Akademia Leona Koźmińskiego wśród najlepszych uczelni biznesowych w Europie

Akademia Leona Koźmińskiego jest jedyną uczelnią z Polski w rankingu oraz liderem wśród szkół biznesu z naszej części Europy. Orientacja globalna, wysokie umiędzynarodowienie, programy studiów przygotowywane z myślą o potrzebach biznesu - to czynniki, które stoją za awansem o 12 miejsc względem zeszłego roku. "Financial Times: opublikował tegoroczny ranking najlepszych uczelni biznesowych w Europie, biorący pod uwagę zarówno realizowane programy studiów dyplomowych, podyplomowych, MBA, Executive MBA, jak i programy rozwojowe.

04.12.2023

Już 48 150 Ukraińców studiuje w Polsce

Szkolnictwo wyższe

W roku akademickim 2022/2023 studenci z Ukrainy stanowili dominującą grupę zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jak i na jednolitych studiach magisterskich. Największa ich liczba zdecydowała się podjąć studia niestacjonarne na uczelniach niepublicznych. Ogółem na polskich uczelniach studiuje 102 000 studentów z zagranicy - wynika z danych Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI).

30.11.2023

Ocena ekspercka niezbędna przy punktowaniu prawniczych czasopism

Szkolnictwo wyższe

Nie wiadomo na razie, w jakim kierunku pójdzie zmiana wykazu czasopism - partie, które wkrótce przejmą władzę, deklarują jedynie, że zmienią obowiązującą punktację. Pojawiają się pomysly, aby nowy wykaz oprzeć jedynie na danych bibliometrycznych, co miałoby zapewnić obiektywizm w punktowaniu publikacji. Problem w tym, że nie byłoby to najlepsze dla nauk humanistycznych i społecznych.

30.11.2023

MEiN zachęca uczelnie do angażowania się w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zarządzanie oświatą

Opublikowany przez resort nauki katalog zawiera opis 146 praktyk realizowanych w 2022 roku na 53 uczelniach, które stanowią wyraz zaangażowania społeczności akademickiej w kwestie zrównoważonego rozwoju (ESG) - tj. w działania na rzecz środowiska, społeczeństwa i ładu organizacyjnego. Ma to zachęcać szkoły wyższe do angażowania się w podobne inicjatywy.

28.11.2023

Komitet Nauk Prawnych PAN: Wykaz czasopism pod kontrolą sądów administracyjnych

Przyjęta w wykazie punktacja wielu czasopism wynika w dużej mierze ze względów pozamerytorycznych i w efekcie wykaz nie odzwierciedla faktycznej jakości ujętych w nim czasopism. Ze względu na skalę naruszeń prawa wykazy ogłoszone od lutego 2021 r. powinny być jak najszybciej uchylone - wskazuje Komitet Nauk Prawnych PAN. Chce m.in., by wykaz podlegał kontroli sądowoadministracyjnej.

20.11.2023

Ocena czasopism ze specjalną ścieżką dla nauk humanistycznych

Szkolnictwo wyższe

Dla jednych czasopism ocena bibliometryczna, dla innych ocena ekspercka - Komisja Ewaluacji Nauki proponuje zmiany w sposobie punktowania czasopism naukowych. Czasopisma dotyczące nauk humanistycznych i społecznych mają być oceniane inaczej, niż te dotyczące nauk ścisłych, medycznych i przyrodniczych. Koncepcja zakłada też stworzenie systemu premiowania polskich periodyków.

20.11.2023

Dane polskich naukowców już wkrótce w oficjalnej bazie

Resort edukacji uruchomił portal "Ludzie Nauki" - to urzędowa baza danych o polskich naukowcach, zawierająca wyłącznie informacje zweryfikowane przez uczelnie i inne instytucje naukowe, czym różni się od bazy ORCID. Baza skupi w jednym miejscu publicznie dostępne, a do tej pory rozproszone, informacje o polskim naukowcu, w bazach takich jak POL-on, a w przyszłości także gromadzonych przez Bibliotekę Narodową, krajowy i europejski urząd patentowy oraz innych krajowych i międzynarodowych bazach danych.

17.11.2023

Konieczna jest transparentna i obiektywna ocena czasopism naukowych

Zmiana władzy to okazja, by odpolitycznić polską naukę i stworzyć nową punktację czasopism naukowych – tym razem opartą na obiektywnych kryteriach. W tym celu jednak resort powinien uwzględniać postulaty naukowców i wydawców – mówiono podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP.

16.11.2023

Nowe władze zmienią system punktacji publikacji naukowych

Nauka i szkolnictwo wyższe wymagają zmian, zapewniających m.in. odpolitycznienie, przywrócenie autonomii uczelni oraz wyższy poziom finansowania. Zmienimy system punktacji za publikacje naukowe - wynika z podpisanej w piątek umowy koalicyjnej. Zadeklarowano też zwiększenie nakładów na badania i rozwój oraz stworzenie sprawnych kanałów wymiany wiedzy pomiędzy środowiskiem akademickim, oraz przedsiębiorcami.

10.11.2023

Czasopisma znów w aktualizacji - publikowanie za granicą mało opłacalne

Szkolnictwo wyższe

Ministerstwo Edukacji i Nauki po raz kolejny zaktualizowało wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych - dowartościowano polskie periodyki. Jak wskazują eksperci, zmiany sprawiają, że obecnie nie opłaca się publikować artykułów w czasopismach międzynarodowych. Podobnie jak poprzednio, resort nieszczególnie przejmował się trybem, w jakim powinno to zostać dokonane.

08.11.2023

Publikacje cyfrowe jako element systemu ewaluacji jakości działalności naukowej - konferencja 16 listopada

Już 16 listopada Komisja ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP, zaprasza na konferencję: „Publikacje cyfrowe jako element systemu ewaluacji jakości działalności naukowej. Wyzwania związane z rozwojem sztucznej inteligencji”, która odbędzie się w Uniwersytecie Łódzkim w dniu 16 listopada 2023 r. w godz. 9.00 – 16.30. Podobnie jak w poprzednich latach Konferencja zostanie zorganizowana w formie hybrydowej.

06.11.2023

Krzysztof Jóźwiak nowym dyrektorem Narodowego Centrum Nauki

Zarządzanie oświatą

Zastąpił na tym stanowisku prof. Zbigniewa Błockiego. Prof. Krzysztof Jóźwiak jest przewodniczącym uczelnianego Zespołu Merytorycznego Wsparcia Wniosków Grantowych oraz członkiem Rady Nadzorującej Centrum Transferu Wiedzy UM w Lublinie. W latach 2018-2022 był członkiem Rady Naukowej Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

06.11.2023

Prawo wciąż jednym z najchętniej wybieranych kierunków

Szkolnictwo wyższe

Prawo po raz kolejny znalazło się na liście najchętniej wybieranych kierunków. Jak podaje MEiN, łącznie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w uczelniach nadzorowanych przez ministra edukacji i nauki zostało przyjętych prawie 442 tys. osób, w tym 336 952 osoby na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz 104 871 osób na studia drugiego stopnia.

02.11.2023

W 2024 roku wyższe stypendium doktoranckie

Szkolnictwo wyższe

Ustawa 2.0 wprowadziła nowe zasady przyznawania stypendiów doktoranckich. Co do zasady może je otrzymać każdy doktorant kształcący się w szkole doktorskiej. Minimalna kwota tego stypendium powiązana jest z określaną w rozporządzeniu wysokością wynagrodzenia profesora - według planów dotychczasowych władz ma wzrosnąć od 1 stycznia 2024 r., jednak wszystko zależeć będzie od ustawy budżetowej na przyszły rok.

28.10.2023

Na uczelniach powinno być miejsce i dla gender studies, i dla teologii

Szkolnictwo wyższe

Jeżeli pozwolimy na likwidację Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, to pojawi się efekt kuli śnieżnej – niedługo pojawić się mogą żądania likwidacji innych struktur uniwersyteckich - wskazuje dr hab. Grzegorz Krawiec, profesor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Chodzi o propozycję dr. hab. Marka Migalskiego.

26.10.2023

RPO interweniuje w sprawie opóźniania nominacji profesorskich

Szkolnictwo wyższe

Od 2020 r. RPO monitoruje postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora dr. hab. Michałowi Bilewiczowi, profesorowi UW oraz dr. hab. Walterowi Żelaznemu, profesorowi UwB - naukowcy czekają na zakończenie procedury latami. Kancelaria prezydenta ponownie odpowiada RPO na pytanie w tej sprawie - nie zmienia przy tym zdania.

25.10.2023

Od stycznia 2024 roku podwyżki dla nauczycieli akademickich i doktorantów? - jest projekt

Szkolnictwo wyższe

Resort nauki przygotował projekt rozporządzenia, zgodnie z którym od 1 stycznia 2024 r. wynagrodzenie profesora wzrośnie do wysokości 9370 zł, czyli o 2160 zł (ok. 30 proc.). Oznacza to proporcjonalny wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników akademickich i stypendium doktoranckiego. Nie wiadomo jednak, czy rozporządzenie wejdzie w życie, bo jego realizacja będzie zależeć od budżetu na 2024 rok.

25.10.2023

Studenci pobierający renty rodzinne muszą do końca października złożyć dokumenty w ZUS

Dla studenta

Studenci, którzy otrzymują rentę rodzinną po śmierci swojego rodzica, muszą pamiętać, by do końca października złożyć wniosek potwierdzający, że nadal się uczą. Inaczej stracą świadczenie. Wniosek złożony po 31 października da prawo do renty, ale dopiero od miesiąca jego złożenia. Pieniądze za październik więc przepadną.

19.10.2023
1  2  3  4  5    339