Od 2021 roku prawo do świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+”, a od tego roku "Rodzina 800+" ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. W związku z tym rodzice muszą każdego roku składać nowe wnioski o przyznanie świadczenia.

 

Nowy okres świadczeniowy – nowe wnioski o 800+ w 2024 roku

Wniosek ma formę wyłącznie elektroniczną. Można go złożyć przez aplikację mobilną mZUS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia albo bankowość elektroniczną.

- Wnioski na nowy okres rozliczeniowy przyjmujemy od 1 lutego 2024 r.. Wypłata 800+ ruszy 1 czerwca - informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa dolnośląskiego. - Zachęcam żeby nie zwlekać z wysłaniem wniosku. Im później trafi do ZUS, tym dłużej będzie się zanim pieniądze zaczną płynąć na konto – dodaje Kowalska-Matis.

W przypadku nowo narodzonego dziecka rodzic ma trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobi to w tym terminie, to otrzyma świadczenie z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka.

Świadczenie wychowawcze 800 + przysługuje na dziecko do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Wynosi 800 zł miesięcznie, a w przypadku opieki naprzemiennej - 400 zł.

Zobacz też linię orzeczniczą: Orzeczenie sądu o sprawowaniu opieki naprzemiennej, jako podstawa do wypłaty świadczenia wychowawczego na rzecz rodzica sprawującego taką opiekę >

- Jeśli rodzice nie chcą mieć przerwy w wypłacie świadczenia, elektroniczny wniosek powinni złożyć do końca kwietnia – przestrzegała wiosną Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

 

Terminy wypłat świadczenia „800+”

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 maja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Uwaga!

Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Na przykład, jeśli wniosek wpłynie w lipcu, to rodzic straci świadczenie za czerwiec, a wypłata pieniędzy dotrze na konto dopiero do 30 września. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca gwarantuje więc, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Warto więc pilnować terminów, by mieć zagwarantowaną ciągłość wypłaty, jak również nie stracić prawa do świadczenia.

Czytaj też: Dni wolne od pracy w 2024 roku, czyli jak zaplanować długie weekendy >

 

Sprawdź w LEX:

-> Czy świadczenie wychowawcze nadal należy się matce, która fizycznie nie zamieszkuje wspólnie z dzieckiem? >

-> Czy w związku z podejrzeniem marnotrawienia świadczenia wychowawczego, OPS może wnioskować do ZUS celem zamienienia formy wypłaty na niefinansową? >