Świadczenie pielęgnacyjne w 2021 roku będzie wyższe

Pomoc społeczna

Od 1 stycznia 2021 r. po raz kolejny rośnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, jest ono bowiem powiązane z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Skoro pensja minimalna idzie do góry, to wzrasta też świadczenie dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi.

29.12.2020

Minister chce poszerzać kompetencje opiekunów medycznych, pielęgniarki przeciwne

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

Resort zdrowia wprowadza zmiany do podstawy programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny celem rozszerzenia kompetencji zawodowych opiekunów medycznych. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych sprzeciwia się takim działaniom, uważając je za niezasadne i zbędne, a także nie wynikające z rzeczywistych potrzeb rynku świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych.

17.12.2020

Od nowego roku program dla seniorów „Aktywni+”

Pomoc społeczna

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nowy program dla seniorów „Aktywni+”, w ramach którego rząd przeznaczy 200 milionów złotych na dofinansowanie projektów skierowanych do osób starszych. Nabór ofert rozpocznie się na początku przyszłego roku, wnioski będą mogły składać między innymi organizacje pozarządowe.

15.12.2020

Rzecznik Praw Dziecka zarzuca samorządom, że opóźniają wypłaty 500 plus

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do minister rodziny i polityki społecznej, by wyjaśniła samorządom, jak należy działać na rzecz dobra wszystkich rodzin. Jego zdaniem samorządy coraz częściej bezzasadnie odmawiają rozpatrywania wniosków o prawo do świadczeń rodzinnych i wychowawczego.

15.12.2020

Samorządy zorganizują transport bezpośredni dla niepełnosprawnych dzięki grantom z PFRON

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Przewozy door-to-door będą od przyszłego roku realizowane w samorządach dzięki realizacji pilotażowych projektów transportu dla osób wymagających wsparcia w przemieszczaniu. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił właśnie listę rankingową wniosków o przyznanie grantu. Oprócz przejazdów sfinansować będzie można instalację podjazdów w budynkach czy windy.

14.12.2020

Iwona Hartwich: Rząd zepchnął niepełnosprawnych na margines życia społecznego

Pomoc społeczna

Dożywotni pobyt w domu pomocy społecznej jest najgorszym rozwiązaniem dla osoby niepełnosprawnej, której zmarli rodzice lub opiekunowie. Rodzinny dom lub mieszkanie jest bowiem ostoją ich bezpieczeństwa - uważa Iwona Hartwich z sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

06.12.2020

Są umowy na trzy kolejne centra usług społecznych z rządowym dofinansowaniem

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Trzy gminy - Gogolin, Trzcianka i Rawicz – podpisały umowy na realizację projektów, w ramach których powstaną centra usług społecznych. Projekty są wśród wybranych do dofinansowania w konkursie resortu polityki społecznej. Mają być w nich dostępne usługi społeczne z różnych systemów: pomocy społecznej, polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, edukacji publicznej, polityki prorodzinnej.

26.11.2020

Raport: Domy pomocy społecznej wciąż potrzebują wsparcia

Pomoc społeczna Koronawirus

Niepokojące jest ograniczenie praw mieszkańców domów pomocy społecznej – alarmuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka w raporcie. Z badania przeprowadzonego przez organizację wynika, że konieczne jest dalsze wsparcie, szczególnie finansowe i rzeczowe dla dps oraz wzmocnienie ochrony ich mieszkańców. Istotne jest też zagwarantowanie łatwego dostępu do testów na COVID.

23.11.2020

Natarczywe żebranie w sieci i w realu - na tatuaż, kota i start-up

Prawo karne Pomoc społeczna Administracja publiczna

Tradycyjne żebranie na ulicy wypierają nowoczesne sposoby w postaci publicznych zbiórek internetowych. Do tego zaciera się granica między staroświeckim proszeniem o jałmużnę, a nowoczesnym crowdfundingiem. Bo jedni proszą o datki na obiecującą inwestycję, a inni na tatuaż. Karane jest jednak tylko wykorzystywanie portali crowdfundingowych do zbiórki na cele przestępcze, np. na opłacenie mandatu.

21.11.2020

W czasie pandemii niektóre z ośrodków wsparcia seniorów pomagają inaczej

Pomoc społeczna Koronawirus

Wraz ze wzrostem liczby zakażeń narastały wątpliwości co do możliwości dalszego funkcjonowania ośrodków wsparcia dziennego dla seniorów. Wojewodowie wydawali decyzje o czasowym zawieszeniu działalności placówek dla seniorów i część gmin je zawiesiła, a część wprowadziła tzw. alternatywne formy działania - pisze dr Joanna Cieślińska z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.

21.11.2020

Powiaty: Miejsce w Klubie Senior+ otrzymuje za niskie dofinansowanie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Kwota dofinansowania utrzymania miesięcznego jednego miejsca w Klubie „Senior+” powinna być wyższa – uważa Związek Powiatów Polskich. Zdaniem samorządów, pozwoliłoby to na zapewnienie sfinansowania realizacji zadania na odpowiednim poziomie.

16.11.2020

Maląg: W tym roku przeznaczyliśmy ponad 17 mln zł na wsparcie bezdomnych

Pomoc społeczna

Ponad 17 mln zł przeznaczonych zostało w 2020 roku na wsparcie osób bezdomnych – poinformowała Marlena Maląg, szefowa resortu rodziny i polityki społecznej. Zaapelowała do wojewodów, by w związku z trudną sytuacją epidemiczną podjęli szczególne starania mające na celu pomoc osobom bezdomnym. Szczegółowe wytyczne dostaną prowadzący placówki wsparcia.

15.11.2020

Raport: Pracownicy socjalni zarabiają najmniej w Europie

Pomoc społeczna

Pensje pracowników socjalnych w Polsce należą do najniższych w Europie – wynika z raportu opracowanego przez federacje pracowników socjalnych. Nasi pracownicy socjalni mogą liczyć na zaledwie około 120 proc. płacy minimalnej i jedynie na niecałe 50 proc. średniego wynagrodzenia dla wszystkich branż.

13.11.2020

Zdalna pomoc seniorom i niepełnosprawnym trudna i mało skuteczna

Pomoc społeczna Koronawirus

Bardzo trudno jest pomagać seniorom i ludziom niepełnosprawnym w czasie pandemii - alarmują pracownicy pomocy społecznej. Szczególnie gdy zamykane są dzienne ośrodki terapii zajęciowej, likwiduje sią turnusy terapeutyczne, a możliwości korzystania przez te osoby z pomocy zdalnej są bardzo ograniczone.

07.11.2020

Zakupy w kwarantannie – ośrodek pomocy społecznej nie kupi zniczy ani wina

Pomoc społeczna Administracja publiczna Koronawirus

Ośrodki pomocy społecznej są blokowane zgłoszeniami, w których - zgodnie z przepisami - nie mogą pomóc. Nie kupią na przykład zniczy czy... prosecco. Pomoc w zakupach na kwarantannie jest organizowana tylko dla spełniających kryterium dochodowe i jest ściśle określona. Wsparcie dla seniorów z kolei – tylko wtedy, gdy są samotni i nie mogą poprosić o pomoc sąsiada lub rodziny. Takie informacje powinny być filtrowane już na poziomie rządowej infolinii.

29.10.2020

Pomoc dla seniorów wyzwaniem dla gmin i ośrodków pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Gminy mają realizować rządowy program pomocy dla seniorów. Narzekają jednak, że nie konsultowano go z nimi. Mówią też o braku pieniędzy, problemach z ich rozliczaniem i zasadach bezpieczeństwa. Ośrodki pomocy społecznej przygotowują się do realizacji zadania, co jest utrudnione przez brak wiedzy o liczbie potrzebujących, przyznanych kwotach i wskazań, na co mają być wydane. Poza tym brakuje kadr.

27.10.2020

Dodatek zadaniowy w DPS też za urlop i dla pracujących na czas pandemii

Pomoc społeczna Koronawirus

Dodatek zadaniowy przysługuje pracownikom domów pomocy społecznej także za okres urlopu, w trakcie zwolnienia związkowego oraz dla pracowników, którym powierzono bezpośrednią pracę z mieszkańcami jedynie na czas pandemii – wynika z odpowiedzi resortu polityki społecznej na pytania Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.

26.10.2020

Samotni starsi mogą liczyć na pomoc, rusza Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Pomoc społeczna Koronawirus

Samotni seniorzy będą mogli zadzwonić na infolinię, by poprosić o zrobienie zakupów. Zainaugurowany przez rząd Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów to program pomocy osobom starszym, które nie mają opieki ze strony rodziny. Ma być udzielana na szczeblu centralnym i samorządowym. Na razie zabezpieczono na ten cel 100 mln zł. Wsparcie otrzymają też ośrodki pomocy społecznej.

23.10.2020

Będzie większe wsparcie finansowe dla gmin na rzecz seniorów

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Trwają konsultacje społeczne nowej edycji programu Senior Plus na lata 2021-2025. Samorządy mogą jeszcze zgłaszać swoje uwagi i sugestie. Zwiększone mają zostać progi dofinansowania na Kluby Seniora i Dzienne Domu Senior+ przy mniejszym wkładzie własnym.

20.10.2020