Minister finansów Andrzej Domański zapowiadał w kwietniu br., że limit zostanie podniesiony do 240 tys. zł. Jednak Ministerstwo Finansów nie potwierdza, by aktualnie były prowadzone prace w tym kierunku.

- Procedowany obecnie projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT – implementującej dyrektywę 2022/285 – nie przewiduje podwyższenia limitu wartości sprzedaży uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Prawo.pl.

 

Przepisy UE pozwalają na wyższy limit

Chodzi o zmiany w ustawie o VAT, zapowiedziane w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, skierowane do małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w różnych państwach członkowskich UE. Dzięki nowym przepisom polskie małe przedsiębiorstwa będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE, a firmy z innych krajów UE w Polsce. Zmiany wynikają z konieczności implementacji dyrektywy Rady (UE) 2020/285 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE oraz rozporządzenie (UE) nr 904/2010. Zmienione przepisy powinny obowiązywać w krajach UE od 1 stycznia 2025 r.

Czytaj w LEX: Mali podatnicy VAT z takimi samymi prawami w całej UE >

Dyrektywa przewiduje też, że nowy podwyższony limit zwolnienia podmiotowego nie może przekroczyć 85 tys. euro, czyli w przeliczeniu ok. 365 tys. zł. Jednak z zapowiedzi Ministerstwa Finansów wynika, że w Polsce pozostaniemy przy limicie 200 tys. zł.

Przypomnijmy, że zwolnienie przysługuje podatnikom, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 tys. zł (nie wlicza się kwoty podatku). Podatnicy ci mogą jednak wybrać dobrowolnie opodatkowanie VAT. Dla firm rozpoczynających działalność limit jest liczony proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w trakcie roku. Po przekroczeniu limitu 200 tys. zł każda kolejna sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT. Przedsiębiorca powinien się zarejestrować jako podatnik VAT. Może też zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego w dowolnym momencie i płacić VAT dobrowolnie. Taki krok może być opłacalny, jeśli planuje większe zakupy i chce odliczyć VAT naliczony.

Czytaj w LEX: Zwolnienie podmiotowe w podatku od towarów i usług na przykładach >

 

Coraz łatwiej o przekroczenie limitu

Eksperci nie kryją rozczarowania takimi informacjami. 

- Podniesienie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT to kolejna niezrealizowana obietnica, co może mieć związek z napiętym budżetem i objęciem Polski przez Komisję Europejską procedura nadmiernego deficytu. Polska ma jeden z najniższych limitów w UE, który przestaje już odpowiadać realiom gospodarczym. Coraz więcej przedsiębiorców obawia się, że przekroczą próg 200 tys. zł i będą musieli płacić VAT oraz składać pliki JPK, co oznacza też często konieczność ponoszenia wyższych wydatków na obsługę księgową. Podwyższenie limitu byłoby ułatwieniem dla małych firm w sytuacji, gdy rosną inne koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, m.in. ZUS czy koszty pracy – mówi Mirosława Zugaj, doradca podatkowy w kancelarii Chojnacka & Łagowski Doradcy Podatkowi.

Dodaje, że w praktyce zwiększenie limitu zwolnienia podmiotowego byłoby realną pomocą dla przedsiębiorców, którzy nie zawsze mogą skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, czyli właściwego dla danego rodzaju usług. Przykładem mogą być usługi szkoleniowe.

- Większość wykładowców w firmach szkoleniowych korzysta w działalności gospodarczej ze zwolnienia podmiotowego z VAT, ponieważ zwolnienie przedmiotowe jest w tej branży często przedmiotem sporów. Wynika z faktu, ze polskie przepisy nie odpowiadają w tym zakresie przepisom dyrektywy, która zwalnia z podatku szkolenia branżowe – mówi Mirosława Zugaj.

Co więcej, w interpretacji ogólnej z 20 maja 2024 r. (nr PT1.8101.1.2024) minister finansów stwierdził, że podatnik VAT, który świadczy usługi kształcenia na podstawie umów z uczelniami, nie ma prawa do zwolnienia z podatku.

Czytaj w LEX: Wyłączenie z opodatkowania PCC ze względu na VAT na przykładach >

 

Joanna M. Salachna, Marcin Tyniewicki

Sprawdź  

Konieczny przegląd innych limitów

W ustawach podatkowych jest jednak więcej limitów, którym przydałby się przegląd.

Paweł Lewandowski, ekonomista zajmujący się doradztwem biznesowym, zwraca też uwagę na niezmieniane od lat limity dotyczące leasingu. 

Dla przedsiębiorców, wykorzystujących samochody osobowe w firmie, limity ujmowania opłat leasingowych w kosztach podatkowych wynoszą:

  • 150 tys. zł - dla samochodów spalinowych,
  • 225 tys. zł - dla samochodów elektrycznych.

- Te limity, mimo iż wydają się wysokie, też przestają odpowiadać realiom gospodarczym. Ceny samochodów osobowych znacznie wzrosły w ostatnich latach - mówi Paweł Lewandowski. 

Eksperci apelują też o podniesienie innych limitów w przepisach podatkowych, dotyczących nie tylko przedsiębiorców - tym limitu w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych płaconym od najmu. Wynajmujący płacą 8,5 proc. podatku, a po przekroczeniu progu 100 tys. zł, stawka rośnie do 12,5 proc.

- Przepisy obowiązują od kilku lat, a przy obecnych cenach najmu łatwo jest przekroczyć limit 100 tys. zł przychodów – mówi Mirosława Zugaj.

Paweł Lewandowski dodaje, że wśród limitów dotyczących osób fizycznych podwyższenia wymaga szczególnie próg dochodów dla rodziców wychowujących jedno dziecko, którzy chcą skorzystać z ulgi prorodzinnej. 

- Rodzice jedynaka będący małżeństwem mogą skorzystać z ulgi, jeśli ich łączne roczne dochody nie przekroczą 112 tys. zł. To mniej, niż próg 120 tys. zł wyznaczający pierwszy przedział skali podatkowej. Wydaje się, że ustawodawca "zapomniał' o tym limicie - mówi ekspert.

Czytaj w LEX: Rabaty w księgach rachunkowych sprzedawcy i nabywcy na przykładach >

 

Wzrosną limity w ustawie o rachunkowości

Dobra wiadomość jest taka, że podniesione zostaną limity w ustawie o rachunkowości, co przewiduje projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Osoby fizyczne oraz spółki cywilne, jawne i partnerskie osób fizycznych będą prowadzić księgi rachunkowe po przekroczeniu limitu 2,5 mln euro przychodów netto. Obecnie limit ten wynosi równowartość 2 mln euro. Zmiana ma obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. Ministerstwo Finansów chce też podnieść o 25 proc. progi dotyczące obowiązku badania sprawozdań finansowych.

Ministerstwo Finansów zaproponowało m.in. podniesienie o 25 proc. wysokości przychodów netto ze sprzedaży, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i stosowania ustawy o rachunkowości. 

Przypomnijmy, że w lipcu 2023 r. limit określający małego podatnika VAT wzrósł z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Czytaj w LEX: Ewidencje u podatników zwolnionych z VAT >