Sportowiec, celebryta i influencer też może odliczać koszty podatkowe

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Kwestia kwalifikacji wydatków do kosztów uzyskania przychodu zawsze budzi emocje i liczne spory między podatnikami a organami podatkowymi. Często dotyczą one wizerunku m.in. sportowców, celebrytów czy influencerów. Jak różnie przepisy o kosztach uzyskania przychodów mogą być interpretowane dowodzi sprawa podatniczki, popularnej sportsmenki Agnieszki Kobus-Zawojskiej, wioślarki, dwukrotnej medalistki olimpijskiej, mistrzyni świata i Europy.

19.07.2023

Korzystne zmiany dla inwestorów od przyszłego roku

PIT Rachunkowość

Od 2024 roku możliwe będzie rozliczenie dochodu lub straty z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodem lub stratą z innych inwestycji, np. w akcje. Efektem może być niższy podatek do zapłaty. Podatnicy będą sami rozliczać inwestycje w fundusze kapitałowe tak jak akcje. Instytucje finansowe powinny zmodyfikować swoje systemy, by wystawiać klientom informacje PIT-8C.

17.07.2023

Senat za odrzuceniem ustawy o obowiązkowym Krajowym Systemie e-Faktur od lipca 2024 r.

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

O losie ustawy wprowadzającej obowiązek wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur zdecyduje Sejm. W nocy z czwartku na piątek Senat opowiedział się bowiem za odrzuceniem nowelizacji, na mocy której e-fakturowanie miało być wymagane od lipca 2024 roku. Obecnie korzystanie z KSeF jest dobrowolne.

14.07.2023

Projekt zmian w ustawie o biegłych rewidentach budzi wątpliwości

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Procedowany obecnie przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji, wśród licznych zmian przewiduje również łatwą do przeoczenia nowelizację ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pozornie niewielka zmiana budzi jednak spore wątpliwości, gdyż ingeruje w tajemnice prawnie chronione i stanowi potencjalnie duże zagrożenie dla przedsiębiorców – pisze dr Grzegorz Keler, adwokat.

13.07.2023

Przedsiębiorcy nie chcą już sami płacić za reformę podatków, domagają się ulg

CIT PIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Ustawodawca co roku nakłada na podatników nowe obowiązki związane z uszczelnieniem i cyfryzacją systemu podatkowego. Przykładem jest wymiana kas fiskalnych, wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur czy planowane w kolejnych latach JPK CIT i PIT. Przedsiębiorcy domagają się wprowadzenia ulg, które choćby częściowo zrekompensują im ponoszone wydatki. Uważają, że nie wystarczy odliczenie kosztów i VAT od inwestycji.

12.07.2023

Senacka komisja za odrzuceniem ustawy wprowadzającej obowiązkowy KSeF od połowy 2024 roku

VAT Rachunkowość Finanse KSeF

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zarekomendowała we wtorek odrzucenie w całości ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest wprowadzenie od połowy przyszłego roku obowiązku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przy wystawianiu faktur. Wniosek o odrzucenie ustawy w całości złożył senator Leszek Czarnobaj (KO), powołując się na uwagi, które zostały wniesione przez senackich legislatorów.

11.07.2023

Rząd chce inwigilować biznes, jest apel o wycofanie się z pomysłu

Rachunkowość Finanse

Rada Przedsiębiorczości sprzeciwia się przyjęciu rozwiązań obligujących firmy audytorskie do przekazywania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wszystkich akt wykonywanych przez siebie zleceń, usług atestacyjnych i pokrewnych, czyli dokumentacji przedsiębiorców pozyskanych w czasie, np. badania sprawozdań finansowych. Jej zdaniem to nic innego, jak inwigilacja biznesu.

11.07.2023

EY: Firmy muszą przygotować się na intensyfikację kontroli podatkowych

Rachunkowość Doradca podatkowy

Już 95 proc. ankietowanych firm działających w niemal 50 krajach na świecie w tym momencie prowadzi przynajmniej jeden spór podatkowy, a na przestrzeni kolejnych dwóch lat liczba kontroli podatkowych może wzrosnąć nawet o 1/3. To najważniejsze wnioski z badania przeprowadzonego w ramach EY Tax Risk and Controversy Survey.

11.07.2023

Wraca obowiązek raportowania MDR i związane z nim wątpliwości

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Z końcem lipca przywrócony zostaje obowiązek raportowania krajowych schematów podatkowych. Część podatników będzie musiała zgłosić zaległe MDR-y za ostatnie trzy lata. Wciąż jednak nie ma pewności, które transakcje i zdarzenia są schematem. Może nim być np. połączenie spółek czy założenie fundacji rodzinnej.

05.07.2023

Od lipca mniej korekt VAT przy sprzedaży mieszanej

Finanse samorządów VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Z 500 złotych do 10 tysięcy złotych wzrosła kwota pozwalająca na uznanie, że proporcja sprzedaży mieszanej wynosi 100 procent. W efekcie więcej podatników może odliczyć cały VAT. Nie trzeba też już korygować rocznego rozliczenia VAT, jeśli różnica między współczynnikiem wstępnym i ostatecznym nie przekracza 2 procent, a kwota różnicy – 10 tysięcy złotych.

03.07.2023

MF: Rozporządzenia w sprawie KSeF mają być gotowe do końca roku

VAT Rachunkowość KSeF

W 2022 Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła niewiele ponad 22 tys. kontroli, co oznacza siedmiokrotny spadek w stosunku do 2008 r. Wprowadzenie obowiązkowego KSeF pozwoli w jeszcze większym stopniu weryfikować prawidłowość rozliczeń bez angażowania podatników – zakłada Ministerstwo Finansów. Prace nad niezbędnymi rozporządzeniami trwają.

30.06.2023

Inwestorzy unikną podwójnego opodatkowania dochodów

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Przepisy nie uzależniają możliwości odliczenia podatku zapłaconego za granicą od tego, czy pomiędzy Polską a państwem, w którym pobrano daninę, obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Można odliczyć faktycznie zapłacony podatek, bez ograniczania go do stawek wynikających z umowy między państwami. Tak wynika z korzystnego orzeczenia NSA.

30.06.2023

Wyrok WSA w Łodzi nadzieją na amortyzację nieruchomości mieszkalnych

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

WSA w Łodzi orzekł, że podatnicy zachowali możliwość rozliczania w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych nabytych przed 1 stycznia 2022 roku. To przełamanie dotychczasowej linii orzeczniczej Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Daje to podatnikom dodatkowe argumenty w zmaganiach o zachowanie prawa do amortyzacji - piszą Patryk Kanigowski i Łukasz Kempa z Grant Thornton.

29.06.2023

Krajowy System e-Faktur zmieni dotychczasowy system rozliczeń

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Od 1 lipca 2024 r. większość polskich podatników VAT rozpocznie obligatoryjne korzystanie z nowego systemu stworzonego przez Ministerstwo Finansów. Rozwiązanie, które wprowadzi wiele nowości w zakresie fakturowania, będzie stanowić duże wyzwanie dla podatników – mówi Sławomir Buszko, partner w ID Advisory.

23.06.2023

Mieszkanie służbowe dla pracownika nie może blokować prawa do odliczenia VAT

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki

Organy podatkowe cały czas nie widzą związku między mieszkaniami, które firmy wynajmują dla swoich pracowników, a prowadzeniem przez nie działalności gospodarczej. Blokują przez to możliwość odliczenia VAT. Po stronie podatników, na szczęście, coraz częściej stają sądy administracyjne. Twierdzą, że związek najmu z biznesem jest – nawet jeśli nie bezpośredni. Najnowszy przykład to wydany właśnie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

19.06.2023

Zmiany w prawie przytłaczają branżę księgowo-podatkową

Rachunkowość Doradca podatkowy Compliance Polski Ład

Księgowi i doradcy podatkowi marzą o chwili odpoczynku od nowych przepisów. Cały czas ponoszą bowiem skutki ubiegłorocznego Polskiego Ładu. Dostrzegają jednak konieczność nauki i poszerzania kompetencji. Księgowi postulują dodatkowo uregulowanie dostępu do zawodu. Takie m.in. wnioski wynikają z opublikowanego właśnie raportu LEXOMETR Prawno-Gospodarczy 2023. Kondycja branży księgowo-podatkowej.

15.06.2023

Sporządzając bilans, pamiętaj o zasadach obowiązujących w rachunkowości

Rachunkowość Doradca podatkowy

Bilans jest jednym z podstawowych i najważniejszych elementów sprawozdania finansowego. Obok rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej sporządzają go wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe. Prezentuje on zestawienie całego majątku jednostki (aktywa) oraz źródeł jego finansowania (pasywa), dlatego ważne jest, aby był sporządzony w sposób rzetelny. Bilans jest jednym z elementów sprawozdania finansowego.

14.06.2023

Brak procedur tax compliance może narazić firmy na kosztowny spór z fiskusem

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Compliance

Firmy przywiązują coraz większą wagę do dochowywania należytej staranności w rozliczaniu podatków. Ograniczają w ten sposób ryzyko potencjalnego sporu z fiskusem. Na znaczeniu zyskują więc różnego rodzaju procedury zgodności. Opracowanie zasad niewiele jednak pomoże, jeśli nie będą one wprowadzone w życie i realizowane.

14.06.2023

Na przedsiębiorców spadają kolejne obowiązki administracyjne

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Częste i radykalne zmiany przepisów prawa podatkowego nie służą poczuciu bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorców, dla których kluczowa jest przewidywalność. Od wielu lat, niemal co roku – zwłaszcza na jesieni, kiedy procedowane są nowelizacje ustaw podatkowych, prawnicy i doradcy alarmują, że nadchodzą kolejne „rewolucyjne zmiany”, do których należy się przygotować – pisze Agnieszka Wnuk, doradca podatkowy, partnerka w QUIDEA.

06.06.2023