W tym roku niedziela handlowa 10 grudnia, zamiast 24 - przepisy już obowiązują

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Jeżeli niedziela przypadnie 24 grudnia, to handel będzie pracował w dwie kolejne niedziele poprzedzające Wigilię. Taki zasady zaczną obowiązywać już w najbliższą niedzielę. Nowelizacja przepisów o handlu w niedziele została już opublikowana i wchodzi w życie 5 grudnia.

09.12.2023

Premier Morawiecki na koniec urzędowania chce jeszcze zmieniać Prawo restrukturyzacyjne

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Prawo unijne Restrukturyzacja

Wprowadzenie wyraźnego rozróżnienia postępowań restrukturyzacyjnych z zakresu restrukturyzacji zapobiegawczej od postępowania sanacyjnego, będącego postępowaniem o szczególnym charakterze, przewiduje rządowy projekt nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw, który właśnie wpłynął do Sejmu. Projekt stanowi wykonanie unijnej dyrektywy 2019/1023, powszechnie zwanej dyrektywą drugiej szansy.

09.12.2023

Ucywilizowanie rynku franczyzy

Prawo cywilne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Projekt nowych przepisów dotyczących regulacji umowy franczyzy w kodeksie cywilnym zaprezentował 8 grudnia minister sprawiedliwości w ustępującym rządzie Mateusza Morawieckiego. W ustawie mają się znaleźć m.in. zasady stosowania weksli, proces zawierania umowy, przebieg współpracy i warunków jej rozwiązania. Do tej pory były zawierane umowy nienazwane.

08.12.2023

Raport KPMG o stanie zeroemisyjności na świecie - co będzie największym wyzwaniem?

Środowisko Prawo gospodarcze Prawo unijne

Z roku na rok wzrasta liczba deklaracji neutralności klimatycznej oraz ilość energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. W kolejnych latach wyzwaniem będzie utrzymanie akceptacji społecznej dla rosnących ambicji klimatycznych. Odpowiedzią powinno być pokazywanie zielonej transformacji jako szansy a nie jedynie generatora kosztów i ograniczeń. To niektóre wnioski z najnowszego raportu KPMG w tej sprawie.

08.12.2023

„Poprawmy prawo” - zgłoś przepisy do zmiany, wygraj dostęp do LEX

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne Prawo pracy Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Poprawmy prawo

Trwa 4. edycja akcji "Poprawmy prawo", prowadzonej przez redakcje Prawo.pl i LEX. Po raz kolejny chcemy wskazać najbardziej problematyczne przepisy we wszystkich obszarach prawnych, które wymagają pilnej poprawy. Szczególnie zwracamy uwagę na regulacje, które mają istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości, prawników, podatki, pracę, działalność gospodarczą, zdrowie, oświatę, samorząd i administrację. Do zgłaszania wadliwych regulacji zapraszamy również naszych Czytelników.

07.12.2023

NIK: Rządowa tarcza antykryzysowa bez kontroli rządu

Prawo gospodarcze

Źle zaprojektowana, a do tego bez nadzoru i bez kontroli - tak NIK ocenia pomoc państwa udzieloną przedsiębiorcom w latach 2020-2021. Wsparcie to pomogło łagodzić ekonomiczne skutki pandemii COVID-19, ale jedynie doraźnie i trafiało nie tylko do tych, którzy go rzeczywiście potrzebowali. Raport w tej sprawie został przedstawiony podczas czwartkowej konferencji prasowej.

07.12.2023

Zawiadomienie o pakietach akcji w spółkach publicznych w świetle „warzywniaka”

Spółki Prawo gospodarcze Finanse

Warto zwrócić uwagę na daty wejścia w życie poszczególnych regulacji, bowiem kwestia ta może stanowić problem w przedmiocie prawidłowego wywiązywania się z obowiązków informacyjnych przez akcjonariuszy. W pierwszej kolejności należy zatem pamiętać, iż mimo że regulacja dotycząca systemu telekomunikacyjnego obowiązuje od 1 marca 2024 r., to akcjonariusze mają już możliwość fakultatywnego korzystania z niego - pisze Weronika Koc, młodszy prawnik, Dział Prawa Rynku Kapitałowego Filipiak Babicz Legal.

07.12.2023

Projekt mrożący ceny energii bez wiatraków, ale jest problem ze wsparciem firm

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Energetyka

Podczas środowego posiedzenia Sejm zadecydował o odrzuceniu rządowego projektu zamrażającego ceny energii w 2024 r. W grze dalej jest więc projekt obecnej opozycji, choć już bez kontrowersyjnych przepisów dotyczących wiatraków. Nie jest to jednak dobra wiadomość dla firm - mechanizmem ceny maksymalnej, który wpływa na niższe rachunki za prąd, nie zostaną objęte te przedsiębiorstwa, w których wsparcie byłoby utrzymane na mocy projektu rządowego.

07.12.2023

Co dalej z projektem ustawy budżetowej na 2024 rok

Finanse publiczne Prawo pracy Prawo gospodarcze

Projekt ustawy budżetowej na rok 2024, wniesiony do Sejmu przez poprzedni rząd Mateusza Morawieckiego 29 września, uległ zasadzie dyskontynuacji i powinien zostać wniesiony ponownie – uważają konstytucjonaliści. Nie są jednak zgodni co do tego, czy powinien to zrobić niezwłocznie obecny premier, czy też może to zrobić już premier parlamentarnej większości. Także specjaliści w zakresie finansów publicznych nie mają tu jednego zdania. Nie brakuje opinii, że projektu ponawiać nie trzeba, bo ten w Sejmie już jest.

07.12.2023

Kiełbasa będzie musiała zawierać mięso - jest projekt przepisów

Prawo gospodarcze

Celem nowelizacji rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jest wprowadzenie zasad stosowania określeń "szynka", „wędlina”, „wędzonka”, „kiełbasa”. Projekt, za który odpowiada resort rolnictwa i rozwoju wsi, ma przyczynić się do zwalczania nadużyć i zapobiec wprowadzaniu konsumentów w błąd.

06.12.2023

Lewiatan apeluje o przywrócenie autentycznego dialogu społecznego

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Jednym z priorytetów odbudowy demokratycznych mechanizmów zarządzania publicznego, stanowiących standard w demokracjach europejskich, musi być przywrócenie autentycznego i odpowiedzialnego dialogu społecznego – apeluje Lewiatan. 20 października br. przewodnictwo w RDS objęła strona rządowa. Zdaniem przedsiębiorców, dobra i mocna reprezentacja nowego rządu, przy wypracowanym przez partnerów społecznych w znacznym zakresie projekcie nowelizacji ustawy o RDS oraz wzmocnieniu kryteriów reprezentatywności, zwłaszcza środowiska przedsiębiorców, daje szanse na szybki reset.

05.12.2023

Dwa projekty przedłużające zamrożenie cen prądu, ciepła i gazu - w środę pierwsze czytania w Sejmie

Rynek Prawo gospodarcze Energetyka

Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się rządowym projektem "zamrażającym" ceny energii, gazu i ciepła na 2024 rok. Przepisy, które przewidują taką ochronę, wygasają z końcem tego roku, co spowoduje gwałtowny wzrost rachunków za media. Rada Ministrów proponuje zostawić ceny na obowiązującym dziś poziomie. Procedowany jest także projekt poselski w tej sprawie - ma on jednak zostać poddany modyfikacjom.

05.12.2023

„Zatruta pigułka” w projekcie ustawy okołobudżetowej na 2024 r.

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego kieruje do Sejmu projekty ustaw zwiększające wydatki lub zmniejszające przychody budżetowe. Choć według konstytucjonalistów, każdy rząd może wnieść dowolny projekt ustawy, to jednak - jak twierdzą - rząd tymczasowy, bo nie mający większości w Parlamencie, powinien ograniczyć się do rozwiązywania najpilniejszych kwestii. Nawet w projekcie ustawy okołobudżetowej „zaszyte” zostały w ostatnim momencie przepisy, które mogą zaskoczyć następców.

05.12.2023

NSA: Koszty Sylwestra w telewizji publicznej nie muszą być jawne

Prawo gospodarcze

Informacja publiczna o umowach zawieranych przez spółkę Skarbu Państwa podlega tajemnicy przedsiębiorstwa – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i oddalił skargę stowarzyszenia Watchdog Polska. W tym zakresie TVP S.A. działa na konkurencyjnym rynku także, gdy organizuje imprezy sylwestrowe. Klauzula tajemnicy przedsiębiorstwa została nadana wszystkim umowom ze względu na wartość gospodarczą.

04.12.2023

SN: Regał z książkami nie zwalnia z zakazu handlu w niedzielę

Prawo karne Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Prezes zarządu została uniewinniona od zarzutu powierzenia pracownikom sklepu wykonywania pracy w niedzielę. Z rozstrzygnięciem tym nie zgodził się Prokurator Generalny, który postanowił wnieść kasację. Sąd Najwyższy ocenił, że prowadzenie klubu czytelnika i punktu informacji turystycznej nie doprowadziło do nabycia przez sklep przymiotu zakładu prowadzącego działalność w zakresie oświaty, kultury i wypoczynku. Tym samym placówka ta nie była zwolniona z zakazu handlu w niedzielę.

02.12.2023

Raport: Skala inwestycji polskich przedsiębiorstw za granicą przekroczyła 130 mld zł

Rynek Prawo gospodarcze

Najlepiej inwestować w Czechach, zaś 41 proc. firm już obecnych za granicą deklaruje plany dalszej ekspansji. Aż 55 proc. badanych przedsiębiorców wskazuje dywersyfikację geograficzną i ograniczanie ryzyka jako główną korzyść z bezpośrednich inwestycji za granicą, 87 proc. polskich bezpośrednich inwestycji za granicą zlokalizowanych jest w Europie, wśród najlepszych kierunków dla inwestycji zagranicznych znajdują się Czechy, Rumunia, Ukraina, a z rynków poza CEE: Japonia, Kazachstan i Malezja.

01.12.2023

Raport: Firmy tracą zaufanie do spóźniających się z zapłatą

Rynek Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Co czwarta firma traci zaufanie do partnera biznesowego, gdy ten spóźni się z zapłatą za faktury 7 dni – wynika z badania "Zaufanie w biznesie" Rzetelnej Firmy pod patronatem Krajowego Rejestru Długów. Jednak 41 proc. przedsiębiorstw zaufałoby ponownie firmie, która raz ich zawiodła, pod warunkiem dodatkowego zabezpieczenia transakcji. Prawie 1/3 badanych przedsiębiorstw traci zaufanie przy opóźnieniach płatności wynoszących 15-30 dni.

30.11.2023

Nowe zasady obciążania odbiorców kosztami za wcześniejsze wypowiedzenie umów

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Energetyka

Duża nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która stopniowo zmienia przepisy począwszy od 1 października br., niesie ze sobą również ciekawe zmiany w funkcjonowaniu znanych od dawna mechanizmów zakotwiczonych w prawie energetycznym. Znowelizowany zostaje przepis dotyczący szczególnego uprawnienia odbiorcy, który obowiązywał w niezmienionym kształcie przez ostatnią dekadę, a jego interpretacja wywołała w tym czasie niemałe kontrowersje w orzecznictwie.

28.11.2023

Żywność zawierająca owady będzie w Polsce specjalnie oznakowana

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało znak graficzny, który umożliwi konsumentom szybkie rozpoznanie środków spożywczych zawierających nową żywność z owadów. Wzór zawierać będzie symboliczny rysunek przykładowego owada. Logo będą musieli umieszczać na opakowaniach wszyscy producenci takiej żywności.

27.11.2023

WSA: Organ nie może opierać się tylko na informacjach z KRS

Administracja publiczna Spółki Prawo gospodarcze

Dane wynikające z Krajowego Rejestru Sądowego korzystają z domniemania prawdziwości, ale jest ono wzruszalne. Obowiązkiem organu jest wówczas podjęcie czynności wyjaśniających. Wojewódzki Sąd...

24.11.2023
1  2  3  4  5    124