Inga Stawicka

Inga Stawicka

Dziennikarka prawna. Wcześniej związana z „Dziennikiem Gazetą Prawną”, w którym współpracowała z działami „Firma i Prawo” oraz „Prawnik”. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, prawie energetycznym oraz prawie własności intelektualnej. Zanim zajęła się dziennikarstwem prawnym, współpracowała z regionalnym oddziałem „Gazety Wyborczej”.

Kontakt: Inga.Stawicka@wolterskluwer.com

Artykuły autora

Nie wszystko może być pamiątką z podróży

Turystyka

Pozornie niewinne przedmioty lub produkty przywożone zza granicy – takie jak biżuteria czy niektóre gatunki kwiatów - mogą przysporzyć problemów podczas kontroli. Warto pamiętać o tym zwłaszcza w momencie, gdy podczas wakacji opuszczamy obszar Unii Europejskiej. Aby legalnie przetransportować niektóre produkty, konieczne jest np. przeprowadzenie kontroli przez wykwalifikowane służby.

22.06.2024

Komisja Wenecka przyjęła pilną opinię dotyczącą nowelizacji ustawy o KRS

Wymiar sprawiedliwości

Na piątkowej sesji plenarnej Komisja Wenecka - organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego - przyjęła wydaną w trybie pilnym opinię o projekcie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W ocenie Komisji reforma będzie chronić niezależność sądownictwa i jest zgodna ze standardami europejskimi.

21.06.2024

Fizycy bez specjalizacji medycznej zyskają więcej uprawnień w radioterapii

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Doprecyzowanie sposobów wykonywania zadań zastrzeżonych dla specjalistów w dziedzinie fizyki medycznej, przy jednoczesnym uporządkowaniu podziału zadań realizowanych w radioterapii pomiędzy specjalistów w dziedzinie fizyki medycznej oraz fizyków nieposiadających specjalizacji z tej dziedziny. To najważniejszy cel projektu zmiany rozporządzenia dotyczącego warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego, nad którym pracuje resort zdrowia.

21.06.2024

Nowe prawo komunikacji elektronicznej może zbyt daleko ingerować w prywatność

Rynek i konsument RODO Prawo unijne

Przepisy nie mogą pozwalać na to, by operatorzy telekomunikacyjni gromadzili dane o połączeniach swoich klientów bez uzasadnienia, bo w ten sposób może dojść do naruszenia unijnych regulacji i zasad wypracowanych w orzecznictwie TSUE - uważa prezes UODO, który apeluje o wprowadzenie zmian do projektu, którym mają zająć się teraz posłowie. Podobne obawy wyrażają eksperci i organizacje pozarządowe.

21.06.2024

TSUE: Reklama nie może sugerować, że środek do dezynfekcji jest przyjazny dla skóry

Prawo unijne Ochrona konkurencji

Jeśli producent reklamuje produkt o charakterze biobójczym hasłami typu "przyjazne dla skóry", można uznać, że firma wprowadza w klientów błąd, bo odwraca uwagę od ryzyk związanych z użyciem tego typu środków. To najważniejsza konkluzja z najnowszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa toczyła się przeciwko popularnej sieci niemieckich drogerii, która sprzedawała środek do dezynfekcji.

20.06.2024
1  2  3  4  5  6  7  8  9    110