Rząd chce ułatwić legalizację pobytu zagranicznym przedsiębiorcom

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Ukraina

Rząd zajmie się we wtorek projektem nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Nowe przepisy mają ułatwić legalizację pobytu cudzoziemcom, którzy prowadzą w Polsce działalność gospodarczą i są uczestnikami programów wsparcia. Projekt przewiduje też przeniesienie niektórych kompetencji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na Komendanta Głównego Straży Granicznej.

21.03.2022

UOKiK w 2021 r surowo karał nie tylko przedsiębiorców

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w 2021 roku 988 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz nałożył kary wynoszące w sumie przeszło pół miliarda złotych. Po raz pierwszy sankcje finansowe dotknęły nie tylko przedsiębiorców, ale także osoby zarządzające firmami, które umyślnie dopuściły do naruszeń zbiorowych interesów konsumentów.

21.03.2022

Zmiany w zasadach restrukturyzacji nie ułatwiają życia przedsiębiorcom

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Utrudnienia działalności gospodarczej prawdopodobnie przyniosą w tym roku wzrost niewypłacalności. Jak szacują eksperci, ponowny wzrost upadłości w 2022 r. będzie wynikać z tego, że część rozpoczętych w ostatnim czasie restrukturyzacji nie przyniesie pozytywnego efektu. Wzrost skali zjawiska może też być skutkiem nieobowiązywania już przepisów o uproszczonej restrukturyzacji.

21.03.2022

Prof. Suwaj: Potrzebujemy spójnego systemu nakładania kar administracyjnych

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Aż w 189 ustawach materialnego prawa administracyjnego mamy pozakodeksowe środki karne, choć mam wrażenie, że nie wiemy nawet kiedy i w jakim zakresie dublują się one z karami administracyjnymi oraz jaki przyświeca im cel, tak jednym jak i drugim - mówi prof. Robert Suwaj z Politechniki Warszawskiej, adwokat podkreśla, że brakuje kontroli i spójnego systemu, a to rodzi obawy nadużyć.

21.03.2022

WSA: E-mail z informacją o odejściu z pracy może naruszyć RODO

Prawo pracy Prawo gospodarcze RODO

Przełożony rozesłał e-maila o odejściu z pracy jednego z pracowników. Wysłanie tej wiadomości do współpracowników było uzasadnione i nie naruszyło przepisów o ochronie danych osobowych. Sytuacja wygląda jednak inaczej, gdy e-mail trafia na adres klienta spółki - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

21.03.2022

Portal biznes.gov.pl/Ukraina – dostępny dla przedsiębiorców w języku ukraińskim

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ukraina

Z myślą o obywatelach Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju przybyli legalnie do Polski, Ministerstwo Rozwoju i Technologii uruchomiło stronę biznes.gov.pl/Ukraina. Znajdą się tam informacje przedsiębiorcom z Polski rozważającym np. zatrudnienie pracowników z Ukrainy oraz obywatelom Ukrainy chcącym założyć działalność gospodarczą w Polsce.

19.03.2022

SO: Trzeba zapłacić za remont łodzi, która nie pływa

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Przyjmujący zamówienie naprawy łodzi żąda zapłaty i sąd ją zasądza, gdyż zamawiający odmówili zgody na wykonanie nieprzewidzianych wcześniej prac niezbędnych dla osiągnięcia uzgodnionego rezultatu umowy o dzieło. Należy to traktować jako odstąpienie od umowy przez pozwanych - stwierdził sąd drugiej instancji i uwzględnił powództwo o zapłatę.

19.03.2022

Sprzedaż alkoholu przez przedsiębiorców obwarowana licznymi restrykcjami

Rynek Prawo gospodarcze

Od ponad 100 lat przedsiębiorcy w branży alkoholowej mają „pod górkę” w różnych aspektach swojej działalności. Jedne z najbardziej restrykcyjnych zasad obrotu hurtowego (sprzedaży) dotyczy napojów alkoholowych powyżej 18 proc. oraz warunków udzielanych w związku z tym zezwoleń. Przedsiębiorcy naruszającemu te zasady grozi cofnięcie zezwolenia, ale także wysoka grzywna.

19.03.2022

Ustawa o nowych zasadach działania operatora na gazociągu jamalskim podpisana

Prawo gospodarcze

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa energetycznego, która zmienia zasady działania operatora na gazociągu jamalskim. Przewiduje ona m.in. zawarcie kolejnej umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora na Jamale spółce Gaz-System. Ustawa przesądza też, że operator gazociągu jamalskiego ma prawo do wyłącznego korzystania z majątku właściciela tej sieci, niezbędnego do pełnienia obowiązków operatora.

18.03.2022

Rząd: Tarcza antyputinowska to przeciwdziałanie inflacji, ochrona miejsc pracy, wsparcie firm

Prawo gospodarcze

Przeciwdziałanie inflacji, ochrona miejsc pracy, wsparcie firm do tej pory działających na rynku rosyjskim, derusyfikacja polskiej i europejskiej gospodarki - to cele tzw. tarczy antyputinowskiej, o której poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki. Wsparciem mają być objęte zwłaszcza te branże, które zostaną najmocniej dotknięte przez wojnę na Ukrainie.

18.03.2022

Fiskus może posługiwać się dowodami z postępowań karnych

Prawo karne Ordynacja Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Dowody zebrane w postępowaniu karnym skarbowym, które potwierdzają istnienie w transakcjach między kontrahentami pustych faktur, mogą być wykorzystane przez skarbówkę w sprawach podatkowych. Fiskus nie może jednak tych dowodów ukrywać przed podatnikiem. To niedopuszczalne, ponieważ w ten sposób organ ogranicza prawo podatnika do obrony swoich praw.

18.03.2022

Zbyt niski limit blokuje wypłatę rekompensat firmom przy granicy z Białorusią

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Część przedsiębiorców działających przy granicy z Białorusią nie otrzymuje rekompensat z tytułu obowiązujących w tym rejonie od wielu miesięcy ograniczeń. Powodem jest wyczerpanie się limitu de minimis. Interweniuje w tej sprawie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Według niego trzeba koniecznie notyfikować w Brukseli podniesienie tego limitu. 

18.03.2022

CIT za 2021 rok można rozliczać do końca czerwca

CIT Prawo gospodarcze

Wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców, wydłużyło czas na rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 r. Poinformowało w czwartek Ministerstwo Finansów. Rozporządzenie przedłużające terminy rozliczenia do 30 czerwca zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw.

17.03.2022

Prezydent podpisał ustawę upraszczającą przekazanie broni Ukrainie

Prawo gospodarcze Ukraina

Uproszczenie formalności przy przekazywaniu uzbrojenia, gdy końcowym użytkownikiem tego uzbrojenia ma być inne państwo - to cel ustawy, którą w ubiegły piątek ostatecznie uchwalił Sejm, przyjmując poprawkę Senatu. Teraz ustawa została przez prezydenta RP i może wejść w życie. W przepisach nie mówi się wprost, ale chodzi o wsparcie Ukrainy.

16.03.2022

Prawo.pl współpracuje z ukraińskim serwisem LexInform

Prawnicy Prawo gospodarcze Ukraina

W jednym z największych ukraińskich serwisów prawniczych LexInform pojawił się baner: Правова система Польщі – допомога українцям, czyli System Prawny w Polsce - Pomoc dla Ukraińców. Każdy, kto w niego kliknie, zostanie przekierowany do specjalnego miejsca w serwisie Prawo.pl z artykułami o przepisach ważnych dla osób uciekających do naszego kraju przed wojną.

16.03.2022

Działalność gospodarcza w Polsce możliwa także dla obcokrajowca

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, pomimo ciągle zmieniającego się otoczenia prawno-podatkowego, pozostaje wciąż najchętniej wybieranym sposobem na stworzenie własnego przedsiębiorstwa w Polsce. Czy jednak założenie i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest możliwe również dla osób nieposiadających polskiego obywatelstwa? Odpowiedź brzmi – tak. Piszą o tym Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk, adwokat oraz Paweł Żujewski, prawnik.

15.03.2022

Rząd chce zmienić ustawę regulującą działalność lombardową

Spółki Prawo gospodarcze Finanse

Ministerstwo Finansów wspólnie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotują projekt ustawy regulującej działalność lombardową. Taką działalność będą mogły prowadzić firmy wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową. Rejestracja ma być prosta i możliwa przez nternet.

14.03.2022

Specustawa: Obywatele Ukrainy będą mogli prowadzić swoje firmy w Polsce

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Obywatele Ukrainy, którzy legalnie przebywają w Polsce, będą mogli prowadzić działalność gospodarczą na terytorium naszego kraju na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Przepisy w tej sprawie zawiera tzw. specustawa ukraińska, uchwalona ostatecznie przez Sejm w sobotę 12 marca i tego samego dnia opublikowana w Dzienniku Ustaw, której większość przepisów już obowiązuje.

14.03.2022

Licencja staje się powszechniejsza, aniżeli przeniesienie praw autorskich

Nowe technologie Prawo gospodarcze

Zauważalną tendencją jest zawieranie umów licencyjnych na oprogramowanie, których zakres może okazać się wystarczający dla zamawiającego, zazwyczaj jest to też opcja tańsza. Jednak ostateczna decyzja, czy strony zawierają umowę przenoszącą prawa autorskie majątkowe, czy też licencję, uzależniona powinna być w dużej mierze od rodzaju programu komputerowego będącego przedmiotem umowy wdrożeniowej.

14.03.2022

Specustawa dla uchodźców bez ochrony państwowych spółek i urzędników

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ukraina

Przy okazji niesienia pomocy Ukrainie Sejm zdecydował też o zwolnieniu z odpowiedzialności za nietrafione decyzje państwowe podmioty gospodarcze i urzędników. Wywołało to kontrowersje, jako regulacja nieuzasadniona i niedopuszczalna w ustawie poświęconej zupełnie innym sprawom. Senat w piątek wykreślił te przepisy, a w Sejmie w sobotę nie znalazła się większość dla odrzucenia tej poprawki.

12.03.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski