Ważne głosowania w Sejmie, m.in. emerytury mundurowe i prawa górników

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Dzisiaj Sejm planuje blok głosowań, wśród których przewiduje się głosowanie nad wyborem prezesa Narodowego Banku Polskiego. Głównym i jedynym kandydatem jest Adam Glapiński - dotychczasowy prezes. Posłowie w głosowaniu też rozstrzygną, czy wysłuchają informacji premiera o działaniach przeciwdziałających wysokiej inflacji. Nie przewidziano głosowania nad ustawą o likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

12.05.2022

SN odpowie, czy wyznaczenie innego sędziego po uchyleniu wyroku powoduje nieważność

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

W przypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sąd rozpoznaje ją w tym samym składzie. Jednak, gdy przewodniczący wyznaczył nowy skład wbrew ustawie, czy postępowanie jest nieważne? - takie zagadnienie przedstawił Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Kwestia ta wyłoniła się po zmianie przepisów procedury cywilnej trzy lata temu.

12.05.2022

Prokuratura Krajowa też nie chce zniesienia zasady równości płac sędziów i prokuratorów

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Ministerstwo Sprawiedliwości podczas reformy spłaszczającej strukturę sądów chciało odejść od zasady zrównania wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów i sędziów. W sprawie larum podnieśli już prokuratorzy, a Prokurator Krajowy informuje, że zaproponował poprawki utrzymujące równy status zawodowy sędziów i prokuratorów.

12.05.2022

Majątki sędziów jawne, a w TK bez możliwości utajnienia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Do niedawna oświadczenia majątkowe wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego były tajne. Ale ustawa uchwalona w 2016 roku postawiła na całkowitą jawność życia publicznego i wynagrodzenia oraz inne składniki majątku sędziów TK stały się dostępne dla wszystkich. Utajnianie ich jest bezprawne, w przeciwieństwie do majątków sędziów sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

12.05.2022

Minister chce prawa do wglądu i przetwarzania sądowych danych osobowych

Wymiar sprawiedliwości RODO

Minister sprawiedliwości chce mieć prawo do przetwarzania danych, w tym osobowych, uczestników spraw sądowych z systemów teleinformatycznych - w zakresie zadań związanych z informatyzacją sądownictwa. Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości, czy powinien mieć dostęp do takich danych wrażliwych. I dodaje, że to jest niezgodne z Konstytucją.

11.05.2022

Nie tylko prokurator, asesor prokuratury też z niższą pensją niż asesor sądowy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie opadły jeszcze emocje związane z propozycją odejścia od zasady równości wynagrodzeń prokuratorów i sędziów, a pojawiają się kolejne wątpliwości związane ze zmianami w wygrodzeniach, które zaproponowano w przepisach dotyczących spłaszczenie struktury sądów. Tym razem chodzi o asesorów prokuratury, mieliby mieć o 20 proc. niższe wynagrodzenie niż asesor sądowy.

11.05.2022

Sędzia Bednarczyk: Kwietniowa rewolucja? Czekamy na uzasadnienie uchwały w sprawie kredytów frankowych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Po niedawnej uchwale Sądu Najwyższego media prawnicze zalała fala komentarzy. Prawnicy frankowiczów dopatrują się przełomu, który rozpocznie falę skutecznych roszczeń przedsiębiorców, ale pełnomocnicy banków nie dostrzegają w niej nic szczególnego. O tym, co powinno się znaleźć w uzasadnieniu tej uchwały pisze dr Piotr Bednarczyk, sędzia wydziału frankowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

11.05.2022

Prawnik w sieci musi pamiętać o klientach - potrzebne standardy bezpieczeństwa

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie RODO

Samorządy prawnicze w rozwoju nowych technologii widzą szansę na walkę z konkurencją. Chcą dostarczyć swoim członkom narzędzi pomocnych w poruszaniu się w cyberprzestrzeni. Jednak eksperci podkreślają, że podstawą powinny być jednolite standardy, czyli swoista instrukcja jak najlepiej chronić "w sieci" tajemnicę zawodową. Bo co dobre dla jednej kancelarii, niekoniecznie sprawdzi się w innej.

11.05.2022

Sprostowanie - antyaborcyjne furgonetki nie należały do Ordo Iuris

Wymiar sprawiedliwości

W związku z publikacją 9 kwietnia br. artykułu pt. SN: Obwiniony adwokat nie może bronić innych w sprawie furgonetki antyaborcyjnej, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przekazała wniosek o sprostowanie co do własności furgonetki, która była przedmiotem protestu, którego uczestnicy stanęli potem przed sądem.

09.05.2022

Izba Dyscyplinarna uchyla immunitet sędziemu podejrzanemu o jazdę w stanie nietrzeźwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w składzie jednoosobowym chyliła dzisiaj, 9 maja br. immunitet sędziemu z Sądu Okręgowego w Lublinie. Powodem zgody na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej było podejrzenie popełnienia wykroczenia drogowego w stanie nietrzeźwości. Uchwała nie jest prawomocna i przysługuje od niej zażalenie.

09.05.2022

Referendarz będzie mógł zdać egzamin sędziowski, problem z ubieganiem się o urząd

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

MS spłaszczając strukturę sądów chce wrócić do rozwiązań sprzed lat, o które apelowali referendarze i asystenci sędziego, czyli pozwolić na zdawanie przez nich egzaminu sędziowskiego. Po takim egzaminie mogliby być mianowani na stanowisko asesora. Jest jednak problem z tymi, którzy ukończyli aplikację sądową i obecnie po egzaminie mogą ubiegać się o urząd sędziego. W ich ocenie te przepisy powinny pozostać.

09.05.2022

Sądy rejonowe mają wkrótce zniknąć, a MS poprawia ich właściwości

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Projekty dotyczące spłaszczenia struktury sądów trafiły do opiniowania tuż przed Wielkanocą i spowodowały spore emocje wśród prawników. Wynika z nich m.in., że zmiany obowiązywać będą już od 1 stycznia 2023 r. Tymczasem ministerstwo po raz kolejny zmienia właściwości miejscowe sądów rejonowych - tym razem w Lublinie. A sędziowie pytają, po co zmieniać coś co i tak ma zostać wkrótce przekształcone.

09.05.2022

Wiewiórowska-Domagalska: Polskie sądy muszą w sprawach frankowych respektować orzeczenia TSUE

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Sędziowie, którzy opowiadają się za przestrzeganiem prawa unijnego i orzecznictwa TSUE w sprawach dotyczących praworządności i statusu sędziów, ignorują prawo unijne chroniące konsumenta. A przecież praworządność i ochrona konsumenta wyrastają z takiej samej, traktatowej podstawy. Na szczęście sądy, które nie chcą, bądź nie potrafią zastosować orzecznictwa TSUE w sprawach frankowych, są raczej wyjątkiem niż zasadą.

09.05.2022

Pandemia bez wpływu na liczbę rozwodów, ale sytuacja ekonomiczna ma znaczenie

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

W ocenie prawników kryzys ekonomiczny nie zachęca Polaków do rozwodów. Mimo spodziewanego wzrostu po zawirowaniach pandemicznych, dane z ponad 40 sądów pokazują, że liczby pozwów od lat utrzymują się mniej więcej na tym samym poziomie. Prym w tym zakresie wiodą sądy w Warszawie i Poznaniu, gdzie w pierwszym kwartale tego roku odnotowano odpowiednio - blisko 2 tys. i 1,3 tys. pozwów, najmniej było w Łomży - 149.

07.05.2022

Nowy mąż, nowe nazwisko, a dziecko z nazwiskiem po ojcu

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Coś się kończy, coś się zaczyna, nowy związek, nowe małżeństwo mogą zachęcać do zmiany nazwiska. A skoro zmienia się nazwisko matki, pojawia się pytanie czy można też zmienić nazwiska jej dzieci z poprzedniego małżeństwa. Jeśli chodzi o nazwisko matki (zazwyczaj rodowe) problemu nie ma, jeśli "byłego" procedura będzie skomplikowana i może być długotrwała.

07.05.2022

TK odłożył do 21 czerwca decyzję w sprawie uprawnień TSUE do nakładania kar

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny nie zajmie się 11 maja rozpatrzeniem wniosku Prokuratora Generalnego dotyczącego uprawnień Trybunału Sprawiedliwości UE do nakładania kar pieniężnych na państwa członkowskie. Chodzi m.in. o przepisy, na podstawie których TSUE nałożył kary na Polskę w sprawie kopalni Turów i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To już kolejna zmiana terminu w tej sprawie - tym razem na 21 czerwca.

06.05.2022

Adwokaci chcą zmian w prawie pocztowym - Sejm się zajmie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka postuluje, by doręczanie korespondencji rejestrowanej adwokatom i radcom prawnym nie mogło być realizowane poprzez pozostawienie jej w oddawczej skrzynce pocztowej, bez wyraźnej dyspozycji adresata. Chodzi o przepis wprowadzony na czas pandemii, spod którego działania wyłączono sądy, prokuraturę i m.in. komorników.

06.05.2022

Punkty sądowe miały być w każdej gminie, może będą w każdym powiecie

Samorząd terytorialny Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje utworzenie w gminach punktów sądowych, które osobom m.in. wykluczonym cyfrowo, mają ułatwić uczestnictwo w e-rozprawach. Szacunki resortu dotyczą jednak tworzenia po jednym takim punkcie w każdym z 314 powiatów, gdzie i tak są i mają być siedziby sądów. Prawnicy zastanawiają się nad celem pomysłu.

06.05.2022

Prof. Łętowska: Grząski grunt legislacyjny ułatwia manipulowanie prawem

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Tworzenie prawa w ten sposób, że odmienną logiką kieruje się ustawa i odmienną – jej preambuła albo że ten sam problem inaczej reguluje się w dwóch różnych ustawach, tworzy niebezpieczną magmę, w której politycy chcący tym manipulować znajdą podstawę do każdego działania, które im w danej chwili odpowiada -  mówi prof. Ewa Łętowska. 

06.05.2022

PE: Nie uruchamiać funduszy dla Polski i Węgier

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Parlament Europejski w rezolucji przyjętej w czwartek wezwał Komisję Europejską, by nie aprobowała Krajowych Planów Odbudowy Polski i Węgier. Europosłowie argumentują, że państwa te nie wykonały niektórych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Za przyjęciem rezolucji głosowało 426 posłów; 133 było przeciw; 37 wstrzymało się od głosu.

05.05.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski