Dłuższy pilotaż w centrach zdrowia psychicznego

Pacjent Opieka zdrowotna

Resort zdrowia po raz kolejny wydłuża pilotaż w centrach zdrowia psychicznego - tym razem do 30 czerwca 2025 roku. Od 1 lipca zwiększy się także stawka ryczałtu na świadczenia udzielane po tym czasie. Centra zdrowia psychicznego zmieniają model wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na opiekę środowiskową.

23.07.2024

Trwa spór wokół nowelizacji „ustawy płacowej” i pensji dla pielęgniarek

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia sprzeciwia się przepisom obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników ochrony zdrowia. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, który opracował założenia projektu, odpowiada, że zaniechanie proponowanych działań doprowadzi do jeszcze większych braków pielęgniarek i pogłębienia kryzysu w ochronie zdrowia.

22.07.2024

Dzieci z niskorosłością bez dostępu do leczenia bez bólu

Pacjent Opieka zdrowotna

Jedyna dostępna obecnie w Polsce, finansowana przez NFZ, terapia dla dzieci z achondroplazją to bolesna i kontrowersyjna operacja rozciągania kości. Dużo skuteczniejszy jest innowacyjny lek worosytyd. W Polsce terapia nim nie jest refundowana. Choć kuracja jest droga, to równie kosztowne jest leczenie powikłań achondroplazji. Tymczasem ponad 200 dzieci z tą chorobą pozostaje bez dostępu do nowoczesnego leczenia. A czas jest kluczowy, bo lek trzeba podać do zamknięcia płytek wzrostu.

20.07.2024

Nie prawo, a polityka zdecydowała o fiasku dekryminalizacji pomocnictwa przy aborcji

Prawo karne Opieka zdrowotna

Pierwsza próba liberalizacji przepisów dotyczących przerwania ciąży zakończyła się fiaskiem - do przegłosowania projektu zabrakło trzech głosów, w tym Romana Giertycha, który przed wyborami obiecywał, że będzie przestrzegał dyscypliny partyjnej w tej sprawie. Teraz tłumaczy, że na jego decyzji zaważyły względy merytoryczne - a konkretnie fakt, że projekt był niechlujny i doprowadziłby wręcz do legalizacji pomocnictwa przy zabójstwie.

18.07.2024

Liczne zmiany w leczeniu szpitalnym - jest nowe świadczenie gwarantowane

Pacjent Opieka zdrowotna

NFZ określił szereg nowych warunków zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne, w tym również wysokospecjalistyczne. Największe zmiany dotyczą chorób zakaźnych, alergii oraz chorób układu pokarmowego. W zarządzeniu pojawiło się też nowe świadczenie gwarantowane: leczenie udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej.

17.07.2024

Parametry wilgotności powietrza w podmiotach leczniczych regulują Normy Europejskie

Opieka zdrowotna

Parametry wilgotności, które powinny być utrzymywane w pomieszczeniach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wynikają już nie z Polskich Norm, a z Norm Europejskich. Chociaż nie są one obowiązkowe, to ich stosowanie zapewnia zgodność z przepisami prawa i daje gwarancję utrzymania warunków zapewniających komfort i zdrowie pacjentom oraz pracownikom gabinetów lekarskich, przychodni i szpitali.

17.07.2024

Plany zmian w wystawianiu e-recept na razie doraźne - mogą nie wystarczyć

Pacjent Opieka zdrowotna

Resort zdrowia skierował do prekonsultacji projekt zmiany rozporządzenia, który ma być odpowiedzią na problem związany z przepisywaniem bez kontroli recept na silne leki, m.in. opioidy. Potrzebne jest przede wszystkim stworzenie takich regulacji, które pozwolą lepiej nadzorować wystawianie e-recept, zwłaszcza w ramach tzw. receptomatów. Naczelna Izba Lekarska uważa jednak, że proponowane rozwiązanie może nie wystarczyć.

17.07.2024

Refundacja terapii onkologicznych w Polsce nie rośnie

Pacjent Opieka zdrowotna

Poziom refundacji terapii onkologicznych od początku tego roku nie rośnie, pozostaje na stałym poziomie i wynosi 48 na 100 możliwych punktów. To oznacza, że decyzje refundacyjne w Polsce przebiegają wolniej niż zmiany w europejskich wytycznych leczenia nowotworów – wskazuje Onkofundacja Alivia. To niepokoi, także w kontekście braków w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia.

16.07.2024

Nowe wyceny nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 lipca

Opieka zdrowotna

Wyższe będą miesięczne ryczałty dla ośrodków, które realizują umowy na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Podwyżka ma związek ze wzrostem najniższego wynagrodzenia, w tym również lekarzy i pielęgniarek. Stawki wzrosną o 9,57 proc. Konieczność korekty wycen rekomendowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Zmiany weszły w życie i będą stosowane dla świadczeń wykonywanych od 1 lipca.

16.07.2024

ZUS: Lekarze łatwiej wystawią zwolnienie

Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił już nową wersję aplikacji mZUS dla Lekarza. Dzięki zmianom lekarze i asystenci medyczni mogą zaktualizować swoje miejsca pracy i specjalizacji, czyli złożyć wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich (OL-FZLA). Z aplikacji można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Można ją pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store - przypomina ZUS.

16.07.2024

Wyższe ryczałty dla SOR-ów i izb przyjęć od 1 lipca

Opieka zdrowotna

Zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia niesie szereg zmian w finansowaniu i organizacji świadczeń w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR) i izbach przyjęć. Dobrą wiadomością są wyższe ryczałty dobowe. Poza tym niektóre procedury zostały skreślone, między innymi w związku z końcem pandemii Covid-19, jak konieczność wykonywania testów COMBO. Przepisy weszły w życie i obejmą rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1 lipca 2024 r.

15.07.2024

Jędrzejczak: Deficytu w NFZ nie można zmniejszyć, obniżając składkę zdrowotną

Opieka zdrowotna Zarządzanie

Należy uznać za mało odpowiedzialne wszelkie pomysły zmierzające do zmniejszania wpływu środków do NFZ. Mam na myśli propozycję zmniejszania składek płaconych przez przedsiębiorców. Sposób ich poboru powinien być zdecydowanie bardziej jednolity. Dziś główny ciężar utrzymania publicznej ochrony zdrowia spoczywa na relatywnie najsłabszych grupach zawodowych i społecznych - uważa dr Mariusz Jędrzejczak, były dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu.

15.07.2024

Łatwiej o silne leki przeciwbólowe w zagranicznych akcjach humanitarnych

Opieka zdrowotna

Przewiezienie leków przez granicę nie będzie wymagało pozwolenia GIF, ale ich nabycie będzie już mogło nastąpić wyłącznie za pozwoleniem lub od podmiotów posiadających zezwolenie. To główna zmiana, która została zaproponowana w projekcie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, nad którą pracuje resort zdrowia. Ma on pozwolić - w kontrolowany sposób - na uproszczenie stosowania silnych leków w trakcie akcji humanitarnych.

12.07.2024

Choroby nerek w Polsce są nadal diagnozowane za późno

Pacjent Opieka zdrowotna

Pośród szacunkowej liczby 4,5 mln chorych na nerki w Polsce, zdiagnozowanych jest tylko 5 procent. Ci zaś w większości źle oceniają dostęp do poradni specjalistycznej na swoim terenie i długo czekają na wizytę. Coraz częściej także likwidowane są oddziały nefrologiczne, bo nie są rentowne. Tymczasem poprawy wymaga cały system opieki nad pacjentem z chorobą nerek, która nie jest zdiagnozowana w odpowiednim momencie. To przekłada się potem na problemy z leczeniem.

12.07.2024

Trzy filary reformy dla szpitali, pozostaje dobrowolność - MZ zapowiada zmiany

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Deregulacja, transformacja, odwrócona piramida świadczeń - to elementy reformy szpitalnictwa, nad którymi pracuje Ministerstwo Zdrowia. Jak zapowiedziała podczas czwartkowej konferencji prasowej ministra zdrowia Izabela Leszczyna, najistotniejsze jest to, że przystąpienie do reformy będzie dobrowolne. Zmiany mają jednak przyczynić się do istotnej poprawy funkcjonowania systemu i koordynacji opieki nad pacjentem.

11.07.2024

Jakość w ochronie zdrowia nie ma definicji - resort zapowiada zmiany w ustawie

Opieka zdrowotna

Będzie nowelizacja ustawy o jakości - zapowiada resort zdrowia. Zdaniem ministry zdrowia Izabeli Leszczyny obecna wersja przepisów to biurokracja utrudniająca życie mniejszym podmiotom medycznym, która nie przekłada się na sytuację pacjentów. Zmiany mają być jednak uzgodnione ze środowiskiem. Eksperci zaznaczają, że w ustawie najbardziej brakuje... definicji jakości. To o tyle niebezpieczne, że stwarza duże pole do interpretacji, a podmioty medyczne nie wiedzą, z czego będą rozliczane.

11.07.2024

Jest porozumienie chirurgów z resortem zdrowia w sprawie wycen

Pacjent Opieka zdrowotna

Chirurdzy protestują przeciwko zmianom wycen procedur, które ich zdaniem są zbyt niskie i zagrażają bezpieczeństwu pacjentów. Po rozmowach przedstawicieli Towarzystwa Chirurgów Polskich z resortem zdrowia udało się wypracować kompromisowe rozwiązania. Ustalono, że nowe wyceny świadczeń w chirurgii wejdą w życie w zaplanowanym terminie, powołana zostanie jednak specjalna grupa robocza, która jeszcze raz przyjrzy się stawkom.

10.07.2024

Jesienią kolejne zmiany w Krajowej Sieci Onkologicznej - tym razem dla pacjentów

Pacjent Opieka zdrowotna

Wiosenna nowelizacja ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej przesunęła terminy kwalifikacji podmiotów i leczenia nowotworów w nowym systemie. Jak zapowiada jednak ministra zdrowia Izabela Leszczyna, już wkrótce planowane są kolejne zmiany, które mają być korzystne dla pacjentów. Eksperci podkreślają, że konieczne jest usprawnienie koordynacji i zmniejszenie kolejek, bo czas odgrywa tu kluczową rolę. A terminy i dostępność wciąż różnią się w zależności od miejsca.

10.07.2024

"Wymagaj jakości" - szpital może otrzymać wyróżnienie w akcji

Pacjent Opieka zdrowotna

Rzecznik Praw Pacjenta i Centrum Monitorowania Jakości wspólnie zainicjowali projekt, który ma ułatwić pacjentom wybór placówki medycznej. "Wymagaj jakości" to wyróżnienie, które ma przyczynić się do poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. W programie będą mogły wziąć udział szpitale, które spełnią wstępne kryteria i wyślą odpowiednie zgłoszenie.

09.07.2024

Resort zdrowia pracuje nad refundowaną receptą farmaceutyczną na szczepionki

Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja

Na wtorkowym posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia omówiono stan przygotowań do zbliżającego się sezonu infekcyjnego 2024/2025. Jak zapowiedziała Katarzyna Piotrowska-Radziewicz, dyrektorka Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, w resorcie toczą się prace nad refundowaną receptą farmaceutyczną na szczepionki. Regulacja w tej sprawie prawdopodobnie wejdzie w życie jesienią.

09.07.2024
1  2  3  4  5    146