Podatek minimalny wróci już w przyszłym roku

CIT Rachunkowość Prawo gospodarcze

Od 1 stycznia 2024 r. zaczną mieć zastosowanie - po dwuletnim okresie zawieszenia - przepisy o podatku minimalnym. Firmy zapłacą go po raz pierwszy w 2025 r., jeśli będą mieć straty podatkowe lub nie przekroczą 2-proc. progu rentowności (udziału dochodów w przychodach). Jednak skomplikowany wzór obliczenia podatku oraz szeroki katalog wyłączeń sprawią, że łatwo będzie popełnić błąd. Dlatego przedsiębiorcy chcą zniesienia tej daniny.

18.09.2023

Postępowania wyjaśniające bardziej karne niż administracyjne - ale bez obrońcy

Rynek Prawo gospodarcze Finanse

Pod koniec września wejdą w życie zmiany ważne dla całego rynku finansowego. Wprowadzają one szereg istotnych nowości, także dotyczących postępowań wyjaśniających przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Jak oceniają eksperci, sprawią one, że urzędnicy zyskają uprawnienia bardziej śledcze, niż administracyjne. Z kolei osobom wzywanym do złożenia wyjaśnień nadal nie będzie przysługiwać nawet podstawowe prawo do obecności prawnika.

18.09.2023

Czy frankowicze Getin Noble Bank będą mieli w KRZ formularz do zgłaszania roszczeń? Jest postulat

Prawo gospodarcze Banki Kredyty frankowe

Rzecznik Praw Obywatelskich reaguje na doniesienia mediów, w tym Prawo.pl, o niewłaściwej obsłudze frankowiczów Getin Noble Bank S.A. w upadłości przy zgłaszaniu wierzytelności poprzez system teleinformatyczny Krajowego Rejestru Zadłużonych. Brakuje bowiem odpowiednich formularzy. RPO zwrócił się więc do ministra sprawiedliwości z wnioskiem o wyjaśnienie i rozważenie ewentualnych zmian.

15.09.2023

UOKiK stawia zarzuty przychodni, źle prowadzi porady on-line

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Prezes UOKiK postawi zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów spółce Centrum Medyczne Telmed z Lublina. Zdaniem urzędu korzystający z konsultacji on-line w tej przychodni mogą być wprowadzani w błąd w kwestii możliwości uzyskania recepty na niektóre leki, autentyczności opinii o usługach i prawa odstąpienia od umowy. Przedsiębiorcy grozi kara do 10 proc. obrotu.

14.09.2023

Spór, do kiedy ma działać kopalnia Turów, cały czas trwa

Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Prokuratura Krajowa zgłosiła udział w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie zażaleń organizacji ekologicznych na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczące kopalni Turów. Orzeczeniem tym sąd nie zgodził się na wstrzymanie decyzji ministra klimatu i środowiska o przedłużeniu dla kopalni koncesji na wydobycie węgla brunatnego do 2044 r.

14.09.2023

Karta Praw Dziecka w Biznesie - już za tydzień podpiszą ją pierwsze firmy

Prawo gospodarcze

20 września br. odbędzie się uroczyste podpisanie Karty Praw Dziecka w Biznesie. To inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, której celem jest przede wszystkim inspirowanie i mobilizowanie przedsiębiorstw do podejmowania konkretnych działań na rzecz ochrony praw dzieci. Tego samego dnia będzie można wziąć również udział w warsztatach poświęconych tematyce biznesowej i działalności małoletnich.

12.09.2023

UOKiK: Carrefour mógł nieuczciwie wykorzystywać przewagę kontraktową

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzucił spółce Carrefour Polska nieuzasadnione pobieranie opłat od kontrahentów za transport towarów z magazynu centralnego do sklepów sieci. Zdaniem UOKiK, nosi ono znamiona nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółce grozi kara w wysokości równowartości 3 proc. wartości rocznego obrotu.

11.09.2023

Od 11 września uproszczenia w budowie małych biogazowni rolniczych

Środowisko Prawo gospodarcze

Gospodarstwa rolne, a także branża przetwórcza zyskają nowe ułatwienia przy budowaniu mniejszych biogazowni rolniczych. Nowa ustawa zakłada, że w takich instalacjach trzeba będzie wykorzystywać lokalny surowiec. Równocześnie wprowadzone zostaną limity maksymalnej mocy i ograniczone możliwość zbywania biogazowani. Większość przepisów ustawy obowiązuje od 11 września.

11.09.2023

NSA: Sama sprzedaż udziałów w spółce nie zwalnia członka zarządu od odpowiedzialności

Ordynacja Prawo gospodarcze

Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, że w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności członków zarządu spółki nie można podważać ustaleń dokonanych w prowadzonym wcześniej w stosunku do tej spółki postępowaniu podatkowym. Sąd zwrócił uwagę, że są to dwa inne postępowania, a odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki powstaje na etapie realizacji zobowiązania podatkowego, nie zaś na etapie kształtowania stosunku zobowiązaniowego.

11.09.2023

TSUE: Jednolite składki dla wszystkich przedsiębiorstw nie muszą być dyskryminacją

Prawo gospodarcze Prawo unijne

Zgodnie z prawem unijnym każde państwo ma prawo samodzielnie kształtować zasady płacenia składek przez operatorów pocztowych, które następnie zostaną przeznaczone na koszty działalności państwowego operatora. Nie ma przy tym znaczenia, jakiego rodzaju usługi świadczy dany podmiot. Obowiązek musi być jednak przejrzysty i opierać się na obiektywnych kryteriach - stwierdził TSUE.

08.09.2023

Przepisy zakazujące kryptoreklamy są, ale warto byłoby je doprecyzować

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył pierwsze kary na spółkę i influencerów, którzy nie oznaczali prawidłowo reklam w mediach społecznościowych. Prawnicy pozytywnie oceniają filtrowanie rynku pod tym kątem - głównie ze względu na fakt, że tego typu materiały mają silny wpływ na konsumentów. Wskazują jednak, że warto byłoby doprecyzować przepisy, by zapobiec w przyszłości próbom ich omijania.

06.09.2023

Interpretacje podatkowe wciąż potrzebne, ale trudno je uzyskać

Ordynacja Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Krajowa Informacja Skarbowa wydała w I półroczu 2023 r. 11,8 tys. interpretacji podatkowych oraz 4,5 tys. innych rozstrzygnięć: w tym 2,7 tys. postanowień o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia oraz 1,2 tys. odmów wydania interpretacji - wynika z raportu Podatkowy Rollercoaster. Eksperci zwracają uwagę, że negatywnym zjawiskiem są wciąż interpretacje warunkowe. Niepokoi też brak pewności, czy nie wzrosną opłaty.

06.09.2023

Rekultywacja jako odwrócenie skutków działalności gospodarczej

Prawo gospodarcze

Każdorazowo należy uwzględniać, że podstawa prawna do wydania aktów administracyjnych, bez których rekultywacja nie może być przeprowadzona, nie znajduje się w przepisach podatkowych czy górniczych, a w ustawie, której celem jest ochrona dobra publicznego, tj. gruntów rolnych i leśnych - pisze dr Martyna Sługocka, ekspertka w zakresie procesu inwestycyjnego, senior associate w GWW Legal & Tax.

05.09.2023

Niedopuszczenie wykonawcy do postępowania odwoławczego przed KIO jest możliwe

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Czy da się pozbawić wykonawcę udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w taki sposób, żeby nie miał na to wpływu? Jeszcze jak! Chodzi o niedopuszczenie wykonawcy, który zgłasza przystąpienie, do udziału w postępowaniu odwoławczym toczącym się przed Krajową Izbą Odwoławczą - piszą Marta Lipińska, radca prawny oraz Jakub Jagiełło z kancelarii GWW.

05.09.2023

Skończyło się na projektach, czyli czego przedsiębiorcy (już) nie dostaną

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Przepisy wprowadzające szereg ułatwień i bardziej przyjazne zasady kontroli, projekt wdrażający unijną dyrektywę dotyczącą upadłości czy ustawowo regulujący franczyzę - to tylko kilka przykładów aktów prawnych, które miały wprowadzić korzystne dla biznesu zmiany, jednak najprawdopodobniej przepadną wraz z końcem kadencji Sejmu. To o tyle ważne, że - jak mówią prawnicy - generalnie ostatnie cztery lata były dla przedsiębiorców bardzo trudne.

05.09.2023

Partnerstwo publiczno-prywatne w kosmosie? Czemu nie, są już pierwsze przykłady

Samorząd terytorialny Rynek Prawo gospodarcze

Od wielu lat rząd popularyzuje model partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce. Statystycznie największą liczbą zawartych umów w formule PPP mogą pochwalić się takie sektory jak sport i turystyka, infrastruktura transportowa, efektywność energetyczna oraz gospodarka wodno-kanalizacyjna. A co z pozostałymi sektorami gospodarki? W tym kontekście nasuwa się pytanie o przemysł kosmiczny - pisze Adriana Gostępska, adwokat w RKKW Kwaśnicki, Wróbel i Partnerzy.

05.09.2023

DLA Piper: Tajemnice przedsiębiorstw wymagają lepszej ochrony

Prawo gospodarcze

Polskie firmy niedostatecznie chronią tajemnice przedsiębiorstw, narażając się na straty finansowe i pogorszenie pozycji rynkowej w sytuacji, gdy ich unikalna wiedza trafi do konkurencji - uważają prawnicy kancelarii DLA Piper. Podkreślają, że przedsiębiorstwa powinny przede wszystkim zabezpieczyć się przed ujawnieniem newralgicznych informacji przez byłych pracowników, ponieważ dochodzenie swoich praw przed sądem jest bardzo trudne i nie zawsze możliwe.

04.09.2023

Ulga na innowacyjnych pracowników bez wynagrodzenia za urlopy

CIT PIT Rachunkowość Prawo gospodarcze

Fiskus nie zgadza się, by przedsiębiorcy korzystający z ulgi B+R odliczyli wynagrodzenia pracowników za czas urlopu i choroby, mimo iż przegrywa spory przed sądami. Takie samo negatywne stanowisko organy podatkowe zajmują w sprawie spółek korzystających z nowej ulgi na innowacyjnych pracowników. Według ekspertów takie podejście jest nieprawidłowe, a jego efektem będą kolejne spory.

04.09.2023

ZPP: Implementacja tzw. "ustawy hiszpańskiej" to potencjalna katastrofa dla handlu

Rynek Prawo gospodarcze

Jeśli resort rolnictwa i rozwoju wsi rzeczywiście będzie chciał implementacji tzw. ustawy hiszpańskiej na gruncie polskiego prawa, może to skończyć się źle zarówno dla producentów, jak i konsumentów - ostrzegają eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jako jedno z zagrożeń wskazują przepis, który stanowi, że cena, którą dostawca otrzymuje za swoje produkty, każdorazowo musi być wyższa niż koszty produkcji.

01.09.2023

Jajka-niespodzianki w ustawach, czyli zawrotna kariera wrzutek

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Co z Narodową Agencją Bezpieczeństwa Energetycznego ma wspólnego budowa domów, najem okazjonalny albo kredyt 2 proc.? Oczywiście nic. Czy nasz ustawodawca się tym przejmuje? Oczywiście nie. Bez mrugnięcia okiem podpina pod nowe ustawy zmiany z zupełnie innej "bajki". Dzięki temu mija zwykle trochę czasu, zanim Polacy zorientują się, jakie zmiany im tak naprawdę zaserwowano.

24.08.2023