Temat dnia

SN: Wybory prezydenta 28 czerwca i 12 lipca są ważne

Wybory

Na posiedzeniu całego składu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sąd Najwyższy 3 sierpnia br. podjął uchwałę o ważności wyborów Prezydenta RP, które odbyły się 28 czerwca br. i 12 lipca br. Prezydentem został Andrzej Sebastian Duda, mimo złożonych 5847 protestów wyborców. Zdaniem SN nawet te uznane nie miały wpływu na wynik głosowania.

Informacje o Funduszu Inwestycji Lokalnych można uzyskać na ogólnopolskiej infolinii

Samorząd terytorialny

Samorządowcy, którzy chcą pozyskać wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla swoich gmin, miast, powiatów, mogą zgłaszać pytania na ogólnopolską infolinię. Ministerstwo Rozwoju wydelegowało specjalnych konsultantów oraz ekspertów, którzy przygotują odpowiedzi.

WSA: Rekompensata za bezczynność organu tylko w szczególnie drastycznych przypadkach

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Jeżeli organ dopuścił się bezczynności, to sąd administracyjny może zasądzić na rzecz skarżącego sumę pieniężną. Instytucja ta powinna być jednak stosowana w szczególnie drastycznych przypadkach. Konieczne jest przy tym wykazanie uszczerbku wynikającego z nieterminowego działania. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Protest komitetu Trzaskowskiego odrzucony, bo dotyczył prawa, a nie głosowania

Wybory

Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego pozostawiła bez dalszego biegu protest komitetu wyborczego Rafała Trzaskowskiego, bo był on "przeciwko treści obowiązującego prawa i jego oceną, a nie dotyczył przebiegu głosowania, ustalenia jego wyników lub wyników wyborów pod kątem zgodności z obowiązującym prawem wyborczym lub prawem karnym".

Ogród deszczowy - przepisy nie znają takiego pojęcia

Środowisko Administracja publiczna

Polskie prawo wodne nie definiuje ogrodu deszczowego, a tymczasem tworzenie na posesjach takich instalacji staje się coraz popularniejsze. Jak wyjaśnia ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, decyzja o tym, czy taki obiekt małej retencji wymaga pozwolenia wodno-prawnego zależy od właściwego organu Wód Polskich.

WSA: Kierownik USC może stwierdzić brak podstaw do uznania zagranicznego orzeczenia

Administracja publiczna

Kierownik urzędu stanu cywilnego przed dokonaniem wzmianki o rozwodzie małżonków może samodzielnie ocenić, czy zagraniczne orzeczenie w tym przedmiocie podlega uznaniu na gruncie prawa polskiego. Kierownik nie musi przy tym wydawać decyzji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Polecamy książki samorządowe
Francja będzie dążyć do tego, by dostęp do unijnego planu naprawy gospodarczej powiązany był z kwestią praworządności - powiedział nowy francuski sekretarz stanu do spraw europejskich Clément Beaune. I dodał, że podtrzymywanie praworządności jest dla Unii Europejskiej "kwestią egzystencjalną".
Krzysztof Sobczak
03.08.2020
Prawo unijne
Kwestia odwołania pełnomocnictwa, mimo że wydaje się czynnością oczywistą, może spędzać sen z powiek mocodawcy, który nie chce być już reprezentowany przez pełnomocnika, ale nie bardzo wie, jak go o tym poinformować. Często takie rozterki dotykają mocodawców, którzy powierzyli rolę pełnomocnika członkowi rodziny – piszą eksperci kancelarii GWW.
Olga Sulewska Tomasz Krzywański
03.08.2020
Prawo cywilne Doradca podatkowy
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN zakończyła w niedzielę rozpoznawanie wszystkich protestów wyborczych, które wpłynęły po wyborach prezydenckich. Łącznie było ich ok. 5800. Wśród rozpoznanych w sobotę był m.in. protest złożony przez polityków KO reprezentujących komitet wyborczy Rafała Trzaskowskiego. Sąd Najwyższy pozostawił ten protest bez dalszego biegu.
Agnieszka Matłacz
02.08.2020
Wybory

Koronawirus. Następni wojewodowie za łagodzeniem obostrzeń w DPS i placówkach opieki

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Wojewodowie Łódzki i Wielkopolski zwrócili się do organów prowadzących domy pomocy społecznej o złagodzenie obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Dotyczy to zarówno kwestii...
Grażyna J. Leśniak
31.07.2020

Zmiany w prawie geodezyjnym ułatwią proces inwestycyjny

Administracja publiczna Budownictwo
Przyspieszenie procesu inwestycyjnego dla geodetów, usprawnienie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz zapewnienie lepszego finansowania geodezji w powiatach - takie efekty mają przynieść...
Krzysztof Sobczak
31.07.2020

RPO skarży decyzje krakowskiego WSA w sprawie uchwał anty-LGBT

Samorząd terytorialny Prawo unijne
Dwa postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że w uchwałach rad gminy i powiatu o "strefach wolnych od ideologii LGBT" nie chodzi o sprawy z zakresu administracji publicznej, są błędną...
Krzysztof Sobczak
31.07.2020

W Warszawie kara za brak opłaty za parkowanie pięciokrotnie wyższa

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
Kara za brak opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zostanie w Warszawie podniesiona z 50 do 250 zł. Taką uchwałę przyjęli w czwartek wieczorem radni Rady Warszawy....
Krzysztof Sobczak
31.07.2020

Współdzielona mobilność powinna mieć grunt i fundament prawny

Samorząd terytorialny
Współdzieloną mobilność warto by było określić jako tę, z której można skorzystać, nie posiadając pojazdu. Przepisy powinny powstać głównie po to, żeby samorządy mogły wdrażać mechanizmy promujące tę...
Katarzyna Kubicka-Żach
31.07.2020

WSA: Jeśli zastępca wójta reprezentuje gminę w związku, odpowiada za to przed radą

Samorząd terytorialny
Skoro zastępca wójta, zgodnie z uchwałą rady gminy, reprezentuje gminę w zgromadzeniu związku gmin, to jego działania należy traktować jako działania własne organu wykonawczego gminy. Rozpoznanie...
Robert Horbaczewski
31.07.2020

USA nadal krytykują Polskę za brak przepisów o restytucji mienia ofiar Holokaustu

Prawo cywilne
Polska po raz kolejny, obok innych krajów, została wymieniona w dorocznym raporcie Departamentu Stanu jako państwo, które "nie uchwaliło jeszcze kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji...
Krzysztof Sobczak
30.07.2020

Szefowa KE podtrzymuje decyzję o odrzuceniu wniosków miast "wolnych od LGBT"

Samorząd terytorialny Prawo unijne
Traktaty zapewniają, że każdy człowiek w Europie może być tym, kim jest, żyć tam, gdzie chce, kochać kogo chce - stwierdziła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen, nawiązując do...
Krzysztof Sobczak
30.07.2020

Rodzice uczniów będą protestować przeciwko zdalnej nauce

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej odbędzie się protest rodziców przeciwko nauce zdalnej. Jedna z grup facebookowych - „Ogólnopolski strajk dzieci do szkół” - zarejestrowała go na 22...
Beata Igielska
30.07.2020

SN: Pytanie o sposób prowadzenia wyborów bez dalszego biegu

Wybory
Wyborca w proteście wyborczym zwrócił się do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie sposobu prowadzenia wyborów prezydenckich. Wskazał, że kandydat, który uzyskał więcej głosów w 9 województwach i za...
Aleksandra Partyk
30.07.2020

Już ponad 1,2 mln świadczeń "Dobry start" 

Szkoła i uczeń
Dotychczas wpłynęło prawie 1,4 mln wniosków o świadczenie "Dobry start" i przyznaliśmy ich już ponad 1,2 mln – poinformowała w czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg....
Krzysztof Sobczak
30.07.2020

NIK: Państwo nie pomaga wyjść z bezdomności

Pomoc społeczna
W Polsce od kilku lat systematycznie spada liczba osób bezdomnych, ale nie wiadomo jakie są tego przyczyny. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że system, na który składają się działania podejmowane...
Agnieszka Matłacz
30.07.2020

Gmina nie zmusi właściciela działki do skoszenia trawy

Samorząd terytorialny Środowisko
Gmina może podjąć prawne kroki zobowiązujące właścicieli nieruchomości, jeżeli na terenie tych nieruchomości znajdują się odpady. Organ gminy nie dysponuje jednak żadnym narzędziem prawnym...
Piotr Ćwiek
30.07.2020

Nabór do szkół - w tym roku spóźniony i chaotyczny

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Tegoroczny nabór do szkół średnich dyrektorzy określają jako wielki chaos. Niektórzy mówią wręcz, że nigdy tak źle nie było. I podają, że rodzice nie potrafią czytać ze zrozumieniem, jak się logować,...
Beata Igielska
30.07.2020

Adwokat Dębska: Lekceważenie praw cudzoziemców ukarane w Strasburgu

Administracja publiczna
Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w niedawnym wyroku przeciwko Polsce w sprawie odmowy udzielenia ochrony cudzoziemcom wyraźnie podkreślił, że po stronie rządu była zła wola. Wskazuje na to wiele...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.07.2020

Rewolucyjna zmiana w przetargach - kary umowne będą ograniczone

Zamówienia publiczne
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może dochodzić nie tylko zamawiający, ale i wykonawca nie może przekroczyć 20 proc. wartości netto umowy. Taką zmianę przewiduje nowelizacja nie...
Jolanta Ojczyk
30.07.2020

Elektronizacja państwa jak stajnia Augiasza

Rząd zrobił bardzo dużo dla cyfryzacji administracji, ale… z punktu widzenia użytkownika, a także urzędnika, nasze państwo 2.0 jawi się jak stajnia Augiasza. Będziemy mieli coraz więcej e-usług,...
Jolanta Ojczyk
29.07.2020

SN: Sposób prezentowania w mediach kandydatów nie wpływa na możliwość oddawania głosów

Wybory
Autorka protestu wyborczego wskazała, że w mediach publicznych jeden z kandydatów na urząd Prezydenta RP był przedstawiany w niewłaściwy sposób. Tego rodzaju zarzut nie spełnia przesłanek protestu...
Aleksandra Partyk
29.07.2020

Sąd Najwyższy 3 sierpnia podejmie uchwałę w sprawie ważności wyborów prezydenckich

Wymiar sprawiedliwości Wybory
Posiedzenie Sądu Najwyższego w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w celu podjęcia uchwały w przedmiocie ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.07.2020

Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia o kształceniu uczniów niepełnosprawnych

Zarządzanie oświatą
W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,...
Krzysztof Sobczak
29.07.2020

Mniej uchodźców trafia w tym roku do Polski

Administracja publiczna
W pierwszej połowie tego roku wnioski o przyznanie statusu uchodźcy w Polsce złożyło 1,3 tys. cudzoziemców. To prawie o jedną trzecią mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Większość...
Krzysztof Sobczak
29.07.2020

Rząd wycofuje się z ograniczeń dla energetyki wiatrowej

Samorząd terytorialny Budownictwo
Zasada dziesięciokrotności wysokości masztu wiatraka zostanie zachowana, ale nowe prawo umożliwi - przy zachowaniu pewnych warunków - zredukować ją do określonego poziomu - poinformowała wicepremier...
Krzysztof Sobczak
29.07.2020

KE odrzuca wnioski miast "wolnych od LGBTI"

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Odrzucono sześć wniosków o środki na projekty w ramach unijnego programu "Partnerstwo miast" - poinformowała unijna komisarz ds. równości Helena Dalli. I wyjaśniła, że powodem decyzji było to, w ich...
Krzysztof Sobczak
29.07.2020

SN: Najpierw wyrok Trybunału, potem skarga na uchwałę PKW

Wybory
Dopóki Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie o zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o partiach politycznych, nie można rozstrzygać skargi na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej. Postępowanie w...
Aleksandra Partyk
29.07.2020

"Szkoła hybrydowa"? RPO pyta MEN o przygotowania do nowego roku szkolnego  

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Rzecznik Praw Obywatelskich nie podziela opinii ministra edukacji, że „w zdecydowanej większości szkół nauka na odległość przebiegała sprawnie i bez większych problemów”. I dlatego pyta, jak władze...
Krzysztof Sobczak
29.07.2020

Gmina może udzielić pożyczki SPZOZ

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Finansowanie zdrowia
Systematyka regulacji prawnych ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym prowadzi do wniosku, że gmina może udzielić pożyczki samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki...
Marcin Nagórek
29.07.2020

Rusza cyfryzacja procesu budowlanego - rewolucja oczekiwana przez branżę

Budownictwo
W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego trwają prace nad elektronizacją procedur budowlanych. Jeszcze w 2020 roku ma powstać generator e-wniosków, potem e-rejestr osób posiadających uprawnienia...
Jolanta Ojczyk
29.07.2020
1  2  3  4  5    1661