Apel o stypendia dla ukraińskich nauczycieli akademickich

Prawo karne Szkolnictwo wyższe

Wśród uchodźców z Ukrainy są także nauczyciele akademiccy z wydziałów prawa. Ponieważ im szczególnie trudno będzie zdobyć odpowiednią do kwalifikacji pracę, były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar i Anna Frankowska, emerytowana partnerka w kancelarii Weil Gotshal & Manges apelują o stworzenie funduszu na stypendia pozwalające im na przetrwanie tego trudnego czasu i zdobycie nowych umiejętności.

08.03.2022

MEiN: Ukraińscy uchodźcy mogą studiować i pracować w Polsce

Szkolnictwo wyższe Ukraina

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy. Jest w niej deklaracja, że osoby te mogą kontynuować naukę w Polsce, przedstawione zostały też najważniejsze kwestie związane z kontynuowaniem studiów oraz kariery naukowej w Polsce. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

28.02.2022

Uniwersytet Jagielloński wstrzymuje współpracę w rosyjskimi uczelniami

Szkolnictwo wyższe Ukraina

Stanowczo potępiamy ten niewyobrażalny akt przemocy wobec wolnego i suwerennego państwa - oświadczył Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego. I zdecydował o wstrzymaniu współpracy z rosyjskimi uczelniami i ośrodkami badawczymi. - Badania naukowe i kształcenie kolejnych pokoleń winny służyć przede wszystkim dobru ludzkości, a nie wspieraniu działań wymierzonych przeciwko innym narodom - stwierdził Senat.

28.02.2022

Studenci ukraińskich uczelni medycznych mogą kontynuować naukę w Polsce

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne Ukraina

Studenci studiów lekarskich kształcący się w Ukrainie mogą kontynuować naukę w Polsce – poinformowało w poniedziałek na Twitterze Ministerstwo Zdrowia. Jednocześnie resort zapowiedział, że zostaje uruchomiona infolinia informująca o możliwości kontynowania kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w Polsce. Podano też listę uczelni, na których jest to możliwe.

28.02.2022

WSA: Odpowiedź na skargę nie zastąpi uzasadnienia decyzji o wykreśleniu z listy studentów

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Niezaliczenie semestru wiąże się z możliwością wydania decyzji o skreśleniu z listy studentów. Wybór rozstrzygnięcia nie może być arbitralny, tylko powinien wynikać z kompleksowego rozważenia wszystkich okoliczności faktycznych. Dlatego też jednozdaniowe uzasadnienie decyzji to za mało, a obszerna odpowiedź na skargę tego nie zmienia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.

28.02.2022

Uczelnie solidarne z Ukrainą – oferują pomoc studentom

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Polskie uczelnie potępiają agresję Rosji na Ukrainie i oferują swoim studentom pomoc – psychologiczną oraz zwolnienie z opłat. Część uczelni przygotowała miejsca w akademikach dla uchodźców z Ukrainy. Pomoc oferuje m.in. Uniwersytet w Białymstoku, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu oraz krakowskie uczelnie.

25.02.2022

Pięć uczelni zawodowych zmieni się w akademie

Szkolnictwo wyższe

Resort nauki przygotował rozporządzenie, które pozwoli na zmianę nazw uczelni na akademie nauk stosowanych. Dotyczy to pięciu uczelni zawodowych. Taką możliwość dodał znowelizowany niedawno przepis ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce - określił on wymagania, które muszą spełnić akademie.

21.02.2022

RPO: Polacy studiujący na Ukrainie bez konieczności okazywania paszportu covidowego

Szkolnictwo wyższe Koronawirus szczepienia

Uczniowie pobierający naukę w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie zostali zwolnieni z kwarantanny wjazdowej, nawet jak nie okażą paszportu covidowego. Zwolnienie nie objęło natomiast studentów studiów wyższych kształcących się m.in. na Ukrainie, którzy wracają ze studiów - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

21.02.2022

Posłowie apelują o waloryzację stypendium doktoranckiego

Szkolnictwo wyższe

Posłowie opozycji zasypali MEiN interpelacjami ws. waloryzacji stypendiów doktoranckich, chodzi o uwzględnienie rosnącej inflacji i automatyczny mechanizm corocznej podwyżki tej kwoty. Inne propozycje to likwidacja ograniczenia wiekowego dotyczącego korzystania z ulg na przejazdy. Obecnie stypendium doktoranckie uzależnione jest od wynagrodzenia profesora.

21.02.2022

Pracujący uczniowie i studenci wypadają z ubezpieczenia zdrowotnego

Szkoła i uczeń Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Szkolnictwo wyższe

Jeden dzień pracy na podstawie umowy o pracę wystarczy, aby uczeń lub student stracił prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Nikt nie informuje rodziców o konieczności ponownego zarejestrowania dziecka jako członka rodziny - przeżywają szok, gdy podczas wizyty u lekarza dziecko w systemie eWUŚ ma status "czerwony", bez prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ. Zdaniem prawników, system ubezpieczeń ludzi młodych jest zbyt skomplikowany i rodzi problemy.

21.02.2022

WSA: Sąd nie zbada odmowy przeprowadzenia egzaminu komisyjnego

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Studentka medycyny miała kilka podejść do zaliczenia z anatomii. Po porażce na egzaminie komisyjnym, zwróciła się o jego powtórzenie. Dziekan i rektor odmówili, ponieważ uznali, że naruszyłoby to zasady, które obowiązują na uczelni. Studentka nie dała za wygraną i wniosła skargę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził jednak, że sprawa ta nie podlega jego kontroli.

21.02.2022

RPO: Należy znieść zakaz łączenia zajęć dla studentów dziennych i zaocznych

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Konieczność tworzenia osobnych grup zajęciowych dla studentów dziennych i zaocznych  prowadzi do sytuacji, gdy studentom stacjonarnym i niestacjonarnym proponowane są różniące się od siebie oferty edukacyjne. Ogranicza to możliwość wyboru przedmiotów przez studentów - uważają studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Ich postulat popiera RPO.

18.02.2022

Tutoring na studiach prawniczych – wspiera rozwój, pomaga zdobyć doświadczenie

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Kształcenie prawników nie musi opierać się wyłącznie na klasycznych ćwiczeniach i wykładach, tym bardziej że przewagę na rynku pracy daje doświadczenie. Ciekawą propozycją dla najlepszych studentów jest tutoring - w przypadku prawników pozwala on poznać zawody prawnicze od kuchni, a osobom, które chcą pozostać na uczelni, pomaga w ukierunkowaniu zainteresowań naukowych.

15.02.2022

Narodowe Centrum Nauki: Najwięcej dajemy tym, którzy składają dużo wniosków

Szkolnictwo wyższe

Najwięcej grantów w latach 2011-2021 otrzymali naukowcy pracujący w największych ośrodkach, którzy składają najwięcej wniosków - stwierdza w opublikowanym w poniedziałek raporcie Narodowe Centrum Nauki. To nawiązanie do zapowiedzi zmian w tej instytucji, której MEiN zarzuca nieprawidłowości i brak transparentności przy rozdziale funduszy.

14.02.2022

Studia prawnicze zbyt analogowe - trzeba więcej zajęć z nowych technologii

Prawnicy Nowe technologie Szkolnictwo wyższe

Przyszłość zawodów prawniczych to już raczej nie papierowy kodeks i zestaw łacińskich paremii w głowie. Według ekspertów, przyszłych prawników w za małym stopniu uczy się korzystania z nowych technologii – i to nawet tak podstawowych jak obsługa systemów informacji prawnej. Potrzebę taką widzą zarówno uczelnie, jak i samorządy prawnicze, choć niejednakowo zamierzają do tego dążyć.

08.02.2022

Ryczałt od przychodów dla nauczycieli nie zawsze korzystny

Szkoła i uczeń PIT Szkolnictwo wyższe Polski Ład

Polski Ład dał nauczycielom prawo do rozliczania się w formie ryczałtu od przychodów według 8,5 proc. stawki. Wcześniej podatek wynosił 17 proc. Z preferencji nie skorzystają jednak wszyscy, którzy świadczą usługi w zakresie edukacji. Ryczałt będzie wyjątkowo niekorzystny zwłaszcza dla tych, którzy zatrudniają pracowników lub generują wysokie koszty uzyskania przychodów – a o te, po ostatnich podwyżkach prądu, nie jest trudno.

07.02.2022

Wyniki ewaluacji uczelni do końca lipca

Szkolnictwo wyższe

Czekamy informację od podmiotów podlegających ewaluacji o osiągnięciach z lat 2017-2021, dane te trafią kolejno do Komisji Ewaluacji Nauki, która na ich podstawie dokona oceny i wyniki tej oceny trafią do resortu - poinformował minister nauki. Cały proces ma się zakończyć w lipcu.

02.02.2022

Preferencyjne kredyty mają zachęcać do studiowania medycyny

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Priorytetem jest inwestowanie w ludzi w systemie opieki medycznej bo – jak przekonaliśmy się wielokrotnie podczas pandemii – głównym deficytem, który nie pozwala w odpowiednim stopniu reagować, wykorzystywać infrastruktury, to ludzie - mówi minister zdrowia Adam Niedzielski o nowym pakiecie rozwiązań, mających zachęcić młodych ludzi do studiowania medycyny.

24.01.2022

Uczelnie przechodzą na zdalną pracę

Szkolnictwo wyższe

Wzrastająca liczba zakażeń powoduje, że coraz więcej uczelni przechodzi na pracę zdalną. W ten sposób pracuje już m.in. Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska. Zgodnie z przepisami to rektor decyduje o przejściu w tryb zdalny lub hybrydowy. Możliwe jest to, gdy pozwala na to specyfika danego kierunku.

24.01.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski