Ostatnie dni na złożenie wniosku o 800 plus, żeby nie przepadły pieniądze za czerwiec

Pomoc społeczna Domowe finanse

1 czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 800 plus. Aby otrzymać kontynuację świadczenia, potrzebny jest nowy wniosek, złożony w tym roku. Tymczasem kilkadziesiąt tysięcy rodziców jeszcze tego nie zrobiło. To już ostatnie dni na wysłanie wniosku, żeby dostać świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od czerwca. W lipcu też będzie można złożyć wniosek, ale pieniądze za czerwiec przepadną.

20.06.2024

Na decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia czeka się miesiącami. RPO interweniuje

Niepelnosprawność

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące czasu trwania postępowań wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, które zajmują się wnioskami o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Na rozpatrzenie wniosku w niektórych miejscach czeka się wiele miesięcy, a bez tej decyzji osoby z niepełnosprawnościami nie mogą starać się o świadczenie wspierające.

19.06.2024

Kobiety z większą reprezentacją w związkach sportowych

Do konsultacji społecznych trafił projekt, którego celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w sporcie. W tym celu ustawowo zwiększa się reprezentację kobiet w związkach sportowych. Zmiany dotyczą też wysokości stypendium sportowego wypłacanego po urodzeniu dziecka - obecnie sytuacja pobierających je matek była gorsza niż tych, wykonujących pracę na etacie.

18.06.2024

ZUS: 1 lipca rusza kolejna odsłona programu "Dobry start"

Domowe finanse

Już za niecałe dwa tygodnie, od 1 lipca, rodzice i opiekunowie będą mogą składać wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start”. Dofinansowanie na wyprawkę przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność to do ukończenia 24 lat. Samo złożenie wniosku jest bardzo proste. Należy jednak pamiętać, by bezbłędnie wpisać dane - prawidłowy numer PESEL dziecka, nazwę oraz adres szkoły czy aktualny numer konta.

18.06.2024

Prawo odbudowy przyrody - przyjęte

Środowisko

Dzisiejsze głosowanie w Radzie ds. Środowiska Unii Europejskiej to wielki sukces dla przyrody, a jednocześnie wielka porażka naszego rządu. Polska stanęła po stronie przeciwników ochrony przyrody, wbrew interesom i woli polskiego społeczeństwa – twierdzą ekolodzy. W poniedziałek rano, 17 czerwca br., rozpoczęła się debata i głosowanie w Radzie. Polska oddała głos przeciw Nature Restoration Law (NRL).

17.06.2024

Utrata prawa jazdy za szybkość nie na drogach krajowych

Prawo karne Administracja publiczna Transport

W Ministerstwie Infrastruktury rozpoczęły się prace nad zmianą ustawy o ruchu drogowym. Jak poinformował minister Dariusz Klimczak, szef resortu infrastruktury, poprawki łączą się z surową karą - utratą prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości powyżej 50 km/h na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym.

17.06.2024

Będzie ustawa o związkach partnerskich - zapowiada ministra ds. równości Katarzyna Kotula

Prawo cywilne

Ministra ds. równości Katarzyna Kotula podjęła decyzję o skierowaniu dokumentów rządowego projektu o związkach partnerskich do wykazu prac legislacyjnych. Dodała, że będzie rozmawiać z PSL o szczegółach projektu i o uregulowaniu sytuacji dzieci w "tęczowych rodzinach". Regulacja zakłada m.in. możliwość wspólnego nazwiska, prawo do informacji medycznej i wspólnego rozliczenia się.

15.06.2024

Dopłaty do używanych samochodów elektrycznych jesienią

Środowisko

W ciągu najbliższych miesięcy ma ruszyć program dopłat do używanych elektryków, przygotowany przez resort klimatu i środowiska. Będzie finansowany z Krajowego Planu Odbudowy. Wstępnie mowa jest o jesieni, ale szefowa NFOŚiGW oceniła, że termin ten może ulec wydłużeniu ze względu na toczące się dyskusje w sprawie warunków dofinansowania.

14.06.2024

Przekroczenie limitu punktów karnych grozi utratą prawa jazdy

Prawo karne

Punkty karne są ważne tylko przez rok, licząc od daty opłacenia mandatu. Punkty otrzymane przed 17 września 2023 roku zostaną jednak skasowane dopiero po dwóch latach - to wyjątek od zasady. Przekroczenie 24 (lub 20) punktów karnych przy zatrzymaniu powoduje wiele negatywnych konsekwencji (oprócz mandatu).

13.06.2024

ZUS przypomina o wnioskach na 800+

Domowe finanse

Duża część rodziców i opiekunów nie złożyła jeszcze wniosków o 800+ na nowy okres świadczeniowy. Chodzi o około 100 tysięcy dzieci. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że jeśli rodzice zrobią to w czerwcu, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec.

12.06.2024

Artyści apelują o gwarancje tantiem z internetu

Prawo autorskie

Aktorzy, muzycy i lektorzy domagają się od parlamentarzystów gwarancji praw do wynagrodzeń z tytułu rozpowszechniania utworów w sieci. We wtorek, podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim. Zmiana przepisów jest podyktowana koniecznością implementacji do polskiego prawa unijnej dyrektywy.

11.06.2024

Z rejestru CEPiK znika ponad siedem milionów aut

Administracja publiczna

Samochody, które przez okres 10 lat nie były ubezpieczane ani poddawane okresowym badaniom technicznym, nie będą już figurować w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). W poniedziałek, 10 czerwca, z ewidencji zostanie wykreślonych ponad siedem milionów aut. W większości to pojazdy, które fizycznie już od dawna nie istnieją, ale wciąż figurują w bazach danych.

10.06.2024

Zakaz posiadania zwierzaka – to nieskuteczna kara

Prawo karne Środowisko

Właściciele zwierząt domowych powinni mieć więcej obowiązków. Gdyby tak było, nie porzucaliby swoich pupili w czasie urlopów – uważają prawnicy i obrońcy praw zwierząt. Obligatoryjne powinno być czipowanie zwierząt domowych, konieczne jest też stworzenie jednej bazy danych. Nawet, gdy sąd orzeknie zakaz posiadania zwierzęcia, nie ma podmiotu, który mógłby to skontrolować.

08.06.2024

Niełatwo jest odzyskać pieniądze po nieautoryzowanej transakcji płatniczej

Prawo cywilne Domowe finanse

Oszustwa z wykorzystaniem danych do logowania do bankowości elektronicznej lub mobilnej są plagą polskiej bankowości. Do kancelarii prawnych zgłaszają się kolejni klienci, których naiwność lub niewiedza zostały skutecznie wykorzystane przez przestępców. Odzyskanie utraconych pieniędzy jest trudne, ale nie niemożliwe.

05.06.2024

Na temat związków partnerskich w koalicji zgody brak

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Ministra ds. równości Katarzyna Kotula powiedziała we wtorek, że opóźnienia w wykonaniu postulatów programowych Lewicy wynikają z różnicy zdań w koalicji rządowej. Jako przykład podała projekt ustawy o związkach partnerskich. Punktem spornym jest m.in. kwestia wewnętrznego przysposobienia dzieci. Na takie rozwiązanie nie zgadza się PSL.

04.06.2024

Kiedy wymienić prawo jazdy?

Administracja publiczna

Zmiana adresu właściciela prawa jazdy nie powoduje konieczności wymiany dokumentu na nowy. Przy wymianie nie ma potrzeby zasadniczo przeprowadzać nowych badań lekarskich. Jest ono jednak obowiązkowe dla osób, które otrzymały terminowe uprawnienia do kierowania pojazdami ze względu na problemy zdrowotne.

04.06.2024

Abonament RTV w 2025 roku nie podrożeje

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała stawki abonamentu RTV, które będą obowiązywać w 2025 roku. Jak co roku, za uiszczenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc, będzie można uzyskać zniżki.

04.06.2024

Nie można pobrać nerki od psa, ale krew do transfuzji już tak

Opieka zdrowotna

Ratowanie jednego zwierzęcia kosztem zdrowia, zagrożenia życia czy tylko lęku innego, wywołuje kontrowersje etyczne i wątpliwości prawne. Kwestia przeszczepiania narządów u zwierząt nie została wprost uregulowana, a samorząd zawodowy weterynarzy uznał je za niedopuszczalne i naruszające etykę zawodową. Granice nie są łatwe do wyznaczenia.

01.06.2024

Zaszczuty youtuber może zmienić definicję stalkingu

Prawo karne Nowe technologie

Nawet jednokrotne niepożądane działanie lub zachowanie mające uprzykrzyć komuś życie prywatne bądź zawodowe powinno być uznawane za stalking. Zmianę przepisów w tej kwestii przygotowują Niemcy, ale być może podobna inicjatywa dotrze też nad Wisłę, w odpowiedzi na dokuczliwy hejt. Sankcje karne nie powinny omijać osób, które dopuszczają się takich zachowań po raz pierwszy. Właśnie takie przypadki dominują wśród hejterów.

01.06.2024

Zastrzeżenie numeru PESEL utrudni działania cyberprzestępcom

Domowe finanse RODO

Rządowy rejestr zastrzeżeń numerów PESEL działa od listopada 2023 r., ale ustawowy wymóg weryfikacji rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. Od tego dnia instytucje finansowe mają obowiązek weryfikować numery PESEL swoich klientów. Dzięki temu klienci mają być lepiej chronieni przed oszustwami finansowymi. Warto wiedzieć jak zastrzec PESEL.

31.05.2024
1  2  3  4  5    134