Temat dnia

Wiele komitetów wyborczych powstaje tylko po to, by dać zarobić znajomym

Obecne przepisy pozwalają na to, aby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszali pełnomocnicy wyborczy wszystkich komitetów utworzonych w związku z danymi wyborami, a nie tych, którzy wystawili własnych kandydatów. Część komitetów wyborczych jest tworzona z założenia wyłącznie po to, aby „znajomi królika” mieli szansę dorobić sobie w obwodowych komisjach wyborczych. PKW chce to zmienić, ale część ekspertów ma zastrzeżenia.

Brak symboli religijnych w urzędzie nie narusza wolności sumienia i wyznania

Samorząd terytorialny

W świetle orzecznictwa umieszczenie symbolu religijnego na ścianie urzędu nie prowadzi do naruszenia wolności sumienia i wyznania. W konsekwencji do takiego naruszenia nie prowadzi również brak symbolu religijnego. Jest to kwestia decyzji kierownika urzędu - tak Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiedział posłowi Sebastianowi Kalecie w sprawie zapisów Standardów równego traktowania w Urzędzie m.st. Warszawy.

Ustawa związana z polską prezydencją w Radzie UE - senacka komisja bez poprawek

Prawo unijne

Senacka Komisja Spraw Unii Europejskiej nie zaproponowała w czwartek poprawek do ustawy związanej z polską prezydencją w Radzie UE. Regulacja ma zapewnić wzmocnienie bezpieczeństwa i usprawnienie przygotowania do prezydencji. Polska będzie sprawować prezydencję w I połowie 2025 r.

Usprawnienie działań Sił Zbrojnych RP na granicy budzi wątpliwości

Prawo karne Wojsko

Zmiany prawa w celu uporządkowania chaosu prawnego regulującego udział żołnierzy Wojska Polskiego i policjantów podczas działań mających na celu ochronę granicy państwa są potrzebne. Obecne regulacje są prowizoryczne i nie przystają do wyzwań, z jakimi funkcjonariusze mierzą się na granicy. Krytycznie oceniam z zaproponowane w projekcie "nowe" zasady użycia broni w procesie ochrony granicy, które wręcz rażą kazuizmem, a w gruncie rzeczy są zbędnym rozbudowaniem obowiązujących reguł określonych przez ustawodawcę - pisze Paweł Bała, adwokat.

Związek Miast Polskich wybrał nowe władze

Samorząd terytorialny

Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, został nowym prezesem Związku Miast Polskich. Zastąpił Zygmunta Frankiewicza, który związkowi przewodniczył przez ostatnie 9 lat i nie ubiegał się o kolejną kadencję. Delegaci związku wybrali też 30-osobowy zarząd i 5-osobową komisję rewizyjną. Przyjęli także kierunki działania na najbliższy rok nowej kadencji samorządowej.

Szczegóły wyboru sołtysa musi określić rada gminy

Samorząd terytorialny

Ustawowa regulacja dotycząca wyboru sołtysa i rady sołeckiej jest szczątkowa. Organy te są wybierane w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Szczegóły wyboru musi zatem określić w każdym przypadku statut danego sołectwa.

Prawo.pl
Polecamy książki samorządowe

Dr Kałążny: Zmiany w definicji budowli będą rewolucyjne

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Nieruchomości
Za rewolucję w podatku od nieruchomości można uznać wprowadzenie do definicji budowli pojęcia...
Adam Kałążny
21.06.2024
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Nieruchomości
Prezydent podpisał w czwartek ustawę o ochronie sygnalistów, która zakłada implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Ochroną zostaną objęte osoby zgłaszające naruszenie prawa niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy lub pełnienia służby. Instytucją odpowiedzialną za udzielanie wsparcia sygnalistom będzie Rzecznik Praw Obywatelskich.
Monika Pogroszewska PAP
20.06.2024
Prawo pracy Prawo unijne
Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje, że wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2025 r. wzrosną o 15 proc. - wynika ze stanowiska związkowców. Podwyżki w przyszłym roku były jednym z tematów rozmów zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli. Ważnym postulatem są tez podwyżki dla nauczycieli i pracowników szkół wyższych.
Monika Sewastianowicz
20.06.2024
Zarządzanie oświatą

Ostatnie dni na złożenie wniosku o 800 plus, żeby nie przepadły pieniądze za czerwiec

Pomoc społeczna Domowe finanse
1 czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 800 plus. Aby otrzymać kontynuację świadczenia, potrzebny jest nowy wniosek, złożony w tym roku. Tymczasem kilkadziesiąt tysięcy...
Agnieszka Matłacz
20.06.2024

Fundusz Sprawiedliwości bis? Miliardy złotych ze spółek na obronę ludności i nie tylko

Spółki Finanse
ORLEN, TVP, PKO BP czy PZU zrzucą się na budowę schronów, system wczesnego ostrzegania czy też zapewnienie poszkodowanym i ewakuowanym opieki medycznej, psychologicznej i prawnej. Rząd planuje...
Renata Krupa-Dąbrowska
20.06.2024

Społeczne Agencje Najmu mają szanse rozwoju, ale potrzebne im wsparcie

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości
Tańszy wynajem mieszkań z udziałem gmin ma szanse na dalszy rozwój. Zwłaszcza że pustostany w Polsce można liczyć w milionach, a przepisy eksperci oceniają pozytywnie. Zwracają jednak uwagę, by przy...
Zofia Jóźwiak
20.06.2024

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych - rząd przyjął projekt

Finanse publiczne Administracja publiczna
Dzięki planowanej nowelizacji ustawy o finansach publicznych, do zakresu stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) włączone zostaną kolejne jednostki sektora finansów publicznych. Chodzi o wszystkie...
Krzysztof Koślicki
19.06.2024

RARS będzie odpowiadać za strategiczne zapasy gazu - opublikowano projekt

Energetyka
Tylko Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie utrzymywać zapasy strategiczne gazu, a kupować go będzie na rynku ze składek płaconych przez firmy obracające gazem. Celem projektowanych rozwiązań...
Inga Stawicka
19.06.2024

Związkowa Alternatywa za skróceniem tygodnia pracy

Prawo pracy
W debacie publicznej coraz głośniej mówi się o możliwości skrócenia tygodnia pracy lub zmniejszeniu liczby godzin pracujących. Z postulowanym przez rząd skróceniem tygodnia pracy zgadzają się...
Krzysztof Koślicki
19.06.2024

Prokuratura chce aresztowania b. wiceministra sprawiedliwości, wniosek w Sejmie

Prokurator Generalny przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła dr Marcina Romanowskiego (PiS), byłego wiceministra sprawiedliwości, do odpowiedzialności karnej, a także jego...
Patrycja Rojek-Socha
19.06.2024

Alarmowanie o niebezpieczeństwie wkrótce wkroczy w XXI wiek

Administracja publiczna Zarządzanie
Rząd uporządkuje system informowania ludności o niebezpieczeństwie - obywatele mają nie być skazani na przestarzały i od lat kojarzony głównie z rocznicami system syren alarmowych. Zmiany wprowadzi...
Monika Sewastianowicz
19.06.2024

Nowa definicja budowli - podwyżka podatku i liczne spory

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy Nieruchomości
Ministerstwo Finansów przedstawiło nową definicję budowli, która nie będzie już odwoływać się do przepisów pozapodatkowych. Według ekspertów, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, projekt wprowadza duże...
Monika Pogroszewska
19.06.2024

NIK składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie Funduszu Patriotycznego

Administracja publiczna
W latach 2021-2023 Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej rozdał w ramach Funduszu Patriotycznego niemal 102 mln złotych. Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że zadania związane z organizacją naborów,...
Agnieszka Matłacz
18.06.2024

Rząd dofinansuje budowę schronów, także w budynkach prywatnych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Na właścicieli i zarządców niektórych nieruchomości spadną nowe obowiązki związane utrzymaniem i przygotowaniem obiektu zbiorowej ochrony. Kto ich nie wypełni, narazi się na karę aresztu,...
Robert Horbaczewski
18.06.2024

Dzieci w kryzysie na oddziale dziennym bez gwarancji edukacji

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Pacjent
Nie ma nowej daty, od kiedy dzieci przebywające na dziennych oddziałach w centrach zdrowia psychicznego będą miały zagwarantowaną edukację szkolną. Ministerstwo Zdrowia odroczyło obowiązek dla...
Beata Dązbłaż
18.06.2024

Utrata prawa jazdy za szybkość nie na drogach krajowych

Prawo karne Administracja publiczna
W Ministerstwie Infrastruktury rozpoczęły się prace nad zmianą ustawy o ruchu drogowym. Jak poinformował minister Dariusz Klimczak, szef resortu infrastruktury, poprawki łączą się z surową karą -...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.06.2024

Katalog budowli w załączniku do ustawy - jest projekt ustawy

Podatki i opłaty lokalne
Do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zostaną wprowadzone definicje budowli i budynku, bez konieczności odwoływania się do przepisów pozapodatkowych. Lista konkretnych budowli będzie stanowiła...
Monika Pogroszewska
17.06.2024

Lewiatan: System kaucyjny jednak bez opakowań po mleku 

Odpady Prawo gospodarcze
Resort klimatu i środowiska zapowiedział całkowite wyłączenie opakowań po mleku i produktach mlecznych z systemu kaucyjnego. Propozycja podoba się Konfederacji Lewiatan. Cały czas czeka jednak na...
Ret
17.06.2024

Rynek energii: Wszedł w życie drugi etap reformy Rynku Bilansującego

Prawo unijne Energetyka
Głównym celem wprowadzonych zmian jest poprawa wyceny energii elektrycznej na Rynku Bilansującym (RB), co ma zachęcić jego uczestników do większej elastyczności i dopasowania zużycia lub produkcji...
Inga Stawicka
17.06.2024

Przez lukę w prawie rodziny zaginionych bez środków do życia

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Małżonkowie i dzieci osób zaginionych na prawo do renty rodzinnej muszą czekać 5 albo 10 lat, w zależności od wieku zaginionego, bo dopiero po tym czasie osoba zostaje uznana za zmarłą. Państwa nie...
Grażyna J. Leśniak
17.06.2024

Korzystanie z odpisów dokumentów urzędowych w postępowaniu administracyjnym

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Prawo do korzystania przez stronę z odpisów dokumentów urzędowych ma nie tylko zapewnić szybkość i sprawność postępowania administracyjnego. Związane jest to też z tym, że w większości przypadków...
Marek Sondej
15.06.2024

Nie zawsze można odzyskać urlop stracony w domu

Prawo pracy BHP
Za okresy kwarantanny zdrowego pracownika przy chorobach zakaźnych albo tropikalnych jego domowników albo prewencyjnej izolacji podczas masowej epidemii pracodawca nie musi zwracać dni urlopu...
Michał Kosiarski
15.06.2024

Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim...
Regina Skibińska
15.06.2024

Czy system AI jest systemem wysokiego ryzyka?

Nowe technologie Prawo unijne
Kluczową kwestią dla bezpieczeństwa organizacji jest dokonanie poprawnej oceny, czy mamy do czynienia z systemem wysokiego ryzyka w rozumieniu AI Act. Nie wszystkie bowiem systemy sztucznej...
Rafał Rozwadowski
15.06.2024

Marcin Stanecki nowym Głównym Inspektorem Pracy

Administracja publiczna Prawo pracy
W piątek, 14 czerwca, marszałek Sejmu Szymon Hołownia powołał Marcina Staneckiego na urząd Głównego Inspektora Pracy. - To jest człowiek, który zdaje sobie sprawę z tego, z jakimi wyzwaniami mierzy...
Krzysztof Koślicki
14.06.2024

Jakie będą zasady wypłaty bonu energetycznego

Domowe finanse
Od 1 sierpnia 2024 r. będzie można składać wnioski do gmin o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, tzw. bonu energetycznego. Duże rodziny otrzymają 600 zł, mniejsze natomiast od 300 do 500...
Renata Krupa-Dąbrowska
14.06.2024

Będą uproszczone dopłaty dla małych gospodarstw prezydent podpisał ustawę

Nowa, uproszczona forma wsparcia w ramach płatności bezpośrednich dla małych gospodarstw rolnych poniżej 5 ha oraz nowy płatny ekoschemat - ugorowanie ziemi zakłada ustawa o Planie Strategicznym dla...
Robert Horbaczewski
14.06.2024

Wszyscy wyborcy będą mogli głosować korespondencyjnie, ale nie w wyborach samorządowych

Wybory
Możliwość głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców w kraju i za granicą w wyborach prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego wprowadza nowelizacja kodeksu...
Robert Horbaczewski
14.06.2024

Sygnaliści nie zgłoszą naruszeń z zakresu prawa pracy

Prawo pracy Prawo unijne
Sejm zatwierdził w piątek poprawki Senatu, polegające na wykreśleniu prawa pracy z katalogu naruszeń prawa, które będą podlegały zgłoszeniu przez sygnalistów. Pracodawcy, którzy będą chcieli takie...
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki
14.06.2024

Czy szef może „wyłączyć” korzystanie z urlopów w wakacje?

Prawo pracy
Wprowadzenie wewnętrznych regulacji ograniczających lub nawet wyłączających możliwość korzystania z urlopów w pewnych okresach roku jest możliwe i dotyczyć może również tych okresów, które zwykle są...
Marek Rotkiewicz
14.06.2024
1  2  3  4  5    1084
 • Aktualności
  • Wiele komitetów wyborczych powstaje tylko po to, by dać zarobić znajomym

   Obecne przepisy pozwalają na to, aby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszali pełnomocnicy wyborczy wszystkich komitetów utworzonych w związku z danymi wyborami, a nie tych, którzy wystawili własnych kandydatów. Część komitetów wyborczych jest tworzona z założenia wyłącznie po to, aby „znajomi królika” mieli szansę dorobić sobie w obwodowych komisjach wyborczych. PKW chce to zmienić, ale część ekspertów ma zastrzeżenia.
  • Ustawa związana z polską prezydencją w Radzie UE - senacka komisja bez poprawek

   Senacka Komisja Spraw Unii Europejskiej nie zaproponowała w czwartek poprawek do ustawy związanej z polską prezydencją w Radzie UE. Regulacja ma zapewnić wzmocnienie bezpieczeństwa i usprawnienie przygotowania do prezydencji. Polska będzie sprawować prezydencję w I połowie 2025 r.
  • Brak symboli religijnych w urzędzie nie narusza wolności sumienia i wyznania

   W świetle orzecznictwa umieszczenie symbolu religijnego na ścianie urzędu nie prowadzi do naruszenia wolności sumienia i wyznania. W konsekwencji do takiego naruszenia nie prowadzi również brak symbolu religijnego. Jest to kwestia decyzji kierownika urzędu - tak Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiedział posłowi Sebastianowi Kalecie w sprawie zapisów Standardów równego traktowania w Urzędzie m.st. Warszawy.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • MSZ tworzy dodatkowe obwody głosowania za granicą

   We Francji, Irlandii, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii utworzono pięć dodatkowych obwodów głosowania w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie zniesiono obwód w Iraku - wynika to z nowego rozporządzenia ministra spraw zagranicznych. Po zmianach łączna liczba obwodów poza granicami Polski wynosi 299.
  • Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

   Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.
  • Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych

   Nie wszyscy wyborcy będą mogli udać się osobiście 7 kwietnia, aby oddać głos w obwodowych komisjach wyborczych. Dla nich ustawodawca wprowadził instytucję głosowania korespondencyjnego jako jednej z tzw. alternatywnych procedur głosowania. Przypominamy zasady, terminy i procedurę tego udogodnienia dla wyborców z niepełnosprawnością, seniorów i osób w obowiązkowej kwarantannie.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Usprawnienie działań Sił Zbrojnych RP na granicy budzi wątpliwości

   Zmiany prawa w celu uporządkowania chaosu prawnego regulującego udział żołnierzy Wojska Polskiego i policjantów podczas działań mających na celu ochronę granicy państwa są potrzebne. Obecne regulacje są prowizoryczne i nie przystają do wyzwań, z jakimi funkcjonariusze mierzą się na granicy. Krytycznie oceniam z zaproponowane w projekcie "nowe" zasady użycia broni w procesie ochrony granicy, które wręcz rażą kazuizmem, a w gruncie rzeczy są zbędnym rozbudowaniem obowiązujących reguł określonych przez ustawodawcę - pisze Paweł Bała, adwokat.
  • Czy system AI jest systemem wysokiego ryzyka?

   Kluczową kwestią dla bezpieczeństwa organizacji jest dokonanie poprawnej oceny, czy mamy do czynienia z systemem wysokiego ryzyka w rozumieniu AI Act. Nie wszystkie bowiem systemy sztucznej inteligencji to systemy wysokiego ryzyka. Wbrew pozorom, AI Act precyzyjnie wskazuje, gdzie szukać odpowiedzi - pisze Rafał Rozwadowski, adwokat.
  • Projekt ustanowienia „strefy buforowej” stawia pytania o przestrzeganie Konstytucji

   Czy rzeczywiście ustanowienie czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej z Białorusią spowoduje, że służby tego kraju przestaną prowadzić działania hybrydowe? Czy zakaz nie jest skierowany w aktywistów, którzy niosą pomoc migrantom? Projektowane rozporządzenia stawia pytanie o konstytucyjność wprowadzenia takiego zakazu, bo delegacja ustawowa jest wątpliwa - pisze Daria Górniak-Dzioba, radczyni prawna.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Okręgowa komisja wyborcza nie może uchylać własnych uchwał

   Okręgowe komisje wyborcze nie są uprawnione do uchylenia lub zmiany podjętej przez siebie uchwały, natomiast Państwowa Komisja Wyborcza musi rozstrzygać takie skargi na uchwały merytorycznie i wydać stosowne orzeczenie – taki jest sens uchwały siedmiorga sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.
  • SN: Sprawa burmistrza Giżycka będzie rozpoznana przez miejscowy sąd

   Tylko okoliczności, które mogą wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do bezstronnego rozpoznania sprawy przez sąd miejscowo właściwy, mogą stać się podstawą przekazania sprawy innemu sądowi – orzekł Sąd Najwyższy i odmówił przekazania sprawy byłego burmistrza Giżycka, który jest oskarżany o zaniedbania w nadzorze, mimo że ze sprawy wyłączyli się lokalni prokuratorzy. SN uznał, że zmiana sądu działałaby na szkodę wymiaru sprawiedliwości.
  • Milczenie nie zawsze jest złotem, burmistrz zapłaci 1 tys. zł grzywny

   Burmistrz zastosował nieznany ustawie środek w postaci pozostawienia wniosku bez rozpoznania, z uwagi na niewykazanie przez skarżącego szczególnego interesu publicznego w uzyskaniu żądanej informacji publicznej. WSA w Łodzi uznał, że burmistrz pozostawał bezczynny w sprawie przez blisko dwa lata i wymierzył mu grzywnę.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Korzystanie z odpisów dokumentów urzędowych w postępowaniu administracyjnym

   Prawo do korzystania przez stronę z odpisów dokumentów urzędowych ma nie tylko zapewnić szybkość i sprawność postępowania administracyjnego. Związane jest to też z tym, że w większości przypadków oryginał dokumentu musi pozostać w aktach organu, który go wydał. Względną nowością w postępowaniu administracyjnym jest możliwość poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem przez pracownika organu, przed którym toczy się postępowanie.
  • Rada gminy nie tylko stanowi prawo , ale pełni też funkcje kontrolne

   Rada gminy jest jednocześnie organem stanowiącym i kontrolnym, przy czym funkcję kontrolną sprawuje przez komisję rewizyjną. W zależności od potrzeb może powołać również inne komisje stałe lub doraźne, określając ich zadania. Kompetencji kontrolnych nie może jednak przenieść na inny podmiot, np. na przewodniczącego rady gminy lub na swoje organy pomocnicze.
  • Opłata planistyczna - wyjaśniamy procedurę w sprawie nałożenia opłaty

   Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowana uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedurę można wszcząć w ciągu pięciu lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. W tym czasie właściwy organ ma obowiązek doręczyć zbywcy zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. Ustalenie jej wysokości to kolejny etap.
  Zobacz więcej