Zapewniam, że żadne pieniądze nie zostaną wypłacone, dopóki te reformy nie zostaną podjęte - powiedziała we wtorek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Po zatwierdzeniu KPO Komisja poinformowała, że dokument ten zakłada, że Polska musi wdrożyć reformy dotyczące sądownictwa do końca czerwca, a to otworzy jej w lipcu drogę do wniosku o pieniądze.
Krzysztof Sobczak
07.06.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Ustawa pod Centralny Port Komunikacyjny - zmiany uderzą w wywłaszczanych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nieruchomości
We wtorek rząd przyjął kontrowersyjne przepisy dotyczące wywłaszczania. Wysokość odszkodowania za nieruchomość będzie powiązana z jej aktualną, a nie przewidywaną wartością rynkową. Przeciwko nowym przepisom protestują już mieszkańcy Baranowa, gdzie buduje się Centralny Port Komunikacyjny. Ich zdaniem po zmianie dostaną niewiele - jest tylko po to, by państwo mogło na nich zarobić.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.06.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nieruchomości
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zakończyli kontrolę na Uniwersytecie Szczecińskim. W jej trakcie ujawnili nieprawidłowości polegające m.in. na nieprzeprowadzeniu niezależnej wyceny świadczenia oraz analizy przyszłych kosztów związanych z utrzymaniem systemu przez władze uczelni przed zawarciem umowy.
Monika Sewastianowicz
07.06.2022
Finanse publiczne Nowe technologie Szkolnictwo wyższe
Związek Powiatów Polskich uważa, że zaproponowany w przez Ministerstwo Sprawiedliwości wzrost kwoty bazowej w 2023 roku nie pozwoli na pokrycie w pełni zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Prowadzenie punktów pomocy prawnej to zadanie zlecone powiatu.
Robert Horbaczewski
07.06.2022
Samorząd terytorialny Prawnicy
Przepisy o świadczeniach ratowniczych dla członków OSP stwarzają pole do nadużyć. Nie wynika z nich wprost, że wójt ma prowadzić postępowanie dowodowe, a nie tylko opierać się na oświadczeniach. Z drugiej strony przepisy nie przewidują procedury w przypadku, gdy wójt jest bezczynny. Bywa więc, że świadczenia otrzymują ci, którzy rzadko wąchali dym z pożaru, a nie dostają ci, którym trudno udowodnić, że przez 25 lat rzeczywiście narażali zdrowie i życie.
Robert Horbaczewski
07.06.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie dostrzegł problemu w przekazaniu spółce danych osobowych na potrzeby organizacji wyborów prezydenckich. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał jednak, że do udostępnienia danych doszło z naruszeniem przepisów RODO. Nie było bowiem przepisu prawa rangi ustawowej, który przewidywałby dla spółki jakiekolwiek zadania i obowiązki związane z organizacją wyborów.
Dorian Lesner
07.06.2022
RODO Wybory
Obecna sytuacja gospodarcza wpływa na rentowość publicznych kontraktów, przez co wielu przedsiębiorców, którzy wygrali postępowanie, zastanawia się, czy w ogóle podpisywać umowę. Jednak czy wykonawcy mogą po prostu tego odmówić? Okazuje się, że tak, ale zawsze muszą liczyć się z konsekwencjami swojego kroku, np. utratą wadium lub koniecznością zapłacenia odszkodowania.
Konrad Dyda
07.06.2022
Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze
Wojewódzkie oddziały Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potwierdzają, że nie gaśnie zainteresowanie właścicieli domów programem „Moja Woda”. W dwóch dotychczasowych edycjach programu budżet wyczerpał się już w pierwszych miesiącach naboru. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie odpowiada jednoznacznie czy program będzie kontynuowany.
Beata Dązbłaż
06.06.2022
Środowisko Administracja publiczna
Samorządom udało się przekonać rząd, aby nie tylko jednostki samorządu terytorialnego ale także ich jednostki organizacyjne, spółki komunalne i TBS-y mogły przez dwa lata korzystać z poluzowanych rygorów w prawie budowlanym, by powstało jak najwięcej mieszkań dla uchodźców i mieszkańców. Poprawka ma znaleźć się w nowelizowanej właśnie tzw. specustawie pomocowej.
Robert Horbaczewski
06.06.2022
Samorząd terytorialny Budownictwo Ukraina
Ustanowiona w statucie organizacji pracowników granica wieku uprawniająca do ubiegania się o stanowisko przewodniczącego tej organizacji jest objęta zakresem stosowania dyrektywy antydyskryminacyjnej - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I dodał, że ani polityczny charakter takiego stanowiska, ani sposób rekrutacji (wybory) nie mają znaczenia z punktu widzenia stosowania tej dyrektywy.
Krzysztof Sobczak
06.06.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Rosnące ceny materiałów, energii, paliwa i usług powodują, że samorządy mogą mieć problemy z realizacją zadań z Programu Inwestycji Strategicznych. Już pojawiają się kłopoty z rozstrzyganiem przetargów i sprostaniem wymogom programu. Dlatego samorządy domagają się uelastycznienia zasad jego funkcjonowania, m.in.: wydłużenia promes, możliwości częściowego ograniczenia zadania.
Maria Dec-Kiełb
06.06.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład
Każdy obywatel ma mieć szybki dostęp do jodku potasu w sytuacji skażenia promieniotwórczego, a także do innych leków i wyrobów medycznych w sytuacji kryzysowej. Dlatego Ministerstwo Zdrowia przyznało nowe uprawnienia aptekom. System nie zadziała jednak bez opracowanego wcześniej, sprawnego systemu dystrybucji – przestrzegają eksperci.
Katarzyna Nocuń
06.06.2022
Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja
Leżące w lesie drewno nie może zostać zabrane bez zgody i wiedzy leśniczego. Podobnie nie można samodzielnie pozyskiwać chrustu, wycinać gałązek, zbierać mchu czy nawet porostów. Las i każdy jego element jest dobrem społecznym, ale stanowi majątek skarbu państwa, którym zarządzają w imieniu społeczeństwa leśnicy - czytamy na stronie Lasów Państwowych.
Jolanta Ojczyk
04.06.2022
Środowisko
Odebranie zwierzęcia w trybie administracyjnym ma charakter tymczasowy, trwa do chwili prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy karnej o znęcanie się nad nim. Dopiero jego wynik przesądzi ostatecznie o przepadku zwierzęcia albo powrocie do właściciela. Może to być zrealizowana w dwóch trybach, które różnią się chronologią zdarzeń. W trybie zwykłym lub w interwencyjnym.
Marek Sondej
04.06.2022
Prawo karne Samorząd terytorialny
Do wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o aplikacji mObywatel. Ma on zrównać w skutkach prawnych dokumenty elektroniczne z analogicznymi dokumentami wydawanymi i funkcjonującymi w formie tradycyjnej. Aplikacja mObywatel ma być mobilnym odpowiednikiem dowodu osobistego.
Robert Horbaczewski
04.06.2022
Administracja publiczna Nowe technologie
W cieniu Centralnego Portu Komunikacyjnego toczy się walka tysięcy ludzi. Rząd przekazuje do mediów wizję, w której obecni właściciele nieruchomości winni być usatysfakcjonowani z proponowanych odszkodowań. Zgodnie z tym widzeniem problemu, tylko nieliczne jednostki kreują negatywny wizerunek inwestycji. O co zatem chodzi? Kto ma rację; inwestor publiczny, czy właściciele nieruchomości?
Mirosław Ochojski
04.06.2022
Nieruchomości

Gminy łatwiej zweryfikują uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego, ale nie wiadomo kiedy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od obywateli na komplikacje wynikające z kolizji uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego. ZUS też dostrzega problem i proponuje działania naprawcze. A Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podkreśla, że uruchomi usługę elektronicznej weryfikacji uprawnień do świadczeń przez gminy.
Beata Dązbłaż
03.06.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna
Rozpoczynają się uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych. Jak deklaruje resort rozwoju i technologii, nowe przepisy dotyczyć mają zarówno poprawy jakości życia, szczególnie osób o niskich i umiarkowanych dochodach, w istniejących budynkach jak i budowy nowych mieszkań.
Krzysztof Sobczak
02.06.2022
Samorząd terytorialny Budownictwo

Samorządy obawiają się odejść personelu medycznego z DPS-ów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Opieka zdrowotna
Samorządowcy ze Śląska obawiają się, że kolejna podwyżka płac od 1 lipca 2022 roku dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, opiekunów medycznych, fizjoterapeutów i innych pracowników podstawowej działalności, spowoduje, że ta grupa zawodowa zatrudniona w domach w pomocy społecznej może odejść do podmiotów leczniczych. Apelują o rozwiązania systemowe.
Robert Horbaczewski
02.06.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Opieka zdrowotna
Stopniowe dostosowywanie infrastruktury miejskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, zgodnie z dostępnością środków budżetowych, nie stanowiło naruszenia zakazu dyskryminacji w związku z prawem do poszanowania życia rodzinnego skarżącego - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Katarzyna Warecka
02.06.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna

Skargę na brak dostępności można złożyć, ale najpierw ma być wniosek o jej zapewnienie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna
W ciągu ponad 8 miesięcy, czyli od kiedy prawo daje taką możliwość, do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęło zaledwie 25 skarg na brak dostępności. Z ich rozpatrywaniem jest problem, bo większość posiada wady formalne. Powodem jest nie do końca zrozumiała procedura składania skarg i wymóg złożenia wcześniej wniosku o zapewnienie dostępności.
Beata Dązbłaż
02.06.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna
Skład komisji prowadzącej nabór na stanowisko kierownicze w ambasadzie jest informacją publiczną - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, uznając skargę kasacyjną Rzecznika Praw Obywatelskich na korzyść obywatela, który domagał się od Ministerstwa Spraw Zagranicznych m.in. danych członków komisji prowadzącej nabór na stanowisko kierownika w jednej z ambasad RP.
Krzysztof Sobczak
02.06.2022
Administracja publiczna Prawo pracy HR
Szkoły również będą musiały raportować zawierane umowy do rejestru umów jednostek sektora finansów - będzie to spore wyzwanie organizacyjne dla dyrektorów. W dodatku nie bardzo wiadomo, jakich dokładnie umów dotyczyć będą nowe przepisy - być może z rejestru dowiemy się, ile zarabia konkretny nauczyciel i czemu stracił pracę.
Monika Sewastianowicz
02.06.2022
Zarządzanie oświatą
Komisja Europejska zaakceptowała w środę Krajowy Plan Odbudowy Polski. O podjętej decyzji poinformował unijny komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni. Fundusz ma przyczynić się do budowy silniejszej gospodarki Unii Europejskiej w reakcji na kryzys wywołany pandemią Covid-19.
Renata Krupa-Dąbrowska
01.06.2022
Finanse Prawo unijne
Od 1 czerwca użytkownicy pojazdów posiadających ukraińskie tablice rejestracyjne, korzystający z państwowych i koncesyjnych dróg płatnych w Polsce, są zobowiązani do opłat drogowych na zasadach obowiązujących pozostałych użytkowników dróg. Ministerstwo Infrastruktury utrzymuje zwolnienie z opłat dla pojazdów z pomocą humanitarną dla obywateli Ukrainy.
Robert Horbaczewski
01.06.2022
Ukraina
Po roku od wejścia w życie nowelizacji ustaw samorządowych, które ułatwiły powoływanie i funkcjonowanie młodzieżowych rad gmin, powiatów i sejmików województw, wzrosła ich liczba. Młodzieżowe rady potrzebują jednak finansowego wsparcia. Takim ma być rządowy Program Fundusz Młodzieżowy. Czy to wystarczy, żeby młodzieżowe samorządy działały dobrze?
Maria Dec-Kiełb
01.06.2022
Samorząd terytorialny
Wkrótce mają się pojawić kolejne uproszczenia w formalnościach budowlanych. Przykład domów 70 mkw. pokazuje jednak, że politycy świetnie potrafią wypromować swoje pomysły w mediach, ale życie szybko je weryfikuje. Z powodu niejasnych przepisów, niby proste zasady budowy małych domów, wcale takie proste nie są. Czy z nowymi uproszczeniami będzie podobnie?
Renata Krupa-Dąbrowska
01.06.2022
Budownictwo
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs „Razem Możemy Więcej” w ramach pierwszej edycji Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023. Ze względu na duże zainteresowanie udziałem w konkursie kwotę dofinansowania zwiększono z 40 mln zł do 104 mln zł. Dotacje przyznano 115 podmiotom.
Robert Horbaczewski
31.05.2022
Samorząd terytorialny
Od 2017 roku roboty budowlane można rozpocząć, choćby decyzja starosty o pozwoleniu na budowę nadal była zaskarżalna. Kalkulacja ryzyka, jakie się z tym wiąże, skłania jednak inwestora do oczekiwania na jej ostateczność, ale już nie jej prawomocność. Tymczasem decyzja ostateczna, a decyzja prawomocna - nie są to pojęcia tożsame.
Marek Sondej
31.05.2022
Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości
Dyrektor szkoły dłużej będzie mógł sprawować swoją kadencję - ma to związek z napływem nowych uczniów z Ukrainy. Przeprowadzanie konkursów, jak sugerowali samorządowcy, to dodatkowe zamieszanie, które utrudni funkcjonowanie szkół. Zmianę wprowadzi nowelizacja specustawy dotyczącej pomocy osobom z Ukrainy.
Monika Sewastianowicz
31.05.2022
Zarządzanie oświatą
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski