Dyskryminacja artystów w sprawie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów

Podatki i opłaty lokalne

Do Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka napływają skargi o potrzebie rozważenia zmian prawnych w zakresie stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów dla artystów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - tak jak to się dzieje w wypadku honorarium autorskiego pracowników nauki. Rzecznik wystąpił w tej sprawie do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza.

19.02.2024

NSA: Nieruchomość w ewidencji środków trwałych ma związek z biznesem

Podatki i opłaty lokalne Nieruchomości

Sam fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę nie wystarczy do uznania jej związku z działalnością gospodarczą. W ustaleniu takiego związku przydatne jest to, czy nieruchomość wprowadzona została do ewidencji środków trwałych. Rozbiórka linii kolejowej wyklucza możliwość realizowania przewozów, ale nie pozbawia związku tych nieruchomości z działalnością gospodarczą spółki – uznał niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.

25.01.2024

Rolnik odpisze podatek na związki zawodowe rolników, gmina otrzyma rekompensatę

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów

Od 1 stycznia 2024 r. indywidualni rolnicy oraz rolnicze spółdzielnie produkcyjne będą mogły przekazać 1,5 proc. podatku rolnego na konto związku zawodowego rolników indywidualnych, związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Gmina będzie mogła wnioskować do wojewody o rekompensatę utraconych dochodów.

29.12.2023

Konferencja Podatkowo-Kadrowy Rollercoaster już 5 grudnia 2023 r.

Podatki i opłaty lokalne Rachunkowość HR KSeF

Wyzwania związane z wdrożeniem KSeF, skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w zakresie podatku od nieruchomości, aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia oraz warunki udzielania pracownikom zwolnienia z powodu siły wyższej – to niektóre z tematów IV edycji konferencji "Podatkowo-Kadrowy Rollercoaster, czyli codzienność księgowych, kadrowych i doradców podatkowych".

01.12.2023

Zmiana jednego przepisu nie pomoże

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Po niedawnych orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego wraca temat opodatkowania budowli. Największym problemem jest oczywiście brak właściwej definicji, która pozwoliłaby w spójny i jednoznaczny sposób kwalifikować obiekty budowlane do tej właśnie kategorii. To jednak nie wszystko. Wątpliwości w zakresie podatku od nieruchomości jest tyle, że całą ustawę należałoby napisać od nowa, a same budowle całościowo potraktować w osobnym akcie prawnym.

27.10.2023

Adam Kałążny: Podatek od nieruchomości (znowu) niezgodny z Konstytucją

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Podatnicy, którzy musieli przez lata płacić zawyżony podatek od nieruchomości na podstawie niezgodnych z Konstytucją przepisów, liczyli na to, że będą mogli go odzyskać. Niestety zgodnie z wyrokiem TK będą to mogli zrobić wyłącznie podatnicy, w sprawie których została złożona skarga konstytucyjna. Trybunał odroczył wejście w życie wyroku, wskazując, że zaskarżone przepisy utracą moc obowiązującą od 1 stycznia 2025 r. - pisze dr Adam Kałążny, radca prawny z Deloitte.

26.10.2023

Na niższe stawki podatku od garaży trzeba będzie poczekać ponad rok

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Nieruchomości

Dopiero od 2025 roku właściciele garaży podziemnych będą płacić stawki podatku od nieruchomości właściwe dla mieszkań - niezależnie od tego, czy miejsce garażowe jest przedmiotem odrębnej własności. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował, co prawda, przepisy, na podstawie których od garaży z księgą wieczystą można pobierać wyższą stawkę daniny, ale odroczył termin ich uchylenia. Według ekspertów nie ma potrzeby czekać tak długo.

25.10.2023

Trybunał Konstytucyjny: Różne stawki za garaże podziemne są niezgodne z konstytucją

Podatki i opłaty lokalne Nieruchomości

Trybunał Konstytucyjny zakwestionował w środę przepisy podatku od nieruchomości, na podstawie których można pobierać wyższą stawkę za miejsce garażowe w budynkach wielorodzinnych posiadające księgę wieczystą, niż garażu bez odrębnej własności. Według Trybunału prowadzi to do nierównego traktowania podatników. Zakwestionowane przepisy tracą moc obowiązującą z upływem 31 grudnia 2024 r.

18.10.2023

NSA: Bezdotykowa myjnia samochodowa jest opodatkowana jak budowla

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów

Nie zawsze zaklasyfikowanie danego obiektu budowlanego jako budynku w ewidencji gruntów i budynków skutkuje tym, że taki obiekt jest także budynkiem w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jak stwierdził NSA, bezdotykowa myjnia samochodowa jest budowlą w całości podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

13.09.2023

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości po wyroku TK jeszcze mniej pewne

Podatki i opłaty lokalne Doradca podatkowy

Chociaż uznany za niekonstytucyjny przepis definiujący budowle ma przestać obowiązywać dopiero za półtora roku, to już pojawiło się orzecznictwo zawierające wytyczne Trybunału Konstytucyjnego. Eksperci zwracają uwagę, że po wyroku TK konieczne jest stosowanie klauzuli rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Podatnicy mają również możliwość ubiegania się o zwrot nienależnie zapłaconego podatku.

25.08.2023

Najem mieszkań w biznesie z 29-krotnie wyższą stawką podatku

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Nieruchomości

Duże miasta już teraz pobierają najwyższą stawkę podatku od wynajmowanych mieszkań, jeśli właściciel jest przedsiębiorcą lub prowadzi tzw. najem krótkoterminowy – wynika z odpowiedzi samorządów na pytania Prawo.pl. Miasta powołują się na stanowisko Ministerstwa Finansów, a resort na zmiany w orzecznictwie. Jednak według ekspertów, tak wysoka stawka nie wynika z przepisów. W praktyce zapłacą za to lokatorzy.

17.08.2023

Nowa ulga w podatku od czynności cywilnoprawnych to miliony złotych mniej dla gmin

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Budownictwo Finanse

Kto kupi pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym, nie zapłaci podatku od czynności cywilnoprawnych - wynika z nowego zwolnienia wprowadzonego do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Cieszą się podatnicy, bo zapłacą niższe daniny. Posłowie, bo mogą pochwalić się, że służą wyborcom. Minister finansów, bo nowe ulgi i zwolnienia nie kosztują budżetu państwa ani złotówki. Poszkodowane są za to miasta i gminy, bo nowa ulga kolejny raz uszczupla ich dochody budżetowe.

01.08.2023

Fundacja rodzinna korzystna podatkowo. KAS rozwiewa wątpliwości

Podatki i opłaty lokalne Fundacja Rodzinna

Pojawiają się już pierwsze indywidualne interpretacje podatkowe, będące stanowiskiem Krajowej Informacji Skarbowej, w związku z zadanymi pytaniami co do kwestii dotyczących fundacji rodzinnej. Co istotne, potwierdzają one założenia dotyczące neutralności podatkowej - pisze radca prawny Piotr Aleksiejuk z kancelarii Wojarska Aleksiejuk & Wspólnicy.

18.07.2023

Posłowie proponują obniżkę VAT na ubranka i ułatwienia dla ryczałtowców

Podatki i opłaty lokalne PIT VAT

Przedsiębiorcy mogliby rozliczać się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeśli ich przychody nie przekroczyły 3 mln euro. Obecnie to 2 mln zł. Takie zmiany proponują posłowie w komisyjnym projekcie ustawy o ograniczeniu biurokracji. Inna propozycja zakłada obniżkę VAT na odzież i obuwie dziecięce z 23 proc. do 5 proc., czego według posłów nie powinna kwestionować Unia Europejska.

06.07.2023

Sensacyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza podatek od nieruchomości na nowo

Ordynacja Podatki i opłaty lokalne

Wyrok Trybunału wprowadza bardzo dużą niepewność co do tego, jak będzie kształtowała się wysokość podatku od nieruchomości już od 2025 roku, kiedy to najprawdopodobniej powinny zacząć obowiązywać nowe przepisy. Skutki wyroku są zatem niezwykle poważne, ponieważ danina ta stanowi w Polsce istotne obciążenie dla przedsiębiorców - pisze Adam Kałążny z Deloitte.

05.07.2023

Podatek od środków transportowych płaci ten, kto zarejestrował pojazd

Podatki i opłaty lokalne

Przepisy wiążą wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych z obowiązkiem wyrejestrowania pojazdu. Dopóki pojazd jest zarejestrowany, na właścicielu ciążą obowiązki podatkowe, nawet jeśli pojazdu faktycznie nie posiada albo z niego nie korzysta. Wyrejestrowanie poprzez wydanie decyzji administracyjnej wywołuje wygaśnięcia obowiązku podatkowego z końcem miesiąca, w którym dokonano czynności.

30.06.2023

Ustawa deregulacyjna nowelizująca 16 ustaw już obowiązuje. Oto zmiany

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Podatki i opłaty lokalne PIT Budownictwo Podatek od spadków i darowizn

Wyższe kwoty wolne od podatku w darowiznach i spadkach, wyższy próg dla działalności nieewidencjonowanej, zmiany w sprzedaży lasów, ułatwienia w uzyskiwaniu pozwolenia na broń, zmiany w przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych - to niektóre ze zmian, które wprowadza obowiązująca od 12 maja tzw. ustawa deregulacyjna. Zebraliśmy najważniejsze z nich, niektóre są kontrowersyjne.

12.05.2023

Rolnik będzie mógł przekazać 1,5 proc podatku na rzecz związku zawodowego

Podatki i opłaty lokalne

Posłowie partii rządzącej chcą umożliwić finansowanie związków zawodowych rolników indywidualnych poprzez przekazanie przez podatników podatku rolnego, będących osobami fizycznymi, 1,5 procent należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego. Taki projekt nowelizacji ustawy o podatku rolnym wpłynął do Sejmu.

07.05.2023

TSUE zajmie się polskim podatkiem od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

19 kwietnia 2023 r. miało zapaść pierwsze rozstrzygnięcie NSA w sprawie zwolnienia infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości w kontekście pomocy publicznej (sygn. III FSK 3/22). NSA zdecydował się jednak na skierowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (TSUE). Będzie to pierwsza tego typu sprawa przed europejskim trybunałem – pisze Rafał Kran, doradca podatkowy.

21.04.2023

Ulepszenie środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców dotknie również podatków

Ordynacja Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów CIT Doradca podatkowy

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Przewiduje on również zmiany w prawie podatkowym. Chodzi przede wszystkim o ordynację podatkową, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek rolny, leśny i przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

18.04.2023
1  2  3  4  5    13