O wszystkich tych kwestiach mówiły uczestniczki Women Leaders in Law Warsaw Summit 2024. Szczyt zorganizowały: Europejska Federacja Adwokatury (FBE) oraz warszawska Izba Adwokacka. Celem spotkania było uhonorowanie osiągnięć kobiet w zawodach prawniczych. Spotkanie odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie - w organizację zaangażowane było Koło Kobiet przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowe Izby Radców Prawnych w Gdańsku i Wrocławiu. Pierwszy Women Leaders in Law Summit odbył się w ubiegłym roku w Lizbonie, gromadząc ponad 200 uczestników, w tym znakomite osobistości ze świata prawa i polityki.

 

Z równością w świecie prawniczym coraz lepiej, ale do pełnego sukcesu długa droga>>

 

Podobne doświadczenia, podobne wyzwania

- Ze wszystkich paneli wybrzmiało jedno: doświadczenia prawniczek, niezależnie od kraju są dosyć spójne - ocenia Patrycja Kasica, adwokatka, współzałożycielka Women Lawyers Division. - Prawniczki mierzą się z podobnymi wyzwaniami, szklanym sufitem, działaniami na rzecz wsparcia macierzyństwa przy wykonywaniu zawodu, np. zwolnienia z opłat na czas urlopu macierzyńskiego. Tijana Saldic, adwokatka, z Serbii wskazała, że dopiero w 2022 r. powołano u nich w izbie pierwsze Koło Kobiet dedykowane adwokatkom i aplikantkom - wskazuje.

 

Szklany sufit ma się dobrze i na uczelniach, i w zawodach prawniczych>>
Dagmara Miler, współzałożycielka Women Lawyers Division, mówi, że wiele prawniczek wciąż mierzy się z tzw. „syndromem oszustki”, wątpiąc w swoje eksperckie kompetencje, pomimo ukończenia prestiżowych studiów, aplikacji i specjalistycznych kursów. - Stop learning, start leading! Jesteśmy wystarczające! - podkreśla, odwołując się do hasła wypowiedzianego przez Izabelę Konopacką, prezeskę FBE. Na potrzebę wsparcia zwraca także uwagę Monika Dużyńska, adwokatka, współzałożycielka Women Laywers Division. - Istotną konkluzją było też to, że bardzo trudno jest nam bez wsparcia w domu od partnera czy partnerki. Wychowanie i partnerstwo zaczyna się w domu, a nie w organizacjach - mówi.

 

Mentoring i parytety

Większość panelistek podkreślała rolę mentoringu w rozwoju kariery prawniczek.  Istotnym tematem były też parytety - część ekspertek wskazywała, że początkowo do pomysłu parytetów podchodziła sceptycznie, natomiast z czasem zmieniły zdanie na ten temat.

- Zasadniczo brakuje nam większości parytetowej w radach izb, czy organach naczelnych. Nadal nie mamy ustawowych narzędzi do dokonania obligatoryjnej zmiany. Sama dyrektywa w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek handlowych i powiązanych środków przewiduje zwiększenie reprezentacji w radach nadzorczych do 40 proc. kobiet. Dyrektywa posługuje się nazewnictwem płci niedostatecznie reprezentowanej. Mam osobiste wrażenie, że tego rodzaju parytet powinien być obligatoryjny nie tylko w radach nadzorczych - tłumaczy Patrycja Kasica. Wskazywano również na bariery wynikające oczywiście z wychowania, socjalizacji dziewczynek  - Anna Jakubowski przedstawiła inspirujący power speech, w którym opowiedziała o swojej pięknej ścieżce kariery o tym, że nasze decyzje nie są finalnymi decyzjami, ale powinniśmy je traktować jako „next decision”, bo nasze życia się wydłużają i możemy np. przebranżawiać się wielokrotnie Warto wskazać, iż było to piękne święto siostrzeństwa i bardzo się cieszę, że pojawiły się na konferencji tak wspaniałe osoby z siostrzanego samorządu radcowskiego, co również pozwoliło na szerszą wymianę doświadczeń - ocenia Patrycja Kasica. Szczyt zakończyło wystąpienie Monique Stengel, francuskiej adwokatki, która nawiązała do przełomowej zmiany, jaką jest zagwarantowanie trwałej ochrony praw kobiet we francuskiej Konstytucji. Przypomnijmy, że chodzi o art. 34 Konstytucji Francji, gdzie dodano: „ustawa określa warunki korzystania z gwarantowanej kobiecie wolności do dobrowolnego przerywania ciąży", co istotne jest w kontekście dyskusji, jaka toczy się obecnie w polskim parlamencie.