta monitoruje propozycje zmian w Kodeksie wyborczym

Samorząd terytorialny Wybory
Kancelaria Prezydenta stale monitoruje propozycje w sprawie zmian w Kodeksie wyborczym. Z dużym optymizmem należy podchodzić do zmian profrekwencyjnych. Prezydent Duda podejmie decyzję po całym...
Grażyna J. Leśniak
28.01.2023

Zespół w PAN pracuje nad reformą Akademii

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Poszukiwanie kompromisów i synergii - tak kierownictwo Polskiej Akademii charakteryzuje nowy etap prac nad nowelizacją ustawy o PAN. I dodaje, że nowo powstały zespół do spraw nowelizacji tej ustawy...
Krzysztof Sobczak
28.01.2023

Termomodernizacja - tanie ogrzewanie, choć kosztowna i czasem trudna inwestycja

Samorząd terytorialny Budownictwo
Rachunki za ogrzewanie to jedna z najwyższych pozycji w domowym budżecie, a już szczególnie po niedawnym wzroście cen nośników energii. Tymczasem z ocieplaniem domów, zwłaszcza starszych, jest u nas...
Zofia Jóźwiak
28.01.2023
1  2  3  4  5    1784
 • Aktualności
  • Tabliczka na domu, nadal obowiązkowa, ale już nie podświetlona

   Właściciel lub władający nieruchomością nadal będzie miał obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym na ścianie frontowej budynku lub na ogrodzeniu. Nie będzie już musiał jej podświetlać – zakłada uchwalona przez Sejm ustawa deregulacyjna. Posłowie postanowili też, że od rady gminy będzie zależało, jakie informacje, oprócz numeru porządkowego, znajdą się na tabliczce.
  • Budżet na 2023 rok podpisany przez prezydenta

   Prezydent 2 lutego podpisał ustawę budżetową na 2023 r. Zaplanowane dochody budżetu państwa wyniosą 604,5 mld zł, wydatki - 672,5 mld zł, a deficyt około 68 mld zł. Wzrost PKB ma spać do 1,7 proc., inflacja średnioroczna sięgnie 9,8 proc., a stopa bezrobocia na koniec roku ma wynieść 5,4 procent. Na obronę narodową przeznaczono blisko 100 mld zł oraz 30-40 mld zł z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.
  • Podwyżki w samorządach od 1 marca - spłaszczające i demotywujące

   Rząd od 1 marca chce podnieść wynagrodzenia pracowników samorządowych od 700 do 850 zł w zależności od kategorii zaszeregowania. Jednak zdaniem samorządowców, nowe przepisy tylko pogłębią proces spłaszczania stawek wynagrodzenia i będą działać demotywująco, skoro np. minimalne wynagrodzenie noszowego w szpitalu będzie wyższe niż minimalna stawka geodety powiatowego.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

   Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.
  • Monitoring rynku medialnego coraz droższy

   W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.
  • Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

   Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Plan ogólny gminy, czy to recepta na wieloletnie zaniedbania w polityce przestrzennej?

   Na początku 2023 r. dla znacznej większość terytorium Polski nadal nie uchwalono miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Instytucja planu ogólnego – jako kluczowy element przygotowywanej nowelizacji - ma szansę wprowadzić tak bardzo potrzebny ład do systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego – pisze adwokat Marcin Jadczak, kierownik działu nieruchomości RK LEGAL.
  • Starostowie muszą wypracować praktykę weryfikacji dowodów przedstawionych przez policję

   Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie czasowego zatrzymania prawa jazdy przez starostę może dawać impuls do zmian legislacyjnych, jednak nie „nakazuje” jednoznacznie konieczności ich dokonania. Problemem będzie wypracowanie praktyki, uwzględniającej „nowe wytyczne”, w szczególności dotyczące weryfikowania dowodów przedstawionych przez policję i kierowców.
  • Nowa ustawa zapowiada duże zmiany w pomocy społecznej

   Proponowana nowelizacja ustawy o pomocy społecznej zakłada szereg zmian w zakresie funkcjonowania ośrodków opieki całodobowej (domy pomocy społecznej), mieszkań chronionych czy usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Rozwiązania prawne to jedno, ważne są działania i wypracowywanie dobrych praktyk – pisze Anna Klingsporn-Karge z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Błędnie wpisane nazwisko w akcie małżeństwa można sprostować

   Kierownik urzędu stanu cywilnego nie może modyfikować żądania strony. Jeżeli wniosek dotyczył sprostowania wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa, wadliwe będzie rozważanie przez organ, czy wzmianka może być unieważniona i odsyłanie jej na drogę sądową - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Tym bardziej że dane ze wzmianki podlegają sprostowaniu.
  • WSA: Ciasny, zagracony balkon to nie miejsce dla psa

   Dobra kondycja zwierzęcia wcale nie musi świadczyć o tym, że dalsze jego pozostawanie u aktualnego właściciela lub opiekuna nie zagraża jego życiu lub zdrowiu. W szczególności, gdy właściciel nie zapewnia mu właściwego schronienia przed chłodem, upałem, deszczem lub śniegiem. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.
  • NSA: Parafia musi ograniczyć aktywność muzyczną kościelnego dzwonu

   Wygrywanie przez elektroniczny dzwon przykościelny dźwięków melodii religijnych jest zakazane. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy stanowi to wezwanie wiernych do modlitwy w ramach zgromadzeń, nabożeństw i innych liturgii kościelnych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie dotyczącej dzwonów parafii w Gdańsku-Żabiance.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Decyzję samorządowego kolegium odwoławczego można zaskarżyć

   Rozpoznanie odwołania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze kończy postępowanie podatkowe. Jego decyzję można jednak zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten będzie mógł uchylić nie tylko zaskarżoną decyzję, ale również poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji.
  • Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne nie może magazynować bio odpadów

   Bioodpady stanowiące odpady komunalne nie mogą być magazynowane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. W przypadku odpadów komunalnych selektywnie zebranych ma on obowiązek przewiezienia ich do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, a niesegregowanych bezpośrednio do instalacji komunalnej. Dopuszcza się jednak przekazywanie niesegregowanych odpadów komunalnych do termicznego przekształcania, jeżeli dana gmina prowadzi selektywne zbieranie odpadów.
  • Destrukt asfaltowy można wykorzystać wielokrotnie

   Usunięty asfalt w postaci destruktu jest pełnowartościowym materiałem, który może być ponownie wykorzystany. Zarówno w mieszankach mineralno-asfaltowych, jak też do utwardzania poboczy, podbudów drogowych, zjazdów czy dróg serwisowych. Przez długi czas, mimo apeli zarządców dróg, destrukt był traktowany jako bezużyteczny odpad. Z danych GDDKiA wynika, że tylko w latach 2018-2019 nie wykorzystano 72 tys. ton.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski