Ekokryminologia - nowy kierunek studiów podyplomowych

Prawo karne Szkolnictwo wyższe

Studia mają przybliżyć zagadnienia z kryminologii w aspekcie ochrony środowiska, ekologii, przestępstw i terroryzmu ekologicznego. Adepci nowego kierunku zajmą się zagadnieniami z zakresu ochrony żywności, środowiska oraz poznają tajniki podejmowania działań specjalistycznych dotyczących tworzenia ekspertyz materiału dowodowego.

21.01.2022

NSA: Dostęp do akt postępowania dyscyplinarnego nie dla każdego

Prawo karne Prawo pracy Szkolnictwo wyższe

Rektor nie udostępnił informacji o tym, jakie zarzuty dyscyplinarne postawiono nauczycielowi akademickiemu, ponieważ stanowiły one część akt toczącego się postępowania. Wnioskodawca nie zgodził się z takim rozstrzygnięciem. Naczelny Sąd Administracyjny stanął jednak po stronie organu i stwierdził, że akta nie podlegały udostępnieniu.

20.01.2022

Unijny projekt pozwoli na wsparcie studentów z autyzmem

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Wsparcie w procesie komunikacji z pracownikami uczelni, oferowane studentom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - to cel ogólnopolskiego projektu „Asystent studenta z ASD”, realizowanego w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), który jest finansowany z Funduszy Europejskich i wpisuje się w założenia rządowego programu Dostępność Plus.

19.01.2022

MEiN podaje dane o szczepieniach na uczelniach - pozyskanie prawnie wątpliwe

Szkolnictwo wyższe Koronawirus szczepienia

Środowisko akademickie jest jedną z najlepiej zaszczepionych przeciwko COVID-19 grup w Polsce - wynika z danych publikowanych przez resort edukacji i nauki. Podano również, na jakich uczelniach jest najwyższy poziom wyszczepienia. Problemem może być natomiast to, skąd takie dane w ogóle pozyskano.

19.01.2022

Obecna aplikacja za droga dla młodego prawnika? Wraca temat "uniwersyteckiej"

Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Poprawmy prawo

Jest drogo - bo oprócz kosztów aplikacji są te związane z dojazdami, książkami, wynajmem pokoju. Patroni nie zawsze płacą za pracę, a do tego dochodzi niejednolity program szkoleń - tak w skrócie można podsumować uzasadnienie petycji do Sejmu w sprawie ustanowienia aplikacji uniwersyteckiej. Do pomysłu sceptycznie nastawieni są adwokaci i radcy, ale i same uniwersytety.

17.01.2022

SN wyjaśni, czy studiowanie w szkole milicyjnej to służba w organach SB

Policja Ubezpieczenia społeczne Szkolnictwo wyższe

Sąd Najwyższy wkrótce odpowie na pytanie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie obecnie lustrowanych byłych studentów Zamiejscowego Wydziału Porządku Publicznego w Szczytnie Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Chodzi o to, czy trzeba ustalać, że zwalczali oni opozycję, związki zawodowe, kościoły lub też łamali prawa człowieka i obywatela?

16.01.2022

Prof. Hańderek: Minister psuje uniwersytety

Szkolnictwo wyższe

To, co minister Czarnek proponuje szkołom wyższym, jest rozmyciem granic, osłabieniem uniwersytetu. Medyczna szkoła zawodowa? W Konstytucji dla nauki uniwersytet został sprowadzony do szkoły zawodowej. Teraz zaś bierzemy szkoły, które nie były uniwersytetami i robimy z nich nie wiadomo co. Za chwilę będziemy się bali pójść do lekarza - mówi dr hab. Joanna Hańderek.

11.01.2022

Podatkowa konferencja w Krakowie już w tę środę

Ordynacja Doradca podatkowy Szkolnictwo wyższe

12 stycznia 2022 roku w Krakowie odbędzie kolejna edycja Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Podatkowego "(Nie)bezpieczne podatki". Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSPUJ, działające przy Uniwersytecie Jagiellońskim. W konferencji można wziąć udział w formie zdalnej. Uczestnictwo jest bezpłatne.

10.01.2022

SN odpowie na pytanie o lustrację studentów szkół resortu spraw wewnętrznych

Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe

W lutym Sąd Najwyższy zajmie się pytaniem, czy sam fakt studiowania w szkołach resortu spraw wewnętrznych na przełomie lat 1989-90 wystarczy do uznania za osobę, która pracowała lub służyła w organach bezpieczeństwa PRL w rozumieniu ustawy lustracyjnej. Pytanie do SN skierował Rzecznik Praw Obywatelskich.

07.01.2022

Dopóki śmierć was nie rozłączy - aktualne w małżeństwie, ale już nie na uczelni

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Poprawmy prawo

Śmierć studenta lub doktoranta nie jest według przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce przesłanką skreślenia go z listy. Wykreślony z niej zostanie doktorant, który nie złoży pracy w terminie, ale już nie ten, który tej pracy nie złoży już nigdy. Choć nie powoduje to większych trudności praktycznych, wskazuje na brak konsekwencji ustawodawcy.

05.01.2022

Naukowcy zbadają efektywność podatkowego wsparcia innowacji

Doradca podatkowy Finanse Szkolnictwo wyższe

Naukowcy, na zlecenie resortu finansów, będą badać efektywność funkcjonujących w polskim systemie prawnym ulg wspierających inwestycje i innowacje. Wyniki posłużą ulepszeniu przepisów i wyeliminują bariery ograniczających. Wspólny projekt Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwa Finansów oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, należy do grona zwycięzców VI konkursu Gospostrateg.

04.01.2022

Prof. Hańderek: Nauka coraz bardziej politycznie sprofilowana

Szkolnictwo wyższe

System punktacji jest upolityczniony, ministerstwo narzuca czasopisma wysokopunktowane, pomijając w spisach niejednokrotnie te dotyczące badań kulturowych, czy dziedzin nauki źle widzianych przez rządzących - gender, tak jak ekologia, zaczynają być prawie zakazane. Punktacja jest łatwa do zmanipulowania i zideologizowania, zwłaszcza gdy w ministerstwie zatrudniani są sami swoi - mówi dr hab. Joanna Hańderek, profesor UJ.

03.01.2022

Rok 2021 na uczelniach: nowe wykazy czasopism, nowe zasady ewaluacji

Szkolnictwo wyższe

Rok 2021 to ostatni rok, który brany jest pod uwagę przy ewaluacji działalności naukowej - resort nauki kilkakrotnie zmienił w tym roku wykazy, które decydują o wynikach tego procesu. Zmianie uległo również rozporządzenie przesądzające o tym, kto decyduje, od jakiej wartości nalicza się kategorię decydującą dla uprawnień i finansowania danej uczelni.

31.12.2021

Będą nowe zasady udzielania świadczeń medycznych przez studentów

Szkolnictwo wyższe Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Do końca przyszłego tygodnia powinien po raz pierwszy zebrać się zespół, którego zadaniem jest opracowanie propozycji rozwiązań prawnych i administracyjnych, regulujących pracę studentów kierunku lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Prace zespołu są niejawne.

27.12.2021

Kolejny apel o punktowanie glos i prawniczych komentarzy

Prawnicy Szkolnictwo wyższe Poprawmy prawo

Glosy i komentarze powinny być punktowane, a co za tym idzie, brane pod uwagę przy ewaluacji działalności naukowej - ten argument wraca m.in. z uwagą, że takie publikacje ma na koncie m.in. sam minister nauki. O punktowanie glos i komentarzy upominał się już rzecznik praw obywatelskich i jak dowiaduje się Prawo.pl, do tematu wróci on po nowym roku.

23.12.2021

Prof. Kulczycki: Minister rozdaje punkty, ale jakości w nauce nie podnosi

Szkolnictwo wyższe

Przemysław Czarnek zamiast dać na naukę więcej pieniędzy, dosypał więcej punktów. Te punkty to są tak naprawdę ruble transferowe, uwięzione między ministrem a uczelniami. To absolutnie nie podnosi ani poziomu naukowego ani nie dostarcza prawdziwej informacji zwrotnej naukowcom. Z rolą ewaluacji mamy od lat problemy, ale było zdecydowanie lepiej przed działaniami ministra.

22.12.2021

Nowy wykaz czasopism - po raz kolejny "bez żadnego trybu"

Szkolnictwo wyższe

Minister edukacji i nauki opublikował kolejną aktualizację wykazu czasopism punktowanych - zyskały m.in. takie czasopisma, jak "Pedagogika Katolicka". Zmiana budzi te same wątpliwości, co poprzednia jej wersja - modyfikacje również wprowadzono z pominięciem przepisów.

21.12.2021

Uczelnie wciąż bez podstaw do organizacji zajęć tylko dla zaszczepionych

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Opieka zdrowotna

Nie ma przepisów, które umożliwiałyby uczelniom podział na studentów zaszczepionych i niezaszczepionych - nie mogą tego robić nawet niepubliczne uczelnie i to nawet, gdy w grę wchodzą praktyki w szpitalach. Niektóre uczelnie próbowały nawet stosować takie zasady, ale obowiązujące obecnie rozporządzenie daje rektorom tylko możliwość przejścia na nauczanie zdalne lub hybrydowe.

14.12.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski