Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 marca 2024 r.
o nadaniu odznaczeń

nr rej. 121/2024

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2023 r. poz. 2053), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają:

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Betlej-Smyk Maria,

2. Burak Marek Janusz,

3. Cyganowski Andrzej Marian,

4. Czajkowska Anna Lucyna,

5. Ćwięka Tadeusz Antoni,

6. Gawryszczak Piotr Zbigniew,

7. Golba Leszek Antoni,

8. Grabowska-Dzikowska Maria Izabela,

9. Jesionkiewicz Maria,

10. Josch Theodor Peter,

11. Juczewski Zenon Urban,

12. Jurzyk Mieczysław Tadeusz,

13. Kaczoruk Stanisław Ryszard,

14. Kasprowicz Tadeusz,

15. Kołodziejczyk Adam Jerzy,

16. Konieczny Adam Piotr,

17. Koper Stanisław,

18. Korowaj Genowefa Maria,

19. Kotowska Krystyna,

20. Kotowski Stanisław,

21. Kowalewski Janusz,

22. Książczak Grzegorz Bogdan,

23. Kurzyna Marian Jan,

24. Lebiedziński Aleksander Edmund,

25. Leśkow Jacek Paweł,

26. Łuczka Bogdan Antoni,

27. Matuszyński Jerzy Andrzej,

28. Nagler Halina Urszula,

29. Niezabitowski Michał Grzegorz,

30. Pleśniarska-Gwizdała Grażyna,

31. Pohl Urszula Anna,

32. Pyzio Mieczysław Bogdan,

33. Sargalski Mieczysław Jakub,

34. Schodziński Stanisław Ludwik,

35. Szymański Łukasz Maciej,

36. Świerzbin Sylwian Ignacy,

37. Tuleja Wacław Michał,

38. Vrba Jerzy,

39. Wysłouch Dariusz Włodzimierz,

40. Żabińska Władysława,

pośmiertnie

41. Ciemiorek Dariusz Jarema,

42. Czuma Łukasz Ignacy,

43. Grzegorczyk Antoni,

44. Pawlak Zenon,

45. Rybarczyk Sebastian Mikołaj.

Zmiany w prawie

Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 30.04.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2024.316

Rodzaj: Postanowienie
Tytuł: Nadanie odznaczeń.
Data aktu: 27/03/2024
Data ogłoszenia: 18/04/2024