Podatek od gier trafi na konto urzędu w Bydgoszczy

Ordynacja Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Od 1 września 2023 r. przedsiębiorcy mają wpłacać podatek od gier na konto Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, którego zasięg terytorialny obejmie w tym zakresie terytorium całej Polski – zakłada projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów. Z kolei opłaty za zezwolenia i kary pieniężne nadal ma pobierać Urząd Skarbowy w Nowym Targu.

02.06.2023

Faktury konsumenckie poza KSeF skomplikują rozliczenia

Rynek i konsument VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Przedsiębiorcy domagają się wytycznych Ministerstwa Finansów, w jaki sposób zweryfikować, czy odbiorcą faktury jest przedsiębiorca, czy osoba fizyczna. Bez tego obowiązkowe stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur będzie utrudnione. Według ekspertów, o charakterze sprzedaży powinien decydować fakt, czy nabywca podał sprzedawcy swój numer NIP. MF zapowiada kampanię informacyjną, ale po uchwaleniu ustawy.

02.06.2023

Kamper może być biurem przedsiębiorcy - fiskus uznaje odliczenie zakupu

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Samochód kempingowy może służyć przedsiębiorcy za miejsce pracy. Fiskus potwierdza, że dla celów podatkowych jest to samochód osobowy. A to daje możliwość odliczenia wydatków na jego zakup do limitu 150 tys. zł oraz 75 proc. kosztów eksploatacji, nawet gdy kamper służy jednocześnie do celów prywatnych. Eksperci ostrzegają jednak, że trzeba będzie udowodnić celowość takich wydatków.

01.06.2023

Wraca temat dodatkowego podatku od wielu mieszkań

Doradca podatkowy Finanse

Będzie dodatkowy, 6-proc. podatek od zakupu szóstego i każdego następnego mieszkania. Podczas drugiego czytania w Sejmie posłowie PiS dodali taką właśnie poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Obejmie on mieszkania w jednym lub kilku budynkach, znajdujących się na jednej nieruchomości gruntowej. To nie koniec, nabywcy będą musieli zapłacić dwie daniny – VAT i dodatkowy PCC. Do tej pory, takie połączenie było niedopuszczalne.

31.05.2023

NSA: Sankcja w VAT bez zabezpieczenia na majątku podatnika

VAT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Przedmiotem decyzji o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego na podstawie art. 33 ustawy Ordynacja podatkowa nie może być dodatkowe zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 112c ustawy o podatku od towarów i usług – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w siedmioosobowym składzie. Skarbówka nie zabezpieczy zatem zobowiązania sankcyjnego na majątku podatnika.

31.05.2023

Sam przelew to za mało, by skorygować rozliczenie podatku

CIT PIT Doradca podatkowy

Zlecenie przelewu na rzecz urzędu skarbowego nie wypełnia obowiązku złożenia korekty deklaracji podatkowej. Zdaniem dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nie może dojść do korekty rozliczenia, które wcześniej nie zostało złożone. Przepisy dotyczące ulgi muszą być interpretowane ściśle z jego brzmieniem. Potwierdza to niedawna interpretacja skarbówki.

31.05.2023

Wdowa nie płaci PIT od sprzedaży spadkowego samochodu

Prawo rodzinne PIT Podatek od spadków i darowizn

Po śmierci małżonka wdowa nie nabywa ponownie udziałów w samochodzie, który wcześniej należał do wspólnego majątku małżeńskiego. Może więc sprzedać auto bez podatku po upływie pół roku od nabycia do majątku wspólnego. Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w niedawnej interpretacji.

30.05.2023

Został miesiąc na aktualizację rachunków bankowych przez OPP

PIT Rachunkowość Administracja publiczna

Organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5 proc. podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy – przypomina Ministerstwo Finansów. Organizacje, które w ubiegłych latach zgłosiły swój rachunek i jest on nadal aktualny, nie muszą podejmować żadnych czynności.

30.05.2023

NSA: Uchwała dotycząca pełnomocnictw jest wystarczająca

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości VAT Doradca podatkowy Finanse

Uchwały podejmowane w trybie art. 269 par. 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie polegają na wyjaśnianiu poprzednich uchwał – stwierdził siedmioosobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego, podejmując uchwałę odmawiającą Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu przełamania uchwały sprzed roku w sprawie pełnomocnictw.

30.05.2023

Fiskus sprawdza podatników na Facebooku, Instagramie i platformach handlowych

PIT VAT Doradca podatkowy Nowe technologie Małe i średnie firmy

Skarbówka regularnie monitoruje media społecznościowe i portale sprzedażowe. Przeglądając zdjęcia i ogłoszenia, szuka informacji o osobach, które nie płacą podatków, zaniżają ich wysokość lub prowadzą działalność gospodarczą bez rejestracji. Urzędnicy mogą też zweryfikować, czy odliczone przez przedsiębiorcę koszty podróży służbowej nie dotyczyły de facto wyjazdu na wakacje. Eksperci przyznają, że zaskoczeniem może być skala takich działań i często negatywne dla podatników skutki.

30.05.2023

Zapowiedzi upraszczania i uszczelniania podatków na VII Kongresie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan

Ordynacja VAT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Priorytetem Ministerstwa Finansów pozostaje uszczelnienie systemu podatkowego, jego uproszczenie realizowane przez projekt zmian w Ordynacji podatkowej oraz dalsza cyfryzacja – zapowiedział w poniedziałek dyrektor departamentu systemu podatkowego MF Marcin Lachowicz, podczas VII Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

29.05.2023

Sprzedaż spadkowej nieruchomości bez podatku po upływie pięciu lat

Domowe finanse PIT Podatek od spadków i darowizn

Ustalenie daty nabycia nieruchomości ma istotne znaczenie dla określenia skutków podatkowych ich odpłatnego zbycia. Spadkobierca może sprzedać nieruchomość bez podatku, jeśli upłynęło już pięć od końca roku kalendarzowego, w którym nabył ją spadkodawca. Potwierdza to dyrektor KIS w jednej z najnowszych interpretacji.

29.05.2023

Minimalny globalny podatek korporacyjny tematem wrocławskiej konferencji

Doradca podatkowy Finanse Szkolnictwo wyższe

Już 16 czerwca 2023 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się konferencja naukowa pt. Minimalny globalny podatek korporacyjny w Unii Europejskiej – konsekwencje wdrożenia Filaru II OECD. Punktem wyjścia będzie dyrektywa 2022/2523 w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw.

29.05.2023

Firmy nie muszą kontrolować swoich kontrahentów i wyręczać fiskusa

CIT VAT Doradca podatkowy Finanse Compliance

Fiskus cały czas chętnie weryfikuje dochowywanie należytej staranności przez podatników. Przedsiębiorcy notorycznie muszą także udowadniać brak świadomości uczestnictwa w potencjalnym oszustwie. Weryfikacja kontrahenta tylko na początku współpracy to jednak dla fiskusa za mało. Skarbówka zmusza więc firmy do okresowych przeglądów. Zapomina jednak, że to nie podatnik ma przeprowadzać kontrole.

29.05.2023

Od niektórych zagranicznych emerytur w Polsce trzeba zapłacić podatek i składkę zdrowotną

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe

Niejasne przepisy i skomplikowane treści międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania rodzą wiele wątpliwości wśród Polaków pobierających zagraniczne emerytury. Do redakcji Prawo.pl trafia coraz więcej pytań w tym zakresie. To, czy osoba otrzymująca emeryturę z zagranicy jest zobowiązana zapłacić w Polsce podatek dochodowy od otrzymanych wypłat, zależy od kilku czynników. Czasami konieczne jest także zapłacenie składki zdrowotnej.

27.05.2023

Sejm pracuje nad projektem ustawy o Krajowym Systemie e-Faktur

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Sejm skierował w piątek do dalszych prac w komisjach projekt ustawy wprowadzającej obowiązek wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. E-fakturowanie będzie wymagane od lipca 2024 roku. Do tego momentu korzystanie z KSeF ma być dobrowolne. Nowy system fakturowania ma ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie biznesu i przyspieszenie cyfryzacji sektora publicznego.

26.05.2023

Sprzedaż wysyłkowa bez ewidencjonowania na kasie fiskalnej

VAT Rachunkowość Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Jeżeli dostawa towarów odbywa się w systemie wysyłkowym, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub pocztowej, całość zapłaty zostaje przekazana pocztą lub na konto bankowe, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana - sprzedaż towarów podlega zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania na kasie.

26.05.2023

Polska i Zjednoczone Emiraty Arabskie będą współpracować w zakresie podatków

CIT VAT Administracja publiczna

Oba kraje będą dzielić się wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi praktykami w zakresie cyfryzacji systemu podatkowego. Chodzi m.in. o wymogi sprawozdawczości cyfrowej, analizy big data, uczenie maszynowe oraz wykorzystanie nowych technologii w sektorze publicznym, takich jak blockchain - poinformowało Ministerstwo Finansów.

26.05.2023

Niektóre mieszkania nadal można amortyzować, mimo zakazu

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Polski Ład

Chociaż od 2023 r. nie można już odliczać odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych, to od zakazu są wyjątki. Skorzystają z nich właściciele budynków, w których mieszkania zajmują mniej niż połowę powierzchni użytkowej. Takie stanowisko potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Eksperci podkreślają jednak, że kluczowa jest prawidłowa klasyfikacja budynku.

26.05.2023

Moment wykonania usługi reklamowej to nie zawsze moment wystawienia faktury

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Za świadczone na rzecz innego podatnika usługi, usługodawca jest zobowiązany wystawić fakturę nie później niż 15. dnia następnego miesiąca. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana w przypadku świadczenia usług reklamowych i związanym z nim okresem walidacji. Potwierdza to niedawna interpretacji dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej.

25.05.2023
1  2  3  4  5    667
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski