Temat dnia

Nowelizacja ustawy o OSP potrzebna, ale wymaga uzupełnień

Projekt nowelizacji ustawy o ochotniczych strażach pożarnych przewiduje likwidację wielu dziur i doprecyzowanie wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiły się od momentu uchwalenia ustawy. Eksperci i samorządowcy wskazują, że nowelizacja powinna pójść jednak dalej. Wytykają także, że nowela próbuje przerzuć na gminę koszty szkoleń i wyżywienia strażaków ochotników.

Każde koło gospodyń wiejskich dostanie o 3 tys. więcej

Samorząd terytorialny

Od 8 do 10 tys. zł otrzymają Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w krajowym rejestrze na swoją działalność statutową w 2023 roku. To o 3 tys. zł więcej niż było w roku ubiegłym. Na wsparcie stowarzyszeń rząd wyda rekordowe 120 mln zł. Wnioski można składać w powiatowych biurach ARiMR do 30 września, ale koła muszą dopełnić nowych formalności.

Łatwiej będzie utworzyć w gminie radę seniorów

Samorząd terytorialny

Gminy, powiaty i województwa będą miały obowiązek utworzenia rad seniorów na wniosek określonej liczby osób. Członkowie rad uzyskają m.in. kompetencje do kierowania zapytań, na które władza będzie musiała zareagować - takie zmiany wprowadza nowelizacja przepisów ustrojowych jednostek samorządu terytorialnego, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Samorządowcy zwracają uwagę, że takie rady seniorów mogą stać się papierowymi tworami.

Senat: Komisja rekomenduje ponad 30 poprawek do nowelizacji ustawy o drogach publicznych

Drogi

Senacka komisja infrastruktury zarekomendowała kilkadziesiąt poprawek do ustawy o drogach publicznych, która ma dostosować polskie prawo do unijnej dyrektywy. Mają one przede wszystkim charakter techniczny i doprecyzowujący. Senatorowie będą głosować nad przyjęciem nowelizacji podczas najbliższego posiedzenia Senatu, które rozpoczyna się jutro.

Dane w Rejestrze Korzyści zostaną 6 lat po zakończeniu funkcji
Nasz news

Dane w Rejestrze Korzyści zostaną 6 lat po zakończeniu funkcji

Prawo karne Samorząd terytorialny Administracja publiczna Compliance

Dane do Rejestru Korzyści będą wprowadzane niezwłocznie po zgłoszeniu, a nie raz do roku. I udostępniane także w okresie 6 lat po zakończeniu zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji. Zdaniem ekspertów, choć zmiany to dobry krok, ale mają charakter pudrowania problemu. Rejestr wymaga gruntowej przebudowy, aby ujmował „szarą strefę” w polityce i administracji.

Obrót lasami sformalizowany, ale przeszkód w sprzedaży nie ma

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Obrót nieruchomościami leśnymi jest ograniczony rozwiązaniami prawnymi, które nakładają na strony szereg obowiązków. W praktyce jednak, Lasy Państwowe bardzo rzadko korzystają z przysługującego mu prawa pierwokupu gruntu leśnego. Dzieje się tak wyłącznie, gdy jest on cenny przyrodniczo, albo związany z prowadzeniem gospodarki leśnej.

Polecamy książki samorządowe
MRiPS chce przenieść do nowego rozporządzenia w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem część obecnych przepisów. To trzeci projekt rozporządzenia opublikowany we wtorek na stronie RCL, którego wydanie ma związek z najnowszą nowelizacją Kodeksu pracy z 9 marca 2023 r., która czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. On również, tak jak pozostałe, ma wejść w życie po upływie 7 dni od publikacji.
Grażyna J. Leśniak
28.03.2023
Prawo pracy Prawo unijne
W części B akt osobowych pracodawcy będą musieli umieszczać dokumentację związaną z korzystaniem przez pracownika z nowych uprawnień, jakie wprowadza najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy, takich jak np. wniosków o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.
Grażyna J. Leśniak
28.03.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Pracodawca będzie musiał w świadectwie pracy zamieszczać informacje nie tylko dotyczące liczby dni pracy okazjonalnej wykorzystanej przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Będzie też podawał informacje o wykorzystaniu przez pracownika zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.
Grażyna J. Leśniak
28.03.2023
Prawo pracy Prawo unijne

Od 1 kwietnia ZUS będzie korzystał z nowych tablic trwania życia

Domowe finanse Emerytury i renty
Od 1 kwietnia 2023 r. ZUS będzie korzystał z nowych tablic średniego dalszego trwania życia, ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny. Co do zasady nie dotyczą one osób, które już przeszły na...
Grażyna J. Leśniak
28.03.2023

Zmiana w trakcie roku, ale liczba dni pracy zdalnej okazjonalnej jak za pełny rok

Prawo pracy
Zmiany wprowadzone nowelizacją Kodeksu pracy zaczną obowiązywać w kwietniu, ale w 2023 r. do wykorzystania będą pełne 24 dni wprowadzonej nią pracy zdalnej okazjonalnej, bo ani z przepisów Kodeksu...
Marek Rotkiewicz
28.03.2023

Do końca marca firmy muszą rozliczyć się za korzystanie ze środowiska

Środowisko Administracja publiczna Małe i średnie firmy
Wystarczy służbowy samochód albo gazowy piec ogrzewający jedno pomieszczenie, by przedsiębiorca czy instytucja podlegały dość uciążliwemu obowiązkowi składania corocznych sprawozdań za korzystanie ze...
Zofia Jóźwiak
28.03.2023

Prof. Męcina: Kontrowersyjne zmiany w rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy
Kolejna, gorsza od poprzedniej, wersja projektu zmian dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych pracy, zawiera wiele kontrowersyjnych propozycji. Wprowadza nowe pojęcia i instytucje, które będą...
Jacek Męcina
27.03.2023

Skarbnicy metropolii proponują rozwiązania, które poprawią finanse JST

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów PIT
Podwyższenie udziału jednostek samorządu terytorialnego w PIT, zmniejszenie wysokości wpłat na Janosikowe, zmiana mechanizmu ustalania subwencji oświatowej, wyeliminowanie niektórych dysfunkcji...
Robert Horbaczewski
27.03.2023

ZUS: Przerwa w urlopie macierzyńskim jest możliwa

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Urlop macierzyński można przerwać. Mama dziecka, która jest na macierzyńskim, może to zrobić, jeśli dziecko lub ona sama wymaga opieki szpitalnej. Wtedy ojciec dziecka ma prawo do przejęcia...
Grażyna J. Leśniak
27.03.2023

Rodzic 4-latka nie pojedzie w delegację, ale w supermarkecie będzie pracował po 12 godzin

Prawo pracy Prawo unijne
Rodzice dzieci powyżej 4. roku życia będą mogli nadal, bez swojej zgody, być zatrudniani w rozkładach czasu pracy powyżej 8 godzin na dobę w systemach równoważnych, w systemie skróconego tygodnia...
Grażyna J. Leśniak
27.03.2023

W nocy z soboty na niedzielę przechodzimy na czas letni

Administracja publiczna Prawo unijne
W nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca zmieniamy czas z zimowego na letni, czyli w niedzielę nad ranem wskazówki zegarów przesuniemy z godz. 2.00 na 3.00. Obowiązująca bezterminowo dyrektywa...
Krzysztof Sobczak
25.03.2023

RPO: Trzeba chronić dostęp obywateli do ich dokumentacji osobowo-płacowej

Emerytury i renty Prawo pracy
Brak przepisów pozwalających na należyty nadzór nad firmami przechowującymi dokumentację prowadzi do naruszenia praw osób starszych zabiegających o emeryturę w należnej wysokości – alarmuje RPO....
Grażyna J. Leśniak
25.03.2023

Gogle i VR pomogą sędziom się szkolić

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Świadek pod wpływem alkoholu, odurzony narkotykami lub bez dowodu osobistego - takie sytuacje będą mogli już niedługo przećwiczyć sędziowie szkoląc się w wirtualnej rzeczywistości, przy pomocy gogli...
Patrycja Rojek-Socha
25.03.2023

Praca zdalna to nie czas na opiekę nad dzieckiem

Prawo pracy
Rodzice dzieci do lat 4 zaczęli aktywnie szukać w mediach społecznościowych informacji o przysługującej im – jako grupie uprzywilejowanej - pracy zdalnej, której, jak sądzą, pracodawca nie będzie...
Grażyna J. Leśniak
25.03.2023

Zarządca drogi rzadko ponosi odpowiedzialność po zderzeniu auta z dzikim zwierzęciem

Środowisko Prawo cywilne
Skutki potrącenia łosia, dzika czy sarny mogą być dotkliwe nie tylko dla zwierzęcia, ale też kierowcy auta i pasażerów. Finansowe konsekwencje takiego zdarzenia też mogą być dolegliwe, o ile...
Regina Skibińska
25.03.2023

Świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością, albo pielęgnacyjne dla opiekuna - opublikowano projekt

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Świadczenie wspierające dla osoby posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia to nowa forma wsparcia osób z niepełnosprawnością. Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane...
Grażyna J. Leśniak Inga Stawicka
24.03.2023

W Unii TiKTok na cenzurowanym, Francja zakazuje urzędom, polskie władze jeszcze nie widzą problemu

Administracja publiczna RODO
Na początku marca Komisja Europejska zakazała korzystania z aplikacji swoim pracownikom na telefonach, które zawierają poufne dane. Podobne decyzje podjęte zostały też w USA i Kanadzie, a także w...
Krzysztof Sobczak
24.03.2023

W tym roku jeszcze dwa nabory w tzw. „programie samochodowym” PFRON

Pomoc społeczna
W 2023 roku odbędą się jeszcze dwa nabory wniosków w programie samochodowym PFRON i jeden w przyszłym roku, o ile budżet programu nie zostanie wykorzystany wcześniej. 31 marca 2023 r. kończy się...
Beata Dązbłaż
24.03.2023

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach opublikowana

Administracja publiczna
Nowelizacja dotyczy m.in. powrotów cudzoziemców nielegalnie przebywających w UE do krajów pochodzenia, stworzy też uproszczoną procedurę wydawania polskich dokumentów podróży cudzoziemca. Ustawa...
Agnieszka Matłacz
24.03.2023

Powołanie osoby na stanowisko zastępcy wójta jest obowiązkowe

Samorząd terytorialny
Decyzja odnośnie do kandydatury zastępcy wójta, zakresu powierzonych zadań i okresu zatrudnienia w urzędzie należy wyłącznie do wójta. W strukturze organizacyjnej urzędu gminy zastępca podlega...
Marek Sondej
24.03.2023

Od września podstawówka musi zapewnić miejsce do zjedzenia posiłku

Zarządzanie oświatą
Od września 2022 r. szkoły podstawowe muszą zapewnić uczniom w ciągu dnia jeden gorący posiłek i możliwość jego spożycia. Nie oznacza to jednak obowiązku posiadania własnej kuchni – możliwe jest...
Monika Sewastianowicz
24.03.2023

Sądy administracyjne na razie nie chcą podważać konstytucyjności umarzania postępowań w toku

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego
Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, która była podstawą do umarzania postępowań niezakończonych ostateczną decyzją, wciąż wzbudza wątpliwości. Wojewódzkie sądy administracyjne nie...
Inga Stawicka
24.03.2023

Nowe zasady umarzania pożyczek z Funduszu Dostępności

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Budownictwo
Od 1 kwietnia zmieniają się zasady udzielania pożyczki z Funduszu Dostępności na likwidację barier architektonicznych. Zmiany obejmą poziom umorzenia pożyczek w zależności od przeznaczenia budynku i...
Robert Horbaczewski
23.03.2023

RPO interweniuje w sprawie problemów z realizacją uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Emerytury i renty Administracja publiczna
Mimo nowelizacji ustawy „zaopatrzeniowej” w 2022 r. niektórzy funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej mają trudności w zrealizowaniu przysługujących im uprawnień emerytalnych. Do okresu służby na...
Grażyna J. Leśniak
23.03.2023

Pracownikowi w podróży nie zawsze przysługuje pełna dieta

Prawo pracy
Pracownik wyjechał w podróż służbową krajową o godz. 7:00 w poniedziałek, wrócił we wtorek o 20:00. W poniedziałek miał zapewniony obiad (zaprosił go kontrahent pracodawcy), we wtorek śniadanie w...
Marek Rotkiewicz
23.03.2023

Woda kapie w tej samej cenie, a w budżetach spółek wodociągowych widać dno

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Brak podwyżek opłat za wodę i ścieki cieszy mieszkańców, ale potęguje straty spółek wodnokanalizacyjnych i hamuje ich rozwój. Wody Polskie wyjątkowo bowiem godzą się na korektę taryf. Samorządowcy...
Robert Horbaczewski
23.03.2023

Praca zdalna okazjonalna - rozporządzenie ma doprecyzować ustawę

Prawo pracy
Rząd chce zmienić rozporządzenie o świadectwie pracy, by nakazać pracodawcom podawanie liczby dni pracy zdalnej okazjonalnej wykorzystanych przez pracownika w roku, w którym kończy pracę u...
Grażyna J. Leśniak
23.03.2023

Koniec obostrzeń nie zakończy stanu zagrożenia epidemicznego

Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Nieprzedłużenie nakazu noszenia maseczek w podmiotach leczniczych i aptekach po 31 marca, jeśli będzie taka decyzja rządu, nie spowoduje, że przestanie obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego....
Katarzyna Nocuń
23.03.2023

Będzie nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych. Rząd rozpatrzy projekt ustawy

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych został dziś skierowany pod obrady Rady Ministrów - poinformowało w środę Ministerstwo Rodziny i Polityki...
Grażyna J. Leśniak
22.03.2023

Lewiatan: Gorsza pozycja kobiet na rynku pracy

Rynek Prawo pracy
W ciągu ostatnich 4 lat utrwaliła się gorsza sytuacja kobiet na rynku pracy w porównaniu z mężczyznami. Kobiety są mniej aktywne zawodowo, mniej zarabiają i często dotyka je dezaktywizacja. Główną...
Grażyna J. Leśniak
22.03.2023
1  2  3  4  5    1022
 • Aktualności
  • Senat: Komisja rekomenduje ponad 30 poprawek do nowelizacji ustawy o drogach publicznych

   Senacka komisja infrastruktury zarekomendowała kilkadziesiąt poprawek do ustawy o drogach publicznych, która ma dostosować polskie prawo do unijnej dyrektywy. Mają one przede wszystkim charakter techniczny i doprecyzowujący. Senatorowie będą głosować nad przyjęciem nowelizacji podczas najbliższego posiedzenia Senatu, które rozpoczyna się jutro.
  • Każde koło gospodyń wiejskich dostanie o 3 tys. więcej

   Od 8 do 10 tys. zł otrzymają Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w krajowym rejestrze na swoją działalność statutową w 2023 roku. To o 3 tys. zł więcej niż było w roku ubiegłym. Na wsparcie stowarzyszeń rząd wyda rekordowe 120 mln zł. Wnioski można składać w powiatowych biurach ARiMR do 30 września, ale koła muszą dopełnić nowych formalności.
  • Łatwiej będzie utworzyć w gminie radę seniorów

   Gminy, powiaty i województwa będą miały obowiązek utworzenia rad seniorów na wniosek określonej liczby osób. Członkowie rad uzyskają m.in. kompetencje do kierowania zapytań, na które władza będzie musiała zareagować - takie zmiany wprowadza nowelizacja przepisów ustrojowych jednostek samorządu terytorialnego, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Samorządowcy zwracają uwagę, że takie rady seniorów mogą stać się papierowymi tworami.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

   Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.
  • Monitoring rynku medialnego coraz droższy

   W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.
  • Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

   Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Waloryzacja zamówienia możliwa, ale trzeba wykazać powody

   Waloryzacja wynagrodzenia wykonawców umów o wykonanie zamówienia publicznego to ostatnio jeden z głównych sporów na linii zamawiający–wykonawca. Pojawiają się zarówno w przypadku umów już realizowanych, w których z uwagi na przewidziane w nich klauzule waloryzacyjne lub ich brak, dochodzi do zachwiania równowagi ekonomicznej stron stosunku zobowiązaniowego, ale także w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia.
  • Prof. Królikowski: Ustawa o obronie Ojczyzny na dziś spełnia swoje zadanie

   Na pewno możemy oczekiwać nowelizacji ustawy o obronie Ojczyzny, co będzie wynikało z praktyki i zmian społecznych. Zbierane są doświadczenia chociażby związane z zakupami uzbrojenia. Rozwijać się będzie nowa formuła dobrowolnej służby wojskowej i rezerwy aktywnej – mówi prof. Hubert Królikowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naukowy komentarza do ustawy o Obronie Ojczyzny, który właśnie ukazał się nakładem Wolters Kluwer.
  • Arbitraż szansą na sprawne rozstrzyganie sporów wokół inwestycji gminnych

   Ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła przepisy dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów. Skorzystanie przez strony z tych rozwiązań związane jest z wieloma korzyściami dla obu stron umowy w sprawie zamówienia publicznego. W szczególności, z szybkością uzyskania rozstrzygnięcia, pozytywnym wpływem rozwiązań pozasądowych na wzajemne relacje stron i mniejszym nakładem kosztów na rozstrzygnięcie sporu.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • NSA: Pobór wody przez leśniczówkę i spór o opłaty

   Konieczne jest dokładne wyjaśnienie potrzeby funkcjonowania leśniczówki, której mieszkańcy dokonują poboru wody podziemnej, a także w jakiej ilości średniorocznie jest ona pobierana – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Przemyślu. To kolejny spór o opłaty między Lasami Państwowymi i Wodami Polskimi.
  • NSA: Choć nie wybudował tarasu z basenem, to będzie musiał go rozebrać

   Nakaz rozbiórki nie może być kierowany do inwestora, jeżeli ten nie wykonałby decyzji. W takiej sytuacji obowiązkiem tym należy obciążyć właściciela nieruchomości - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Gdyż to on ponosi odpowiedzialność za stan nieruchomości i za to, co się na niej wykonuje. Sąd podkreślił, że nakaz powinien być skierowany do takiej osoby, która ma realną możliwość jego wykonania.
  • WSA: Radni nie zawsze obronią kolegę przed zwolnieniem

   Dla zastosowania szczególnej ochrony radnego niezbędne jest wykazanie związku przyczynowego między wykonywaniem przez niego mandatu i rozwiązaniem stosunku pracy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. W rozpatrywanej sprawie przyczyną zwolnienia pracownika była reorganizacja zakładu. Według sądu, decyzja rady miasta w tym zakresie nie jest uznaniowa.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Okazjonalna sprzedaż żywności z ograniczeniami

   Wiosna, to czas kiermaszów i festynów, a więc okazjonalnej sprzedaży najprzeróżniejszych artykułów spożywczych. Z pozoru prosta sprawa wiąże się z wieloma ograniczeniami. Dlatego lepiej tej możliwości nie nadużywać, żeby nie narazić się fiskusowi lub sanepidowi. Z okazjonalnej sprzedaży korzystają zazwyczaj koła gospodyń wiejskich, ale też osoby fizyczne.
  • Służąc w wojsku samorządowiec nie straci uprawnień pracowniczych

   Pracownikom samorządowym ustawowo zagwarantowano nagrody i dodatki specjalne, w tym dodatek za wieloletnią pracę, do której dolicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia, w tym okres służby wojskowej. Każdy pracownik musi pamiętać, że na powrót do pracy ma tylko 30 dni. Przepisy różnicą jego sytuację w zależności od tego, czy wraca do poprzedniego pracodawcy czy podejmuje pracę u innego.
  • Nie tylko styl i język uchwały samorządowej muszą być najwyższych lotów

   Uchwała organu samorządowego powinna być napisana poprawnie językowo, przejrzyście, realizując jednocześnie zasady techniki prawodawczej. Nie może powtarzać przepisów ustaw i rozporządzeń ani ich modyfikować. Wadliwie napisana uchwała będzie bowiem trudna w stosowaniu, a w skrajnym wypadku może być również unieważniona.
  Zobacz więcej