Sprzedaż węgla przez gminy z pełnym odliczeniem VAT i bez prewspółczynnika

Samorząd terytorialny Finanse samorządów VAT Rachunkowość

Sprzedaż węgla kamiennego przez gminę w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz gospodarstw domowych nie tylko nie wymaga stosowania kas rejestrujących przez gminy, ale też uprawnia gminę do pełnego odliczenia VAT. Stanowi bowiem wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie ma też konieczności stosowania odliczenia proporcjonalnego tzw. prewspółczynnika VAT.

29.11.2022

Zawyżenie kwoty brutto podatnik może poprawić fakturą korygującą

VAT Rachunkowość

W przypadku pomyłki na fakturze w kwocie brutto, podatnik powinien wystawić fakturę korygującą. Pozostanie ona jednak bez wpływu na przedmiot, podstawę opodatkowania oraz moment powstania obowiązku podatkowego. Takiego błędu nie można jednak poprawić notą korygującą.

24.11.2022

Płatności na poczet przyszłych dostaw mają skutki podatkowe

VAT Rachunkowość

Jeśli z łączącej strony umowy wynika, że nabywca jest zobowiązany wpłacić określoną kwotę na poczet przyszłej dostawy towarów lub wykonania usług, trzeba pamiętać, że taka sytuacja rodzi po stronie dostawcy określone obowiązki podatkowe. Natomiast po stronie nabywcy w związku z uiszczoną zaliczką pojawia się uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego.

22.11.2022

Faktury VAT nowego wzoru będą rewolucją dla firm

VAT Rachunkowość Prawo gospodarcze

Po uruchomieniu nowego systemu faktur VAT może się okazać, że recepcjonistka w hotelu, kelner w restauracji czy kasjer w supermarkecie nie wystawi takiej faktury, a jedynie jej promesę. Transakcje bardziej złożone trzeba będzie opisywać w nowy sposób, już poza oficjalnym dokumentem sprzedaży. Eksperci ostrzegają: to będzie rewolucja większa, niż się spodziewaliśmy.

22.11.2022

Niektórzy podatnicy CIT mogą płacić zaliczki uproszczone

CIT Rachunkowość

Podatnicy CIT są zobowiązani zaliczkowo wpłacać podatek, którego wartość zostaje określona definitywnie w zeznaniu rocznym. Zaliczki miesięczne na podatek wpłaca się na rachunek urzędu skarbowego w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Ustawa o CIT ustala pewne ułatwienia w tym zakresie.

21.11.2022

Ład korporacyjny wpływa na bezpieczeństwo i stabilność obrotu gospodarczego

Ordynacja Rachunkowość Spółki Finanse

Zasady ładu korporacyjnego mają istotny wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz stabilność i zdolność rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza w czasach kryzysu. Firmy audytorskie zwracają jednak uwagę na trudną współpracę z radami nadzorczymi i kierownictwem badanych firm. Takie m.in. wnioski płyną z konferencji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

21.11.2022

Korporacje będą wykazywać podatki zapłacone w innych krajach UE

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe

Firmy ponadnarodowe o obrotach ponad 750 mln euro będą publikowały dane o zapłaconym CIT w każdym kraju unijnym - zakłada projekt zmiany ustawy o rachunkowości. Biegli rewidenci w swoim sprawozdaniu również będą musieli uwzględnić te dane. Nowelizacja ma stanowić implementację przepisów unijnych.

18.11.2022

W przyszłym roku kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe wzrosną dwa razy

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Ponad 33 miliony złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie natomiast 349 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2023 roku wyniesie ono 3490 złotych. Od lipca z kolei kary wzrosną jeszcze bardziej.

18.11.2022

Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Domowe finanse PIT Rachunkowość

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca 2022 roku. Korzystne zasady mają jednak być utrzymane dłużej. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia, które utrzyma zwolnienia z podatku przez kolejne dwa lata.

18.11.2022

Pompa ciepła i ocieplenie firmy obniży koszty, ale skomplikuje rozliczenia podatków

CIT PIT VAT Rachunkowość Budownictwo

Wiele firm zdecydowało się na inwestycje, by ograniczyć wydatki związane z ogrzewaniem biur i zakładów. Ociepliły budynki i zainstalowały pompy ciepła. Wyzwaniem – jak się okazuje – będzie teraz prawidłowe rozliczenie poniesionych wydatków. Chodzi o kwestie amortyzacji, kosztów uzyskania przychodów, VAT. Piszemy o tym również w Tax Alert.

17.11.2022

Powrót do zwolnienia z VAT po wcześniejszej rezygnacji jest możliwy

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Usługi rzeczoznawców działających na zlecenie sądów i innych organów są opodatkowane VAT. Jednak, po spełnieniu określonych przesłanek, rzeczoznawcy mogą korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT. Co istotne, istnieje również możliwość powrotu do tego zwolnienia, mimo wcześniejszej rezygnacji. Potwierdziła to właśnie w interpretacji skarbówka.

16.11.2022

Konferencja PANA dla biegłych rewidentów już 17 listopada

CIT Rachunkowość

Już w najbliższy czwartek, 17 listopada, Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) zaprasza na konferencję pt. „Ład korporacyjny 2022: system zasad w erze niepewności”. Wydarzenie odbędzie się w formule online - udział w nim jest bezpłatny. Spotkanie wpisuje się w działania edukacyjne realizowane przez PANA. Serwis Prawo.pl jest patronem medialnym konferencji.

15.11.2022

Estoński CIT dla niektórych firm okazał się kosztowną pułapką

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Firmy, które w 2021 roku przeszły na tzw. estoński CIT, znalazły się w dużo gorszej sytuacji niż podmioty, które zmieniły sposób rozliczenia podatku później. Wszystko przez Polski Ład i brak odpowiednich przepisów przejściowych. Skutek jest taki, że – wbrew zasadzie sprawiedliwości podatkowej – muszą one płacić dodatkową daninę. Tym, którzy nie chcą płacić niesprawiedliwego podatku, urzędy grożą egzekucją.

14.11.2022

Fiskus blokuje rozliczanie w kosztach spotkań z klientami

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Wydatki autoryzowanego dealera samochodowego związane z wizytami kontrahentów noszą znamiona reprezentacji. Ich dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku, dobrego obrazu firmy czy wykreowanie pozytywnych relacji z klientami. Dlatego jako koszty reprezentacji, nie mogą zostać przez spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów – twierdzi skarbówka.

10.11.2022

Koszty można rozliczać u dwóch pracodawców, ale są limity

PIT Rachunkowość

Z każdego stosunku pracy pracownikowi przysługują odrębne koszty uzyskania przychodów. Oznacza to, że każdy z pracodawców powinien od wypłaconego wynagrodzenia potrącić miesięcznie koszty uzyskania przychodów. Wysokość kosztów jest ograniczona limitami. Zależą one m.in. od miejsca położenia siedziby pracodawcy i miejsca zamieszkania pracownika.

09.11.2022

Raport: Strach przed kontrolą utrudnia korzystanie z ulg

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Co trzeci przedsiębiorca nie wie, z jakich ulg podatkowych może skorzystać. Aż 16 proc. badanych nie korzysta, bo obawia się kontroli lub nie ufa organom podatkowym. Spośród wdrożonych od 2022 r. ulg, największym zainteresowaniem wśród ankietowanych przedsiębiorców cieszą się ulgi: na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, na robotyzację oraz na ekspansję.

08.11.2022

Czy zagraniczny numer identyfikacji podatkowej należy zgłosić do urzędu skarbowego?

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Spółka z o.o. mająca siedzibę w Polsce otrzymała jako udziałowiec spółki hiszpańskiej numer NIP. Czy powinna go zgłosić w urzędzie skarbowym w Polsce? Jeżeli tak, to na jakim formularzu? Otóż nie trzeba zgłaszać urzędowi skarbowemu zagranicznego numeru identyfikacji podatkowej.

08.11.2022

Sejm uznał część poprawek Senatu do ustawy uproszczającej przeciwdziałanie zatorom płatniczym

Rachunkowość Prawo gospodarcze

Poprawienie efektywności postępowań dotyczących nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych - to cel nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Sejm zaakceptował w piątek większość poprawek Senatu do tej nowelizacji. Miały one charakter legislacyjny i porządkujący.

04.11.2022

Kolejne zmiany w podatkach już w styczniu 2023 roku, specjalna konferencja już 8 listopada

Rachunkowość Doradca podatkowy

Duża nowelizacja przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych i rozliczeń podatku od towarów i usług wejdą w życie na początku przyszłego roku. Zmiany będą przedmiotem konferencji „Podatkowy Rollercoaster, czyli codzienność księgowych i doradców podatkowych”, która odbędzie się już 8 listopada. Udział w bezpłatnym wydarzeniu można zgłosić już dzisiaj.

04.11.2022

Cesja leasingu generuje przychód do opodatkowania

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Organy skarbowe twierdzą, że wynagrodzenie uzyskane z tytułu cesji umowy leasingowej stanowi przychód z działalności gospodarczej podatnika. Jeśli podatnik wybierze na 2023 r. ryczałt, to otrzymane odstępne z tytułu cesji powinien opodatkować ryczałtem według stawki obowiązującej dla działalności, w której przedmiot leasingu jest wykorzystywany. Eksperci mają jednak wątpliwości.

04.11.2022
1  2  3  4  5    45
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski