Zespół w PAN pracuje nad reformą Akademii

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe

Poszukiwanie kompromisów i synergii - tak kierownictwo Polskiej Akademii charakteryzuje nowy etap prac nad nowelizacją ustawy o PAN. I dodaje, że nowo powstały zespół do spraw nowelizacji tej ustawy przygotuje rozwiązania systemowe wzmacniające rolę Akademii. Projekt będzie poddany dodatkowym konsultacjom w ramach obu filarów PAN – w korporacji członków PAN oraz wewnątrz instytutów.

28.01.2023

Uczelnia, zwalniając studentów z opłat, nie musi wystawiać PIT-11

PIT Szkolnictwo wyższe

Zwolnienie studentów z opłat semestralnych za kształcenie, w trybie i na warunkach określonych w akcie wewnętrznym uczelni, nie rodzi obowiązku przygotowywania informacji o wysokości przychodów PIT-11. Niedawno opublikowana interpretacja podatkowa potwierdza, że zwolnienie z opłat nie generuje przychodu podlegającego opodatkowaniu.

27.01.2023

Prezydencka rada postuluje podniesienie wysokości stypendiów

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Potrzebny jest wzrost stypendiów socjalnych dla studentów i doktorantów - stwierdziła Rada ds. Młodzieży działająca w ramach Narodowej Rady Rozwoju. A Parlament Studentów chce uzależnić system tych świadczeń od najniższego wynagrodzenia krajowego, a nie jak to jest obecnie, od wskaźników określanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

26.01.2023

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

26.01.2023

Ustawa precyzuje zasady refundacji kosztów kształcenia studentów wracających z Ukrainy

Szkolnictwo wyższe Ukraina

Prezydent podpisał już nowelizację ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy, która zmienia także przepisy dotyczące refundacji kosztów kształcenia Polaków, którzy studiowali wcześniej na ukraińskich uczelniach. Wskazuje także pierwszy semestr roku akademickiego 2021/2022 jako punkt odniesienia do określania wysokości opłaty za studia oraz poziomu odniesienia do refundacji.

25.01.2023

Rozstrzygnięcia odwołań od ewaluacji trafiają na uczelnie

Szkolnictwo wyższe

Decyzje w sprawie przyznania kategorii naukowych po ponownym rozpatrzeniu, są obecnie przygotowywane i sukcesywnie przesyłane ewaluowanym podmiotom - wyjaśnia resort edukacji i nauki. Z kolei wiceminister nauki zapewnia, że do połowy 2023 r. roku będzie znany kształt nowej ewaluacji jakości działalności naukowej.

20.01.2023

Nauka anatomii ze slajdów, zamiast w prosektorium - lekarze obawiają się o standardy

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Zgodnie z unijnym prawem przyszli lekarze powinni się szkolić na uniwersytetach lub pod ich nadzorem. Dlatego samorząd lekarski zaniepokojony otwieraniem kierunków lekarskich na kolejnych uczelniach, w tym zawodowych, zwrócił się do urzędników Komisji Europejskiej o wyjaśnienia. Eksperci podkreślają natomiast, że terminologia nie jest istotna, ale to czy państwo polskie zapewnia jakość kształcenia i ją kontroluje.

20.01.2023

Będą nowe zasady ewaluacji w nauce - projekt pod koniec lutego

Szkolnictwo wyższe

Nie będziemy robić żadnej rewolucji w systemie, a jedynie nieco go uprościmy - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w wywiadzie dla "Forum Akademickiego". Projekt ma pojawić się już niedługo - minister wyraził nadzieję, że będzie gotowy na koniec lutego. Według tej zapowiedzi zmienią się m.in. zasady oceniania instytutów.

19.01.2023

Po protestach wykład dr Machińskiej na UW odbył się

Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Zaplanowany na wtorek 17 stycznia na Uniwersytecie Warszawskim wykład dr Hanny Machińskiej, byłej zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, odbył się. O cofnięciu zakazu, po licznych protestach, poinformował w specjalnym oświadczeniu rektor uczelni, który wcześniej zdecydował o jego odwołaniu "z powodów technicznych".

18.01.2023

Zmiany w szkolnictwie wyższym do podpisu Prezydenta

Szkolnictwo wyższe

Sejm przyjął część poprawek Senatu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, którą przygotował resort edukacji i nauki. Ma ona na celu wprowadzenie kilkudziesięciu rozmaitych zmian dotyczących zarówno nadania tytułu profesora, habilitacji, studentów zagranicznych, dyplomów czy funkcjonowania organów uczelni. Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta.

13.01.2023

Artykuł w czasopiśmie branżowym pomoże przy ewaluacji

Szkolnictwo wyższe

Resort nauki sygnalizuje możliwość zmiany zasad oceny w ramach trzeciego kryterium ewaluacji – wpływu na otoczenie społeczno-gospodarcze. Możliwe, że uwzględniane będą artykuły w czasopismach branżowych, co z jednej strony jest szansą na bardziej praktyczne podejście, z drugiej furtką do uwzględniania publikacji, które nie zostały poddane procedurze recenzji naukowej.

11.01.2023

Wolność akademicka to nie immunitet na pisanie obraźliwych postów

Szkolnictwo wyższe

Pracownik naukowy ma prawo do wyrażania swoich poglądów, również na tematy niezwiązane z jego specjalizacją. Musi jednak liczyć się z tym, że tytuł naukowy nie sprawia, że staje się autorytetem we wszystkich dziedzinach. Istotne znaczenie ma też forma wypowiedzi - nawet w świetle obowiązywania pakietu wolności akademickiej.

09.01.2023

Prof. Bernacki: Nie chcemy rewolucji w ewaluacji naukowej, ale modyfikacje będą

Szkolnictwo wyższe

W ramach trzeciego kryterium ewaluacji powinna pojawić się lista czasopism branżowych, w których publikowaliby autorzy, którzy dotychczas się z tym wstrzymywali, bo nie przynosiło to wymiernych korzyści dla uczelni. Pewne korekty powinny dotyczyć też kwestii zamknięcia się w czterech slotach – mówi prof. Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w ministerstwie nauki.

04.01.2023

Wiek to tylko liczba, ale nie we władzach uczelni

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe

Wiek nie powinien decydować o prawie decydowania o dalszych losach uczelni - taką uwagę zgłoszono w ramach prowadzonej przez Prawo.pl akcji "Poprawmy Prawo". Tę opinię podziela również rzecznik praw obywatelskich, który interweniował w tej sprawie. Resort edukacji i nauki przepisy zmieni, ale nie odejdzie od samej zasady - podwyższy jedynie granicę wieku.

03.01.2023

PAN - Nowe kierownictwo przejmuje kierowanie Akademią

Szkolnictwo wyższe

Nowy prezes prof. Marek Konarzewski oraz wiceprezesi - prof. Dariusz Jemielniak, dr hab. Mirosława Ostrowska, prof. Natalia Sobczak i prof. Aleksander Welfe - odebrali w piątek akty powołania na stanowiska w Polskiej Akademii Nauk. Od 1 stycznia rozpoczną oni 4-letnią kadencję. Powołanie na stanowisko kanclerza Akademii wręczono także dr. Rafałowi Wierzchosławskiemu.

30.12.2022

RPO interweniuje ws. opóźnień w sporządzaniu recenzji w postępowaniach awansowych

Szkolnictwo wyższe

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie przewlekłości w sprawach nadawania stopni i tytułów naukowych. Wskazuje, że brakuje skutecznych środków mogących przeciwdziałać takiej przewlekłości. Choć poprzednio obowiązująca ustawa przewidywała terminy na sporządzenie recenzji, to brakowało skutecznych sankcji za ich niedochowanie.

29.12.2022

MEiN o dyplomach przybyłych z Ukrainy: Są programy, z których mogą skorzystać wszyscy

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą Ukraina

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po agresji Rosji, nie muszą przedkładać oryginałów swych dyplomów, by je nostryfikować. Taki obowiązek mają zaś ci, którzy opuścili Ukrainę przed 24 lutego 2022 r. A też nie mogą wrócić do swojego kraju - wskazuje RPO. MEiN wyjaśnia, że mogą oni skorzystać z programu Europejski Paszport Kwalifikacji dla Uchodźców.

28.12.2022

Dobre jedzenie w szpitalach obniża koszty - uczelnie wprowadzają zajęcia z żywienia

Pacjent Szkolnictwo wyższe

Cztery uczelnie medyczne wprowadziły do programu nauczania zajęcia z żywienia klinicznego. To odpowiedź na to, że aktualny program studiów w niewystarczający sposób obejmuje to zagadnienie. Tymczasem wprowadzenie systemów ułatwiających stosowanie samych tylko doustnych odżywek u pacjentów hospitalizowanych zmniejsza koszty szpitalne o około 10 proc.

24.12.2022

Prof. Błocki: NCN to jedna z najbardziej transparentnych instytucji w Polsce

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe

System grantowy to nie jest proces administracyjny, to przyznawanie finansowania w bardzo konkurencyjnej procedurze, w której ostatecznie decydują eksperci, a nie jakieś uznaniowe decyzje - mówi Prawo.pl prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki. Podkreśla, że potrzebna jest nie reforma systemu, a zwiększenie nakładów na naukę.

23.12.2022
1  2  3  4  5    43
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski