W dniu 26 czerwca opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2024 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

Najważniejsze zmiany to wydłużenie czasu realizacji programu do końca 2024 roku i zmiana sposobu rejestracji na badania. Nie będzie już można zgłosić się do programu w ramach centralnej elektronicznej rejestracji za pośrednictwem infolinii.

Ponadto wprowadzono przepis, który wskazuje, że etap ewaluacji programu pilotażowego trwa do dnia 30 września 2024 r. i obejmuje okres realizacji programu pilotażowego od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Dowiedz się, jak zmiany w prawie w 2024 r. wpłyną na obowiązki placówek medycznych – czytaj więcej >>>

 

Popularność Profilaktyki 40 Plus

Porozumienie Zielonogórskie zrzeszające lekarzy POZ wyliczało w maju, że uprawnionych do badań jest ponad 23 mln osób (powyżej 40. roku życia).  Do tej pory z badań w ramach programu skorzystało 12,2 proc. uprawnionych. Są jednak placówki, w których z badań skorzystało nawet 78 proc. uprawnionych. 

 

Dlaczego w skali makro trudno mówić o sukcesie pilotażu?

Według Tomasza Zielińskiego, wiceprezesa Porozumienia Zielonogórskiego, przyczyną był źle przygotowany start pilotażu. - Powstał z myślą o laboratoriach, w których pacjenci mieli wykonywać badania, a nie o podstawowej opiece zdrowotnej. Poza tym nie był to pilotaż długoterminowy. Jego zakończenie było przesuwane o kwartał. Pojawiało się więc myślenie w poradniach POZ, że już jest za późno, by do niego dołączyć, bo zaraz się skończy - dodaje Tomasz Zieliński. Do tego doszła biurokracja. - Prowadziłem program od lipca 2021 r. We wrześniu udało mi się wysłać pierwsze sprawozdanie, a pieniądze dostałem dopiero w grudniu - dodaje. Tomasz Zieliński zaznacza jednak, że jest przekonany o tym, że program jest dobry.

Niewiele pomogła kampania promująca pilotaż, czyli loteria nagród (kosztowała 5,5 mln zł), w której mogły wziąć udział osoby, które wypełniły ankietę i przebadały się. Pisaliśmy też na Prawo.pl, że problemem były białe plamy na mapie - w niektórych powiatach nie było ani jednego podmiotu, który badania w ramach Profilaktyki 40 Plus wykonywał. 

Czytaj także na Prawo.pl: Loteria Profilaktyka 40 Plus nie wywołała pospolitego ruszenia na badania

 

Program przedłużony

Porozumienie Zielonogórskie było zaniepokojone planowanym wygaśnięciem programu z końcem czerwca 2024 r. Tomasz Zieliński uważał, że jego przerywanie byłoby błędem, gdyż poradnie, które do niego przystąpiły, zdążyły już oswoić się z jego obsługą, w tym sprawozdawczością. - Rozsądniej byłoby najpierw uruchomić nowy program, zanim zamknie się stary, już działający - zauważał w maju. 

Profilaktyka 40 Plus pełni funkcję badań przesiewowych. Miała skłonić do powrotu do dbania o zdrowie po okresie pandemii, gdy dostęp do opieki zdrowotnej został ograniczony, co znalazło odbicie w długu zdrowotnym. Jest obecnie nakierowany na wychwytywanie chorób cywilizacyjnych, m.in. otyłości i cukrzycy i wyrobienie nawyku dbania o zdrowie.

– Za kilka lat zobaczymy to w systemie. Będzie mniej powikłań cukrzycy, mniej zawałów i udarów. Ale program musiałby być kontynuowany –  mówi Wojciech Pacholicki, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Czytaj także na Prawo.pl: Program „Profilaktyka 40 Plus” potrwa do połowy 2024 r., ale w zmienionej formule

 

Profilaktyka 40 Plus - do usprawnienia

Lekarze zwracają uwagę na to, że Profilaktyka 40 Plus zasługuje na ewaluację środowisk naukowych. Przykładowo badanie glukozy u pacjentów chorujących na cukrzycę nie ma sensu. Z kolei efektywność programu podniosłoby, gdyby znalazły się w nim markery nowotworowe. 

Program od lipca 2021 r. modyfikowano kilkukrotnie. 

Dowiedz się, jak zmiany w prawie w 2024 r. wpłyną na obowiązki placówek medycznych – czytaj więcej >>>