Temat dnia

Legitymując obywatela przy granicy, żołnierz musi się przedstawić

Żołnierze wspierający Straż Graniczną na pograniczu z Białorusią zostali wyposażeni w niektóre uprawnienia, które posiadają funkcjonariusze Straży Granicznej. Analogicznie - mają także takie same obowiązki. Nie mogą zatem przy legitymowaniu obywateli odmówić podania swojego imienia i nazwiska.

Dokument potwierdzający tożsamość Ukraińca będzie zaszyfrowany w jego telefonie i tylko on będzie miał do niego dostęp

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe Ukraina

Rząd zapowiada wydanie nowego rozporządzenia określającego procedury oraz usługi, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny. Dane, funkcjonujące pod nazwą Diia.pl i Diia.pl dzieci, pochodzą z rejestru publicznego, którego administratorem jest minister ds. informatyzacji. Dlatego osoba weryfikująca tożsamość ma mieć pewność w zakresie ich pochodzenia.

"Ciepłe mieszkanie" także dla najemców mieszkań komunalnych

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

29 września rusza nabór wniosków w ramach 2. edycji programu "Ciepłe mieszkanie" rozszerzonej o najemców lokali komunalnych i wspólnoty mieszkaniowe od 3 do 7 lokali. Podwyższono także kwoty dofinansowania dla beneficjentów. Na realizację programu przeznaczono 1,75 mld zł.

Samorządy znów nie otrzymają subwencji rozwojowej

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Polski Ład

Rząd zapowiedział, że po raz kolejny wstrzyma samorządom subwencję rozwojową. Argumentuje, że otrzymały one w tym roku 14,3 mld złotych. Samorządy czują się oszukane. Uważają, że te nieplanowane miliardy złotych miały służyć ustabilizowaniu budżetów w 2023 r., a nie w 2024 roku. Projekt ustawy okołobudżetowej odbiera niektórym z nich należne uzupełnienie dochodów z CIT za 2022 rok.

Zameldowanie nie rozstrzyga o prawie do głosowania w wyborach i referendum

Samorząd terytorialny

Wystarczy stale zamieszkiwać na obszarze danej gminy, by w niej zagłosować. Konieczne jest jednak złożenie wniosku o dopisanie do Centralnego Rejestru Wyborców. Po zarządzeniu wyborów można też zagłosować w dowolnie wybranym obwodzie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

UODO sprawdza czy ChatGTP nie narusza RODO

Nowe technologie RODO

ChatGPT w odpowiedzi na zapytanie wygenerował nieprawdziwe informacje na temat zainteresowanego. Prośba o ich sprostowanie nie została zrealizowana. Skarżący zarzuca firmie OpenAI m.in. że przetwarza dane w sposób niezgodny z prawem, nierzetelny, a zasady na jakich się to odbywa są nieprzejrzyste. Sprawą zainteresował się Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Prawo.pl
Polecamy książki samorządowe
Rząd zapowiada wydanie nowego rozporządzenia określającego procedury oraz usługi, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny. Dane, funkcjonujące pod nazwą Diia.pl i Diia.pl dzieci, pochodzą z rejestru publicznego, którego administratorem jest minister ds. informatyzacji. Dlatego osoba weryfikująca tożsamość ma mieć pewność w zakresie ich pochodzenia.
Grażyna J. Leśniak
24.09.2023
Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe Ukraina
Sąsiad budującego nielegalnie ma prawo ujawnić jego nieprawidłowe postępowanie, jak i wadliwe działania nadzoru budowlanego. Postawa obywatelska nie może być jednak dla niego źródłem zarobku. Domagać się dla siebie pieniędzy można jedynie, gdy jest się pokrzywdzonym, a urzędnicy rażąco złamali przepisy.
Michał Kosiarski
23.09.2023
Nieruchomości
W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z powodu likwidacji jednego z analogicznych stanowisk pracy powinna być wskazana przyczyna wyboru pracownika do zwolnienia. Przyczyna ta powinna być tak sformułowana, by pracownik wiedział i rozumiał, z jakiego powodu dokonano wypowiedzenia i mógł zadecydować o ewentualnym wniesieniu odwołania do sądu - orzekł Sąd Najwyższy.
Dorian Lesner
23.09.2023
Prawo pracy HR

Jakich talentów w organizacji nie może zastąpić AI?

Prawo pracy Nowe technologie
W erze cyfrowej rewolucji, transformacji procesów biznesowych oraz błyskawicznego rozwoju sztucznej inteligencji (AI), wielu ludzi obawia się, że automatyzacja oraz maszyny będą wkrótce zastępować...
Iwona Sprycha Anna Włodarczyk
23.09.2023

Firma, która zawiesiła działalność gospodarczą, może pożegnać się z publicznym kontraktem

Zamówienia publiczne
Przedsiębiorcy, którzy chwilowo nie prowadzą działalności gospodarczej, mają olbrzymi problem, by wskrzesić firmę na nowo. Powodem są nieżyciowe przepisy. Okazuje się, że nie wezmą udziału w...
Zofia Jóźwiak
22.09.2023

Czy pracodawcy unikają wejścia w spór zbiorowy dotyczący płac?

Prawo pracy
ZUS nie chce wejść w spór zbiorowy w sprawie podwyżek pensji dla pracowników o 1200 zł brutto, bo twierdzi, że jako pracodawca nie może zaciągać zobowiązania niemożliwego do spełnienia. Zakład jako...
Grażyna J. Leśniak
22.09.2023

Od poniedziałku samorządy mają lepiej używać uwierzytelnionej poczty elektronicznej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie
Od 25 września podmioty publiczne, w tym samorządy terytorialne, są zobowiązane do korzystania z poczty elektronicznej wykorzystującej mechanizmy uwierzytelniania - zgodnie ze standardami określonymi...
Robert Horbaczewski
22.09.2023

Szkody w środowisku – pojęcie i odpowiedzialność

Środowisko
W każdym przypadku, jeśli wystąpi bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku, powstaje obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zapobiegawczych. Jeżeli powstała ona za zgodą lub wiedzą „władającego...
Joanna Maj
21.09.2023

Pracodawca nie zwolni już pracownika szczególnie chronionego, aż do ostatecznego wyroku

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy
Sądy na każdym etapie postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy będą udzielały zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia pracownika podlegającego szczególnej ochronie przez pracodawcę...
Grażyna J. Leśniak
21.09.2023

Firma może nie wpuścić na teren zakładu pracownika wysłanego na zaległy urlop

Prawo pracy HR
W tym roku 29 września to ostatni dzień, w którym pracodawcy powinni udzielić swoim pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego. To bezwzględny obowiązek wynikający wprost z kodeksu pracy, od którego...
Grażyna J. Leśniak
21.09.2023

NSA: Zwrot kosztów opieki nad zwierzętami nie zawsze od ręki

Środowisko Prawo cywilne
Nawet jeżeli interwencyjne odebranie zwierząt niosło ze sobą określone koszty, ich zwrot, w postępowaniu administracyjnym, należy się tylko określonym podmiotom. Chodzi tu o: schronisko dla zwierząt,...
Marek Sondej
21.09.2023

Flagowy prezydencki projekt o asystencji osobistej wciąż bez finału

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami miał trafić do Sejmu do końca 2021 r. Nie wiadomo kiedy trafi. A na konieczność uchwalenia przepisów zwracali uwagę...
Beata Dązbłaż
20.09.2023

Kiedy instalacje do retencji wody deszczowej wymagają zgłoszenia wodnoprawnego?

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
Na zakup, montaż, budowę, uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, nie jest wymagane uzyskanie...
Robert Horbaczewski
20.09.2023

Ustawa o współpracy władz w sprawie przewodnictwa Polski w Radzie UE opublikowana

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o współpracy władz w sprawie przewodnictwa Polski w Radzie UE. Przewiduje ona m.in. ustalanie przez rząd z Prezydentem RP priorytetów w zakresie...
Robert Horbaczewski Agnieszka Matłacz
20.09.2023

Można dowieźć wyborców do lokalu wyborczego wozem OSP

Samorząd terytorialny Wybory
Gmina może sfinansować koszty obowiązkowego transportu wyborców do lokalu wyborczego pojazdem Ochotniczej Straży Pożarnej. Ale nie może rozliczyć takiej usługi w ramach ekwiwalentu dla strażaka —...
Robert Horbaczewski
20.09.2023

Deepfake może być problemem w kontekście prawa wyborczego

Prawo cywilne Nowe technologie Wybory
Techniką deepfake można naruszyć wiele przepisów prawa. Może to niekiedy prowadzić do naruszenia dóbr osobistych w sposób bardzo intensywny, dotkliwszy niż przy wypowiedzi czy publikacji prasowej....
Rafał Rozwadowski
20.09.2023

Nie tylko inwestor jest stroną postępowania o wydanie warunków zabudowy, ale i sąsiedzi

Budownictwo
Stronami postępowania o wydanie warunków zabudowy mogą być, oprócz inwestora, również właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości graniczących z terenem inwestycji oraz właściciele działek...
Martyna Sługocka
19.09.2023

Mieszkania treningowe i wspomagane mają pomóc w niezależnym życiu

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepełnosprawność
Osoby z niepełnosprawnością, starsze lub przewlekle chore będą mogły otrzymać w mieszkaniu wspomaganym pomoc m.in. w przemieszczaniu się, utrzymaniu higieny osobistej oraz ubieraniu przez nie więcej...
Beata Dązbłaż
19.09.2023

Polacy a podwyżki. Jak (i czy) dbamy o swoje wynagrodzenie – badanie

Prawo pracy Rynek pracy
1/3 badanych przez Pracuj.pl Polaków wskazuje, że nie są zadowoleni z otrzymywanego wynagrodzenia. Powodem jest brak możliwości oszczędzania, niemożność rozwijania pasji czy nawet niewystarczające...
Grażyna J. Leśniak
19.09.2023

Ułatwienia dla amatorów poszukiwania zabytków

Samorząd terytorialny
Nowe przepisy mają ułatwić życie osobom, które pasjonują się poszukiwaniem przedmiotów – zabytków, militariów. Zliberalizują bowiem regulacje dotyczące poszukiwania z wykrywaczem metali. Po zmianach...
Agnieszka Matłacz
19.09.2023

Państwo znów zawiodło - i to nie tylko rolników

Emerytury i renty Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
Rolnicy-dwuzawodowcy, którzy oprócz pracy w gospodarstwie rolnym, byli zatrudnieni na etacie, mają dziś problem z udowodnieniem składek na ubezpieczenie rolnicze, jakie płacili przed powstaniem KRUS...
Grażyna J. Leśniak
19.09.2023

Na zwolnieniu lekarskim w komisji wyborczej lepiej uważać

Samorząd terytorialny Wojsko
Czy osobom, które podejmą pracę w charakterze członków obwodowych komisji wyborczych, a pobierają m.in. zasiłki chorobowe, zasiłki dla bezrobotnych czy też świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne,...
Maria Dec-Kiełb
19.09.2023

Obiecanki cacanki, ale za wyborcze można pozwać

Obietnice wyborcze składane przez polityków oraz partie polityczne - posiadające z mocy ustawy osobowość prawną - mogą zostać uznane za przyrzeczenie publiczne w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Chodzi...
Patrycja Rojek-Socha
18.09.2023

Kto i jakie dane może pozyskać z centralnej ewidencji emisyjności budynków

Samorząd terytorialny Środowisko
Rodzaj i zakres danych udostępnianych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz sposób ich udostępniania podmiotom innym niż właściciel budynku lub lokalu określa obowiązujące od 18 września...
Robert Horbaczewski
18.09.2023

Brak wymogu zgodności planu ze studium - istotne ułatwienie dla branży OZE

Budownictwo Energetyka
Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego większość inwestorów bardziej martwi niż cieszy. Wprowadzane nią zmiany są znaczące, a treść przepisów pozostawia wielu inwestorów w niepewności...
Marcin Wierciński
18.09.2023

Ustawodawca pozbawił część ojców prawa do 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego

Prawo pracy Prawo unijne
Pracodawcy nie mają jasności co do tego, którzy pracownicy - ojcowie, mają prawo do nowego, 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego, zarezerwowanego tylko dla nich. Powodem są niejasne przepisy...
Grażyna J. Leśniak
18.09.2023

WSA: Jeden adres, ale dwa gospodarstwa – dodatek węglowy należy wypłacić

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Węgiel
W jednym budynku mogą znajdować się dwa gospodarstwa domowe, którym należy wypłacić dodatek węglowy. Nie będzie tutaj przeszkodą fakt, że budynek ma jeden adres, a poszczególne osoby zostały wskazane...
Marek Sondej
18.09.2023

Piratów drogowych ma utemperować egzamin z awaryjnego hamowania

Prawo karne Samorząd terytorialny
Od 17 września 2022 roku wchodzą w życie radykalne zmiany w przepisach ruchu drogowego. Po roku obowiązywania zaostrzonych przepisów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wycofuje się ze...
Robert Horbaczewski
17.09.2023

WSA: Wyciszenie dzwonnicy kościelnej nie narusza Konkordatu

Samorząd terytorialny Środowisko
Zastosowanie się do powszechnie obowiązujących norm hałasu nie narusza prawa do wolności religijnej, ani też nie wyłącza wolności sprawowania kultu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.09.2023

Romans pracowników może być problemem dla pracodawcy

Prawo pracy
Bliższe związki, a nawet romanse, to w wielu firmach codzienność. To, czy i w jaki sposób na nie zareaguje pracodawca może wpłynąć nie tylko na atmosferę w pracy, ale również na rzetelność i...
Magdalena Rycak
16.09.2023
1  2  3  4  5    1047
 • Aktualności
  • Dokument potwierdzający tożsamość Ukraińca będzie zaszyfrowany w jego telefonie i tylko on będzie miał do niego dostęp

   Rząd zapowiada wydanie nowego rozporządzenia określającego procedury oraz usługi, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny. Dane, funkcjonujące pod nazwą Diia.pl i Diia.pl dzieci, pochodzą z rejestru publicznego, którego administratorem jest minister ds. informatyzacji. Dlatego osoba weryfikująca tożsamość ma mieć pewność w zakresie ich pochodzenia.
  • Legitymując obywatela przy granicy, żołnierz musi się przedstawić

   Żołnierze wspierający Straż Graniczną na pograniczu z Białorusią zostali wyposażeni w niektóre uprawnienia, które posiadają funkcjonariusze Straży Granicznej. Analogicznie - mają także takie same obowiązki. Nie mogą zatem przy legitymowaniu obywateli odmówić podania swojego imienia i nazwiska.
  • "Ciepłe mieszkanie" także dla najemców mieszkań komunalnych

   29 września rusza nabór wniosków w ramach 2. edycji programu "Ciepłe mieszkanie" rozszerzonej o najemców lokali komunalnych i wspólnoty mieszkaniowe od 3 do 7 lokali. Podwyższono także kwoty dofinansowania dla beneficjentów. Na realizację programu przeznaczono 1,75 mld zł.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Od poniedziałku samorządy mają lepiej używać uwierzytelnionej poczty elektronicznej

   Od 25 września podmioty publiczne, w tym samorządy terytorialne, są zobowiązane do korzystania z poczty elektronicznej wykorzystującej mechanizmy uwierzytelniania - zgodnie ze standardami określonymi przez ustawę o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Problem w tym, że większość samorządów, przede wszystkim wiejskich, o tym nie wie.
  • Ustawa, która pozwoli na przeprowadzenie referendum w dniu wyborów, weszła w życie

   Nowelizacja ustawy o referendum ogólnokrajowym, która pozwoli na przeprowadzenie referendum w dniu wyborów parlamentarnych, już obowiązuje. W środę Sejm odrzucił senackie weto do niej, tego samego dnia ustawę podpisał prezydent i została opublikowana. Zmiany dotyczą m.in. godzin głosowania, terminów przedreferendalnych czy zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.
  • Pasażer, który na żądanie nie chce opuścić pociągu, zapłaci grzywnę

   Niesfornego pasażera trudno wyprosić z pociągu lub autobusu. A bywa, że ten swoim zachowaniem potrafi nawet sparaliżować komunikację. Rząd uznał, że tak dalej być nie może. Teraz pasażer, który nie zastosuje się do wezwania do opuszczenia środka transportu, zapłaci grzywnę. A jeśli dopuści się czynu chuligańskiego, jeszcze głębiej sięgnie do kieszeni.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Deepfake może być problemem w kontekście prawa wyborczego

   Techniką deepfake można naruszyć wiele przepisów prawa. Może to niekiedy prowadzić do naruszenia dóbr osobistych w sposób bardzo intensywny, dotkliwszy niż przy wypowiedzi czy publikacji prasowej. Należy więc zastanowić się nad rewizją zasad odpowiedzialności w kodeksie wyborczym za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji przy użyciu techniki deepfake lub podobnych do niej zastosowań zaawansowanej technologii - postuluje Rafał Rozwadowski, adwokat.
  • Odszkodowanie za zakażenie Legionellą trudne, ale możliwe

   Umowa o dostawę wody i odprowadzanie ścieków, jaką odbiorca zawiera z przedsiębiorcą wodociągowym i kanalizacyjnym, określa granice własności instalacji wodnej, zwykle jest to zawór główny za wodomierzem. W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych, należy rozważyć potencjalną odpowiedzialność zarządcy części wspólnej nieruchomości za stan wody pitnej w budynku wielorodzinnym, w sytuacji w której przedsiębiorca przesyłowy nie odpowiada za stan tej części infrastruktury - sieci wodociągowej, która nie stanowi jego własności - pisze dr Paweł Bała, adwokat.
  • Niedopuszczenie wykonawcy do postępowania odwoławczego przed KIO jest możliwe

   Czy da się pozbawić wykonawcę udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w taki sposób, żeby nie miał na to wpływu? Jeszcze jak! Chodzi o niedopuszczenie wykonawcy, który zgłasza przystąpienie, do udziału w postępowaniu odwoławczym toczącym się przed Krajową Izbą Odwoławczą - piszą Marta Lipińska, radca prawny oraz Jakub Jagiełło z kancelarii GWW.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • NSA: Zwrot kosztów opieki nad zwierzętami nie zawsze od ręki

   Nawet jeżeli interwencyjne odebranie zwierząt niosło ze sobą określone koszty, ich zwrot, w postępowaniu administracyjnym, należy się tylko określonym podmiotom. Chodzi tu o: schronisko dla zwierząt, gospodarstwo rolne lub ogrody zoologiczne. Pozostałe jednostki muszą wszcząć w tym celu powództwo cywilne. Do takiego wniosku doszedł niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.
  • WSA: Jeden adres, ale dwa gospodarstwa – dodatek węglowy należy wypłacić

   W jednym budynku mogą znajdować się dwa gospodarstwa domowe, którym należy wypłacić dodatek węglowy. Nie będzie tutaj przeszkodą fakt, że budynek ma jeden adres, a poszczególne osoby zostały wskazane jako członkowie drugiego gospodarstwa. Taki wniosek wynika z wydanego niedawno wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
  • WSA: Wyciszenie dzwonnicy kościelnej nie narusza Konkordatu

   Zastosowanie się do powszechnie obowiązujących norm hałasu nie narusza prawa do wolności religijnej, ani też nie wyłącza wolności sprawowania kultu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. A zatem dzwony kościelne na terenie miasta nie mogą emitować trzy razy dziennie hałasu ponad dopuszczalne normy. Teraz parafia musi dzwonić ciszej.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Przetarg bez pieniędzy zabezpieczonych w budżecie jest ryzykowny

   W momencie wszczynania postępowania zamawiający nie ma obowiązku posiadać środków finansowych niezbędnych na sfinansowanie zamówienia. O ile do momentu zawarcia umowy pozyska odpowiednie środki finansowe, nie zajdą żadne konsekwencje prawne z tym związane. W przeciwnym wypadku konieczne może się okazać poszukiwanie podstawy unieważnienia postępowania albo zawarcie umowy mimo braku środków.
  • Awans wewnętrzny możliwy jest wyłącznie w ramach tej samej grupy stanowisk

   Awans wewnętrzny oznacza przeniesienie pracownika samorządowego na wyższe stanowisko u danego pracodawcy samorządowego, zgodnie z wykazem stanowisk określonych w rozporządzeniu płacowym. Awansowany pracownik obsadza wolne stanowisko, uwalniając pracodawcę od konieczności przeprowadzania naboru zewnętrznego.
  • Przebieg linii elektroenergetycznych nie może utrudniać użytkowania budynków

   Odległość linii elektroenergetycznych od budynków i dróg wyznaczają normy oraz obowiązujące przepisy. Wpływ mają również inne czynniki: izolacja przewodów, maksymalna temperatura przewodu, obciążenie oblodzeniem ale też konstrukcja danego budynku czy warunki lokalne.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski