Dawniej księgi wieczyste były prowadzone wyłącznie w formie papierowej. Obecnie, po migracji ksiąg wieczystych do systemu teleinformatycznego, księgi wieczyste są prowadzone w systemie teleinformatycznym. Przeniesiona do systemu informatycznego treść prowadzonych przez sądy ksiąg wieczystych tworzy Centralną Bazę Ksiąg Wieczystych, do której dostęp zapewnia Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych.

- Innymi słowy każda osoba, dysponując numerem księgi wieczystej jest w stanie ustalić podstawowe informacje z niej wynikające dotyczące nieruchomości, a w szczególności dane podmiotu, który jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości – wyjaśnia Aldona Górska, radca prawny, doradca podatkowy, Counsel SMM Legal.

Czytaj w LEX: Ustawowe i umowne ograniczenia przenoszenia wierzytelności zabezpieczonych hipoteką >

 

Jak sprawdzić elektroniczną księgę wieczystą?

Można ją sprawdzić na miejscu - w sądzie prowadzącym księgę lub w internecie. W celu przejrzenia księgi wieczystej w postaci elektronicznej należy skorzystać ze strony znajdującej się pod adresem ekw.ms.gov.pl. - Po wybraniu opcji „przeglądanie treści księgi wieczystej” zostajemy przekierowani do wyszukiwarki, w której należy wpisać numer interesującej nas księgi. Jest on niezbędny, by móc następnie przeglądać informacje ujawnione w księdze wieczystej odnoszące się do nieruchomości – instruuje Julia Pampuchowicz, Assistant SMM Legal.

Czytaj w LEX: Egzekucja roszczeń zabezpieczonych hipoteką >

Co zawiera elektroniczna księga wieczysta?

Dane dotyczące nieruchomości znajdujące się w księdze wieczystej zostały podzielone na określone działy, a każdy z nich służy umieszczaniu w nich odrębnych informacji. - Przykładowo dział II służy ujawnieniu właściciela nieruchomości lub jej użytkownika wieczystego, a dział IV służy ujawnieniu obciążeń hipotecznych nieruchomości – tłumaczy mec. Aldona Górska. Dodatkowo z elektronicznej księgi wieczystej będzie wynikać, w oparciu o jakie dokumenty dokonano poszczególnych wpisów, kiedy wpisy miały miejsce oraz gdzie znajdują się dokumenty stanowiące podstawy wpisów.

Czytaj w LEX: Pojęcie nadzabezpieczenia hipotecznego >

Można przeglądać zarówno zupełną, jak i aktualną treść księgi wieczystej. Julia Pampuchowicz podkreśla, że podstawową różnicą pomiędzy tymi dwoma wariantami jest to, że wersja „zupełna” poza aktualnym na moment przeglądania stanem księgi zawiera również wpisy z niej wykreślone. Przeglądanie księgi jest bezpłatne.

Czytaj w LEX: Obowiązki notariusza w postępowaniu wieczystoksięgowym >

Zobacz też: Numery ksiąg wieczystych to dane osobowe - czasowy zakaz ich publikacji w GEOPORTAL2

 


Samo przejrzenie księgi to za mało

Na potrzeby badania danej nieruchomości zapoznanie się z treścią księgi wieczystej nie jest wystarczające. - W toku analizy stanu prawnego danej nieruchomości praktykowane jest zapoznanie się z szeregiem dokumentów pozyskanych w odniesieniu do nieruchomości od różnych organów – zaznacza mec. Aldona Górska.

Czytaj w LEX: Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych w przypadku cesji wierzytelności zabezpieczonej hipoteką >

Jednym z głównych dokumentów pozyskiwanych na potrzeby transakcji nieruchomościowych są: wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czy zaświadczenia o dostępie nieruchomości do drogi publicznej.

Czytaj w LEX: Wymóg zgody małżonka na ustanowienie hipoteki w czasie trwania wspólności majątkowej >

Nie wszystkie kluczowe informacje dotyczące nieruchomości odnajdziemy w elektronicznej księdze wieczystej. Natomiast jest podstawową bazą danych dotyczącą nieruchomości, dostarczającą informacji w możliwie szerokim zakresie.

Czytaj w LEX: Umowa dożywocia a księgi wieczyste w praktyce notarialnej >