Coraz mniej publikacji naukowych, ale za to lepszych

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Spada liczba publikacji naukowych: w 2021 roku opublikowano prawie 104 tys. prac naukowych, a to o 27 proc. mniej niż w roku 2017. Z raportu o stanie nauki w Polsce Ośrodka Przetwarzania Informacji wynika również, że rośnie z kolei liczba udzielonych patentów, a spada liczba zgłoszeń wynalazków w stosunku do poprzednich lat.

17.03.2023

Zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego będzie uwierzytelniane

Szkolnictwo wyższe

Resort edukacji i nauki przygotował projekt rozporządzenia, zakładający uzupełnienie katalogu dokumentów podlegających uwierzytelnieniu o zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego i stopnia w zakresie sztuki oraz o inne dokumenty dotyczące uzyskania tych stopni. Ma to ułatwić obrót prawny z zagranicą.

13.03.2023

MEiN: Budżet na dostęp do baz naukowych nie różni się znacząco od zeszłorocznego

Szkolnictwo wyższe

Resort edukacji zmniejszył dotacje na wykup licencji do zagranicznych publikacji. Konsekwencją tej decyzji jest pozbawienie polskich uczelni dostępu do wielu międzynarodowych tytułów, w tym prestiżowych „Nature” i „Science" - alarmują posłowie opozycji i pytają o budżet na ten cel. Ministerstwo Edukacji i Nauki uspokaja: znaczących różnic nie ma.

13.03.2023

Jeszcze przez tydzień nabór do Komisji Ewaluacji Nauki

Szkolnictwo wyższe

Do 15 marca trwa nabór kandydatów na członków Komisji Ewaluacji Nauki. Kadencja KEN rozpoczyna się 1 kwietnia 2023 r. i potrwa do 31 grudnia 2027 r. - Szukamy osób cieszących się najwyższym autorytetem naukowym w środowiskach zajmujących się problematyką wchodzącą w zakres poszczególnych dyscyplin naukowych - deklaruje Ministerstwo Edukacji i Nauki.

08.03.2023

Szklany sufit ma się dobrze i na uczelniach, i w zawodach prawniczych

Prawnicy Prawo pracy Szkolnictwo wyższe

Kobiety nieznacznie przeważają nad mężczyznami, jeżeli chodzi o liczbę osób z tytułem magistra. Na kolejnych poziomach awansu ta relacja zmienia się diametralnie – pań profesor jest tylko niespełna 30 proc. Choć w naukach społecznych i humanistycznych jest lepiej niż w technicznych, na istnienie wielu barier wskazują prawniczki - te pracujące na uczelniach i te, które wykonują któryś z zawodów prawniczych.

08.03.2023

Wardyński i Wspólnicy zapraszają na webinaria o prawie i sztucznej inteligencji

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy zaprasza studentów wydziałów prawa do udziału w cyklu webinariów szkoleniowych poświęconych relacjom między prawem a sztuczną inteligencją. Spotkania będą odbywać się w środy co dwa tygodnie o godz. 17:00. Zgłaszać się można online - pierwsze spotkanie odbędzie się 15 marca.

07.03.2023

Ponad 90 mln zł na rozwój humanistyki w 2022 r. - najwięcej dla UW

Szkolnictwo wyższe

Ponad 90 mln zł, 44 beneficjentów i 8 konkursów – to najważniejsze liczby opisujące realizację Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w 2022 r. Wśród instytucji, które otrzymały największą pulę środków, znalazły się: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

07.03.2023

Nagrywanie wyborów – wątpliwe, z podręcznika znika prawo wyborcze

Szkolnictwo wyższe

Z podręcznika do HiT dla młodzieży zniknęły po ostatniej nowelizacji informacje o prawie wyborczym. Co więcej - mężowie zaufania mają rejestrować nie tylko czynności komisji, ale cały przebieg wyborów. Tyle, że ustawa nie określa, kto może przetwarzać te dane i w jaki sposób. A to jest zagrożenie dla prywatności wyborców. Zakończyła się właśnie dwudniowa konferencja „Wybory, prawo wyborcze. Standardy, gwarancje, praktyka”, organizowana przez wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu.

05.03.2023

Poznaliśmy finalistów V edycji konkursu Tax Everest

Doradca podatkowy Finanse Szkolnictwo wyższe

W przyszły piątek, 10 marca, poznamy laureatów tegorocznej edycji Akademickich Mistrzostw Polski w pisaniu prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego. Konkurs organizuje MDDP i Ośrodek Studiów Fiskalnych w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

03.03.2023

Prof. Mazurek: Lepiej nie zakazywać korzystania ze sztucznej inteligencji, raczej uczyć dobrego jej wykorzystywania

Nowe technologie Szkolnictwo wyższe

Nie będziemy stali na stanowisku, że trzeba zakazać wykorzystywania AI, bo byłoby to kontrproduktywne. Proszę sobie wyobrazić sytuację, gdy ktoś na co dzień wykorzystuje takie narzędzie, a potem przychodzi do instytucji, która z założenia ma go rozwijać, a ta zakazuje mu korzystania z takich technologii. Podkopywałoby to zaufanie do tej instytucji - mówi prof. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

03.03.2023

SN: Ława oskarżonych nie dla pozwanych prawników z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prawo cywilne Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Mówiąc o zamiarze skierowania przez Ministerstwo Sprawiedliwości powództwa cywilnego związanego z krytyczną opinią prawną projektu ustawy autorstwa naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziennikarz powiedział o zamiarze posadzenia ich na ławie oskarżonych. Sąd Najwyższy nakazał opublikowanie sprostowania, bo ława oskarżonych dotyczy postępowania karnego.

03.03.2023

Praca dyplomowa od ChataGPT to kwestia czasu - część uczelni tworzy rekomendacje

Szkolnictwo wyższe

Uczniowie i studenci będą korzystać ze sztucznej inteligencji, to nieuniknione. Niektórzy wykorzystają ją do przyspieszenia procesu pisania prac, czy artykułów, inni ChatGPT potraktują jak darmowego ghostwritera. Uczelnie już powinny zastanowić się nad tym, jak podchodzić będą tego rodzaju tekstów. Konieczna jest też dyskusja nad zmianą samego systemu, ale to wyzwanie globalne.

02.03.2023

Będą zmiany zapobiegające przewlekłości postępowań awansowych

Szkolnictwo wyższe

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie przewlekłości w sprawach nadawania stopni i tytułów naukowych. Wskazuje, że brakuje skutecznych środków mogących przeciwdziałać takiej przewlekłości. MEiN odpowiada, że zamierza takie wprowadzić - odpowiednie dane trafią do systemu POL-on.

28.02.2023

Coraz więcej zagranicznych studentów na polskich uczelniach

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

W bieżącym roku akademickim na krajowych uczelniach kształci się około 85 tys. obcokrajowców. Liczba ta systematycznie rośnie. Od lat najliczniejszą grupą studentów zagranicznych w Polsce są Ukraińcy. Trwająca wojna spowodowała, że część studentów z tego kraju uczy się na polskich uczelniach, ale w indywidualnym trybie w formie zdalnej.

28.02.2023

Dyrektywa unijna nie zabrania kształcenia lekarzy poza uniwersytetami

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Dyrektywa nie zabrania państwom członkowskim upoważniania instytucji innych, niż uniwersytety do prowadzenia kształcenia medycznego na poziomie podstawowym, o ile ich działalność prowadzona jest pod nadzorem uniwersytetu oraz spełnione są istotne wymagania dotyczące treści studiów - tak Komisja Europejska odpowiedziała na pismo Naczelnej Rady Lekarskiej.

24.02.2023

Raport OPI: Wzrasta umiędzynarodowienie polskiej nauki

Szkolnictwo wyższe

Polska zajmuje piąte miejsce w UE pod względem liczby badaczy, zatrudniając 124 600 osób. Co więcej, według danych pochodzących z systemu POL-on w ramach polskiego systemu nauki funkcjonuje łącznie 608 instytucji naukowych - wynika z raportu Ośrodka Przetwarzania Informacji „Nauka w Polsce 2022”.

22.02.2023

Tablica i kreda nie wystarczą, by wykształcić prawnika

Nowe technologie Szkolnictwo wyższe

Wykształcenie prawnika jest tańsze niż inżyniera, ale także niż wykształcenie specjalisty od nauk o rodzinie albo od stosunków międzynarodowych - wynika z projektu resortu nauki. Polemizuje z tym Komitet Nauk Prawnych PAN, który podkreśla, że współczesne studia prawnicze wymagają inwestowania w komputery i systemy informacji prawnej, co jest niemałym kosztem dla uczelni.

21.02.2023

Prof. Krawiec: Książka w dwóch językach... i punkty w ewaluacji też podwójne

Szkolnictwo wyższe

Zdarza się czasem, iż piszemy monografię w języku polskim, wydajemy z numerem ISBN itd., a następnie ją tłumaczymy na język obcy i ponownie wydajemy w tym samym wydawnictwie (z innym numerem ISBN). A zatem mamy jednego autora i tę samą pracę w dwóch różnych językach. Czy praktyka taka jest dopuszczalna? Owszem, ale należy przy tym uczynić pewne bardzo istotne zastrzeżenia.

17.02.2023

Więcej pieniędzy na studia humanistyczne - MEiN zmienia współczynniki kosztów

Szkolnictwo wyższe

Resort edukacji przygotował projekt nowego rozporządzenia o kosztochłonności niektórych kierunków - uwzględni poszerzony katalog dyscyplin naukowych. Ale nie tylko - zasadniczo zmienia się skala określająca koszt kształcenia na poszczególnych kierunkach. MEiN wyszło z założenia, że ta dotychczasowa jest krzywdząca dla kierunków humanistycznych.

16.02.2023

NSA: Ustawa o stopniach naukowych jest i po to, aby hamować turystykę naukową

Szkolnictwo wyższe

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego może cofnąć złożony wniosek, wskazując na potrzebę umorzenia postępowania habilitacyjnego. Właściwa rada uczelni może jednak wniosku tego nie uwzględnić i procedować dalej, aż do podjęcia stosownej uchwały - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

15.02.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski