Jeszcze miesiąc na zgłoszenia do Rising Stars Prawnicy-Liderzy jutra

Wymiar sprawiedliwości

Do 12 września 2023 r. można zgłaszać kandydatów do XII edycji konkursu Rising Stars Prawnicy – Liderzy jutra 2023 organizowanego przez Wolters Kluwer Polska. Jury wyłoni młodych prawników wyróżniających się nie tylko wiedzą, ale też pracą na rzecz społeczeństwa i państwa prawa, a także kreatywnością i wykorzystywaniem nowych technologii w pracy. Kandydaci nie mogę mieć więcej niż 35 lat.

11.08.2023

Pełnomocnicy przed niejawnością ratują się wnioskiem o wysłuchanie klienta

Wymiar sprawiedliwości

Od 1 lipca pełnomocnik, który chce zapobiec rozpoznawaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym, powinien w pierwszym piśmie procesowym wnieść o wysłuchanie klienta na rozprawie. Prawnicy mają jednak wątpliwości o co tak naprawdę chodzi i czy to oznacza, że na rozprawie przesłuchiwani będą też m.in. świadkowie. Sami sędziowie przyznają, że tak skonstruowane przepisy ograniczają stronom prawo do sądu, a to z kolei może oznaczać, że wyroki będą uchylane.

10.08.2023

Dr Gabriel-Węglowski: Prokuratura potrzebuje dobrej reformy, nie komisji weryfikacyjnych

Wymiar sprawiedliwości

Prokuratorzy, którzy zachowywali się niegodnie, łamali prawo lub tym bardziej popełnili przestępstwo, powinni zostać usunięci z zawodu. Podstawą powinny być procedury dyscyplinarne i karne, z prawem do obrony i wyrokiem niezawisłego sądu korporacyjnego lub powszechnego. W prokuraturze nie ma miejsca na komisje weryfikacyjne i "świadectwa moralności" - mówi dr Michał Gabriel-Węglowski, prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

09.08.2023

Wyższa emerytura funkcjonariusza, jeśli polował z księżmi, a nie na nich

Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty

Zabezpieczanie pielgrzymek papieskich i „opieka” nad kościołem i duchownymi przez byłych funkcjonariuszy służb specjalnych PRL działa na korzyść i na niekorzyść. W sądach szczecińskich jest okolicznością obciążającą, zaś w łódzkich – przeciwnie. Sądy wnikliwie badają funkcjonariuszy z Departamentu IV MSW, który zajmował się "wrogą działalnością kościoła". Żądają od IPN przeprowadzenia kwerendy, w jakich akcjach funkcjonariusz uczestniczył.

09.08.2023

Prezes NRA: Rezygnujemy z punktów szkoleniowych, obowiązek doskonalenia zostaje

Wymiar sprawiedliwości

Nie ma potrzeby ani racjonalnego uzasadnienia, aby samorząd adwokacki rozliczał adwokatów z punktów szkoleniowych, dlatego Prezydium NRA przyjęło projekt uchwały, która znosi obowiązek gromadzenia punktów szkoleniowych, jednocześnie utrzymując obowiązek doskonalenia zawodowego adwokatów. Adwokat ma nadal doskonalić swoje umiejętności, poszerzać wiedzę, bo jest to ważne z punktu widzenia klienta i jego bezpieczeństwa - mówi Przemysław Rosati, prezes NRA.

07.08.2023

Mandat 1,5 tys zł mimo zdania egzaminu na prawo jazdy

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację do Sądu Najwyższego w sprawie kobiety ukaranej za prowadzenie samochodu bez uprawnień. Tymczasem tego samego dnia, kiedy dostała mandat, starosta wydał decyzję administracyjną przyznającą jej uprawnienie do prowadzenia pojazdów. Rzecznik zwraca uwagę, że posiadanie przy sobie dokumentu prawa jazdy nie jest już wymagane. A odbiór dokumentu w urzędzie jest sprawą czysto techniczną.

04.08.2023

Od długiego weekendu sierpniowego nowe zakazy dla osób stosujących przemoc domową

Wymiar sprawiedliwości

W ostatnich miesiącach weszło w życie wiele zmian dotyczących ochrony osób pokrzywdzonych przemocą domową. Od 15 sierpnia obowiązywać z kolei będą nowe narzędzia dla policjantów i żandarmów wojskowych. Chodzi o zakaz kontaktowania się sprawcy z pokrzywdzonym i wstępu np. do szkoły lub innego miejsca, w którym przebywa. O nowych rozwiązaniach będzie mowa m.in. na Pol'and'Rock Festival.

04.08.2023

WSA: Bezprawny maszt na dzwonnicy, inspektor dwa lata nie reagował

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Budownictwo

Mimo że inspektor nadzoru budowlanego ma obowiązek wszczynać postępowanie z urzędu, gdy dochodzi do nielegalnej budowy, to nie może milczeć, gdy obywatele skarżą się na uciążliwości – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. I zobowiązał powiatowego inspektora do wydania aktu lub dokonania czynności w terminie 14 dni. Budowa urządzenia telefonii komórkowej na dzwonnicy kościelnej szkodziła zdrowiu pobliskich mieszkańców.

03.08.2023

Powołano 42 nowych kuratorów okręgowych - podstawą nowa ustawa

Wymiar sprawiedliwości

W kwietniu weszła w życie nowa ustawa o kuratorach sądowych i właśnie powołano na jej podstawie 42 kuratorów okręgowych. Jeden spośród nich powołany został spoza swego okręgu. Nowe przepisy dają taką możliwość, jeśli przemawia za tym "dobro kuratorskiej służby sądowej". Jak dowiedziało się Prawo.pl, kuratorów okręgowych nie powołano na razie w pięciu okręgach: częstochowskim, gliwickim, słupskim, olsztyńskim i elbląskim.

03.08.2023

Sprzeciw na e-przesłuchanie świadka - narzędziem obstrukcji?

Wymiar sprawiedliwości

Nowelizacja procedury cywilnej, którą w połowie sierpnia ponownie zajmie się Sejm zakłada, że strona będzie mogła sprzeciwić się zdalnemu przesłuchaniu świadka. Będzie miała na to siedem dni. Sędziowie już podnoszą larum, że to nowe narzędzie służące obstrukcji procesowej, które nie tylko może być nadużywane, ale jeszcze spowoduje lawinowe opóźnienia w sprawach. Pełnomocnicy wskazują, że forma zdalna - w przypadku świadka - nie zawsze się sprawdza.

03.08.2023

Powołanie komisji ds. rosyjskich wpływów nawet na najbliższym posiedzeniu Sejmu

Wymiar sprawiedliwości

PiS zapowiada, że może już zgłosić kandydatów do komisji ds. badania rosyjskich wpływów a, to oznacza że mogłaby zostać powołana nawet na najbliższym posiedzeniu Sejmu czyli 16-17 sierpnia. 2 sierpnia poinformowano, że prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która jest podstawą jej powołania. Organ miałby wyjaśniać wpływy Rosji na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022.

02.08.2023

Czy podpisanie listu do OBWE jest naruszeniem zasad etyki sędziowskiej?

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

We wtorek przed Izbą Odpowiedzialności Zawodowej miała być sądzona sędzia z Sądu Rejonowego w Bełchatowie. Sędzia ta podpisała list wysłany do Dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, w którym wyraziła niepokój w związku z planowanymi na 10 maja 2020 r. wyborami korespondencyjnymi na prezydenta RP. Naruszało to, zdaniem rzecznika dyscyplinarnego, godność urzędu i niezawisłość sędziowską.

02.08.2023

Jeśli sąd nie wysłucha dziecka, będzie musiał wyjaśnić dlaczego

Wymiar sprawiedliwości

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która czeka obecnie na podpis prezydenta reguluje to, co w ocenie prawników zajmujących się prawami dzieci, powinno zostać uregulowane już dawno, czyli wysłuchanie dziecka. Co istotne, potrzebna będzie jego zgoda, a sędzia jeśli odstąpi od takiej czynności, będzie musiał wskazać w protokole przyczynę.

31.07.2023

SN: Pracownik ministerstwa nie został sędzią, bo zabrakło mu stażu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa ma obowiązek uzasadnienia swojego stanowiska, dlaczego poparła kandydata, któremu brakuje kilku lat do osiągnięcia wymaganego stażu. A tego nie uczyniła. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego postanowiła w związku z tym uchylić uchwałę KRS w sprawie powołania kandydata na stanowisko sędziego sądu administracyjnego.

26.07.2023

Wyznaczenie pełnomocnika z urzędu w 8 godzin? To już możliwe

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wyznaczanie pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych i administracyjnych bywa długotrwałe. Przede wszystkim dlatego, że wiąże się z koniecznością wysyłania kolejnych pism z sądu do dziekana konkretnej izby, rady okręgowej, potem do pełnomocnika i zwrotki do sądu. Wrocławscy radcy, by zmniejszyć biurokrację, stworzyli system, który skraca procedurę z dwóch tygodni do kilku godzin. Zyskał on już wielu zwolenników w sądach.

26.07.2023

Pisma procesowe doręczane sądowi przez portal? Radcy prawni chcą zmian

Wymiar sprawiedliwości

Senacka komisja już we wtorek - 25 lipca - zajmie się nowelizacją procedury cywilnej i karnej wprowadzającą na stałe możliwość doręczań pism procesowych przez portal informacyjny sądu. NRA apeluje o poprawkę, chce by była również możliwość e-komunikacji w drugą stronę, na początek w zakresie apelacji, zażaleń, skarg i sprzeciwów. Postulowali to też radcy prawni m.in. na etapie rozmów dotyczących ewentualnych zmian.

25.07.2023

Niektóre partie ukarane za nierzetelne finansowanie

Wymiar sprawiedliwości Wybory

Od kwietnia do czerwca 2023 r. Sąd Najwyższy rozpoznał pięć skarg wniesionych przez partie polityczne od uchwał Państwowej Komisji Wyborczej odrzucających sprawozdania partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych. Dotyczyło to Solidarnej Polski, Konfederacji Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja, Ruchu Narodowego oraz Lewicy Razem.

22.07.2023

PG: Trybunał powinien umorzyć sprawę dotyczącą pełnego składu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W sytuacji odmowy orzekania przez część sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bezpośrednim powodem niemożności skompletowania pełnego składu nie jest kwestionowana regulacja, lecz postawa konkretnych sędziów, dlatego wniosek premiera należy oddalić, a postępowanie umorzyć – uważa Prokurator Generalny, reprezentowany przez Roberta Hernanda.

22.07.2023

Jacek Kudła: W sprawie pacjentki z Krakowa policja zastosowała wadliwie przepisy i procedury

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Pacjent

Za szybka i nietrafna ocena zdarzenia najprawdopodobniej przez dyżurnego jednostki policji, wadliwe zastosowanie przez funkcjonariuszy przepisów kodeksu postępowania karnego - to główne nieprawidłowości, które w ocenie Jacka Kudły, biegłego i eksperta z zakresu czynności operacyjnych można wywnioskować m.in. z relacji pacjentki z Krakowa, która trafiła na SOR po przyjęciu tabletki poronnej.

22.07.2023

Radcy zaniepokojeni interwencją policji w sprawie pacjentki z Krakowa

Wymiar sprawiedliwości

Komisja Praw Człowieka KIRP wyraziła zaniepokojenie sposobem potraktowania przez krakowską policję pacjentki, która zażyła tabletkę o skutku poronnym. W specjalnym oświadczeniu zwrócono uwagę, że polskie prawo karne nie penalizuje działań kobiet, które same u siebie dokonały - w praktyce - farmakologicznie przerwania ciąży. Radcy apeluję też do ministra spraw wewnętrznych i samorządu lekarskiego o wyjaśnienie sprawy i wyegzekwowanie odpowiedzialności.

21.07.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski