Będzie wielka rewolucja w zarządzaniu kryzysowym i obronie cywilnej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Służba cywilna

Z opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej wynika, że system zarządzania kryzysowego, ochronę ludności i obronę cywilną czeka głęboka rewolucja. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chciałoby, aby ustawa weszła w życie już od nowego roku, ale procedowanie ze względu na zakres zmian może być burzliwe.

07.09.2022

Po dwuletniej przerwie odbędzie się egzamin na urzędnika mianowanego

Administracja publiczna Służba cywilna

Do 31 maja pracownicy administracji rządowej, którzy chcą w tym roku przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, mogą składać swoje zgłoszenia. To będzie pierwszy egzamin po dwuletniej przerwie spowodowanej m.in. pandemią. Na razie opłatę za egzamin wniosło około 250 pracowników służby cywilnej.

19.05.2022

Wynagrodzenia w służbie cywilnej przyczyną kłopotów z naborem

Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna

Spadek konkurencyjności płacowej służby cywilnej przejawia się nie tylko w odejściach do biznesu, ale także w problemach z naborem kadr. W 2021 roku około 46 proc. naborów zakończyło się nieobsadzeniem stanowiska, w tym 34 proc. z powodu braku ofert kandydatów. Zdaniem pracowników służby cywilnej potrzebne są zmiany w sposobie wynagradzania.

27.04.2022

Wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy źle odbierane przez urzędników

Administracja publiczna Służba cywilna

Szef służby cywilnej w projekcie nowelizacji ustawy przekonuje, że wprowadzenie nowych systemów czasu pracy i wydłużenie maksymalnego okresu rozliczeniowego z 12 tygodni do 4 miesięcy jest konieczne. A stowarzyszenie zrzeszające urzędników i związki zawodowe przekonują, że to niedobry sposób na rozwiązanie narastającego problemu nierozliczonych nadgodzin.

12.01.2022

Administratywista to specjalista w zakresie prawa administracyjnego

Samorząd terytorialny Prawnicy Administracja publiczna Służba cywilna

Pojęcie administratywista jest pojęciem nowym, trudno je znaleźć w większości słowników. Pojęciem tym nie posługują się również akty prawne. Administratywista to także prawnik, który posiada jednak znacznie większą (specjalistyczną) wiedzę z zakresu prawa administracyjnego niż prawnik bez aplikacji.

27.12.2021

Na nowelizacji ustawy o służbie cywilnej stracą niektórzy urzędnicy

Administracja publiczna Służba cywilna

Projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej może negatywnie wpłynąć na wynagrodzenie inspektorów inspekcji transportu drogowego oraz ochrony środowiska – uważa OPZZ. Zdaniem Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej projekt nie rozwiązuje zasadniczych problemów służby: waloryzacji wynagrodzenia, braku przejrzystości naboru oraz postępującego upolitycznienia wyższych stanowisk w urzędach.

03.12.2021

Rekrut ma mieć łatwiej w służbie cywilnej, a firma - trzymać etat

Administracja publiczna Służba cywilna

Dwuletnia ochrona zatrudnienia dla żołnierzy dobrowolnej służby wojskowej i preferencje przy zatrudnianiu w administracji publicznej - takie zapisy mają pojawić się w ustawie obronie Ojczyzny. Rozwiązania te krytykują pracodawcy, wątpliwości mają też przedstawiciele służby cywilnej. Uznają przywileje dla byłych żołnierzy, ale nie kosztem firm i standardów w administracji.

03.11.2021

Służba cywilna - nowy rozkład czasu pracy, stare problemy

Administracja publiczna Służba cywilna

Odbiurokratyzowanie i uelastycznienie zatrudnienia w służbie cywilnej, uproszczenie naboru na stanowisko, o które może się ubiegać także cudzoziemiec, zmiany w systemach czasu pracy – to najważniejsze założenia nowelizacji ustawy o służbie cywilnej. Te zmiany nie rozwiązują jednak generalnych problemów tej służby - wskazują eksperci.

26.10.2021

Jest trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2022-2024

Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna

Rada Ministrów przyjęła we wtorek Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2022-2024, przedłożony przez Szefa Służby Cywilnej. Rząd zdecydował, że limit takich mianowań wyniesie w 2022 r. – 245 osób, w 2023 r. – 275 osób, a w 2024 r. – 300 osób.

28.09.2021

W służbie cywilnej wynagrodzenia są kształtowane w sposób uznaniowy

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna

W służbie cywilnej istnieje duże rozwarstwienie wynagrodzeń na tych samych stanowiskach. I to zarówno w ramach jednego urzędu, jak i w różnych urzędach – wynika z raportu Stowarzyszenia Absolwentów KSAP. Każdy samodzielnie określa swoją politykę, co prowadzi do dużych dysproporcji i utarcia się poglądu o ważniejszych i lepiej płacących oraz mniej ważnych i gorzej płacących urzędach.

30.07.2021

W 2020 roku wzrosły płace w służbie cywilnej, ale nadal w wielu urzędach są niskie

Administracja publiczna Służba cywilna

Utrzymująca się wysoka dynamika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia i najwyższy od 20 lat wzrost kwoty bazowej – to niektóre wnioski ze sprawozdania Szefa Służby Cywilnej za 2020 rok. Jednocześnie w prawie połowie urzędów w służbie cywilnej wynagrodzenie jest niższe niż w gospodarce narodowej.

08.04.2021

Kadry w administracji - ubywa służby cywilnej, rekrutacja coraz mniej transparentna

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna

W administracji państwowej ubywa służby cywilnej, a coraz więcej stanowisk obsadzanych jest według ustawy o pracownikach urzędów państwowych, która stawia mniejsze wymogi co do transparentności naboru. Procedowany w Sejmie projekt może jeszcze pogorszyć te proporcje. Plagą jest też zatrudnianie osób „pełniących obowiązki”, co poza krótkimi okresami jest nadużyciem prawa.

09.03.2021

Nowelizacja ustawy o działach administracji czeka już tylko na podpis Prezydenta

Administracja publiczna Służba cywilna

Nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej umożliwia upolitycznienie korpusu służby cywilnej i zmniejsza przejrzystość administracji - stwierdził Senat i opowiedział się w czwartek wieczorem za jej odrzuceniem. Ustawa błyskawicznie wróciła do Sejmu, który w nocy odrzucił senacki wniosek. Zmiany czekają więc już tylko na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.

18.12.2020

Rząd tworzy konkurencyjny do służby cywilnej korpus urzędniczy?

Administracja publiczna Służba cywilna

Korpus służby cywilnej ma zapewnić zawodowe i politycznie neutralne wykonywanie zadań państwa w urzędach administracji rządowej – przypomina Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. I alarmuje, że nadanie premierowi nowych uprawnień doprowadzi do stworzenia konkurencyjnego do służby cywilnej korpusu urzędniczego.

18.11.2020

Drastycznie mniej mianowań w służbie cywilnej w kolejnych latach

Administracja publiczna Koronawirus Służba cywilna

Rząd określił plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2021-2023. Ich liczba, pierwotnie planowana w przyszłym roku na 550 osób wyniesie ostatecznie tylko 30. Argument to trudna sytuacja finansów publicznych spowodowana pandemią i ograniczanie kosztów osobowych w administracji.

28.09.2020
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski