W nowelizacji Prawa ochrony środowiska należy uwzględnić ustanowienie specjalnego programu gazyfikacji, szczególnie na obszarach wiejskich oraz w małych miastach – uważa Związek Gmin Wiejskich RP. To ważne dla poprawy powietrza, tymczasem dostęp do gazu sieciowego ma na tych terenach tylko 25 procent mieszkańców.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.03.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Budżet Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) następcy Programu Inteligentny Rozwój (POR) to 36 mld zł. Będzie wspierał m.in. badania, wdrażanie innowacji, wykorzystywanie zaawansowanych technologii, wzrost konkurencyjności polskich MŚP oraz transformację przemysłową i przedsiębiorczość. Rozpoczęły się konsultacje społeczne, które potrwają do 14 kwietnia 2021 r.
Krzysztof Sobczak
10.03.2021
Prawo gospodarcze Prawo unijne
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Umowy Partnerstwa trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Uchwała ma na celu przyjęcie dokumentu wyznaczającego ramy dla krajowych i regionalnych programów operacyjnych współfinansowanych z EFSI w latach 2021-2027. Z jego przyjęciem może być jednak problem, bo umowa jest kontestowana przez ministrów Solidarnej Polski.
Krzysztof Sobczak
10.03.2021
Administracja publiczna Prawo unijne
Chaos reklamowy w wielu miejscowościach kłuje w oczy, tymczasem samorządy „boją się” uchwał krajobrazowych, dzięki którym wprowadzić można ład przestrzenny. Wskazują na trudności z realizacją takich uchwał i kwestionowanie ich przez sądy i wojewodów. Jednak takie przeszkody nie przekreślają możliwości podjęcia uchwały w przyszłości, o ile zostanie ona poprawiona.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.03.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
19 marca to nowy termin na zgłaszanie kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Wyznaczyła go podczas wtorkowego posiedzenia Prezydium Sejmu marszałek Elżbieta Witek. Poprzednia procedura powoływania nowego RPO zakończyła się fiaskiem, gdy Senat odrzucił wybranego przez Sejm Piotra Wawrzyka. Urząd ten nadal sprawuje Adam Bodnar, którego kadencja zakończyła się 9 września.
Krzysztof Sobczak
09.03.2021
Wymiar sprawiedliwości

Zakup komputerów z nowymi rekomendacjami UZP

Zamówienia publiczne Administracja publiczna
Urząd Zamówień Publicznych wydał nowe rekomendacje dotyczące zamówień na zestawy komputerowe. To jest bardzo potrzebny i długo wyczekiwany przez branżę dokument. Poprzednia jego wersja powstała bowiem dziewięć lat temu, a przez ten czas nastąpił duży postęp technologiczny.
Jolanta Ojczyk
09.03.2021
Zamówienia publiczne Administracja publiczna
Kwota kryterium dochodowego, która uprawnia do korzystania z funduszu alimentacyjnego, będzie wzrastała wraz z podnoszeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ma to stworzyć stały mechanizm wzrostu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Rząd proponuje też rozwiązania dotyczące świadczeń dla rodzin, które mają przyczynić się do sprawniejszego załatwiania spraw w urzędach.
Krzysztof Sobczak
09.03.2021
Pomoc społeczna Prawo rodzinne Domowe finanse
Rząd przyjął projekt ustawy, zgodnie z którą do obrotu prawnego wprowadzony zostanie model pośrednictwa pomiędzy właścicielami mieszkań a osobami, które ze względu na dochody nie mogą wynająć mieszkania na zasadach komercyjnych. Między tymi podmiotami pośredniczyć mają społeczne agencje najmu.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.03.2021
Samorząd terytorialny Rynek i konsument Budownictwo
W związku z typowym dla sezonu wiosennego i powtarzalnym od lat zjawiskiem wypalania traw, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że jest to zakazane, a rolnicy dopuszczający się takich praktyk muszą się liczyć z karami, ale także z cofnięciem części dopłat wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Krzysztof Sobczak
09.03.2021
Prawo karne Prawo gospodarcze
W Ministerstwie Klimatu i Środowiska powołano zespół, którego zadaniem jest wypracowanie mechanizmów wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz zdefiniowanie i określenie granic ubóstwa energetycznego, a także identyfikacja instrumentów, które przyczyniają się do zniwelowania tego zjawiska. Nie podano szczegółów, ale informacji resortu wynika, że chodzi o niwelowanie skutków wzrostu cen energii.
Krzysztof Sobczak
09.03.2021
Środowisko Rynek i konsument
Praca nad strategią ponadlokalną, opartą na wspólnocie problemów, czynników rozwojowych, wspólnocie szans i zagrożeń będzie dla wielu włodarzy jednym z pierwszych doświadczeń współpracy z innymi samorządami, do tej pory postrzeganymi jako konkurencja w rywalizacji o mieszkańców, dochody z podatków i środki unijne – pisze dr Joanna Cieślińska z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.
Joanna Cieślińska
09.03.2021
Samorząd terytorialny

Kadry w administracji - ubywa służby cywilnej, rekrutacja coraz mniej transparentna

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
W administracji państwowej ubywa służby cywilnej, a coraz więcej stanowisk obsadzanych jest według ustawy o pracownikach urzędów państwowych, która stawia mniejsze wymogi co do transparentności naboru. Procedowany w Sejmie projekt może jeszcze pogorszyć te proporcje. Plagą jest też zatrudnianie osób „pełniących obowiązki”, co poza krótkimi okresami jest nadużyciem prawa.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.03.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
Jeszcze w tym tygodniu wojewodowie ogłoszą nabory dla gmin i powiatów na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach lokalnych – zapowiedział Rafał Weber, wiceminister infrastruktury. Samorządy będą mogły uzyskać pieniądze na doświetlenie czy oznakowanie przejść z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.03.2021
Samorząd terytorialny
Samoocena w kontroli zarządczej nie jest oceną osoby - jej ideą jest ulepszenie komunikacji wewnętrznej oraz wzmocnienie relacji pomiędzy kierownictwem i pracownikami. Jedni i drudzy dokonują samooceny za pomocą ankiet. Ludzie lubią być wysłuchani, ale często boją się zgłaszać uwagi, warto więc zapewnić ankietowanym anonimowość i możliwość wnoszenia spostrzeżeń – mówi audytor Patrycja Szulin.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.03.2021
Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Faktury VAT z błędnymi nazwami miast wymagają korekty

Finanse publiczne Finanse samorządów
Błędy w nazwach miast na prawach powiatu na fakturach VAT powodują, że są one nieprawidłowo wystawione w pozycji nabywca – sprzedawca. Przepisy wskazują, że należy używać nazwy „miasto na prawach powiatu”, a nie „gmina”. Aby poprawić nieścisłości, księgowych czeka wiele pracy – od wystawienia faktur korygujących, aż po konieczność złożenia korekty JPK_VAT.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.03.2021
Finanse publiczne Finanse samorządów
Realizacja idei nowoczesnego państwa wymaga, by urzędnik skopiował dla strony żądany dokument z akt sprawy, a nie zmuszał ją do tworzenia odręcznych notatek. Odmówić może, ale wyłącznie wtedy, gdy wniosek jest oczywistym i świadomym nadużywaniem prawa albo z powodu trudności organizacyjnych organu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
06.03.2021
Administracja publiczna
Uwzględnienie samorządowców w programie szczepień budzi wątpliwości – urzędnicy są narażeni na zakażenie, ale wielu pracuje z domu. Ryzyko przy kontaktach w urzędach jest duże, więc chcą ubiegać się o szczepienia. Tym bardziej że szczepieni mają być prowadzący zajęcia online wykładowcy akademiccy. Minister od rozwoju samorządów pracuje nad wpisaniem ich jako „niezależnej grupy zawodowej”.
Katarzyna Kubicka-Żach
06.03.2021
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynika, iż świadczenie 500 plus powinno być płatne po połowie, o ile rodzice dziecka sprawują opiekę naprzemienną. Nie oznacza to jednak, że rodzice małoletniego nie mogą w porozumieniu zmodyfikować tej zasady - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Aleksandra Partyk
06.03.2021
Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Samorządowcy z gmin górniczych i reprezentanci biznesu okołogórniczego chcą powołania „śląskiego okrągłego stołu” dotyczącego transformacji górniczej i energetycznej. Jak podkreślają, zostali pominięci w rozmowach na temat zmian. Swoje oczekiwania przedstawili wiceministrowi aktywów państwowych Arturowi Soboniowi. Mają wkrótce przedłożyć listę zagadnień, by zapobiec kryzysowi i wzmocnić region.
Katarzyna Kubicka-Żach
05.03.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Utrata wyższego stanowiska przez zatrudnionego w urzędzie państwowym powinna się łączyć z dalszym zatrudnieniem według ustawy o służbie cywilnej. Do wynagrodzenia i odszkodowania za okresy pozostawania bez pracy należy też wliczać tzw. 13 pensję - taki jest sens wyroku, który zapadł w Sądzie Najwyższym. Powodem była ambasador tytularna zatrudniona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.03.2021
Administracja publiczna Prawo pracy
Zasada 10H nie ma racjonalnego uzasadnienia w oddziaływaniu turbin na człowieka czy na środowisko. Dlatego nie powinno jej w ustawie być. Nie jest zasadne tak dalekie sytuowanie wiatraków od gospodarstw domowych. Właściwy kierunek to sytuowanie ich na planach miejscowych. Pozostawienie zasady 10H w projekcie nowelizacji jest wynikiem kompromisu – mówi Janusz Gajowiecki,
Katarzyna Kubicka-Żach
05.03.2021
Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo

W pomocy firmom rząd wysługuje się samorządami

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
Przepisy tarczy antykryzysowej dają gminom możliwość zwalniania firm z podatku od nieruchomości. Samorządy mogą też odraczać termin płatności lub rozkładać daninę na raty. Rząd, mimo że sam nie obniżył podatków państwowych, ani nie wprowadził żadnych zwolnień, oczekuje, że będą to czynić samorządy. Zwolnienia są jednak rzadkie, bo powodują znaczne uszczuplenia budżetów gmin.
Katarzyna Kubicka-Żach Krzysztof Koślicki
05.03.2021
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Program „opieka wytchnieniowa” w 583 gminach

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
W 2021 r. deklarację o przystąpieniu do realizacji programu „Opieka 75+” złożyły 583 gminy z usługami dla 7 465 osób, a szacowana kwota na realizację programu to blisko 28,5 mln zł. - Z roku na rok rośnie liczba osób korzystających z usług opiekuńczych. Dlatego tak ważne jest zapewnienie dostępu do nich wszystkim, którzy tego potrzebują – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
Krzysztof Sobczak
04.03.2021
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
Ponowne „usamorządowienie” wojewódzkich funduszy ochrony środowiska to dobra propozycja. Przyjęcie takiego modelu pomogłoby w zacieśnieniu współpracy pomiędzy samorządami a wojewódzkimi funduszami i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - uważa Związek Powiatów Polskich.
Krzysztof Sobczak
04.03.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Trzeba znaleźć nowe źródła finansowania samorządów, samorządy muszą też wykorzystywać środki finansowe, które będą w najbliższym czasie rozdysponowane w ramach Krajowego Programu Odbudowy i programu nowego ładu – mówi Michał Cieślak, minister odpowiedzialny w rządzie za rozwój samorządu. Nie podał jednak szczegółów przygotowywanej przez rząd reformy.
Katarzyna Kubicka-Żach
04.03.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Planowana przez Ministerstwo Zdrowia zmiana może spowodować, że pacjent będzie traktowany jako niepotrzebny przedmiot, przyczyniający się do wzrostu kosztów poszczególnych placówek medycznych. W praktyce oznaczać to będzie także ostateczną likwidację systemu ubezpieczeniowego i powrót do wzorów z okresu PRL, które nie sprawdziły się w praktyce - twierdzi Krzysztof Marcin Zakrzewski
Józef Kielar
04.03.2021
Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia
Część gmin nie udostępniało w swoich uchwałach wzorów deklaracji śmieciowych w formie elektronicznej, mimo że ustawa wskazuje taki obowiązek. Mieszkaniec nie ma wtedy możliwości składania deklaracji przez internet. RIO starała się wyeliminować takie podejmowane przez gminy uchwały śmieciowe.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.03.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Budowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych będzie łatwiejsza do zrealizowania dzięki temu, że znowelizowana ustawa mieszkaniowa zwiększa kwoty dofinansowania dla gmin do 80 procent całkowitych kosztów przedsięwzięcia. Prościej będzie można także łączyć środki z Funduszu Dopłat ze środkami z Funduszu Termomodernizacji i Remontów.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.03.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo
Pandemia wymusiła zdalną pracę, co dla wielu organizacji okazało się wyzwaniem. Akcja Masz Głos Fundacji Batorego zaprasza na webinarium, którego tematem będzie usprawnienie pracy zdalnej. Poruszona zostanie też kwestia, jak podpisywać dokumenty w sieci.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.03.2021
Samorząd terytorialny
Rząd Czech złożył do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) skargę na Polskę w związku z rozszerzeniem kopalni węgla brunatnego "Turów" i domaga się natychmiastowego wstrzymania wydobycia. Poinformował o tym w środę rzecznik prasowy Trybunału Ireneusz Kolowca.
Krzysztof Sobczak
03.03.2021
Środowisko Prawo unijne