Nauka anatomii ze slajdów? Nowy minister może zamknąć kierunek lekarski

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Problem mogą mieć studenci kierunków lekarskich na uczelniach, które otrzymały negatywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ustawa umożliwia w takiej sytuacji cofnięcie zgody na prowadzenie kierunku. Brak dostępu do prosektorium, do szpitali, w których studenci odbywają zajęcia, może być z kolei podstawą do stwierdzenia, że Przemysław Czarnek, obecny minister edukacji i nauki, wydał zgodę z rażącym naruszeniem prawa.

28.10.2023

NRL: Kryteria stwierdzenia śmierci mózgu powinny wynikać z wiedzy medycznej

Pacjent Zawody medyczne

W ocenie samorządu lekarskiego kryteria, od których zależy stwierdzenie trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu - śmierci mózgu - powinny być wyłącznie odzwierciedleniem aktualnej wiedzy medycznej i podlegają ustaleniu przez naukowe środowiska medyczne. - Dlatego nie powinno się im nadawać rangi aktu prawnego powszechnie obowiązującego - ustawy czy rozporządzenia - pisze Naczelna Izba Lekarska.

27.10.2023

Leczenie boreliozy szkodliwą metodą - interweniuje Rzecznik Praw Pacjenta

Pacjent Zawody medyczne

W związku z możliwym rozpoznawaniem i leczeniem boreliozy oraz innych chorób odkleszczowych przez osobę bez uprawnień lekarskich, Rzecznik Praw Pacjenta zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Rzecznik wszczął także 25 postępowań dotyczących leczenia boreliozy przez placówki medyczne. W zakończonych 20 stwierdził naruszenie zbiorowe prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

26.10.2023

System będzie ostrzegał o liczbie recept na leki psychotropowe do 31 grudnia 2023 r.

Pacjent Zawody medyczne Farmacja

Jeszcze do końca roku system będzie jedynie ostrzegał o liczbie wystawionych e-recept na lek odurzający lub lek psychotropowy, a nie będzie blokował wystawienia e-recepty na te leki. Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że wynika to z konieczności dostosowania się podmiotów leczniczych do technicznych oraz organizacyjnych wymogów wynikających z rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie środków odurzających.

25.10.2023

SN: Dentysta zepsuł stary mostek, a nowy był wadliwy

Prawo karne Pacjent Zawody medyczne

Lekarz dentysta źle wykonała mostek u pacjentki, więc została ukarana upomnieniem. Sąd Najwyższy podzielił pogląd, zgodnie z którym termin siedmiodniowy na zarządzenie rozprawy przewidziany w tym przepisie powinien być dochowany. Ale obwiniony, który świadomie i z własnej woli nie korzysta z udostępnionych przepisami procesowymi form realizacji prawa do obrony, nie może skutecznie powoływać się na pogwałcenie tego prawa.

25.10.2023

Sąd: Lekarz szpitala uniwersyteckiego nie ukryje informacji o etacie

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Szpital uniwersytecki ma obowiązek udostępnić pacjentowi informację o zatrudnianym lekarzu. Dysponując środkami publicznymi, lekarze są bowiem osobami pełniącymi funkcję publiczną, dlatego kwestie związane z ich statusem pracowniczym są jawne - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

23.10.2023

Farmaceuci biorą przeglądy lekowe we własne ręce

Zawody medyczne Farmacja

Pilotaż przeglądu lekowego zakończył się w listopadzie ubiegłego roku. Do dziś nie wiadomo, kiedy może stać się świadczeniem gwarantowanym, choć wcześniej resort zdrowia zapowiadał, że może to być koniec tego roku lub początek 2024 r. Raport z pilotażu nie został upubliczniony, a resort zdrowia coraz ostrożniej wypowiada się o wprowadzeniu przeglądu. Dlatego nie czekając na Ministerstwo Zdrowia, farmaceuci chcą przegląd lekowy wprowadzać we współpracy z samorządami, a te są zainteresowane jego finansowaniem.

18.10.2023

NSA: Samorząd nie może prowadzić sprawy bez wiedzy lekarki

Zawody medyczne

Samorząd lekarski powołał komisję w sprawie niezdolności do wykonywania zawodu przez lekarkę, która była pensjonariuszką domu opieki. Sądy administracyjne postanowiły jednak uchylić wydaną w tej sprawie uchwałę, ponieważ na żadnym etapie nie poinformowano lekarki o tym, że toczy się wobec niej postępowanie. Tym samym uniemożliwiono jej zapoznanie się z materiałem dowodowym oraz podjęcie skutecznej obrony.

17.10.2023

Są studia i podyplomówki, ale zawodu koordynatora medycznego nie będzie

Pacjent Zawody medyczne

Ministerstwo Zdrowia nie zgadza się na utworzenie zawodu koordynatora medycznego. Tymczasem koordynatorzy, w tym onkologiczni, działają już w placówkach w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej. Na razie bez wytycznych, jak mają pełnić swoje obowiązki. Usankcjonowanie ich odpowiedzialności jest konieczne, aby pacjent, niezależnie od miejsca leczenia, uzyskał takie samo wsparcie organizacyjne w diagnostyce i leczeniu - mówią eksperci.

16.10.2023

Po wyjściu ze szpitala, do lokalu wyborczego warto wziąć wypis

Pacjent Zawody medyczne Wybory

Wyborcy, którzy trafią do szpitala przed dniem głosowania, a nie będzie ich w szpitalnym spisie wyborców, zostaną do niego dopisani w dniu wyborów. Osoby, które trafią do szpitala w dniu wyborów, będą mogły tam głosować tylko na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z kolei osoby, które tuż przed wyborami wyszły ze szpitala, powinny wziąć do lokalu wyborczego wypis, który to potwierdzi.

13.10.2023

Normy zatrudnienia w opiece zdrowotnej to minimum, a nie standard

Zawody medyczne

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położonych mają chronić personel i pacjentów przed prowadzeniem działalności leczniczej bez odpowiedniej liczby personelu. Muszą one zostać jednak ustalone zgodnie z prawem, w odniesieniu do realiów funkcjonowania danego podmiotu leczniczego. Warto zadbać o to, aby normy spełniały te wymagania. W przeciwnym razie bezpieczeństwo medyków i pacjentów może być zagrożone.

13.10.2023

Rzecznik Praw Pacjenta buduje zespół ekspertów medycznych

Pacjent Zawody medyczne

Rzecznik Praw Pacjenta (RPP) powołał pierwszych ekspertów do Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Docelowo ma być ich jeszcze więcej. Zespół będzie wydawał opinie medyczne dla RPP, które wesprą go w rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. Ma to pomóc pacjentowi w szybkim uzyskaniu na pozasądowej ścieżce rekompensaty za rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała lub zakażenie w szpitalu.

11.10.2023

Kierunek lekarski na Uniwersytecie Kaliskim - jest zawiadomienie do prokuratury

Zawody medyczne

Naczelna Izba Lekarska zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu przestępstwa przez Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. W ocenie samorządu lekarskiego uczelnia otworzyła kierunek lekarski, nie mając odpowiedniej infrastruktury i zaplecza technicznego, a sam program studiów nie został dopasowany do standardów kształcenia.

06.10.2023

Psychoterapia w prawnym chaosie - leczyć może każdy

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Ustawa, która przewiduje kary za świadczenie usług psychologicznych bez prawa do wykonywania zawodu, od lat jest martwa. W tym czasie rozwinął się rynek szkoleń psychoterapeutycznych nadzorowanych przez stowarzyszenia, które co prawda stawiają wymogi etyczne, ale nie zastąpią państwa i dobrego prawa. Efektem jest coraz większy chaos. Terapię prowadzić może niemal każdy. Wystarczy kilkumiesięczny kurs, dostępny także online.

06.10.2023

Rząd porządkuje przepisy dotyczące leczenia podczas wojny

Zawody medyczne

Ratownictwo medyczne, w tym zespoły lotnicze, w razie wojny lub zagrożenia mają być gotowe na większą liczbę interwencji. Będzie to co najmniej 10 proc. więcej świadczeń udzielonych na potrzeby obronne. Przekazany do konsultacji projekt rozporządzenia dotyczy także zaangażowania szpitali i innych pomiotów leczniczych, które będą tworzyć "zastępcze miejsca szpitalne", centrów krwiodawstwa i sanepidu.

04.10.2023

Jakość leczenia lepsza, gdy lekarz umie rozmawiać z pacjentem

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Pacjenci bardziej doceniają personel medyczny, który umie się z nimi odpowiednio komunikować i przez ten pryzmat oceniają jego kompetencje. Kompetencje miękkie kadry medycznej, a także tworzenie dobrych warunków pracy grupowej i interdyscyplinarnej, to oczywiste kierunki rozwoju i budowania jakości w ochronie zdrowia - mówią eksperci. Na rozwój tych kompetencji stawiają także nowe standardy kształcenia lekarzy.

04.10.2023

Poprawa przez psucie, czyli nowe standardy kształcenia lekarzy

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Zgodnie z nowym rozporządzeniem zajęcia kliniczne na studiach lekarskich będą mogły odbywać się w wieloosobowych grupach. Na szóstym roku studiów będą to grupy nawet ośmioosobowe. Tymczasem obecnie na ostatnim roku studiów, standardem są zajęcia kliniczne, z udziałem zaledwie dwóch studentów, a na wcześniejszych latach - grupy są maksymalnie sześcioosobowe. Według resortu zdrowia nowy standard kształcenia lekarzy podniesie jego jakość. Zdaniem lekarzy, to dostosowanie przepisów do degradacji kształcenia.

03.10.2023

Są programy trzech kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

Zawody medyczne

Szczepienie i badanie kwalifikacyjne do szczepienia przeciw COVID-19 i grypie, wykonywanie wybranych badań diagnostycznych oraz interpretacja wyników w kontekście zaleconej farmakoterapii - na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zostały opublikowane programy trzech kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów zatwierdzone przez ministra zdrowia.

02.10.2023

Witkowski: Opiekę okołoporodową oparliśmy o położne, nie o lekarzy

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne Zarządzanie

W tym roku będziemy mieć ponad dwa tysiące porodów, co jest bardzo wysokim wynikiem jak na szpital powiatowy. Ponad 40 procent kobiet przyjeżdża spoza naszego powiatu. Z badań wynika, że są to młodzi ludzie, którzy są gotowi pojechać tam, gdzie mogą dostać opiekę, jakiej oczekują. To kobiety, które szukają informacji na rynku zdrowia i świadomie wybierają miejsca udzielania świadczeń - mówi Paweł Witkowski, prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach.

02.10.2023

Zwolnienie lekarskie z lekcji? Szkoła nie może tego wymagać

Pacjent Zawody medyczne

Rodzice ubiegający się o zwolnienie lekarskie dla uczącego się dziecka, niepotrzebnie wydłużają kolejki w przychodniach. Szkoły nie mają bowiem podstawy prawnej do tego, aby wymagać od ucznia potwierdzenia, że nieobecność w szkole wynika z choroby. Lekarze zwolnienia wystawiają jedynie uczniom szkół zawodowych i techników, którzy pracują np. w ramach praktyk. W pozostałych wypadkach lekarz nie ma nawet systemowej możliwości wystawienia "zwolnienia" uczniowi.

27.09.2023