Nowe zasady ochrony przed podwyżkami ciepła - jak uzyskać wyrównanie?

Pomoc społeczna

W środę 1 marca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Ma ona zagwarantować, że do końca 2023 r. odbiorców ciepła nie dotkną podwyżki wyższe, niż wyznaczone w nowych przepisach. Z kolei przedsiębiorstwa otrzymają wyrównania - muszą jednak złożyć wnioski.

28.02.2023

Pszczelarze też skorzystają z niższej stawki za prąd

Pomoc społeczna Małe i średnie firmy

Rolnicy prowadzący gospodarstwa pasieczne składające się z co najmniej 80 rodzin również skorzystają z rozwiązań mających ograniczyć drastyczny wzrost wysokości rachunków za energię elektryczną. Wynika to ze stanowiska resortu klimatu i środowiska. Warunkiem koniecznym jest jednak złożenie sprzedawcy odpowiedniego oświadczenia w terminie do 30 czerwca 2023 r.

23.02.2023

Przyrost naturalny pikuje, gminne becikowe go nie uratuje

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Tak źle z narodzinami nowych obywateli Polski nie było od zakończenia wojny. Trendu nie potrafią zatrzymać kolejne rządowe programy socjalne. W odwrocie jest gminne becikowe, a tam gdzie jest jeszcze wypłacane, kwoty zatrzymały się na tym samym poziomie. Niektóre gminy nawet zaostrzają kryteria. W końcu 2022 roku samorządowe becikowe wypłacało już tylko 79 gmin w Polsce.

21.02.2023

Dr Mazowiecka: Nie tylko pieniądze pomagają ofiarom przestępstw  

Prawo karne Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości

Budowa dobrego systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwami to ciągle trwający proces i nadal wyzwanie. I nie tylko o pieniądze chodzi, ale także o zrozumienie i właściwe traktowanie problemu w organach ścigania i sądach - mówi dr Lidia Mazowiecka, prezes Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw. I dodaje, że już samo zainteresowanie problemami takiej osoby, jej krzywdą czy traumą, wiele znaczy.  

20.02.2023

RPO apeluje o równą ochronę przed podwyżkami cen gazu

Pomoc społeczna

RPO zwrócił się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wyjaśnienie w sprawie nierówności w traktowaniu gospodarstw domowych. Chodzi o różnicowanie stawek za gaz ze względu na to, czy ciepło dostarcza zewnętrzny dostawca, czy pochodzi ono z kotłowni. Spółdzielcy apelują, by jak najszybciej znowelizować przepisy i zapewnić równą ochronę przed drastycznymi cenami gazu.

17.02.2023

Wyższe stawki dla gminy za obsługę Karty Dużej Rodziny

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Od 1 marca gminy dostaną więcej środków na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem nowych Kart Dużej Rodziny oraz ich duplikatów. Karta przyznawana jest bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Przykładowo za obsługę zadań związanych z przyznawaniem Karty gminy dostaną z budżetu państwa 3 zł więcej, czyli 21 zł.

17.02.2023

Na europejską kartę osoby z niepełnosprawnością trzeba jeszcze poczekać

Pomoc społeczna Prawo unijne Niepelnosprawność

Unijna strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030 zakłada, że w drugiej połowie 2023 r. powstanie europejska karta osoby z niepełnosprawnością, która będzie uznawana we wszystkich krajach UE. Na razie, pilotażowo wdrożono ją w ośmiu europejskich krajach. W styczniu zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące tego dokumentu.

08.02.2023

Nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne nie zawsze do zwrotu

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Osoby, które pobrały świadczenie pielęgnacyjne za okres, w którym nie były do niego uprawnione i z tego tytułu muszą je zwrócić, a te, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej bądź zdrowotnej, mogą skorzystać z odpowiednich ulg w spłacie należności. A jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, to organ, który wydał decyzję w sprawie zwrotu, może umorzyć kwotę nienależnie pobranego świadczenia.

04.02.2023

W środę ostatni dzień na złożenie wniosku o dodatek elektryczny

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy

Tylko do 1 lutego włącznie osoby ogrzewające swoje gospodarstwa domowe elektrycznością mogą złożyć wniosek o dodatek elektryczny w wysokości od 1000 do 1500 złotych. Pracownicy pomocy społecznej przypominają, że dodatek przysługuje tzw. odbiorcy ostatecznemu, czyli osobie która zawarła umowę na dostawę energii. Problem są zaświadczenia o rocznym zużyciu.

01.02.2023

Od 1 lutego zmiany w systemie pieczy zastępczej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo rodzinne

Wzrost wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego, zakaz tworzenia nowych domów dziecka, powstanie centralnego rejestru pieczy zastępczej. Takie m.in zamiany przynosi nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, która weszła w życie 1 lutego 2023 roku.

01.02.2023

Będzie wyższe dofinansowanie dla ośrodków samopomocy, ale na razie tylko przez pół roku

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekaże dodatkowe środki z rezerwy celowej budżetu państwa na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy. Finansowanie zostanie jednak zwiększone tylko w pierwszym półroczu 2023 r. i dlatego zarządzający placówkami zastanawiają się jak podzielić zapowiedziane fundusze i co będzie w drugiej połowie roku.

26.01.2023

ZUS wypłacił 20,3 mld zł świadczeń z programów prorodzinnych na ponad 7 mln dzieci

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Ukraina

Od początku rozpoczęcia realizacji programów związanych z polityką rodzinną przez ZUS, Zakład obsłużył ponad 12 mln wniosków o świadczenia z tych programów i wypłacił świadczenia na kwotę 20,3 mld zł wspierając ponad 7 mln dzieci. Według stanu na wrzesień 2022 r., wypłacono 4,4 mln świadczeń dobry start w kwocie 2 620,3 mln zł oraz 7 mln świadczeń wychowawczych.

18.01.2023

Dorabianie do świadczenia pielęgnacyjnego wciąż w zawieszeniu

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

W Senacie od dłuższego czasu trwają prace nad przepisami ustawy, które pozwolą pracować osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne. Resort rodziny i polityki społecznej niezmiennie argumentuje, że do tego konieczna jest reforma orzecznictwa o niepełnosprawności, a opiekunowie wciąż pozostają w klinczu.

12.01.2023

Nowa ustawa zapowiada duże zmiany w pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Proponowana nowelizacja ustawy o pomocy społecznej zakłada szereg zmian w zakresie funkcjonowania ośrodków opieki całodobowej (domy pomocy społecznej), mieszkań chronionych czy usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Rozwiązania prawne to jedno, ważne są działania i wypracowywanie dobrych praktyk – pisze Anna Klingsporn-Karge z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.

07.01.2023

Węgiel do gmin dojeżdża powoli i nie zawsze taki, jaki powinien

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Węgiel

Dystrybucja preferencyjnego węgla idzie jak po grudzie. Jest wiele gmin, które otrzymały zaledwie 30 proc. tego co powinny otrzymać do końca 2022 roku, w województwie mazowieckim nawet tylko 15 procent. Inne gminy otrzymują nie ten asortyment, który chciały. Gminy powiatu tomaszowskiego w lubelskim od nowego roku zostały zaskoczone zmianą dostawcy.

05.01.2023

Będzie nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przesłało do pilnych konsultacji społecznych nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Projekt rozporządzenia określa załączniki, które osoby uprawnione do dodatku o podwyższonej wysokości muszą złożyć wraz z wnioskiem.

04.01.2023

Ostatni dzwonek na dotacje w programie Senior+ na domy i kluby dla seniorów

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Tylko do 5 stycznia samorządy mają czas na dołączenie do programu Senior+ edycja 2023. To środki na tworzenie i funkcjonowanie dziennych domów i klubów dla osób starszych.miny, powiaty i województwa mogą starać się o pieniądze na tworzenie domów i klubów seniora. Na realizację programu w 2023 r. przeznaczono 60 mln zł.

04.01.2023

Płaca minimalna w tym roku wzrośnie dwa razy, świadczenie pielęgnacyjne tylko raz

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. wzrośnie dwukrotnie – od 1 stycznia i 1 lipca. Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego powiązana ze wzrostem płacy minimalnej co roku jest 1 stycznia. Jednak, jak wyjaśnia resort pracy, dwukrotny wzrost płacy minimalnej w tym roku, nie oznacza automatycznego dwukrotnego wzrostu świadczenia pielęgnacyjnego.

01.01.2023

Trudno o pracę dla niepełnosprawnych z wysokimi kwalifikacjami

Pomoc społeczna Prawo pracy Niepelnosprawność

Osoby z niepełnosprawnościami, m.in. które mają wysokie kwalifikacje i znają języki obce, skarżą się na niemożność znalezienia odpowiedniego zatrudnienia. Dostają bowiem oferty pracy głównie w ochronie lub firmach sprzątających. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk prosi o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg.

28.12.2022

Rządowy fundusz ma wspierać bezdomnych

Pomoc społeczna Administracja publiczna

W 2023 roku na walkę z problemem bezdomności Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekaże 5,5 mln zł, które mają być wydane m.in. na profilaktykę, wsparcie osób zmagających się z kryzysem bezdomności, a także wspieranie innowacyjnych rozwiązań w obszarze ich aktywizacji społecznej i zawodowej. Minister Marlena Maląg podpisała nową wersję programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.

27.12.2022