Relacje i mentoring istotne w prawniczej karierze i edukacji

Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe

W edukacji prawniczej i karierze naukowej dla kobiet ważne jest wsparcie ze strony innych naukowców. Mentoring i budowanie relacji procentują też w pracy zawodowej - w karierze w kancelarii lub korporacjach prawniczych. Niezależnie od kraju i tego, czy wybrały pracę na uczelni, czy też w kancelarii, doświadczenia prawniczek są spójne - wciąż mierzą się z podobnymi wyzwaniami, szklanym sufitem, działaniami na rzecz wsparcia macierzyństwa przy wykonywaniu zawodu, np. zwolnienia z opłat na czas urlopu macierzyńskiego.

12.04.2024

Ochrona zabytków znika ze współczynników kosztochłonności

Szkolnictwo wyższe

W zeszłym roku wykreślono ochronę dziedzictwa i konserwację zabytków z listy dyscyplin naukowych. Wnioskowała o to Rada Doskonałości Naukowej, wskazując, że żaden podmiot nie wystąpił z wnioskiem o nadanie uprawnień do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków. Zmiana wymaga dostosowania rozporządzenia o współczynnikach kosztochłonności.

10.04.2024

SN: Stażysta lekarski jak aplikant adwokacki i radcowski - ma ulgę na start

Szkolnictwo wyższe

Lekarz rozpoczynający samodzielną działalność gospodarczą jest zwolniony przez pół roku z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Nawet jeśli wykonuje on pracę na rzecz byłego pracodawcy, u którego był zatrudniony na podstawie umowy o pracę jako lekarz stażysta, zawartej na czas określony obejmujący realizację programu stażu podyplomowego – taki jest sens uchwały siedmiorga sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN.

10.04.2024

Ponad 5 mln franków z Funduszy Szwajcarskich dla naukowców

Szkolnictwo wyższe

Nabór, który ogłosiła Szwajcarska Narodowa Fundacja Nauki (SNSF), potrwa do 1 lipca 2024 r. Jego nazwa to MAPS (Multilateral Academic Projects). Do wykorzystania jest 5,25 mln franków szwajcarskich. To jedyny nabór na badania podstawowe, jaki przewidywany jest w ramach Funduszy Szwajcarskich. Na badania stosowane nabory będą dwa.

03.04.2024

Kupienie dyplomu czasami bez kary, ale nie gdy ktoś się nim posłużył

Szkolnictwo wyższe

Wyłączenie odpowiedzialności karnej za przestępstwo czynnej korupcji na podstawie klauzuli niekaralności możliwe jest gdy sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa. Co nie znaczy, że kupienie dyplomu wyższej uczelni i przyznanie się do tego, zagwarantuje sprawcy bezkarność. Zwykle bowiem dyplom nie był kupiony dla ozdoby - pisze Michał Buna, adwokat w Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.

30.03.2024

Co robić po prawie? – nowy podcast o karierze prawnika bez tabu i utartych schematów

Prawnicy Szkoła i uczeń Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe

Prawo na Oko to podcast dla młodych adeptów prawa, którzy zastanawiają się, jaką ścieżkę zawodową wybrać. Rozmowy ze starszymi kolegami po fachu pozwalają spojrzeć na zawód z innej perspektywy i poznać nie zawsze oczywiste ścieżki kariery. Zapraszamy do wysłuchania.

25.03.2024

RPO wycofuję skargę na zmianę nadzoru nad NCBR

Szkolnictwo wyższe

Nadzór nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w 2022 r. został przekazany ministrowi ds. rozwoju regionalnego - rzecznik praw obywatelskich zaskarżył wówczas tę nowelę do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz wniosek wycofuje, ponieważ rząd zmienił w marcu przepisy i przywrócił nadzór nad NCBR ministrowi nauki.

21.03.2024

Podwyżki dla nauczycieli akademickich, korekta na liście czasopism - pierwsze 100 dni MNiSW

Szkolnictwo wyższe

W ciągu pierwszych 100 dni weszły też w życie dwie regulacje przygotowane przez MNiSW. Pierwsza to nowela kilku ustaw dot. szkolnictwa wyższego. Zawarte w niej przepisy m.in. pozwalają ministrowi nauki odwoływanie pierwszych rektorów nowo powołanych uczelni. Druga to ustawa przywracająca nadzór ministra nauki nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Oprócz tego dokonano pewnej korekty na liście czasopism.

20.03.2024

Powrót NCBR pod nadzór ministra nauki zbada Trybunał Konstytucyjny

Szkolnictwo wyższe

Nadzór nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju sprawował od pewnego czasu resort rozwoju regionalnego. Pomysł - jak oceniali eksperci - ciekawy, nie przyniósł zadowalających efektów. Nowy rząd zdecydował, że czas wrócić do poprzednio obowiązujących przepisów i przekazać ten nadzór ministrowi nauki. Będzie on mógł m.in. zweryfikować, zamknięty już, plan działań Centrum na ten rok. Prezydent podpisał ustawę, ale skierował ją do TK.

20.03.2024

Polish science fiction: prawo

Szkolnictwo wyższe

Polskie uczelnie nie błyszczą w światowych rankingach. Na liście szanghajskiej z polskich uczelni systematycznie widoczny jest Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. Niemniej są one w szerokim peletonie, raczej bardzo daleko za światowymi liderami. Jakkolwiek tego nie oceniać, odpowiedzialność za ten stan rzeczy bierzemy my, którzy w tych uczelniach pracujemy.

16.03.2024

Więcej czasu na uzyskanie dofinasowania dla czasopisma naukowego

Szkolnictwo wyższe

Resort nauki przygotował zmiany w rozporządzeniu określającym zasady dofinansowania rozwoju czasopism naukowych. Ma to związek z przedłużaniem udzielania pomocy de minimis na ten cel. Obowiązywanie rozporządzenia Komisji, na podstawie którego udzielano takiej pomocy wydłużono o sześć miesięcy - do końca czerwca 2024 roku.

05.03.2024

W 2024 roku wyższe stypendium doktoranckie

Szkolnictwo wyższe

Stypendium może otrzymać każdy doktorant kształcący się w szkole doktorskiej, Jego minimalna kwota powiązana jest z określaną w rozporządzeniu wysokością wynagrodzenia profesora - które wzrosło od 1 stycznia 2024 r. To jednak - jak wskazują doktoranci - za mało, bo w ostatnich latach nieproporcjonalnie wzrosły koszty utrzymania.

02.03.2024

Potrzeba krajowej polityki otwartego dostępu

Szkolnictwo wyższe

Coraz więcej instytucji zaczęło przyjmować polityki otwartego dostępu. Pierwsze takie dokumenty pojawiły się w 2016 roku, zaś najwięcej z nich przyjęto w 2018 i 2021 roku (odpowiednio 12 i 13). Aż 34 instytucje zadeklarowały plany opracowania dokumentu w 2023 roku. Wskazuje się natomiast, że niezbędne jest wprowadzenie krajowej polityki otwartego dostępu, wyznaczającej priorytetowe działania dla agencji grantowych.

29.02.2024

Ruszył nabór do 6. edycji programu POLONISTA NAWA

Szkolnictwo wyższe

Celem programu jest upowszechnianie języka polskiego i popularyzacja studiów i badań polonistycznych i polonoznawczych na świecie. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczęła nabór do programu POLONISTA. Mogą się do niego zgłaszać studenci, doktoranci i naukowcy, których przedmiotem studiów lub badań jest język polski, polska kultura, sztuka, literatura i historia.

29.02.2024

Nie ma recepty na słabej jakości studia - brakuje procedur unieważnienia dyplomów

Szkolnictwo wyższe

Nieprawidłowości, które wykazano w związku z działaniem Collegium Humanum, pokazują czarno na białym lukę w prawie. Władze nie mają za bardzo narzędzi, by unieważnić dyplomy, uzyskane na wątpliwej jakości studiach. Od 2016 roku nie ma kompletnie żadnego nadzoru na tym, co robią te prywatne uczelnie, jeżeli chodzi o studia podyplomowe.

28.02.2024

Trzeba zdefiniować, czym jest MBA

Szkolnictwo wyższe

Obecnie w Polsce nie ma regulacji dotyczących studiów MBA - nie bada tego Polska Komisja Akredytacyjna, a jakości nie zatwierdza MNiSW. To jest biznes, który stworzono w takim przekonaniu: ludzie przecież sami wybiorą najlepsze produkty. A jak będą chcieli gorsze - no to wezmą gorsze; my się do tego nie mieszamy - wskazał wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Gdula.

27.02.2024

Ponad 126 mln zł w konkursach NCN

Szkolnictwo wyższe

MAESTRO to najbardziej prestiżowy konkurs Narodowego Centrum Nauki, który wspiera realizację pionierskich badań naukowych. Jego adresatami są doświadczeni badacze i badaczki, którzy uzyskali stopień doktora oraz w swoim dorobku posiadają co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach, wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych.

26.02.2024

Ponad 10 TB danych w systemie POL-on

Szkolnictwo wyższe

System POL-on jest jednym z największych systemów na świecie oraz największym w Europie, który gromadzi informacje niezbędne m.in. do wykonywania sprawozdań, ujednolicania i porządkowania procesów zachodzących na uczelniach oraz planowania analiz strategicznych w obrębie nauki i szkolnictwa wyższego. W jego bazach znajduje się ponad 10 TB danych o studentach, absolwentach, naukowcach, ich osiągnięciach i publikacjach.

20.02.2024

Liczba zagranicznych studentów rośnie

Szkolnictwo wyższe

Liczba zagranicznych w Polsce wciąż rośnie, ale nasz kraj wciąż jest w ogonie OECD, jeżeli chodzi o tę kwestię - niższy poziom umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego charakteryzował Hiszpanię, Grecję i Włochy. Wyższy był natomiast wśród sąsiadów Polski, np. w Czechach, Niemczech czy Słowacji.

08.02.2024

Uczelnie lepiej dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Szkolnictwo wyższe

Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich już ponad 200 polskich uczelni podjęło działania umożliwiające studiowanie bez barier. Jak podkreśla Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizacja projektów ma służyć trwałemu wzrostowi dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Kto może składać wniosek?

05.02.2024
1  2  3  4  5    49
Prawo.pl