Senat za nowelizacją ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

Senat podjął w czwartek, 20 stycznia 2022 r., uchwałę o przyjęciu bez poprawek noweli zakładającej m.in. podwyższenie świadczenia integracyjnego do wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych, uelastycznienie czasu uczestnictwa w centrach integracji społecznej oraz rezygnację z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu do nich.

20.01.2022

500 plus na nowych zasadach już dla 35,7 tys. dzieci

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse

Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS przyjmuje wnioski o nowe świadczenia Rodzina 500 plus i je wypłaca. Do tej pory wpłynęło 27,7 tys. wniosków na 35,7 tys. dzieci. Wnioski na kolejny okres świadczeniowy - od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. - będzie można składać od 1 lutego 2022 r.

20.01.2022

Ulgę gazową dla przedsiębiorstw rząd musi uzgodnić z Komisją Europejską

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse publiczne

Uchwalona przez Sejm ustawa o ochronie odbiorców gazu, zakładająca zamrożenie w 2022 r. stawek taryf na gaz, jest już procedowana w komisjach senackich. Niewykluczone, że Senat przyjmie ją jeszcze w tym tygodniu. Mimo szybkiej ścieżki legislacyjnej wejście w życie ustawy może się przedłużyć, bo rozwiązania te Polska musi uzgodnić z Komisją Europejską.

18.01.2022

Parkowanie „na kopercie” dla osób niepełnosprawnych kosztuje więcej

Prawo karne Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Od 1 stycznia zaparkowanie samochodu bez uprawnienia na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością, tzw. „kopercie”, grozi zapłatą 800 zł. Wzrosła też grzywna za posługiwanie się cudzą kartą parkingową oraz kartą przez osobę nieuprawnioną. Wysoka grzywna będzie też za niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej.

17.01.2022

PFRON nie pomoże przy zakupie auta, ale da pieniądze na dostosowanie posiadanego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Osoby niepełnosprawne nie mają co liczyć na pomoc PFRON przy zakupie samochodu. Mogą natomiast uzyskać pomoc na zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego, stosownie do ograniczeń wynikających z niepełnosprawności – twierdzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. I przypomina, że pomoc adresowana jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu lub słuchu.

15.01.2022

Jeszcze dziś gminy mogą składać uwagi do ustawy o dodatku osłonowym

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Jeszcze dziś do godz. 13 gminy mogą zgłaszać uwagi dotyczące ustawy o dodatku osłonowym oraz propozycje korekt jej treści. W poniedziałek 17 stycznia zaplanowane jest spotkanie z Piotrem Dziadzio podsekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w sprawie ewentualnych pilnych poprawek do ustawy.

14.01.2022

Nowa ustawa ma zachęcić osoby wykluczone społecznie do zdobywania kwalifikacji

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowe przepisy mają m.in. zachęcić osoby wykluczone społecznie do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centra Integracji Społecznej (CIS) w celu zdobycia kompetencji i kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia.

13.01.2022

Maląg: Do końca stycznia można składać wniosek o dofinansowanie z programu „Opieka 75 plus”

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse samorządów

Do końca stycznia samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie z programu „Opieka 75 plus” – przypomina Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Zwraca uwagę, że w tegorocznej edycji programu, który adresowany jest do gmin do 60 tys. mieszkańców, samorządy mogą otrzymać większe dofinansowanie.

12.01.2022

Nowa ustawa - maltretowane dziecko nie będzie płacić za rodzica w DPS

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse

Zagwarantowanie większej ochrony członkom rodzin pensjonariuszy korzystających z domów pomocy społecznej (DPS) - zakłada znowelizowana ustawa o pomocy społecznej, którą 4 stycznia podpisał Prezydent RP. Ustawa rozszerza katalog przesłanek obligatoryjnego i fakultatywnego zwolnienia członków rodziny mieszkańca domu pomocy społecznej z odpłatności za jego pobyt w placówce.

11.01.2022

Trudny start akcji przyznawania dodatków osłonowych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Zdaniem pracowników socjalnych większość wniosków o dodatek osłonowy zostanie złożonych w formie papierowej. Problem mają szczególnie duże miasta, które muszą ośmiostronicowy wzór wniosku zamówić w drukarni. MOPS w Grudziądzu już poinformował, że papierowe druki będą dostępne dopiero po 20 stycznia. Samorządowcy wciąż nie są pewni, w jakiej formie ma następować przyznanie dodatku.

11.01.2022

Nie wszystkie organizacje rozliczają się z 1 proc. podatków

Pomoc społeczna PIT

Organizacje pożytku publicznego w ramach tzw. jednego procenta PIT otrzymały od podatników 973 mln zł. Nie wszystkie jednak transparentnie się z niego rozliczyły, niestety, jakość ich sprawozdań finansowych pozostaje niska – wynika z badania Grant Thornton. Jego autorzy podkreślają, że to około 2 proc. dochodów polskiego budżetu.

10.01.2022

Ustawa o inflacyjnym dodatku osłonowym już obowiązuje

Pomoc społeczna VAT

Od wtorku obowiązuje opublikowana w poniedziałek w Dzienniku Ustaw ustawa o dodatku osłonowym, która ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Na dodatek mogą liczyć osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób.

04.01.2022

Rencista socjalny może więcej zarobić bez utraty świadczenia

Pomoc społeczna Emerytury i renty Prawo pracy

Od Nowego Roku obowiązują ważne zmiany w przepisach dla osób pobierających rentę socjalną i jednocześnie aktywnych zawodowo. Od 1 stycznia zwiększona została kwota przychodu do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, po osiągnięciu której dopiero zostanie zawieszone pobieranie renty socjalnej. Dotychczas było to 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

03.01.2022

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku będzie wyższe

Pomoc społeczna

Od 1 stycznia 2022 r. po raz kolejny rośnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Jest ono bowiem powiązane z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Skoro pensja minimalna idzie do góry, to wzrasta też świadczenie dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi.

03.01.2022

ZUS podsumowuje rok 2021 i mówi o planach na 2022 rok

Pomoc społeczna Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Realizacja tarczy antykryzysowej, wypłata czternastych emerytur i dodatkowego zasiłku opiekuńczego, realizacja programu „Dobry Start”, a także dalszy rozwój Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – to najważniejsze zadania realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2021 roku.

31.12.2021

Od Nowego Roku rusza rodzinny kapitał opiekuńczy

Pomoc społeczna Prawo rodzinne

Od 1 stycznia 2022 r. w życie wchodzi ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym. To nowe świadczenie, będące elementem Polskiego Ładu. W jego ramach, rodzice najmłodszych dzieci mogą liczyć na nawet 12 tys. zł dodatkowego wsparcia. Rząd poinformował, że w 2022 roku na rodzinny kapitał opiekuńczy przeznaczy ok. 3,1 mld zł.

31.12.2021

ZUS przejmuje obsługę 500 plus - kreator pomoże w wypełnianiu wniosków

Pomoc społeczna Administracja publiczna

Od początku 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje od samorządów obsługę programu 500+. Wnioski można będzie składać wyłącznie online, a pieniądze będą wypłacane na konta bankowe. Dla ułatwienia ZUS przygotował specjalny kreator wniosków na PUE ZUS dla rodziców, którzy chcą wypełnić i wysłać wniosek o 500 plus.

31.12.2021

NIK: Przepisy nie zapobiegają marnowaniu żywności, trzeba je poprawić

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo gospodarcze

W Polsce wciąż brakuje kompleksowego systemu monitorowania i ograniczania skali marnowania żywności. Nie pomogło uchwalenie ustawy, która miała temu zapobiegać. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że przepisy trzeba poprawić - m.in. dlatego że obowiązujące regulacje dotyczą handlu, a najwięcej jedzenia trafia do śmieci w naszych domach - aż 60 proc.

21.12.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski