Założenia projektu zostały opublikowane w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Jak wskazano, celem nowelizacji jest wprowadzenie szczególnego trybu umożliwiającego podmiotom publicznym oraz podmiotom realizującym zadania publiczne dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Obecnie takie podmioty mają dostęp na zasadach ogólnych (wgląd poprzez wyszukiwarkę Internetową lub uzyskiwanie odpisów i wyciągów z Centralnej Informacji KRS) lub na podstawie porozumień zawieranych bezpośrednio pomiędzy podmiotem i ministrem sprawiedliwości.

- Projekt przewiduje umożliwienie tej grupie podmiotów uzyskania dostępu do informacji rejestru za pośrednictwem usług sieciowych, w szczególności poprzez interfejsy API po uzyskaniu zgody ministra sprawiedliwości na taki dostęp. W związku z dynamicznie postępującą informatyzacją usług publicznych potrzeba uzyskania dostępu do danych z KRS za pośrednictwem usług sieciowych jest naturalnym etapem dalszego rozwoju i usprawnienia wymiany informacji pomiędzy podmiotami publicznymi - wskazano w uzasadnieniu podjęcia prac nad nowelizacją. 

Czytaj też: Dr Mariusz Filipek: Chcemy ułatwić prowadzenie biznesu

Mniej formalności 

Zmiany mają przyczynić się również do ułatwienia życia przedsiębiorcom. Zaproponowano, by wyeliminować czynności administracyjne, które nie mają już uzasadnienia prawnego - poprzez zniesienie obowiązku publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) wpisów dokonywanych w KRS. Ma to również pozwolić przedsiębiorcom zaoszczędzić. 

- Obecnie przedsiębiorcy, zgłaszając wniosek o wpis w KRS, mają obowiązek uiszczenia opłaty za ogłoszenie wpisu w MSiG w kwocie 100 zł. Wobec powszechnej dostępności do danych w Krajowym Rejestrze Sądowym zasadnym jest zniesienie obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym treści wpisów dokonywanych w Krajowym Rejestrze Sądowym - wskazuje resort. 

Zgodnie z założeniami, projekt ma zostać przyjęty w III kwartale br.