Kurator może dostać zwrot za przejazdy swoim autem, ale droga do niego będzie wyboista

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Kuratorzy sądowi od dawna zabiegają o rekompensowanie im korzystania z prywatnych samochodów w pracy. Tym bardziej, że nie zawsze i nie wszędzie do swoich podopiecznych mogą dojechać komunikacją miejską. Ministerstwo zdaje się wychodzić temu na przeciw i w noweli ustawy o kuratorach sądowych proponuje ryczałt. Przepis jest jednak na tyle niezrozumiały, że kuratorzy już dziś wieszczą, że będzie martwy.

06.12.2021

Prof. Ostojski: Tam gdzie prawa człowieka, potrzeba zdecydowanej reakcji sądów administracyjnych

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Sądy administracyjne powinny mieć możliwość zmiany decyzji organu administracji, w sytuacjach wyjątkowych, takich jak sprawy imigracyjne, gdzie zagrożone są prawa człowieka, czego powinien dowodzić zgromadzony w sprawie materiał dowodowy - mówi dr hab. Przemysław Ostojski, profesor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, który badał kwestie wzmocnienia uprawnień orzeczniczych sądów.

06.12.2021

Klauzula wykonalności – magiczne słowa dla wierzyciela

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Zaspokojenie wierzyciela nie zależy często od tego, czy wygra przed sądem i uzyska prawomocny wyrok, ale od tego, czy dłużnik dobrowolnie bądź pod przymusem prowadzonej egzekucji zapłaci mu należność. Prowadzenie egzekucji jest z kolei możliwe dopiero po spełnieniu określonych warunków formalnych. Po pierwsze potrzebny jest tytuł egzekucyjny, a nie jest nim wyłącznie prawomocny wyrok sądowy.

04.12.2021

Dr Machińska: Na granicy trwa polowanie na ludzi, decydują służby nie prawo

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Na granicy nie działa prawo, tylko służby. Rządzi policjant i w zależności ilu policjantów jest na drodze - tyle interpretacji przepisów - mówiła dr Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich w czasie piątkowej dyskusji w Katedrze Prawa Karnego UJ. Tematem była ocena wydarzeń na granicy białoruskiej w perspektywie prawa karnego. A także sytuacja po wejściu w życie ustawy o ochronie granicy państwowej.

03.12.2021

SN potrzebuje akt kasacyjnych Procesu Brzeskiego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W Sądzie Najwyższym w Warszawie, toczy się postępowanie w sprawie odtworzenia zaginionych lub zniszczonych akt Sądu Najwyższego w zakresie postępowań kasacyjnych sprzed 1939 roku. Dotyczą one procesu brzeskiego, który rozpoczął się w Warszawie w 1931 roku. Oskarżeni i skazani zostali w nim czołowi politycy opozycyjni okresu międzywojennego.

03.12.2021

Mediacja szkołom może pomóc - podstawą edukacja, także rodziców

Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń

Spory, konflikty w szkołach są na porządku dziennym. W ich skutecznym rozwiązaniu może pomóc mediacja, pod warunkiem edukowania nauczycieli, dyrekcji, uczniów i samych rodziców. Jej plusem jest to, że pozwala na wypracowanie rozwiązania, które zadowala wszystkie strony. A praca u podstaw, czyli z dziećmi i młodzieżą, może w przyszłości zmniejszyć obciążenie sądów.

03.12.2021

Rząd: Najpierw zgoda na uruchomienie unijnych funduszy, potem likwidacja Izby Dyscyplinarnej

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

W pierwszej kolejności dojdzie do zawarcia prozumienia w sprawie realizacji przez Polskę Krajowego Planu Odbudowy, potem polskie władze doprowadzą do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W efekcie unijne pieniądze trafią do Polski w połowie przyszłego roku. Taki scenariusz rysuje wiceminister odpowiedzialny w rządzie za fundusze UE. Nie wyjaśnia jednak, czy jest na to zgoda KE.

03.12.2021

Frankowicze mogą żądać zwrotu pieniędzy od banku także po spłaceniu kredytu

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości

Spłacenie w całości kredytu frankowego nie pozbawia kredytobiorcy możliwości dochodzenia od banku roszczeń związanych z tym kredytem. Klienci nie żądają wtedy ustalenia nieważności umowy, ale składają pozew o zapłatę. W przypadku odfrankowienia nie trzeba uzyskiwać nowego harmonogramu spłat rat kredytu.

03.12.2021

G(ł)odna urzędówka - adwokaci i radcy coraz mocniej walczą o swoje wynagrodzenia

Wymiar sprawiedliwości

Stawki dla adwokatów i radców z urzędu spędzają prawnikom sen z powiek. Problem jest o tyle złożony, że nie dotyczy tylko ich wysokości, ale całego systemu, bo często na parę złotych za godzinę pracy - czekają nawet kilka lat. Część adwokatów postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i kierują do sądów wnioski o to, by przyznawały im wynagrodzenie zgodnie ze stawkami dla pełnomocników i obrońców z wyboru.

03.12.2021

Czy można pominąć nowy przepis kodeksu, gdy pozwany jest sąd - SN podejmie uchwałę

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Zmiany w k.p.c.

Sądy mają wątpliwości, jakie będą skutki niestosowania się do nowych regulacji w kodeksie postepowania cywilnego, które dotyczą przekazania sprawy innemu sądowi spraw w toku, gdy pozwanym jest Skarb Państwa. A konkretnie sam sąd. Izba Cywilna Sądu Najwyższego rozważy podjęcie uchwały w tej sprawie, mając na uwadze konstytucyjne gwarancje do bezstronnego rozpoznania sprawy.

03.12.2021

Sejm rozpoczął prace nad ustawami o sędziach pokoju

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Strefa aplikanta

Sejm skierował w czwartek do dalszych prac w komisji prezydenckie projekty zakładające wprowadzenie sądów pokoju. Według nich taki sędzia ma mieć ukończone studia prawnicze i co najmniej trzyletnie doświadczenie, będzie wybierany na 6-letnią kadencję. Ma zajmować się sprawami drobnymi, ale też alimentami. I będzie mógł orzekać krótkotrwałe kary pozbawienia wolności.

02.12.2021

Kurator sądowy zawodem podwyższonego ryzyka na stres, mobbing, Covid i insekty

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Warunki pracy kuratorów sądowych są na tyle trudne, że zasadne jest włączenie ich zawodu do wykazu prac o szczególnym charakterze - wynika z badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Wskazują one też na konieczność zapewnienia kuratorom wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego i systemu szkoleń, m.in. o radzeniu sobie ze stresem, mediacji, komunikacji.

02.12.2021

Zakazy zbliżania się i kontaktu dla przemocowca - RPO pozytywnie

Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik Praw Obywatelskich pozytywnie ocenia propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości, by policjanci i żandarmi wojskowi mogli stosować wobec sprawców przemocy w rodzinie nowe narzędzie - zakaz wstępu do miejsca pracy osoby pokrzywdzonej, a także np. szkół czy obiektów sportowych, z których ona korzysta. Projekt wprowadza również natychmiastowy zakaz zbliżania się i kontaktowania.

02.12.2021

Rzecznik TSUE: Stowarzyszenia konsumenckie mogą skarżyć naruszanie danych osobowych

Wymiar sprawiedliwości RODO

Przepisy RODO należy interpretować w taki sposób, że nie stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym zezwalającym stowarzyszeniom, których celem jest ochrona interesów konsumentów, na wytaczanie przed sądami powództw przeciwko potencjalnym sprawcom naruszeń przepisów dotyczących danych osobowych - stwierdził rzecznik TSUE Jean Richard de la Tour.

02.12.2021

Rzecznik TSUE: Oddalić skargi Polski i Węgier na mechanizm "pieniądze za praworządność"

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien oddalić skargi Polski i Węgier na mechanizm warunkowości, uzależniający wypłatę środków unijnych od przestrzegania praworządności - stwierdził w ogłoszonej w czwartek opinii rzecznik generalny Trybunału Manuel Campos Sanchez-Bordona. Stanowisko to nie wiąże Trybunału, ale w większości przypadków podziela on opinie rzeczników.

02.12.2021

Prof. Adamus: Obowiązujący od 1 grudnia mechanizm restrukturyzacji zatnie się

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Finanse

Restrukturyzacja – ujmując rzecz obrazowo – to skomplikowana wieloelementowa maszyna. Właśnie wymienione zostały jej podzespoły, które po 1 grudnia tego roku mogą spowodować jej zacięcie, a jednoczesne poważne zagrożenie dla obsługujących ją ludzi. Skąd taka diagnoza - pisze Rafał Adamus, profesor Uniwersytetu Opolskiego.

02.12.2021

Urząd "nie słucha", sąd administracyjny zmieni mu decyzję - szykuje się reforma

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Sąd administracyjny powinien móc zmienić decyzję organu, a jego właściwość miejscowa powinna być wyznaczana według miejsca zamieszkania czy siedziby skarżącego - wynika z badań zleconych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. MS nie ukrywa, że analizuje działanie tych sądów, a wnioski będą podstawą do ewentualnych zmian. A prawnicy ostrzegają, że źle przeprowadzone - znacznie wydłużą postępowania administracyjne.

02.12.2021

Dyscyplinarki dla sędziów za udział w urodzinach KOD

Wymiar sprawiedliwości

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik podjął czynności wyjaśniające w sprawie "uzasadnionego podejrzenia uchybienia godności urzędu przez sędziów sądów powszechnych, którzy wbrew konstytucji prowadzili działalność publiczną, nie dającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów".

01.12.2021

Maczuga czy skalpel? Prawnicy mają narzędzia do kwestionowania orzeczeń "nowych" sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

4 miliony - tyle rozstrzygnięć mogli dotąd wydać sędziowie powołani z udziałem obecnej KRS. W ocenie prawników są jednak podstawy w procedurach - cywilnej, karnej i administracyjnej - by je skutecznie podważyć, podnosząc choćby wątpliwości wobec składu. Nie wszyscy jednak uważają, że wszystkie te orzeczenia powinny zniknąć z porządku prawnego.

01.12.2021

Układ zamiast uproszczonej restrukturyzacji mniej atrakcyjny

Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Koniec uproszczonej restrukturyzacji, tzw "covidówki". Od 1 grudnia zastąpi ją postępowanie w sprawie zawarcia układu. Prawnicy uważają, że nie są to już takie atrakcyjne rozwiązania, jak te poprzednie. Nie będzie już więc tak wielkiego sukcesu jak przy "covidówkach". Od środy również dane dłużników zaczną trafiać do Krajowego Rejestru Zadłużonych.

01.12.2021
1  2  3  4  5    241