Legia Akademicka wyszkoli żołnierza i kandydata na oficera

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe Wojsko

Realizacja nowej ustawy o obronie ojczyzny ma zwiększyć liczbę studentów służących w Legiach Akademickich - jest już projekt rozporządzenia w tej sprawie. Szkolenie będzie dobrowolne i trzyetapowe. Po przejściu wszystkich etapów szkolenia, ochotnik będzie mógł przystąpić do egzaminu na podoficera lub egzaminu na oficera. Będzie też możliwe sponsorowanie studiów przez wojsko.

20.05.2022

Senat odrzucił ustawę o Akademii Kopernikańskiej

Szkolnictwo wyższe

Zwiększenie konkurencyjności i poziomu rozpoznawalności polskiej nauki - to cele ustawy o Akademii Kopernikańskiej, którą w środę odrzucił Senat. Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu. Senatorowie zwracali uwagę na to, że nowa instytucja dubluje kompetencje istniejących i będzie upolityczniona. Negatywne opinie o tej ustawie przedstawiła znaczna część środowiska naukowego.

19.05.2022

V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym rozstrzygnięty

Prawo cywilne Szkolnictwo wyższe

Rozstrzygnięto drugi etap V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym - coroczna inicjatywa, która ma popularyzować naukę postępowania cywilnego oraz umożliwiająca wspólną rywalizację studentom prawa z różnych uczelni. Zwycięzcą został Franciszek Skawiński, student pierwszego roku z Uniwersytetu Warszawskiego.

14.05.2022

Minister uratuje uczelnie, ale może podważyć sens ewaluacji

Szkolnictwo wyższe

Miało być surowo, ale obiektywnie, a tymczasem o wynikach ewaluacji uczelni zdecyduje Ministerstwo Edukacji Nauki, które samo ustali wartości referencyjne. Będzie to ratunek dla wielu uczelni, także niektórych renomowanych i zasłużonych, które straciłyby uprawnienia np. do nadawania doktoratów, ale jednocześnie stawia pod znakiem zapytania sens reformy szkolnictwa wyższego.

11.05.2022

Prezes PAN: Brakuje pieniędzy na najpilniejsze potrzeby

Szkolnictwo wyższe

Po raz kolejny poprosiliśmy o fundusze, które pozwoliłyby instytutom Polskiej Akademii Nauk na uniknięcie kryzysu finansowego związanego z tym, że mają subwencję statutową praktycznie na niezmienionym poziomie od kilku lat - poinformował prezes PAN prof. Jerzy Duszyński. Podkreślił, że na najpilniejsze potrzeby instytutów Polskiej Akademii Nauk nadal brakuje ok. 129 mln zł.

10.05.2022

Nowelizacja o studiach doktorskich podpisana - ma złagodzić skutki ewaluacji uczelni

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Prezydent podpisał zmiany w przepisach dotyczących nadawania stopnia doktora i podmiotów mających uprawnienie do jego nadawania oraz doktorantów i podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Przewiduje ona m.in. wprowadzenie rozwiązania łagodzącego skutki uzyskania kategorii naukowej B w danej dyscyplinie przez podmioty doktoryzujące.

10.05.2022

Już 5,7 tys. obywateli Ukrainy zgłosiło się na polskie uczelnie

Z przekazanych przez MEiN danych wynika, że w roku akademickim 2021/2022 studiuje w Polsce 34 725 obywateli Ukrainy, którzy stanowią 41,5 proc. wszystkich cudzoziemców kształcących się w Polsce. Od 24 lutego blisko 5,7 tys. obywateli Ukrainy zgłosiło się na polskie uczelnie, wyrażając zainteresowanie przyjęciem w poczet studentów, z czego 873 Ukraińców jest w trakcie rekrutacji a 472 już przyjęto.

10.05.2022

Minister: Od nowego roku akademickiego podwyżki dla nauczycieli akademickich

Szkolnictwo wyższe

Od 1 października proponujemy podwyżki wynagrodzeń na uczelniach o 4,4 proc. - powiedział w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Podkreślił, że to rektorzy na uczelniach decydują o wynagrodzeniach i podwyżki już teraz na części uczelni stały się faktem. W wielu miejscach, w tym np. w KUL podwyżki już są faktem bez tych 4,4 proc., które proponujemy od 1 października - powiedział.

09.05.2022

MEiN zmniejszy negatywne skutki ewaluacji - szczegóły pod koniec tygodnia

Szkolnictwo wyższe

Otrzymaliśmy od KEN propozycje zestawu wartości referencyjnych i oceny poszczególnych dyscyplin, poszczególnych podmiotodyscyplin publikacji podmiotów - ogłosił w poniedziałek minister nauki Przemysław Czarnek. Do końca tego tygodnia dokonamy zmian w wartościach referencyjnych tak, aby zmniejszyć negatywne skutki ewaluacji - poinformował.

09.05.2022

Stypendia NCN dla badaczy z Ukrainy

W poniedziałek Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło program specjalny dla ukraińskich naukowców. Skorzysta z niego 51 osób. Do Polski przyjechało lub wkrótce przyjedzie 38 badaczek i 13 badaczy. Program obejmuje badania podstawowe i aplikacyjne.

09.05.2022

Wakacyjne praktyki w biurze RPO - nabór zgłoszeń

Rzecznik praw obywatelskich organizuje bezpłatne praktyki dla studentów prawa III, IV, V roku. Proces rekrutacji odbędzie się w trzech etapach, a na zgłoszenie jest czas do 20 maja 2022 r. W tym roku praktyki będą prowadzone w formie hybrydowej i odbędą się w dwóch turach - pierwsza rozpoczyna się w czerwcu.

09.05.2022

Organizacja pomocy humanitarnej specjalizacją w Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Liczne wydarzenia ostatnich lat, klęski żywiołowe, kryzysy uchodźcze, a ostatnio tragiczna wojna w Ukrainie pokazują, że trzeba umieć pomagać – wskazał prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu dr Grzegorz Dziubanek. Stąd uruchomienie nowej specjalności na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

06.05.2022

Będzie nowy pełnomocnik ds. rozwoju nauki - ważny, ale bez skutków społeczno-gospodarczych

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie powołujące w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Rozwoju i Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki. Nowy pełnomocnik ma zająć się koordynowaniem działań na rzecz współpracy międzynarodowej oraz budowania relacji. Nie podano jednak, jakie praktyczne znacznie ma mieć jego działalność.

05.05.2022

Absolwenci uczelni muszą mieć łatwość w zdobywaniu nowych kompetencji

Dla studenta

W czasach wymagających dużej elastyczności musimy często zmieniać kompetencje jako pracownicy. Dlatego uczelnie muszą radykalnie zmienić sposób kształcenia w kierunku indywidualizacji czy innych sposobów komunikacji. Uczyć uczenia się – mówili uczestnicy debaty zorganizowanej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbywa się w Katowicach.

26.04.2022

Narodowe Centrum Nauki przeciwne Akademii Kopernikańskiej

Szkolnictwo wyższe

Należy zaniechać prac legislacyjnych związanych z projektem ustawy o Akademii Kopernikańskiej - stwierdza w liście otwartym Rada Narodowego Centrum Nauki. Członkowie Rady podkreślają celowość godnego upamiętnienia 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika, wskazują jednak uwagę na realne zagrożenia, jakie dla nauki w Polsce może mieć powołanie Akademii Kopernikańskiej.

19.04.2022

Studia polskie dla uchodźców z Ukrainy na Uniwersytecie Łódzkim

Ukraina

Uniwersytet Łódzki jeszcze w tym roku akademickim chce uruchomić nabór na nowy, stworzony z myślą o uciekających przed wojną Ukraińcach, kierunek - studia polskie z językiem angielskim. Deklaracje chęci podjęcia studiów zbiera Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ.

13.04.2022

Rusza konkurs na przygotowanie materiałów edukacyjnych dla uczniów

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe

Organizacje pozarządowe mogą aplikować w nowym konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem „MeduM” jest opracowanie multimedialnych materiałów edukacyjnych oraz dydaktycznych wspierających proces kształcenia uczniów. Materiały zostaną udostępnione na specjalnej platformie VoD.

12.04.2022

NIK: Miliony na akademicki sport, a medali mniej

Finanse Dla studenta

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak wygląda w praktyce realizacja programów i zadań związanych z rozwojem sportu akademickiego. Okazuje się, że nie udało się osiągnąć awansu w klasyfikacji medalowej, a wręcz spadliśmy w rankingach. Ponadto minister sportu nie zapewnił ewaluacji i monitorowania celu programu dotyczącego zwiększenia aktywności fizycznej studentów.

12.04.2022

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wciąż na bakier z KPA

Szkolnictwo wyższe

Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym, której projekt trafił do konsultacji społecznych, ma zlikwidować luki w przepisach – w tym te, dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Dodany zostanie m.in. przepis dotyczący procedury odwoławczej, jednak nowelizacja nie rozwiewa wszystkich wątpliwości. Wciąż np. nie będzie jasne czy konieczne jest wydanie pozytywnego aktu wszczęcia postępowania oraz co należy robić w ramach preprocedury.

11.04.2022
1  2  3  4  5    432
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski