Prawo.pl
Banery wyborcze nie są odpadami wytwarzanymi w ramach gospodarstw domowych. Nie mogą więc zostać uznane za odpady komunalne. W związku z tym nie powinny być przyjmowane i przetwarzane przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – uważa Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
Robert Horbaczewski
27.06.2024
Wybory
Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje, że wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2025 r. wzrosną o 15 proc. - wynika ze stanowiska związkowców. Podwyżki w przyszłym roku były jednym z tematów rozmów zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli. Ważnym postulatem są tez podwyżki dla nauczycieli i pracowników szkół wyższych.
Monika Sewastianowicz
27.06.2024
Zarządzanie oświatą

Zamiast starych problemów, będą nowe

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Kilka dni temu, po wielu szumnych zapowiedziach, światło dzienne ujrzała kolejna odsłona sagi dotyczącej opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości. Czekali na nią wszyscy – podatnicy, samorządowcy, doradcy podatkowi i naukowcy. Nowy odcinek okazał się jednak rozczarowujący. Problemy zostaną – ba, nawet ich przybędzie. W dodatku więcej osób będzie płacić podatek.
Krzysztof Koślicki
27.06.2024
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Nie trzeba będzie przy adaptacji na inny cel lokalu lub budynku dostarczać urzędnikom zaświadczenia potwierdzającego zgodność planowanej inwestycji z miejscowym planem. Prace nad projektem w tej sprawie rozpoczęły się w Sejmie w piątek, 28 czerwca. Zmianę chwalą prawnicy. Uważają, że uprości formalności. Zawsze to o jeden dokument mniej. Ostro jednak protestuje Związek Powiatów Polskich. Ostrzega, że plany potrafią zawierać rażące błędy i niezbędna jest "podkładka", czyli dowód w postaci zaświadczenia, że inwestycja nie narusza planu.
Renata Krupa-Dąbrowska
27.06.2024
Budownictwo Nieruchomości
1 czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 800 plus. Aby otrzymać kontynuację świadczenia, potrzebny jest nowy wniosek, złożony w tym roku. Tymczasem kilkadziesiąt tysięcy rodziców jeszcze tego nie zrobiło. To już ostatnie dni na wysłanie wniosku, żeby dostać świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od czerwca. W lipcu też będzie można złożyć wniosek, ale pieniądze za czerwiec przepadną.
Agnieszka Matłacz
27.06.2024
Pomoc społeczna Domowe finanse

Państwo głuche i ślepe na niedolę niesłyszących

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność Rynek pracy
Niskie zasiłki pielęgnacyjne, niepewne renty, kosztowne bariery komunikacyjne – powstają petycje, interpelacje i obywatelskie projekty ustaw, aby polityka państwowa była bardziej przyjazna osobom głuchym. Rzeczywistość jest brutalna – o niewielkie pieniądze na utrzymanie osoby z utratą słuchu walczą często latami w sądach i nie zawsze skutecznie.
Michał Kosiarski
27.06.2024
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność Rynek pracy
„Kierowca autobusu wyprosił pasażera z rowerem” – takie tytuły niczym bumerang wracają w lokalnych mediach, czasami modyfikowane słowem „z hulajnogą”. Zmieniają się jedynie nazwy miast. A właśnie zaczęły się wakacje. Przewóz rowerów w autobusach miejskiej komunikacji wciąż budzi kontrowersje, chociaż jest określony w regulaminach przewoźników.
Robert Horbaczewski
27.06.2024
Samorząd terytorialny
Premier Donald Tusk powołał Jacka Karnowskiego (KO) na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej - poinformował w środę resort. Z zawodu Karnowski jest ekonomistą, inżynierem budownictwa. W latach 1998 - 2023 był prezydentem Sopotu. Prezydenturę zakończył z chwilą ogłoszenia wyniku wyborów parlamentarnych w październiku 2023 r., gdy dostał się do Sejmu.
Krzysztof Koślicki
26.06.2024
Administracja publiczna
Senat na środowym głosowaniu nie zgłosił poprawek do ustawy związanej z polską prezydencją w Radzie UE. Regulacja ma zapewnić wzmocnienie bezpieczeństwa i usprawnienie przygotowania do prezydencji. Polska będzie sprawować prezydencję w I połowie 2025 roku. Według nowych przepisów właściwi wojewodowie będą przygotowywać plany bezpieczeństwa i porządku publicznego.
mp/PAP Krzysztof Koślicki
26.06.2024
Administracja publiczna Prawo europejskie
W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki
26.06.2024
Wybory
Wprowadzenie systemowych zmian dotyczących funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy jest konieczne. Podobnie jak konieczne jest uchwalenie nowych regulacji, uwzględniających obecną sytuację społeczno-gospodarczą i odpowiadających na nowe wyzwania rynku pracy - uważa Polskie Towarzystwo Gospodarcze. Według niego aktualny model funkcjonowania urzędów pracy i aktywizacji bezrobotnych nie odpowiada realiom współczesnego rynku pracy.
Grażyna J. Leśniak
26.06.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Większość z posłów, którzy zastąpili tych, którzy w czerwcowych wyborach dostali się do Parlamentu Europejskiego, złożyło dziś w Sejmie ślubowanie. Euromandaty zdobyło 25 posłów obecnej kadencji: 12 z Koalicji Obywatelskiej, siedmioro z PiS, po dwóch z Trzeciej Drogi, Konfederacji i Lewicy. Wioletta Kulpa zastąpiła Macieja Wąsika, którego mandat zgodnie z zarządzeniem marszałka Sejmu, wygasł wcześniej.
Robert Horbaczewski
26.06.2024
Wybory
W Polsce na ogromną skalę rośnie czarny rynek zatrudnienia cudzoziemców, który realnie zagraża konkurencyjności przedsiębiorców legalnie prowadzącym działalność gospodarczą – uważa Związek Pracodawców Business Centre Club, który przedstawił opinię do projektu ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy, autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Grażyna J. Leśniak
26.06.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Instytucjonalna pomoc dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną przybrała imponującą skalę i różnorodny aspekt, zasadniczo też realizowana była prawidłowo i efektywnie zarówno na poziomie administracji rządowej, jak i samorządu terytorialnego - stwierdziła Najwyższa Izba po przeprowadzonej kontroli.
Agnieszka Matłacz
26.06.2024
Samorząd terytorialny
Dublowanie kompetencji organów i podmiotów ochrony ludności, niedookreślenie w którym miejscu zaczyna się problematyka ochrony ludności, a gdzie zarządzanie kryzysowe. Nie wiadomo, które zadania są własne, a które zlecone. Samorządowcy wskazują, że niektóre zadania są niewykonalne. Mają też obawy o finansowanie zadań, które w projekcie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej chce nałożyć na nich rząd.
Robert Horbaczewski
26.06.2024
Samorząd terytorialny
Premier Donald Tusk, na wniosek ministra Krzysztofa Paszyka, powołał Agnieszkę Majewską na 6-letnią kadencję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznik MŚP stoi na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
Ret
25.06.2024
Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Katalog spraw regulowanych w układzie zbiorowym pracy będzie otwarty i będzie mógł obejmować sprawy dotyczące w szczególności wymiaru i norm czasu pracy, systemów i rozkładów czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, wymiaru urlopu wypoczynkowego, warunków wynagradzania czy organizacji pracy. Do uzgodnień międzyresortowych trafił dziś projekt zupełnie nowej ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Jego autorzy zakładają, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.
Grażyna J. Leśniak
25.06.2024
Prawo pracy
Usprawnienie funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), m.in. przez wprowadzenie zmian w zakresie większego zróżnicowania rodzajów zespołów ratownictwa medycznego, wytycznych do planowania liczby i rodzaju jednostek systemu, kursów dla lekarzy systemu i pielęgniarek systemu oraz stworzenie podstawy prawnej do wypłaty dodatków za pracę w niedziele i święta. To główne cele projektu nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i innych ustaw.
Inga Stawicka
25.06.2024
Zawody medyczne
Wdrażamy system, w którym dochody Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) będą ściśle związane z tym, co wypracują mieszkańcy konkretnych samorządów. Dochody samorządów z tytułu PIT i CIT będą liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, czyli inaczej niż obecnie – powiedział we wtorek na konferencji minister finansów Andrzej Domański. Według MF, "żelazną zasadą będzie obiektywność i apolityczność podziału środków".
mp/PAP
25.06.2024
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Ministrowie odpowiedzialni za sprawy wewnętrzne w 15 państwach członkowskich UE skierowali do Przewodniczącej KE list dotyczący migracji. List porusza m.in. kwestie zapewnienia państwom członkowskim UE możliwości skutecznego rozpatrywania wniosków, przekazywania lub odsyłania obywateli państw trzecich, którzy nie potrzebują ochrony międzynarodowej lub którzy mogą uzyskać ją w państwach trzecich.
Robert Horbaczewski
25.06.2024
Prawo europejskie
Stanisław Jastrzębski, wójt gminy Długosiodło został nowym przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich RP. Wybrano też nowy zarząd związku i komisję rewizyjną. Delegaci wskazali też pożądane kierunki zmian prawa dotyczące funkcjonowania samorządów oraz styku z administracją rządową.
Robert Horbaczewski
25.06.2024
Samorząd terytorialny
20 września przestaną obowiązywać przepisy wykonawcze regulujące warunki techniczne dla budynków mieszkaniowych. Czasu zostało bardzo mało, a do tej pory nie rozpoczęły się oficjalnie żadne prace nad projektem nowego rozporządzenia. Oznacza to, że rząd powinien jak najszybciej przedłużyć ważność dotychczasowym przepisom.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.06.2024
Budownictwo
W dniu 24 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ochronie sygnalistów, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Nowe przepisy zaczną obowiązywać już 25 września. Tysiące firm i jednostek publicznych mają więc tylko 3 miesiące na przygotowanie kanałów zgłoszeń naruszeń i opracowanie nowych procedur.
Agnieszka Matłacz
25.06.2024
Prawo pracy Prawo europejskie
Umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług, do których stosujemy przepisy o zleceniu, objęte przepisami o stawce minimalnej, które zostały zawarte na okres dłuższy niż miesiąc, podlegają jednocześnie szczególnej regulacji dotyczącej terminu płatności wynagrodzenia. Jego wypłata musi następować co najmniej raz w miesiącu. Obejmuje to jednak tylko kwotę odpowiadającą stawce minimalnej. Całe wynagrodzenie przekraczające to najniższe może być wypłacone nawet znacznie później, jeżeli strony tak ustalą w umowie.
Marek Rotkiewicz
25.06.2024
Prawo pracy
Zakaz budowania nowych ferm zwierząt futerkowych od 2025 roku, całkowite wygaszenie hodowli od 2029 roku, odszkodowania dla hodowców i odprawy dla pracowników ferm – to najważniejsze zapisy projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, podpisanego przez 120 posłów. Obrońcy praw zwierząt liczą, że projekt nie podzieli losu „Piątki dla zwierząt”, która upadła na skutek silnego lobbingu m.in. ze strony branży futrzarskiej.
Regina Skibińska
25.06.2024
Środowisko Administracja publiczna
Chiński program ruchu bezwizowego umożliwia obywatelom posiadającym zwykłe paszporty podróżowanie do Chin bez wiz na okres do 15 dni w celach biznesowych, turystycznych, rodzinnych i tranzytowych. Rząd Chin zdecydował właśnie o jednostronnym zniesieniu wiz krótkoterminowych dla obywateli Polski. O decyzji poinformowano w poniedziałek po spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem w Pekinie.
Krzysztof Koślicki
24.06.2024
Resort kultury zaczął społeczne konsultacje projektu nowej ustawy medialnej. Wśród propozycji jest m.in. likwidacja abonamentu, reforma Krajowej Rady Telewizji i Radiofonii i zniesienie Rady Mediów Narodowych. - Zależy nam na przygotowaniu ustawy w jak najbardziej demokratyczny sposób - powiedziała ministra kultury Hanna Wróblewska. Najprawdopodobniej rząd zajmie się projektem jesienią.
Krzysztof Koślicki
24.06.2024
Administracja publiczna Prawo europejskie

Minister finansów będzie zarządzał dwoma rządowymi programami inwestycyjnymi

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład
Minister finansów przejmie zarządzanie Programem Inwestycji Strategicznych oraz Rządowym Programem Odbudowy Zabytków, z którego finansowane są inwestycje samorządowe. Do tej pory było zarządzanie tymi funduszami należało to do zadań i kompetencji premiera.
Robert Horbaczewski
24.06.2024
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład
W czasach rosnących przez inflację kosztów życia renesans przeżywają wystawiane przez zaciągających kredyty i pożyczki pracowników upoważnienia do potrącania z ich poborów rat na rzecz dających im finansowe wsparcie. Przepisy dopuszczają taką możliwość, ale nie bezwarunkowo. Niezależnie od woli pracownika, nie można m.in. obciążyć wynagrodzenia ponad kwotę wolną od potrąceń. Dodatkowo pracownik musi wiedzieć, na jakie potrącenia wyraża zgodę oraz w jakiej wysokości.
Michał Kosiarski
24.06.2024
Prawo pracy Finanse
Przy okazji projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej MSWiA nowelizuje ustawę o ochotniczych strażach pożarnych. Strażakom przybędzie nowych obowiązków, ale z drugiej strony - szersza grupa uzyska prawo do świadczenia ratowniczego. W projekcie uwzględniono także niektóre z postulatów podnoszonych przez związek strażacki.
Robert Horbaczewski
24.06.2024
Samorząd terytorialny