ZUS spóźnia się z rodzinnym kapitałem opiekuńczym i mówi o błędach wnioskujących

Pomoc społeczna Domowe finanse

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje się do opóźnień w rozpoznawaniu wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ale winę za to przerzuca na rodziców lub opiekunów, twierdząc, że popełniane przez nich we wnioskach błędy mogą wpływać na terminowość ich realizacji. Zdaniem prawników, jeśli państwo nie realizuje swoich obowiązków powinno ponosić tego konsekwencje w postaci wypłaty pieniędzy z odsetkami.

08.04.2022

LEX Sytuacje Nadzwyczajne - nowy bezpłatny moduł dla uchodźców z Ukrainy

Pomoc społeczna Administracja publiczna

W Systemie Informacji Prawnej LEX pojawił się nowy, bezpłatny moduł LEX Sytuacje Nadzwyczajne. W jednym miejscu gromadzi on profesjonalną informację prawną i branżową o zmianach legislacyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz walką z Covid-19, w tym najnowsze artykuły z serwisu Prawo.pl.

06.04.2022

Uchodźcy z Ukrainy skorzystają z programu usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Uchodźcy z Ukrainy, którzy legalnie od 24 lutego przebywają na terenie Polski będą mogli skorzystać z ogłoszonego w ubiegłym roku rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego – dowiedzieliśmy się w ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Problemem jest, że środków na ten cel, pomimo zwiększenia w tym roku puli, jest wciąż za mało.

06.04.2022

ZUS dostaje kolejne zadania, ale nie radzi sobie z ich realizacją

Pomoc społeczna Domowe finanse

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma opóźnienia w rozpoznawaniu wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Są sygnały, że osoby, które złożyły wnioski już 1 stycznia 2022 roku, do dziś nie dostały pieniędzy, a urzędnicy, do których się zwracają, każą się im uzbroić w cierpliwość. To skutek dodawania Zakładowi kolejnych zadań, bez odpowiedniego wzmocnienia kadrowego i finansowego.

06.04.2022

Programy telewizyjne jeszcze mniej dostępne dla osób głuchych

Pomoc społeczna Administracja publiczna

Projekt rozporządzenia w sprawie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w programach telewizyjnych, autorstwa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ma w założeniu pomóc tym osobom. Ale strona społeczna i Rzecznik Praw Obywatelskich alarmują, że jest wprost przeciwnie, bo propozycje zakładają znaczne zmniejszenie udogodnień. Głusi mogą też zostać pozbawieni dostępu do programów telewizji regionalnej.

02.04.2022

WSA: Przeznaczenie 500 plus kluczowe dla oceny, czy zostało nienależnie pobrane

Pomoc społeczna Prawo rodzinne Administracja publiczna

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Chociaż przysługuje ono matce, ojcu lub opiekunowi, to w istocie służy dziecku. Dlatego też faktyczne przeznaczenie wypłaconych pieniędzy ma kluczowy wpływ na ocenę, czy świadczenie było nienależne.

02.04.2022

Rząd przygotowuje ustawę o dostępności produktów i usług

Pomoc społeczna Nowe technologie Prawo gospodarcze

Nowe wymogi dostępności dla systemów sprzętu komputerowego i ich systemów operacyjnych, samoobsługowych terminali płatniczych, bankomatów, automatów biletowych, urządzeń do odprawy samoobsługowej, interaktywnych terminali informacyjnych, smartfonów i czytników książek elektronicznych - przewiduje projekt ustawy, który do konsultacji skierowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

31.03.2022

Czy uchodźca spał w mieszkaniu - można jakoś sprawdzić, ale czy jadł - już nie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Przesłanką do wypłacenia tzw. świadczenia 40 zł jest zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcy z Ukrainy. Ale o ile miasta i gminy, które zajmują się wypłatą rekompensat, jeszcze z trudem mogą zweryfikować, czy ktoś kwaterował uchodźcę w zgłoszonym lokalu, o tyle czy zapewnił mu wyżywanie, już nie. A chodzi o duże pieniądze, bo np. w przypadku zakwaterowania na miesiąc pięcioosobowej rodziny rekompensata wyniesie 6 tys. zł.

30.03.2022

Gminy zwrócą więcej za dowóz niepełnosprawnego dziecka - Senat chce zmian

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Senat chce dostosować do przepisów o transporcie drogowym zasady zwrotu kosztów przez gminy rodzicom, którzy sami dowożą dzieci z niepełnosprawnością do szkoły. Wysokość stawki za kilometr związana jest z algorytmem opartym na średniorocznym koszcie paliwa. Przez rosnące ceny paliwa rodzicom niepełnosprawnych dzieci brakuje pieniędzy na dowożenie ich do szkoły.

28.03.2022

Będzie rejestr ukraińskich dzieci "bez opieki" - ustawa opublikowana

Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości Ukraina

Ukraińskie dzieci, które wjechały do Polski bez opieki lub zostały przeniesione z ukraińskich domów dziecka trafią do specjalnej ewidencji prowadzonej w systemie teleinformatycznym - zakłada nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Powiatowe centra pomocy rodzinie zapewnią pomoc prawną, organizacyjną i psychologiczną opiekunom tymczasowym i przebywającym pod ich opieką dzieciom ukraińskim.

26.03.2022

Uchodźcy mogą trafić też do DPS-ów, ale nie wiadomo, kto za to zapłaci

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Przed rosyjską agresją na Ukrainie uciekają też osoby chore i niedołężne. Jeśli legalnie przebywają w Polsce, mogą starać się o przyjęcie do domu pomocy społecznej na takich samych zasadach, jak każdy Polak, ale na razie nie wiadomo, kto i z jakich funduszy sfinansuje taki pobyt. W każdym razie DPS-y nie chcą na razie przyjmować Ukraińców, argumentując, że nie ma aktów wykonawczych do ustawy.

25.03.2022

Ośrodki pomocy społecznej zajmą się świadczeniem 40 zł na pomoc dla uchodźców

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Rząd znowelizował przepisy rozporządzenia w sprawie przyznawania „świadczenia 40 zł”, by umożliwić przekazanie zadań związanych z obsługą wniosków jednostkom organizacyjnym gminy lub gminnym osobom prawnym. Zmiana wchodzi w życie od czwartku. Ma to odciążyć urzędy zaangażowane w wydawanie numeru PESEL uchodźcom. Pracownicy pomocy społecznej przekonują, że tym sposobem rząd przerzuca kolejne zadanie, które nie jest w ich kompetencji.

24.03.2022

Samorządy i organizacje mogą już składać wnioski do PFRON na pomoc uchodźcom

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz niektóre organizacje pozarządowe mogą już składać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski o uzyskanie pomocy finansowej na wsparcie udzielone uchodźcom z Ukrainy przebywającym legalnie w Polsce po 24 lutego. PFRON przeznaczył na ten cel 130 mln zł.

23.03.2022

Najwięcej wniosków o dodatek osłonowy złożono w Wielkopolsce

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Na kwotę 124 mln zł złożyli wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy województwa wielkopolskiego. W pierwszym etapie naboru cieszył się on też dużym zainteresowanie w województwach lubelskim, śląskim i mazowieckim. Łącznie do 31 stycznia złożono wnioski na kwotę 1 mld 88 mln zł. Nadal można składać wnioski, ale ich wypłata nastąpi dopiero jesienią.

22.03.2022

Dodatek osłonowy - pod jednym adresem może być więcej niż jedno gospodarstwo domowe

Środowisko Pomoc społeczna

Jeśli pod jednym adresem znajduje się więcej niż jedno gospodarstwo domowe, każde z nich może składać wniosek o dodatek osłonowy. Trzeba pamiętać, że dana osoba może być członkiem tylko jednego gospodarstwa, z którego tylko jedna osoba może złożyć wniosek – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

21.03.2022

ZUS: Ruszyła infolinia w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Ukraina

Od 21 marca 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego – poinformował ZUS w poniedziałek na swojej stronie internetowej.

21.03.2022

Bratowa to nie krewna - świadczenie pielęgnacyjne jej nie przysługuje

Pomoc społeczna Prawo rodzinne Ubezpieczenia społeczne

Katalog osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, gdy rezygnują z pracy, by opiekować się osobą niepełnosprawną, określa ustawa o świadczeniach rodzinnych. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie zamierza go rozszerzać. Osoby niesamodzielne wymagające pomocy innych, mogą jednak zwrócić się o wsparcie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania, o udzielenie pomocy.

19.03.2022

Niepełnosprawnym uchodźcom z Ukrainy potrzebne jest większe wsparcie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Pomoc dla uchodźców z niepełnosprawnościami z Ukrainy w Polsce ma opierać się głównie na programie Rady Nadzorczej PFRON, który będzie wypełnieniem zapisów zawartych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. Nie wiadomo jednak, czy zostanie on uchwalony na najbliższym posiedzeniu 18 marca. A pomoc coraz bardziej potrzebna. Mają z niej skorzystać zarówno osoby indywidualne, jak i samorządy i organizacje pozarządowe.

17.03.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski