Temat dnia

Prezydent podpisał zasady Polskiego Ładu dla samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Prezydent podpisał ustawę zmieniającej zasady ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Nowelizacja wprowadza nową część subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw, tj. część rozwojową. Określa też nowe zasady...

Terminale przy kolei mogą nie zapłacić gminom podatku

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne

Zamiast zapowiadanego przez resort infrastruktury uszczelnienia przepisów dotyczących podatku od nieruchomości, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej, szykuje się dalsze rozszczelnienie. Zdaniem samorządowców z podatku zwolniona zostanie nie tylko nieczynna infrastruktura kolejowa, ale też ta usługowa, w tym terminale towarowe, często należące do zagranicznych firm.

Wytyczne Krajowej Rady RIO będą uzgadniane z ministrem finansów

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów

W podpisanej przez prezydenta nowelizacji ustawy o dochodach samorządu terytorialnego znalazły się przepisy dotyczące regionalnych izb obrachunkowych. Wytyczne Krajowej Rady RIO będą uzgadniane z ministrem finansów. Ma to służyć zapewnieniu jednolitości udzielanych przez izby wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych.

Ustawa o restrykcjach za nielegalne przekraczanie granicy z podpisem prezydenta

Administracja publiczna

Prezydent podpisał ustawę o cudzoziemcach, która wprowadza m.in. zasadę, że cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE, będzie zobowiązany do opuszczenia terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu. Do ustawy wprowadzono część poprawek Senatu, ale ta przewidująca wstrzymanie tych działań w odniesieniu do dzieci, została odrzucona.

NIK: Łódzcy starostowie muszą poprawić egzekucję opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

Samorząd terytorialny

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła czy powiaty województwa łódzkiego prawidłowo i skutecznie pobierają dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, czyli opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd. Okazuje się, że do budżetu państwa trafia tylko część należnych dochodów, starostwa nie aktualizują systematycznie wartości nieruchomości i wysokości opłat, a w roku 2020 suma zaległości była wyższa niż uzyskane dochody.

Tryb podstawowy z możliwością negocjacji – szansa na lepsze oferty?

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Budownictwo

W zamówieniach publicznych o wartości poniżej progu unijnego wariant drugi trybu podstawowego budzi liczne kontrowersje. W kolejnych miesiącach orzecznictwo i doktryna przyczynią się do rozwiania większości wątpliwości, jednak już wyraźnie widać, że korzyści z tego trybu będą przeważać nad trudnościami związanymi z jego stosowaniem.

Polecamy książki samorządowe
Prezydent Chełma Jakub Banaszek i wójt gminy Chełm Wiesław Kociuba zawarli w piątek porozumienie w sprawie zmiany granic między miastem i gminą. Samorządy wystąpiły do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o korektę wrześniowego wniosku złożonego przez prezydenta Chełma w sprawie poszerzenia granic miasta.
Robert Horbaczewski
22.10.2021

Plan działania pomaga efektywnie zarządzać jednostką

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza
Plan działania jednostki to jedno z kluczowych ogniw efektywnej kontroli zarządczej. Jest potrzebny niezależnie od wielkości, struktury czy formy prawnej jednostki. Czas poświęcony na jego przygotowanie, przyniesie rezultaty w trakcie realizacji celów i zamierzeń - uważa Patrycja Szulin, audytor, praktyk kontroli zarządczej oraz systemu zarządzania jakością.
Hanna Hendrysiak
22.10.2021
Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Ustawa przenosząca obsługę 500 plus do ZUS podpisana przez prezydenta

Pomoc społeczna Finanse samorządów Administracja publiczna
Nowelizacja przepisów, pozwalająca na przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z obsługą programu 500 plus, które dotychczas były wykonywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.
Krzysztof Sobczak
22.10.2021
Pomoc społeczna Finanse samorządów Administracja publiczna

NIK: Łódzcy starostowie muszą poprawić egzekucję opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

Samorząd terytorialny
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła czy powiaty województwa łódzkiego prawidłowo i skutecznie pobierają dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, czyli opłaty za użytkowanie wieczyste...
Agnieszka Matłacz
22.10.2021

ZUS przejmie obsługę programu 500 plus, ale oszczędności niepewne

Pomoc społeczna Domowe finanse
Planowane przeniesienie do ZUS obsługi programu 500 plus ma prowadzić do optymalizacji organizacyjnej i oszczędności. Nie jest jednak pewne czy tak będzie, bo już wiadomo, że koszty działalności...
Grażyna J. Leśniak
22.10.2021

Minister edukacji: Szczepmy się, by uniknąć zdalnego nauczania

Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Chcę uniknąć przejścia na naukę zdalną, która była koniecznością, ale wyrządziła wiele szkód. Nie wracajmy do nauki zdalnej, ale żeby do niej nie wracać – szczepmy się – zaapelował w czwartek w...
Monika Sewastianowicz
22.10.2021

Wycofane z rynku tablice rejestracyjne odbiorą ich producenci

Administracja publiczna
Od 1 stycznia 2022 roku wejdzie w życie kolejna część pakietu deregulacyjnego, umożliwiająca odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych przez ich producentów. Rozporządzenie w tej sprawie...
Robert Horbaczewski
21.10.2021

Także małe gminy będą musiały opracować procedury dla ochrony sygnalistów

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Przygotowany przez rząd projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa poszedł dalej, niż dyrektywa unijna. To oznacza, że większość gmin będzie musiała opracować procedury dotyczące...
Robert Horbaczewski
21.10.2021

Łatwiej wybudować pochylnię dla osób niepełnosprawnych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Budownictwo
Na wykonanie podjazdu bądź pochylni przeznaczonej dla osoby niepełnosprawnej nie potrzeba pozwolenia na budowę, ani nawet nie trzeba dokonywać zgłoszenia do właściwego miejscowo wydziału...
Robert Horbaczewski
20.10.2021

Projekt: Łatwiej będzie scalić i wymieniać grunty

Samorząd terytorialny Budownictwo
Rząd przyjął projekt ustawy, która ma usprawnić proces postępowania scaleniowego i wymiany gruntów. Chodzi m.in. o wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej przy postępowaniach oraz...
Robert Horbaczewski
20.10.2021

Strasburg: Prawo podstawowe mieszkańców Smolic zakłócone budową autostrady

Wymiar sprawiedliwości Budownictwo
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 14 października 2021 r. uznał naruszenie prawa do poszanowania mieszkania czworga mieszkańców Smolic ze względu na zakłócenia ruchu drogowego spowodowane...
Katarzyna Warecka
20.10.2021

Mur na granicy bez uzgodnień i pozwoleń może być niebezpieczny dla ludzi i przyrody

Administracja publiczna Budownictwo
Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy Polski z Białorusią wyłącza bezpieczniki, które chronią środowisko przed nadmierną ingerencją człowieka, może podzielić Puszczę Białowieską na pół i poważnie...
Regina Skibińska
20.10.2021

Będzie rekompensata dla gmin za zamieszanie z podatkiem od wiatraków

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
W 2022 r. rząd chce zrekompensować gminom dochody, które utraciły w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy mającej...
Robert Horbaczewski
19.10.2021

Projekt - maltretowane dziecko nie będzie płacić za ojca w DPS

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, która ma zagwarantować większą ochronę członkom rodzin pensjonariuszy korzystających z domów pomocy społecznej (DPS). Chodzi o...
Robert Horbaczewski
19.10.2021

Kończą się terminy naborów na pomoc osobom niepełnosprawnym

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Tylko do 22 października samorządy mają czas na złożenie wniosków o dofinansowanie z programów „Asystent osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” na przyszły rok. Budżet pierwszego...
Robert Horbaczewski
19.10.2021

Nowelizacja ustawy budżetowej na 2021 rok z podpisem prezydenta

Finanse publiczne Administracja publiczna
Kancelaria prezydenta poinformowała we wtorek, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy budżetowej i okołobudżetowej na 2021 rok. Łączna kwota dochodów budżetu w 2021 roku po nowelizacji wyniesie...
Krzysztof Koślicki
19.10.2021

Ocena przed każdym stopniem awansu, a w razie sporu zdecyduje kurator

Zarządzanie oświatą
Oceny pracy dyrektora szkoły dokonuje organ prowadzący w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego - bywa, że to porozumienie trudno jest osiągnąć. Z pomocą przychodzi resort edukacji, samorządy...
Monika Sewastianowicz
19.10.2021

Będzie więcej fotoradarów, bo dobrze działają na kierowców

Prawo karne Administracja publiczna
Oprócz przygotowywanego zaostrzenia kar za przestępstwa i wykroczenia drogowe, bezpieczeństwo ma poprawić większa liczba fotoradarów. Do pół tysiąca już działających dołączy ponad 100 w nowych...
Robert Horbaczewski
19.10.2021

WSA: Brak dokumentów w IPN nie przekreśla statusu działacza opozycji antykomunistycznej

Administracja publiczna
Nie każdy działacz opozycji antykomunistycznej został zdekonspirowany, więc nie zawsze istnieją dowody zatrzymań, protokoły przesłuchań, akty oskarżenia i wyroki sądowe. Tym samym brak w zasobach IPN...
Dorian Lesner
19.10.2021

Sport i kultura osobno - będą dwa resorty

Administracja publiczna
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przekształci się w dwa urzędy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w Ministerstwo Sportu - zakłada projekt rozporządzenia rządu...
Robert Horbaczewski
18.10.2021

RPO: Rząd poszerzył ograniczenia stanu wyjątkowego

Administracja publiczna
Rząd wykroczył poza ograniczenia praw jednostki zakreślone w rozporządzeniu Prezydenta RP o stanie wyjątkowym, które dotyczą zakazu przebywania w ustalonym czasie i w oznaczonych miejscach, obiektach...
Krzysztof Sobczak
18.10.2021

Za wydzielenie działki pod drogę publiczną należy się odszkodowanie

Samorząd terytorialny Drogi Budownictwo
Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu...
Dorian Lesner
18.10.2021

Znikające dodatki w szkołach - od września 2022 roku bez świadczenia dla stażystów

Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą
Wszystko za sprawą planowanych zmian w Karcie Nauczyciela - poza zwiększeniem pensum i zmianami w systemie awansu zawodowego, w założeniach do nowej ustawy przewidziano likwidację niektórych...
Monika Sewastianowicz
18.10.2021

Wynagrodzenia w administracji niskie, a do tego rozregulowane

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy
Rząd nie ma pomysłu na spójny system wynagradzania administracji budżetowej. Nie ma systemu corocznej waloryzacji wynagrodzeń o stopień inflacji, wspólnego systemu dodatków i wartościowania stanowisk...
Grażyna J. Leśniak
18.10.2021

Wypadków na drogach mniej, ale to nie tylko zasługa tego rządu

Prawo karne Administracja publiczna
Regulacje, które wdrażamy, sprawdzają się w praktyce, dzięki zmianie przepisów na polskich drogach umiera rocznie o kilkaset osób mniej - mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Według niego także...
Krzysztof Sobczak
17.10.2021

Wittkowicz: MEiN nie zastanawia się nad skutkami podejmowanych decyzji

Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą
Mam wrażenie, że myślenie w resorcie edukacji nie przyjęło się. Nie analizuje się skutków podjętych decyzji, nie przyjmuje uwag krytycznych. Być może pan minister spotyka się z takimi osobami, że jak...
Monika Sewastianowicz
16.10.2021

Flaga państwowa podczas sesji rady gminy, na co dzień flaga narodowa

Administracja publiczna
Rozróżnienie na flagę państwową i narodową wprowadza projekt nowej ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Ta pierwsza ma być wywieszana przed siedzibą urzędów w czasie trwania...
Robert Horbaczewski
16.10.2021

Rząd zapowiada dodatek energetyczny dla najuboższych

Pomoc społeczna
Rząd planuje w 2022 r. przeznaczyć na dopłaty do prądu ok. 1,5 mld zł. Nowym dodatkiem energetycznym mają być objęte gospodarstwa domowe najbardziej wrażliwe na ubóstwo energetyczne, których...
Krzysztof Sobczak
15.10.2021

Gdy rodzina nie odbiera pacjenta, szpital zawiadamia gminę

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Szpital nie ma prawnych możliwości przymuszenia rodziny pacjenta do opieki nad nim. Po zakończeniu leczenia szpitalnego, w sytuacji, gdy rodzina pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do...
Marek Sondej
15.10.2021

NIK po kontroli w TVP: Nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem i gospodarowaniu finansami

Finanse publiczne Spółki
Najwyższa Izba Kontroli zbadała czy TVP S.A. prawidłowo zarządzała majątkiem i gospodarowała środkami finansowymi w latach 2014–2020. W piątek opublikowała raport z tej kontroli, z którego wynika...
Agnieszka Matłacz
15.10.2021
1  2  3  4  5    1722
 • Aktualności
  • Miasto i gmina Chełm porozumiały się w sprawie zmiany granic

   Prezydent Chełma Jakub Banaszek i wójt gminy Chełm Wiesław Kociuba zawarli w piątek porozumienie w sprawie zmiany granic między miastem i gminą. Samorządy wystąpiły do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o korektę wrześniowego wniosku złożonego przez prezydenta Chełma w sprawie poszerzenia granic miasta.
  • Wytyczne Krajowej Rady RIO będą uzgadniane z ministrem finansów

   W podpisanej przez prezydenta nowelizacji ustawy o dochodach samorządu terytorialnego znalazły się przepisy dotyczące regionalnych izb obrachunkowych. Wytyczne Krajowej Rady RIO będą uzgadniane z ministrem finansów. Ma to służyć zapewnieniu jednolitości udzielanych przez izby wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych.
  • Prezydent podpisał zasady Polskiego Ładu dla samorządów

   Prezydent podpisał ustawę zmieniającej zasady ustalania dochodów jednostek samorządu...
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Nowe stawki zaszeregowania dla pracowników samorządowych

   Od 1 października będą obowiązywały nowe stawki w kategoriach zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na umowę o pracę. W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rząd uzasadnia zmiany wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  • Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

   Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
  • Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

   Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Tryb podstawowy z możliwością negocjacji – szansa na lepsze oferty?

   W zamówieniach publicznych o wartości poniżej progu unijnego wariant drugi trybu podstawowego budzi liczne kontrowersje. W kolejnych miesiącach orzecznictwo i doktryna przyczynią się do rozwiania większości wątpliwości, jednak już wyraźnie widać, że korzyści z tego trybu będą przeważać nad trudnościami związanymi z jego stosowaniem.
  • Uchodźca, migrant ekonomiczny, repatriant – kim są cudzoziemcy w Polsce?

   Uchodźcy, nielegalni migranci, repatrianci? Te określenia odmieniane są przez wszystkie przypadki zarówno przez polityków, dziennikarzy jak i zwykłych obserwatorów życia publicznego. Warto określić poszczególne grupy migrantów przebywających w naszym kraju. Opisać je i scharakteryzować by łatwiej było nam poruszać się w gąszczu często pozornie bliskoznacznych pojęć.
  • Samorządowe kolegia odwoławcze - bez zmian skazane na marginalną rolę

   Mam wrażenie, że w ostatnim czasie samorządowe kolegia odwoławcze zostały jakby zapomniane - celebrują jubileusze (np. przypadającą w ubiegłym roku 30 rocznicę ich powołania), jednak czynią to często w wąskim gronie - pisze dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. I twierdzi, że konieczne są zmiany, które umożliwią SKO właściwe pełnienie funkcji.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • NSA potwierdził, że stołeczna uchwała śmieciowa była częściowo zła

   Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w czwartek wyrok częściowo unieważniający obowiązującą do końca marca 2021 roku stołeczną uchwałę śmieciową. Sąd potwierdził, że miasto nie powinno było ustalić różnych opłat w zależności od rodzaju zabudowy, w której jest gospodarstwo domowe.
  • WSA: Obywatel ma prawo wiedzieć, czy powiatowy weterynarz przychodzi do pracy

   Lista obecności powiatowego lekarza weterynarii to informacja publiczna. Dokument ten dotyczy bowiem organizacji pracy oraz służy weryfikacji sposobu, w jaki pracownik wywiązuje się ze swoich obowiązków. Przekazanie informacji w tej sprawie jest uzasadnione wymogiem bezwzględnej transparentności zasad funkcjonowania i organizacji pracy w administracji.
  • WSA: Gmina może określić wysokość stypendium, ale nie zasiłku szkolnego

   Rada przyjęła regulamin w sprawie pomocy materialnej dla uczniów. Ustawa o systemie oświaty przewiduje upoważnienie, aby organ ten określił sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego. Nie przewiduje natomiast takiego uprawnienia w stosunku do zasiłku szkolnego. Uregulowanie tej kwestii wykracza poza ustawowe upoważnienie. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Łatwiej wybudować pochylnię dla osób niepełnosprawnych

   Na wykonanie podjazdu bądź pochylni przeznaczonej dla osoby niepełnosprawnej nie potrzeba pozwolenia na budowę, ani nawet nie trzeba dokonywać zgłoszenia do właściwego miejscowo wydziału architektury. Nie oznacza to jednak, że taki obiekt można postawić bez żadnych warunków.
  • Gdy rodzina nie odbiera pacjenta, szpital zawiadamia gminę

   Szpital nie ma prawnych możliwości przymuszenia rodziny pacjenta do opieki nad nim. Po zakończeniu leczenia szpitalnego, w sytuacji, gdy rodzina pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji nie odbiera jej z placówki, szpital zawiadamia właściwą gminę, organizując przewóz na do miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta.
  • Skarbnik gminy to urzędnik z konkursu, ale za zgodą rady

   Postępowanie zmierzające do wyłonienia skarbnika jednostki samorządu terytorialnego ma charakter merytoryczno – polityczny. To oznacza, że kandydat wyłoniony w drodze konkursu na wolne stanowisko urzędnicze musi uzyskać jeszcze akceptacje organu stanowiącego, czyli odpowiedniej rady gminy, powiatu lub województwa. Nie ma możliwości „pełnienia obowiązków” na tym stanowisku.
  Zobacz więcej