Firma w domu nie może przesądzać o wysokim podatku od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Małe i średnie firmy

Ministerstwo Finansów stwierdziło niedawno, że za zajęty na działalność gospodarczą należy uznać budynek mieszkalny wynajmowany przez przedsiębiorcę, nawet jeśli najemca realizuje w nim jedynie cele mieszkalne. Może to pogorszyć sytuację najemców, na których przerzucony zostanie w czynszu prawie 30-krotnie wyższy podatek. Rodzi również ryzyko nałożenia wyższej daniny na mieszkania wykorzystywane jako tzw. home office przy pracy zdalnej.

15.03.2023

Kłopotliwe opodatkowanie złożonych obiektów budowlanych

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Jeżeli poszczególne obiekty budowlane spełniają cechy pozwalające uznać je za odrębne przedmioty opodatkowania, są wykorzystywane do osiągnięcia konkretnego celu gospodarczego i z tego powodu zostały funkcjonalnie połączone, nie można tworzyć z ich sumy jednego przedmiotu opodatkowania. Potwierdza to niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

09.03.2023

Wykazanie związku techniczno-użytkowego wpływa na podatek od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Jeden przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości może stanowić tylko to, co wchodzi w jego skład i nie może być od niego odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany. Nie można tworzyć też z ich sumy jednego przedmiotu opodatkowania. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

24.02.2023

Turyści płacą opłatę klimatyczną za oddychanie smogiem

Samorząd terytorialny Środowisko Podatki i opłaty lokalne

Żaden z 35 małopolskich i dolnośląskich kurortów górskich nie spełnia prawnych standardów jakości powietrza. Mimo to gminy te pobierają tzw. opłaty klimatyczne, często niezgodnie z prawem - to wnioski z raportu Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Są już orzeczenia sądów kwestionujące te opłaty, ale według resortu środowiska nie jest ona powiązana z kwestią jakości powietrza w danej miejscowości.

11.02.2023

MF: Sprawozdania finansowe do końca marca, czas na rozliczenie CIT może być wydłużony

Podatki i opłaty lokalne CIT Rachunkowość

Sprawozdania finansowe za rok 2022 należy sporządzić do 31 marca 2023 r. - zwraca uwagę Ministerstwo Finansów. I przypomina, że w ubiegłym roku terminy sprawozdawcze były dłuższe – z uwagi na pandemię Covid-19. Jednocześnie w tym roku MF rozważa przedłużenie terminu na złożenie zeznań w podatku CIT. Według zapowiedzi miałoby to być do końca czerwca.

07.02.2023

Odpowiednio wypełniona deklaracja może dać oszczędności w podatku od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Firmy, które płacą podatek od nieruchomości, popełniają podstawowy błąd. Do bieżących deklaracji przepisują wartości z ubiegłych lat. Nie uwzględniają jednak w ogóle najnowszego orzecznictwa, które pozwala obniżyć kwotę należnych wpłat. Koniec stycznia to ostatni dzwonek na sprawdzenie rozliczeń. Do końca miesiąca trzeba złożyć deklarację podatkową, która przesądzi o wymiarze podatku na cały rok.

24.01.2023

Fundacja rodzinna podatkowo korzystna, ale nie wszystkie dochody zwolnione

Podatki i opłaty lokalne Prawo gospodarcze

Z perspektywy podatkowej ustawa o fundacji rodzinnej jest korzystna dla zdecydowanej większości podatników, czyli przyszłych fundacji oraz jej beneficjentów. Niewątpliwie będzie miała ona fundamentalne znaczenie dla przetrwania wielu polskich firm rodzinnych. Aktualnie jednak brzmienie podatkowych uregulowań ustawy w niektórych wypadkach może powodować, że nie będzie to efektywne rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców.

12.01.2023

SA: Wynagrodzenie za korzystanie ze służebności przesyłu uwzględnia korektę podatkową

Prawo cywilne Podatki i opłaty lokalne Prawo gospodarcze

Zasada swobody umów co do wysokości wynagrodzenia za korzystanie ze służebności przesyłu jest wyłączona. Strony nie mogły inaczej unormować wzajemnego rozliczenia zapłaty wynagrodzenia. Natomiast pozwana spółka energetyczna była zobligowana do wyrównania wynagrodzenia za korzystanie ze służebności przesyłu z powodu korekty deklaracji podatkowej.

03.01.2023

NSA: 12 tytułów wykonawczych za roczny podatek od nieruchomości i ogromne koszty egzekucyjne

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Doradca podatkowy

Czy można za niezapłacony za cały rok podatek od nieruchomości zapłacić 12 razy wyższe koszty egzekucyjne? Fiskus uważa, że tak. Tymczasem, między wysokością kosztów egzekucyjnych a podjętymi czynnościami organów egzekucyjnych musi zachodzić racjonalna zależność. Opłata manipulacyjna musi być zaś adekwatna do sprawy – orzekł NSA w siedmioosobowym składzie.

19.12.2022

Opodatkowanie zespołu pojazdów z naczepą i przyczepą to problem dla gmin i firm

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Transport Poprawmy prawo

Opodatkowanie podatkiem od środków transportowych przyczep i naczep, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, jest w wielu przypadkach trudne do przeprowadzenia. Większość podatników nie jest w stanie wskazać potrzebnych danych, zaś organy podatkowe nie dysponują danymi i zamiast rzetelnego opodatkowania, bawią się w szacunki.

16.12.2022

Sejm przedłużył zwolnienie paliw z podatku od sprzedaży detalicznej

Podatki i opłaty lokalne

Sejm uchwalił nowelę ustawy o podatku akcyzowym wydłużającą okres niepobierania podatku od sprzedaży detalicznej od sprzedaży paliw do 30 czerwca 2023 r. oraz zawierającą uproszczenia dla podmiotów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii.

01.12.2022

Blokada rachunku bankowego firmy przez fiskusa - brakuje jasnych przepisów

Ordynacja Podatki i opłaty lokalne Spółki Małe i średnie firmy Finanse

Możliwość dokonania przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej blokady rachunku bankowego na podstawie przepisów o STIR budzi kontrowersje niemal od samego początku ich obowiązywania. Niedookreślone warunki zastosowania tego instrumentu w połączeniu z jego dolegliwością, dla przedsiębiorcy stanowią poważne ryzyko dla działalności gospodarczej - pisze dr Grzegorz Keler.

30.11.2022

Firmy zainwestowały w fotowoltaikę, by obniżyć koszty - teraz toczą spory o podatek

Podatki i opłaty lokalne Doradca podatkowy Poprawmy prawo

Podwyżki cen prądu zachęciły firmy do instalacji paneli fotowoltaicznych. Takie inwestycje spowodowały jednak problemy fiskalne. Chodzi o podatek od nieruchomości i kwestię opodatkowania budowli. Wątpliwości mają nie tylko duże zakłady, ale też mali, działający w pojedynkę przedsiębiorcy. Gminy żądają od nich kilkukrotnie wyższego podatku. Konieczna jest pilna poprawa przepisów.

30.11.2022

Pożyczka w najbliższej rodzinie bez podatku, ale po spełnieniu warunków

Podatki i opłaty lokalne Domowe finanse Doradca podatkowy

Umowy pożyczki między członkami najbliższej rodziny korzystają ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, niezależnie od ich wartości. Jednak przy pożyczkach powyżej 10 434 zł wymagane jest złożenie deklaracji i udokumentowanie otrzymania pieniędzy. Niespełnienie tych warunków powoduje utratę prawa do zwolnienia. Pojawia się wtedy konieczność zapłacenia podatku.

19.11.2022

Ministerstwa dementują doniesienia o podatku na budowę elektrowni jądrowej

Podatki i opłaty lokalne Finanse publiczne Domowe finanse

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Finansów w czwartkowym komunikacie odniosły się do doniesień medialnych, zgodnie z którymi rząd miałby rozważać wprowadzenie nowej daniny w celu sfinansowania budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. - Nie toczą się żadne prace nad podatkiem ani innymi opłatami lub daninami na sfinansowanie budowy elektrowni jądrowej - poinformowały resorty.

03.11.2022

NSA: Jeżeli do sprzedaży dochodzi w obiekcie budowlanym, nie trzeba płacić opłaty targowej

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Doradca podatkowy

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dają jasny przekaz: opłatę targową pobiera się zarówno od osób fizycznych, osób prawnych, jak również jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach, jednakże opłacie targowej nie podlega sprzedaż w budynkach lub w ich częściach. Potwierdza to Naczelny Sąd Administracyjny.

02.11.2022

NSA: Klasyfikacja gruntu w ewidencji nie przesądza o jego związku z prowadzeniem działalności

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Czy samo posiadanie gruntów przez przedsiębiorcę skutkuje uznaniem ich za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej? Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, niesłuszne jest decydowanie o powiązaniu gruntów z prowadzeniem działalności wyłącznie na podstawie ich sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków, czy też z powodu posiadania ich przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

26.10.2022

Wzrośnie podatek od ciężarówek i autobusów

Podatki i opłaty lokalne Transport

W nowym obwieszczeniu ministra finansów ogłoszono minimalne stawki podatku od środków transportowych na rok 2023. Są one wyższe o 5,44 proc. od tegorocznych. W połączeniu z ogłoszonymi wcześniej stawkami maksymalnymi dla niektórych ciężarówek efekt będzie oczywisty: realna podwyżka tych podatków nawet o kilkanaście procent.

25.10.2022

RPO: Zwrot podatku w pewnych okolicznościach nawet po pięciu latach

Podatki i opłaty lokalne

Czy można starać się o zwrot podatku po upływie okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego? Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie, w której doszło do takiego przedawnienia, ale zachodzą okoliczności uzasadniające wznowienie postępowania, a tym samym zwrot podatku zapłaconego wcześniej, niż przed pięcioletnim okresem przedawnienia.

24.10.2022

Samochód we współwłasności osoby niepełnosprawnej ze zwolnieniem z PCC

Ordynacja Podatki i opłaty lokalne Domowe finanse

Nabycie przez osobę niepełnosprawną na współwłasność z osobą pełnosprawną samochodu osobowego, nie spowoduje utraty zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w stosunku do osoby niepełnosprawnej. Muszą jednak zostać spełnione wszystkie warunki tego zwolnienia. Podatek zapłaci drugi współwłaściciel.

22.10.2022