Temat dnia

Alarmowanie o niebezpieczeństwie wkrótce wkroczy w XXI wiek

Rząd uporządkuje system informowania ludności o niebezpieczeństwie - obywatele mają nie być skazani na przestarzały i od lat kojarzony głównie z rocznicami system syren alarmowych. Zmiany wprowadzi ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Nałoży ona też nowe obowiązki na dziennikarzy i redaktorów portali internetowych, również tych prywatnych.

Związek Miast Polskich wybrał nowe władze

Samorząd terytorialny

Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia został nowym prezesem Związku Miast Polskich. Zastąpił Zygmunta Frankiewicza, który związkowi przewodniczył przez ostatnie 9 lat i nie ubiegł się o kolejną kadencję. Delegaci związku wybrali też 30 osobowy zarząd i 5 osobową komisję rewizyjną. Przyjęli też kierunki działania na najbliższy rok nowej kadencji samorządowej.

Rząd dofinansuje budowę schronów, także w budynkach prywatnych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Na właścicieli i zarządców niektórych nieruchomości spadną nowe obowiązki związane utrzymaniem i przygotowaniem obiektu zbiorowej ochrony. Kto ich nie wypełni, narazi się na karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Deweloperzy obiektów publicznych i wielorodzinnych będą musieli uwzględniać nowe wytyczne w budownictwie. Budowę i przebudowę schronów i ukryć dofinansuje rządowy fundusz, na który dorzucą się spółki Skarbu Państwa . Wszystkie takie obiekty trafią do niejawnej ewidencji.

NIK składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie Funduszu Patriotycznego

Administracja publiczna

W latach 2021-2023 Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej rozdał w ramach Funduszu Patriotycznego niemal 102 mln złotych. Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że zadania związane z organizacją naborów, oceną wniosków, rozliczeniem wykorzystania środków oraz nadzorem nad tymi działaniami, przebiegały w sposób nierzetelny i niezgodny z obowiązującymi regulaminami. Do prokuratury trafiło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na niedopełnieniu obowiązków służbowych przez dwóch pracowników Instytutu.

Korzystanie z odpisów dokumentów urzędowych w postępowaniu administracyjnym

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Prawo do korzystania przez stronę z odpisów dokumentów urzędowych ma nie tylko zapewnić szybkość i sprawność postępowania administracyjnego. Związane jest to też z tym, że w większości przypadków oryginał dokumentu musi pozostać w aktach organu, który go wydał. Względną nowością w postępowaniu administracyjnym jest możliwość poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem przez pracownika organu, przed którym toczy się postępowanie.

Wszyscy wyborcy będą mogli głosować korespondencyjnie, ale nie w wyborach samorządowych

Wybory

Możliwość głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców w kraju i za granicą w wyborach prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego wprowadza nowelizacja kodeksu wyborczego, którą w piątek uchwalił Sejm. Głosowanie korespondencyjne będzie jednak wyłączone w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta.

Prawo.pl
Polecamy książki samorządowe
Prokurator Generalny przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła dr Marcina Romanowskiego (PiS), byłego wiceministra sprawiedliwości do odpowiedzialności karnej, a także jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Sprawa ma związek z Funduszem Sprawiedliwości. Do uchylenia poselskiego immunitetu potrzebna jest uchwała podjęta większością 3/5 głosów ustawowej liczby posłów.
Patrycja Rojek-Socha
19.06.2024

Nowa definicja budowli - podwyżka podatku i liczne spory

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy Nieruchomości
Ministerstwo Finansów przedstawiło nową definicję budowli, która nie będzie już odwoływać się do przepisów pozapodatkowych. Według ekspertów, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, projekt wprowadza duże zmiany i przyczyni się do zwiększenia obciążeń podatkowych oraz powstania nowych sporów. Niespodzianką jest odwołanie do pojęcia całości techniczno-użytkowej, czego efektem może być opodatkowanie urządzeń i wyposażenia technicznego związanego z budowlą.
Monika Pogroszewska
19.06.2024
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy Nieruchomości

Dzieci w kryzysie na oddziale dziennym bez gwarancji edukacji

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Pacjent
Nie ma nowej daty, od kiedy dzieci przebywające na dziennych oddziałach w centrach zdrowia psychicznego będą miały zagwarantowaną edukację szkolną. Ministerstwo Zdrowia odroczyło obowiązek dla centrów - tym razem bezterminowo. Oznacza to, że dziecko w kryzysie psychicznym może wypaść z systemu edukacji nawet na długie miesiące.
Beata Dązbłaż
18.06.2024
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Pacjent

Utrata prawa jazdy za szybkość nie na drogach krajowych

Prawo karne Administracja publiczna
W Ministerstwie Infrastruktury rozpoczęły się prace nad zmianą ustawy o ruchu drogowym. Jak poinformował minister Dariusz Klimczak, szef resortu infrastruktury, poprawki łączą się z surową karą -...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.06.2024

Katalog budowli w załączniku do ustawy - jest projekt ustawy

Podatki i opłaty lokalne
Do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zostaną wprowadzone definicje budowli i budynku, bez konieczności odwoływania się do przepisów pozapodatkowych. Lista konkretnych budowli będzie stanowiła...
Monika Pogroszewska
17.06.2024

Lewiatan: System kaucyjny jednak bez opakowań po mleku 

Odpady Prawo gospodarcze
Resort klimatu i środowiska zapowiedział całkowite wyłączenie opakowań po mleku i produktach mlecznych z systemu kaucyjnego. Propozycja podoba się Konfederacji Lewiatan. Cały czas czeka jednak na...
Ret
17.06.2024

Rynek energii: Wszedł w życie drugi etap reformy Rynku Bilansującego

Prawo unijne Energetyka
Głównym celem wprowadzonych zmian jest poprawa wyceny energii elektrycznej na Rynku Bilansującym (RB), co ma zachęcić jego uczestników do większej elastyczności i dopasowania zużycia lub produkcji...
Inga Stawicka
17.06.2024

Przez lukę w prawie rodziny zaginionych bez środków do życia

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Małżonkowie i dzieci osób zaginionych na prawo do renty rodzinnej muszą czekać 5 albo 10 lat, w zależności od wieku zaginionego, bo dopiero po tym czasie osoba zostaje uznana za zmarłą. Państwa nie...
Grażyna J. Leśniak
17.06.2024

Szczegóły wyboru sołtysa musi określić rada gminy

Samorząd terytorialny
Ustawowa regulacja dotycząca wyboru sołtysa i rady sołeckiej jest szczątkowa. Organy te są wybierane w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych...
Marek Sondej
17.06.2024

Nie zawsze można odzyskać urlop stracony w domu

Prawo pracy BHP
Za okresy kwarantanny zdrowego pracownika przy chorobach zakaźnych albo tropikalnych jego domowników albo prewencyjnej izolacji podczas masowej epidemii pracodawca nie musi zwracać dni urlopu...
Michał Kosiarski
15.06.2024

Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim...
Regina Skibińska
15.06.2024

Czy system AI jest systemem wysokiego ryzyka?

Nowe technologie Prawo unijne
Kluczową kwestią dla bezpieczeństwa organizacji jest dokonanie poprawnej oceny, czy mamy do czynienia z systemem wysokiego ryzyka w rozumieniu AI Act. Nie wszystkie bowiem systemy sztucznej...
Rafał Rozwadowski
15.06.2024

Marcin Stanecki nowym Głównym Inspektorem Pracy

Administracja publiczna Prawo pracy
W piątek, 14 czerwca, marszałek Sejmu Szymon Hołownia powołał Marcina Staneckiego na urząd Głównego Inspektora Pracy. - To jest człowiek, który zdaje sobie sprawę z tego, z jakimi wyzwaniami mierzy...
Krzysztof Koślicki
14.06.2024

Jakie będą zasady wypłaty bonu energetycznego

Domowe finanse
Od 1 sierpnia 2024 r. będzie można składać wnioski do gmin o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, tzw. bonu energetycznego. Duże rodziny otrzymają 600 zł, mniejsze natomiast od 300 do 500...
Renata Krupa-Dąbrowska
14.06.2024

Będą uproszczone dopłaty dla małych gospodarstw prezydent podpisał ustawę

Nowa, uproszczona forma wsparcia w ramach płatności bezpośrednich dla małych gospodarstw rolnych poniżej 5 ha oraz nowy płatny ekoschemat - ugorowanie ziemi zakłada ustawa o Planie Strategicznym dla...
Robert Horbaczewski
14.06.2024

Sygnaliści nie zgłoszą naruszeń z zakresu prawa pracy

Prawo pracy Prawo unijne
Sejm zatwierdził w piątek poprawki Senatu, polegające na wykreśleniu prawa pracy z katalogu naruszeń prawa, które będą podlegały zgłoszeniu przez sygnalistów. Pracodawcy, którzy będą chcieli takie...
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki
14.06.2024

Czy szef może „wyłączyć” korzystanie z urlopów w wakacje?

Prawo pracy
Wprowadzenie wewnętrznych regulacji ograniczających lub nawet wyłączających możliwość korzystania z urlopów w pewnych okresach roku jest możliwe i dotyczyć może również tych okresów, które zwykle są...
Marek Rotkiewicz
14.06.2024

Firmy mogą dopłacić podatek od terminali kolejowych

Podatki i opłaty lokalne Nieruchomości
Przy okazji zmian w definicji budowli Ministerstwo Finansów chce rozwiązać problem dotyczący opodatkowania infrastruktury kolejowej. Obowiązujące w praktyce od 1 stycznia 2024 r. zwolnienie z podatku...
Monika Pogroszewska
14.06.2024

Niepewne rekompensaty - w strefie buforowej nikt nie prowadzi biznesu

Małe i średnie firmy Wojsko
Choć strefę buforową w powiecie hajnowskim ograniczono do minimum, lokalni przedsiębiorcy liczą straty. Już wystąpili do wojewody podlaskiego, aby wprowadził działania pomocowe. Ale z rządową pomocą,...
Robert Horbaczewski
14.06.2024

MON zaproponował przepisy, które pozwolą żołnierzom, policji i pogranicznikom lepiej chronić granicę

Prawo karne Wojsko
Wprowadzenie do ustawy o obronie Ojczyzny możliwości udziału Sił Zbrojnych w operacji wojskowej prowadzonej na terytorium Polski w czasie pokoju i określenie zasad użycia środków przymusu...
Robert Horbaczewski
13.06.2024

Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Rynek pracy
Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń:...
Agnieszka Matłacz
13.06.2024

Po odejściu z pracy pracownik nadal jest uczestnikiem PPK

Domowe finanse Prawo pracy PPK
Wpłaty do PPK należy, co do zasady, obliczyć i pobrać także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK, który nie jest już zatrudniony u tego pracodawcy. Kwoty obliczone i pobrane od wynagrodzenia...
Anna Puszkarska
13.06.2024

MON angażuje myśliwych do działań obronnych

Administracja publiczna
Porozumienie MON z Polskim Związkiem Łowieckim ma doprowadzić do udziału myśliwych w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej. Myśliwi mają poszukiwać osób zaginionych, udzielać pierwszej pomocy...
Regina Skibińska
13.06.2024

Kolejne, nowe - stare podejście do reformy szpitalnictwa

Zawody medyczne
Rządowe założenia dotyczące reformy szpitalnictwa korzystają z rozwiązań przedstawionych przez poprzedni rząd Zjednoczonej Prawicy. Eksperci zauważają, że kontrowersji nie budziły wówczas rozwiązania...
Katarzyna Nocuń
13.06.2024

Od czwartku „strefa buforowa” przy granicy z Białorusią

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Wojsko
Przez 90 dni, licząc od 13 czerwca, obowiązywać będzie tzw. strefa buforowa na granicy z Białorusią. Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w...
Robert Horbaczewski Agnieszka Matłacz
12.06.2024

Rząd przedstawił założenia ustawy o ochronie ludności

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wojsko
Rząd utworzy korpus ochrony cywilnej, który - w przypadku wybuchu wojny - przekształci się w obronę cywilną. Członkowie korpusu nie będą podlegać mobilizacji wojskowej w czasie wojny. Koordynacją...
Robert Horbaczewski
12.06.2024

Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Szkoła i uczeń Ukraina
Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią...
Krzysztof Koślicki
12.06.2024

Spółki wodne chcą wyższych taryf opłat za wodę i ścieki

Samorząd terytorialny
Spółki wodociągowe wnioskują w tym roku średnio o 33 proc. podwyżki taryf opłat za wodę i o 40 proc. za odprowadzanie ścieków - wynika z danych przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody...
Robert Horbaczewski
12.06.2024

RPO ma uwagi do zasad postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej

Wojsko
Przepisy regulujące zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej stanowią, że w pewnych sytuacjach kandydat nie jest powiadamiany o przyczynie zakończenia tego...
Agnieszka Matłacz Maria Dec-Kiełb
12.06.2024

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy opublikowana

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Uchodźca wojenny z Ukrainy będzie mógł zmienić status pobytu w Polsce z ochrony tymczasowej na bardziej korzystny pobyt tymczasowy. Nowelizacja ustawy pomocowej zakłada wygaszenie przyznawania...
Robert Horbaczewski Krzysztof Koślicki
12.06.2024
1  2  3  4  5    1084
 • Aktualności
  • Związek Miast Polskich wybrał nowe władze

   Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia został nowym prezesem Związku Miast Polskich. Zastąpił Zygmunta Frankiewicza, który związkowi przewodniczył przez ostatnie 9 lat i nie ubiegł się o kolejną kadencję. Delegaci związku wybrali też 30 osobowy zarząd i 5 osobową komisję rewizyjną. Przyjęli też kierunki działania na najbliższy rok nowej kadencji samorządowej.
  • Alarmowanie o niebezpieczeństwie wkrótce wkroczy w XXI wiek

   Rząd uporządkuje system informowania ludności o niebezpieczeństwie - obywatele mają nie być skazani na przestarzały i od lat kojarzony głównie z rocznicami system syren alarmowych. Zmiany wprowadzi ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Nałoży ona też nowe obowiązki na dziennikarzy i redaktorów portali internetowych, również tych prywatnych.
  • NIK składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie Funduszu Patriotycznego

   W latach 2021-2023 Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej rozdał w ramach Funduszu Patriotycznego niemal 102 mln złotych. Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że zadania związane z organizacją naborów, oceną wniosków, rozliczeniem wykorzystania środków oraz nadzorem nad tymi działaniami, przebiegały w sposób nierzetelny i niezgodny z obowiązującymi regulaminami. Do prokuratury trafiło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na niedopełnieniu obowiązków służbowych przez dwóch pracowników Instytutu.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • MSZ tworzy dodatkowe obwody głosowania za granicą

   We Francji, Irlandii, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii utworzono pięć dodatkowych obwodów głosowania w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie zniesiono obwód w Iraku - wynika to z nowego rozporządzenia ministra spraw zagranicznych. Po zmianach łączna liczba obwodów poza granicami Polski wynosi 299.
  • Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

   Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.
  • Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych

   Nie wszyscy wyborcy będą mogli udać się osobiście 7 kwietnia, aby oddać głos w obwodowych komisjach wyborczych. Dla nich ustawodawca wprowadził instytucję głosowania korespondencyjnego jako jednej z tzw. alternatywnych procedur głosowania. Przypominamy zasady, terminy i procedurę tego udogodnienia dla wyborców z niepełnosprawnością, seniorów i osób w obowiązkowej kwarantannie.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Czy system AI jest systemem wysokiego ryzyka?

   Kluczową kwestią dla bezpieczeństwa organizacji jest dokonanie poprawnej oceny, czy mamy do czynienia z systemem wysokiego ryzyka w rozumieniu AI Act. Nie wszystkie bowiem systemy sztucznej inteligencji to systemy wysokiego ryzyka. Wbrew pozorom, AI Act precyzyjnie wskazuje, gdzie szukać odpowiedzi - pisze Rafał Rozwadowski, adwokat.
  • Projekt ustanowienia „strefy buforowej” stawia pytania o przestrzeganie Konstytucji

   Czy rzeczywiście ustanowienie czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej z Białorusią spowoduje, że służby tego kraju przestaną prowadzić działania hybrydowe? Czy zakaz nie jest skierowany w aktywistów, którzy niosą pomoc migrantom? Projektowane rozporządzenia stawia pytanie o konstytucyjność wprowadzenia takiego zakazu, bo delegacja ustawowa jest wątpliwa - pisze Daria Górniak-Dzioba, radczyni prawna.
  • Kandydat bez kurtki, czyli o naborze na stanowiska urzędnicze w samorządzie

   Z jednej strony ustawowa zasada otwartości i konkurencyjności naboru na wolne stanowisko urzędnicze, z drugiej strony praktyka, która nie zawsze odzwierciedla te zasady. Czy istnieje możliwość stworzenia jakiegoś realnego mechanizmu, aby wyeliminować bądź ograniczyć sytuacje „fikcyjnych naborów” i wprowadzić środek odwoławczy - zastanawia się dr Jarosław Dolny, radca prawny.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Okręgowa komisja wyborcza nie może uchylać własnych uchwał

   Okręgowe komisje wyborcze nie są uprawnione do uchylenia lub zmiany podjętej przez siebie uchwały, natomiast Państwowa Komisja Wyborcza musi rozstrzygać takie skargi na uchwały merytorycznie i wydać stosowne orzeczenie – taki jest sens uchwały siedmiorga sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.
  • SN: Sprawa burmistrza Giżycka będzie rozpoznana przez miejscowy sąd

   Tylko okoliczności, które mogą wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do bezstronnego rozpoznania sprawy przez sąd miejscowo właściwy, mogą stać się podstawą przekazania sprawy innemu sądowi – orzekł Sąd Najwyższy i odmówił przekazania sprawy byłego burmistrza Giżycka, który jest oskarżany o zaniedbania w nadzorze, mimo że ze sprawy wyłączyli się lokalni prokuratorzy. SN uznał, że zmiana sądu działałaby na szkodę wymiaru sprawiedliwości.
  • Milczenie nie zawsze jest złotem, burmistrz zapłaci 1 tys. zł grzywny

   Burmistrz zastosował nieznany ustawie środek w postaci pozostawienia wniosku bez rozpoznania, z uwagi na niewykazanie przez skarżącego szczególnego interesu publicznego w uzyskaniu żądanej informacji publicznej. WSA w Łodzi uznał, że burmistrz pozostawał bezczynny w sprawie przez blisko dwa lata i wymierzył mu grzywnę.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Korzystanie z odpisów dokumentów urzędowych w postępowaniu administracyjnym

   Prawo do korzystania przez stronę z odpisów dokumentów urzędowych ma nie tylko zapewnić szybkość i sprawność postępowania administracyjnego. Związane jest to też z tym, że w większości przypadków oryginał dokumentu musi pozostać w aktach organu, który go wydał. Względną nowością w postępowaniu administracyjnym jest możliwość poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem przez pracownika organu, przed którym toczy się postępowanie.
  • Rada gminy nie tylko stanowi prawo , ale pełni też funkcje kontrolne

   Rada gminy jest jednocześnie organem stanowiącym i kontrolnym, przy czym funkcję kontrolną sprawuje przez komisję rewizyjną. W zależności od potrzeb może powołać również inne komisje stałe lub doraźne, określając ich zadania. Kompetencji kontrolnych nie może jednak przenieść na inny podmiot, np. na przewodniczącego rady gminy lub na swoje organy pomocnicze.
  • Opłata planistyczna - wyjaśniamy procedurę w sprawie nałożenia opłaty

   Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowana uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedurę można wszcząć w ciągu pięciu lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. W tym czasie właściwy organ ma obowiązek doręczyć zbywcy zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. Ustalenie jej wysokości to kolejny etap.
  Zobacz więcej