KE uwolni fundusze po wykonaniu postawionych Polsce warunków

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Porozumienie z Komisją Europejską polega na tym, że jeżeli zostanie przyjęta prezydencka ustawa, zakładająca likwidację Izby Dyscyplinarnej, oznaczać to będzie wypłatę środków z KPO - przyznał rzecznik rządu Piotr Müller. Potwierdziła to przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Wcześniej przedstawiciele rządu twierdzili, że porozumienie z KE w tej sprawie jest zawarte, ale nie ujawniali, że warunkiem jest ustawa.

18.05.2022

Izba Dyscyplinarna SN w środę łagodnie wobec sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w drugiej instancji na posiedzeniach niejawnych rozpoznała sprawy immunitetowe dwóch sędziów. Izba pozostawiła bez rozpoznania wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu z Katowic. W drugiej sprawie - sędziego w stanie spoczynku, któremu uchylono immunitet w I instancji - odmówiła obniżenia uposażenia, gdyż nie toczy się wobec niego postępowanie dyscyplinarne.

18.05.2022

Nowelizacja wstrzymująca wydanie dziecka za granicę podpisana przez prezydenta

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Wydanie dziecka na podstawie Konwencji haskiej będzie mogło zostać wstrzymane do czasu rozpatrzenia skargi kasacyjnej i nadzwyczajnej. Prezydent właśnie podpisał nowelizację przyjętą przez Sejm na początku kwietnia. Prawnicy są w tym zakresie podzieleni, część z nich podnosi, że to uderzenie w ideę konwencji - czyli szybkość postępowania.

18.05.2022

Politycy Zjednoczonej Prawicy mówią o porozumieniu w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej

Wymiar sprawiedliwości

Sejm na najbliższym posiedzeniu, które jest planowane na 25 i 26 maja, uchwali zmiany w Sądzie Najwyższym, które zlikwidują m.in. Izbę Dyscyplinarną, a to z kolei ma oznaczać odblokowanie unijnych funduszy dla Polski - twierdzą politycy Zjednoczonej Prawicy. Według ich deklaracji, jest już polityczne porozumienie w tej sprawie. Sejmowa komisja ma zebrać się w tej sprawie w czwartek.

18.05.2022

Natychmiastowa izolacja sprawców przemocy coraz częściej stosowana

Wymiar sprawiedliwości

Mimo obaw policjantów, nakazy opuszczenia lokalu i zakazy zbliżania się do niego stają się narzędziami coraz częściej stosowanymi wobec sprawców przemocy domowej. W 2021 r. funkcjonariusze zastosowali ich 3 531. Są garnizony, które w tym zakresie wiodą prym - jak m.in. Białystok. Lublin, Kraków i Wrocław, są takie gdzie z tych rozwiązań korzysta się rzadko - jak np. Opole czy Gorzów Wielkopolski.

18.05.2022

"Uwolnij się od przemocy" - MS chce propagować rozwiązania antyprzemocowe

Wymiar sprawiedliwości

Kończą się prace nad projektem zmian m.in. w prawie cywilnym, ale też w ustawie o policji, wprowadzającym nowe narzędzia do natychmiastowej izolacji osób stosujących przemoc wobec bliskich. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło też stronę internetową pod hasłem "Uwolnij się od przemocy", z informacjami dla pokrzywdzonych - jak i gdzie szukać pomocy, i jakie prawa im przysługują.

17.05.2022

SN: Sędzia z kredytem hipotecznym może rozstrzygać spory frankowe

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia, który zawarł z bankiem będącym stroną postępowania umowę kredytu hipotecznego denominowanego lub indeksowanego we frankach szwajcarskich, nie jest z tej przyczyny wyłączony z mocy ustawy w sprawie, której przedmiotem są roszczenia związane z taką umową zawartą przez ten bank z innym podmiotem - taka uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w zeszłym tygodniu.

17.05.2022

SN: Uchwała na korzyść pożyczkodawców

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Trzyletni termin przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi, który rozpoczął bieg i nie upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, kończy się ostatniego dnia roku kalendarzowego - taką uchwałę, niekorzystną dla przeciętnego pożyczkobiorcy, przyjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.

17.05.2022

Sędzia Gudowski: Wyłączenie sędziego z braku bezstronności i ustrojowej nieprzydatności

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia wyposażony przez państwo we władzę sądzenia, a więc w uprawnienie do orzekania o prawach i obowiązkach innego człowieka, nierzadko o jego losach i życiu, musi być ustrojowo „czysty”. Jego status, sposób powołania oraz zajmowanie stanowiska sędziowskiego nie może budzić żadnych, nawet najmniejszych wątpliwości, a zwłaszcza uzasadnionych wątpliwości konstytucyjnych oraz prawno-międzynarodowych.

17.05.2022

RPO z zastrzeżeniami do projektów spłaszczenia struktury sądów

Wymiar sprawiedliwości

Proponowane przepisy są często nieprecyzyjne i niespójne, co może się przyczynić do znaczącego wydłużenia postępowań sądowych, projekty utrzymują wadliwy wybór sędziów Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm i Izbę Dyscyplinarną SN. Do tego dochodzą nowe kontrowersyjne konstytucyjnie rozwiązania, w tym zwiększające uprawnienia ministra sprawiedliwości.

16.05.2022

Strasburg: Grzywna za pokojowy protest narusza wolność wyrażania opinii

Wymiar sprawiedliwości Policja

Kara grzywny za przykucie się do bariery przy drzwiach wejściowych do budynku rządowego, w proteście przeciwko budowie kopalni złota w miejscu dziedzictwa światowego UNESCO, stanowiła naruszenie wolności wyrażania opinii - orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zdaniem ETPC grzywna nałożona na skarżącego nie była ograniczeniem niezbędnym w demokratycznym społeczeństwie.

16.05.2022

Niby nowa, a jakby stara - przypudrowana KRS nadal będzie rządzić sądami

Wymiar sprawiedliwości

Czekano, czekano i się doczekano. Z zaskoczenia Sejm wybrał 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Trudno mówić o nowej Radzie, bo skład w większości jest ten sam. Prawnicy oceniają, że to granie na nosie Unii Europejskiej i krok do dalszego upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Co warto wskazać, nowa KRS będzie miała do odegrania ważną rolę - jeśli dojdzie do spłaszczania struktury sądownictwa.

16.05.2022

SN: Urzędnik skarbowy był dyskryminowany, miał prawo do odszkodowania

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy

Wygaśnięcie stosunku pracy w izbie skarbowej było niezgodne z prawem i w związku z tym, zwalniany pracownik miał prawo domagać się zasądzenia stosownego odszkodowania - orzekł Sąd Najwyższy. I dodał, że ujawnienie służby w organach bezpieczeństwa państwa nie może być podstawą pozbycia się pracownika. Zwłaszcza, gdy przez wiele miesięcy wykonywał sumiennie pracę dla organów skarbowych.

16.05.2022

Rząd zapowiada szybkie odblokowanie unijnych funduszy

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

W najbliższych kilku, kilkunastu dniach powinno dojść do formalnego zaakceptowania Krajowego Planu Odbudowy - zapowiedział w piątek rzecznik rządu Piotr Müller. Stwierdził, że Polska i KE doszły do porozumienia ws. "kamieni milowych" w tej sprawie. Z zapowiedzi Komisji Europejskiej wynika, że warunkiem do tego nie byłoby już m.in. uchwalenie ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN.

13.05.2022

Strasburg: Skazanie związkowca za odmowę przyjęcia nowych członków naruszyło Konwencję

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Skazanie przez sąd karny przedstawiciela związku zawodowego za odmowę przyjęcia 15 nowych osób do grona członków związku stanowiło naruszenie swobody zrzeszania się - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. I podkreślił, że intencją skarżącego nie było permanentne odrzucenie ich kandydatur, lecz wstrzymanie się z procedurą przyjmowania nowych członków do kolejnego walnego zebrania.

13.05.2022

Do maja sądy ustanowiły opiekunów tymczasowych dla 17,5 tys. ukraińskich dzieci

Wymiar sprawiedliwości

Polskie sądy ustanowiły już opiekunów tymczasowych dla ponad 17, 5 tysiąca ukraińskich dzieci. Od momentu wejścia w życie przepisów do początku maja rozpatrzyły 15 654 takie sprawy. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia równocześnie, że w tym zakresie problemów nie ma, podobnie jak sygnałów o potrzebie wzmocnienia kadrowego - orzeczniczego i urzędniczego.

13.05.2022

Sędzia Markiewicz: Deklaracja o przywracaniu praworządności może odblokuje fundusze unijne, ale problemu nie rozwiąże

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Z deklaracją polskiego rządu, po której złożeniu Komisja Europejska miałaby odblokować fundusze dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy, może być tak jak z obietnicami alkoholików. Komisja przyjmie je z dobrą wiarą i pozbędzie się na jakiś czas kłopotliwego problemu, a my będziemy mieli problem nadal nierozwiązany - mówi prof. Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

13.05.2022

Szykuje się "skok" na samorządy adwokatów i radców? TK zbada konstytucyjność przepisów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jak kubeł zimnej wody na głowy adwokatów i radców prawnych spadła informacja o tym, że do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisów dotyczących przynależności do izb adwokackich i radcowskich. Obawiają się skonfliktowania i rozbicia struktur samorządowych obu zawodów zaufania publicznego. Wieszczą też chaos i uderzenie w system pomocy prawnej, a więc w prawa obywateli.

13.05.2022

Sejm wybrał 15 sędziów na członków KRS, ale bez Piebiaka i Dudzicza

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sejm wybrał w czwartek 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Osiem kandydatur wskazało Prezydium Sejmu, zaś siedem - klub PiS. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur. Klub PiS wycofał wcześniejsze swoje rekomendacje dla byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka oraz obecnego członka Rady Jarosława Dudzicza.

12.05.2022

Jest ustawa - KRUS i KCIK zajrzą kiedy chcą do ksiąg wieczystych

Wymiar sprawiedliwości

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (KRUS) oraz Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK) będą mogli występować o zgodę ministra sprawiedliwości na wielokrotne i nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych - przewiduje nowela ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz zmiany ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych.

12.05.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski