DLA Piper: Rośnie popyt na instalacje fotowoltaiczne w modelu usługowym

Prawo gospodarcze Energetyka

Coraz więcej firm w Polsce, głównie z branży nieruchomości i handlu detalicznego, zainteresowanych jest pozyskaniem instalacji fotowoltaicznych w modelu usługowym (PV as a Service – PVaaS). Oprócz możliwości obniżenia kosztów energii i prowadzenia bardziej zrównoważonego rozwoju, projekty usługowe pozwalają spółkom ograniczyć wydatki inwestycyjne - wskazują eksperci kancelarii DLA Piper.

04.10.2023

SN: Firma może domagać się zadośćuczynienia za negatywną opinię w Internecie

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Osoba prawna może domagać się finansowego zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od osoby prywatnej, która zamieściła opinię w Internecie – uznał Sąd Najwyższy we wtorkowej uchwale. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, który skierował pytanie do SN, stał na przeciwnym stanowisku. Jednak swoją opinię chciał oprzeć na uchwale Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, gdyż pojawiły się wcześniej także wyroki przeciwne.

03.10.2023

PE przyjął przepisy wzmacniające ochronę przed naciskami gospodarczymi

Prawo gospodarcze Prawo unijne

Zniechęcenie państw trzecich do wywierania nacisków na państwa członkowskie i przyznanie instrumentu handlowego, który w ostateczności pozwoli organizacjom unijnym reagować na ewentualne próby - to najważniejsze cele rozporządzenia, nad którym debatowali europosłowie podczas trwającego posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego. Dzisiaj nowa regulacja została przyjęta przez europosłów.

03.10.2023

Coraz więcej decyzji i wystąpień miękkich w sprawie zatorów płatniczych

Prawo gospodarcze Finanse Ochrona konkurencji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów od początku roku wydał 50 decyzji dotyczących zatorów płatniczych, z czego niemal połowę w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Łączna kwota kar nałożonych na przedsiębiorców wyniosła ponad 33 mln zł. Ponad 100 podmiotów otrzymało również tzw. wezwania miękkie, które UOKiK może wydawać od czasu znowelizowania przepisów w grudniu 2022 r.

03.10.2023

DLA Piper: Co trzecia spółka wykorzystująca AI weszła w spór z regulatorem

Nowe technologie Prawo gospodarcze

Co trzecia spółka na świecie wdrażająca rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji napotkała z tego tytułu kłopoty prawne i poniosła karę lub została objęta dochodzeniem regulatorów. Takie wnioski można wyciągnąć na podstawie raportu międzynarodowej kancelarii prawnej DLA Piper. Główne przyczyny sporów z regulatorami dotyczą ochrony danych osobowych, kwestii konkurencji i bezpieczeństwa produktu.

02.10.2023

Strategiczne złoża wywrócą gminne plany do góry nogami

Samorząd terytorialny Budownictwo Prawo gospodarcze

Gminy będą musiały zmienić swoje plany zagospodarowania przestrzennego, o ile pod położonymi w nich gruntami znajdą się strategiczne złoża. Jeśli będą się zbytnio ociągały, grozi im kara, a wojewoda i tak wyda postanowienie zastępcze. Na takich gruntach nikt nic nie wybuduje, dlatego samorządy obawiają się roszczeń właścicieli nieruchomości.

02.10.2023

Przedsiębiorcy wykażą wartość emisji w importowanych towarach

Prawo gospodarcze Prawo unijne

1 października zacznie obowiązywać CBAM - nowy obowiązek sprawozdawczy dla importerów. Przedsiębiorcy sprowadzający spoza UE takie towary, jak m.in. cement, stal czy nawozy sztuczne, będą podawać wartość wbudowanych w nie gazów cieplarnianych, m.in. dwutlenku węgla. Wyzwaniem może być uzyskanie informacji o emisjach bezpośrednich i pośrednich od dostawcy z kraju trzeciego. Eksperci spodziewają się, że w przyszłości CBAM może objąć kolejne towary, np. plastik.

29.09.2023

Własność przemysłowa często jest pomijana w strategii przedsiębiorstwa

Prawnicy Prawo gospodarcze Własność przemysłowa

Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej - to tylko niektóre tematy, o których dyskutowano w czwartek w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, podczas konferencji "Adwokat dla Przedsiębiorcy". Jest to kolejna, III już edycja cyklicznego wydarzenia, organizowanego przez samorząd zawodowy adwokatów oraz resort rozwoju. W tym roku jest poświęcone średnim i dużym przedsiębiorcom.

28.09.2023

Będzie większe wsparcie ubezpieczeniowe dla eksporterów

Prawo gospodarcze Ubezpieczenia

Polskim firmom będzie łatwiej eksportować do Ukrainy, ze względu na ułatwienia w ubezpieczeniach eksportowych. Nowe przepisy wprowadzają mechanizmy, dzięki którym Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) może przejąć na siebie ryzyka standardowo nieubezpieczalne przez komercyjnych ubezpieczycieli. Eksperci oceniają, że rozwiązania mogą pozytywnie wpłynąć na polskich przedsiębiorców.

28.09.2023

Opublikowano zmianę przepisów geologicznych, które ograniczą zabudowę działek

Prawo gospodarcze

Nowe przepisy nie podobają się m.in. ekologom i gminom górniczym. Ich zdaniem, pozwalają one arbitralnie decydować ministrowi klimatu i środowiska, które złoża w Polsce zostaną uznane za strategiczne i gdzie w związku z tym wprowadzić np. zakaz zabudowy. Ograniczają również rolę samorządów.

28.09.2023

Przedsiębiorcy obawiają się przywrócenia kontroli granicznych

Prawo gospodarcze

Prowadzący firmy przy zachodniej granicy są zaniepokojeni zapowiedziami Niemiec, dotyczącymi przywrócenia kontroli granicznych. Wielu przedsiębiorców ze Szczecina mieszka bowiem w Niemczech, wielu też pracowników z Polski pracuje u naszych sąsiadów, a czasem osoby z Niemiec dojeżdżają do Polski - twierdzi Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie i apeluje do władz rządowych i samorządowych o pilne nawiązanie dialogu ze stroną niemiecką w sprawie wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

26.09.2023

Postępowanie wyjaśniające przed KNF – czym różnią się oświadczenia od wyjaśnień?

Prawo gospodarcze Finanse

Ustawodawca nie przewidział w przepisach możliwości odmowy przez osobę wezwaną do złożenia wyjaśnień. Inaczej jest jednak w przypadku oświadczeń. Różnica pomiędzy wyjaśnieniami a oświadczeniami składanymi w postępowaniu wyjaśniającym niesie za sobą istotne konsekwencje prawne. W odniesieniu do oświadczeń ustawodawca przewidział rygor odpowiedzialności karnej z art. 233 par. 1 kodeksu karnego - pisze Klaudia Lewandowska, prawnik w Dziale Prawa Rynku Kapitałowego Filipiak Babicz Legal.

26.09.2023

Wyrok NSA może przywrócić popularność benefitów opartych o instrumenty finansowe

PIT Prawo gospodarcze Finanse

Pracownicze pogramy motywacyjne oparte o realizację instrumentów finansowych mogą być opodatkowane korzystną stawką 19 proc., dopiero w momencie ich realizacji – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd zakwestionował stanowisko fiskusa, który chciał do 32 proc. PIT już w monecie ich wypłaty. Zdaniem ekspertów wyrok może przywrócić popularność tych programów.

26.09.2023

Nie zawsze można unieważnić przetarg z uwagi na dalsze, nieuzasadnione procedowanie

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Artykuł 256 ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest wytrychem do unieważniania postępowań, jak niekiedy chcieliby to widzieć zamawiający czy wykonawcy. Z jego stosowaniem trzeba uważać, a orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej nie jest w tym zakresie w pełni jednoznaczne. Przepisy budzą sporo wątpliwości, pojawiają się też próby ich nadużywania.

26.09.2023

Nowe przepisy mają ograniczyć liczbę SMS-ów wyłudzających dane

Rynek Prawo gospodarcze

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą musieli zwalczać takie nadużycia, jak generowanie sztucznego ruchu, smishing, CLI spoofing czy nieuprawniona zmiana informacji adresowej. Natomiast dostawcy poczty elektronicznej, dla co najmniej 500 tys. użytkowników lub podmiotów publicznych, będą stosowali mechanizm uwierzytelnienia poczty elektronicznej. To wszystko ma sprawić, że nadużyć w internecie będzie mniej.

25.09.2023

Kary za zmianę dostawcy prądu przed terminem nie naruszają unijnego prawa

Prawo gospodarcze Energetyka

Mały przedsiębiorca, który rozwiązuje terminową umowę dostawy prądu, musi liczyć się z tym, że zapłaci karę za jej zerwanie. Unijna dyrektywa go nie obroni. Przepisy krajowe, przewidujące sankcje, nie są bowiem sprzeczne z unijnymi uregulowaniami dającymi prawo łatwej zmiany dostawcy. Do takich wniosków doszedł ostatnio rzecznik generalny TSUE. To zła wiadomość dla firm.

25.09.2023

Prof Adamus: Prawo nie zakazuje wszystkich inwestycji syndykowi

Prawo gospodarcze Restrukturyzacja

Prowadzenie przez syndyka masy upadłości przedsiębiorstwa charakteryzuje się pewną autonomią, gdyż jest to działalność o charakterze biznesowym a nie egzekucyjnym. Jeżeli sędzia komisarz nie sprzeciwia się, to może on podejmować działania inwestycyjne dotyczące nieruchomości - pisze prof. Rafał Adamus.

21.09.2023

Handel w niedzielę, mimo ograniczeń, wciąż możliwy

Rynek i konsument Prawo pracy Prawo gospodarcze

W I półroczu br. odsetek kontroli, w których stwierdzono naruszenie zakazu powierzania pracownikom lub zatrudnionym pracy w handlu lub przy wykonywaniu czynności związanych z handlem, wzrósł znacząco – z 20 proc. w 2022 r. do 31,7 proc. w I półroczu 2023 r. - twierdzi MRiPS. I wskazuje, że potrzeba czasu, by ocenić skuteczność rozwiązań legislacyjnych, prowadzonych kontroli i kształtującej się linii orzeczniczej.

20.09.2023

„Amerykański sen” - czyli jak „warzywniak” zmieni postępowanie wyjaśniające

Prawo gospodarcze Finanse

Przedmiotowe regulacje mają tak szeroki zakres, że sprawiają wrażenie kreowania ich na wzór amerykański. Zapomniano jednak o Prawach Mirandy. W tym zakresie nie wprowadzono do ustawy żadnych zmian. Ustawa nadal milczy w odniesieniu do możliwości ustanowienia pełnomocnika lub obrońcy - pisze Klaudia Lewandowska, prawnik w Dziale Prawa Rynku Kapitałowego Filipiak Babicz Legal.

19.09.2023