Usługi dentystyczne zwolnione z VAT

VAT Doradca podatkowy Zawody medyczne

Zwolnieniem od VAT objęte są wyłącznie te usługi w zakresie opieki medycznej, które realizują cel związany z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia. Usługi dalekie od spełniania wskazanych celów nie skorzystają z przedmiotowego zwolnienia. Potwierdza to niedawna interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej.

10.05.2023

W Polsce jest już milion kas online

VAT Rachunkowość

1 maja minęły dokładnie 4 lata od wprowadzenia na polski rynek kas online. Tuż przed tą rocznicą zafiskalizowana została milionowa kasa tego typu. Na kasach online dziennie przeprowadza się średnio 25 mln transakcji. Od września dostępne ma być nowe rozwiązanie związane z kasami - system dystrybucji paragonów fiskalnych w wersji elektronicznej, który pozwoli na dostarczenie e-Paragonu kupującym na ich telefon.

10.05.2023

Ładowanie elektrycznego auta to sprzedaż towaru, nie wykonanie usługi

VAT Doradca podatkowy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął ważną dla polskiej branży pojazdów elektrycznych kwestię podatkową. W wydanym w czwartek 20 kwietnia 2023 r. wyroku (sygn. C-282/22) przesądził, że ładowanie elektrycznego auta to dostawa towarów, a nie świadczenie usług. Wyrok dotyczył spółki, która wystosowała poprzednio wniosek o interpretację indywidualną – pisze Sandra Telman z ID Advisory.

05.05.2023

Koło gospodyń wiejskich nie odliczy VAT od zakupów

VAT Rachunkowość

Koło gospodyń wiejskich nie ma prawnej możliwości odliczenia VAT naliczonego na podstawie faktur i rachunków potwierdzających zakupy zrealizowane w ramach tworzonych projektów. Nabywane towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, a samo zrzeszenie nie zostało zarejestrowane jako czynny podatnik VAT. Potwierdza to dyrektor KIS.

05.05.2023

VII Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan już 29 maja

CIT PIT VAT Doradca podatkowy

Nowelizacja Slim VAT 3, pakiet zmian VAT in Digital Age, Krajowy System e-Faktur oraz podatkowe aspekty fundacji rodzinnej - będą głównymi tematami VII Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Kongres ma być platformą współpracy między przedsiębiorcami, doradcami podatkowymi, przedstawicielami świata nauki oraz przedstawicielami Ministerstwa Finansów.

04.05.2023

Przedsiębiorca nie odliczy VAT od abonamentu medycznego

PIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Wydatki, które podatnik ponosi w związku z nabyciem abonamentu medycznego dla siebie i członków rodziny, nie są związane z działalnością gospodarczą i sprzedażą. Służą zaspokojeniu jego potrzeb osobistych. Tym samym, przedsiębiorca nie odliczy VAT z faktur dokumentujących nabycie takiego abonamentu – potwierdziła to właśnie w interpretacji skarbówka.

04.05.2023

Przemieszczenie mienia osobistego z Kataru do Polski zwolnione z VAT

VAT Doradca podatkowy

Osoba przesiedlająca się, podczas pobytu w państwie trzecim, wykorzystywała do osobistego użytku przemieszczane razem z nią rzeczy przez co najmniej sześć miesięcy przed zmianą miejsca zamieszkania. W takim samym celu będzie je wykorzystywać po powrocie do Polski. Tym sposobem spełnia jeden z kilku warunków zwolnienia przemieszczanego mienia osobistego z VAT.

27.04.2023

Można złożyć korektę i odliczyć VAT od niektórych zakupów przed rejestracją firmy

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

VAT nie można odliczyć z faktur otrzymanych kilka miesięcy przed rejestracją firmy, kiedy podatnik korzystał ze zwolnienia podmiotowego. Zmiana przeznaczenia zakupionych towarów i usług daje jednak prawo do odliczenia podatku. By z niego skorzystać, trzeba jednak spełnić kilka warunków. Potwierdziła je właśnie Krajowa Informacja Skarbowa.

27.04.2023

Data przychodu ze sprzedaży mieszkania to dzień przeniesienia własności

CIT VAT Doradca podatkowy

Za datę powstania przychodu w odniesieniu do zbycia prawa majątkowego należy uznać datę przeniesienia własności wynikającą z aktu notarialnego. Co do zasady, kwoty otrzymanych zaliczek nie stanowią przychodu dla celów podatku dochodowego, dlatego nie wpływają ani na przychód podatkowy, ani na podstawę opodatkowania.

26.04.2023

Zwykłe zaniedbanie to za mało, by karać podatnika sankcją VAT

VAT Doradca podatkowy Prawo unijne

Zwykłe zaniedbanie nie upoważnia urzędników do instrumentalnego zastosowania sankcji VAT. Działanie podatnika musi świadomie zmierzać do nadużyć podatkowych oraz uszczuplenia należności budżetowych. Potwierdził to właśnie WSA w Białymstoku. Nadużywanie tej formy kary to jednak częste działanie skarbówki. Potwierdzają to prawnicy, po stronie polskich firm stoi też Trybunał Sprawiedliwości UE.

17.04.2023

Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 14 kwietnia 2023 r.

Samorząd terytorialny VAT Prawo pracy Prawo gospodarcze

W wieczornym bloku głosowań 14 kwietnia Sejm przyjął ustawę o 300 zł świadczenia emerytalnego dla sołtysów, przepisy wspierające osoby, które chcą kupić pierwsze mieszkanie, zmiany w prawie o ruchu drogowym. Uchwalono także pakiet SLIM VAT 3 i nowelizację ustawy o służbie cywilnej. Odrzucono veto Senatu do ustawy deregulacyjnej, ale nie udało się posłom odrzucić veta Senatu do tzw. ustawy o jakości w służbie zdrowia.

14.04.2023

Organizator gminnych loterii promocyjnych zwolniony z funkcji płatnika VAT

Finanse samorządów VAT Doradca podatkowy

Coroczne loterie promocyjne związane ze świadomym rozliczaniem PIT nasuwają wiele wątpliwości związanych z ich opodatkowaniem. Organizator loterii i jednocześnie dysponent nagród zostaje zwolniony z obowiązków płatnika VAT, nawet jeśli chodzi o loterie, w których nagrodą jest mieszkanie, a deweloper staje się fundatorem nagrody głównej. Potwierdza to jedna z ostatnich interpretacji podatkowych.

14.04.2023

Rozliczenia podatkowe w ramach grupy VAT także dla samorządów

Samorząd terytorialny VAT Doradca podatkowy

Jednostki samorządu terytorialnego i utworzone przez nich podmioty typu instytucje kultury lub spółki komunalne, mogą tworzyć grupy VAT. Na paragonach fiskalnych będą widniały dane grupy, a nie poszczególnych jej członków. Taką korzystną interpretację wydała właśnie skarbówka. Grupę jako podatnika VAT obowiązują zasady ogólne dotyczące stosowania kas rejestrujących.

11.04.2023

Transakcje dotyczące gazu, energii i uprawnień do emisji CO2 od kwietnia z odwrotnym obciążeniem VAT

VAT Prawo unijne

Polska wprowadza czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Nowe regulacje obowiązują od 1 kwietnia 2023 roku do 28 lutego 2025 roku. W założeniu ma to zwiększyć konkurencyjność polskiego systemu giełdowego.

01.04.2023

Należyta staranność w VAT ciągle kluczowa

VAT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, organy podatkowe mogą odmówić prawa do odliczenia VAT naliczonego dopiero wtedy, gdy uzyskają dowody wskazujące na to, że schemat działania podatnika oraz dokonywane transakcje miały charakter fikcyjny i służyły obejściu opodatkowania. W innym przypadku przedsiębiorcy mają pełne prawo do obniżenia podatku.

28.03.2023

Nie ma podatku od niezapłaconych faktur

CIT PIT VAT Doradca podatkowy

Resort finansów zwraca uwagę, że podatnik, który nie otrzymał od swojego kontrahenta zapłaty za fakturę, może skorzystać z ulgi na złe długi. Rozwiązanie to przysługuje w zakresie PIT, CIT i VAT. Skorzystanie z ulgi na złe długi jest równoznaczne z brakiem konieczności płacenia podatku od niezapłaconych faktur.

27.03.2023

Unikanie płacenia podatków wkrótce będzie trudniejsze - ustawa opublikowana

Ordynacja VAT Doradca podatkowy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o egzekucji administracyjnej. Zmiany mają usprawnić działania dotyczące wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz zwiększenie jej efektywności. Chodzi m.in. o zmiany dotyczące rozliczeń VAT od transakcji zagranicznych i podatników, którzy nie płacą podatków.

27.03.2023

Raport: Firmy będą inwestować w cyfryzację raportowania podatkowego

CIT VAT Rachunkowość

Ponad jedna trzecia część firm zamierza przeznaczyć w ciągu pięciu lat co najmniej 150 tys. zł na inwestycję w digitalizację raportowania podatkowego - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu EY. Jednak część firm zamierza jednak korzystać z zewnętrznych usług księgowych m.in. ze względu na oszczędności.

20.03.2023

Korekty w VAT - ważne zmiany w 2023 roku

VAT Doradca podatkowy

Trwają prace w Sejmie w zakresie nowelizacji ustawy o VAT wprowadzające Pakiet Slim VAT 3. Projektowane przepisy mają uprościć stosowanie kursów wymiany walut przy korektach faktur oraz uelastycznić rozliczanie korekt rocznych. O czym warto pamiętać? - piszą doradca podatkowy Marta Chorzępa-Starosta i Marcin Palusiński, doradca podatkowy, radca prawny w DSK Kancelaria. 

20.03.2023

Dostawa lokali mieszkalnych bez VAT i bez możliwości odliczenia podatku naliczonego

VAT Budownictwo

Dostawa lokali mieszkalnych stanowiących towar handlowy będzie korzystać ze zwolnienia VAT. Jednakże nakłady poniesione w związku z remontem takich lokali nie spowodują ich ulepszenia w znaczeniu podatkowym i tym samym nie będzie możliwe odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących koszty remontu lokali.

20.03.2023