E-rozprawy i e-doręczenia na stałe, przepadek auta pijanego i mocniejszy Prokurator Krajowy

Wymiar sprawiedliwości

Nowelizacja procedury cywilnej i 30 innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wprowadza na stałe e-rozprawy, e-doręczenia przez portal informacyjny sądu, składy jednoosobowe w II instancji, obniża część opłat sądowych, ale też m.in. uchyla przepis wstrzymujący bieg terminów przedawnienia karalności czynu w sprawach o przestępstwa i zwiększa uprawnienia Prokuratora Krajowego.

14.09.2023

Przestarzałe przepisy zmuszają sędziów do ekwilibrystyki przy tranzycji prawnej

Wymiar sprawiedliwości

Tranzycję prawną utrudniają przestarzałe przepisy, ale wiele też zależy od podejścia sędziego. Pomocne mogłoby być stworzenie kodeksu dobrych praktyk, który uświadamiałby sędziom, jak prowadzić tego typu sprawy – przedstawiał procedury, uwrażliwiał na stosowany język, pomagał w sprawnym wydaniu orzeczenia bez zwiększania obciążenia psychicznego dla wszystkich stron - mówi sędzia Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek z Sądu Okręgowego w Łodzi.

14.09.2023

Szykuje się chaos w sprawach karnych - nowy kodeks już dzieli sędziów

Wymiar sprawiedliwości

Sprawca, który popełni przestępstwo po 1 października br., znajdzie się w nowej rzeczywistości prawnej. Wielkimi krokami zbliża się nowela kodeksu karnego, która zmienia m.in. samą dyrektywę wymiaru kary, usuwając z niej cele wychowawcze, a pozostawiając jedynie zapobiegawcze. Wprowadza też możliwość bezwzględnego dożywocia - przeciwko czemu wielokrotnie wypowiadał się choćby ETPC. Część karnistów już zapowiada, że będzie stosować rozproszoną kontrolę konstytucyjności zmienianych przepisów i regulacje konwencyjne.

14.09.2023

Pozew jak przelew przez internet? PiS obiecuje pełną cyfryzację sądów w 7 lat

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do 2030 r. miałaby powstać możliwość zakładania każdej spraw w sądzie przez internet - taka obietnica znalazła się w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Na krok w tym kierunku była szansa podczas niedawnych prac parlamentarnych nad nowelizacją procedury cywilnej - samorządy adwokacki i radcowski postulowały składanie choćby apelacji przez portal informacyjny sądów. Skończyło się jednak na wprowadzeniu na stałe e-doręczeń pism procesowych.

13.09.2023

PiS wraca do propozycji zmian w ustawie o notariacie

Wymiar sprawiedliwości Wybory

Prawo i Sprawiedliwość zapowiada w swoim programie wyborczym zmniejszenie kognicji sądów poprzez rozszerzenie kompetencji notariuszy. Chodzi o umożliwienie im dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych i wydawania notarialnych nakazów zapłaty. Szykuje się więc trzecie podejście do tego tematu - w Sejmie utknął projekt poselski, a wcześniej Sejm odrzucił projekt rządowy.

13.09.2023

Czy TSUE sprawi, że procesy frankowiczów będą ekspresowe? Na wyrok trzeba poczekać

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmuje się klauzulami abuzywnymi w kredytach frankowych. Rozstrzygnięcie trybunału będzie miało znaczenie dla postępowań, w których prezes UOKiK nie wydał decyzji, czy dany warunek umowny jest klauzulą niedozwoloną czy też nie. Wyroku można się spodziewać na początku przyszłego roku.

12.09.2023

Rząd podzielony w kwestii płacy minimalnej na 2024 r. – ministrowie chcą pieniędzy na podwyżki

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą

Mimo że resort rodziny i polityki społecznej dał tylko siedem dni ministerstwom na zgłaszanie uwag do projektu rozporządzenia w sprawie płacy minimalnej na 2024 r., to konsultacje nie zakończyły się. Związki zawodowe chcą większego jej wzrostu, a ministrowie zgodnie twierdzą, że potrzebują dodatkowych pieniędzy, bo z tych, co mają dostać, nie będą w stanie sfinansować podwyżek. Wygląda na to, że rząd sam padł ofiarą znacznych podwyżek płacy minimalnej.

12.09.2023

MS: Kuratorowi przysługuje odzież robocza lub ekwiwalent za zniszczone rzeczy

Wymiar sprawiedliwości

Kurator sądowy, pracując w terenie, niszczy swoją odzież i buty, ma więc prawo do odzieży i butów roboczych, ekwiwalentu za używanie własnych rzeczy lub odszkodowania, w sytuacji gdy zostaną zniszczone - wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie skierowanym do prezesów sądów okręgowych. Zaleca również, by było to brane pod uwagę przy podejmowanych w takich sprawach decyzjach.

12.09.2023

Dziecko w sądzie już ze swoim reprezentantem

Wymiar sprawiedliwości

Dziecko, którego nie mogą w sądzie reprezentować rodzice, ma mieć ustanawianego przez sąd opiekuńczy reprezentanta, a nie jak wcześniej kuratora. Jeśli sprawa tego wymaga - ze względu na choćby poziom skomplikowania - ma nim być adwokat lub radca prawny, co ważne taki, który zna się na tego typu sprawach - przepisy już obowiązują, a od 15 lutego 2024 r. wejdą kolejne dotyczące samych list adwokatów i radców, którzy mogą pełnić tę funkcję.

11.09.2023

TSUE o praworządności w Rumunii: System awansowania sędziów jest zgodny z prawem UE

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że system awansowania sędziów do sądu wyższej instancji, opierający się na ocenie ich pracy i zachowania, przeprowadzanej przez sędziów tego sądu, jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Materialne warunki oraz zasady proceduralne muszą być jednak ukształtowane w taki sposób, aby pozwolić na wykluczenie wszelkich uzasadnionych wątpliwości co do niezależności i niezawisłości zainteresowanych sędziów po uzyskaniu przez nich awansu.

10.09.2023

Adwokatura przygotowuje się na sztuczną inteligencję

Wymiar sprawiedliwości

Adwokatura przygotowuje się do kolejnych zmian w Kodeksie Etyki, tym razem w zakresie stosowania narzędzi generetywnej inteligencji, takich jak ChatGPT przez adwokatów i aplikantów adwokackich. Założenia - na razie wstępne - przedstawiono podczas zakończonego w sobotę, 9 września, plenarnego posiedzenia NRA.

09.09.2023

Feminatyw "radczyni prawna" dopuszczalny, kto chce może stosować

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Stosowanie feminatywu w postaci poprawnego językowo zwrotu „radczyni prawna” nie narusza standardu prawnej ochrony tytułu radca prawny, nie narusza godności zawodu, ani jakichkolwiek innych wartości, związanych z jego wykonywaniem - wskazuje w swojej opinii Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Zaznacza, że stosowanie powinno być pozostawione do uznania samym interesowanym, w tym kobietom wykonującym zawód radcy prawnego.

07.09.2023

Happening urzędników sądowych przed siedzibą rządu

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

W środę, 6 września, odbędzie się happening pracowników sfery finansów publicznych, wzywający do systemowej regulacji wynagrodzeń i otwarcia dialogu. W ustawie o pracownikach sądów i prokuratury nie zostały uregulowane ogólne zasady wynagradzania urzędników tych jednostek. Zgromadzenie planowane jest pod Kancelarią Premiera Rady Ministrów.

06.09.2023

Adwokat generalny – minister najaktywniejszy w kwestionowaniu wyroków

Wymiar sprawiedliwości

Od kwietnia 2018 roku skargę nadzwyczajną wniesiono 1889 razy – najczęściej po tę instytucję sięgał Prokurator Generalny i kwestionował rozstrzygnięcia sądów cywilnych. Mimo że skarga zarezerwowana jest dla profesjonalnych podmiotów, akta z powodu braków formalnych zwrócono aż 620 razy. Problematyczne jest wykorzystywanie instytucji do kwestionowania orzeczeń, które idą nie po linii światopoglądowej szefa resortu sprawiedliwości.

06.09.2023

SN: Dla skargi nadzwyczajnej wartość przedmiotu sporu nie ma znaczenia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Niedopuszczalne jest odrzucenie skargi nadzwyczajnej wyłącznie z powodu niskiej wartości przedmiotu sporu - taką uchwałę w składzie siedmiorga sędziów podjęła 5 września Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Izba nadała tej uchwale moc zasady prawnej. SN dodał, że reguły dotyczące skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym w tym wypadku nie mają zastosowania.

05.09.2023

Nawet uciążliwa choroba nie przywraca terminu do wniesienia skargi

Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie silna biegunka, lecz błąd urzędnika w kancelarii może być powodem przywrócenia terminu do wniesienia skargi czy zażalenia – stwierdzają sądy administracyjne, karne i cywilne. Zwolnienie lekarskie od pracy nie jest potwierdzeniem braku winy zainteresowanego w uchybieniu terminu. Nie wyklucza bowiem ono możliwości dokonania czynności procesowej przez domownika lub substytuta.

02.09.2023

SA: Błędnie rozpoznani napastnicy, choć mieli alibi

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sąd I instancji skazał dwóch mężczyzn za pobicie kobiet o ciemnej karnacji - miał być to atak na tle nienawiści rasowej. Jednak okazało się, że mieli oni alibi i nie uczestniczyli w bójce w restauracji. Apelacja skazanych okazała się skuteczna i zostali oni uniewinnieni przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, który nie nabrał przekonania, iż oskarżeni zostali prawidłowo rozpoznani.

02.09.2023

Polacy źle oceniają sądy, będą dalsze reformy i kontrole

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Polacy wystawiają negatywne oceny dla systemu wymiaru sprawiedliwości. To wnioski z badań przeprowadzonych przez Panel badawczy Ariadna dla Stowarzyszenia Iustitia. W odpowiedzi Krajowa Rada Sądownictwa zapowiada kontrolę finansów Iustitii, a minister sprawiedliwości i prezes PiS planują dalszą reformę wymiaru sprawiedliwości, czyli spłaszczenie struktury sądów.

01.09.2023

SN: Eksmisja byłych teściów niedopuszczalna

Wymiar sprawiedliwości

Okoliczność, że powódka popadła w konflikt ze swoim byłym mężem, nie oznacza, że może żądać eksmisji swoich byłych teściów, bo godzi to w zasady współżycia społecznego. Sąd Najwyższy oddalił więc skargę powódki o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku. Zaznaczył, że dopuszczalne jest obciążenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prawem użytkowania.

01.09.2023

Sędzia Matras: Moc zasady prawnej to problem sztuczny w Trybunale

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Gdybyśmy przyjęli argumenty Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące niekonstytucyjności mocy wiążącej uchwał Sądu Najwyższego, to trzeba by przyjąć, że wiążą tylko uchwały całej Izby. Od 2007 r. Izba Karna w całym składzie zbierała się w celu podjęcia uchwały dwa razy i do podjęcia uchwał nie doszło z powodu zmian w przepisach. Dla mnie problem jest sztuczny - mówi Jarosław Matras, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego.

31.08.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski