Rząd: W budżecie na 2020 r. będą utrzymane środki na cele społeczne

Pomoc społeczna Emerytury i renty

Finansowanie rozszerzonego programu „Rodzina 500 plus", świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz świadczenia "Mama 4 plus" - zakłada projekt budżetu, który na posiedzeniu we wtorek 27 sierpnia przyjęła Rada Ministrów.

27.08.2019

Prezydent podpisał ustawę - gminy mogą tworzyć centra usług społecznych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

W gminach, które zdecydują się na wprowadzenie nowej jednostki, zgodnie z ustawą o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, przestanie funkcjonować ośrodek pomocy społecznej. Tworzenie centrum nie jest obowiązkowe. Będzie mogło powstać dla jednej lub kilku gmin.

23.08.2019

Wydatki na 500+ przekroczyły już 74 mld zł

Pomoc społeczna Finanse publiczne

Od początku funkcjonowania programu "Rodzina 500 plus" do rodzin trafiło łącznie ponad 74,4 mld zł. Koszt programu w tym roku znacząco wzrośnie, bo od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

20.08.2019

Ponad 700 tys. zł na wsparcie ekonomii społecznej

Pomoc społeczna Małe i średnie firmy

W tym roku na wsparcie ekonomii społecznej – w tym kursy, szkolenia i uprawnienia zawodowe - wydano już ponad 700 tys. zł - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort zachęca do kontaktów z powiatowymi urzędami pracy i dowiadywania się o dostępność tych funduszy.

19.08.2019

SN oceni, ile pieniędzy może żądać rodzina za opiekę nad chorym

Prawo cywilne Pomoc społeczna

Czy poszkodowanemu, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, przysługuje odszkodowanie z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez rodzinę? - na to pytanie odpowie we wrześniu Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. Niektórzy ubezpieczyciele uważają, że 5 zł za godzinę wystarczy, inni nie chcą płacić opiekunom wcale.

13.08.2019

WSA: Skorzystanie z programu integracji przez rodzinę nie zamyka go dla jej nowego członka

Pomoc społeczna Administracja publiczna

Samorząd odmówił objęcia młodego cudzoziemca programem integracyjnym, ponieważ rodzina chłopca już raz korzystała z takiej pomocy przed jego urodzeniem. WSA w Gdańsku uznał, że nie było to słuszne rozstrzygnięcie, ponieważ każdy cudzoziemiec nabywa własne potrzeby integracyjne, które są niezależne od potrzeb pozostałych członków jego rodziny.

13.08.2019

WSA: Wywiad środowiskowy można wykorzystać do więcej niż jednej decyzji

Pomoc społeczna

Wywiad środowiskowy powinien być co do zasady przeprowadzany do konkretnej sprawy. Jednakże w szczególnych sytuacjach praktyka ta nie może istotnie rzutować na prawidłowość wydanej decyzji. Szczególnie w sytuacji, gdy nie ma wątpliwości związanych z aktualnością wywiadu, który został przeprowadzony na potrzeby innego postępowania. Tak orzekł WSA w Białymstoku.

12.08.2019

500 plus dla niepełnosprawnych - będzie pożyczka z Funduszu Pracy?

Pomoc społeczna Prawo pracy

Pracodawcy i związkowy krytykują możliwość udzielenia nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy na cele wypłaty świadczenia uzupełniającego dla niezdolnych do samotnej egzystencji. - Fundusz Pracy po raz kolejny jest obciążany zadaniem, do którego nie jest stworzony - podkreślają.

08.08.2019

Kobieta w ciąży zaskarży urząd za schody, jak nie znikną, będzie kara

Pomoc społeczna Administracja publiczna Budownictwo

Każdy, kto uzna, że nie może swobodnie skorzystać z usług publicznych, bo na przykład trudno mu wejść do budynku, może zaskarżyć niedostępną instytucję. Taki ogromny wpływ na zmiany w zakresie dostępności będą miały nie tylko osoby niepełnosprawne, ale też starsi, kobiety ciężarne, rodzice z wózkami i inni, którzy mają tak zwane szczególne potrzeby.

03.08.2019

Poprawa dostępności sektora publicznego dla osób ze szczególnymi potrzebami coraz bliżej

Pomoc społeczna

Senat przyjął bez poprawek projekt ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Określa ona środki służące zapewnianiu dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej i obowiązki podmiotów publicznych, nie tylko wobec niepełnosprawnych, ale też kobiet w ciąży, osób starszych i rodziców z wózkami.

02.08.2019

Senatorowie za tworzeniem centrum usług społecznych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Ustawa o centrach usług społecznych zakłada zapewnienie mieszkańcom kompleksowej organizacji usług społecznych. Centra będą mogły powstawać m.in. przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej. Centra Usług Społecznych mogą być tworzone dla jednej lub kilku gmin.

02.08.2019

Można już składać papierowe wnioski o 500+ w urzędach

Pomoc społeczna

Błędy popełnione we wnioskach o świadczenie rodzinne mogą opóźnić wypłatę pieniędzy. Resort rodziny podpowiada, jak uniknąć pomyłek. Od 1 sierpnia można już złożyć papierowy wniosek w urzędzie. Po rozszerzeniu formuły programu „Rodzina 500+” uprawnienie dotyczy łącznie ok. 6,8 mln dzieci.

01.08.2019

Sejm za poprawkami przy 500 plus dla niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

Sejm poparł poprawki Senatu do ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Kilka godzin wcześniej senatorowie zaproponowali zmianę, która wprowadza do ustawy zasadę "złotówka za złotówkę". Świadczenie będzie przysługiwało w wysokości nie więcej niż 500 zł miesięcznie

31.07.2019

Michałkiewicz: Poprawka przy "500 plus" dla niepełnosprawnych budzi wątpliwości

Pomoc społeczna

Najwięcej wątpliwości budzi poprawka zgłoszona w Sejmie, która wyłącza spod limitu dochodu uprawniającego do uzupełniającego świadczenia rentę rodzinną, emerytury i renty, ale tylko te wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W poprawce zapomniano o innych świadczeniach, w tym z KRUS - mówi Krzysztof Michałkiewicz,

29.07.2019

Ustalenie wyznania dziecka i rodziców nie jest warunkiem adopcji

Pomoc społeczna

Przepisy nie przewidują obowiązku wychowywania dzieci przysposobionych w kulturze i religii ich pochodzenia. Takie dane wymagają szczególnej ochrony, ale w praktyce są ujawniane, bo rodzice oddający dziecko do adopcji proszą np. o znalezienie mu rodziny o podobnych przekonaniach.

26.07.2019

Minister apeluje do samorządów o jak najszybsze wypłacanie 500+

Pomoc społeczna

Minister rodziny Bożena Borys-Szopa zwróciła się do samorządów z apelem o zwiększenie częstotliwości wypłat świadczeń wychowawczych do kilku w ciągu miesiąca. Wystosowała list do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w którym podkreśla, że rozszerzenie programu „Rodzina 500+” na każde dziecko w rodzinie i pieczy zastępczej to wyzwanie, ale możliwe do zrealizowania.

24.07.2019