Programy telewizyjne jeszcze mniej dostępne dla osób głuchych

Pomoc społeczna Administracja publiczna

Projekt rozporządzenia w sprawie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w programach telewizyjnych, autorstwa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ma w założeniu pomóc tym osobom. Ale strona społeczna i Rzecznik Praw Obywatelskich alarmują, że jest wprost przeciwnie, bo propozycje zakładają znaczne zmniejszenie udogodnień. Głusi mogą też zostać pozbawieni dostępu do programów telewizji regionalnej.

02.04.2022

Rząd przygotowuje ustawę o dostępności produktów i usług

Pomoc społeczna Nowe technologie Prawo gospodarcze

Nowe wymogi dostępności dla systemów sprzętu komputerowego i ich systemów operacyjnych, samoobsługowych terminali płatniczych, bankomatów, automatów biletowych, urządzeń do odprawy samoobsługowej, interaktywnych terminali informacyjnych, smartfonów i czytników książek elektronicznych - przewiduje projekt ustawy, który do konsultacji skierowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

31.03.2022

Czy uchodźca spał w mieszkaniu - można jakoś sprawdzić, ale czy jadł - już nie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Przesłanką do wypłacenia tzw. świadczenia 40 zł jest zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcy z Ukrainy. Ale o ile miasta i gminy, które zajmują się wypłatą rekompensat, jeszcze z trudem mogą zweryfikować, czy ktoś kwaterował uchodźcę w zgłoszonym lokalu, o tyle czy zapewnił mu wyżywanie, już nie. A chodzi o duże pieniądze, bo np. w przypadku zakwaterowania na miesiąc pięcioosobowej rodziny rekompensata wyniesie 6 tys. zł.

30.03.2022

Gminy zwrócą więcej za dowóz niepełnosprawnego dziecka - Senat chce zmian

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Senat chce dostosować do przepisów o transporcie drogowym zasady zwrotu kosztów przez gminy rodzicom, którzy sami dowożą dzieci z niepełnosprawnością do szkoły. Wysokość stawki za kilometr związana jest z algorytmem opartym na średniorocznym koszcie paliwa. Przez rosnące ceny paliwa rodzicom niepełnosprawnych dzieci brakuje pieniędzy na dowożenie ich do szkoły.

28.03.2022

Będzie rejestr ukraińskich dzieci "bez opieki" - ustawa opublikowana

Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości Ukraina

Ukraińskie dzieci, które wjechały do Polski bez opieki lub zostały przeniesione z ukraińskich domów dziecka trafią do specjalnej ewidencji prowadzonej w systemie teleinformatycznym - zakłada nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Powiatowe centra pomocy rodzinie zapewnią pomoc prawną, organizacyjną i psychologiczną opiekunom tymczasowym i przebywającym pod ich opieką dzieciom ukraińskim.

26.03.2022

Uchodźcy mogą trafić też do DPS-ów, ale nie wiadomo, kto za to zapłaci

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Przed rosyjską agresją na Ukrainie uciekają też osoby chore i niedołężne. Jeśli legalnie przebywają w Polsce, mogą starać się o przyjęcie do domu pomocy społecznej na takich samych zasadach, jak każdy Polak, ale na razie nie wiadomo, kto i z jakich funduszy sfinansuje taki pobyt. W każdym razie DPS-y nie chcą na razie przyjmować Ukraińców, argumentując, że nie ma aktów wykonawczych do ustawy.

25.03.2022

Ośrodki pomocy społecznej zajmą się świadczeniem 40 zł na pomoc dla uchodźców

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Rząd znowelizował przepisy rozporządzenia w sprawie przyznawania „świadczenia 40 zł”, by umożliwić przekazanie zadań związanych z obsługą wniosków jednostkom organizacyjnym gminy lub gminnym osobom prawnym. Zmiana wchodzi w życie od czwartku. Ma to odciążyć urzędy zaangażowane w wydawanie numeru PESEL uchodźcom. Pracownicy pomocy społecznej przekonują, że tym sposobem rząd przerzuca kolejne zadanie, które nie jest w ich kompetencji.

24.03.2022

Samorządy i organizacje mogą już składać wnioski do PFRON na pomoc uchodźcom

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz niektóre organizacje pozarządowe mogą już składać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski o uzyskanie pomocy finansowej na wsparcie udzielone uchodźcom z Ukrainy przebywającym legalnie w Polsce po 24 lutego. PFRON przeznaczył na ten cel 130 mln zł.

23.03.2022

Najwięcej wniosków o dodatek osłonowy złożono w Wielkopolsce

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Na kwotę 124 mln zł złożyli wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy województwa wielkopolskiego. W pierwszym etapie naboru cieszył się on też dużym zainteresowanie w województwach lubelskim, śląskim i mazowieckim. Łącznie do 31 stycznia złożono wnioski na kwotę 1 mld 88 mln zł. Nadal można składać wnioski, ale ich wypłata nastąpi dopiero jesienią.

22.03.2022

Dodatek osłonowy - pod jednym adresem może być więcej niż jedno gospodarstwo domowe

Środowisko Pomoc społeczna

Jeśli pod jednym adresem znajduje się więcej niż jedno gospodarstwo domowe, każde z nich może składać wniosek o dodatek osłonowy. Trzeba pamiętać, że dana osoba może być członkiem tylko jednego gospodarstwa, z którego tylko jedna osoba może złożyć wniosek – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

21.03.2022

ZUS: Ruszyła infolinia w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Ukraina

Od 21 marca 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego – poinformował ZUS w poniedziałek na swojej stronie internetowej.

21.03.2022

Bratowa to nie krewna - świadczenie pielęgnacyjne jej nie przysługuje

Pomoc społeczna Prawo rodzinne Ubezpieczenia społeczne

Katalog osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, gdy rezygnują z pracy, by opiekować się osobą niepełnosprawną, określa ustawa o świadczeniach rodzinnych. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie zamierza go rozszerzać. Osoby niesamodzielne wymagające pomocy innych, mogą jednak zwrócić się o wsparcie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania, o udzielenie pomocy.

19.03.2022

Niepełnosprawnym uchodźcom z Ukrainy potrzebne jest większe wsparcie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Pomoc dla uchodźców z niepełnosprawnościami z Ukrainy w Polsce ma opierać się głównie na programie Rady Nadzorczej PFRON, który będzie wypełnieniem zapisów zawartych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. Nie wiadomo jednak, czy zostanie on uchwalony na najbliższym posiedzeniu 18 marca. A pomoc coraz bardziej potrzebna. Mają z niej skorzystać zarówno osoby indywidualne, jak i samorządy i organizacje pozarządowe.

17.03.2022

RPO pyta ZUS o opóźnienia w sprawie rodzinnego kapitału opiekuńczego

Pomoc społeczna

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi na opóźnienia przy rozpoznawaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy. Ustawa przewiduje na to na dwumiesięczny termin. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta ZUS o przyczynę tych opóźnień.

16.03.2022

Samorządy już pomagają przyjmującym uciekinierów wojennych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Bezpłatna komunikacja miejska, zerowe stawki opłat za postój samochodów w strefie płatnego parkowania, ulgi i zwolnienia do miejskich basenów, pomoc w zatrudnieniu - to inicjatywy miast, które mają pomóc uchodźcom z Ukrainy. Niektóre samorządy nie czekając na rządowe przepisy decydują się same wesprzeć obywateli, którzy przyjęli uciekinierów pod swój dach.

14.03.2022

Specustawa o wsparciu dla obywateli Ukrainy już obowiązuje

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna Ukraina

W ciągu kilku godzin ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy została podpisana przez prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Regulacja wprowadza uproszczoną legalizację pobytu, rejestracje przez gminy, numer PESEL, ułatwienia w zatrudnieniu, 500 plus i pakiet świadczeń socjalnych, ale - co ważne - dla obywateli Ukrainy, którzy przedostali się do Polski bezpośrednio ze swojej ojczyzny.

12.03.2022

Powiadomienie wystarczy do zatrudnienia uchodźcy z Ukrainy - ustawa już obowiązuje

Pomoc społeczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina

Wystarczy powiadomienie powiatowego urzędu pracy, wysłane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl, w ciągu 14 dni od podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy, by legalnie przebywający w Polsce uchodźca mógł zostać zatrudniony – przewiduje ustawa, którą w sobotę ostatecznie uchwalił Sejm.

12.03.2022

Rząd "dołoży" się do utrzymania uchodźców wojennych - rejestracja od środy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Od środy 16 marca Polacy, którzy przyjęli pod swój dach obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, będa mogli występować o refinansowanie kosztów ich utrzymania. Chodzi o 40 zł dziennie i na osobę. Takie wsparcie jest przewidziane na dwa miesiące, wzór wniosku ma być znany najpóźniej w poniedziałek.

12.03.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski