W nowych przepisach na fundacje rodzinne czyha podatkowa pułapka

CIT PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Albo od ukrytego zysku, albo z tytułu nieodpłatnych świadczeń – tak czy inaczej fundacja rodzinna zapłaci dodatkowy podatek dochodowy. Wszystko przez ostatnią nowelizację przepisów, zmieniającą regulacje, które nawet nie weszły jeszcze w życie. Osoby zarządzające fundacjami rodzinnymi od 22 maja br. będą miały duży problem – dotyczący także cen transferowych.

26.04.2023

Można odliczyć CIT za okres, gdy spółka była jawna, a nie komandytowa

CIT Doradca podatkowy

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł na korzyść spółki jawnej, która w 2022 roku stała się podatnikiem CIT. Według sądu, w przypadku przekształcenia spółki na komandytową lub komandytowo-akcyjną w trakcie roku, spółka ta ma prawo do odliczenia CIT przypadającego na okres gdy funkcjonowała jako spółka jawna - pisze Marek Gwóźdź, counsel w ID Advisory.

25.04.2023

Ulga rehabilitacyjna przysługuje wstecz - od daty powstania niepełnosprawności

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

W celu skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej istotna jest data powstania niepełnosprawności, a nie data orzeczenia ją potwierdzającego. Po wydaniu orzeczenia można skorzystać z ulgi, korygując zeznania za poprzednie lata, jeśli niepełnosprawność powstała wcześniej niż data orzeczenia. Warunkiem jest zawarcie tej informacji w orzeczeniu. Tę korzystną interpretację potwierdziły właśnie organy skarbowe.

25.04.2023

Realizacja własnych celów mieszkaniowych pozwala nie płacić PIT po sprzedaży nieruchomości

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Ulga mieszkaniowa daje możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania w sytuacji, gdy dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości przeznaczone zostaną przez sprzedającego na własne cele mieszkaniowe. Dzięki tej preferencji podatnik może zmniejszyć wysokość podatku, który musi zapłacić lub w ogóle pozbyć się obowiązku podatkowego – pisze Michał Rulewicz, radca prawny.

24.04.2023

Samotni rodzice mogą odzyskać podatek

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Jeśli samotny rodzic nie skorzystał z preferencyjnego opodatkowania łącznie z dzieckiem, może skorygować swoje zeznania podatkowe za pięć lat wstecz. Pozwala na to uchylenie przepisu zabraniającego łączne opodatkowanie z dzieckiem w sytuacji złożenia zeznania po terminie. Potwierdzają to w interpretacjach organy skarbowe.

24.04.2023

Bez aktu notarialnego brak prawa do ulgi mieszkaniowej

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Zameldowanie nie zostało przez ustawodawcę wymienione jako warunek uprawniający do skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Nie prowadzi ono bowiem do nabycia lokalu mieszkalnego, które następuje dopiero z chwilą zawarcia w formie aktu notarialnego ostatecznej umowy sprzedaży tej nieruchomości. Tak stwierdził w interpretacji podatkowej dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

22.04.2023

Zboża, jaja, mięso drobiowe i produkty pszczele w systemie SENT

Doradca podatkowy Transport

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie ministra finansów, z którego wynika, że systemem SENT zostaną objęte przewozy przez terytorium Polski albo przywozy do naszego kraju zbóż, jaj, mięsa drobiowego i produktów pszczelich. Nowe przepisy weszły w życie w piątek, 21 kwietnia.

21.04.2023

Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy - 64 urzędy wyróżnione w jubileuszowej edycji

Administracja publiczna

Już po raz dwudziesty rozstrzygnięto, które urzędy skarbowe są najbardziej przyjazne dla przedsiębiorców. W tym roku wyróżnienia otrzymały 64 urzędy, wypełniono również rekordową liczbę ankiet, na podstawie których przyznawano tytuły. Jak podkreślono, tegoroczna edycja wykazała, że przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z elektronicznych opcji kontaktów z urzędami, a komunikacja z urzędnikami jest coraz sprawniejsza.

20.04.2023

Żołnierz nie musi brać udziału w akcjach bojowych, żeby skorzystać ze zwolnienia z PIT

PIT Doradca podatkowy Administracja publiczna

Skarbówka po raz kolejny próbuje utrudnić skorzystanie ze zwolnienia podatkowego – tym razem żołnierzowi. Uważa, że aby nie płacić podatku, musi on brać udział w akcjach bojowych. Żaden jednak przepis takiego obowiązku nie nakłada. Fiskus zapomniał przy okazji, że wszelkie wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść podatników. Przypomniał o tym właśnie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

20.04.2023

KPMG: Prawie 90 procent Polaków rozlicza PIT przez internet

Domowe finanse PIT

Większość Polaków dokonała już rozliczenia PIT za 2022 rok. W kwietniu rozliczyć zamierza się zaledwie 18 proc. podatników. Okazuje się, że najpopularniejszą formą rozliczenia podatku jest usługa Twój e-PIT. Korzysta z niej ponad połowa Polaków - takie dane wynikają z badania KPMG w Polsce. Co ciekawe, 4 na 10 podatników nie wie, że Polski Ład wprowadził przepisy, które wpłynęły na rozliczenie podatku za 2022 rok.

19.04.2023

Termin zwrotu PIT zależy od sposobu rozliczenia

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Najdłużej na zwrot nadpłaty w PIT za 2022 rok będą czekać podatnicy, którzy wyślą wypełnione zeznanie podatkowe w formie papierowej. Ustawowy termin zwrotu wynosi w takim przypadku trzy miesiące. Znacznie krócej na zwrot będą czekać jednak te osoby, które rozliczą się z fiskusem w formie elektronicznej. Sezon składania rocznych PIT za 2022 roku mija 2 maja 2023 roku.

19.04.2023

Ulga na robotyzację także dla robotów nabytych przed 2022 rokiem

CIT PIT Doradca podatkowy

Wprowadzona przez Polski Ład ulga na robotyzację przysługuje także na wcześniejsze zakupy robotów przemysłowych oraz funkcjonalnie związanych z nimi maszyn i urządzeń, dokonane przed 1 stycznia 2022 r. Odpisy amortyzacyjne od tych urządzeń stanowią koszty uzyskania przychodu. Potwierdza to w najnowszej interpretacji skarbówka i eksperci.

19.04.2023

Ulepszenie środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców dotknie również podatków

Ordynacja Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów CIT Doradca podatkowy

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Przewiduje on również zmiany w prawie podatkowym. Chodzi przede wszystkim o ordynację podatkową, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek rolny, leśny i przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

18.04.2023

Bezpłatne ładowanie samochodu elektrycznego bez podatku

PIT Doradca podatkowy Finanse

Jeśli usługi bezpłatnego ładowania samochodu są dostępne dla wszystkich klientów, nie muszą oni płacić podatku. Przychód z nieodpłatnych świadczeń w takim przypadku nie powstanie. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w oczekiwanej od dawna przez branżę e-pojazdów interpretacji. Zdaniem ekspertów, stanowisko skarbówki może mieć jeszcze szersze zastosowanie.

18.04.2023

Zwykłe zaniedbanie to za mało, by karać podatnika sankcją VAT

VAT Doradca podatkowy Prawo unijne

Zwykłe zaniedbanie nie upoważnia urzędników do instrumentalnego zastosowania sankcji VAT. Działanie podatnika musi świadomie zmierzać do nadużyć podatkowych oraz uszczuplenia należności budżetowych. Potwierdził to właśnie WSA w Białymstoku. Nadużywanie tej formy kary to jednak częste działanie skarbówki. Potwierdzają to prawnicy, po stronie polskich firm stoi też Trybunał Sprawiedliwości UE.

17.04.2023

Dzieci z dwóch małżeństw też dają prawo do ulgi 4+

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Podatnik, który ma czwórkę dzieci z obecnego i poprzedniego małżeństwa, może skorzystać z nowej ulgi 4+ w PIT. Konieczne jest jednak, by wykonywał nad każdym z nich władzę rodzicielską. Możliwość skorzystania z ulgi istnieje nawet wówczas, gdy sąd ograniczył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad jednym z dzieci. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

15.04.2023

Ryczałt za pracę zdalną będzie problemem podatkowym dla firm

PIT Doradca podatkowy Prawo pracy

Od 7 kwietnia 2023 roku obowiązują przepisy, które na nowo uregulowały zasady pracy zdalnej. Ryczałty wypłacane przez pracodawców nie są przychodem pracowników, nie trzeba od nich płacić podatku, ani odprowadzać składek ubezpieczeniowych. Reguła ta nie wynika jednak z przepisów podatkowych, lecz z kodeksu pracy. Istnieje duże ryzyko, że uzyskanie interpretacji w tym zakresie… nie będzie możliwe.

13.04.2023

Doradztwo przy zbyciu udziałów może być kosztem podatkowym

CIT PIT Doradca podatkowy

Po zbyciu udziałów firmy muszą rozliczyć przychód z tej operacji. Można go jednak pomniejszyć o wydatki związane z usługami pośrednictwa i doradztwa prawnego i finansowego, które były niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Potwierdza to niedawna interpretacja skarbówki. Wcześniej takie podejście nie było jednak oczywiste. Eksperci zalecają więc ostrożność.

12.04.2023

Rozliczenia podatkowe w ramach grupy VAT także dla samorządów

Samorząd terytorialny VAT Doradca podatkowy

Jednostki samorządu terytorialnego i utworzone przez nich podmioty typu instytucje kultury lub spółki komunalne, mogą tworzyć grupy VAT. Na paragonach fiskalnych będą widniały dane grupy, a nie poszczególnych jej członków. Taką korzystną interpretację wydała właśnie skarbówka. Grupę jako podatnika VAT obowiązują zasady ogólne dotyczące stosowania kas rejestrujących.

11.04.2023

Sprzedaż nieruchomości po rozszerzeniu małżeńskiej wspólności majątkowej bez podatku

Prawo cywilne Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Za datę nabycia przez żonę lokalu mieszkalnego, włączonego do majątku wspólnego małżonków, który należał wcześniej do majątku odrębnego jej męża, należy przyjąć dzień nabycia nieruchomości przez męża. Jeśli sprzedaż nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości, nie wystąpi konieczność zapłaty podatku przez małżonków.

08.04.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski