Zamiast Akademii Wymiaru Sprawiedliwości powstanie Szkoła Służby Więziennej

Wymiar sprawiedliwości

W miejsce Akademii Wymiaru Sprawiedliwości powstanie Szkoła Służby Więziennej - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt jest już gotowy, do prokuratury skierowano również wnioski w związku z nieprawidłowościami ws. nieruchomości przyznanych Akademii. Szkołę ma przygotowywać do uzyskania stopnia oficerskiego.

23.05.2024

RPO ma wątpliwości do senackiego projektu zmiany Konstytucji

Wymiar sprawiedliwości

Sytuację w Trybunale Konstytucyjnym ma poprawić m.in. ustawa zmieniająca Konstytucję. Rzecznik Praw Obywatelskich punktuje jednak w swojej opinii, że propozycje są niespójne, nieprecyzyjne a przykładowo zmiana zmierzająca do wprowadzenia tzw. rozproszonego modelu kontroli konstytucyjności ustaw powiela normę już obecnie wynikającą z orzecznictwa.

23.05.2024

Prof. Wróbel: Komisyjny projekt pilnych zmian w prawie karnym na dniach u ministra

Wymiar sprawiedliwości

Kończą się prace nad pierwszym projektem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, obejmującym te zmiany w kodeksach karnym, postępowania karnego, wykonawczym i wykroczeń, które przyjmowane były z naruszeniem Konstytucji lub są sprzeczne z prawem międzynarodowym. Chodzi m.in. o możliwość orzekania bezwzględnego dożywocia, ale też objęcie przepisami Kodeksu karnego 14-latków - odpowiadających za zabójstwo kwalifikowane, zmiany w dyrektywie kary oraz kradzież zuchwałą - mówi prof. Włodzimierz Wróbel, przewodniczący Komisji.

23.05.2024

Aplikanci KSSiP zagrożeni, ale bez związku z nominacją dyrektora

Wymiar sprawiedliwości

Około dwustu aplikantów kończących właśnie aplikację sądową w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury jest zagrożonych nieuzyskaniem na czas powołania na asesorów, a tym samym pozostaniem bez środków do życia. Krajowa Rada Sądownictwa próbowała obarczyć winą za to kandydata na dyrektora, ale przyczyną jest niedogranie terminów w szkole i w KRS.

23.05.2024

Bezwzględne dożywocie zniknie z Kodeksu karnego - jest już projekt

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego ma już projekt pilnych zmian w przepisach karnych. Mają objąć to, co - w ocenie prawników - zostało przyjęte z naruszeniem Konstytucji i prawa międzynarodowego. Chodzi m.in. o możliwość orzekania bezwzględnego dożywocia, objęcie kodeksem karnym 14-latków odpowiadających za zabójstwo kwalifikowane czy usunięcie celów wychowawczych w dyrektywie kary, a także kazuistyczne instrukcje dla sędziów dotyczące grzywien.

22.05.2024

TK zajmie się 28 maja uchwałą Sejmu w swojej sprawie

Wymiar sprawiedliwości

28 maja Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem posłów PiS, dotyczącym konstytucyjności uchwały w sprawie TK. Sejm podjął ją 6 marca br. wskazując, że sędziowie dublerzy i ich następcy nie są sędziami Trybunału, zaś Julia Przyłębska nie jest osobą uprawnioną do sprawowania funkcji prezesa. Uchwała zawiera też apel - do wszystkich sędziów Trybunału, by zrezygnowali i przyłączyli się do demokratycznych przemian.

21.05.2024

Powód, który przegrał, oskarża sędziego o zniesławienie

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pokrzywdzony w sprawie cywilnej powód oskarżył sędziego o znieważenie i zniesławienie. To pierwsza taka sprawa przegranego klienta sądu. Poprzednio o ukaranie i uchylenie immunitetu wnioskowały osoby niezadowolone z rozprawy przeprowadzonej w sądach karnych. Sędzia obwiniona przez podsądnego miała użyć obraźliwych słów w uzasadnieniu wydanego orzeczenia. Sąd Najwyższy odroczył posiedzenie.

21.05.2024

Co dalej z nowelą o KRS, Sejmowi może być nie w smak senacka poprawka o neosędziach

Wymiar sprawiedliwości

Ustawa zmieniająca zasady wybierania sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, z kontrowersyjną senacką poprawką, dającą prawo kandydowania do Rady neo-sędziom, może teraz poleżeć w Sejmie, czekając na decyzję polityczną. Prof. Krystian Markiewicz, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej o Ustroju Sądów Powszechnych i Prokuratury, sugeruje w rozmowie z Prawo.pl, że warto poczekać na ustawę generalnie regulującą status neosędziów. Komisja już nad nią pracuje.

21.05.2024

Asystent w Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - jest przewodnik

Wymiar sprawiedliwości

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw od początku 2023 r. wspólnie z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomiła pilotażowy program „Asystent dla pokrzywdzonego przestępstwem”. Teraz przygotowano specjalny przewodnik, który ma ułatwić asystentom pracę i wspieranie pokrzywdzonych. Chodzi zarówno o odpowiedzi na potrzeby emocjonalnej, jak i praktyczne.

21.05.2024

Alimenciarz wciąż państwu umyka, pomóc ma tryb natychmiastowy i tabele

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse

Rządy od lat szukają sposobów na dłużników alimentacyjnych. Na legislacyjnym stole ponownie znalazły się alimenty natychmiastowe i pomysł tablic alimentacyjnych. Prawnicy, w tym również sędziowie, nie mają wątpliwości, że każde rozwiązanie, które przyspieszy sądowe decyzje w tym zakresie i spowoduje, że będą one skuteczne - jest dobre. Są już jednak wątpliwości, dotyczące m.in. tego, co powinno znaleźć się w tabelach, jak powinny wyglądać wyliczenia i czy taka alimentacyjna sprawiedliwość rzeczywiście rozwiąże problem.

21.05.2024

Rząd ma się zająć projektem ws. grupowych powództw przeciwko firmom

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

We wtorek rząd ma się zająć projektem w sprawie grupowych powództw przeciwko firmom. Proponowane rozwiązania dają prawo wytaczania takich powództw przed sądem powszechnym - przeciwko przedsiębiorcom, za naruszenie ogólnych interesów konsumentów oraz dochodzenia odszkodowań.

20.05.2024

Zwiększa się liczba małych kancelarii komorniczych, mają niższy wpływ spraw

Wymiar sprawiedliwości

W 2023 r. do kancelarii komorniczych wpłynęło w sumie 4 mln 250 spraw, ale co ciekawe - na poszczególne kancelarie przypadało najmniej spraw od lat. Nie udało się też wszystkich załatwić, choć współczynnik opanowania wpływu sięgnął aż ok. 93 proc. Największe kancelarie zajęły się 26 proc. ogółu tego wpływu i były to głównie sprawy z rewiru, nie z wyboru - wynika z raportu przygotowanego dla Krajowej Rady Komorników.

20.05.2024

Sędziowie, którzy nie przeszli testu niezawisłości nazywają się X.Y.

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Już 27 sędziów sądów apelacyjnych i okręgowych orzekających w sprawach karnych nie spełniło wymogów niezawisłości. Zostali negatywnie zweryfikowani przez Sąd Najwyższy. Ich orzeczenia uznano za nieważne. Pozytywnie test przeszło 12 sędziów. Jednak nie ma szans, aby strony i kierownictwo sądów poznało ich nazwiska, gdyż akta spraw są anonimizowane, choć na wokandach i portalach internetowych są widoczne.

18.05.2024

KRS przełożyła opiniowanie nowego dyrektora KSSiP - bo nie chciał z nią rozmawiać

Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa przełożyła głosowanie dotyczące oceny kandydatury prof. Piotra Girdwoynia na dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w związku z koniecznością szczegółowego uzasadnienia jej stanowiska po publicznym wysłuchaniu profesora. Chodzi o to, że profesor, jako kandydat odmówił odpowiadania na pytania sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej ustawą z 2018 r. Powołał się przy tym m.in. na uchwałę trzech połączonych Izb SN.

17.05.2024

Sędziowie Trybunału Stanu wzywają do zwołania posiedzenia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie Trybunału Stanu wezwali po raz kolejny prof. Małgorzatę Manowską, przewodniczącą tego Trybunału, do zwołania posiedzenia Trybunału Stanu w najszybszym terminie. Zachowanie pani profesor, według opinii dziewięciorga sędziów, jest intencjonalne i zmierza do obstrukcji prac Trybunału Stanu. Prof. Manowska czeka na uzasadnienie do proponowanych zmian.

17.05.2024

W sądach więcej pozwów rozwodowych, ale sądy rozpoznały mniej takich spraw

Wymiar sprawiedliwości

W pierwszym kwartale 2024 r. do sądów trafiło 21 tys. pozwów rozwodowych czyli o blisko 6 proc. więcej niż w tym samym okresie 2023 roku. Równocześnie, zakończono w tym czasie 19,8 tys. postępowań rozwodowych - to z kolei mniej o 0,5 proc. niż rok wcześniej. Prawnicy podkreślają, że wzrasta zainteresowanie mediacją.

17.05.2024

W Gdańsku o tym, jak wzrost płacy minimalnej wpływa na sytuację wierzycieli

Wymiar sprawiedliwości

Państwo bezbronne wobec dłużników? - pod tym hasłem, w piątek 17 maja, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbywa się Ogólnopolska Konferencja dotycząca skuteczności egzekucji sądowej. Jak podkreślają komornicy, w efekcie podwyżki płacy minimalnej egzekucja z wynagrodzenia już spadła do poziomu 17,7 proc.

17.05.2024

NRA apeluje do premiera o uchylenia w całości rozporządzenia dotyczącego urzędówek

Wymiar sprawiedliwości

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wystąpiło właśnie do premiera Donalda Tuska, by złożył wniosek do Rady Ministrów o uchylenie w całości rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu. W uzasadnieniu wskazano, że jest ono niekonstytucyjne, ponieważ wskazane w nim stawki są niższe i inaczej ustalane niż stawki minimalne w tych samych sprawach dla adwokatów świadczących pomoc prawną z wyboru.

16.05.2024

TK: Regulamin dotyczący wyłączania neo-sędziów jest niekonstytucyjny

Wymiar sprawiedliwości

Dzisiaj, 16 maja br., Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek KRS o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 6 lutego 2024 r. Zdaniem Trybunału ten regulamin narusza zasadę niezawisłości sędziów. Godzi w fundamenty polskiego porządku prawnego, choćby dlatego, że jest aktem pod-ustawowym. Wprowadzony zakaz orzekania przez neo-sedziów traci moc prawną.

16.05.2024

SN: Przeszczep nerki u psa ukarany upomnieniem

Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne

Przeszczep nerki u żywego dawcy, którym jest pies, nie został objęty regulacjami ustawy o ochronie zwierząt, ani ustawy o zawodzie lekarza weterynarii. Dlatego sądy karny i dyscyplinarny mają poważny problem z określeniem czy doszło do przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, czy było to ratowanie życia biorcy. Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej nie przesądził ani o winie, ani o karze weterynarza, czeka na wyrok sądu karnego.

16.05.2024
1  2  3  4  5    362