KSeF zmusza biura rachunkowe do zmiany umów z klientami

VAT

Jeszcze przed wejściem w życie obligatoryjnego KSeF biura rachunkowe powinny zmienić umowy z klientami - radzą eksperci. Należy w nich doprecyzować m.in. zakres obowiązków klientów i terminy potwierdzania np. faktur zakupowych. W przypadku, gdy biuro zgodzi się wystawiać faktury w KSeF za klienta, kluczowa staje się kwestia odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości, w tym puste faktury.

28.09.2023

Fiskus zmienia zdanie, a podatników zostawia z problemem

Ordynacja CIT PIT VAT

Interpretacje podatkowe nie tylko coraz trudniej uzyskać, ale skarbówka może nieoczekiwanie zmienić wydane już stanowisko. Od początku roku szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił z urzędu już 99 interpretacji, po kilku latach od ich wydania. Problemu nie ma, jeśli jest to zmiana na korzyść - można wtedy odzyskać nadpłacony podatek. Jednak w przypadku zmiany na niekorzyść, konieczna może być dopłata.

27.09.2023

Badanie OSCBR: Tylko 2,5 proc. biur rachunkowych w pełni gotowych na KSeF

VAT

42 proc. biur rachunkowych nie podjęło jeszcze żadnych przygotowań do wdrożenia KSeF. Niedostatecznie przygotowanych czuje się 35 proc. biur. 20 proc. deklaruje gotowość z zastrzeżeniem, że wciąż poszukiwane są nowe informacje na temat KSeF, a tylko 2,5 proc. - pełną gotowość - wynika z badania Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR). Ministerstwo Finansów zapowiada, że w IV kwartale 2023 r. udostępni wszystkie akty wykonawcze i dokumentację techniczną dotyczącą KSeF.

26.09.2023

Sprzedaż z biletomatów zwolniona ze stosowania kas rejestrujących

VAT Rachunkowość

Dokonując sprzedaży biletów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą biletomatów, można skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej. Ważne, zdaniem dyrektora KIS, są ewidencja i dowody dokumentujące transakcje, z których jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata.

26.09.2023

Czy można odliczyć VAT na podstawie biletu parkingowego

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Podmioty, które mają zamiar wprowadzić opłaty za parkowanie, zastanawiają się, czy bilet parkingowy powinien zawierać wartość VAT, aby parkujący mógł odliczyć podatek zawarty w cenie biletu. Bilet parkingowy drukowany za pomocą elektronicznego systemu parkingowego nie musi zawierać informacji o naliczonym VAT, a co za tym idzie nie stanowi dokumentu będącego źródłem podatku naliczonego.

22.09.2023

Czasu na KSeF coraz mniej, a objaśnień brak

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

10 miesięcy, które pozostały na wdrożenie obowiązkowego KSeF, to wbrew pozorom krótki okres – alarmują eksperci. Przedsiębiorcy już teraz powinni wdrażać procedury, a tymczasem wciąż nie jest jasne m.in. to, jak identyfikować klientów biznesowych i konsumentów, by wystawić im faktury w odpowiedni sposób. Konieczne są objaśnienia Ministerstwa Finansów i obiecywana przez resort kampania informacyjna.

22.09.2023

Po wdrożeniu obligatoryjnego KSeF biura rachunkowe będą musiały zmienić umowy

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Biura rachunkowe będą zmuszone przejąć od niektórych klientów część obowiązków związanych z wystawianiem lub odbieraniem faktur. Należy więc zacząć od ustalenia ich potrzeb oraz uzyskać upoważnienie do KSeF. Oczywiście zmienia to zakres świadczonych usług i wymaga zmiany umowy - mówi Leszek Lewandowicz, sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doradca podatkowy.

20.09.2023

Jak rozliczyć darowiznę motocykla wykupionego z leasingu

VAT

Darowizna motocykla, wykupionego po zakończeniu umowy leasingu na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, gdy przy wykupie nie odliczono VAT naliczonego, nie podlega opodatkowaniu VAT należnym. Potwierdza to niedawna interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

19.09.2023

Paragony na telefon bardziej dostępne, ale jeszcze nie powszechne

Ordynacja VAT

15 września wchodzą w życie przepisy, które umożliwią sprzedawcom wystawianie e-paragonów przy użyciu platformy Ministerstwa Finansów. Od 14 września wszyscy zainteresowani mogą pobrać na swój telefon ministerialną aplikację e-paragony, a dzień później resort ma uruchomić swój HUB paragonowy. Nowe rozwiązanie będzie dobrowolne dla sprzedawców.

14.09.2023

Koniec z podwójnymi fakturami przy zaliczkach

VAT Doradca podatkowy

Od 1 września 2023 roku podatnicy nie muszą już wystawiać faktur zaliczkowych, jeśli całość lub część zapłaty otrzymają w tym samym miesiącu, w którym dokonali dostawy. Wystarczy jedna faktura końcowa. Celem nowych przepisów jest uproszczenie rozliczeń, ale też dostosowanie do wymogów obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur. Od 1 września faktura korygująca musi też zawierać numer KSeF korygowanej faktury. 

01.09.2023

Rolnik ryczałtowy, który prowadzi pensjonat dla koni, jest zwolniony z VAT

VAT Doradca podatkowy

Zwolniona z VAT jest dostawa produktów rolnych dokonywana przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie przez niego usług rolniczych. Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku dla prowadzenia pensjonatu dla koni, jako usługi świadczonej w ramach działalności rolniczej, przysługuje wyłącznie rolnikowi ryczałtowemu, po spełnieniu innych, ustawowo wymaganych przesłanek.

30.08.2023

Koszty przesyłki przekazane sprzedawcy przez kupującego są podstawą opodatkowania

VAT

Określenie podstawy opodatkowania w związku z otrzymaniem środków pieniężnych na opłacenie kosztów przesyłki sprzedawanego przez przedsiębiorcę towaru nie zawsze jest proste. Potwierdzeniem tego jest jedna z ostatnich interpretacji wydanych przez dyrektora KIS. Kluczowe staje się spełnienie ustawowych wymogów, a także istota udzielonego sprzedającemu przez kupującego pełnomocnictwa.

29.08.2023

Pat w rozliczeniu białych certyfikatów. Wszystko przez sprzeczne interpretacje fiskusa

Finanse samorządów VAT Doradca podatkowy

Dyrektor KIS odpowiada gminom, że otrzymanie od wykonawcy pieniędzy ze sprzedaży białych certyfikatów nie podlega VAT i gminy nie muszą wystawiać faktur. Z kolei wykonawcom odpowiada zupełnie coś innego – że gminy muszą wystawiać im faktury. Fiskus znów wydaje odmienne interpretacje dla dwóch stron umowy, mimo iż kwestia ta została rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd Administracyjny. To duży problem dla samorządów.

29.08.2023

Jak poprawić błąd polegający na wystawieniu dwóch faktur o tym samym numerze w jednym miesiącu

VAT Doradca podatkowy

Pomyłka w każdej pozycji faktury co do zasady obliguje wystawcę do jej skorygowania. Błąd w numeracji faktur może być skorygowany zarówno poprzez wystawienie korekty, jak też noty korygującej. Warto dodać, że błąd w zakresie numeru faktury jest tzw. wadliwością mniejszej wagi - faktura nie odpowiada co prawda wymogom określonym w przepisach, jednakże wadliwość sama w sobie nie wpływa na przedmiot i podstawę opodatkowania.

22.08.2023

Już za miesiąc e-paragony w nowej formie

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

15 września wchodzą w życie przepisy, które umożliwią wystawianie paragonów za pomocą nowej platformy Ministerstwa Finansów, tzw. HUB-u paragonowego. Kupujący - bez podawania swoich danych osobowych - zainstaluje na telefonie aplikację, która nada mu unikalny identyfikator i pozwoli odbierać paragony. Jednak nie w każdym sklepie będzie można skorzystać z nowego rozwiązania, ponieważ dla sprzedawców będzie ono dobrowolne.

16.08.2023

Badanie EY: Rośnie znaczenie co-sourcingu podatkowego

CIT PIT VAT Doradca podatkowy

Aż 96 proc. ankietowanych dyrektorów finansowych i podatkowych myśli o zmianie modelu operacyjnego w obszarze podatkowym. Na znaczeniu będzie zyskiwał co-sourcing podatkowy, czyli długofalowe wsparcie zewnętrznych doradców podatkowych działających w ramach struktur organizacji – wynika z najnowszej edycji międzynarodowego badania – 2023 EY Tax and Finance Operations.

14.08.2023

Jak opodatkować sprzedaż książek wydanych we własnym zakresie

PIT VAT

Czy autor, który sam wydaje swoje książki, musi zakładać działalność gospodarczą? Jeśli nie musi, to w jaki sposób opodatkować sprzedaż takiej książki? Jak się z takiej sprzedaży rozliczać z urzędem skarbowym? Czy potrzebna jest kasa fiskalna, jeśli autor sprzedaje książkę na spotkaniach autorskich? Pamiętać należy, że przychody ze sprzedaży powinny zostać zaliczone do przychodów z praw majątkowych.

14.08.2023

Ministerstwo ma wyjaśnić, jak w KSeF odróżnić konsumenta od przedsiębiorcy

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Weryfikacja kontrahenta, czy jest on konsumentem czy przedsiębiorcą, jest zależna od organizacji i funkcjonujących procesów określenia statusu podatnika. KSeF nie zmienia dotychczasowej praktyki, którą stosowali w tym zakresie przedsiębiorcy - wyjaśnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Prawo.pl. Jednocześnie MF zapowiada wyjaśnienia w tej sprawie.

09.08.2023

Dzięki NSA, gminy mogą odzyskać VAT od inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych

Finanse samorządów VAT

Niedawny wyrok NSA ma istotne znaczenie dla tych samorządów, które realizują obecnie lub realizowały zadania z zakresu wodociągów i kanalizacji. Mogą one rozważyć dokonanie korekty uprzednich rozliczeń bądź dokonywanie korzystniejszego rozliczenia VAT w przyszłości. Orzeczenie oznacza też dla wielu gmin zmniejszenie pracy administracyjnej. To bardzo ważne stanowisko - pisze Joanna Rudzka, doradca podatkowy.

08.08.2023
1  2  3  4  5    53