Samorządy mogą już wnioskować o dotacje na domy i kluby „Senior+”

Pomoc społeczna

Ruszył konkurs ofert do tegorocznej edycji programu, w którym samorządy mają szansę na dotacje do projektów tworzenia ośrodków wsparcia „Senior+”, Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. Mogą też otrzymać dofinansowanie na działalność już istniejących ośrodków wsparcia.

26.02.2021

WSA: Status bezrobotnego nie blokuje prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Pomoc społeczna Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy

Uzyskanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego ma wpływ na status osoby bezrobotnej. Posiadanie takiego statusu nie jest jednak przeszkodą, aby uzyskać prawo do świadczenia. Samorządowe kolegium odwoławcze miało inne zdanie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał więc, że decyzja organu była nieprawidłowa i wyeliminował ją z obrotu prawnego.

23.02.2021

Centra edukacji włączającej mają wzmocnić nauczanie specjalne

Pomoc społeczna Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Nowa diagnoza i ocena funkcjonowania dziecka miałaby być bardziej skonkretyzowana, nauczyciele i rodzice, którzy otrzymaliby ją, mieliby więcej wskazówek i zaleceń do pracy z uczniem - o pomysłach zmian w kształceniu specjalnym mówi Zyta Czechowska, nauczycielka, wykładowczyni akademicka.

20.02.2021

Rządowa strategia ma umożliwić niepełnosprawnym niezależność w funkcjonowaniu

Pomoc społeczna

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021–2030. Zgodnie z nią rząd zapewni osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami. Oparta będzie o osiem filarów, między innymi dostępność, edukację, pracę, warunki życia i ochronę socjalną czy zdrowie.

16.02.2021

Rząd: Wyższy dodatek terenowy i wcześniejszy dodatkowy urlop dla pracowników socjalnych

Pomoc społeczna Prawo rodzinne

Dodatek terenowy do wynagrodzenia pracownika socjalnego wzrośnie do 400 zł, a dodatkowy urlop będzie możliwy po przepracowaniu trzech lat. Przyjęty przez rząd projekt ustala też ścieżkę awansu zawodowego dla pracowników socjalnych oraz okresowe oceny. Podwyższa także kary za prowadzenie nielegalnej placówki zapewniającej całodobową opiekę.

09.02.2021

RPO: Wzrastają koszty usług opiekuńczych. Trzeba ochronić przed tym uboższych

Pomoc społeczna

Osoby o najniższych dochodach nie są chronione przed skutkami wzrostu kosztów usług opiekuńczych. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o wdrożenie odpowiedniego mechanizmu zabezpieczającego, bo są gminy, gdzie wzrost opłat za usługi opiekuńcze osób otrzymujących np. najniższą emeryturę i rentę wyniósł od 200 proc. do 600 proc.

03.02.2021

Można już składać wnioski o „500+” na nowy okres świadczeniowy

Pomoc społeczna Domowe finanse

1 lutego ruszył internetowy nabór wniosków o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku. Do wyboru na razie są trzy opcje: bankowość elektroniczna, portal Empatia oraz PUE ZUS. Papierowy wniosek będzie można złożyć od kwietnia. Nowe wnioski muszą złożyć wszyscy - także ci, którzy obecnie otrzymują 500+.

01.02.2021

RPO domaga się rezygnacji z karalności żebractwa

Prawo karne Pomoc społeczna

Najwyższy czas znieść przepis, na podstawie którego w Polsce karalne jest żebractwo osoby "mającej środki egzystencji i zdolnej do pracy” - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Przypomina, że taki przepis Kodeksu wykroczeń to relikt PRL, który nie przystaje do obecnej rzeczywistości ekonomiczno-społecznej. - Karalność żebractwa nieproporcjonalnie ingeruje zaś w prawa i wolności jednostki

26.01.2021

Samorząd dla rodziny - nowa ustawa ma dyskryminować związki nieformalne

Pomoc społeczna Prawo rodzinne

Definicja rodziny zaproponowana w projekcie ustawy dotyczącej kształtowania przez samorządy polityki prorodzinnej dyskryminuje osoby pozostające w związkach nieformalnych. A to jest niezgodne z Konstytucją. Według samorządowców taka ustawa może też wykluczyć organizacje pozarządowe, które od lat pomagają rodzinom w trudnych sytuacjach, ale nie mają odpowiednich zapisów w statutach.

21.01.2021

Zgoda na szczepienie mieszkańca DPS – jeśli sam nie może, zdecyduje opiekun lub sąd

Pomoc społeczna Koronawirus

Trwają szczepienia podopiecznych domów pomocy społecznej. Nie wszyscy są jednak w stanie wyrazić zgodę na szczepionkę. Część nie może pisać, są osoby ubezwłasnowolnione lub takie, u których schorzenia wpływają na świadome wyrażanie zgody. Jak radzą sobie z tym domy? Szczepionka jest nieobowiązkowa, ale dotyczy w tym przypadku bardzo zagrożonej grupy…

19.01.2021

Senat - domy pomocy społecznej także dla sąsiednich gmin

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Małe i średnie firmy

Umożliwienie gminom podpisywania umów o prowadzenie rodzinnych domów pomocy również z gminami sąsiadującą z tą, na której terenie znajduje się taki dom, to cel zaproponowanej przez Senat zmiany w ustawie o pomocy społecznej. Do Sejmu skierowany został w środę senacki projekt w tej sprawie.

13.01.2021

Tajemnica pomocy społecznej nie dla byłego męża – jest ochrona, grożą sankcje

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy

Nie można podawać podmiotom nieuprawnionym informacji o osobach korzystających z pomocy społecznej, bo to tajemnica zawodowa. Należy kierować się przede wszystkim ochroną ich dóbr osobistych. Pokrzywdzonym przysługuje skarga do UODO i do szefa jednostki. Skutkiem dla pracownika może być utrata pracy.

09.01.2021

MRiPS: Nie będzie powrotu do bezterminowej karty postojowej dla niepełnosprawnego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Pacjent Opieka zdrowotna

Mimo pojawiających się co jakiś czas interwencji poselskich, ministerstwo rodziny i polityki społecznej nie przewiduje wydłużenia okresu na jaki jest wydawana karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej. Zdaniem resortu, bezterminowo wydana karta rodziłaby patologie i byłaby niezgodna z przepisami innych krajów UE.

06.01.2021

Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Pomoc społeczna Zamówienia publiczne

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

05.01.2021

Szczepienia w pomocy społecznej są potrzebne, ale chętnych mało

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna Koronawirus

Na razie nie ma boomu kadr pomocy społecznej na szczepienia. Mimo że szefowie jednostek pozytywnie oceniają zakwalifikowanie ich do grupy zero, pracownicy wahają się. Przełożeni nie mogą wpływać na decyzje, ale zachęcają. Niestety, czasem przymuszają, choć nie powinni. Nie będą mogli też wyciągać konsekwencji wobec opornych.

05.01.2021

Samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie usług asystenta niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

Samorządy mogą dołączyć do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021. Zakłada on wsparcie finansowe do 100 procent kosztów dla gmin i powiatów w zakresie świadczenia usługi asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej jednostki. Nabór został przedłużony do 8 stycznia.

30.12.2020

Wsparcie dla samorządów z programu „Opieka wytchnieniowa”

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Do 8 stycznia samorządy mogą wnioskować do programu „Opieka wytchnieniowa” 2021. Ministerstwo rodziny i polityki społecznej do 12 lutego zatwierdzi listy rekomendowanych przez wojewodów wniosków. Uczestnik programu, któremu przyznano pomoc, nie ponosi odpłatności. To wsparcie dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością.

30.12.2020

Ministerstwo zachęca pracowników pomocy społecznej do szczepień

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Zgłoszenia do szczepień przeciw COVID-19 trwają, wśród najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem w związku z zawodowymi obowiązkami są też pracownicy domów pomocy społecznej i ośrodków pomocy społecznej. Szefowie tych jednostek mogą zgłosić kadrę do szczepienia za pomocą formularza online.

29.12.2020
1  2  3  4  5    17