Ustawa do zmiany - skreślenie z listy za brak rezygnacji z drugiej szkoły doktorskiej

Szkolnictwo wyższe

Doktorant będzie miał czternaście dni na rezygnację z drugiej szkoły doktorskiej – jeżeli tego nie zrobi, zostanie skreślony z listy – resort nauki doprecyzuje Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zmiana, nad którą prace rozpoczął właśnie Sejm, ma też rozwiać wątpliwości w kwestii wyłaniania promotora pomocniczego - będzie nim też doktor habilitowany lub profesor.

06.04.2022

Kandydaci na doradcę podatkowego muszą uczyć się według aktualnego stanu prawnego

Doradca podatkowy Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Od 1 maja br. obowiązywał będzie zaktualizowany zestaw pytań i zadań egzaminacyjnych dla kandydatów na doradców podatkowych. Obejmuje on pytania testowe, otwarte oraz zadania. Poinformowała o tym Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów.

05.04.2022

WSA: Nie można odmówić uznania dyplomu wydanego przez ukraińską uczelnię

Szkolnictwo wyższe

Brak specjalistów w gronie samodzielnych pracowników naukowych danego instytutu na wydziale uniwersytetu z zakresu problematyki prezentowanej przez doktora z Ukrainy nie może być powodem odmowy nostryfikacji dyplomu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Dodał przy tym, że zażalenie na taką odmowę rozpoznaje zawsze rektor uczelni.

04.04.2022

Na polskich uczelniach studiuje 7 procent cudzoziemców

Szkolnictwo wyższe

Wskaźnik umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych wynosi obecnie 7 proc. To jest około 80-85 tys. studentów. A Ministerstwo Edukacji i Nauki deklaruje, że pożądane jest zwiększanie tego wskaźnika. Wśród obecnych priorytetów jest stworzenie możliwości studiowania w polskich uczelniach uchodźcom z Ukrainy oraz polskim studentom, którzy musieli opuścić ukraińskie uczelnie.

01.04.2022

Od 1 kwietnia ruszają preferencyjne kredyty dla przyszłych medyków

Szkolnictwo wyższe

Terminy i sposób składania wniosków o kredyt na studia medyczne, niezbędne elementy umowy, tryb wypłaty i spłaty oraz umarzania – to niektóre zagadnienia unormowane w rozporządzeniu ministra zdrowia, które weszło w życie 1 kwietnia 2022 r. Kredyt będzie miał preferencyjny charakter - m.in.: niskie oprocentowanie, możliwość wcześniejszej spłaty, obniżenia wysokości miesięcznej raty.

01.04.2022

NSA: Skreślenie z listy doktorantów było niesłuszne

Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Skreślenie z listy doktorantów jest bardzo istotną przeszkodą w realizacji zamierzeń zawodowych, bez wątpienia wpływającą na dalsze życie. Tak istotny przedmiot postępowania nakazuje wymagać od rektora spełnienia przedstawionych standardów postępowania, które umożliwią kontrolę decyzji wydanych w stosunku do skarżącej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, uchylając dwie decyzje i wyrok WSA.

30.03.2022

Środowisko akademickie apeluje o wycofanie projektu o Akademii Kopernikańskiej

Szkolnictwo wyższe

Najważniejsze instytucje środowiska akademickiego, m.in. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polska Akademia Nauk, zaapelowały do prezydenta Andrzeja Dudy o wycofanie projektu dotyczącego Akademii Kopernikańskiej i o wstrzymanie dalszych prac nad nim.

29.03.2022

MEiN proponuje zmiany w stypendiach i funkcjonowaniu uczelni

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Ujednolicenie w skali kraju kryterium dochodowego uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, obligatoryjność obrony pracy doktorskiej, przesunięcie terminu złożenia sprawozdania przez NAWA, udział związkowców w posiedzeniach rad uczelni - takie m.in. zmiany przewiduje przygotowany przez MEiN projekt nowelizacji ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego.

28.03.2022

Sondaż: Uczelnie medyczne i szpitale dyskryminują kobiety

Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Dyskryminacja kobiet ze względu na płeć w środowisku medycznym jest powszechnym problemem w Polsce. Najczęściej dotyka ona ratowniczki medyczne oraz lekarki. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez portal bml.pl, czyli Będąc Młodym Lekarzem. Zdaniem ankietowanych podejmowane przez pracodawcę czy uczelnię działania nie są wystarczające.

28.03.2022

Brak tłumaczy z ukraińskiego wydłuża procedury na uczelniach

Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe

Nawet jeżeli doktorant lub student uciekający z Ukrainy uratował swoją pracę i inne dokumenty, może mieć problem z szybkim ich przetłumaczeniem. Dodatkowo bywa to drogą usługą, o czym przekonali się przyszli medycy chcący podjąć studia na polskich uczelniach. Duże kolejki do tłumaczy powodują też opóźnienia przy innych procedurach - w tym tych dotyczących zabezpieczenia interesów dziecka.

28.03.2022

Narodowe Centrum Nauki ograniczy możliwość współpracy z Rosją

Szkolnictwo wyższe

Narodowe Centrum Nauki zawiesza możliwość współpracy instytucjonalnej z jednostkami z Rosji w realizowanych projektach. Takiej współpracy nie można zgłaszać też, starając się o grant. NCN jest agencją wykonawczą powołaną w 2010 r. do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych.

24.03.2022

Minister wydał rekomendacje dotyczące studentów z Ukrainy

Szkolnictwo wyższe Ukraina

Resort nauki przygotował rekomendacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki dotyczące działań na rzecz obywateli Ukrainy i Polski w związku z wojną w Ukrainie. Mają ułatwić kontynuowanie studiów oraz pracy naukowej w polskich uczelniach i ośrodkach naukowych, a także podjęcie pracy zgodnie z posiadanymi tytułami naukowymi i kwalifikacjami.

22.03.2022

RPO: Polacy, którzy studiowali na Ukrainie, muszą zapłacić za wyrównanie różnic programowych

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne Ukraina

Polacy, którzy studiowali medycynę w Ukrainie, informują o kosztach, które będą musieli ponieść, w związku wyrównywaniem różnic programowych. Specustawa nie rozwiązała tego problemu - alarmuje rzecznik praw obywatelskich. Jak pisze do ministra edukacji i nauki, opłaty w niektórych przypadkach mogą wynieść nawet 10 tys. euro.

22.03.2022

Prof. Pisuliński: Przyszłość będzie należeć do studiów łączących zajęcia zdalne i stacjonarne

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Na pewno zdobyte przez studentów kompetencje w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych okażą się przydatne, bo przecież praca firm czy kancelarii też zmieniła się przez ostatnie lata – w większej mierze otwarto się na nowe technologie i pracę zdalną - mówi prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

19.03.2022

Będą miejsca na studiach dla Polaków, którzy studiowali medycynę w Ukrainie

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne Ukraina

Polscy studenci kontynuują naukę w Polsce na tych samych zasadach jak w Ukrainie – uczelnie otrzymają refundację - poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Minister zdrowia Adam Niedzielski przypomniał w czwartek na Twitterze, że ustawa o pomocy obywatelom ukraińskim umożliwia kontynuowanie nauki studentom m.in. kierunków medycznych w Polsce.

17.03.2022

Coraz więcej studentów z Ukrainy zgłasza się na uczelnie

Szkolnictwo wyższe Ukraina

Coraz więcej osób przybywających z ograniętej wojną Ukrainy chce podjąć studia na polskich uczelniach. Uniwersytety pracują nad stworzeniem ogólnopolskiego systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy, który umożliwi sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji na polskich uczelniach.

16.03.2022

Naukowcy apelują o objęcie pomocą wszystkich studentów z Ukrainy

Szkolnictwo wyższe

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego apeluje o pomoc dla wszystkich studentów i pracowników naukowych, którzy uciekają z Ukrainy. Obecnie ustawa obejmuje taką pomocą tylko studentów, którzy mają ukraińskie i polskie paszporty. - Wyłączenie tej grupy stanowi przejaw dyskryminacji społecznej - uważa rada.

15.03.2022

Od skreślenia z listy studentów można się odwoływać

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Z przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika zamknięty katalog przypadków, które mogą wiązać się z wydaniem przez organy uczelni decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów. O ile w niektórych sytuacjach decyzja wydawana jest obowiązkowo, o tyle w innych przypadkach zależy od uznania organu.

15.03.2022

Lewiatan: Najwyższy czas na więcej kobiet w branży IT

Rynek Prawo pracy Szkolnictwo wyższe

W 2020 roku kobiety stanowiły zaledwie 14 proc. pracowników w branży IT. Nie jest to zaskakujące, ponieważ jedynie 15 proc. studentów kierunków informatycznych to kobiety. Tymczasem już teraz brakuje nam 250-300 tys. specjalistów. Cieszą aktywne działania podejmowane przez wiele firm mające na celu zwiększanie szans i udziału kobiet w branży IT – podkreśla Konfederacja Lewiatan.

08.03.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski