Dostęp do znieczulenia podczas porodu - według MZ anestezjologów ma być więcej

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

W 2022 r. tylko 14 proc. porodów odbyło się ze znieczuleniem zewnątrzoponowym, które jest refundowane przez NFZ – wynika z raportu NFZ. W niektórych województwach takie znieczulenie jest praktycznie niedostępne, w innych można z niego skorzystać tylko w największych miastach. Brak faktycznej możliwości podania znieczulenia, gdy jest ono prawnie gwarantowane, może świadczyć o naruszeniu praw pacjenta do poszanowania godności i intymności oraz leczenia bólu i prawa do świadczeń zdrowotnych – uważa RPO.

23.09.2023

Pacjent wykupi leki najwyżej na 120 dni - przepis już obowiązuje

Opieka zdrowotna Zawody medyczne Farmacja

Recepta roczna nie została zlikwidowana. Lekarz wciąż może przepisać lek na 365 dni, ale pacjent nie ma możliwości zrealizowania jej od razu w całości. Nowe przepisy przewidują, że jednorazowo pacjent może wykupić lek tylko na 120 dni, czyli w przybliżeniu na cztery miesiące. Aby zrealizować receptę roczną w całości musi co najmniej trzy razy odwiedzić aptekę. Dzięki temu mniej leków ma lądować w koszu.

22.09.2023

Świadczenia pielęgnacyjnego nie można łączyć z rentą rodzinną

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Zawieszenie prawa do renty rodzinnej skutkuje wstrzymaniem jej wypłaty i eliminacją negatywnej przesłanki wyłączającej nabycie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Zatem nie jest możliwe uzyskanie uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego przy jednoczesnym posiadaniu prawa do innych świadczeń, w tym renty rodzinnej. Innymi słowy nie jest możliwe kumulatywne pobieranie zarówno świadczenia pielęgnacyjnego, jak i renty rodzinnej.

21.09.2023

Poradnictwo antynikotynowe do poprawki

Pacjent Opieka zdrowotna

Przez ostatnie dwa lata liczba palaczy w Polsce wzrosła do 29 procent. Znacząco wzrosły też kwoty wydawane na leczenie raka płuc. Natomiast wartość rozliczanych świadczeń w programie profilaktyki chorób odtytoniowych od kilku lat systematycznie spada. Funkcjonujący system poradnictwa antynikotynowego wymaga gruntownych zmian – twierdzą eksperci. Jedną z możliwości do wykorzystania jest opieka farmaceutyczna w zakresie takiego poradnictwa.

20.09.2023

MEiN i MZ: Będzie zmiana standardów kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów

Pacjent Szkolnictwo wyższe Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia poinformowały, że od przyszłego roku akademickiego obowiązywać będą znowelizowane standardy kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Zmiany dotyczą m.in. obowiązkowego egzaminu standaryzowanego (OSCE) i zwiększenie liczby godzin zajęć w symulowanych warunkach klinicznych.

19.09.2023

Paweł Paczkowski: Jakość buduje bezpieczeństwo kadry medycznej

Opieka zdrowotna Zarządzanie Compliance

Ważne jest, aby budowanie jakości zacząć w obszarach bezpośrednio wzmacniających pozycję kadry oraz szpitala, np. opieki nad pacjentem, farmakoterapii, zakażeń. To są tematy istotne dla personelu  – mówi w rozmowie z Prawo.pl, Paweł Paczkowski, prezes zarządu Grupy NU-MED. Uważa, że należy znaleźć wspólną potrzebę w budowaniu jakości. – To jest ciągły dialog, w którym pojawia się mnóstwo tematów i problemów, ale tak się poznajemy – zaznacza.

18.09.2023

Do psychologa jednak ze skierowaniem - projekt wycofano

Pacjent Opieka zdrowotna

Ministerstwo Zdrowia planowało znieść na stałe skierowania do psychologa dla osób dorosłych. Był już gotowy projekt, który znosił ten wymóg. Nie był jednak procedowany w Sejmie osobno, ale został podpięty do innego projektu, dotyczącego bezpieczeństwa dzieci w internecie, a ten w ostatnich dniach wycofano z prac parlamentarnych. Tym samym na szybką zmianę się nie zanosi i dorośli będą jednak potrzebować skierowań do psychologa.

18.09.2023

„Apteka dla Aptekarza 2.0" wejdzie w życie 28 września

Opieka zdrowotna

Nowelizacja ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wprowadza ona zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne, które modyfikują zasadę "Apteka dla Aptekarza". Przepisy dotyczące aptek wejdą w życie 28 września.

14.09.2023

Po wyborach kolejki do lekarzy mają być krótsze

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne Wybory

Partie i koalicje startujące w wyborach prześcigają się w pomysłach, jak przyśpieszyć wizytę u lekarza, usprawnić diagnostykę, skrócić czas oczekiwania na operację i rehabilitację w publicznym systemie. Wśród deklaracji są także te dotyczące dostępu do leków, prawa do aborcji, świadczenia chorobowego, roli szpitali powiatowych czy kształcenia kadr medycznych. Zebraliśmy je w jednym miejscu.

13.09.2023

Szczepienie na Covid-19 w wykazie zalecanych szczepień

Pacjent Opieka zdrowotna

W wykazie zalecanych szczepień ochronnych znalazło się między innymi szczepienie na Covid-19, półpasiec czy RSV. W sumie lista zawiera 26 pozycji oraz określa wzór i zasady wydawania Międzynarodowej Książeczki Szczepień. Ministerstwo planuje, by przepisy weszły w życie już 1 października.

11.09.2023

Wisi nad nami kryzys demograficzny – czas na zmiany

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Do 2060 roku ludność Polski zmniejszy się z obecnych ponad 37 mln do 26,7 mln osób, według najgorszego scenariusza. Skurczymy się nie tylko jako populacja. Zmniejszać będą się także zasoby ludności w wieku produkcyjnym – wynika z prognozy GUS. Zdaniem prawników i ekonomistów najwyższy czas na uczciwą debatę i reformy. A nie tylko dyskusję nad wyrównaniem i podniesieniem wieku emerytalnego.

11.09.2023

Paradoks refundacji toksyny botulinowej  - lek dla wybranych

Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja

Toksyna botulinowa w dużych dawkach jest silną trucizną biologiczną. Zaaplikowana w mniejszych porcjach staje się skutecznym lekiem, z którego korzysta nie tylko medycyna estetyczna. Botulinę wykorzystuje się z efektami przy wielu schorzeniach neurologicznych, np. przewlekłej migrenie. Na refundację mogą liczyć chociażby osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, ale tylko dopóki są dziećmi. Jest jednak szansa na zmianę.

11.09.2023

Nie każdy zawód ochrony zdrowia jest zawodem medycznym

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Polskie prawo reguluje przepisami szereg zawodów medycznych, jednak nie wszystkie. Powoduje to brak jednolitych zasad na przykład w zakresie zdobywania kwalifikacji, wykonywania zawodu czy odpowiedzialności zawodowej. Po części zmienia to nowa ustawa o niektórych zawodach medycznych, która po raz pierwszy reguluje kilkanaście z nich.

09.09.2023

Bezpłatny psycholog dla medyka - jest program pomocy

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Do 30 listopada 2023 r. kadra medyczna i studenci kierunków medycznych mogą skorzystać z programu wsparcia psychologicznego stacjonarnie lub online. Stworzona w tym celu platforma internetowa ma umożliwić dostęp do wsparcia także osobom z mniejszych miejscowości i zapewnić anonimowość. Program ma pomóc medykom narażonym nadmiernie na stres, bowiem problemy psychiczne kadry medycznej to w Polsce wciąż temat tabu.

07.09.2023

Wyższe stawki za świadczenia w pilotażu dla osób z doświadczeniem traumy

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Koronawirus

O niespełna 8 proc. mają wzrosnąć stawki za pierwsze konsultacje i inne świadczenia dla pacjentów z doświadczeniem traumy w pilotażowym programie Ministerstwa Zdrowia. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił na początku września do konsultacji publicznych. Z terapii mogą korzystać między innymi osoby, które doświadczyły działań wojennych, z doświadczeniem uchodźczym, przemocy lub które brały udział w wypadku komunikacyjnym.

07.09.2023

Szybkie odszkodowania za błędy w szpitalu - można składać wnioski

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Pacjent może dochodzić roszczeń za błędy medyczne na nowej, szybkiej pozasądowej ścieżce. W środę weszła w życie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Po rozpatrzeniu wniosku pieniądze będą wypłacane z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Odszkodowanie będzie można otrzymać jednak tylko wówczas, gdy do zdarzenia medycznego doszło podczas udzielania świadczeń w szpitalu.

06.09.2023

Powstaną Centra 75 plus - ustawa opublikowana

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

Utworzenie w kraju ponad 300 centrów, w których osoby od 75. roku życia zostaną objęte kompleksową opieką, zakłada opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej. Zadania te będą finansowane przez powiaty i dofinansowane z Funduszu Medycznego. Kwalifikację do centrów mają przeprowadzać na podstawie badań diagnostycznych lekarze pierwszego kontaktu.

04.09.2023

Prezydent podpisał ustawę o niektórych zawodach medycznych

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Ustawa reguluje wykonywanie, rozwój zawodowy i odpowiedzialność zawodową zawodów medycznych, dotychczas nie objętych regulacjami ustawowymi. Chodzi m.in. o zawody: asystentki stomatologicznej, opiekuna medycznego, podiatry, protetyka słuchu czy technika masażysty. Łącznie na liście jest kilkanaście zawodów, które będą teraz zawodami medycznymi, a ustawa wprowadza mechanizm, który zapewni dostęp do zawodu medycznego tylko profesjonalistom, posiadającym odpowiednie wykształcenie.

04.09.2023

Pacjent może się nie zgodzić na monitoring podczas zabiegu

Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie RODO

Od 6 września obowiązują przepisy, które dopuszczają monitoring na wszystkich salach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. Takie oddziały czy sale szpitalne powinny być oznaczone. Jeśli pacjent jest przygotowywany do zabiegu na sali z monitoringiem, to powinien być o tym poinformowany i mieć możliwość niewyrażenia na to zgody. Wówczas kamera powinna zostać wyłączona - wynika to z przepisów chroniących dane osobowe.

04.09.2023
1  2  3  4  5    135
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski