Ministerstwo Finansów kończy prace nad zmianami w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Takie zmiany wymusza orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał w wyroku z 4 lipca 2023 r. (sygn. SK 14/21) zakwestionował definicję budowli, która odwołuje się do prawa budowlanego i dał czas na jej zmianę do końca 2024 r. W tym samym terminie muszą też zostać wprowadzone zmiany dotyczące opodatkowania garaży, co wynika z wyroku TK z 18 października 2023 r. (sygn. SK 23/19). Chodzi o stosowanie jednakowej stawki podatku za miejsca garażowe.

Czytaj też w LEX: Wyrok TK z 4.07.2023 r. w sprawie definicji budowli w podatku od nieruchomości >

Nie będzie rewolucji w podatku od nieruchomości - zapowiedziała Monika Derejko-Kotowska, dyrektor departament podatków i opłat
stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego w Ministerstwie Finansów podczas VIII edycji Kongresu Rady Podatkowej Lewiatan.

ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO - artykuł dla użytkowników Moje Prawo.pl
Pozostało: 85% treści Dziękujemy, że tu jesteś! Jeżeli chcesz przeczytać cały artykuł, załóż BEZPŁATNE KONTO
lub zaloguj się
Zaloguj się!
Nie masz jeszcze konta na Moje Prawo.pl? Załóż konto