Pomysł podziału Mazowsza na dwa województwa jest nieracjonalny i szkodliwy. To manipulowanie granicami regionów z powodów politycznych - powiedział w czwartek Adam Struzik (PSL), marszałek województwa mazowieckiego. Zapowiedział obronę integralności województwa mazowieckiego.
Grażyna J. Leśniak
23.07.2020
Samorząd terytorialny
Polski rząd ma zapłacić po 34 tys. euro każdemu z Czeczenów, którym Straż Graniczna kilkadziesiąt razy odmówiła możliwości złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Wnieśli oni na Polskę skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i wygrali.
Krzysztof Sobczak
23.07.2020
Administracja publiczna

Rząd przekaże 12 mld zł na inwestycje lokalne

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse publiczne
W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych rząd proponuje udzielenie wsparcia samorządom na łączną kwotę 12 mld złotych - wynika z informacji przekazanych w czwartek przez wiceszefa MSWiA, pełnomocnika rządu ds. współpracy z samorządem Pawła Szefernakera. Potwierdził to premier Mateusz Morawiecki.
Krzysztof Sobczak
23.07.2020
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse publiczne

Będą pieniądze dla Polski, ale Unia spyta o praworządność

Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Polski rząd świętuje zwycięstwo na unijnym szczycie - będą duże pieniądze dla naszego kraju, nie będzie natomiast żadnego ich warunkowania oceną praworządności. Zgoła inny obraz przedstawiają szefowie unijnych instytucji i polscy eksperci. Ich zdaniem nie będzie pieniędzy bez przestrzegania unijnych standardów demokracji i praworządności.
Krzysztof Sobczak
23.07.2020
Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Dodatek za trudne warunki pracy należy się nauczycielowi tylko wtedy, gdy faktycznie taką pracę wykonywał. Trudno, by nauczyciel praktycznej nauki zawodu szkół leśnych dostał pieniądze za pracę w lesie, jeżeli takie zajęcia się nie odbywały. Decyzje w zakresie organizacji pracy jednostki systemu oświaty podejmuje dyrektor tej jednostki - przypomina MEN.
Monika Sewastianowicz
23.07.2020
Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą
Straże gminne i miejskie powinny z mocy ustawy mieć gwarancję swego funkcjonowania. Korzystne byłyby zmiany, że rozwiązanie straży mogłoby następować tylko w przypadku, gdy przynajmniej 1/3 radnych wniosłaby pisemny wniosek w tej sprawie, a taki wniosek byłby zaopiniowany przez komisję rewizyjną rady – mówi Grzegorz Świetlik ze stowarzyszenia gmin na Mazowszu.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.07.2020
Samorząd terytorialny
Odniesienie do praworządności w tekście ze szczytu Unii Europejskiej jest jasne i czytelne - stwierdził w środę unijny komisarz sprawiedliwości Didier Reynders. I dodał, że Komisja Europejska przeanalizuje teraz różne opcje umożliwiające wznowienie prac legislacyjnych nad warunkowością między Radą a PE w celu ochrony budżetu UE i funduszu odbudowy.
Krzysztof Sobczak
22.07.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Samorządy, które straciły pieniądze w wyniku przymusowej restrukturyzacji banku PBS w Sanoku otrzymały subwencje w takiej samej wysokości - poinformował w środę wiceminister finansów Sebastian Skuza. Wyjaśnił, że wymagało to znalezienia specjalnej formuły prawnej, bo rachunki samorządów nie są objęte bankowymi gwarancjami.
Krzysztof Sobczak
22.07.2020
Samorząd terytorialny Finanse publiczne
Na nocnym posiedzeniu komisji zdrowia do ustawy regulującej funkcjonowanie służby zdrowia podczas epidemii wprowadzono poprawkę, która ma umożliwić pokrycie kosztów wyborów, które nie odbyły się 10 maja. Chodzi o możliwość i zasady rozliczenia 70 mln zł wydanych na wydrukowanie pakietów do głosowania korespondencyjnego.
Monika Sewastianowicz
22.07.2020
Finanse publiczne Wybory

Sejm chce wyłączyć regułę wydatkową

Finanse publiczne Administracja publiczna
Do projektu nowelizacji ustawy o pracownikach delegowanych została przyjęta poprawka, która wyłączy inwestycje spod działania reguły wydatkowej. Zdaniem posłów Koalicji Obywatelskiej grozi to ogromnym deficytem. Poprawka została przygotowana przez sejmową komisję polityki społecznej i rodziny.
Krzysztof Koślicki
22.07.2020
Finanse publiczne Administracja publiczna

Minister zdrowia będzie bardziej kontrolował NFZ

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą jeszcze bardziej scentralizować Narodowy Fundusz Zdrowia i zmniejszyć samodzielność dyrektorów poszczególnych oddziałów na rzecz prezesa oraz ministra zdrowia. Tłumaczą, że ma to usprawnić działanie instytucji, zwłaszcza w czasie pandemii.
Katarzyna Nowosielska
22.07.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Prawo nie może działać wstecz. Tym samym nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która spowodowała zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości od 1 stycznia 2018 roku, jest niezgodna z Konstytucją. Do takiego wniosku doszedł w środę Trybunał Konstytucyjny.
Krzysztof Koślicki
22.07.2020
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Projekt nowelizacji budżetu znalazł się w wykazie prac rządu na trzeci kwartał 2020 roku. Przyczyną jest epidemia koronawirusa. Zmiany mają dotknąć zarówno dochodów, jak i wydatków państwa. Deficyt może wynieść nawet 100 miliardów złotych. Sejm nowelizacją ma zająć się we wrześniu.
Krzysztof Koślicki
22.07.2020
Finanse publiczne
Zniekształcenia kręgosłupa oraz wady stóp i kolan to najczęstszy problem zdrowotny wśród dzieci i młodzieży. Z kontroli przeprowadzonej przez NIK wynika, że gminy nie są świadome wagi profilaktyki wad postawy u uczniów, a współpraca szkół z rodzicami kuleje. Tornistry wciąż są za ciężkie, szkolne ławki niedostosowane, a rozpoznanie wad postawy u uczniów często nie skutkuje zaplanowaniem i organizacją zajęć gimnastyki korekcyjnej.
Agnieszka Matłacz
22.07.2020
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Po wyłączeniu przez wojewodę ze sprawy wojewódzkiego konserwatora zabytków nie wyznaczono inwestorowi podmiotu do nadzoru nad budową. Minister, który najpierw wskazał wojewodę jako właściwego do podjęcia decyzji o wyłączeniu, uznał jego postanowienie wyłączające za nieskuteczne, oświadczając, że nie będzie się do niego stosował.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.07.2020
Budownictwo

Kozłowski: Pieniądze za praworządność - jeszcze nie było w UE tak twardych reguł

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne
Opowieść o niedopuszczeniu podczas tworzenia unijnego porozumienia w sprawie nowego budżetu i funduszu odbudowy do wiązania funduszy z praworządnością, nie ma uzasadnienia. Nie znam nigdzie w prawie wspólnotowym tak prostego i bezpośredniego wyrażenia reguły „kto płaci, ten wymaga” – mówi Wojciech Kozłowski, radca prawny, partner w Dentons.
Krzysztof Sobczak
22.07.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne
Do Sądu Najwyższego wpłynęło 5,7 tys. protestów wyborczych. Tyle odnotowało biuro podawcze sądu do wtorkowego popołudnia, ale cały czas są one rejestrowane, w repertorium zarejestrowanych zostało dotąd ponad 3,5 tys. Protesty są rozdzielane tematycznie na różne grupy w celu przedstawienia Prokuratorowi Generalnemu i Państwowej Komisji Wyborczej
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.07.2020
Wybory
Zapis o praworządności warunkujący dostęp do funduszy znalazł się w porozumieniu ze szczytu UE w wersji łagodniejszej niż w projekcie, ale i tak jest on ważny, ponieważ po raz pierwszy Rada Europejska tak wyraźnie zaakcentowała, że poszanowanie dla rządów prawa w państwach członkowskich jest istotnym elementem ochrony interesów finansowych UE - twierdzi dr Tomasz Zalasiński,
Tomasz Zalasiński
21.07.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Trwający w Brukseli od piątku szczyt UE zakończył się we wtorek nad ranem porozumieniem w sprawie przyjęcia nowego budżetu Unii i utworzenia funduszu odbudowy po skutkach pandemii. Wypłaty środków z funduszu odbudowy oraz budżetu będą warunkowane przestrzeganiem standardów praworządności w państwach członkowskich, ale zasady tej kontroli mają dopiero powstać.
Krzysztof Sobczak
21.07.2020
Prawo unijne Koronawirus a prawo
Nie tylko w tytule, ale i w treści uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości trzeba wskazać, że dotyczy ona przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – stwierdziło Kolegium RIO w Lublinie.
Robert Horbaczewski
21.07.2020
Finanse samorządów Koronawirus a prawo

Uchwały anty-LGBT czekają na kolejne wyroki i orzeczenie NSA

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości
W zeszłym roku samorządy dość masowo przyjmowały uchwały "przeciwko ideologii lgbt", podjęto je na prawie jednej trzeciej obszaru Polski. Wiele z nich trafiło do sądów administracyjnych i nie wszystkie z nich przyjmują tłumaczenie, że takie akty nie dyskryminują ludzi, a są wyłącznie formą okazania sprzeciwu wobec propagowania szkodliwych, zdaniem samorządowców, treści.
Monika Sewastianowicz
21.07.2020
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości
Ustawa o prawach konsumenta wskazuje na prawo konsumenta, który zawarł umowę na odległość, do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, prawo to przysługuje jednak tylko konsumentowi, urząd gminy nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa - wyjaśnia Adam Błaszko, ekspert w LEX Administracja.
Adam Błaszko
21.07.2020
Samorząd terytorialny
W maju ubiegłego roku minister infrastruktury zapowiedział uregulowanie zasad poruszania się na elektrycznych hulajnogach, ale prace nad projektem utknęły. Alarm w tej sprawie podnosi Rzecznik Praw Obywatelskich, który podkreśla, że brak odpowiednich przepisów zagraża pieszym, bowiem użytkownicy hulajnóg poruszają się głównie po chodnikach.
Krzysztof Sobczak
20.07.2020
Administracja publiczna
Ministerstwo Finansów pracuje nad przepisami, na podstawie których nagrody wypłacane Powstańcom Warszawskim przez Radę miasta stołecznego Warszawy nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym. Zaniechanie poboru daniny obejmie świadczenia wypłacone od 16 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
Krzysztof Koślicki
20.07.2020
Finanse samorządów PIT
Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z COVID-19 mogą korzystać tylko przedsiębiorcy, którzy są jednocześnie podatnikami podatku od nieruchomości. Ze zwolnienia nie mogą korzystać podmioty wydzierżawiających swoje nieruchomości innym przedsiębiorcom – przypomina Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.
Robert Horbaczewski
20.07.2020
Finanse publiczne Finanse samorządów
Kolejny raz gminy, powiaty i województwa muszą złożyć raport o stanie samorządu. W wielu samorządach po pierwszych raportach zdecydowano się na skorzystanie z uprawnienia przyznanego radom i sejmikom do określenia szczegółowych wymogów, jak go sporządzać. Prawo nie wskazuje bowiem wzoru dokumentu. Termin na złożenie raportu wkrótce upływa.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.07.2020
Samorząd terytorialny
Według podanych w niedzielę informacji, Sąd Najwyższy otrzymał już przeszło dwa i pół tysiąca protestów wyborczych. Nie może pominąć żadnego, który został wniesiony prawidłowo. Do 3 sierpnia ma ustawowy czas na podjęcie uchwały w sprawie ważności wyboru prezydenta RP, a na 6 sierpnia wyznaczone zostało zaprzysiężenie głowy państwa.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.07.2020
Wybory Koronawirus a prawo

Samorządy zabiegają o lepsze finansowanie szpitali i zmiany w sieci

Finanse samorządów Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Koronawirus a prawo
Samorządy proponują rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji szpitali. Chcą wprowadzenia możliwości rozliczenia ryczałtu na 2020 rok do końca roku 2021, a także zagwarantowanie, iż żaden szpital nie będzie miał ryczałtu na rok 2021 mniejszego niż na rok obecny w związku z mniejszym wykonaniem świadczeń w wyniku epidemii.
Hanna Hendrysiak
18.07.2020
Finanse samorządów Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Koronawirus a prawo
Znowelizowana ustawa o broni i amunicji pozwoliła myśliwym używać broni z tłumikiem podczas odstrzału sanitarnego. Przepisy nie mówią jednak wprost, że myśliwi mogą trenować z taką bronią. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest taka możliwość.
Robert Horbaczewski
18.07.2020
Policja

Prof. Krawiec: Uchwały anty-LGBT jednak uchylane

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Zapadają kolejne rozstrzygnięcia w sprawie uchwał anty-LGBT. Część sądów odrzuca skargi uznając, że nie są to sprawy z zakresu administracji publicznej, ale inne uznają, że przyjęte przez gminy akty wpływają na prawa i obowiązki obywateli. Cieszyć może, że sądy administracyjne ponownie szeroko rozumieją pojęcie sprawy sądowoadministracyjnej - ocenia prof. Grzegorz Krawiec
Grzegorz Krawiec
18.07.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna