Nowelizację kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą Sejm uchwalił 14 czerwca. Dotyczy ona wyborów prezydenckich, do Sejmu i Senatu, a także do Parlamentu Europejskiego. Projekt nowelizacji kodeksu wyborczego został złożony przez posłów KO.

We wtorek nowelizacją zajęły się senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza. Jak podała PAP, po wysłuchaniu głosów gości, senator Waldy Dzikowski (KO) złożył wniosek formalny o zarekomendowanie Senatowi przyjęcia tej nowelizacji bez poprawek. Został on jednomyślnie poparty - za było 17 senatorów.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami korespondencyjnie mogą głosować osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo te, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 60 lat. Głosowanie korespondencyjne możliwe jest tylko w kraju.

Czytaj również: Wszyscy wyborcy będą mogli głosować korespondencyjnie, ale nie w wyborach samorządowych>>

Nowelizacja kodeksu wyborczego rozszerza uprawnienie do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego na wszystkich wyborców - zarówno w kraju, jak i za granicą; w wyborach samorządowych korespondencyjnie będą mogli głosować jedynie wyborcy z niepełnosprawnością oraz ci, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 60 lat.

We wszystkich wyborach z głosowania korespondencyjnego będą mogły skorzystać osoby, które są na kwarantannie.