NSA: Jeszcze raz trzeba ocenić egzamin notarialny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Strefa aplikanta

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok sądu I instancji, nie godząc się z orzeczeniem, że egzamin notarialny został przeprowadzony prawidłowo. Wątpliwości wzbudziły zarzuty zdającego dotyczące procedury oraz trudności technicznych, które spowodowały dwukrotne logowanie się do komputera. Chociaż sąd I instancji uznał, że winny nie był wadliwy pendrive komisji z danymi do wykonania aktu notarialnego.

07.02.2023

Aplikantka/matka aplikację odroczy, ojciec już nie - RPO chce zmiany przepisów

Prawnicy Strefa aplikanta

Przepisy przewidujące możliwość odroczenia aplikacji adwokackiej lub radcowskiej, w związku z urodzeniem dziecka, dyskryminują ojców - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I przypomina, że aplikację może odroczyć matka nowo narodzonego dziecka, ale ojciec już nie. Tymczasem zarówno macierzyństwo, jak i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, co znajduje odzwierciedlenie w Konstytucji.

06.02.2023

Kolizja egzaminów dla prawników w 2023 r. - zmiany nie będzie

Prawnicy Strefa aplikanta

Na 2023 r. w tym samym terminie zaplanowano konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską oraz egzamin adwokacki i radcowski, co może oznaczać, że niektóre osoby stracą rok lub też całkowicie utracą możliwość kształcenia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, gdzie wiek kandydatów jest ograniczony. RPO wystąpił o zmianę terminu egzaminu na aplikację uzupełniającą sędziowską, ale minister odmówił.

29.12.2022

Adwokaci popierają nowe zasady wynagradzania i zatrudniania aplikantów

Prawnicy Strefa aplikanta

Zagwarantowanie w regulaminie aplikacji adwokackiej zatrudnienia aplikanta przez patrona lub adwokata, z którym współpracuje, to zmiany idące w dobrym kierunku - oceniają warszawscy adwokaci. Dodają, że umowy i wynagrodzenia dla aplikantów to w stolicy standard. Adwokaci będą mieli trzy miesiące na dostosowanie umów ramowych do zmienionych regulacji, które wejdą w życie 1 grudnia.

27.11.2022

Aplikant nie jest darmową siłą roboczą - samorządy prawnicze doprecyzowują swoje przepisy

Strefa aplikanta

Samorząd adwokacki zmienia regulamin aplikacji, jego nowe zapisy położą większy nacisk na uregulowanie współpracy patrona z aplikantem. Wprowadzona zostanie powinność zatrudnienia aplikanta przez patrona oraz doprecyzowana kwestia formy współpracy pomiędzy stronami. Przedstawiciele samorządów prawniczych zapewniają jednak, że tego rodzaju zapisy to formalność, bo nadużycia zdarzają się bardzo rzadko.

22.11.2022

NRA chce zachęcać studentów do aplikacji - rusza „Adwokat na Uczelni”

Prawnicy Strefa aplikanta Dla studenta

Aż dwadzieścia jeden ośrodków akademickich weźmie udział w akcji „Adwokat na Uczelni”. Skierowana jest ona do studentów prawa ostatnich lat, którzy stoją przed decyzją o wyborze ścieżki zawodowej. Cel to przybliżenie kwestii dotyczących aplikacji adwokackiej i zawodu adwokata. Studenci dowiedzą się też czy trudno dostać się na aplikację adwokacką, jak wygląda szkolenie aplikanckie, jakie cechy powinien posiadać aplikant, a następnie adwokat.

15.11.2022

Aplikant ma zdobywać doświadczenie, ale się nim nie naje

Prawnicy Strefa aplikanta

Wielu aplikantów radcowskich i adwokackich wykonuje podczas aplikacji zajęcia, które nie są związane z ich przyszłym zawodem. Część prawników uważa, że to uderza w istotę aplikacji, bo przyszli prawnicy nie zdobywają niezbędnych umiejętności i nie angażują się wystarczająco w zajęcia. Inni zwracają uwagę, że wynika to z konieczności ekonomicznej - bo kancelarie zbyt mało płacą współpracującym z nimi aplikantom.

10.11.2022

Pogrom na egzaminach na aplikacje - izby mogą mieć problem z ich organizacją

Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe

Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze w tym roku poszły dużo gorzej niż w poprzednich latach. Nie są to drobne różnice - rezultaty pogorszyły się średnio o kilkanaście procent. Przykładowo w ORA w Warszawie na 910 zdających wynik pozytywny uzyskało jedynie 386 osób. Nie lepiej jest w innych adwokackich izbach - zdawalność to od 33 do 50 proc.

26.09.2022

W sobotę egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze

Prawnicy Strefa aplikanta

W sobotę 24 września 2022 r. o godz. 11 na terenie całego kraju, po raz siedemnasty, zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz piętnasty państwowy egzamin wstępny na aplikację komorniczą. Zgłosiły się 6 062 osoby, w tym na aplikację adwokacką – 2 272 osoby, aplikację radcowską – 2 905 osób, aplikację notarialną – 717 osób, aplikację komorniczą – 168 osób.

23.09.2022

We wrześniu egzaminy na aplikacje prawnicze - najwięcej kandydatów na radcowską

Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe

Egzaminy na aplikacje prawnicze zostaną przeprowadzone 24 września 2022 r. od godz. 11.00. Termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminów wstępnych upłynął 10 sierpnia 2022 r. - według stanu na 19 sierpnia 2022 r. wnioski o dopuszczenie do tych egzaminów złożyło łącznie ok. 6060 kandydatów, najwięcej na aplikację radcowską.

22.08.2022

NSA: Ocena pracy habilitacyjnej to dzieło, nie zlecenie

Prawo cywilne Strefa aplikanta Ubezpieczenia społeczne

Opinia uczelnianej komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym jest dziełem - w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia zdrowotnego. To określony rezultat, a nie czynności do niego prowadzące, stanowi istotę umowy stron. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił przy tym samodzielność pracy oraz twórczy, niepowtarzalny, jednorazowy charakter i jej rezultat.

27.07.2022

NSA: Odrzucenie kandydatury na studium oficerskie było niezasadne

Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe

Wojskowa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna odrzuciła kandydaturę absolwenta studiów w zakresie zarządzania lotnictwem na półroczne szkolenie. Sądy administracyjne uznały, że Komisja doprowadziła do dyskryminacji i zmiany treści dokumentu urzędowego przedłożonego przez skarżącego, jakim jest dyplom ukończonej uczelni. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił więc decyzję organu.

22.07.2022

Stypendia dla aplikantów sędziowskich i prokuratorskich w górę o 18 proc.

Prawnicy Strefa aplikanta

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości przewidywać będzie zwiększenie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury do wysokości 4,5 tys. zł brutto. Oznaczałoby wzrost o 700 zł, tj. o ok. 18,4 proc. i stanowiłoby ok. 45 proc. wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce pierwszej, bez powiększania o ubezpieczenie społeczne.

29.06.2022

Dobre wyniki egzaminu adwokackiego i radcowskiego, trochę słabiej u komorników

Prawnicy Strefa aplikanta

Takie same wyniki - po 82 proc. pozytywnych - przyniosły egzaminy zawodowe w samorządach adwokatów i radców prawnych. Nieco gorzej - 76 proc. wyników pozytywnych - wypadli kandydaci na komorników. We wszystkich grupach znacznie lepiej wypadli zdający po ukończeniu aplikacji niż kandydaci przystępujący do egzaminów na podstawie innych uprawnień.

22.06.2022

Im szybciej tym lepiej - prawnicy mediacji powinni uczyć się i na studiach

Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe

Prawnik, który na studiach poznaje tajniki mediacji, inaczej podchodzi do sporów niż ten, który z taką tematyką się nie zetknął. Co więcej, niezależnie od tego, czy będzie mediatorem, wchodząc do zawodu adwokata lub radcy jest bardziej otwarty na współpracę i pozasądowe rozwiązania. Tak uważa wielu prawników i coraz głośniej jest o możliwości uzyskania w czasie aplikacji tytułu mediatora.

16.06.2022

Na aplikację prawniczą najłatwiej dostać się po UJ

Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe

Nieprzerwanie od 2008 r. uczelnią, której najwyższy odsetek absolwentów uzyskuje pozytywny wynik egzaminów jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Poza nim, w 2021 r. w czołówce znaleźli się absolwenci m.in. z Poznania, Warszawy, Gdańska, Torunia i Lublina. W 2021 r. do egzaminów łącznie przystąpiły 6373 osoby, a zdało je - 3800 z nich, tj. 59,6 proc. uczestników.

03.06.2022

Kaleta: Aplikacja powinna kłaść nacisk na wiedzę praktyczną

Prawnicy Strefa aplikanta

Obecne egzaminy zawodowe dla osób, które chcą być radcami prawnymi lub adwokatami spełniają swoją rolę. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian, choć oczywiście można dyskutować np. nad częścią ustną. Ważne natomiast jest, by aplikacja rozwijała umiejętność korzystania z wiedzy prawniczej w różnych obszarach prawa, i w tym zakresie samorządy powinny przeprowadzić ewaluacje stosowanych narzędzi.

10.05.2022

Dr Stępniak: Skutkiem nauki online za parę lat może być zapaść zawodów prawniczych

Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe

Uczenie prawników przy pomocy narzędzi online może być efektywne tylko wtedy, gdy obie strony procesu dydaktycznego będą zaangażowane w naukę. Inaczej może spotkać nas katastrofa i sytuacja, w której student nie będzie potrafił odróżnić ustępu od punktu, czy artykułu od paragrafu. Takie sytuacje już się zdarzały - mówi dr Kamil Stępniak, adiunkt w Instytucie Prawa Collegium Humanum.

20.04.2022

Dr Gajowniczek-Pruszyńska: Aplikant musi zobaczyć, że warto być adwokatem

Prawnicy Strefa aplikanta

Ostatni rok to zmiany w kształceniu aplikantów warszawskiej izby. Kładziemy nacisk na podnoszenie kwalifikacji interpersonalnych, rozpoczął się program mentoringowy, chcemy ułatwić aplikantom zdobycie tytułu mediatora. Celem aplikacji nie jest bowiem tylko egzamin zawodowy, ale też pozyskanie umiejętności potrzebnych do właściwego wykonywanie zawodu.

16.04.2022

Aplikant też uczeń i z online ma problem - izby wracają do zajęć stacjonarnych

Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe

Było bezpieczniej, było łatwiej - szkolenia online dla aplikantów stały się szansą na naukę w trakcie epidemii. Jak się jednak okazuje, skutki są podobne jak w przypadku uczniów i studentów. Na zdalnych zajęciach szwankowała przede wszystkim aktywność, pojawiły się też problemy z częścią wykładowców, którzy z trudem realizowali program. Nic więc dziwnego, że samorządy wracają do trybu stacjonarnego.

15.04.2022
1  2  3  4  5    6
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski