Potrzebna kompleksowa reforma podatku u źródła

CIT Compliance

Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje dotyczące podatku u źródła (WHT). Punktem wyjścia jest projekt objaśnień z września 2023 r., który mimo iż został bardzo negatywnie oceniony przez ekspertów, wpływa na praktykę organów podatkowych. Według przedsiębiorców potrzebna jest kompleksowa reforma WHT - i to jak najszybciej.

29.05.2024

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok przyjęte

Finanse publiczne

W 2023 roku dochody budżetu państwa wyniosły 574 mld zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane na poziomie 659,6 mld zł. Deficyt budżetu państwa wyniósł 85,6 mld zł. Jednocześnie, w 2023 roku polska gospodarka rozwijała się w tempie 0,2 proc. - wynika z przyjętych we wtorek przez rząd dokumentów dotyczących wykonania budżetu państwa za ubiegły rok.

28.05.2024

Gminy nie muszą zwracać podatku od inwestycji ekologicznych

VAT Prawo unijne

Gminy nie płacą VAT od takich inwestycji, jak np. montaż instalacji OZE czy usuwanie azbestu. Ale konsekwencją jest także brak możliwości odliczenia VAT od zakupów. Ministerstwo Finansów wyjaśniło w interpretacji ogólnej, że gminy nie muszą korygować rozliczeń wcześniejszych projektów, ale mogą to zrobić. Zdaniem ekspertów, takie podejście jest słuszne.

24.05.2024

KAS zweryfikuje dostawy „konfliktowych minerałów”

Ordynacja VAT Prawo unijne

Krajowa Administracja Skarbowa zweryfikuje zachowanie należytej staranności w międzynarodowym łańcuchu dostaw „konfliktowych minerałów” - zakłada tak nowelizacja ustawy o KAS, nad którą parlament zakończył w czwartek prace. Chodzi o cynę, tantal, wolfram, ich rudy oraz złoto pochodzące z obszarów dotkniętych konfliktami (np. wojną) i obszarów wysokiego ryzyka - gdzie jest problem z zarządzaniem i bezpieczeństwem.

23.05.2024

Reforma akcyzy powinna objąć paliwa i samochody - raport

Finanse publiczne Akcyza

Należy znieść akcyzę od samochodów osobowych i wprowadzić nowy podatek opierający się na szkodliwości dla środowiska. Powinien on obejmować także samochody już zarejestrowane. Dla urealnienia wpływów z akcyzy od paliw silnikowych, a także stabilizacji rynku, niezbędny jest podwyżka w tym obszarze. Nie ma już natomiast pola do dalszych wzrostów akcyzy na alkohol i papierosy - wynika z raportu „Quo vadis akcyzo? Wnioski de lege ferenda”.

23.05.2024

Nowa definicja budowli to wyzwania dla firm i gmin

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Nieruchomości

Przedsiębiorcy nie powinni się spodziewać rewolucyjnych zmian w podatku od nieruchomości - zapowiada Ministerstwo Finansów, które przedstawi niedługo projekt zmian realizujących wytyczne Trybunału Konstytucyjnego. Eksperci ostrzegają, że nawet niewielkie zmiany będą wymagać od przedsiębiorców kilku tygodni przygotowań. Do nowych przepisów zostaną przeniesione regulacje, które dotychczas były przedmiotem sporów, ale to daje też szansę na korzystne ich rozstrzygnięcie.

23.05.2024

Jakie zmiany wprowadzi 6 Dyrektywa AML

Prawo unijne

Celem 6 Dyrektywy AML w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ma być przede wszystkim ujednolicenie praktyk państw Unii Europejskiej. Nowa dyrektywa ma też usprawnić współpracę międzynarodową, koordynowaną odtąd przez Urząd AMLA, którego powołanie może wkrótce nastąpić – piszą Monika Strzelecka-Kiray i Magdalena Warzecha z Deloitte.

23.05.2024

KSeF od 1 lutego 2026 r. - ustawa trafi do prezydenta

VAT KSeF

Obligatoryjny Krajowy System e-Faktur wejdzie w życie 1 lutego 2026 r. - zakłada nowelizacja ustawy o VAT. W środę Senat nie wniósł poprawek do ustawy, więc teraz trafi ona do podpisu prezydenta. Ministerstwo Finansów zapowiedziało wcześniej, że będzie też drugi projekt, dotyczący uproszczeń oraz etapowego wejścia w życie KSeF - 1 lutego 2026 r. obowiązek obejmie przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży przekroczy 200 mln zł, a od 1 kwietnia 2026 r. - wszystkich przedsiębiorców.

22.05.2024

Czy spółki holdingowe mogą korzystać z preferencji w WHT

Ordynacja CIT Podatki międzynarodowe

Wyroki NSA wskazują, jak ważne jest przedstawienie przez podmiot ubiegający się o wydanie opinii o stosowaniu preferencji wszelkich materiałów mogących mieć wpływ na zastosowanie preferencji w WHT już na etapie składania wniosku. Organ dokonuje analizy wyłącznie przedstawionych mu w sprawie informacji i dokumentów, nie ma obowiązku gromadzenia dodatkowego materiału dowodowego - pisze Weronika Sydow, konsultant w ABC Tax.

22.05.2024

Fundacje rodzinne to sukces, ale potrzebne są zmiany

Prawo gospodarcze Fundacja Rodzinna

W ciągu roku powstało ponad tysiąc fundacji rodzinnych, a kolejne kilkaset czeka na rejestrację. To dużo więcej niż oczekiwano, co potwierdza, jak potrzebna była ta ustawa. Wiadomo już jednak, które elementy wymagają poprawy. Według prawników, należy doprecyzować kwestie prowadzonej przez fundacje działalności gospodarczej oraz opodatkowania świadczeń wypłacanych z fundacji. O wykładni niektórych przepisów zdecydują sądy administracyjne.

22.05.2024

MF: Możliwe wcześniejsze wejście do obowiązkowego KSeF dla niektórych firm

VAT KSeF

Ministerstwo Finansów planuje wypracować z przedsiębiorcami „system kontrolowanego trochę wcześniejszego wejścia do KSeF niektórych firm”. Chodzi o testowanie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur wcześniej niż 1 lutego 2026 r. Mogłoby to nastąpić od lipca 2025 r. W czerwcu 2024 r. planowane są kolejne konsultacje publiczne, by ewentualne zmiany wdrożyć późną jesienią.

21.05.2024

Doradcy podatkowi chronią prawa podatnika

Doradca podatkowy

Karta Praw Podatnika powinna być przyjęta w drodze odrębnej ustawy jako zasady ogólne. Warto podjąć wysiłek, żeby sformułować specyficzny interes podatnika i skonstruować prawa, które będą ten interes chroniły w tej szczególnej relacji podatnika z fiskusem. Doradcy podatkowi stoją na straży praw podatnika, a ich samorząd popiera opracowanie karty – wynika z konferencji zorganizowanej przez korporację doradców podatkowych z okazji Dnia Doradcy Podatkowego.

20.05.2024

Co dalej z KSeF? Firmy czekają na nowe przepisy

VAT Doradca podatkowy KSeF

Przedsiębiorcy wstrzymują prace nad wdrożeniem obowiązkowego KSeF do czasu, aż będzie znany ostateczny kształt nowych przepisów oraz schema, czyli parametry techniczne. Powstają też wątpliwości czy KSeF będzie zgodny z unijnym pakietem VIDA, który za kilka lat wprowadzi e-fakturowanie na poziomie UE. Dobra wiadomość jest taka, że mimo iż MF nie przewiduje specjalnej ulgi, pozwala w określonych przypadkach skorzystać z ulgi B+R na KSeF.

20.05.2024

MF: Poszkodowani w pożarze mogą wystąpić o ulgi w spłacie podatków

Ordynacja

Przedsiębiorcy z Marywilskiej 44 mogą wystąpić z wnioskiem m.in. o rozłożenie na raty podatku oraz odroczenie terminu jego zapłaty - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów. Krajowa Informacja Skarbowa uruchomiła też specjalną, tymczasową infolinię pod numerem 22 460 59 30, gdzie poszkodowani przedsiębiorcy mogą pytać o rozliczenia podatkowe (PIT i VAT) oraz o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

17.05.2024

M. Jaworska: Jakie dane o sprzedających w internecie pozna skarbówka

PIT Doradca podatkowy RODO Prawo unijne

Przepisy wdrażające dyrektywę DAC7 wprowadzają limity graniczne, po przekroczeniu których platformy internetowe będą raportowały organom podatkowym dane wybranych sprzedawców. Nie wprowadzają nowych podatków, ale dostarczą dodatkowych informacji do jeszcze skuteczniejszego typowania do kontroli – mówi Magdalena Jaworska, doradczyni podatkowa, partnerka w Quidea.

17.05.2024

Jest porozumienie w sprawie dyrektywy FASTER

CIT Prawo unijne

Ministrowie finansów Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie dyrektywy FASTER, mającej uregulować kwestię tzw. podatku u źródła. Podmioty inwestujące w innym kraju członkowskim będą mogły przyspieszyć zwrot nadpłaconego podatku, korzystając z elektronicznego certyfikatu rezydencji podatkowej.

15.05.2024

VIII edycja Kongresu Rady Podatkowej Lewiatana już 21 maja

PIT VAT Doradca podatkowy KSeF

Sprawozdawczość podatkowa, Krajowy System e-Faktur i planowane zmiany w podatku od nieruchomości - będą głównymi tematami VIII edycji Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Kongres ma być platformą współpracy między przedsiębiorcami, doradcami podatkowymi, przedstawicielami świata nauki oraz przedstawicielami Ministerstwa Finansów.

15.05.2024

Najważniejsze wyroki podatkowe w 2023 i 2024 roku

Prawo gospodarcze Prawo unijne

Do najważniejszych orzeczeń podatkowych ostatnich miesięcy należą wyroki Trybunału Konstytucyjnego dotyczące definicji budowli w podatku od nieruchomości oraz stawki tego podatku na garaże podziemne. Przełomowe znaczenie ma również wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący nieodpłatnego przekazywania prenumeratorom smartfonów lub tabletów.

15.05.2024

Konkurs "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" 2024 - znamy laureatów

Ordynacja Administracja publiczna Prawo gospodarcze

43 urzędy skarbowe z całej Polski otrzymały wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, zorganizowanego przez przez Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową. W najlepszej trójce znalazły się: Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, Urząd Skarbowy w Żywcu i Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Wyboru dokonało ponad 10 tys. przedsiębiorców.

14.05.2024

Poszkodowani w pożarze odliczą straty w PIT, trudniej może być z VAT

CIT PIT VAT Doradca podatkowy

Przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku pożaru odliczą związane z tym straty. Spełniony został bowiem warunek stawiany przez skarbówkę, iż możliwość odliczenia dotyczy zdarzeń losowych, niezależnych od podatnika. Według ekspertów poszkodowani powinni też mieć możliwość odliczenia VAT od towarów, które spłonęły. Natomiast jeśli otrzymają odszkodowanie, co do zasady będzie ono dla nich przychodem.

14.05.2024
1  2  3  4  5    687