Pensje pielęgniarek - projekt skierowany do pierwszego czytania w Sejmie

Prawo pracy Zawody medyczne Zarządzanie

Do pierwszego czytania w Sejmie skierowano obywatelską inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Przygotował ją Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP). Związkowcy podkreślają, że to odpowiedź na chaos panujący po 1 lipca 2022 r., gdy weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy o pensjach minimalnych.

21.11.2023

Restrukturyzacja zadłużonych szpitali poczeka co najmniej do wiosny

Finansowanie oświaty Opieka zdrowotna Zarządzanie

Rosną tak zwane złe długi szpitali. Ich przedstawiciele zapewniają, że szpitale powiatowe są gotowe na reformę, która poprawi ich efektywność ekonomiczną. Zaznaczają jednak, że nie uda się ona bez zmiany systemu wyceny świadczeń. Rozmówcy Prawo.pl szacują też, że nowy plan modernizacji - który jest warunkiem otrzymania środków z Krajowego Planu Odbudowy - ujrzy światło dzienne najwcześniej po wiosennych wyborach samorządowych. Część szpitali powinna bowiem zostać zamknięta.

21.11.2023

Połowa pracujących Polaków chciałaby półrocznej przerwy

Zarządzanie

Na pytanie, czy przydałaby się sześciomiesięczna przerwa od pracy, 22 proc. badanych odpowiedziało "zdecydowanie się zgadzam", 30 proc. odparło "raczej się zgadzam", 13 proc. udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie się nie zgadzam", a 35 proc. - "raczej się nie zgadzam". To wyniki raportu Nationale-Nederlanden "Długie jutro".

12.11.2023

Będzie rejestr, ale bez szukania winnych i karania lekarzy

Opieka zdrowotna Zarządzanie

Nie groźbą, ale prośbą - pracownicy będą zachęcani, a nie przymuszani do zgłaszania zdarzeń niepożądanych. Przepisy są ogólne i umożliwią zgłoszenia nie tylko lekarzom i pielęgniarkom, ale także pracownikom niemedycznym, pacjentom i ich bliskim. Rejestr może być anonimowy, a dane nie będą przekazywane poza podmiot leczniczy. Wszystko wygląda dobrze - jednak tylko na papierze. Nie przewidziano bowiem finansowania systemu, który ma podnosić jakość w ochronie zdrowia. Dla zadłużonych szpitali jego wdrożenie będzie wyzwaniem.

06.11.2023

Pietraszewska-Macheta: Standardy akredytacyjne wymagają odświeżenia

Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie

Od 1 stycznia 2024 r. podmiot leczniczy powinien mieć spełnione wszystkie standardy na poziomie minimum 50 proc., żeby dostać akredytację - mówi serwisowi Prawo.pl Agnieszka Pietraszewska-Macheta, dyrektor Centrum Monitorowania Jakości. Dodaje, że Rada Akredytacyjna będzie musiała zweryfikować standardy akredytacyjne w oparciu o ustawę o jakości. Zgodnie z prawem muszą być aktualizowane co pięć lat. - Obecne są starsze i wymagają  odświeżenia. Do tej pory takiego przepisu nie było - podkreśla.

17.10.2023

Szpitalny triaż coraz bliżej - pacjent nie będzie czekał na lekarza SOR-u

Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie

Pacjent, który przyjedzie na szpitalny oddział ratunkowy (SOR), a nie będzie wymagał pilnej pomocy, będzie mógł być od razu przekierowany do podstawowej opieki zdrowotnej, bez konieczności kontaktu z lekarzem dyżurnym SOR. Od 1 stycznia 2024 roku przy SOR-ach obowiązkowo powinna działać nocna i świąteczna opieka zdrowotna (NiŚOZ). Na oddziale ratunkowym mają być przyjmowani tylko pacjenci wymagający pilnej pomocy.

14.10.2023

Witkowski: Opiekę okołoporodową oparliśmy o położne, nie o lekarzy

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne Zarządzanie

W tym roku będziemy mieć ponad dwa tysiące porodów, co jest bardzo wysokim wynikiem jak na szpital powiatowy. Ponad 40 procent kobiet przyjeżdża spoza naszego powiatu. Z badań wynika, że są to młodzi ludzie, którzy są gotowi pojechać tam, gdzie mogą dostać opiekę, jakiej oczekują. To kobiety, które szukają informacji na rynku zdrowia i świadomie wybierają miejsca udzielania świadczeń - mówi Paweł Witkowski, prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach.

02.10.2023

Poznaliśmy Liderów Zmian w Ochronie Zdrowia 2023 r.

Zarządzanie Compliance

Tytuł "Lidera Zmian w Ochronie Zdrowia" w V edycji tego konkursu kapituła przyznała za: model zarządzania szpitalem, który pozwolił na trzykrotne zwiększenie liczby pacjentów, terapię genową mózgu dzieci, skoordynowaną opiekę psychiatryczną i okołoporodową, kompleksową profilaktykę raka piersi oraz przebudowę szpitala, która pozytywnie wpływa na proces leczenia. Laureatów ogłoszono podczas finałowej gali Konferencji "Zmiany w Ochronie Zdrowia 2023".

29.09.2023

Future Health Index: Liderzy inwestują w cyfrowe technologie medyczne

Opieka zdrowotna Zarządzanie

Prawie dwie trzecie polskich liderów ochrony zdrowia (64 proc.) korzysta lub planuje wykorzystywać cyfrowe technologie medyczne, aby zmniejszyć obciążenia pracą i negatywne następstwa niedoboru personelu. 46 proc. zadeklarowało inwestycje w sztuczną inteligencję, a odsetek ten wzrósł w porównaniu do poprzedniego roku - wynika z badania Future Health Index zaprezentowanego w piątek w Warszawie na Konferencji "Zmiany w Ochronie Zdrowia w 2023 r."

29.09.2023

Zakrzewski: NFZ jest skłonny zapłacić więcej za wyższą jakość świadczeń - trzeba to docenić

Opieka zdrowotna Zarządzanie

Reforma psychiatrii i postawienie na model psychiatrii środowiskowej zrobiły dużo dobrego w kwestii koordynacji opieki nad pacjentem. My idziemy dalej – dążymy do włączenia w system w ramach jednego podmiotu wielu profesjonalistów, którymi dysponujemy: lekarzy POZ, lekarzy specjalistów, pielęgniarek medycyny szkolnej, specjalistów terapii uzależnień, rehabilitantów - mówi Krzysztof Marcin Zakrzewski prawnik, administratywista, wieloletni dyrektor SZPZLO Warszawa-Ochota.

29.09.2023

Kamasa: Spojrzeliśmy na szpital jako na całość i szukaliśmy rozwiązań kompleksowych

Opieka zdrowotna Zarządzanie Compliance

- Wyszliśmy z założenia, że remonty muszą być połączone z reorganizacją działalności szpitala. Przeanalizowaliśmy drogi, które musi pokonać pacjent od szpitalnego oddziału ratunkowego do poszczególnych oddziałów czy stref diagnostyki. Analizowaliśmy także funkcje medyczne i ich rozproszenie w szpitalu. Postanowiliśmy ograniczyć koszty energii, co przyniosło oszczędności w rachunkach za prąd elektryczny około miliona złotych rocznie - mówi Prawo.pl Andrzej Kamasa, dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

28.09.2023

Opiekę koordynowaną realizują w większości małe przychodnie

Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie

Dotychczas 27 proc. POZ przystąpiło do realizacji opieki koordynowanej. To dużo więcej niż prognozowane 10 proc., które miały wejść do programu - zauważa Federacja Porozumienie Zielonogórskie. Zdecydowana większość z nich, bo aż dwie trzecie, to małe przychodnie w niewielkich miejscowościach. Ci, którzy zaczęli wdrażać opiekę koordynowaną, są przekonani, że skorzystają przede wszystkim pacjenci właśnie z małych miejscowości, gdzie dostęp do specjalistów jest trudniejszy.

27.09.2023

Standardy opieki geriatrycznej - teoria rozmija się z praktyką

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne Zarządzanie

Geriatra w poradni jest sam. Tymczasem powinien mieć wsparcie zespołu, chociażby psychologa, który pomoże w diagnozie seniora. Wynika to ze specyfiki starszych pacjentów, którzy przyjmują leki na wiele chorób jednocześnie. Bez kompleksowego podejścia, pacjent-senior jest leczony fragmentarycznie. Standardy są, ale na papierze - brakuje odpowiedniego finansowania i zachęt. W efekcie blisko połowa geriatrów pracuje poza specjalizacją.

26.09.2023

Konferencja "Zmiany w Ochronie Zdrowia" już 29 września

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne Zarządzanie Compliance

Już w piątek, 29 września, w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się Konferencja "Zmiany w Ochronie Zdrowia 2023". Tym razem pod hasłem: "Jakość przede wszystkim". Uczestnicy paneli będą dyskutować o zarządzaniu jakością, ale także o trendach w rozwoju kadr, korzyściach z integracji nowoczesnych technologii czy ESG w sektorze medycznym. Podczas finałowej gali poznamy laureatów V edycji konkursu "Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia - Leaders of VBHC"

25.09.2023

ESG to wyzwanie i szansa dla firm, żeby pokazać się światu z jak najlepszej strony

BHP Spółki Małe i średnie firmy Zarządzanie

Raportowanie ESG, czyli analiza cyklu życia produktu polega na ocenie jego wpływu na środowisko. I to na wszystkich etapach: jeszcze przed wyprodukowaniem, w trakcie użytkowania oraz po okresie użytkowania, gdy trzeba ocenić, jak uciążliwa dla środowiska będzie utylizacja danego produktu. W ciągu najbliższych kilku lat to będzie najważniejszy temat w Europie, bo będzie dotyczył nie tylko ochrony środowiska, ale również bezpieczeństwa ludzi i firm jako całości – mówi Aleksander Myśkow.

22.09.2023

Za błędy organizacyjne i systemowe na końcu i tak odpowie medyk

Pacjent Zawody medyczne Zarządzanie Compliance

Jedna pielęgniarka na dyżurze w szpitalu zamiast dwóch to nieprawidłowość, którą personel powinien zgłaszać. Natomiast nie mieści się w definicji zdarzenia niepożądanego. Nieprawidłowość nie zawsze ma znaczenie w postępowaniach sądowych. Sądy uznają bowiem, że w ich przypadku lekarz czy pielęgniarka powinni odmówić pełnienia dyżuru. Skoro jednak pracowali, to ponoszą odpowiedzialność.

19.09.2023

Paweł Paczkowski: Jakość buduje bezpieczeństwo kadry medycznej

Opieka zdrowotna Zarządzanie Compliance

Ważne jest, aby budowanie jakości zacząć w obszarach bezpośrednio wzmacniających pozycję kadry oraz szpitala, np. opieki nad pacjentem, farmakoterapii, zakażeń. To są tematy istotne dla personelu  – mówi w rozmowie z Prawo.pl, Paweł Paczkowski, prezes zarządu Grupy NU-MED. Uważa, że należy znaleźć wspólną potrzebę w budowaniu jakości. – To jest ciągły dialog, w którym pojawia się mnóstwo tematów i problemów, ale tak się poznajemy – zaznacza.

18.09.2023

Rozwiązania prawa restrukturyzacyjnego także do naprawy i optymalizacji działalności podmiotów leczniczych

Zarządzanie Restrukturyzacja

Postępowanie restrukturyzacyjne jest rozwiązaniem bardzo przydatnym dla naprawy podmiotów leczniczych przechodzących przez trudności finansowe, aczkolwiek należałoby postulować wprowadzenie szczególnego, dedykowanego dla tych podmiotów rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego - pisze dr hab. Anna Hrycaj, prof. Uczelni Łazarskiego, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością.

05.09.2023

Pacjent może się nie zgodzić na monitoring podczas zabiegu

Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie RODO

Od 6 września obowiązują przepisy, które dopuszczają monitoring na wszystkich salach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. Takie oddziały czy sale szpitalne powinny być oznaczone. Jeśli pacjent jest przygotowywany do zabiegu na sali z monitoringiem, to powinien być o tym poinformowany i mieć możliwość niewyrażenia na to zgody. Wówczas kamera powinna zostać wyłączona - wynika to z przepisów chroniących dane osobowe.

04.09.2023

NIK: Szpitale powiatowe z rosnącym zadłużeniem i bez norm zatrudnienia

Opieka zdrowotna Zarządzanie

W czasie epidemii Covid-19 poprawiła się sytuacja finansowa szpitali powiatowych, gdyż zmienił się sposób ich funkcjonowania. Jednak już w 2022 roku zadłużenie tych placówek rosło. Szpitale miały też problem z ustalaniem norm zatrudnienia personelu medycznego, zwłaszcza pielęgniarskiego. Lekarze z kolei pracowali przez kilka dni bez przerwy, w jednym przypadku nawet przez 73 godziny - alarmuje NIK w raporcie pokontrolnym o kondycji szpitali powiatowych w latach 2020-2022.

30.08.2023
1  2  3  4  5    13