Temat dnia

Mimo rządowego wsparcia pustostanów raczej nie ubędzie

Z danych GUS wynika, że blisko 12 proc. mieszkań w Polsce to pustostany. Ponad 60 proc. z nich to lokale komunalne, bardzo często w złym stanie. Choć rząd informuje o kolejnych programach wsparcia i ułatwieniach prawnych w zagospodarowaniu pustostanów, ich liczba nie maleje. Samorządowcy i prawnicy wskazują, że problemem są nie tylko pieniądze.

Ustawa okołobudżetowa na 2023 rok do podpisu prezydenta

Finanse publiczne Administracja publiczna

Sejm w czwartek odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy okołobudżetowej. Jest ona ściśle związana z projektem budżetu na rok przyszły. Przewidziane propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.

Sejm uchwalił ustawę o zamrożeniu taryf gazowych i dodatku dla wybranych gospodarstw

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy

Sejm uchwalił w czwartek ustawę o zamrożeniu taryfy na gaz dla wszystkich gospodarstw domowych na poziomie taryfy z 2022 roku bez względu na próg dochodowy. Jego cena maksymalna wyniesie 200,17 zł za MWh. Będzie też zwrot pobranego VAT dla osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego.

Abolicja za wybory kopertowe szybko uchwalona przez Sejm

Prawo karne RODO Wybory

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z organizacją wyborów prezydenckich zarządzonych na 10 maja 2020 r., a już w czwartek ustawa została uchwalona. O odrzucenie projektu wnioskowała opozycja, ale wniosek został odrzucony. Za uchwaleniem ustawy głosowało 223 posłów, przeciw było 218.

Weto Senatu do ustawy o dotowaniu przez samorządy ośrodków egzaminowania kierowców odrzucone

Samorząd terytorialny

Senat w nocy z wtorku na środę opowiedział się za odrzuceniem nowelizacji ustawy, która ma umożliwić przekazywanie dotacji z budżetu województw do Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, co według części senatorów byłoby niezgodne z konstytucją. Jednak Sejm w czwartek ponownie uchwalił tę ustawę. Za odrzuceniem uchwały Senatu zagłosowało 222 posłów, przeciw było 221, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Skarbnik gminny może wetować decyzje, ale to martwe prawo
POPRAWMY PRAWO

Skarbnik gminny może wetować decyzje, ale to martwe prawo

Środowisko Prawo pracy Poprawmy prawo

Instytucja odmowy dokonania kontrasygnaty skarbnika gminy jest w praktyce martwa. W ciągu ostatnich 12 lat, regionalne izby obrachunkowe zanotowały raptem 20 takich zdarzeń. Przypadki dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika są całkowicie incydentalne. Powodem jest krucha pozycja ustrojowa skarbnika, który może być odwołany w każdym czasie, bez uzasadnienia.

Polecamy książki samorządowe
Wśród Polaków, którzy zmagali się z problemami psychicznymi, prawie połowa (45 proc.) przyznała, że pracuje w niepewnych warunkach. 40 proc. badanych przyznało, że warunki, w których pracują, negatywnie odbijają się na ich zdrowiu psychicznym. Wśród ankietowanych z problemami ze zdrowiem psychicznym, aż 63 proc. sądzi, że praca ma na nie negatywny wpływ.
Grażyna J. Leśniak
02.12.2022
Prawo pracy BHP
Od 1 stycznia 2025 r. wejdzie w życie zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego - to jedna ze zmian przewidzianych w uchwalonej w czwartek 1 grudnia br. nowelizacji ustawy o paszach.
Krzysztof Sobczak
02.12.2022
Środowisko Prawo gospodarcze
Osoby, które nie identyfikują się z żadną z płci i proszą, by nie określać ich jako pana czy panią, pracują nie tylko w zagranicznych korporacjach i nie są tylko cudzoziemcami. Trend zaczyna już być widoczny w polskich firmach. Dlatego prawnicy radzą, by pracodawcy nie tylko uszanowali wolę takiego pracownika, ale już dziś przygotowali procedury w firmach. By prawidłowo reagować i nie dopuszczać do przejawów dyskryminacji.
Grażyna J. Leśniak
02.12.2022
Prawo pracy

Zgłoś przepisy do poprawki, wygraj dostęp do LEX

Poprawmy prawo
Prawo.pl i LEX rozpoczynają trzecią edycję akcji "Poprawmy prawo". Po raz kolejny będziemy chcieli wskazać problematyczne przepisy, które na pewno należy zmienić. Chodzi o regulacje, które mają...
Ewa Usowicz
02.12.2022

Praca zdalna trafi do kodeksu - ustawa uchwalona

Prawo pracy
Przepisy kodeksu pracy o pracy zdalnej mają wejść w życie po upływie 14 dni od opublikowania. W tym samym czasie uchylony zostanie przepis z ustawy covidowej, ale nowe, kodeksowe przepisy zaczną...
Grażyna J. Leśniak
01.12.2022

Abolicja za wybory kopertowe szybko uchwalona przez Sejm

Prawo karne RODO Wybory
W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z organizacją wyborów prezydenckich zarządzonych na 10 maja 2020 r., a już w czwartek...
Krzysztof Sobczak
01.12.2022

Dodatek osłonowy - wypłata „niezwłocznie” nie oznacza „natychmiast”

Środowisko Pomoc społeczna Dodatek osłonowy
Tylko do 31 października można było złożyć wniosek o dodatek osłonowy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyznaje, że tempo wypłaty dodatków osłonowych zależy od sytuacji poszczególnych gmin: liczby...
Robert Horbaczewski
01.12.2022

Już obowiązuje nowelizacja mająca wspierać poprawę warunków mieszkaniowych

Samorząd terytorialny Domowe finanse Budownictwo
Weszły w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, które umożliwiają ubieganie się o wyższe wsparcie na poprawę efektywności energetycznej ze...
Krzysztof Sobczak
01.12.2022

Nowy program „Maluch plus” będzie miał charakter długofalowy, a nie roczny

Samorząd terytorialny
Nowy program „Maluch plus” będzie mieć większy budżet, ok. 5,5 mld zł. Będzie miał charakter długofalowy, a nie roczny. Gminy będą miały trzy lata na realizację dofinansowanie zadania. To program...
Robert Horbaczewski
01.12.2022

Już można składać wnioski o dodatek elektryczny

Domowe finanse
Od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny. Jego rolą jest wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu energii elektrycznej w sytuacji jej rosnących cen. To...
Krzysztof Sobczak
01.12.2022

Stopnie alarmowe Bravo i Charlie-CRP przedłużone do 28 lutego 2023 roku

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Premier Mateusz Morawiecki przedłużył do 28 lutego 2023 r. obowiązywanie drugiego stopnia alarmowego BRAVO na obszarze Polski i wobec polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami. Nadal...
Robert Horbaczewski
01.12.2022

Na 5 lat przed emeryturą mężczyźni wypłacą z PPK, zamiast oszczędzać

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Mężczyźni mogą wypłacić lwią część oszczędności zgromadzonych w PPK jeszcze przed przejściem na emeryturę. Jednocześnie przez 5 lat nie odłożą nawet złotówki na starość. Zdaniem prawników, to efekt...
Grażyna J. Leśniak
01.12.2022

Poprawka do budżetu ma dać 2,7 mld dotacji dla rządowych mediów

Finanse publiczne
Zwiększenie do 2,7 mld zł wartości papierów wartościowych, jakie mają w 2023 r. zostać przekazane jednostkom publicznej radiofonii i telewizji w ramach „rekompensaty z tytułu utraconych w roku 2023...
Krzysztof Sobczak
30.11.2022

Senat za zmianami w systemie wizowym i informacyjnym Schengen

Administracja publiczna Prawo unijne
Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej dzięki lepszej i bardziej skutecznej współpracy operacyjnej między np. Strażą Graniczną, Policją, organami celnymi...
Krzysztof Sobczak
30.11.2022

30 listopada ostatni dzień na złożenie wniosków o dodatek węglowy lub na inne źródła ciepła

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy Węgiel
Tylko do 30 listopada można złożyć wniosek o dodatek węglowy lub dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła: oleju opałowego, gazu LPG, drewna kawałkowego lub...
Robert Horbaczewski
30.11.2022

Pracodawcy zaczynają dostrzegać potencjał osób z niepełnosprawnościami

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy
Drugi kwartał 2022 roku w Polsce zakończył się z prawie 150 tys. nieobsadzonych miejsc pracy – wynika z danych GUS. Problem z deficytem pracowników może być jednym z kluczowych wyzwań pracodawców...
Grażyna J. Leśniak
30.11.2022

Senat też za ustawą o kooperatywach mieszkaniowych

Prawo cywilne Budownictwo
Senat przyjął bez poprawek ustawę o kooperatywach mieszkaniowych, która wprowadza m.in. zmiany w programie Mieszkanie bez wkładu własnego. Skorzystać z tego będzie mogła grupa co najmniej trzech osób...
Krzysztof Sobczak
30.11.2022

Firma skorzysta z niższych cen prądu - do 30 listopada musi jednak złożyć oświadczenie

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Energetyka
Jeszcze tylko dziś małe i średnie firmy, samorządy i inne podmioty uprawnione mogą złożyć oświadczenia uprawniające do korzystania z zamrożonych cen energii. Dokument ten składa się pod rygorem...
Paweł Rochowicz Renata Krupa-Dąbrowska
30.11.2022

Koniec z posłem mniejszości niemieckiej w Sejmie? Jest projekt zmian

Administracja publiczna Wybory
Posłowie Solidarnej Polski chcą zmian w Kodeksie Wyborczym, a konkretnie uchylenia przepisu, który zwalnia komitety wyborcze utworzone przez mniejszości narodowe z pięcioprocentowego progu...
Monika Sewastianowicz
30.11.2022

Firmy zainwestowały w fotowoltaikę, by obniżyć koszty - teraz toczą spory o podatek

Podatki i opłaty lokalne Doradca podatkowy Poprawmy prawo
Podwyżki cen prądu zachęciły firmy do instalacji paneli fotowoltaicznych. Takie inwestycje spowodowały jednak problemy fiskalne. Chodzi o podatek od nieruchomości i kwestię opodatkowania budowli....
Krzysztof Koślicki
30.11.2022

RPO: Uprawnienia pracownicze wolontariuszy i pozostałych strażaków-członków OSP rodzą problemy

Administracja publiczna Prawo pracy
Przepisy nie regulują uprawnień pracowniczych wolontariuszy działających w ramach cywilnych grup poszukiwawczo-ratowniczych. Według RPO, wydaje się uzasadnione, aby i oni mieli prawo do zwolnienia od...
Grażyna J. Leśniak
29.11.2022

Rząd: Przebywający w Polsce Ukraińcy będą płacić za utrzymanie

Samorząd terytorialny Ukraina
Rząd chce, aby obywatele Ukrainy, którzy przebywają Polsce w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, uczestniczyli w kosztach związanych z zamieszkaniem i wyżywieniem. Dookreślone zostanie także...
Krzysztof Sobczak
29.11.2022

Państwo nie uzna związków jednopłciowych, ale w końcu chce wydać dokumenty ich dzieciom

Prawo rodzinne Administracja publiczna
Polskie władze muszą respektować prawa dzieci urodzonych za granicą w tęczowych rodzinach - tj. mających w akcie urodzenia wpisanych rodziców tej samej płci. Nakazuje to m.in. uchwała Naczelnego Sądu...
Monika Sewastianowicz
29.11.2022

„Work from anywhere” na polskim rynku pracy - perspektywa pracowników i pracodawców

Prawo pracy
W wyniku zmian na rynku pracy, firmy coraz częściej pochylają się nad nowymi benefitami, modelami pracy i strategiami zatrudnienia. Z kolei specjaliści poszukują ciekawych możliwości rozwoju,...
Grażyna J. Leśniak
29.11.2022

NSA: Jeśli wniosek jest obszerny, to nawet zwykłe udostępnienie wyroków może być informacją przetworzoną

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Udzielenie informacji publicznej nie może zakłócić normalnego funkcjonowania organu. Jeżeli wniosek jest tak obszerny, że jego realizacja wymagałaby czasowego oddelegowania pracowników, to nawet...
Marek Sondej
29.11.2022

Organizacja społeczna może zaszkodzić inwestorowi, ale z ograniczeniami

Administracja publiczna Budownictwo
Organizacja społeczna może tylko w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę wymagającym udziału społeczeństwa, żądać dopuszczenia do udziału w postępowaniu, a także ubiegać się o zgodę organu...
Martyna Sługocka
29.11.2022

SN: Dzierżawca nie stał się właścicielem, nie zasiedział nieruchomości, mimo że płacił podatki

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Skoro dzierżawca jak i użytkownik wieczysty nie mogą być właścicielami nieruchomości, to tym bardziej nie mogą zabiegać o nabycie jej przez zasiedzenie. Za posiadaniem zależnym przemawiają także...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.11.2022

Zmiana zakresu obowiązków czasem możliwa bez wypowiedzenia zmieniającego lub porozumienia zmieniającego

Prawo pracy
Zmiana zakresu czynności pracownika może być dokonana przez pracodawcę jednostronnie, jeżeli nie prowadzi do zmiany rodzaju pracy określonej w umowie o pracę. W przypadku, gdy zmienione zadania...
Anna Sokołowska Marek Rotkiewicz
29.11.2022

Sprzedaż węgla przez gminy z pełnym odliczeniem VAT i bez prewspółczynnika

Samorząd terytorialny Finanse samorządów VAT Rachunkowość
Sprzedaż węgla kamiennego przez gminę w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz gospodarstw domowych nie tylko nie wymaga stosowania kas rejestrujących przez gminy, ale też uprawnia gminę do pełnego...
Wiesława Moczydłowska
29.11.2022

Dodatek węglowy - nie ma możliwości nadania adresu lokalowi znajdującemu się w budynku

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel
Interpretacja przepisów przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, stwierdzająca, że możliwość przyznania dodatku węglowego należy rozpatrywać w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki formalne,...
Łukasz Jaroszewski
28.11.2022
1  2  3  4  5    1775
 • Aktualności
  • Mimo rządowego wsparcia pustostanów raczej nie ubędzie

   Z danych GUS wynika, że blisko 12 proc. mieszkań w Polsce to pustostany. Ponad 60 proc. z nich to lokale komunalne, bardzo często w złym stanie. Choć rząd informuje o kolejnych programach wsparcia i ułatwieniach prawnych w zagospodarowaniu pustostanów, ich liczba nie maleje. Samorządowcy i prawnicy wskazują, że problemem są nie tylko pieniądze.
  • Ustawa okołobudżetowa na 2023 rok do podpisu prezydenta

   Sejm w czwartek odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy okołobudżetowej. Jest ona ściśle związana z projektem budżetu na rok przyszły. Przewidziane propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.
  • Weto Senatu do ustawy o dotowaniu przez samorządy ośrodków egzaminowania kierowców odrzucone

   Senat w nocy z wtorku na środę opowiedział się za odrzuceniem nowelizacji ustawy, która ma umożliwić przekazywanie dotacji z budżetu województw do Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, co według części senatorów byłoby niezgodne z konstytucją. Jednak Sejm w czwartek ponownie uchwalił tę ustawę. Za odrzuceniem uchwały Senatu zagłosowało 222 posłów, przeciw było 221, nikt nie wstrzymał się od głosu.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

   Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.
  • Monitoring rynku medialnego coraz droższy

   W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.
  • Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

   Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Dodatek węglowy - nie ma możliwości nadania adresu lokalowi znajdującemu się w budynku

   Interpretacja przepisów przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, stwierdzająca, że możliwość przyznania dodatku węglowego należy rozpatrywać w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania jest błędna, bo podjęcie jakichkolwiek „kroków formalnych” w celu nadania adresu lokalowi mieszkalnemu nie ma podstaw prawnych i musi się skończyć odmową nadania adresu.
  • Zegar tyka dla gmin, jak i wnioskodawców dodatku węglowego

   W określonej sytuacji faktycznej nienależny dodatek węglowy i tak będzie musiał zostać wypłacony wnioskodawcy przez gminę, z uwagi na procedurę regulującą postępowanie o przyznanie dodatku oraz opieszałość w działaniu gminy. W szczególnej sytuacji, niewypłacony w terminie dodatek może wręcz narazić gminę na konieczność zrekompensowania wnioskodawcy szkody - uważa adwokat Sebastian Chorąży z Kancelarii PoPoradę.pl
  • Rada Legislacyjna krytycznie o projekcie ustawy o ochronie ludności

   Sprawa ochrony ludności nie może sprowadzić się do zamiany nazwy dotychczasowej obrony cywilnej i otoczenia jej pewnymi „dodatkami”. Nie może też sprowadzić się do uchwalenia jednej ustawy „strażackiej” - uważają eksperci Rady Legislacyjnej przy premierze opiniujący projekt ustawy o ochronie ludności. - Projekt ma być „nowym otwarciem”, a nadal utrzymuje rozwiązania, pochodzące jeszcze z początkowego okresu PRL.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • NSA: Jeśli wniosek jest obszerny, to nawet zwykłe udostępnienie wyroków może być informacją przetworzoną

   Udzielenie informacji publicznej nie może zakłócić normalnego funkcjonowania organu. Jeżeli wniosek jest tak obszerny, że jego realizacja wymagałaby czasowego oddelegowania pracowników, to nawet zwykłe udostępnienie wyroków z uzasadnieniami może stanowić wówczas informację przetworzoną - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
  • WSA: O zgodę na wycinkę drzew występują wszyscy współwłaściciele lasu

   Wycinka drzew w celu pozyskania drewna wymaga zgody wszystkich właścicieli lasu. Dlatego w przypadku współwłasności z wnioskiem o cechowanie i wydanie świadectwa legalności drewna nie może wystąpić tylko jeden z nich - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Zgody nie trzeba jednak, gdy chodzi o drewno pozyskane w wyniku porządkowania lasu.
  • WSA: 500+ również dla babci, która opiekuje się wnuczką

   Formalna wykładania przepisów pozbawiająca świadczenia 500+ opiekuna, któremu sąd powierzył pieczę nad małoletnim jest sprzeczna z celem ustawy. Skoro bowiem państwo powierzyło opiekunowi bieżącą pieczę nad jego wychowaniem i rozwojem, to powinno również zapewnić wszelką pomoc, przynajmniej w zakresie częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Destrukt asfaltowy można wykorzystać wielokrotnie

   Usunięty asfalt w postaci destruktu jest pełnowartościowym materiałem, który może być ponownie wykorzystany. Zarówno w mieszankach mineralno-asfaltowych, jak też do utwardzania poboczy, podbudów drogowych, zjazdów czy dróg serwisowych. Przez długi czas, mimo apeli zarządców dróg, destrukt był traktowany jako bezużyteczny odpad. Z danych GDDKiA wynika, że tylko w latach 2018-2019 nie wykorzystano 72 tys. ton.
  • Jednostki samorządu terytorialnego mają zadania w zakresie ochrony zdrowia

   Zadania samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej określają zarówno przepisy rangi konstytucyjnej, ale też szeregu innych ustaw. Rodzaje tych zadań zależą od szczebla samorządowego. Te z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizuje samorząd gminny.
  • Choć radny pracuje społecznie, diety nie można go pozbawić

   Za pracę na rzecz samorządu radny nie pobiera wynagrodzenia, a rekompensatą za obecność na sesjach i pracę w komisjach jest dieta radnego. Jej wysokość, sposób naliczania i wypłacania poszczególnym radnym określa samodzielnie rada danej gminy, przestrzegając jednak reguł narzuconych przez ustawodawcę.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski