RPO wskazuje najważniejsze problemy systemu ochrony zdrowia

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Długie kolejki do lekarzy specjalistów, brak dostępu do znieczulenia podczas porodu, weryfikacja norm czasu pracy i obsady dyżurów lekarzy, brak dostępności gabinetów ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami czy wag krzesełkowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych - to tylko niektóre z problemów systemu ochrony zdrowia, które Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje w piśmie do Rzecznika Praw Pacjenta.

23.02.2024

MZ: To nie liczba lekarzy świadczy o sprawnym systemie ochrony zdrowia

Zawody medyczne

Decyzje o przyznawanych miejscach na specjalizacje bywają przypadkowe. Ministerstwo Zdrowia  stoi na stanowisku, że problem leży nie tylko w braku lekarzy w publicznym systemie, ale w ich rozmieszczeniu i wybieranych specjalizacjach. Kluczowa jest także jakość kształcenia. W maju ma się zakończyć weryfikacja uczelni z nowo otwartymi kierunkami lekarskimi. Bez akredytacji, ale za zgodą resortu edukacji i nauki, otwarto je na 11 uczelniach, a studiuje na nich 700 osób

22.02.2024

Psycholodzy, tak jak lekarze, mają być sprawdzani w rejestrach pedofilów

Zawody medyczne

Zanim lekarz zostanie zatrudniony lub dopuszczony do jakiejkolwiek działalności związanej z leczeniem dziecka, a psycholog do udzielania porad psychologicznych, musi zostać sprawdzony w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. W dodatku potwierdzenie w formie wydruku musi być dołączone do akt osobowych lekarza lub psychologa. Za niedopełnienie tych obowiązków grozi areszt, ograniczenie wolności lub grzywna nie mniejsza niż tysiąc złotych.

20.02.2024

Czas pracy rejestratorki medycznej nie zawsze taki sam

Zawody medyczne

Rejestratorka medyczna w podmiocie publicznym może pracować 7 godzin i 35 minut dziennie. To jasno wynika z przepisów. Natomiast te same zasady nie obowiązują w podmiotach prywatnych. Wobec tego tam rejestratorka mogłaby pracować 8 godzin dziennie. Eksperci zwracają jednak uwagę, że wydłużanie jej czasu pracy przez prywatnego pracodawcę może być ryzykowne i także należałoby stosować wobec niej czas pracy w wymiarze 7 godz. i 35 minut dziennie.

19.02.2024

Łodzińska: Pielęgniarki chcą uznania posiadanego wykształcenia

Zawody medyczne

W zawodach pielęgniarki i położnej musimy doceniać i doświadczenie, i wykształcenie. Bardzo ważne są obydwa te czynniki składowe kompetencji. Nie można bowiem nikogo dyskryminować ani  degradować - podkreśla Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Dodaje, że nie mniej ważny jest postulat uznania przy ustaleniu wynagrodzenia wykształcenia posiadanego, a nie wymaganego na danym stanowisku.

17.02.2024

Podwyżki w ochronie zdrowia - szpitale powiatowe boją się zostać na lodzie

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Wielkimi krokami zbliża się podwyżka płac minimalnych w ochronie zdrowia. Poprzedza je zmiana wyceny świadczeń, z których wynagrodzenia są finansowane. Przedstawiciele szpitali powiatowych oczekują od Ministerstwa Zdrowia, że tym razem będzie ona adekwatna i nie wpadną w długi. Chcą też wyjaśnień, dlaczego w 2022 r. przyjęto rozwiązania, które pogrążały najmniejsze szpitale, a także, czy było to działanie celowe.

15.02.2024

Kodeks Etyki Lekarskiej i prawo - sprzeczności mają zniknąć

Zawody medyczne

Do połowy lutego lekarze mogą zgłaszać uwagi do proponowanych przez Naczelną Radę Lekarską zmian w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Jego finalna wersja ma powstać w maju. Choć nie jest to akt prawa powszechnie obowiązującego, to w praktyce lekarz może ponieść odpowiedzialność zawodową za nieprzestrzeganie przepisów kodeksu etyki. Obecne prace nad nowelizacją dokumentu idą w kierunku jego zgodności z przepisami prawa.

13.02.2024

MZ: Uwagi NFZ powodem wstrzymania reformy rehabilitacji

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Ministerstwo Zdrowia potwierdza, że projekt rozporządzenia dotyczący świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej będzie ponownie przekazany do konsultacji publicznych. Jedną z przyczyn wycofania z ogłoszenia podpisanego przez ministra zdrowia aktu są uwagi Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące skal medycznych, na podstawie których pacjent ma być kwalifikowany do świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych.

12.02.2024

Cesarskich cięć miało być mniej, a jest więcej. Standardy opieki to martwy przepis

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Rekomendacje ministerialnego zespołu nie przyniosły oczekiwanego efektu. Z najnowszych danych NFZ wynika, że średnio 48 proc. porodów w Polsce odbywa się przez cesarskie cięcie, a w większości województw ten wskaźnik po raz kolejny wzrósł. System nie dba o komfort kobiet, które w niektórych regionach nie mają dostępu do znieczulenia. Z kolei standardy opieki okołoporodowej, wprowadzone kilkanaście lat temu, to martwy przepis.

10.02.2024

Centrum e-Zdrowia, po weryfikacji, blokuje zgłoszoną "fałszywą" receptę

Pacjent Zawody medyczne Farmacja

W systemie P1 jest techniczna możliwość zablokowania "sfałszowanej" e-recepty, która nie została jeszcze zrealizowana. W przypadku takiego zgłoszenia, Centrum e-Zdrowia, po weryfikacji, blokuje zgłoszoną receptę. Lekarz, którego dotyczy dana sytuacja - np. jego certyfikat został przejęty przez osobę nieuprawnioną - otrzymuje również informację o działaniach podejmowanych przez CeZ. 

08.02.2024

Odroczenie rozprawy z powodu choroby? Zaświadczenie lekarza nie zawsze potrzebne

Pacjent Zawody medyczne

Nieobecność w sądzie z powodu choroby usprawiedliwia zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego. Jednak także zaświadczenie innego lekarza może spowodować odroczenie rozprawy w procesie cywilnym lub wstrzymanie czynności procesowej w procesie karnym. Co więcej – w przypadku nagłej choroby – odroczenie rozprawy lub wstrzymanie czynności, może nastąpić nawet bez zaświadczenia lekarskiego.

08.02.2024

Nazwa uczelni na lekarskiej pieczątce - jest uchwała samorządu lekarskiego

Zawody medyczne

Do końca roku lekarze i lekarze dentyści mają czas na dostosowanie swoich pieczątek do nowych wymogów, które określiła w uchwale Naczelna Rada Lekarska. Zmiany dotyczą między innymi możliwości podania na pieczątce nazwy uczelni i kierunku, na którym lekarz lub lekarz dentysta uzyskał dyplom. Samorząd lekarski sprzeciwiał się otwieraniu kierunków lekarskich na uczelniach, które nie uzyskały pozytywnych opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, czyli bez odpowiedniego zaplecza dydaktycznego i kadry.

30.01.2024

Prawo i zasady wykonywania zawodu pielęgniarki

Zawody medyczne

Zawód pielęgniarki – przez niektórych postrzegany jako misja - jest sformalizowany pod względem prawnym. Zarówno zasady uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu, jak i zasady jego wykonywania, a w tym m.in. takie kwestie jak zakres samodzielności i odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek, zostały przez ustawodawcę szczegółowo uregulowane.

28.01.2024

Jak leczyć i co finansować - systemowy spór w psychoterapii

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Środowisko psychoterapeutów jest podzielone. Spór dotyczy tego, czy do danej jednostki chorobowej, jak depresja, powinna być przypisana określona metoda, rekomendowana na podstawie badań jako najskuteczniejsza. Mowa o publicznym systemie ochrony zdrowia, czyli o wydawaniu publicznych pieniędzy. Obecnie NFZ wycenia jedynie formę terapii - np. grupową, ale nie wnika w to, jaką metodę stosuje psychoterapeuta.

24.01.2024

Ministerstwo Zdrowia: decyzja UODO powinna być skierowana do Adama Niedzielskiego

Zawody medyczne RODO

Według Ministerstwa Zdrowia decyzja prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o nałożeniu kary w wysokości 100 tys. zł powinna zostać skierowana do Adama Niedzielskiego, który naruszył przepisy o ochronie danych osobowych jako osoba fizyczna. Resort zdrowia zaskarżył decyzję prezesa UODO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z uwagi na skierowanie jej do podmiotu, który nie jest stroną w sprawie, tj. do Ministra Zdrowia - wynika z odpowiedzi udzielonej Prawo.pl.

23.01.2024

W zespole karetki coraz rzadziej jest lekarz

Zawody medyczne

Nie mniej niż jeden zespół specjalistyczny, czyli z lekarzem, musi przypadać na dziesięć zespołów podstawowych.  Protestujących, że to za mało, eksperci uspakajają, że w czasie pandemii przepisy były jeszcze łagodniejsze, a skarg z powodu braku lekarza w zespole ratownictwa medycznego nie było. Poza tym lekarzy po prostu brakuje, tak wiec nowe przepisy zrywają z fikcją.

20.01.2024

Logowanie do e-zdrowia - przerwa od piątku wieczorem do soboty

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Od piątku, od godz. 20 do soboty, do godz. 16 profil zaufany będzie niedostępny w związku z pracami serwisowymi Centralnego Ośrodka Informatyki. Oznacza to, że w tym czasie nie będzie można logować się za pomocą profilu zaufanego do systemów, w tym do systemu e-zdrowie (P1) – aplikacji gabinet.gov.pl oraz Internetowego Konta Pacjenta, rejestrów i innych e-usług e-zdrowia, udostępnianych przez Centrum e-Zdrowia, a także wykorzystać profilu zaufanego do podpisywania dokumentów, np. e-recept, e-skierowań.

19.01.2024

Jędrzejczak: Łatanie dziur w systemie ochrony zdrowia już nie wystarczy

Pacjent Zawody medyczne

System opieki zdrowotnej w Polsce wyczerpał swoje zdolności do efektywnego rozwoju i adaptacji do zaspokajania potrzeb społecznych w tym zakresie. Cały mechanizm wymaga gruntownej zmiany i należałoby poważnie rozważyć powrót do zaniechanej, niesłusznie, reformy kas chorych. Kolejne pieniądze wpompowane w ten quasi system, bez jego gruntownej zmiany, tylko go utrwalą, nie zmienią istniejących patologii – podkreśla dr Mariusz Jędrzejczak, były dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu. 

19.01.2024

Lekarz jak ankieter GUS. Musi zebrać dane o zmarłym

Pacjent Zawody medyczne

Przychodnie lekarzy rodzinnych, szpitale i placówki nocnej i świątecznej opieki od 1 stycznia 2024 r. muszą wypytać rodzinę o wykształcenie zmarłej osoby i dane te przekazać Głównemu Urzędowi Statystycznemu. Lekarze zaznaczają, że nowe rozporządzenie nakłada na nich kolejne biurokratyczne obowiązki, tym razem na potrzeby statystyki publicznej. Przypominają, że nie są urzędnikami.

19.01.2024
1  2  3  4  5    68